Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00230 004157 24092264 na godz. na dobę w sumie
SQL Server. Wstęp dla programistów. Wydanie IV - ebook/pdf
SQL Server. Wstęp dla programistów. Wydanie IV - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 592
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-1270-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> sql server
Porównaj ceny (książka, ebook (-40%), audiobook).

Poznaj możliwości SQL Server!

SQL Server to serwer baz danych firmy Microsoft. To oprogramowanie, rozwijane od ponad ćwierćwiecza, cieszy się ogromną popularnością i uznaniem na całym świecie. Charakteryzuje się wysoką wydajnością i bezpieczeństwem, a ponadto daje użytkownikom ogromne możliwości. Przy tych wszystkich zaletach jest również łatwe w instalacji i nietrudno nim administrować. Brzmi zachęcająco? Chcesz wykorzystać potencjał tego narzędzia do własnych zastosowań? Trafiłeś na świetną książkę!

Wprowadzi Cię ona w tajniki pracy z SQL Server 2014. W trakcie lektury kolejnych rozdziałów nauczysz się instalować i konfigurować niezbędne komponenty oraz korzystać z SQL Server Management Studio. Po przygotowaniu środowiska pracy przejdziesz do tworzenia swojej pierwszej bazy danych. Tabele, indeksy, relacje, więzy integralności to pojęcia, które już za chwilę nie będą Ci obce. Poznasz dostępne typy danych oraz wykorzystasz je we właściwy sposób, a co najważniejsze, opanujesz składnię i możliwości języka SQL. Twoją uwagę powinny przykuć rozdziały poświęcone widokom oraz procedurom składowanym — dzięki nim będziesz mógł w pełni wykorzystać SQL Server. Śmiało, zacznij przygodę z bazami danych od tej książki!

Dzięki tej książce:

Pewnie wkrocz w świat baz danych!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Beginning SQL Server for Developers, 4th Edition Tłumaczenie: Andrzej Watrak ISBN: 978-83-283-1267-8 Original edition copyright © 2015 by Robin Dewson. All rights reserved. Polish edition copyright © 2015 by HELION SA. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/sqlsws Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Rozdzia(cid:239) 1. O autorze ........................................................................................................ 13 O korektorze merytorycznym .......................................................................... 14 Podzi(cid:218)kowania ................................................................................................ 15 Wprowadzenie ................................................................................................ 16 Informacje ogólne i instalacja oprogramowania ............................................. 17 Dlaczego powinienem używać oprogramowania SQL Server? ............................................ 18 Wersje oprogramowania SQL Server ...................................................................................... 19 Przykład ....................................................................................................................................... 20 Instalacja ...................................................................................................................................... 20 Instalacja ........................................................................................................................................ 21 Opcje instalacji .............................................................................................................................. 24 Wybór instalowanych funkcjonalności ..................................................................................... 24 Nadanie nazwy instancji serwera ............................................................................................... 27 Konta usług .................................................................................................................................... 28 Tryb uwierzytelniania .................................................................................................................. 30 Określenie folderów danych ........................................................................................................ 31 Opcje FILESTREAM .................................................................................................................... 32 Tworzenie bazy dla usług Reporting Services .......................................................................... 32 Opcje odtwarzania rozproszonego ............................................................................................. 33 Bezpieczeństwo ........................................................................................................................... 34 Konta usług .................................................................................................................................... 34 Tryby uwierzytelniania ................................................................................................................ 36 Konto sa .......................................................................................................................................... 40 Podsumowanie ............................................................................................................................ 41 Rozdzia(cid:239) 2. SQL Server Management Studio ...................................................................... 43 Krótki przegląd aplikacji SSMS ................................................................................................ 43 Edytor zapytań ............................................................................................................................ 55 Narzędzie sqlcmd ....................................................................................................................... 57 Podsumowanie ............................................................................................................................ 57 Poleć książkęKup książkę SPIS TRE(cid:165)CI Rozdzia(cid:239) 3. Projektowanie i tworzenie bazy danych ......................................................... 59 Definiowanie bazy danych ........................................................................................................ 60 Wbudowane bazy danych serwera SQL Server ...................................................................... 61 Baza master .................................................................................................................................... 61 Baza tempdb .................................................................................................................................. 62 Baza model ..................................................................................................................................... 63 Baza msdb ...................................................................................................................................... 63 Bazy AdventureWorks/AdventureWorksDW ......................................................................... 64 Wybór systemu bazy .................................................................................................................. 64 System OLTP ................................................................................................................................. 64 Systemy OLAP/BI ......................................................................................................................... 65 Wybór systemu dla przykładowej bazy ..................................................................................... 66 Zbieranie danych ........................................................................................................................ 66 Zdefiniowanie informacji przechowywanych w bazie danych ............................................ 68 Tabela Produkty finansowe ......................................................................................................... 69 Tabela Klienci ................................................................................................................................ 69 Tabela Adresy klientów ................................................................................................................ 69 Tabela Akcje .................................................................................................................................. 70 Tabela Transakcje ......................................................................................................................... 70 Dodatkowe i pominięte informacje ......................................................................................... 70 Tworzenie relacji ........................................................................................................................ 70 Klucze ............................................................................................................................................. 71 Tworzenie relacji ........................................................................................................................... 72 Dodatkowe informacje o kluczach obcych ............................................................................... 75 Normalizacja bazy danych ........................................................................................................ 76 Każdej jednostce należy przypisać unikatowy identyfikator .................................................. 77 Należy zapisywać tylko informacje bezpośrednio związane z daną jednostką .................... 77 Należy unikać powtarzających się wartości i kolumn ............................................................. 78 Postaci normalne bazy danych ................................................................................................... 78 Denormalizacja bazy danych ...................................................................................................... 80 Tworzenie przykładowej bazy danych ..................................................................................... 80 Tworzenie bazy danych w aplikacji SQL Server Management Studio .................................. 81 Usuwanie bazy danych za pomocą aplikacji SQL Server Management Studio ................... 97 Tworzenie bazy danych w edytorze zapytań .......................................................................... 100 Podsumowanie .......................................................................................................................... 102 Rozdzia(cid:239) 4. Bezpiecze(cid:241)stwo i zgodno(cid:258)(cid:202) baz danych ze standardami .............................. 103 Konta użytkowników ............................................................................................................... 104 Konta na serwerze i nazwy użytkowników ........................................................................... 113 Role ............................................................................................................................................. 113 Role serwerowe ........................................................................................................................... 113 Role bazodanowe ........................................................................................................................ 115 Role aplikacyjne .......................................................................................................................... 115 Schematy .................................................................................................................................... 118 Zanim pójdziesz dalej .............................................................................................................. 119 System Declarative Management Framework ...................................................................... 123 Szyfrowanie danych ................................................................................................................. 129 Podsumowanie .......................................................................................................................... 130 6 Poleć książkęKup książkę SPIS TRE(cid:165)CI Rozdzia(cid:239) 5. Definiowanie tabel ........................................................................................ 131 Czym jest tabela? ...................................................................................................................... 132 Typy danych w serwerze SQL Server ..................................................................................... 133 Typy danych w tabelach ............................................................................................................. 134 Typy danych w programach ...................................................................................................... 138 Kolumny są czymś więcej niż zwykłymi repozytoriami danych ....................................... 139 Wartości domyślne ..................................................................................................................... 139 Generowanie wartości IDENTITY ........................................................................................... 139 Unikatowe identyfikatory danych ............................................................................................ 140 Sekwencje zamiast opcji IDENTITY ..................................................................................... 140 Zastosowanie wartości NULL ................................................................................................... 141 Tworzenie tabel za pomocą aplikacji SQL Server Management Studio ........................... 142 Tworzenie tabeli za pomocą edytora zapytań ...................................................................... 150 Tworzenie tabeli za pomocą narzędzia sqlcmd .................................................................... 152 Instrukcja ALTER TABLE ...................................................................................................... 154 Tworzenie pozostałych tabel ................................................................................................... 155 Definiowanie klucza podstawowego ...................................................................................... 156 Tworzenie relacji ...................................................................................................................... 157 Opcja Check Existing Data on Creation ................................................................................. 161 Opcja Enforce Foreign Key Constraints .................................................................................. 161 Wybór reguł usuwania i zmieniania danych .......................................................................... 162 Tworzenie relacji za pomocą kodu T-SQL ........................................................................... 162 Kontrola spójności danych: baza danych czy aplikacja? ..................................................... 164 Partycjonowanie danych ......................................................................................................... 164 Podsumowanie .......................................................................................................................... 166 Rozdzia(cid:239) 6. Tworzenie indeksów i diagramu bazy danych .............................................. 167 Czym jest indeks? ..................................................................................................................... 167 Rodzaje indeksów ....................................................................................................................... 168 Unikatowość indeksu ................................................................................................................. 170 Cechy dobrego indeksu ........................................................................................................... 170 Kolumny rzadko zmieniane ...................................................................................................... 171 Klucze podstawowe i obce ......................................................................................................... 171 Wyszukiwanie określonych rekordów danych ....................................................................... 172 Indeks pokrywający .................................................................................................................... 172 Przeszukiwanie zakresu danych ............................................................................................... 173 Uporządkowane dane ................................................................................................................ 173 Cechy złego indeksu ................................................................................................................. 173 Wybór nieodpowiednich kolumn ............................................................................................ 174 Wybór nieodpowiednich danych ............................................................................................. 174 Wybór zbyt wielu kolumn ......................................................................................................... 174 Zbyt mało rekordów w tabeli .................................................................................................... 174 Weryfikacja wydajności indeksów ......................................................................................... 175 Tworzenie indeksu ................................................................................................................... 175 Tworzenie indeksu za pomocą narzędzia do projektowania tabel ...................................... 175 Indeksy i statystyki ...................................................................................................................... 180 Składnia polecenia CREATE INDEX ...................................................................................... 180 Tworzenie indeksu w edytorze zapytań .................................................................................. 182 7 Poleć książkęKup książkę SPIS TRE(cid:165)CI Usuwanie indeksu .................................................................................................................... 185 Modyfikowanie indeksu .......................................................................................................... 185 Kolumny dołączone ................................................................................................................. 187 Brak indeksu .............................................................................................................................. 188 Diagram bazy danych .............................................................................................................. 188 Podstawy tworzenia diagramów ............................................................................................... 189 Narzędzie Database Diagram Designer ................................................................................... 189 Domyślny diagram bazy danych .............................................................................................. 190 Pasek narzędzi do tworzenia diagramu bazy danych ............................................................ 192 Modyfikowanie bazy danych za pomocą narzędzia Database Diagram Designer ............ 194 Podsumowanie .......................................................................................................................... 194 Rozdzia(cid:239) 7. Tabele przechowywane w pami(cid:218)ci ............................................................... 195 Przetwarzanie danych uzależnione od kosztów operacji .................................................... 196 Czym jest tabela przechowywana w pamięci? ...................................................................... 197 Różnice w stosunku do tabeli zapisanej na dysku .................................................................. 198 Indeksy przechowywane w pamięci i indeksy kodowane ................................................... 199 Grupy kodów ............................................................................................................................... 200 Ogólne uwagi do indeksów ....................................................................................................... 201 Wymagania dotyczące systemu operacyjnego i sprzętu ..................................................... 201 Wymagania dla bazy danych przed utworzeniem tabeli .................................................... 201 Tworzenie tabeli przechowywanej w pamięci za pomocą kodu T-SQL ........................... 202 Przenoszenie tabeli do pamięci ............................................................................................... 203 Podsumowanie .......................................................................................................................... 209 Rozdzia(cid:239) 8. Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych bazy danych ............................. 211 Strategie tworzenia zapasowych kopii bazy danych ............................................................ 212 Modele odtwarzania danych ..................................................................................................... 212 Rodzaje kopii zapasowych ......................................................................................................... 213 Decyzja o wyborze strategii tworzenia kopii zapasowych .................................................... 213 Dziennik transakcji .................................................................................................................. 214 Kiedy mogą pojawić się problemy? ........................................................................................ 216 Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych tabel przechowywanych w pamięci ........... 216 Tworzenie kopii zapasowych i dezaktywacja bazy danych ................................................ 216 Tworzenie zapasowych kopii danych .................................................................................... 218 Uwagi dotyczące tworzenia kopii zapasowych ....................................................................... 218 Ręczne tworzenie zapasowej kopii bazy danych .................................................................... 220 Tworzenie kopii zapasowej za pomocą kodu T-SQL ............................................................ 225 Tworzenie kopii zapasowej dziennika transakcji za pomocą kodu T-SQL ........................ 231 Odtwarzanie bazy danych ....................................................................................................... 234 Odtwarzanie bazy za pomocą aplikacji SQL Server Management Studio .......................... 234 Odtwarzanie bazy za pomocą kodu T-SQL ............................................................................ 239 Odtwarzanie bazy do stanu z określonej chwili ..................................................................... 242 Odłączanie i podłączanie bazy danych .................................................................................. 246 Odłączanie i podłączanie bazy danych za pomocą aplikacji SQL Server Management Studio ............................................................................................ 246 Odłączanie i podłączanie bazy za pomocą kodu T-SQL ....................................................... 250 Generowanie skryptu tworzącego bazę danych ................................................................... 253 Podsumowanie .......................................................................................................................... 258 8 Poleć książkęKup książkę SPIS TRE(cid:165)CI Rozdzia(cid:239) 9. Utrzymanie bazy danych ............................................................................... 259 Tworzenie planu utrzymaniowego bazy danych ................................................................. 259 Wykonanie planu utrzymaniowego ....................................................................................... 273 Konfiguracja usługi Database Mail ........................................................................................ 278 Modyfikowanie planu utrzymaniowego ............................................................................... 286 Podsumowanie .......................................................................................................................... 289 Rozdzia(cid:239) 10. Wpisywanie i usuwanie danych oraz realizacja transakcji na tabelach dyskowych ......................................... 291 Wpisywanie danych do tabel .................................................................................................. 292 Składnia polecenia INSERT ...................................................................................................... 292 Polecenie INSERT ....................................................................................................................... 293 Polecenie DBCC CHECKIDENT ............................................................................................. 302 Ograniczenia kolumn ................................................................................................................. 303 Wpisywanie wielu rekordów jednocześnie ............................................................................. 309 Transakcje .................................................................................................................................. 310 Podstawy transakcji .................................................................................................................... 310 Polecenia transakcji .................................................................................................................... 311 Blokowanie danych ..................................................................................................................... 312 Usuwanie danych ..................................................................................................................... 312 Składnia polecenia DELETE ..................................................................................................... 313 Przed zademonstrowaniem polecenia DELETE .................................................................... 313 Użycie polecenia DELETE ......................................................................................................... 313 Przycinanie tabeli ........................................................................................................................ 317 Usuwanie tabeli ........................................................................................................................... 318 Podsumowanie .......................................................................................................................... 319 Rozdzia(cid:239) 11. Odczytywanie i zmienianie danych w tabelach dyskowych .......................... 321 Odczytywanie danych .............................................................................................................. 322 Odczytywanie danych za pomocą aplikacji SQL Server Management Studio .................. 322 Odczytywanie danych za pomocą polecenia SELECT .......................................................... 324 Ograniczenie wyników zapytania — klauzula WHERE ..................................................... 330 Klauzula TOP (n) ........................................................................................................................ 333 Klauzula TOP (n) PERCENT .................................................................................................... 334 Opcja SET ROWCOUNT n ...................................................................................................... 334 Funkcje tekstowe ...................................................................................................................... 336 Kolejność! Kolejność! ............................................................................................................... 338 Operator LIKE .......................................................................................................................... 340 Tworzenie danych — polecenie SELECT INTO .................................................................. 343 Zmienianie danych ................................................................................................................... 344 Polecenie UPDATE .................................................................................................................... 345 Zmienianie danych za pomocą edytora zapytań .................................................................... 346 Zmienianie danych — transakcje ............................................................................................. 349 Transakcje zagnieżdżone ........................................................................................................... 351 Przetwarzanie danych z kilku tabel ........................................................................................ 352 Podsumowanie .......................................................................................................................... 358 9 Poleć książkęKup książkę SPIS TRE(cid:165)CI Rozdzia(cid:239) 12. Tabele przechowywane w pami(cid:218)ci ............................................................... 359 Polecenia INSERT, UPDATE, DELETE i SELECT ............................................................. 359 Poziomy blokowania danych i izolacji transakcji ................................................................ 360 Polecenie MERGE .................................................................................................................... 369 Funkcjonalności niedostępne w przypadku tabel przechowywanych w pamięci ........... 371 Podsumowanie .......................................................................................................................... 371 Rozdzia(cid:239) 13. Tworzenie widoków ...................................................................................... 373 Po co tworzyć widoki? ............................................................................................................. 374 Zastosowanie widoków do ochrony danych ........................................................................... 374 Szyfrowanie definicji widoków ................................................................................................. 375 Widoki i tabele przechowywane w pamięci .......................................................................... 376 Tworzenie widoku za pomocą SQL Server Management Studio ...................................... 376 Tworzenie widoku na podstawie innego widoku ................................................................ 383 Tworzenie widoku za pomocą kodu T-SQL ......................................................................... 386 Składnia polecenia CREATE VIEW ........................................................................................ 386 Tworzenie widoku za pomocą poleceń CREATE VIEW i SELECT ................................... 387 Wiązanie kolumn widoku za pomocą opcji SCHEMABINDING ...................................... 389 Indeksowanie widoku .............................................................................................................. 390 Podsumowanie .......................................................................................................................... 393 Rozdzia(cid:239) 14. Procedury sk(cid:239)adowane, funkcje i bezpiecze(cid:241)stwo danych ............................ 395 Czym jest procedura składowana? ......................................................................................... 396 Tworzenie procedury składowanej ........................................................................................ 397 Polecenie CREATE PROCEDURE .......................................................................................... 397 Zwracanie zestawu wierszy ........................................................................................................ 399 Tworzenie procedury składowanej za pomocą aplikacji SQL Server Management Studio ........................................................ 400 Metody uruchamiania procedury składowanej ...................................................................... 404 Zwracanie wyników ................................................................................................................. 404 Polecenie RETURN .................................................................................................................... 404 Zwracanie kilku zestawów wyników ........................................................................................ 408 Sterowanie wykonywaniem kodu .......................................................................................... 409 Instrukcja IF...ELSE .................................................................................................................... 410 Instrukcja BEGIN...END ........................................................................................................... 410 Instrukcja WHILE...BREAK ..................................................................................................... 411 Instrukcja CASE .......................................................................................................................... 413 Wszystko razem ........................................................................................................................ 415 Bezpieczeństwo ......................................................................................................................... 416 Metody zabezpieczania bazy ..................................................................................................... 417 Nadawanie i odbieranie uprawnień ......................................................................................... 420 Funkcje użytkownika ............................................................................................................... 427 Funkcje skalarne ......................................................................................................................... 427 Funkcje tabelaryczne .................................................................................................................. 427 Uwagi dotyczące tworzenia funkcji .......................................................................................... 428 Podsumowanie .......................................................................................................................... 430 10 Poleć książkęKup książkę SPIS TRE(cid:165)CI Rozdzia(cid:239) 15. Natywnie skompilowane procedury sk(cid:239)adowane ......................................... 431 Czym jest natywnie skompilowana procedura składowana? ............................................. 431 Polecenie CREATE PROCEDURE ........................................................................................ 432 Podsumowanie .......................................................................................................................... 436 Rozdzia(cid:239) 16. Podstawy skutecznego kodowania ............................................................... 437 Zmienne ..................................................................................................................................... 437 Tabele tymczasowe ................................................................................................................... 439 Agregacja danych ...................................................................................................................... 442 Funkcje COUNT() i COUNT_BIG() ...................................................................................... 442 Funkcja SUM() ............................................................................................................................ 443 Funkcje MAX() i MIN() ............................................................................................................ 443 Funkcja AVG() ............................................................................................................................ 444 Grupowanie danych ................................................................................................................. 445 Klauzula HAVING ................................................................................................................... 446 Wartości unikatowe ................................................................................................................. 447 Funkcje ....................................................................................................................................... 448 Funkcje daty i czasu .................................................................................................................... 449 Funkcje tekstowe ......................................................................................................................... 456 Funkcje systemowe ..................................................................................................................... 462 Polecenie RAISERROR ............................................................................................................ 470 Obsługa błędów ........................................................................................................................ 473 Zmienna @@ERROR .................................................................................................................. 474 Instrukcje TRY...CATCH oraz THROW ................................................................................ 475 Podsumowanie .......................................................................................................................... 480 Rozdzia(cid:239) 17. Zaawansowane programowanie i diagnostyka kodu T-SQL ......................... 481 Tworzenie sekwencji ................................................................................................................ 481 Podzapytania ............................................................................................................................. 486 Zastosowanie podzapytań ......................................................................................................... 486 Klauzula IN .................................................................................................................................. 487 Klauzula EXISTS ......................................................................................................................... 488 Zapięcie ostatniego guzika ......................................................................................................... 489 Klauzula APPLY ....................................................................................................................... 490 Klauzula CROSS APPLY ........................................................................................................... 490 Klauzula OUTER APPLY .......................................................................................................... 491 Wspólne wyrażenia tabelowe .................................................................................................. 492 Zastosowanie wspólnych wyrażeń tabelowych ...................................................................... 492 Rekursywne wyrażenia CTE ..................................................................................................... 494 Transponowanie danych ......................................................................................................... 496 Klauzula PIVOT .......................................................................................................................... 496 Klauzula UNPIVOT ................................................................................................................... 497 Zmienne tabelowe .................................................................................................................... 498 Funkcje klasyfikujące ............................................................................................................... 500 Funkcja ROW_NUMBER() ...................................................................................................... 501 Funkcja RANK() ......................................................................................................................... 503 Funkcja DENSE_RANK() ......................................................................................................... 504 Funkcja NTILE() ......................................................................................................................... 504 11 Poleć książkęKup książkę SPIS TRE(cid:165)CI Kursory ...................................................................................................................................... 505 Diagnostyka kodu ..................................................................................................................... 511 Okna diagnostyczne ................................................................................................................... 512 Polecenia diagnostyczne ............................................................................................................ 513 Podręczne polecenia diagnostyczne ......................................................................................... 514 Podsumowanie .......................................................................................................................... 519 Rozdzia(cid:239) 18. Wyzwalacze .................................................................................................. 521 Czym jest wyzwalacz? .............................................................................................................. 521 Wyzwalacze DML ..................................................................................................................... 522 Polecenie CREATE TRIGGER do tworzenia wyzwalacza DML ......................................... 523 Czy nie lepiej stosować ograniczenia? ..................................................................................... 524 Tabele logiczne DELETED i INSERTED ................................................................................ 525 Tworzenie wyzwalacza DML typu AFTER ............................................................................. 526 Sprawdzanie wybranych kolumn ............................................................................................. 529 Wyzwalacze DDL ..................................................................................................................... 537 Zdarzenia uruchamiające wyzwalacze DDL ........................................................................... 537 Usuwanie wyzwalacza DDL ...................................................................................................... 539 Funkcja EVENTDATA() ........................................................................................................... 539 Podsumowanie .......................................................................................................................... 542 Rozdzia(cid:239) 19. Wykorzystanie bazy danych w programach .................................................. 543 Podstawy bezpieczeństwa aplikacji ........................................................................................ 544 Korzystanie z bazy za pomocą programu Excel i języka VBA (Visual Basic for Applications) ............................................................................................ 545 Program Excel i karta Dane ....................................................................................................... 546 Program Excel i język VBA ....................................................................................................... 554 Środowisko Visual Studio ....................................................................................................... 560 Terminologia ............................................................................................................................... 560 Język VB.NET .............................................................................................................................. 561 Język C# ........................................................................................................................................ 567 Język Java ................................................................................................................................... 571 Podsumowanie .......................................................................................................................... 581 Skorowidz ..................................................................................................... 583 12 Poleć książkęKup książkę R O Z D Z I A (cid:146) 5 (cid:132) (cid:132) (cid:132) Definiowanie tabel Twoja utworzona właśnie baza danych musi w jakiś sposób przechowywać informacje. Bo inaczej jaki byłby z niej pożytek? Pierwszą rzeczą, którą trzeba się zająć, jest zdefiniowanie tabel. Aby baza mogła funkcjonować, musi zawierać przynajmniej jedną tabelę. Może ich zawierać wiele, a w zależności od tworzonego rozwiązania liczba tabel może być bardzo duża. Dlatego dla Ciebie, jako programisty, bardzo ważna jest jak najlepsza znajomość tabel, ich struktur i zawartości. Celem niniejszego rozdziału jest przekazanie Ci solidnej podstawowej wiedzy niezbędnej do pracy z tabelami. Dzięki niej będziesz mógł tworzyć inne obiekty związane z tabelami, takie jak widoki, wyzwalacze itp. Projekt tabeli jest bardzo ważny. Każda tabela musi zawierać w swoich kolumnach odpowiednie informacje, niezbędne do utworzenia poprawnych relacji. Jedną z cech dobrego programisty czy administratora bazy danych jest umiejętność sprawdzenia, czy ostateczny projekt bazy przedstawia poprawne rozwiązanie, aby w przyszłości podczas wdrażania go uniknąć uciążliwego wprowadzania poprawek. Jeżeli na przykład zaprojektujesz system, w którym tabele będą zawierały podstawowy błąd i trzeba będzie przenosić kolumny między tabelami, będziesz musiał zweryfikować kod każdej aplikacji, która z tych tabel korzysta. Taka operacja może wymagać włożenia mnóstwa pracy. W rozdziale 3. dowiedziałeś się, jak projektować bazy danych, a teraz będziesz tworzył bazę zawierającą tabele. Wiesz już, jakie tabele będą Ci potrzebne i jakie informacje muszą zawierać. Aby tworzyć poprawne tabele, musisz poznać następujące zagadnienia opisane w tym rozdziale: (cid:120) Jak tworzyć tabele zapisywane na dysku i w pamięci? (cid:120) Jakie są typy danych, które można przechowywać? (cid:120) W jaki sposób i gdzie zapisywane są tabele na dysku i w pamięci? (cid:120) Jak tworzyć tabele za pomocą aplikacji SQL Server Management Studio i edytora zapytań? (cid:120) Jak tworzyć bardziej zaawansowane tabele, np.: (cid:120) zawierające unikatowe wartości, (cid:120) obsługujące specjalne stany danych? (cid:120) Jak przetwarzać duże ilości danych tekstowych i binarnych? Poleć książkęKup książkę SQL SERVER. WST(cid:125)P DLA PROGRAMISTÓW Czym jest tabela? Tabela to repozytorium danych, w którym jednostki informacji są rozmieszczone w jednej lub wielu kolumnach. Tabele mogą zawierać wiele wierszy albo nie zawierać żadnych. Arkusz programu Excel można traktować jak tabelę, aczkolwiek jest ona bardzo prosta, ponieważ nie obowiązują w niej żadne reguły dotyczące zawartych danych albo jest ich niewiele. Gdy spojrzysz na rysunek 5.1, zauważysz, że w pierwszych trzech kolumnach znajdują się takie informacje, jak imię, nazwisko i data urodzenia, natomiast dane w czwartej kolumnie mają dowolny format — jest to np. numer pokoju, numer domu i numer mieszkania. Dane nie są jednolite. W rzeczywistości kolumny w Excelu mogą zawierać dowolne dane. Rysunek 5.1. Arkusz programu Excel zawierający dane adresowe Tabele w bazie danych serwera SQL Server odróżnia od innych tabel konieczność określenia konkretnego typu danych przechowywanych w każdej kolumnie. Wybranego na początku typu danych dla danej kolumny nie da się zmienić bez naruszenia danych we wszystkich wierszach tabeli. W przypadku Excela jeden wiersz może zawierać tekst, drugi liczbę, kolejny walutę itd. W tabeli w bazie danych jest to niemożliwe. Można w niej przechowywać wszystkie wymienione wartości, ale zapisane jako tekst, dlatego zastosowanie bazy danych w opisanym przypadku jest bezzasadne. Podczas tworzenia tabeli dla każdej kolumny należy wybrać określony typ danych. Dlatego tworzenie tabeli wymaga dokładnych przemyśleń, aby kolumny zawierały dane najbardziej odpowiedniego typu. Nie ma powodu, aby wybierać ogólny typ danych (na przykład tekst), dopuszczający wszystkie możliwe wartości, ponieważ później trzeba będzie zweryfikować projekt takiej tabeli. Wybranie typu tekstowego dla wszystkich kolumn może być przyczyną problemów z użyciem operacji matematycznych, na przykład przy dodawaniu podatku do ceny lub dodawaniu liczby dni do daty zamówienia w celu określenia daty dostawy towaru. Zadaniem tabeli jest przechowywanie określonych informacji. Tabela musi mieć opisową nazwę i jedną lub wiele kolumn, z których każda również musi mieć zrozumiałą nazwę i określony typ danych. Aby zacząć tworzyć tabele, musisz połączyć się z serwerem SQL Server, używając konta z przypisanymi właściwymi rolami serwerową i bazodanową, na przykład sysadmin lub db_ddladmin, umożliwiającymi tworzenie tabel. Tabela po utworzeniu musi być umieszczona w bazie danych, co osiąga się przez przypisanie tabeli do schematu. Jak pamiętasz, w rozdziale 4. opisane zostało grupowanie obiektów, stanowiące podstawę ich bezpieczeństwa. Tobie, jako programiście, umieszczenie obiektów w schematach pozwoli utworzyć bazę o bardziej logicznej strukturze i skróci czas programowania, ponieważ obiekty będą uporządkowane w określony sposób. Niektóre typy danych mają na stałe określoną ilość zajmowanego przez nie miejsca, natomiast w przypadku innych typów Ty musisz zadecydować, ile maksymalnie znaków mogą zajmować. Kolumna, która będzie zawierać nazwiska, musi przechowywać dane tekstowe. Nie ma sensu ustalać maksymalnej długości danych w tej kolumnie na 10 znaków, ponieważ wiele nazwisk jest dłuższych. Podobnie nie można konfigurować maksymalnej długości na 1000 znaków. Musisz wybrać rozsądny kompromis na podstawie analizy danych, którą przeprowadziłeś w rozdziale 3. Ustawienia dotyczące wielkości danych można określić na podstawie istniejącej bazy danych, którą będziesz rozbudowywał, albo innej, zawierającej podobne dane. Na przykład, jeżeli projektujesz bazę danych do obsługi sprzedaży, ilość miejsca dla numeru produktu można określić na podstawie magazynowej bazy danych, zawierającej wszystkie szczegółowe informacje o produktach, w tym ich numery. 132 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 5. (cid:132) DEFINIOWANIE TABEL (cid:132) Uwaga Nawet je(cid:285)eli u(cid:285)ywasz danych o zmiennej d(cid:239)ugo(cid:258)ci, dla których ustala si(cid:218) maksymaln(cid:200) liczb(cid:218) znaków, serwer SQL Server i tak zapisuje tylko faktycznie wprowadzone dane. Mo(cid:285)esz zatem utworzy(cid:202) kolumn(cid:218) na nazwiska, mog(cid:200)c(cid:200) pomie(cid:258)ci(cid:202) maksymalnie 1000 znaków. Miejsce i tak nie b(cid:218)dzie tracone, poniewa(cid:285) wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) nazwisk jest znacznie krótsza. Musisz jednak zachowa(cid:202) rozs(cid:200)dn(cid:200) i przemy(cid:258)lan(cid:200) równowag(cid:218). Nazwisko o d(cid:239)ugo(cid:258)ci 1000 znaków j(cid:200) zak(cid:239)óca. Wiersze danych przechowywanych w tabeli powinny być ze sobą logicznie powiązane. Jeżeli definiowana tabela ma przechowywać informacje o klientach, to nie powinna zawierać żadnych innych danych. Absolutnie nie powinieneś umieszczać w niej informacji niezwiązanych z klientami. Byłoby logicznie nieuzasadnione umieszczanie w takiej tabeli na przykład danych o zamówieniach klientów. Podczas definiowania kolumny nie ulegaj pokusie umieszczania w niej więcej niż jednego rodzaju danych. Na przykład kolumna, która ma zawierać datę złożenia zamówienia, może również zawierać datę jego realizacji, ale pojawi się wtedy problem określenia, co oznacza określona data. Dzięki utworzeniu osobnych kolumn dla obu rodzajów dat sprawa będzie zupełnie jasna. (cid:132) Uwaga S(cid:200) dwa rodzaje tabel — tabele systemowe i tabele u(cid:285)ytkownika. Z tabel systemowych nie mo(cid:285)na korzysta(cid:202) bezpo(cid:258)rednio, niektóre zawarte w nich informacje s(cid:200) dost(cid:218)pne za pomoc(cid:200) widoków systemowych. Innym typem tabeli dostępnym dla programistów w serwerze SQL Server jest tabela plikowa (FileTable). Jest to tabela specjalnego typu, umożliwiająca przechowywanie plików o nieokreślonej strukturze, na przykład dokumentów programu Word czy arkuszy Excel. Dzięki technologii FILESTREAM można w serwerze SQL Server przeszukiwać takie pliki. W tej książce opisane są tylko zwykłe tabele użytkownika. Jest jeszcze trzeci typ tabel — przechowywanych w pamięci. Są one opisane w osobnym rozdziale 7., ponieważ tabele tego typu pod wieloma względami różnią się od typowych tabel zapisywanych na dysku. Różnice obejmują stosowane typy danych, wymagania, jakie musi spełnić baza i tabela, oraz aspekty wydajnościowe. Na razie pamiętaj jedynie, że tabele i zawarte w nich dane mogą być umieszczane na dysku lub w pamięci. (cid:132) Uwaga Cho(cid:202) ten rozdzia(cid:239) jest po(cid:258)wi(cid:218)cony tabelom zapisywanym na dysku, wiele informacji tu zawartych dotyczy równie(cid:285) tabel zapisywanych w pami(cid:218)ci. Typy danych w serwerze SQL Server W poprzednich rozdziałach wiele dowiedziałeś się o serwerze SQL Server, jeszcze przed utworzeniem swojej pierwszej tabeli. Jednak uzyskanie tych informacji przed utworzeniem tabeli i zabezpieczeniem bazy jest bardzo ważne, ponieważ pozwala uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji, gdy coś zacznie iść źle. Wiesz również, dlaczego należy być ostrożnym, nadając użytkownikom uprawnienia do tworzenia tabel. W tej części rozdziału poznasz typy danych dostępne w serwerze SQL Server. Niektóre z nich mogą być przypisane do kolumn w tabeli, a inne użyte w kodzie T-SQL. Tabele można definiować za pomocą aplikacji SQL Server Management Studio, edytora zapytań Query Editor lub narzędzia do projektowania baz danych w serwerze SQL Server. Możesz również użyć innych metod, na przykład narzędzia sqlcmd, narzędzi programistycznych czy języków programowania, jednak w tej książce skupimy się na trzech wymienionych wcześniej metodach. Pierwszą tabelę utworzysz za pomocą aplikacji SQL Server Management Studio. Będzie to tabela Klienci, zawierająca dane o wszystkich klientach. Zanim jednak to zrobisz, musisz poznać różne typy danych, które można przechowywać w tabeli. 133 Poleć książkęKup książkę SQL SERVER. WST(cid:125)P DLA PROGRAMISTÓW Typy danych w tabelach Serwer SQL Server oferuje wiele typów danych, które można określić dla każdej kolumny. Ta część rozdziału zawiera opis różnych typów i pomoc w wyborze właściwego typu dla każdej kolumny tabeli. Opisane typy nazywane są typami podstawowymi. Cała książka skupia się tylko na typach podstawowych. Możesz jednak tworzyć własne niestandardowe typy, co ma swoje zalety. Jeżeli chcesz mieć spójne dane w określonej kolumnie w różnych tabelach, zazwyczaj na tym samym serwerze, ale nie jest to konieczność, możesz utworzyć własny typ danych i nadać mu nazwę. Taki typ może być następnie wykorzystany podczas definiowania tabeli. Przykładem mogą być numery NIP, które muszą mieć taki sam format. Możesz utworzyć własny typ danych oparty na typie podstawowym i nadać mu nazwę. Następnie możesz utworzyć kolumnę zawierającą numery NIP, wykorzystując własny typ danych zamiast podstawowego. Zademonstruję ten sposób po opisaniu typów podstawowych. (cid:132) Uwaga Do tworzenia bardziej z(cid:239)o(cid:285)onych typów danych i uzyskania dodatkowych funkcjonalno(cid:258)ci mo(cid:285)esz wykorzysta(cid:202) technologi(cid:218) .NET. Niektóre typy danych mogą wydawać Ci się podobne, jednak pamiętaj, że każdy ma swoje określone przeznaczenie. Na przykład, jeżeli nie musisz przechowywać danych zapisanych w formacie Unicode, nie używaj typów o nazwach zaczynających się na literę n. Tekst zapisany w formacie Unicode zajmuje więcej miejsca, ponieważ format ten obejmuje większy zbiór znaków, który może być obsługiwany przez serwer SQL Server. Ponadto, jeżeli największa liczba zapisana w kolumnie będzie równa 100, nie używaj typu, który pozwala na zapisanie największej możliwej liczby, ponieważ byłaby to strata miejsca na dysku. Przyjrzyjmy się dostępnym typom podstawowym, których możesz użyć w tabeli. Później poznasz typy stosowane w programach. We wszystkich przykładach opisanych w tej książce są stosowane różne opisane niżej typy danych. Typ char/nchar Dane typu char mają stałą długość, określaną podczas definiowania kolumny, i mogą zawierać maksymalnie 256 znaków. Jeżeli zdefiniujesz kolumnę zawierającą dane o długości 20 znaków, taka liczba znaków będzie zapisywana. Jeżeli dane będą miały mniej znaków, dodatkowe miejsca zostaną wypełnione spacjami. Jeżeli typ kolumny będzie zdefiniowany jako char(10), ciąg aaa zostanie zapisany jako aaa . Stosuj ten typ danych wtedy, gdy dane w kolumnie muszą mieć stałą długość, jak na przykład identyfikatory klientów lub numery kont. Jeżeli zdefiniujesz kolumnę bez podania długości danych, zostanie przyjęta wartość 1. Nie jest to jednak dobrą praktyką; dla przejrzystości wszystkie kolumny powinny mieć ustaloną długość. Typ varchar/nvarchar Typ varchar służy do przechowywania danych alfanumerycznych, podobnie jak typ char. Różnica polega na tym, że każdy wiersz może zawierać różną liczbę znaków, do maksymalnej określonej dla danej kolumny. Jeżeli kolumna ma zdefiniowany typ varchar(50), dane w tej kolumnie mogą mieć maksymalną długość 50 znaków. Jeżeli jednak zostanie wpisany ciąg składający się tylko z trzech znaków, zostaną zajęte tylko trzy miejsca na dysku. Ten typ doskonale nadaje się w sytuacjach, gdy dane nie mają określonej długości, na przykład nazwiska lub opisy. Maksymalna długość danych typu varchar jest równa 8000 znaków. Jeżeli zdefiniujesz kolumnę, nie podając długości, tj. stosując typ varchar(), zostanie przyjęta domyślna długość 1. Stosując w definicji typu stałą max, możesz ominąć ograniczenie długości do 8000 znaków. Użyj tej opcji, jeżeli wiesz, że dane przynajmniej w jednym wierszu przekroczą długość 8000 znaków. Ponadto stałej max możesz używać zamiast typu text do przechowywania dużych bloków tekstu. 134 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 5. (cid:132) DEFINIOWANIE TABEL Typ text/ntext Typ text służy do przechowywania danych, których długość przekracza 8000 znaków. Nie stosuj jednak tego typu, ponieważ jest on nieaktualny i zostanie wycofany. Zamiast niego stosuj typ varchar(max). Typ image Typ image jest bardzo podobny do typu text, z tym wyjątkiem, że służy do przechowywania danych binarnych. Jednakże typ ten, podobnie jak text i ntext, będzie wycofany i zamiast niego należy stosować typ varbinary(max). Typ int Typ int, lub integer, służy do przechowywania wartości liczbowych bez miejsc po przecinku (liczby całkowite). Zakres liczb jest ograniczony, mogą to być wartości od –2 147 483 648 do 2 147 483 647. Typ bigint Typ bigint, lub big integer, jest podobny do typu int, jednak umożliwia przechowywanie znacznie większych liczb, z zakresu od –9 223 372 036 854 775 808 do 9 223 372 036 854 775 807. Typ smallint Typ smallint, lub small integer, służy do przechowywania małych liczb całkowitych, z zakresu od –32 768 do 32 767. Zachowaj ostrożność podczas definiowania kolumn tego typu i upewnij się, że na pewno przechowywane liczby nie przekroczą dopuszczalnych wartości. Podczas tworzenia kolumn zawierających ten typ danych zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że kiedyś będziesz musiał wrócić do definicji kolumny i zmienić jej typ. Dlatego na wszelki wypadek stosuj typ int. Typ tinyint Typ tinyint, lub tiny integer, służy do przechowywania jeszcze mniejszych liczb niż typ smallint, tj. z zakresu od 0 do 255. Typ ten może być na przykład stosowany do przechowywania numerów województw. Typ decimal/numeric Oba powyższe typy służą do przechowywania liczb z tego samego zakresu wartości i o tej samej precyzji. Zakres wartości obejmuje liczby od –1038+1 do 1038–1. Precyzja zawiera się w przedziale od 0,00000000000000000000000000000000000001 do 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000. Bądź jednak ostrożny, ponieważ nie możesz przechowywać liczb zawierających po 38 cyfr zarówno przed przecinkiem, jak i po nim. Liczby mogą składać się w sumie z maksymalnie 38 cyfr. Zatem im większa jest wymagana dokładność, czyli liczba cyfr po przecinku, tym mniejsza może być liczba cyfr przed przecinkiem. Typ float Moim zdaniem typy float i real są dla początkującego programisty najbardziej niebezpiecznymi typami danych. Powinny być stosowane jedynie w sytuacjach wyjątkowych i należy ich unikać, jeżeli wymagane jest zachowanie pełnej dokładności liczb. Typ float jest stosowany do przechowywania wartości o zmiennej liczbie cyfr po przecinku, z zakresu od –1,79E+308 do 1,79E+308. Muszę Cię jednak ostrzec: to nie są wartości w 100 precyzyjne, ponieważ liczby, ze względu na sposób zapisu liczby w formacie binarnym, mogą być różnie zaokrąglane. Mogą pojawić się problemy z liczbami zawierającymi cyfrę 3, 6 lub 7 po przecinku. Liczby te są zaokrąglane, ponieważ czasami zawierają więcej cyfr po przecinku, niż można zapisać. Typowym przykładem jest liczba pi. 135 Poleć książkęKup książkę SQL SERVER. WST(cid:125)P DLA PROGRAMISTÓW Typ real Typ real jest bardzo podobny do typu float, z tym wyjątkiem, że służy do przechowywania liczb z zakresu jedynie od –3,40E+38 do 3,40E+38. Są to również przybliżone wartości. Ze względu na zakres wartości typy real i float wydają się idealne. Jeżeli jednak musisz przechowywać dokładne wartości, sprawdź inne typy. Typ money Typ money służy do przechowywania liczb z maksymalnie czterema cyframi po przecinku. Jeżeli potrzebna jest większa dokładność, musisz użyć innego typu, na przykład decimal. Typ money nie zawiera symbolu waluty, dlatego nie można go stosować do przechowywania wartości wyrażonych w różnych walutach. Typ ten obejmuje wartości z zakresu od –922 337 203 685 477,5808 do 922 337 203 685 477,5807. Jeżeli musisz zapisać symbol waluty ($ dla dolara, € dla euro itp.), musisz go przechowywać w osobnym miejscu. Typ smallmoney Typ podobny do money, ale przeznaczony do przechowywania wartości z zakresu od –214 748,3648 do 214 748,3647. Typ date Typ date służy do przechowywania dat od 1 stycznia 1 r. do 31 grudnia 9999 r. Stosowany jest format zapisu RRRR-MM-DD. W wersjach oprogramowania SQL Server 2008 i starszych nie można było stosować osobnych typów do przechowywania daty i czasu, chyba że utworzyło się je za pomocą technologii .NET. W efekcie trzeba było zapisywać niepotrzebne dane. Na przykład często zdarza się, że kolumna typu datetime zawiera tylko daty. Wprowadzenie typu date jest dużym usprawnieniem oprogramowania, ponieważ dzięki niemu możliwość popełnienia pomyłki jest mniejsza i uzyskuje się właściwe wyobrażenie o danych przechowywanych w kolumnie. Typ datetime Typ datetime służy do przechowywania daty i czasu z zakresu od 1 stycznia 1753 r. do 31 grudnia 9999 r. Jednak wartości tego typu mogą zawierać nie tylko datę, ale również oznaczenia czasu. Jeżeli do kolumny typu datetime wpiszesz tyl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

SQL Server. Wstęp dla programistów. Wydanie IV
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: