Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00154 006227 22578657 na godz. na dobę w sumie
Rynek książki w Polsce 2016. Who is who - ebook/pdf
Rynek książki w Polsce 2016. Who is who - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 434
Wydawca: Biblioteka Analiz Język publikacji: polski
ISBN: 9788363879785 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dziewiętnasta edycja sztandarowej publikacji Biblioteki Analiz. W pięciu tomach omówione zostały zmiany, jakie zaszły na rynku książki w Polsce w 2015 i połowie 2016 roku. 'Who is who' to leksykon biograficzny poświęcony osobom, których działanie w największym stopniu wpłynęło na obraz polskiej branży książkowej w ostatnich latach. W obecnej edycji 'Who is who' zawarliśmy biogramy ponad 700 osób z szeroko rozumianej branży książkowej, od producentów papieru, przez jego dystrybutorów, poligrafów, wydawców i hurtowników po księgarzy i bibliotekarzy, uwzględniając też agentów literackich i ludzi mediów, czasem również autorów i ilustratorów, którzy w znaczący sposób uczestniczą w życiu naszej branży.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Edukacja w najlepszej formiePublikacje szkolnePonad 70 lat doświadczenia na rynku wydawniczym. Kompletna oferta edukacyjna w formie papierowej i elektronicznej.Ksztacenie zawodoweBogata oferta wydawnicza ułatwiająca przygotowanie do egzaminów zawodowych, zgodnie z wytycznymi MEN i Unii Europejskiej.Doskonalenie nauczycieliOśrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych to najwyższej klasy szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów. Ponad 200 szkoleń!Edukacja pozaszkolnaRóżnorodne kursy językowe i skuteczne przygotowanie do matury z matematyki w szkołach sieci Profi-Lingua.2Aktion DeutschZGODNYZ WYMAGANIAMIod2015wsip.plsklep.wsip.plinfolinia: 801 220 555INFORMACJA O WYDAWCYWydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, czyli WSiP, to najstarsze i najbardziej znane wydawnictwo edukacyjne w Polsce. Od 70 lat przygotowujemy podręczniki i pomoce edukacyjne dla tysięcy nauczycieli i uczniów. W całym kraju trudno byłoby znaleźć osobę, która nie uczyła się z naszych książek! W stale rozwijanej ofercie mamy także najnowocześniejsze materiały: e-podręczniki, ćwiczenia elektroniczne, testy online, aplikacje i wiele innych produktów i usług. Znak WSiP, umieszczony na okładce, jest gwarancją najwyższego poziomu merytorycznego wszelkich publikacji dla uczniów w każdym wieku: od wychowania przedszkolnego po maturę i egzaminy zawodowe. Pełną ofertę wydawnictwa publikujemy na stronie internetowej www.wsip.pl.ZGODNYZ WYMAGANIAMIod2015ZGODNYZ WYMAGANIAMIod2015ZGODNYZ WYMAGANIAMIod20152 2•LICZY SIĘMATEMATYKAPodręcznikgimnazjumgimnazjumZGODNYZ WYMAGANIAMIod20155MATEMATYKAMATEMATYKA |5ZGODNYZ WYMAGANIAMIod2015EUROPA Nasza historia1 1•gimnazjumPRZYRODO,WITAJ!ZESZYT ĆWICZEŃ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ5PRZYRODO, WITAJ! |53 3•LICZY SIĘMATEMATYKAPodręcznikgimnazjumZGODNYZ WYMAGANIAMIod2015BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE4-6ZGODNYZ WYMAGANIAMIod2015PiszęĆwiczenia dodatkowe2klasa9788363879785ISBN 978-83-63879-78-5W H O I S W H OW POLSCE2016RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2016WHO IS WHOPiotr Dobrołęcki Ewa Tenderenda-OżógPatronat medialnyCMYCMMYCYCMYKIGP_reklama_160x25mm_PRESS_160921.pdf 1 21.09.2016 20:28plr.copyrightpolska.com.pl WHO IS WHORYNEK KSIĄŻKIW POLSCE2016 Warszawa 2016Piotr DobrołęckiEwa Tenderenda-OżógWHO IS WHORYNEK KSIĄŻKIW POLSCE2016 © Copyright by Piotr Dobrołęcki, Ewa Tenderenda-Ożóg, 2016© Copyright by Biblioteka Analiz Sp. z o.o., 2016Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie lub reprodukcja jakiegokolwiek fragmentu tej książki wymaga pisemnej zgody wydawcy.Redakcja: Łukasz GołębiewskiKorekta: Joanna OżógProjekt okładki: Grzegorz Zychowicz | TatsuOpracowanie graficzne: Grzegorz Zychowicz | TatsuŁamanie: TYPO 2Wydrukowano na papierze IBook White 70 gram vol 1,6 dystrybuowanym przez Igepa Polska Okładkę wydrukowano na materiale Surbalin Seda diamantweiß 8111, 115 g/m2 firmy Peyer Graphic Publikację zamknięto do druku 30.11.2016ISBN 978-83-63879-78-5Wydanie IWarszawa 2016Tom LXXXVI w serii „Raporty”Biblioteka Analiz Sp. z o.o.00-048 Warszawaul. Mazowiecka 6/8 pok. 416tel./fax +48 22 828 36 31www.biblioteka-analiz.plFirma jest członkiem Polskiej Izby Książki Spis treściCZĘŚĆ SZÓSTAWHO IS WHOWstęp ............................................................................................................ 9Who is who na rynku książki w Polsce ................................................... 15 Część szóstaWHO IS WHO Część szóstaWHO IS WHO 9WStępWstępPożegnania i radości O sadzeniu roślin i drzew Tak jak pisaliśmy w poprzednich edycjach naszej publikacji, następuje zmiana warty w świecie książki. Dzieje się to w sposób naturalny w każdej branży – jak w życiu. Ale w Polsce mamy teraz do czynienia ze zjawiskiem szczególnym – odchodzeniem na emerytury, a także na „wieczną wartę”, pokolenia, które tworzyło wolny rynek po przemianach 1989 roku. I tak się też dzieje wśród ludzi książki. W tym roku nie zamieszczamy już niestety biogramów kilku ważnych osobowości z naszego grona, których pożegnaliśmy w ostatnich miesiącach. Wymieńmy tutaj tylko kilku. Michał Jagiełło był wieloletnim wicemini-strem kultury w kilku rządach, a potem dyrektorem Biblioteki Narodowej, a jednocześnie wyrazistym poetą i wspaniałym eseistą, badaczem kultu-ry górskiej, jak też mniejszości narodowych. Nieodłącznie z warszawskim Muzeum Literatury związany był jego dyrektor Janusz Odrowąż-Pieniążek, uczestnik wielu inicjatyw kulturalnych, naukowiec, pisarz i eseista. Odszedł też Tadeusz Górny, niestrudzony promotor książki i czytelnictwa, twór-ca pamiętnego programu „Książki z górnej półki”, emitowanego wpierw w Polsacie, a potem w regionalnej TVP, który miał wpływ na wiele wyda-rzeń w naszym środowisku, jak chociażby na Nagrodę Sezonu Wydawni-czo-Księgarskiego Ikar, która przetrwała tylko dzięki jego uporowi i kon-sekwencji, a w ostatnich latach tworzył kształt programowy Warszawskich Targów Książki. Na początku tego roku straciliśmy też jednego z najbar-dziej skutecznych organizatorów działań wydawniczych – Józefa Skrzypca, dla wielu z nas po prostu Józka, przyjaciela i kolegę, który wyratował swo-je ukochane wydawnictwo Bellona z burzliwych fal wcześniejszych niego-spodarności i doprowadził do udanej prywatyzacji. Zabrakło nam również Moniki Szwai, autorki bestselerowych powieści, ale też współwłaścicielki oficyny Sol, która jako jedno z nielicznych wydawnictw autorskich odno-si sukcesy rynkowe. Ich biogramy z poprzednich edycji naszego „Who is who” przeszły już do historii polskiej książki. 10RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2016Tom nasz zaczynamy niezmiennie jak w ostatnich latach od Krystyny Adamczak, misyjnej księgarki z Poznania, Jana Akielaszka, chodzącego symbolu dawnych i nowych czasów, a przy tym nie dającego się ugasić wul-kanu coraz to nowych pomysłów, w tym kolejnych Rekordów Guinnessa, oraz od Włodzimierza Albina, prezesa PIK, który w europejskim środowi-sku wydawców występuje jako Wlodek, a zarządza nie tylko strukturami koncernu Wolters Kluwer w Polsce, ale także w Rumunii. Prezes PIK nie jest zresztą jedynym naszym człowiekiem w strukturach globalnych korporacji. Jacek Bełdowski, który od ponad 23 lat związany jest z Egmont Polska, od 1998 do 2015 roku działał w strukturach międzynaro-dowych spółki jako Senior Vice President i General Manager Egmont CEE, czyli dla obszaru Europy Środkowej i Wschodniej oraz członek zespołu me-nedżerskiego Egmont International, a w czerwcu 2015 roku objął funkcję dyrektora zarządzającego Egmont Creative Solutions, jednego z dwóch klu-czowych pionów międzynarodowych, odpowiedzialnego za kreację wszyst-kich globalnych tytułów czasopism i książek dziecięcych w Egmoncie z od-działami w Warszawie, Londynie, Kopenhadze i Berlinie.Katarzyna Barczyńska od 2002 roku związana była z firmą Pearson, gdzie pełniła funkcję prezydenta Pearson ELT EMEA (Europa, Afryka i Bli-ski Wschód) oraz prezesa Pearson CEE, czyli znowu Europa Środkowa i Wschodnia. W koncernie Pearson działała też Tamara Jańczak, która w la-tach 2007-2015 była w ramach wspomnianego obszaru Central and Eastern Europe szefem produkcji na Polskę, Europę Środkową i Wschodnią oraz Skandynawię, a teraz jeszcze współpracuje ze swoim dotychczasowym pra-codawcą, chociaż już jest na emeryturze, co dla niżej podpisanego jest nie-wiarygodne, bo poznaliśmy się, gdy Tamara chodziła jeszcze do szkoły!Katarzyna Sobańska-Helman, poprzednio związana z koncernem Ha-chette, od tego roku jest Regional Director of Books and Collectibles Di-vision w Burda National Geographic i Burda Publishing, gdzie przepro-wadziła już głęboką restrukturyzację i reorganizację i wprowadziła nową strategię wydawniczą w Polsce i w Czechach.W sektorze poligrafii od 2014 roku dyrektorem sprzedaży na Europę Wschodnią i Środkową w firmie Müller Martini, jednego z najważniejszych dostawców rozwiązań introligatorskich dla rynku poligraficznego, jest Ja-cek Kobyliński, który łączy tę funkcję z funkcją dyrektora zarządzającego i wiceprezesa polskiego oddziału tej firmy.Natomiast w międzynarodowym świecie producentów papieru polskim reprezentantem jest Piotr Kuzebski, który od 1 września 2015 roku pełni funkcję dyrektora segmentu graficznego działu kartonów korporacji Sto-ra Enso. Również na poziomie międzynarodowym pracuje Michał Sawka, który w lutym 2014 roku został powołany na stanowisko członka zarządu 11WStęporaz dyrektora sprzedaży w grupie Arctic Paper S.A., obejmującej papier-nie w Polsce (w Kostrzynie) oraz w Szwecji i w Niemczech. Z pewnością nie są to wszystkie osoby, jakie pracują w strukturach mię-dzynarodowych, ale już te kilka nazwisk potwierdza udział polskich spe-cjalistów w międzynarodowym świecie książki. Z innych informacji zawartych w tym tomie, a jakie wydają się nam interesujące, wyłowiliśmy najróżnorodniejsze pozaprofesjonalne zainte-resowania naszych przyjaciół i kolegów, ograniczając się zresztą tylko do biogramów z pierwszych trzech liter alfabetu. Może za rok sięgniemy do dalszych i nie mniej ciekawych adnotacjie. A więc mamy tu banalne książki i literaturę, też literaturę polską, przy czym jedna osoba „pasje książkowe łączy z pasją do futbolu i podróży wło-skich”, a inna preferuje literaturę brytyjską i amerykańską, a przy tym „interferencję kulturową w kontekście biznesowym”, a jeszcze inna „pra-wo autorskie, literaturoznawstwo i naukę o przekładzie”. Jest też miłośnik literatury SF i fantasy. Jedna z osób „oprócz literatury wielkim uczuciem darzy Warszawę i od czasu do czasu oprowadza wycieczki jako licencjono-wana przewodniczka”. Mamy też osobę, która wskazała na „bibliofilstwo, literaturę piękną, podróże i historię Łowicza i Ziemi Łowickiej”. Często też wymienia się fotografię, a jeden z panów wręcz przyznaje, że jego największą pasją jest ta dziedzina, a ma w niej „kilka małych osiągnięć”. Poza tym „kolekcjonuje powojenne analogowe aparaty fotograficzne”. Są miłośnicy kuchni polskiej, ale też zwolennicy jazdy na rowerze i nie-zwykle popularnych w naszym środowisku podróży czy turystyki albo bardziej konkretnie turystyki krajoznawczej czy turystyki aktywnej. Po-dróżowanie może być bardziej literackie, chociażby przez Bałkany, sa-modzielnie, „aby w pełni docenić klimat miejsc, o których pisał Andrzej Stasiuk”, a przy tym pod wrażeniem słów Mariusza Wilka o podróżach w nieznane i pustawe rejony świata. Pięknie i poetycko brzmi zestawienie: „turystyka górska i skoki spadochronowe” albo wyznanie o „podróżach w odludne miejsca”. Ze sportów popularna jest też piłka nożna (jedna z osób jest nawet członkiem KS Milan), narciarstwo, żeglarstwo, rejsy morskie w różnych częściach świata, nurkowanie. Jeden z naszych kolegów przedstawia się jako zapalony biegacz i podróżnik, a inny jest „z zamiłowania podróż-nikiem, fotografem i pasjonatem kuchni świata, jak też kolekcjonerem mocnych wrażeń, których dostarczają mu wspinaczka, snowboard, wa-keboard oraz żeglarstwo”. Jest też hippika „uprawiana razem z córką”, są narty lub narciarstwo alpejskie, narty biegowe i zjazdowe, snowboard, nordic walking, rower, pływanie, sporty wodne, tenis, motocykle, moto-ryzacja, a nawet lotnictwo. 12RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2016Jedna z pań uprawia codziennie biegi (też 10 km i półmaraton), jeździ na rowerze, a nawet przyznaje, że jest „miłośniczką zimowych kąpieli czyli morsowania”. Inna pani uprawia wędkarstwo, ale lubi też „książki, muzykę, ogród i Mazury”, a jeden z panów „kiedyś wyczynowo, a teraz rekreacyjnie zajmuje się sportem, poprzednio uprawiał alpinizm i grywał w piłkę noż-ną, a obecnie biega maratony”. Kilka osób interesuje się historią, a niektórzy wymieniają różne jej odła-my, jak na przykład historię regionu południowo-wschodniego Polski albo po prostu historię najnowszą czy historię nauki albo historię cywilizacji. Z tym związane są „pogranicza świata” oraz historia starożytna i arche-ologia. Z bardzo poważnych zainteresowań wymieńmy różne religie, mistykę chrześcijańską, teologię, fizykę, astronomię, media i antropologię mediów, psychologię i psychologię społeczną, socjologię, a zwłaszcza krytyczne ba-dania kultury, a także ekonomię, politykę albo konkretniej, politykę gospo-darczą, rozwój wolnej przedsiębiorczości, mediacje albo nieco tajemniczo brzmiące „europejskie miasta”, co chyba bardziej odnosi się do turystyki. Łączą się z tym zapewne „sposoby życia narodów Europy”. Jesteśmy też pod wrażeniem takiego zestawienia: „informacja naukowa, biblioteki cyfrowe, otwarte zasoby edukacyjne, wolna kultura, otwarta na-uka (open access), surowe dane badawcze, prawo autorskie, nowe technolo-gie w bibliotekach, czasopisma elektroniczne, usługi sieciowe dla bibliotek”. Albo: „digitalizacja publikacji, formaty publikacji elektronicznych (PDF, ePub) lub antropologia praktyk lekturowych oraz dzieje relacji z podróży na Bliski Wschód”. Wielokrotnie preferowana jest też sztuka, a także sztuka gotyku, iko-ny, muzyka albo muzyka poważna (nazywana też klasyczną) oraz muzy-ka rockowa, ale też „muzyka i góry”, albo „muzyka pasywnie i aktywnie (instrumenty klawiszowe, gitara)”. Dalej malarstwo, grafika, teatr (biernie i aktywnie) i kino.I oczywiście ogród, jak też „uprawa własnego ogrodu oraz pies (koty po-nownie w niedalekiej przyszłości)”. Jak już jesteśmy przy zwierzętach, to są albo „czekające w domu, przygarnięte ze schronisk koty i pies”, albo hodow-la psów rasy siberian husky. Są też „spacery z psem seterem irlandzkim”, a jedna z pań przyznaje, że jest „właścicielką uroczego posokowca bawar-skiego”. Jedna z osób lubi „zwierzęta – ze szczególnym uwzględnieniem ko-ta oraz dwóch psów”, a inna pisze, że w rodzinie jest „także kot Henryk”.I jeszcze joga. I gry strategiczne. Może być też takie połączenie: „bibliote-karstwo współczesne, języki obce, haft i dziewiarstwo ręczne” albo „podbój kosmosu, filatelistyka, podróże, komputery jako narzędzie pracy czy filozo-fia, psychologia, pedagogika, edytorstwo, esperanto, podróże, ogród”. 13WStępNajbardziej ujęło nas jednak stwierdzenie, że jedna z osób uprawia „sport balonowy, fotografię lotniczą, tenis, siatkówkę, grę na saksofonie, podró-że, narty, historię Polski, politykę, działalność społeczną, piękną książkę i czerwone wina”, zwłaszcza te czerwone wina! I jeszcze ważny cytat za jedną z pań: „za dyscyplinę najbardziej pokrew-ną wydawaniu książek uważa sadzenie roślin i drzew”. Nasz słownik zamykamy jak zwykle na literę Ż, którą wypełniają na zakończenie: Marek Żakowski, wieloletni (21 lat!) prezes Spółdzielni Wy-dawniczej Czytelnik, Barbara Żukowska, wybitna specjalistka w zakresie produkcji książek, związana w ostatnich latach w Wydawnictwem Lekar-skim PZWL, oraz Marta Żurawiecka, która od jedenastu lat pracuje w Wy-dawnictwie Diecezjalnym i Drukarni w Sandomierzu, i obecnie jest dy-rektorem tej oficyny.Piotr Dobrołęcki Who is who na rynku książki w polsce 17WHO IS WHO na rynku kSIążkI W pOlSCe Krystyna Adamczak (1963, Śrem), ukończyła studia magisterskie na Wydziale Filologii Polskiej UAM w Poznaniu. By-ła jeszcze studentką V roku filologii polskiej, kiedy w kwietniu 1991 roku zarejestrowała działalność go-spodarczą. Przez kilka miesięcy sprzedawała książki na ulicznym straganie. Zdobyła wtedy pierwszych wiernych czytelników. We wrześniu tamtego roku otworzyła pierwszą księgarnię. Obecnie prowadzi w Poznaniu dwie księgarnie-galerie Z Bajki o po-wierzchni 72 i 150 mkw. Jak sama mówi: „Praca jest moją pasją. Nie dzielę czasu na służbowy i prywat-ny. Wszystko co robię służy temu, abym mogła lepiej realizować swoją misję – coraz lepiej wprowadzać dzieci w świat książki. Poznawać najlepszą literaturę i zachęcać do jej poznania dorosłych – moich czytel-ników i gości literackich spotkań w księgarni”. Ro-dzina: syn Witold. Jan Janusz Akielaszek (1945, Brzeżany, województwo tarnopolskie, dziś Kresy), absolwent Technikum Leśnego w Rogozińcu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Od szesnaste-go roku życia współpracownik „Gazety Lubuskiej”, prasy wojskowej, Wojskowej Agencji Fotograficz-nej. W latach 1967-1983 etatowy dziennikarz i fo-toreporter gazet wojskowych. W latach 1984-1988 dyrektor Klubu Dziennikarza we Wrocławiu. W la-tach 1988-1993 prezes i redaktor naczelny „Press- trust”. W kwietniu 1994 roku założył Oficynę Wy-dawniczą w Kolorach Tęczy, której jest prezesem 18RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2016Ai redaktorem naczelnym. Do tej pory opublikował 2 mln egz. książek. W 1998 roku zainicjował pierw-sze Targi Książki Kulinarnej i nadal jest ich orga-nizatorem. Poszczególne edycje targów zarówno krajowych, jak i od trzech lat międzynarodowych, odbywają się we Wrocławiu, a edycję w 2010 roku zorganizował podczas targów Polagra w Poznaniu. Gościnnie swój dorobek prezentował we Frankfur-cie, w Dreźnie, w Paryżu, a także w Hongkongu. Jest współautorem 19 kulinarnych Rekordów Gui- nnessa. W czerwcu 2013 roku został prezesem Klu-bu Dziennikarzy obsługujących Międzynarodowe Targi Poznańskie. W 2012 roku ukazała się książ-ka jego autorstwa „Kuchnia borów i lasów Dolnego Śląska”, która zajęła trzecie miejsce na Międzyna-rodowych Targach Kulinarnych w Paryżu, w kon-kursie Gourmand Awards. Za tę publikację Serb-ska Akademia Nauk nadała mu tytuł Honorowego Profesora. W 2013 roku był nominowany do Nagro-dy im. prof. Aleksandra Gieysztora, przyznawanej przez Fundację Kronenberga. Obecnie po 20 latach przerwy wraca do myślistwa. W grudniu 2014 ro-ku ukazała się jego książka „Kuchnia myśliwska”, której współautorką jest Barbara Jakimowicz-Klein. Autorzy książki otrzymali nagrodę prezesa Między-narodowych Targów Poznańskich. Rodzina: żona Bożena, dwoje wnucząt – Julia i Kamil. Zaintere-sowania: kuchnia polska. Włodzimierz Albin (1958, Poznań), ukończył studia prawnicze na UW. Po studiach doktorant i pracownik Instytutu Pań-stwa i Prawa PAN. W końcu lat osiemdziesiątych i na początku dziewięćdziesiątych doradca praw-ny obsługujący powstające podmioty gospodarcze. W 1989 roku razem z dwoma wspólnikami założył Dom Wydawniczy ABC, specjalizujący się w litera-turze prawniczej. W 1999 roku wspólnicy sprzedali wydawnictwo, a nowy właściciel – Wolters Kluwer – połączył firmę z innym swoim nabytkiem, Wydaw- 19WHO IS WHO na rynku kSIążkI W pOlSCe Anictwem Prawniczym Lex. Powstały wówczas Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, które dziś noszą nazwę Wolters Kluwer. Od początku istnienia tego wydaw-nictwa jest prezesem zarządu. W ramach struktu-ry Wolters Kluwer zarządza także Wolters Kluwer Rumunia. W maju 2012 roku został prezesem Pol-skiej Izby Książki. Członek zarządu Stowarzyszenia Kreatywna Polska. Rodzina: żona, córka i syn. Za-interesowania: książki, fotografia, jazda na rowerze, podróże. Michał Alenowicz (1985, Gdańsk), absolwent Wydziału Inżynierii Lądo-wej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Z wykształ-cenia magister inżynier drogownictwa, z powoła-nia tłumacz. W latach 2009-2012 łączył działalność w branży budowlanej z wykonywaniem przekładów literackich i technicznych. W 2012 roku założył wy-dawnictwo Wiatr od Morza specjalizujące się w pro-zie obcej i przywiązujące szczególną wagę do jako-ści przekładu. Tłumacz m.in. Michaela Crummeya, Bernice Rubens i Matthew Kneale’a. Zainteresowa-nia: turystyka górska, żeglarstwo, muzyka – czło-nek legendarnych trójmiejskich formacji „Mr. Caco” i „Caco Quartet”. Józef Ambrozowicz (1945, Kozodrza), właściciel i redaktor naczelny Agencji Wydawniczej Jota w Rzeszowie (od 1990 ro-ku). Absolwent wydziału dziennikarstwa i nauk politycznych UW oraz Podyplomowego Studium Dziennikarstwa i Edytorstwa UW. W latach 1968- -1980 dziennikarz takich pism jak: „Echo Załogi”, „Prometej”, „Konfrontacje”. Od 1980 do 1990 ro-ku dziennikarz i edytor KAW Oddział w Rzeszo-wie. Opublikował reportaże w książkach wydaw-nictw Iskry i KAW, a także w tygodnikach: „Walka Młodych”, „Prawo i Życie”, „Polityka”. Autor ponad 40 albumów, głównie dotyczących obszaru Polski 20RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2016Apołudniowo-wschodniej (m.in. „Perły województwa podkarpackiego”, „Magiczne Podkarpacie”, „Magia pogranicza”), a także o sztuce „Józef Mehoffer artysta dwóch epok” – nominacja w konkursie PTWK „Naj-piękniejsza Książka roku” w 2011 roku. Jest również autorem albumów globtroterskich („Nasze Chicago” i „Ziemia święta”). Zredagował i wydał ponad 100 książek o różnorodnej tematyce. Zainteresowania: fotografia, turystyka krajoznawcza, historia regionu południowo-wschodniego Polski. Rodzina: żona Jo-lanta i córka Monika. Anna Andrejczuk (1954, Białystok), absolwentka SGPiS (dziś SGH). W latach 1980-2001 pracowała jako szef finansów w kilku białostockich firmach, m.in. w Domu Książ-ki Białystok. Od 2002 roku była prezesem zarządu tej firmy. Za jej kadencji nastąpiła pierwsza znacząca na polskim rynku książki konsolidacja – Białostocki Dom Książki nabył większościowy pakiet udziałów w Gdańskim Domu Książki. Od czerwca 2010 roku do czerwca 2014 roku przewodnicząca Rady Nadzor-czej Domu Książki w Białymstoku. Prowadzi swoją firmę w zakresie doradztwa gospodarczego. Od po-czątku pracy w Domu Książki w Białymstoku aktyw-nie uczestniczyła w społecznym życiu księgarskim. Z początku w Polskiej Izbie Książki, a następnie w Izbie Księgarstwa Polskiego (2006-2010), gdzie zasiadała w Radzie Izby, prowadziła sprawy Sądu Koleżeńskiego i razem z Andrzejem Kalinowskim, założyła oddział podlasko-mazurski Izby. Była tak-że członkiem Zarządu Głównego SKP. Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi oraz medalem Zasłu-żony dla Kultury Polskiej. Rodzina: dwóch synów – Michał i Tomasz, obaj mieszkają i pracują w Warsza-wie. Zainteresowania: polityka gospodarcza, książki, muzyka, ogród, turystyka. 21WHO IS WHO na rynku kSIążkI W pOlSCe ACzesław Apiecionek Po studiach na wydziale polonistyki UW pracował w wydawnictwach Wema i Polonia. W latach 1977- -1989 był współpracownikiem podziemnych oficyn wydawniczych. W 1988 roku otworzył w Warszawie pierwszą prywatną księgarnię – antykwariat Opti-mus, a rok później założył oficynę wydawniczą AiR. W 1991 roku otworzył nowoczesną księgarnię Odeon (połączył w niej sprzedaż literatury z muzyką, a re-klamował jako „najpiękniejszą księgarnię między Berlinem a Tokio”), wkrótce rozbudowaną w sieć. Należały do niej placówki księgarskie w Warszawie – przy ul. Hożej oraz przy ul. Wiejskiej – i przez pewien czas również księgarnia „Pod Globusem” w Krako-wie. W 2005 roku sprzedał firmę Odeon AiR, pozo-stawiając sobie niewielki antykwariat przy ul. Moko-towskiej w Warszawie. W 2004 roku założył Agencję Literacką Puenta, która reprezentuje spadkobierców Ryszarda Kapuścińskiego, a od 2007 roku również innych polskich pisarzy za granicą. Uważany jest za najsłynniejszego polskiego księgarza III RP, często występuje w mediach, gdzie wypowiada się zarówno w imieniu środowiska księgarskiego, jak i całej bran-ży książkowej. Jest wieloletnim promotorem książki i czytelnictwa w prasie, radiu i telewizji, prowadził też kilka cyklicznych programów autorskich w TVP, TV Biznes, Radiu Zet, Trójce. Redagował stałe rubry-ki o książkach w prasie. Był członkiem rady nadzor-czej Domu Książki Warszawa. W marcu 2004 roku został wybrany do zarządu Stowarzyszenia Księ-garzy Polskich i pełnił w nim funkcję wiceprezesa. W podwarszawskim Izabelinie, gdzie mieszka, od 1998 do 2014 roku organizował coroczny kiermasz nazwany Izabelińskimi Spotkaniami z Książką, na który zapraszał wielu znanych i popularnych pisarzy. W trakcie XV jubileuszowych Spotkań w 2013 roku wyróżniono go tytułem „Izabelińczyka roku”. Był doradcą ministra kultury, a także jurorem Warszaw-skiej Premiery Literackiej. Wielokrotnie nagradza-ny za swoją działalność, m.in. prestiżową Nagrodą 22RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2016Kisiela. W 2011 roku odznaczony Krzyżem Kawa-lerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz srebrnym medalem Gloria Artis. Pasje książkowe łączy z pasją do futbolu i podroży włoskich. Żona Zuzanna jest tłumaczem literatury francuskiej. Córka Karolina ukończyła Wydział Dziennikarstwa na UW oraz stu-dia podyplomowe z edytorstwa na UKSW, a syn Mi-chał Turystykę i Rekreację na AWF. Janusz Arsłanowow (1964, Wrocław), absolwent Wydziału Filozoficzno- -Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Pra-cę zaczynał jako nauczyciel wychowawca w specjal-nym ośrodku szkolno-wychowawczym. Następnie przez dziesięć lat pracował w strukturach sieci Em-pik – był m.in. dyrektorem Megastoru we Wrocła-wiu, a w latach 2002-2004 dyrektorem działu książ-ki w warszawskiej centrali. Od 2005 do 2007 roku był prezesem Wydawnictwa Dolnośląskiego, a po przekształceniach w Grupie Publicat został dyrek-torem oddziału w Katowicach (Książnica) i Wro-cławiu (Wydawnictwo Dolnośląskie). W kwietniu 2010 roku założył własne wydawnictwo Bukowy Las. W 2013 roku po zakupie wydawnictwa Świat Książ-ki od spółki Weltbild przez krotki czas był jego pre-zesem. Członek rady nadzorczej Wydawnictwa Bel-lona, a także dyrektor zarządzający spółki Dressler, obejmującej sieć księgarń Świat Książki.A Dalsza część książki dostępna w wersji pełnej.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rynek książki w Polsce 2016. Who is who
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: