Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00023 002748 22443638 na godz. na dobę w sumie
Rządy imperialne w Kraju Nadwiślańskim - ebook/pdf
Rządy imperialne w Kraju Nadwiślańskim - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-235-2588-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> historia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Autor omawia rosyjskie rządy w Królestwie Polskim od upadku powstania styczniowego do momentu wycofania się Rosjan z ziem polskich podczas I wojny światowej. „Kraj Nadwiślański” odgrywał kluczową rolę w strukturze imperium carów jako jedna z jego najludniejszych oraz militarnie i gospodarczo najważniejszych części peryferyjnych. Rolf stawia tezę, że Rosjanie traktowali ten obszar jako swoiste laboratorium, miejsce eksperymentów, zbierania doświadczeń i testowania różnych koncepcji integracji. Analiza rządów imperialnych w Królestwie Polskim pozwala zatem zyskać gruntowny wgląd w techniki wykorzystywane przez cesarstwo rosyjskie przy inkorporacji i transformowaniu obszarów peryferyjnych.

W centrum uwagi autora znalazła się przede wszystkim Warszawa jako siedziba aparatu biurokratycznego oraz przestrzeń interakcji między carską administracją i miejscową ludnością. Omówiona została m.in. codzienna praktyka sprawowania władzy imperialnej, która miała znaczny wpływ na kształtowanie się społecznych i kulturowych struktur „Kraju Nadwiślańskiego”.

Polska wersja językowa została wzbogacona o obszerny rozdział dotyczący funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w omawianym okresie. Autor uzupełnił też literaturę o wybór publikacji polskich.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania polskiego Wiosną i latem 2009 r. prowadziłem badania w warszawskim Archiwum Głównym Akt Dawnych. W tym okresie w pałacu Raczyńskich późnymi popo- łudniami zaczynały się próby pianistyczne. My, historycy, pochyleni w sąsied- niej sali nad dokumentami, pod koniec długich dni pracy w archiwum byliśmy więc nagradzani muzyką fortepianową, przede wszystkim utworami Chopina. Przypadek chciał, że akurat w  tym czasie zajmowałem się kwestią sporów toczących się na początku XX w. wokół budowy pomnika tego wielkiego kom- pozytora. Cóż za wspaniała koincydencja: z akt wyłaniały się zmagania urzęd- ników Imperium, polskich obywateli i rosyjskich nacjonalistów o monument, jego rozmiary i lokalizację, a w sali obok młodzi pianiści grali dzieła mistrza. I  właś nie to wzajemne przenikanie się pozornie dawno minionych czasów i  konfliktów z  intensywnym współczesnym miejskim i  kulturalnym życiem Warszawy tak bardzo zafascynowało i zachwycało mnie zarówno w Archiwum, jak i  podczas moich licznych spacerów po mieście. Wciąż towarzyszyło mi poczucie, że badam nie tylko odległe stulecie, lecz także jednocześnie zajmuję się współczesną Warszawą. Tę moją impresję Andrzej Szabaciuk skomentował podczas jednej z naszych rozmów w barze mlecznym Pod Barbakanem, gdzie z reguły spędzaliśmy prze- rwy w pracy archiwalnej. Stwierdził on, że swoją książkę powinienem wydać także po polsku, aby mogli się z nią zapoznać warszawiacy. Zamiar taki wydał mi się wtedy nierealistyczny, a nawet zuchwały. Droga do ukończenia mojej rozprawy habilitacyjnej była wówczas jeszcze bardzo długa i nawet publikacja wersji niemieckiej wciąż stanowiła pieśń przyszłości. Ale ziarno zostało posiane i myśl o polskim wydaniu towarzyszyła mi w następnych latach. Wraz z wyda- niem niemieckiego oryginału w 2015 r. tłumaczenie znalazło się na mojej liście spraw do załatwienia, choć i  wtedy nie pomyślałbym, że przedsięwzięcie to uda się zrealizować tak szybko. Teraz jednak polskie wydanie pracy ukazuje się akurat na 200. rocznicę utworzenia Uniwersytetu Warszawskiego. Trudno o  lepszą chwilę do wykazania wzajemnych splotów współczesności i  tamtej odległej epoki, której poświęcona jest rozprawa. Niniejsza książka to dużo więcej niż tylko tłumaczenie. Przede wszystkim polskie wydanie znacznie poszerzono pod kątem nowszej polskiej literatury 12 Przedmowa do wydania polskiego naukowej, uzupełniono o  osobny rozdział poświęcony kontekstowi War- szawy. Fragmenty rozprawy zostały też gruntownie zmodyfikowane. Ponieważ w związku z tymi uzupełnieniami konieczne były też skróty, w tym miejscu wspomnieć należy o  monografii Imperiale Herrschaft im Weichselland. W  nie- mieckim wydaniu obszerniej przywoływane jest piśmiennictwo niemiecko- i angielskojęzyczne, tam też w części załącznikowej znajdują się szczegółowe indeksy osób oraz zestawienia opublikowanych źródeł. Wykazy te dostępne są także pod adresem: https://www.uni-bamberg.de/hist-oeg/team/prof-dr- -malte-rolf/forschungsschwerpunkte/imperiale-herrschaft-im-weichselland- das-koenigreich-polen-im-russischen-imperium-1864-1915/ oraz https://www. uni-bamberg.de/hist-oeg/team/prof-dr-malte-rolf/forschungsschwerpunkte/ imperiale-herrschaft-im-weichselland-das-koenigreich-polen-im-russischen- imperium-1864-1915/imperiale-herrschaft-im-koenigreich-polen-materialien/. Podziękowania Wiele osób przyczyniło się do tego, że publikację niniejszej książki udało się zrealizować bez trudności i  zadziwiająco szybko. Moje podziękowania należą się Wszystkim, którzy wspierali mnie przy tym radami, wskazówkami i  konstruktywną krytyką oraz zachęcali do działania. Cennej pomocy przy opracowaniu i uzupełnieniach maszynopisu udzielili mi doktor Robert Brier, doktor Tim Buchen, Martin Müller-Butz, privatdozent Ute Caumanns, doktor Maciej Górny, Makary Gorzynski, profesor Martin Kohlrausch, doktor Hanna Kozinska-Witt, profesor Gregor Thum, profesor Theodore Weeks, profesor Agnieszka Zabłocka-Kos i w szczególnej mierze Marcin Siadkowski. W przygo- towaniach i podczas moich pobytów w Warszawie wielkiego wsparcia udzielali mi: doktor Łukasz Chimiak, Agnieszka Chudzik, doktor Jose Faraldo, doktor Artur Gorak, profesor Tomasz Kizwalter, doktor Jerzy Kochanowski, Joanna Pietrzak, doktor Andrzej Szabaciuk oraz profesor Andrzej Szwarc. Jestem im wszystkim ogromnie wdzięczny. Przede wszystkim jednak pragnę złożyć podziękowania privatdozent Ruth Leiserowitz, która od samego początku energicznie angażowała się na rzecz powstania przekładu niniejszej pracy. Poparciu ze strony jej oraz profe- sora Miloša Řezníka, jak również znacznej dotacji ze środków Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie zawdzięczam publikację polskiego tłu- maczenia mojej rozprawy. Ogromnie wdzięczny jestem także tłumaczowi, Woj- ciechowi Włoskowiczowi, który swoją uważną lekturą maszynopisu pomógł wychwycić ostatnie niejasności; jego doskonała i  szybka praca nad przekła- Przedmowa do wydania polskiego 13 dem zasługuje na uznanie i podziękowania z mojej strony. Za konsekwentną i zawsze miłą współpracę podziękować pragnę także Wydawnictwom Uniwer- sytetu Warszawskiego oraz moim Współpracowniczkom i Współpracownikom. Wszyscy oni sprawili, że polskie wydanie niniejszej pracy ukazuje się w 200. rocznicę utworzenia Uniwersytetu Warszawskiego. Książkę tę zadedykować chciałbym wszystkim tym osobom w Warszawie, które pośród zgiełku wielkomiejskiej codzienności okazywały mi tak wielką życzliwość, chęć pomocy i serdeczność. Sprawiły one, że Warszawa stała się mi drugim domem i że z wielką przyjemnością mogłem prowadzić badania w tym mieście i na jego temat. Wszystkim tym osobom składam ogromne podzięko- wania. Malte Rolf Brema, 6 czerwca 2016 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rządy imperialne w Kraju Nadwiślańskim
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: