Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00092 002704 22446610 na godz. na dobę w sumie
Scenariusze do bajek - ebook/pdf
Scenariusze do bajek - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 177
Wydawca: Astrum Media Język publikacji: polski
ISBN: 979-83-7277-320-3 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka ta jest zbiorem scenariuszy do bajek autorstwa Lecha Tkaczyka i stanowi nieocenioną pomoc dla wszystkich, którzy swoją pracę z dziećmi pragną urozmaicić o zabawę w teatr. Zawarte tu scenariusze są dostosowane do wykonania ich np.: w przedszkolnym teatrzyku z udziałem małych aktorów, lub wykorzystując kukiełki czy pacynki. Można je też zainscenizować z dzieckiem w domu, gdzie rolę bajkowych postaci „zagrają” zabawki z dziecinnego pokoju lub też wyciąć bohaterów przedstawienia z papieru i zaproponować „teatrzyk cieni”.

Dzieci lubią kiedy oddziałujemy na ich zmysły nie tylko słowem ale też innymi, nowymi środkami wyrazu. Scenariusze zawarte w tej książce umożliwiają nie tylko rozwijanie wrażliwości i wyobraźni dziecka ale też wprowadzają najmłodszych w świat literatury i teatru poprzez inspirującą zabawę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WROCŁAW www.wydawnictwo-astrum.pl WROCŁAW © Copyright by Wydawnictwo ASTRUM Sp. z o.o. Wrocław 2009 Wszelkie prawa zastrzeżone Opracowanie redakcyjne Zespół Wydawnictwa Opracowanie techniczne Elżbieta Bursztynowicz Projekt okładki Michał Łaszczyk, Agnieszka Szczepanik Wydanie I Żadna część tej pracy nie może być powielana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy Zamówienia na książki można składać na kartach pocztowych lub przez Internetową Księgarnię Wysyłkową www.wydawnictwo-astrum.pl www.sluchowiska.com www.ksiazki-dla-dzieci.com Nasz adres Wydawnictwo ASTRUM 50-950 Wrocław 2, skr. poczt. 292 e-mail: astrum@astrum.wroc.pl tel. 071 328-19-92, fax 071 372-18-34 Napisz do nas lub zadzwoń! ISBN 978-83-7277-320-3 SPIS TREŚCI WST(cid:265)P 7 O PRACOWITYM OSIOŁKU I KRÓLU LWIE 9 O M(cid:260)DRYM JE(cid:297)YKU I CHYTRYM LISIE 23 O ZAJ(cid:260)CU SZYBKIM I JE(cid:297)U KU(cid:285)NIERZU 35 JAK BOCIAN KLEKOT CYFEREK SI(cid:265) UCZYŁ 47 O PODST(cid:265)PNYM KOCIE MIAU-MIAU I UCZCIWYM PSIE HAU-HAU 75 JAK PAN ALFABET DO PRZEDSZKOLA MASZEROWAŁ 91 MAMA UCZY CYFEREK 107 BAJKA O PANU ZEGARZE 115 JAK PRZEDSZKOLAKI PARK SPRZ(cid:260)TAŁY I KOLORY POZNAWAŁY 131 WIZYTA (cid:285)WI(cid:265)TEGO MIKOŁAJA 153 KOMINIARZ 165 STRA(cid:297)AK 169 5 WSTĘP Szanowni Pa(cid:276)stwo! Wydawnictwo ASTRUM przygotowało seri(cid:266) nowych bajek dla dzieci – autorstwa Lecha Tkaczyka. Mo(cid:298)na je najmłodszym tradycyjnie przeczytać. Ale nadaj(cid:261) si(cid:266) one tak(cid:298)e do zainscenizowania, np. w przedszkolnym teatrzyku. Ten dwojaki sposób prezentacji dzieciom tej samej bajki, daje wychowawcom ciekaw(cid:261) mo(cid:298)liwo(cid:286)ć wprowadzania najmłodszych w (cid:286)wiat litera- tury i teatru. Aby pomóc Pa(cid:276)stwu w przygotowaniu takiego przedstawienia, wydajemy, towarzysz(cid:261)c(cid:261) ilustrowanym ksi(cid:261)(cid:298)eczkom, publikacj(cid:266), w której teksty bajek zostały przekształcone w scenariusze. S(cid:261) one podstawow(cid:261) propozycj(cid:261) zainscenizowania historyjek, maj(cid:261)c(cid:261) zach(cid:266)cić wychowawców do spróbowania sztuki teatru i mo(cid:298)liw(cid:261) do wykonania nawet w bardzo skrom- nych warunkach. Na pewno zostan(cid:261) wzbogacone o pomysły realizatorów, powstaj(cid:261)ce w trakcie przygotowania spektaklu. Bajki te mo(cid:298)na zainscenizować w teatrzyku lalkowym, wykorzystuj(cid:261)c klasyczny parawan. Lalki-postacie mog(cid:261) być zrobione tradycyjnie i przypominać wygl(cid:261)dem bohatera (najcz(cid:266)(cid:286)ciej zwierz(cid:261)tko). Mo(cid:298)na te(cid:298) wykorzystać gotowe przed- mioty z (cid:298)ycia codziennego i „ucharakteryzować” je na dane postacie – ale musz(cid:261) one w jaki(cid:286) sposób kojarzyć si(cid:266) z dominu- j(cid:261)cymi cechami danego bohatera. Z powodu do(cid:286)ć obszernego tekstu narracyjnego, którego byłoby zbyt du(cid:298)o dla jednego dzieci(cid:266)cego wykonawcy, w niektórych bajkach wprowadzili(cid:286)my po dwóch narratorów. Istotn(cid:261) spraw(cid:261) jest wchodzenie akto- rów w tempo – bez zb(cid:266)dnych przerw – dla zachowania rytmu rymowanego tekstu. Nie jest to łatwe – trzeba przećwiczyć to podczas prób. Bajka mo(cid:298)e być równie(cid:298) zagrana bez lalek, przez aktorów-dzieci na przedszkolnej scence. W takim przedstawieniu wychowawca-re(cid:298)yser musi pami(cid:266)tać, (cid:298)e teatr to – obok tekstu – przede wszystkim ruch. Podczas prób dochodzi do ustalenia działa(cid:276) mi(cid:266)dzy bohaterami. One si(cid:266) same nie zrobi(cid:261) – re(cid:298)yser musi je zaproponować i przećwiczyć. Dekoracje wskazujemy tylko hasłowo. Realizatorzy przedstawienia maj(cid:261) tu pole do ogromnej inwencji – choć nie po- winni przesadzać z bogactwem scenograii. Jej nadmiar szkodzi spektaklowi – najlepsza jest do(cid:286)ć oszcz(cid:266)dna, sygnalizuj(cid:261)ca charakterystyczne miejsce akcji. Spektakl warto te(cid:298) wzbogacić efektami d(cid:296)wi(cid:266)kowymi. Motywy muzyczne czyni(cid:261) przedstawienie ciekawszym i ponadto pozwalaj(cid:261) płynnie zmienić dekoracj(cid:266), bez utraty uwagi małych widzów. Ideałem w teatrzyku dla małych dzieci byłoby wykorzystanie (cid:298)ywej muzyki (i efektów d(cid:296)wi(cid:266)kowych) – granej nawet na prostych instrumentach albo na pianinie. Mo(cid:298)na posłu(cid:298)yć si(cid:266) gotow(cid:261) muzyk(cid:261) na ta(cid:286)mie, ale tu zalecamy ostro(cid:298)no(cid:286)ć. Podkład muzyczny nagrany do cało(cid:286)ci przedstawienia narzuca małym aktorom jego tempo i mo(cid:298)e spowodować kłopoty z synchronizacj(cid:261) muzyki i tekstu. Lepiej jest zrobić pod- kład w kawałkach i puszczać je w odpowiednich momentach. A zatem – do dzieła! (cid:297)yczymy Pa(cid:276)stwu – a przede wszystkim Dzieciom – dobrej zabawy w teatr. 7 Lech Tkaczyk O PRACOWITYM OSIOŁKU I KRÓLU LWIE Występują: Narrator I Narrator II osioł Don Kichot gospodarz Pan Panczo lew Leon wilk ptaki (gong – narrator I zza parawanu zapowiada tytuł bajki) Bajka o pracowitym osiołku i królu lwie (motyw muzyczny) SCENA 1 (dekoracja „Zagroda i ł(cid:261)ka” – osioł pasie si(cid:266) na ł(cid:261)ce; narratorzy staj(cid:261) przed parawa- nem /na proscenium/) Narrator I W dalekim kraju na ko(cid:276)cu (cid:286)wiata stała niewielka drewniana chata. Stała w(cid:286)ród pastwisk na skraju lasu, aby doj(cid:286)ć do niej – potrzeba czasu. Obok tej chaty była zagroda – male(cid:276)ka stajnia, studnia i woda w małym strumyku szumiała cicho. Na takim polu pasł si(cid:266) Don Kichot. Narrator II Je(cid:286)li nie wiecie – to imi(cid:266) osła. Osioł w tej bajce to postać wzniosła. Na gospodarstwie bez osła bieda – tłumaczyć dzieciom wi(cid:266)cej nie trzeba. I dobrze wiedział o tym Pan Panczo, co kukurydzy miał całe ranczo. Ranczo to znaczy ogromne pole i dla osiołka – oj, ci(cid:266)(cid:298)k(cid:261) dol(cid:266). (osioł podchodzi do chaty) Codziennie rano, jeszcze przed (cid:286)witem, 10 O pracowitym osiołku i królu lwie (stuka w drzwi) Don Kichot Pancza budził kopytem: Osioł No, gospodarzu, do pracy pora, bo nie zd(cid:261)(cid:298)ymy pola zaorać! A potem trzeba zwie(cid:296)ć siano z ł(cid:261)ki, a tu wysoko s(cid:261) ju(cid:298) skowronki! (powoli wychodzi Panczo, przeci(cid:261)ga si(cid:266), ziewa; przegania osła i bierze si(cid:266) do jedzenia) Narrator I Lecz Panczo leniem był ponad lenie i nade wszystko kochał jedzenie. Tu(cid:298) przed jedzeniem uwielbiał pospać i zamiast siebie do pracy osła gonił bez przerwy i straszył batem, choć Kichot chciał być dla niego bratem. (motyw muzyczny) SCENA 2 (dekoracja „Ł(cid:261)ka” – osioł duma, siedz(cid:261)c przy kupce siana – zaaran(cid:298)owanej plastycznie) Narrator II A(cid:298) dnia pewnego zm(cid:266)czony prac(cid:261) usiadł Don Kichot nad sianka tac(cid:261), bo to był osioł uczony wielce, wi(cid:266)c obiad umiał zje(cid:286)ć te(cid:298) widelcem. I nad tym sianem łz(cid:266) wielk(cid:261) spu(cid:286)cił i postanowił Pancza opu(cid:286)cić. Miał na to m(cid:261)dre wytłumaczenie: (osioł wstaje i mówi zdecydowanie) O pracowitym osiołku i królu lwie 11 Osioł Nie b(cid:266)d(cid:266) wi(cid:266)cej pracował z leniem! Narrator I Jak postanowił, tak te(cid:298) i zrobił. Podkow(cid:266) now(cid:261) do nogi dobił, a co podkowa dla osła znaczy, zaraz wam dzieci to wytłumacz(cid:266). (narrator mo(cid:298)e wzi(cid:261)ć podkow(cid:266) od osła i pokazać widzom; oddaje j(cid:261), osioł j(cid:261) czy(cid:286)ci i przymierza, próbuje st(cid:261)pać) Otó(cid:298) podkowa to rodzaj buta. W te buty musi wi(cid:266)c być obuta ka(cid:298)da zwierzyna, co ma kopytka, no bo bez butów sprawa jest przykra. Narrator II Bo gdy przychodzi jesie(cid:276) i słota, łatwo wej(cid:286)ć wtedy na kup(cid:266) błota albo na kamie(cid:276) ostry na roli, a wtedy mocno kopytko boli. Ale nasz Kichot bardzo starannie dbał o swe butki, myj(cid:261)c je w wannie. Past(cid:261) je czy(cid:286)cił i polerował, bo tak go tatu(cid:286) dobrze wychował. (osioł staje na przedzie gotowy do drogi) W ko(cid:276)cu Don Kichot powiedział: Osioł Mog(cid:266)! (osioł w(cid:266)druje od jednego do drugiego boku sceny) 12 O pracowitym osiołku i królu lwie Narrator I No i wyruszył w dalek(cid:261) drog(cid:266). A wkoło lasy i cudne ł(cid:261)ki, w górze lataj(cid:261) ptaszki, biedronki. Osioł (do siebie) U gospodarza (cid:298)ycie jest trudne, ale na ł(cid:261)ce z kolei nudne! (osioł w(cid:266)druje dłu(cid:298)sz(cid:261) chwil(cid:266) – jednocze(cid:286)nie motyw muzyczny – mo(cid:298)na w trakcie zmie- nić z tyłu dekoracj(cid:266) na „Sawann(cid:266)”) SCENA 3 Narrator I Tak my(cid:286)lał, le(cid:298)(cid:261)c, osiołek Kichot, a(cid:298) nagle: Osioł Kto to? Co to za licho? (z drugiej strony na scen(cid:266) wkracza lew; osioł si(cid:266) zatrzymuje) Narrator II Patrzy nasz osioł, oczom nie wierzy – prosto na niego lew dziki bie(cid:298)y! Lew od prawieków jest królem zwierza i wła(cid:286)nie król ten do osła zmierza. Lew Jestem lew dziki – gro(cid:296)ny i zły i wezm(cid:266) ciebie zaraz na kły, bo głodny jestem dzisiaj szalenie i czuj(cid:266) tutaj smaczne jedzenie! O pracowitym osiołku i królu lwie 13
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Scenariusze do bajek
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: