Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00040 002780 23546772 na godz. na dobę w sumie
SOA. Koncepcje, technologie i projektowanie - książka
SOA. Koncepcje, technologie i projektowanie - książka
Autor: Liczba stron: 632
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-7493-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> inne - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Czasy, kiedy użytkownicy otrzymywali zamknięte produkty, zapakowane w pudełko z nośnikiem i instrukcją, przemijają. Świat IT zmierza w kierunku SOA (ang. Service-Oriented Architecture). Producenci chcą nam sprzedawać wiele usług, które potrafią komunikować się między sobą i dostarczać użytkownikom wymierne korzyści. To podejście pozwala lepiej zarządzać procesem wytwarzania usługi, łatwiej wprowadzać zmiany i aktualizacje oraz elastyczniej rozliczać się z klientami. Od tej drogi nie ma już odwrotu - SOA to przyszłość branży IT!

Ta książka to świetne źródło informacji na ten temat. W trakcie lektury poznasz podstawy i założenia tej architektury oraz dowiesz się, jakie narzędzia wykorzystać, żeby wytworzyć produkt spełniający zasady SOA. Książka ta jest bogata w analizy przypadków oraz przykłady z życia, które pozwolą Ci przekonać się, jak bardzo architektura ukierunkowana na usługi jest przydatna przy rozwiązywaniu codziennych problemów. SOA jest tworem żywym, który cały czas ewoluuje - wymaga to kontroli organizacji oraz ustalenia pewnych standardów, czyli określenia, jak takie usługi mają wyglądać. W trakcie lektury dowiesz się, kto sprawuje nad tym pieczę oraz jakie są kierunki rozwoju SOA. Książka ta będzie biblią każdego projektanta i dewelopera usług sieciowych. Nie możesz minąć jej obojętnie!

Dzięki tej książce dowiesz się:

Przekonaj się, jak SOA może zmienić Twój świat!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Service-Oriented Architecture : Concepts, Technology, and Design Tłumaczenie: Andrzej Grażyński ISBN: 978-83-246-7493-0 Authorized translation from the English language edition, entitled: SERVICE-ORIENTED ARCHITECTURE (SOA): CONCEPTS, TECHNOLOGY, AND DESIGN; ISBN 0131858580; published by Pearson Education, Inc, publishing as Prentice Hall. Copyright © 2005 by Pearson Education, Inc. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education Inc. Polish language edition published by HELION S.A. Copyright © 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/soakon Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/soakon.zip Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Przedmowa ...............................................................................................................................17 Rozdzia(cid:239) 1. Wprowadzenie ........................................................................................................19 1.1. Dlaczego ta książka jest ważna? ........................................................................................................20 1.1.1. Fałszywa SOA ..............................................................................................................................................20 1.1.2. Ideał SOA .....................................................................................................................................................21 1.1.3. Realna SOA ..................................................................................................................................................21 1.2. Cele tej książki ....................................................................................................................................22 1.2.1. Podstawy SOA, orientacji na usługi i usług sieciowych ........................................................................22 1.2.2. Jak budować SOA na bazie usług sieciowych? .......................................................................................23 1.3. Dla kogo przeznaczona jest ta książka? ...........................................................................................23 1.4. Czego w tej książce nie ma? ..............................................................................................................23 1.5. Organizacja tej książki .......................................................................................................................24 1.5.1. Część I. SOA i fundamenty usług sieciowych ........................................................................................24 1.5.2. Część II. SOA i rozszerzenia WS-* ..........................................................................................................26 1.5.3. Część III. SOA i zorientowanie na usługi ...............................................................................................28 1.5.4. Część IV. Budowanie SOA (planowanie i analiza) ................................................................................29 1.5.5. Część V. Budowanie SOA (technologie i projekt). ................................................................................30 1.5.6. Konwencje stylistyczne — uwagi .............................................................................................................33 1.6. Informacja dodatkowa .......................................................................................................................33 1.6.1. Framework XWIF (XML Web Services Integration Framework) ..................................................33 1.6.2. www.serviceoriented.ws ............................................................................................................................33 1.6.3. Kontakt z autorem ......................................................................................................................................33 Rozdzia(cid:239) 2. Analizy przypadków ................................................................................................35 2.1. Jak prezentowane są analizy przypadków? .....................................................................................36 2.1.1. Stylistyka ......................................................................................................................................................36 2.1.2. Związek z treścią .........................................................................................................................................36 2.1.3. Przykładowy kod ........................................................................................................................................36 2.2. Przypadek nr 1: RailCo Ltd. ..............................................................................................................37 2.2.1. Historia ........................................................................................................................................................37 2.2.2. Infrastruktura techniczna ..........................................................................................................................37 2.2.3. Rozwiązania automatyzacyjne ..................................................................................................................37 2.2.4. Cele biznesowe i przeszkody .....................................................................................................................37 Poleć książkęKup książkę 6 SPIS TRE(cid:165)CI 2.3. Przypadek nr 2: Transit Line Systems Inc .......................................................................................39 2.3.1. Historia ........................................................................................................................................................39 2.3.2. Infrastruktura techniczna ..........................................................................................................................39 2.3.3. Rozwiązania automatyzacyjne ..................................................................................................................40 2.3.4. Cele biznesowe i przeszkody .....................................................................................................................40 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) I. Fundamenty SOA i us(cid:239)ug sieciowych ................................................... 43 Rozdzia(cid:239) 3. Wprowadzenie do SOA ............................................................................................45 3.1. Fundamenty SOA ...............................................................................................................................46 3.1.1. Orientacja na usługi — analogia ..............................................................................................................46 3.1.2. Jak usługi enkapsulują logikę? ..................................................................................................................47 3.1.3. Jak powiązane są usługi? ............................................................................................................................48 3.1.4. Jak komunikują się usługi? ........................................................................................................................48 3.1.5. Jak projektuje się usługi? ...........................................................................................................................49 3.1.6. Jak zbudowane są usługi? ..........................................................................................................................50 3.1.7. Pierwotna SOA ...........................................................................................................................................50 3.2. Ogólnie o współczesnej SOA ............................................................................................................52 3.2.1. Współczesna SOA jest najważniejszą spośród platform zorientowanych na usługi ........................53 3.2.2. Współczesna SOA przyczynia się do podwyższenia jakości usług ......................................................53 3.2.3. Współczesna SOA jest zasadniczo autonomiczna .................................................................................54 3.2.4. Współczesna SOA bazuje na otwartych standardach ...........................................................................54 3.2.5. Współczesna SOA wspiera zróżnicowanie dostawców ........................................................................55 3.2.6. Współczesna SOA propaguje wykrywalność .........................................................................................56 3.2.7. Współczesna SOA wspiera naturalne współdziałanie ..........................................................................56 3.2.8. Współczesna SOA propaguje federacyjność ..........................................................................................57 3.2.9. Współczesna SOA propaguje komponowalność architektoniczną ....................................................57 3.2.10. Współczesna SOA sprzyja wrodzonej wieloużywalności .....................................................................58 3.2.11. Współczesna SOA eksponuje rozszerzalność ........................................................................................59 3.2.12. Współczesna SOA wspiera paradygmat zorientowanego usługowo modelowania biznesu ...........60 3.2.13. Współczesna SOA implementuje warstwy abstrakcji ...........................................................................60 3.2.14. Współczesna SOA promuje luźne powiązania komponentów infrastruktury IT ............................61 3.2.15. Współczesna SOA propaguje zwinność organizacyjną ........................................................................61 3.2.16. Współczesna SOA jest budulcem .............................................................................................................63 3.2.17. Współczesna SOA oznacza ewolucję .......................................................................................................63 3.2.18. Współczesna SOA jest modelem wciąż dojrzewającym .......................................................................64 3.2.19. Współczesna SOA jest dążeniem do ideału ............................................................................................64 3.2.20. Zdefiniowanie SOA ....................................................................................................................................64 3.2.21. Podział charakterystyki ..............................................................................................................................65 3.3. Najczęstsze nieporozumienia dotyczące SOA ................................................................................66 3.3.1. „Aplikacja korzystająca z usług sieciowych jest aplikacją zorientowaną na usługi” ........................66 3.3.2. „SOA to nowe hasło marketingowe dla starych usług sieciowych” ....................................................67 3.3.3. „SOA to nowa etykietka dla przetwarzania rozproszonego opartego na usługach sieciowych” ......67 3.3.4. „SOA upraszcza przetwarzanie rozproszone” ........................................................................................67 Poleć książkęKup książkę SPIS TRE(cid:165)CI 7 3.3.5. „Aplikacja z usługami sieciowymi, wykorzystująca rozszerzenia WS-*, jest aplikacją zorientowaną na usługi” .................................................................................................68 3.3.6. „Jeśli znasz usługi sieciowe, bez problemu zbudujesz SOA” ...............................................................68 3.3.7. „Gdy przejdziesz na SOA, wszystko zacznie współdziałać” .................................................................68 3.4. Najważniejsze wymierne pożytki z SOA .........................................................................................69 3.4.1. Usprawniona integracja (i naturalne współdziałanie) ..........................................................................69 3.4.2. Wbudowana wieloużywalność .................................................................................................................70 3.4.3. Eleganckie architektury i rozwiązania .....................................................................................................70 3.4.4. Spożytkowanie dawnych inwestycji .........................................................................................................70 3.4.5. Jednolite reprezentowanie danych w standardzie XML .......................................................................71 3.4.6. Skoncentrowane inwestowanie w infrastrukturę komunikacyjną ......................................................71 3.4.7. Wybór najlepszego wariantu ....................................................................................................................72 3.4.8. Zwinność organizacyjna ............................................................................................................................72 3.5. Najważniejsze pułapki w adaptacji SOA .........................................................................................73 3.5.1. Budowanie architektury zorientowanej na usługi na wzór architektury tradycyjnej ......................73 3.5.2. Brak standaryzacji ......................................................................................................................................74 3.5.3. Brak planu transformacji ...........................................................................................................................74 3.5.4. Początki bez XML .......................................................................................................................................75 3.5.5. Ignorowanie wymagań wydajnościowych SOA .....................................................................................75 3.5.6. Niedocenianie bezpieczeństwa usług sieciowych ..................................................................................76 3.5.7. Niedotrzymywanie kroku nowoczesnym platformom i standardom ................................................77 Rozdzia(cid:239) 4. Ewolucja SOA ..........................................................................................................79 4.1. Oś czasu SOA (od XML, przez usługi sieciowe, do SOA) ............................................................80 4.1.1. XML — krótka historia ..............................................................................................................................80 4.1.2. Usługi sieciowe — krótka historia ...........................................................................................................81 4.1.3. SOA — krótka historia ..............................................................................................................................82 4.1.4. SOA a nowe oblicze XML i usług sieciowych ........................................................................................83 4.2. Nieustanna ewolucja SOA (organizacje standaryzacyjne i kontrybutorzy) ...............................85 4.2.1. Standardy, specyfikacje i rozszerzenia .....................................................................................................85 4.2.2. Organizacje standaryzacyjne związane z SOA .......................................................................................85 4.2.3. Czołowi dostawcy SOA .............................................................................................................................88 4.3. Korzenie SOA (SOA a tradycyjne architektury) ............................................................................91 4.3.1. Co znaczy „architektura”? .........................................................................................................................91 4.3.2. SOA a architektura klient-serwer .............................................................................................................93 4.3.3. SOA a rozproszona architektura internetowa ........................................................................................98 4.3.4. SOA a hybrydowa architektura usług sieciowych ...............................................................................106 4.3.5. Orientacja na usługi oraz orientacja na obiekty (część I) ...................................................................108 Rozdzia(cid:239) 5. Us(cid:239)ugi sieciowe a pierwotna SOA ..........................................................................111 5.1. Framework usług sieciowych ......................................................................................................... 112 5.2. Usługi (jako usługi sieciowe) ......................................................................................................... 114 5.2.1. Role usług ..................................................................................................................................................115 5.2.2. Modele usług .............................................................................................................................................125 Poleć książkęKup książkę 8 SPIS TRE(cid:165)CI 5.3. Opisy usług (w języku WSDL) ...................................................................................................... 128 5.3.1. Punkty końcowe usług i opisy usług ......................................................................................................131 5.3.2. Opis abstrakcyjny .....................................................................................................................................131 5.3.3. Opis skonkretyzowany .............................................................................................................................132 5.3.4. Metadane i kontrakty usług ....................................................................................................................133 5.3.5. Opisy semantyczne ...................................................................................................................................134 5.3.6. Ogłaszanie i odnajdywanie opisów usług .............................................................................................135 5.4. Komunikowanie według SOAP ..................................................................................................... 138 5.4.1. Komunikaty SOAP ...................................................................................................................................139 5.4.2. Węzły SOAP ..............................................................................................................................................143 5.4.3. Ścieżki komunikatów ...............................................................................................................................146 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II. SOA i rozszerzenia WS-* .................................................................... 149 Rozdzia(cid:239) 6. Us(cid:239)ugi sieciowe i wspó(cid:239)czesna SOA (Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) I. Zarz(cid:200)dzanie aktywno(cid:258)ciami i kompozycje) ..............................................153 6.1. Wzorce wymiany komunikatów ................................................................................................... 155 6.1.1. Prymitywne wzorce MEP ........................................................................................................................156 6.1.2. Wzorce MEP i SOAP ...............................................................................................................................161 6.1.3. Wzorce MEP i WSDL ..............................................................................................................................161 6.1.4. Wzorce MEP a SOA .................................................................................................................................163 6.2. Aktywności usług ............................................................................................................................ 163 6.2.1. Proste i złożone aktywności usług .........................................................................................................164 6.2.2. Aktywności usług a SOA .........................................................................................................................165 6.3. Koordynacja ..................................................................................................................................... 167 6.3.1. Kompozycja koordynatora ......................................................................................................................168 6.3.2. Typy koordynacyjne i protokoły koordynacyjne .................................................................................169 6.3.3. Kontekst koordynacji i uczestnicy koordynacji ...................................................................................169 6.3.4. Aktywacja i rejestracja .............................................................................................................................170 6.3.5. Zakończenie koordynacji ........................................................................................................................171 6.3.6. Koordynacja a SOA ..................................................................................................................................172 6.4. Transakcje niepodzielne ................................................................................................................. 173 6.4.1. Transakcje ACID ......................................................................................................................................175 6.4.2. Protokoły transakcji niepodzielnych .....................................................................................................175 6.4.3. Koordynator transakcji niepodzielnej ...................................................................................................175 6.4.4. Proces transakcji niepodzielnej ..............................................................................................................176 6.4.5. Transakcje niepodzielne a SOA ..............................................................................................................178 6.5. Aktywności biznesowe .................................................................................................................... 179 6.5.1. Protokoły aktywności biznesowych .......................................................................................................181 6.5.2. Koordynator aktywności biznesowych .................................................................................................181 6.5.3. Stany aktywności biznesowej ..................................................................................................................181 6.5.4. Aktywności biznesowe a transakcje niepodzielne ...............................................................................182 6.5.5. Aktywności biznesowe a SOA ................................................................................................................182 Poleć książkęKup książkę SPIS TRE(cid:165)CI 9 6.6. Orkiestracje ...................................................................................................................................... 185 6.6.1. Protokoły biznesowe i definicje procesów ............................................................................................187 6.6.2. Usługi procesowe i usługi partnerskie ...................................................................................................187 6.6.3. Aktywności podstawowe i aktywności strukturalne ...........................................................................188 6.6.4. Sekwencje, przepływy i złącza .................................................................................................................188 6.6.5. Orkiestracje i aktywności ........................................................................................................................189 6.6.6. Orkiestracje i koordynacje ......................................................................................................................189 6.6.7. Orkiestracje a SOA ...................................................................................................................................189 6.7. Choreografie .................................................................................................................................... 191 6.7.1. Współpraca ................................................................................................................................................192 6.7.2. Role i uczestnicy .......................................................................................................................................193 6.7.3. Relacje i kanały ..........................................................................................................................................193 6.7.4. Interakcje i jednostki pracy .....................................................................................................................193 6.7.5. Wieloużywalność, komponowalność i modularność ..........................................................................193 6.7.6. Orkiestracje a choreografie .....................................................................................................................194 6.7.7. Choreografie a SOA .................................................................................................................................195 Rozdzia(cid:239) 7. Us(cid:239)ugi sieciowe i wspó(cid:239)czesna SOA (Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II. Zaawansowane komunikowanie, metadane i bezpiecze(cid:241)stwo) .............197 7.1. Adresowanie ..................................................................................................................................... 199 7.1.1. Referencje punktów końcowych ............................................................................................................201 7.1.2. Nagłówki informacyjne komunikatów .................................................................................................202 7.1.3. Adresowanie a niezależność od protokołu transportowego ..............................................................203 7.1.4. Adresowanie a SOA .................................................................................................................................204 7.2. Niezawodne komunikowanie ........................................................................................................ 206 7.2.1. RM Source, RM Destination, źródło aplikacyjne i przeznaczenie aplikacyjne ...............................207 7.2.2. Sekwencje ...................................................................................................................................................208 7.2.3. Potwierdzenia ............................................................................................................................................208 7.2.4. Zapewnienia dostarczenia .......................................................................................................................210 7.2.5. Niezawodne komunikowanie a adresowanie .......................................................................................212 7.2.6. Niezawodne komunikowanie a SOA .....................................................................................................212 7.3. Korelacje ........................................................................................................................................... 214 7.3.1. Korelacje jako abstrakcja .........................................................................................................................215 7.3.2. Korelacje we wzorcach MEP i aktywnościach ......................................................................................216 7.3.3. Korelacje w koordynacji ..........................................................................................................................216 7.3.4. Korelacje w orkiestracji ...........................................................................................................................216 7.3.5. Korelacje w adresowaniu .........................................................................................................................216 7.3.6. Korelacje w niezawodnym komunikowaniu ........................................................................................217 7.3.7. Korelacje a SOA ........................................................................................................................................217 7.4. Założenia polityki ............................................................................................................................ 218 7.4.1. Framework WS-Policy .............................................................................................................................219 7.4.2. Asercje polityki i warianty polityki ........................................................................................................220 7.4.3. Typy asercji polityki i słowniki polityki ................................................................................................220 7.4.4. Podmioty polityki i zakresy polityki ......................................................................................................220 7.4.5. Wyrażenia polityki i załączniki polityki ................................................................................................221 Poleć książkęKup książkę 10 SPIS TRE(cid:165)CI 7.4.6. Założenia polityki w koordynacji ...........................................................................................................221 7.4.7. Założenia polityki w orkiestracji i choreografiach ...............................................................................221 7.4.8. Założenia polityki w niezawodnym komunikowaniu .........................................................................221 7.4.9. Założenia polityki a SOA .........................................................................................................................221 7.5. Wymiana metadanych .................................................................................................................... 223 7.5.1. Specyfikacja WS-MetadataExchange .....................................................................................................224 7.5.2. Komunikaty żądania i odpowiedzi Get Metadata ...............................................................................224 7.5.3. Komunikaty żądania i odpowiedzi Get .................................................................................................225 7.5.4. Selektywne pobieranie metadanych .......................................................................................................226 7.5.5. Wymiana metadanych a odnajdywanie opisów usług ........................................................................226 7.5.6. Wymiana metadanych a kontrola wersji ..............................................................................................227 7.5.7. Wymiana metadanych a SOA ................................................................................................................227 7.6. Bezpieczeństwo ................................................................................................................................ 229 7.6.1. Identyfikacja, uwierzytelnianie i autoryzacja .......................................................................................231 7.6.2. Jednokrotne logowanie ............................................................................................................................232 7.6.3. Poufność i integralność ............................................................................................................................233 7.6.4. Bezpieczeństwo na poziomie transportu i na poziomie komunikatów ............................................234 7.6.5. Szyfrowanie i podpisy cyfrowe ...............................................................................................................234 7.6.6. Bezpieczeństwo a SOA .............................................................................................................................236 7.7. Powiadamianie i zdarzeniowanie .................................................................................................. 238 7.7.1. Model „publikuj-subskrybuj” jako abstrakcja ......................................................................................238 7.7.2. Jedna koncepcja, dwie specyfikacje ........................................................................................................239 7.7.3. Framework WS-Notification ..................................................................................................................239 7.7.4. Specyfikacja WS-Eventing ......................................................................................................................242 7.7.5. WS-Notification a WS-Eventing ............................................................................................................243 7.7.6. Powiadamianie i zdarzeniowanie a SOA ..............................................................................................244 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) III. SOA i zorientowanie na us(cid:239)ugi ........................................................ 247 Rozdzia(cid:239) 8. Zasady orientacji na us(cid:239)ugi ....................................................................................249 8.1. Orientacja na usługi z perspektywy przedsiębiorstwa ............................................................... 250 8.2. Anatomia architektury zorientowanej na usługi ........................................................................ 253 8.2.1. Logiczne komponenty frameworku usług sieciowych ........................................................................253 8.2.2. Komponenty logiki automatyzacji .........................................................................................................254 8.2.3. Komponenty SOA ....................................................................................................................................256 8.2.4. Jak powiązane są komponenty SOA? ....................................................................................................257 8.3. Podstawowe zasady zorientowania na usługi .............................................................................. 258 8.3.1. Usługi są wieloużywalne ..........................................................................................................................260 8.3.2. Usługi współdzielą formalne kontrakty ................................................................................................262 8.3.3. Usługi są luźno powiązane ......................................................................................................................264 8.3.4. Usługi ukrywają wewnętrzną logikę ......................................................................................................265 8.3.5. Usługi są komponowalne ........................................................................................................................268 8.3.6. Usługi są autonomiczne ..........................................................................................................................270 8.3.7. Usługi są bezstanowe ...............................................................................................................................273 8.3.8. Usługi są wykrywalne ..............................................................................................................................274 Poleć książkęKup książkę SPIS TRE(cid:165)CI 11 8.4. Jak powiązane są zasady zorientowania na usługi? .................................................................... 276 8.4.1. Wieloużywalność usługi ..........................................................................................................................276 8.4.2. Kontraktowość usługi ..............................................................................................................................278 8.4.3. Luźne powiązanie usługi .........................................................................................................................279 8.4.4. Abstrakcyjność usługi ..............................................................................................................................280 8.4.5. Komponowalność usługi .........................................................................................................................280 8.4.6. Autonomia usługi .....................................................................................................................................281 8.4.7. Bezstanowość usługi .................................................................................................................................282 8.4.8. Wykrywalność usługi ...............................................................................................................................283 8.5. Orientacja na usługi oraz orientacja na obiekty (część II) ......................................................... 284 8.6. Natywne wsparcie dla zasad zorientowania na usługi ze strony usług sieciowych ................ 286 Rozdzia(cid:239) 9. Warstwy us(cid:239)ug ......................................................................................................289 9.1. Zorientowanie na usługi a współczesna SOA .............................................................................. 290 9.1.1. Charakterystyka współczesnej SOA a jej genealogia i zasoby wspomagające .................................291 9.1.2. Niewspierane cechy SOA ........................................................................................................................293 9.2. Usługowe warstwy abstrakcji ......................................................................................................... 294 9.2.1. Problemy rozwiązywane przez aranżowanie usług w warstwy ..........................................................294 9.3. Warstwa usług aplikacyjnych ........................................................................................................ 297 9.4. Warstwa usług biznesowych .......................................................................................................... 300 9.5. Warstwa orkiestracji usług ............................................................................................................. 302 9.6. Agnostycyzm usług ......................................................................................................................... 303 9.7. Scenariusze konfiguracji warstwy usług ....................................................................................... 305 9.7.1. Scenariusz nr 1: wyłącznie usługi hybrydowe ..............................................................................................305 9.7.2. Scenariusz nr 2: usługi hybrydowe i usługi użytkowe ................................................................................306 9.7.3. Scenariusz nr 3: biznesowe usługi zadaniowe i aplikacyjne usługi użytkowe ........................................306 9.7.4. Scenariusz nr 4: oba typy usług biznesowych i aplikacyjne usługi użytkowe ........................................307 9.7.5. Scenariusz nr 5: usługa procesowa i oba typy usług aplikacyjnych ..........................................................307 9.7.6. Scenariusz nr 6: usługa procesowa, biznesowe usługi zadaniowe i aplikacyjne usługi użytkowe .....308 9.7.7. Scenariusz nr 7: usługa procesowa, oba typy usług biznesowych i aplikacyjne usługi użytkowe ......308 9.7.8. Scenariusz nr 8: usługa procesowa, biznesowe usługi podmiotowe i aplikacyjne usługi użytkowe ...308 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) IV. Budowanie SOA (planowanie i analiza) ........................................... 311 Rozdzia(cid:239) 10. Strategie realizacji SOA .......................................................................................313 10.1. Fazy cyklu życiowego SOA .......................................................................................................... 314 10.1.1. Podstawowe fazy realizacji SOA ........................................................................................................314 10.1.2. Analiza zorientowana usługowo ........................................................................................................315 10.1.3. Projektowanie zorientowane usługowo ............................................................................................315 10.1.4. Tworzenie usług ...................................................................................................................................315 10.1.5. Testowanie usług ..................................................................................................................................315 10.1.6. Wdrażanie usług ...................................................................................................................................316 10.1.7. Administrowanie usługami ................................................................................................................317 10.1.8. Strategie wdrożeniowe SOA ...............................................................................................................317 Poleć książkęKup książkę 12 SPIS TRE(cid:165)CI 10.2. Strategia zstępująca ....................................................................................................................... 318 10.2.1. Proces .....................................................................................................................................................318 10.2.2. Za i przeciw ...........................................................................................................................................320 10.3. Strategia wstępująca ...................................................................................................................... 321 10.3.1. Proces .....................................................................................................................................................321 10.3.2. Za i przeciw ...........................................................................................................................................323 10.4. Strategia zwinna ............................................................................................................................ 324 10.4.1. Proces .....................................................................................................................................................324 10.4.2. Za i przeciw ...........................................................................................................................................326 Rozdzia(cid:239) 11. Analiza zorientowana na us(cid:239)ugi (Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) I. Wprowadzenie) ...................................329 11.1. Wprowadzenie do analizy zorientowanej na usługi ................................................................. 330 11.1.1. Cele analizy zorientowanej na usługi ................................................................................................330 11.1.2. Analiza zorientowana na usługi a model usług przedsiębiorstwa ................................................331 11.1.3. Proces analizy zorientowanej na usługi ............................................................................................332 11.2. Korzyści z SOA ukierunkowanej biznesowo ............................................................................. 335 11.2.1. Usługi biznesowe wbudowują zwinność w modele biznesowe .....................................................336 11.2.2. Usługi biznesowe przygotowują proces do orkiestracji ..................................................................336 11.2.3. Usługi biznesowe umożliwiają wieloużywalność ............................................................................336 11.2.4. Tylko za pomocą usług biznesowych można realizować przedsiębiorstwo zorientowane na usługi ...337 11.3. Wyodrębnianie usług biznesowych ............................................................................................ 339 11.3.1. Źródła dla wyodrębniania usług biznesowych .................................................................................339 11.3.2. Typy wyodrębnianych usług biznesowych .......................................................................................344 11.3.3. Usługi biznesowe i orkiestracje ..........................................................................................................347 Rozdzia(cid:239) 12. Analiza zorientowana na us(cid:239)ugi (Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II. Modelowanie us(cid:239)ug) ..........................349 12.1. Modelowanie usług krok po kroku ............................................................................................. 350 12.1.1. „Usługi” a „kandydatury na usługi” ..................................................................................................350 12.1.2. Proces .....................................................................................................................................................351 12.2. Wytyczne i wskazówki dotyczące modelowania usług ............................................................ 366 12.2.1. Rozważanie potencjalnej wieloużywalności międzyprocesowej enkapsulowanej logiki (kandydatury na biznesowe usługi zadaniowe) ............................................................................366 12.2.2. Rozważanie potencjalnej wieloużywalności wewnątrzprocesowej enkapsulowanej logiki (kandydatury na biznesowe usługi zadaniowe) ............................................................................367 12.2.3. Wykrywanie wewnętrznych uzależnień od procesu (kandydatury na biznesowe usługi zadaniowe) ............................................................................367 12.2.4. Modelowanie wieloużywalności międzyaplikacyjnej (kandydatury na usługi aplikacyjne) .....368 12.2.5. Prognozowanie dalszych wymagań dekompozycyjnych ................................................................368 12.2.6. Identyfikowanie logicznych jednostek pracy w określonych granicach ......................................369 12.2.7. Zapobieganie pełzaniu granic .............................................................................................................369 12.2.8. Emulowanie usług procesowych przy braku orkiestracji (kandydatury na biznesowe usługi zadaniowe) ............................................................................370 12.2.9. Równoważenie celów modelowania ..................................................................................................370 12.2.10. Klasyfikowanie logiki modelowanych usług ....................................................................................371 12.2.11. Alokowanie wystarczających zasobów na potrzeby modelowania ...............................................371 12.2.12. Tworzenie i publikowanie standardów modelowania usług biznesowych ..................................372 Poleć książkęKup książkę SPIS TRE(cid:165)CI 13 12.3. Klasyfikacja logiki modelu usług ................................................................................................. 373 12.3.1. Model SOE ............................................................................................................................................373 12.3.2. Model biznesowy przedsiębiorstwa ...................................................................................................374 12.3.3. „Bloki konstrukcyjne” a „modele usług” ..........................................................................................374 12.3.4. Podstawowe bloki konstrukcyjne modelowania .............................................................................375 12.4. Porównanie podejść do modelowania (przykład) .................................................................... 377 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) V. Budowanie SOA (technologie i projekt) ............................................ 391 Rozdzia(cid:239) 13. Projektowanie zorientowane na us(cid:239)ugi (Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) I. Wprowadzenie) .......................393 13.1. Wprowadzenie do projektowania zorientowanego na usługi ................................................. 394 13.1.1. Cele projektowania zorientowanego na usługi ................................................................................394 13.1.2. „Standardy projektowe” a „standardy przemysłowe” .....................................................................394 13.1.3. Proces projektowania zorientowanego na usługi ............................................................................395 13.1.4. Przygotowania ......................................................................................................................................396 13.2. Podstawy XML Schema związane z WSDL ............................................................................... 397 13.2.1. Element schema ....................................................................................................................................399 13.2.2. Element element ...................................................................................................................................399 13.2.3. Elementy complexType i simpleType ...............................................................................................399 13.2.4. Elementy import i include ..................................................................................................................400 13.2.5. Inne ważne elementy ...........................................................................................................................400 13.3. Podstawy języka WSDL ................................................................................................................ 401 13.3.1. Element definitions ..............................................................................................................................402 13.3.2. Element types ........................................................................................................................................402 13.3.3. Elementy message i part ......................................................................................................................403 13.3.4. Elementy portType, interface i operation .........................................................................................404 13.3.5. Elementy input i output (jako potomne elementu operation) ......................................................405 13.3.6. Element binding ...................................................................................................................................405 13.3.7. Elementy input i output (jako potomne elementu binding) .........................................................406 13.3.8. Elementy service, port i endpoint ......................................................................................................407 13.3.9. Element import .....................................................................................................................................407 13.3.10. Element documentation ......................................................................................................................408 13.4. Podstawy języka SOAP ................................................................................................................. 408 13.4.1. Element Envelope .................................................................................................................................409 13.4.2. Element Header ....................................................................................................................................409 13.4.3. Element Body ........................................................................................................................................410 13.4.4. Element Fault ........................................................................................................................................411 13.5. Narzędzia do projektowania interfejsów usług ......................................................................... 412 13.5.1. Automatyczne generowanie ...............................................................................................................412 13.5.2. Narzędzia projektowe ..........................................................................................................................412 13.5.3. Ręczne kodowanie ................................................................................................................................413 Poleć książkęKup książkę 14 SPIS TRE(cid:165)CI Rozdzia(cid:239) 14. Projektowanie zorientowane na us(cid:239)ugi (Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II. Wytyczne komponowania SOA) ... 415 14.1. Komponowanie SOA — krok po kroku ..................................................................................... 416 14.1.1. Wybór struktury warstw usług ...........................................................................................................417 14.1.2. Umiejscowienie rdzennych standardów ...........................................................................................417 14.1.3. Wybór rozszerzeń SOA .......................................................................................................................418 14.2. Uwarunkowania wyboru warstw usług ...................................................................................... 418 14.3. Uwarunkowania umiejscowienia rdzennych standardów SOA ............................................. 420 14.3.1. Standardy przemysłowe a SOA ..........................................................................................................420 14.3.2. XML a SOA ...........................................................................................................................................421 14.3.3. WS-I Basic Profile ................................................................................................................................422 14.3.4. WSDL a SOA ........................................................................................................................................423 14.3.5. XML Schema a SOA ............................................................................................................................424 14.3.6. SOAP a SOA .........................................................................................................................................425 14.3.7. Przestrzenie nazw a SOA ....................................................................................................................426 14.3.8. UDDI a SOA .........................................................................................................................................426 14.4. Uwarunkowania wyboru rozszerzeń SOA ................................................................................. 428 14.4.1. Selekcja charakterystyki SOAP ...........................................................................................................428 14.4.2. Selekcja specyfikacji WS-* ..................................................................................................................429 14.4.3. WS-BPEL a SOA ..................................................................................................................................429 Rozdzia(cid:239) 15. Projektowanie zorientowane na us(cid:239)ugi (Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) III. Projektowanie us(cid:239)ug) .............433 15.1. O projektowaniu usług ogólnie ................................................................................................... 435 15.1.1. Standardy projektowania ....................................................................................................................435 15.1.2. Opisy procesów .....................................................................................................................................436 15.1.3. Przygotowania ......................................................................................................................................436 15.2. Projektowanie biznesowych usług podmiotowych — krok po kroku ................................... 438 15.2.1. Proces .....................................................................................................................................................438 15.3. Projektowanie usług aplikacyjnych — krok po kroku ............................................................. 456 15.3.1. Proces .....................................................................................................................................................457 15.4. Projektowanie biznesowych usług zadaniowych — krok po kroku ....................................... 469 15.4.1. Proces .....................................................................................................................................................470 15.5. Wytyczne dla projektowania usług ............................................................................................. 483 15.5.1. Identyfikowanie ograniczeń technicznych .......................................................................................483 15.5.2. Stosowanie standardów nazewniczych .............................................................................................484 15.5.3. Dobór odpowiedniej ziarnistości interfejsu .....................................................................................485 15.5.4. Projektowanie operacji usług jako naturalnie rozszerzalnych ......................................................487 15.5.5. Identyfikowanie znanych i potencjalnych usług-wnioskodawców ..............................................488 15.5.6. Modularyzowanie dokumentów WSDL ...........................................................................................488 15.5.7. Staranne używanie przestrzeni nazw .................................................................................................489 15.5.8. Wykorzystywanie literalnych komunikatów w stylu dokumentowym ........................................490 15.5.9. Konsekwentne zachowywanie zgodności z zaleceniami WS-I ......................................................491 15.5.10. Dokumentowanie usług za pomocą metadanych ...........................................................................491 Poleć książkęKup książkę SPIS TRE(cid:165)CI 15 Rozdzia(cid:239) 16. Projektowanie zorientowane na us(cid:239)ugi (Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) IV. Projektowanie procesu biznesowego) ......................................................493 16.1. Podstawy języka WS-BPEL .......................................................................................................... 494 16.1.1. Krótka historia BPEL4WS i WS-BPEL .............................................................................................495 16.1.2. Przygotowania ......................................................................................................................................495 16.1.3. Element process ....................................................................................................................................496 16.1.4. Elementy partnerLinks i partnerLink ................................................................................................496 16.1.5. Element partnerLinkType ...................................................................................................................497 16.1.6. Element variables .................................................................................................................................498 16.1.7. Funkcje getVariableProperty i getVariableData ..............................................................................499 16.1.8. Element sequence .................................................................................................................................499 16.1.9. Element invoke .....................................................................................................................................500 16.1.10. Element receive .....................................................................................................................................500 16.1.11. Element reply ........................................................................................................................................501 16.1.12. Elementy switch, case i otherwise ......................................................................................................502 16.1.13. Elementy assign, copy, from i to ........................................................................................................502 16.1.14. Elementy faultHandlers, catch i catchAll .........................................................................................503 16.1.15. Pozostałe elementy WS-BPEL ............................................................................................................503 16.2. O specyfikacji WS-Coordination ogólnie .................................................................................. 505 16.2.1. Element CoordinationContext ...........................................................................................................505 16.2.2. Elementy Identifier i Expires ..............................................................................................................506 16.2.3. Element CoordinationType ................................................................................................................507 16.2.4. Element RegistrationService ...................................................................................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

SOA. Koncepcje, technologie i projektowanie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: