Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00555 011850 20435515 na godz. na dobę w sumie
Scenariusze do bajek dla przedszkoli i szkół 2. Wydanie I - ebook/pdf
Scenariusze do bajek dla przedszkoli i szkół 2. Wydanie I - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 171
Wydawca: Astrum Media Język publikacji: polski
ISBN: 980-83-7277-370-8 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka ta jest zbiorem scenariuszy do bajek autorstwa Lecha Tkaczyka i stanowi nieocenioną pomoc dla wszystkich, którzy swoją pracę z dziećmi pragną urozmaicić o zabawę w teatr. Zawarte tu scenariusze są dostosowane do wykonania ich np.: w przedszkolnym teatrzyku z udziałem małych aktorów, lub wykorzystując kukiełki czy pacynki. Można je też zainscenizować z dzieckiem w domu, gdzie rolę bajkowych postaci „zagrają” zabawki z dziecinnego pokoju lub też wyciąć bohaterów przedstawienia z papieru i zaproponować „teatrzyk cieni”.

Dzieci lubią kiedy oddziałujemy na ich zmysły nie tylko słowem ale też innymi, nowymi środkami wyrazu. Scenariusze zawarte w tej książce umożliwiają nie tylko rozwijanie wrażliwości i wyobraźni dziecka ale też wprowadzają najmłodszych w świat literatury i teatru poprzez inspirującą zabawę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wykaz wydanych bajek i komiksów autorstwa Lecha Tkaczyka: BAJKI: Bajka o Panu Zegarze Jak Pan Alfabet do przedszkola maszerował Jak przedszkolaki park sprz(cid:261)tały i kolory poznawały Kominiarz Mama uczy cyferek O m(cid:261)drym je(cid:298)yku i chytrym lisie O pracowitym osiołku i królu lwie O Zaj(cid:261)cu Szybkim i Je(cid:298)u Ku(cid:286)nierzu Stra(cid:298)ak Wizyta (cid:285)wi(cid:266)tego Mikołaja KOMIKSY: Cyferki id(cid:261) do przedszkola Jak bocian Klekot cyferek si(cid:266) uczył Jak Pan Alfabet do przedszkola maszerował O podst(cid:266)pnym kocie Miau-Miau i uczciwym psie Hau-Hau Poznajemy zawody: Stra(cid:298)ak, Doktor Istnieje mo(cid:298)liwo(cid:286)ć zorganizowania spotkania autorskiego z Lechem Tkaczykiem. W tym celu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 71 328 61 31 lub e-mailem: l.tkaczyk@astrum.wroc.pl www.wydawnictwo-astrum.pl WROCŁAW © Copyright by Wydawnictwo ASTRUM Sp. z o.o. Wrocław 2010 Wszelkie prawa zastrzeżone Opracowanie merytoryczne Jolanta Tkaczyk Opracowanie techniczne Elżbieta Bursztynowicz Projekt okładki Teresa Bielecka Wydanie I Żadna część tej pracy nie może być powielana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy Zamówienia na książki można składać na kartach pocztowych lub przez Internetową Księgarnię Wysyłkową www.wydawnictwo-astrum.pl www.sluchowiska.com www.ksiazki-dla-dzieci.com Nasz adres Wydawnictwo ASTRUM 50-950 Wrocław 2, skr. poczt. 292 e-mail: astrum@astrum.wroc.pl tel. 071 328-19-92, fax 071 372-18-34 Napisz do nas lub zadzwoń! ISBN 978-83-7277-370-8 SPIS TREŚCI WST(cid:265)P 7 KOMAR KOMINIARZ 9 JAK KACZKA DZIECI K(cid:260)PAŁA 15 LISICA I (cid:297)URAW 31 PTASIA WOJNA 47 RACZEK I JEGO PRZYJACIELE 65 JAK (cid:297)URAW Z BOCIANEM LICZYLI 81 JAK WILKA PANKA LIS CHYTRUS CHCIAŁ OSZUKAĆ 93 ZAJ(cid:260)C I NIED(cid:295)WIADEK 111 WIZYTA PANA DOKTORA 125 LISTONOSZ 135 POLICJANT 145 CYFERKI ID(cid:260) DO PRZEDSZKOLA 157 5 WSTĘP Szanowni Pa(cid:276)stwo! Wydawnictwo ASTRUM przygotowało kolejn(cid:261) seri(cid:266) bajek dla dzieci – autorstwa Lecha Tkaczyka. Mo(cid:298)na je najmłodszym tradycyjnie przeczytać. Ale nadaj(cid:261) si(cid:266) one tak(cid:298)e do zainscenizowania, np. w przedszkolnym teatrzyku. Ten dwojaki sposób prezentacji dzieciom tej samej bajki, daje wychowawcom ciekaw(cid:261) mo(cid:298)liwo(cid:286)ć wprowadzania najmłodszych w (cid:286)wiat litera- tury i teatru. Aby pomóc Pa(cid:276)stwu w przygotowaniu takiego przedstawienia, wydajemy drug(cid:261) cz(cid:266)(cid:286)ć, towarzysz(cid:261)c(cid:261) ilustrowanym ksi(cid:261)(cid:298)eczkom, publikacj(cid:266), w której teksty bajek zostały przekształcone w scenariusze. S(cid:261) one podstawow(cid:261) propozycj(cid:261) za- inscenizowania historyjek, maj(cid:261)c(cid:261) zach(cid:266)cić wychowawców do spróbowania sztuki teatru i mo(cid:298)liw(cid:261) do wykonania nawet w bardzo skromnych warunkach. Na pewno zostan(cid:261) wzbogacone o pomysły realizatorów, powstaj(cid:261)ce w trakcie przygoto- wania spektaklu. Bajki te mo(cid:298)na zainscenizować w teatrzyku lalkowym, wykorzystuj(cid:261)c klasyczny parawan. Lalki-postacie mog(cid:261) być zrobione tradycyjnie i przypominać wygl(cid:261)dem bohatera (najcz(cid:266)(cid:286)ciej zwierz(cid:261)tko). Mo(cid:298)na te(cid:298) wykorzystać gotowe przed- mioty z (cid:298)ycia codziennego i „ucharakteryzować” je na dane postacie – ale musz(cid:261) one w jaki(cid:286) sposób kojarzyć si(cid:266) z dominu- j(cid:261)cymi cechami danego bohatera. Z powodu do(cid:286)ć obszernego tekstu narracyjnego, którego byłoby zbyt du(cid:298)o dla jednego dzieci(cid:266)cego wykonawcy, w niektórych bajkach wprowadzili(cid:286)my po dwóch narratorów. Istotn(cid:261) spraw(cid:261) jest wchodzenie akto- rów w tempo – bez zb(cid:266)dnych przerw – dla zachowania rytmu rymowanego tekstu. Nie jest to łatwe – trzeba przećwiczyć to podczas prób. Bajka mo(cid:298)e być równie(cid:298) zagrana bez lalek, przez aktorów-dzieci na przedszkolnej scence. W takim przedstawieniu wychowawca-re(cid:298)yser musi pami(cid:266)tać, (cid:298)e teatr to – obok tekstu – przede wszystkim ruch. Podczas prób dochodzi do ustalenia działa(cid:276) mi(cid:266)dzy bohaterami. One si(cid:266) same nie zrobi(cid:261) – re(cid:298)yser musi je zaproponować i przećwiczyć. Dekoracje wskazujemy tylko hasłowo. Realizatorzy przedstawienia maj(cid:261) tu pole do ogromnej inwencji – choć nie po- winni przesadzać z bogactwem scenograii. Jej nadmiar szkodzi spektaklowi – najlepsza jest do(cid:286)ć oszcz(cid:266)dna, sygnalizuj(cid:261)ca charakterystyczne miejsce akcji. Spektakl warto te(cid:298) wzbogacić efektami d(cid:296)wi(cid:266)kowymi. Motywy muzyczne czyni(cid:261) przedstawienie ciekawszym i ponadto pozwalaj(cid:261) płynnie zmienić dekoracj(cid:266), bez utraty uwagi małych widzów. Ideałem w teatrzyku dla małych dzieci byłoby wykorzystanie (cid:298)ywej muzyki (i efektów d(cid:296)wi(cid:266)kowych) – granej nawet na prostych instrumentach albo na pianinie. Mo(cid:298)na posłu(cid:298)yć si(cid:266) gotow(cid:261) muzyk(cid:261) na ta(cid:286)mie, ale tu zalecamy ostro(cid:298)no(cid:286)ć. Podkład muzyczny nagrany do cało(cid:286)ci przedstawienia narzuca małym aktorom jego tempo i mo(cid:298)e spowodować kłopoty z synchronizacj(cid:261) muzyki i tekstu. Lepiej jest zrobić pod- kład w kawałkach i puszczać je w odpowiednich momentach. A zatem – do dzieła! Ponownie (cid:298)yczymy Pa(cid:276)stwu – a przede wszystkim Dzieciom – dobrej zabawy w teatr. 7 Lech Tkaczyk KOMAR KOMINIARZ Występują: Narrator Komar kominiarz Mucha Osa Biedronka Motyl żółty Motyl kolorowy Ważka (gong – Narrator zza parawanu zapowiada tytuł bajki) Komar kominiarz (motyw muzyczny) SCENA (na (cid:286)cianie namalowane chaty: z jednej strony chata Muchy, z drugiej chata Komara ko- miniarza, obie maj(cid:261) uszkodzone kominy; do swojej chaty podbiega bardzo zmartwiona Mucha, ogl(cid:261)da komin, łapie si(cid:266) za głow(cid:266) i lamentuje; z boku sceny wychodzi Narrator) Narrator Usiadła mucha na dachu i cała blada ze strachu, jakby połkn(cid:266)ła cytryn(cid:266), martwi si(cid:266), biedna, kominem. Mucha (biega w kółko i łapie si(cid:266) za głow(cid:266), pokazuje zepsuty komin) Zepsuł si(cid:266). Trudna wi(cid:266)c rada. Trzeba poprosić s(cid:261)siada o pomoc, Pana Komara. Niech si(cid:266) szybciutko postara naprawić komin i basta. (Mucha siada obok swojej chaty bardzo zmartwiona; na scen(cid:266) przyfruwa Osa, ogl(cid:261)da chatk(cid:266) Muchy) Osa Lecz Komar wyjechał z miasta, wi(cid:266)c mucha niet(cid:266)g(cid:261) ma min(cid:266), bo nie wie, co dalej z kominem. (Osa podchodzi do Muchy i j(cid:261) pociesza; na scen(cid:266) wchodzi Biedronka, te(cid:298) ogl(cid:261)da zepsu- ty komin) 10 Komar kominiarz Biedronka I wzdycha z rozpaczy, i krzyczy, bo wierzy, (cid:298)e mo(cid:298)e usłyszy jej (cid:298)ale kominiarz, Pan Komar, co czy(cid:286)cił kominy na domach. (Biedronka te(cid:298) idzie pocieszać Much(cid:266); na scen(cid:266) przyfruwaj(cid:261) dwa Motyle i mówi(cid:261) zwra- caj(cid:261)c si(cid:266) do siebie) Motyl (cid:298)ółty Miał du(cid:298)(cid:261) drabin(cid:266) i kul(cid:266), znał wszystkie kominy w szczególe. Gdy z pieca uchodził gdzie(cid:286) dym i zatkać nie było go czym, Pan Komar odwa(cid:298)nie, bez słowa, w mig komin ten sam reperował. Motyl kolorowy I czy(cid:286)cił go miotł(cid:261) starannie! A w domu, wieczorem, w swej wannie dokładnie i długo mył skrzydła, nie (cid:298)ałuj(cid:261)c i wody, i mydła. Swój pyszczek solidnie te(cid:298) mył, bo wielkim czy(cid:286)ciochem on był. (Motyle odfruwaj(cid:261) i przysiadaj(cid:261) z boku sceny; na scen(cid:266) dostojnym krokiem wkracza Wa(cid:298)- ka, przechadza si(cid:266) oboj(cid:266)tnie, nie przejmuj(cid:261)c si(cid:266) zepsutym kominem) Wa(cid:298)ka Lecz Komar wyjechał ze Zgierza. Kominów czy(cid:286)cić nie zamierza, Komar kominiarz 11 gdy(cid:298) postanowił być... szewcem. Być kominiarzem ju(cid:298) nie chce. (w czasie słów Wa(cid:298)ki na scen(cid:266) wchodzi Komar kominiarz, w stroju kominiarza, niesie pod pach(cid:261) desk(cid:266)) I dlatego na skraju wsi Komar zawiesił wielki szyld: Komar kominiarz (mówi zdecydowanym głosem) Nie chc(cid:266) być ju(cid:298) kominiarzem! Chc(cid:266) być szewcem! O tym marz(cid:266)! Zakład na bagnie postawi(cid:266), ka(cid:298)demu buty naprawi(cid:266). (Komar kominiarz pisze na desce SZEWC lub rysuje but) Narrator To wszystko nakre(cid:286)lił na desce. I mo(cid:298)e dopisałby jeszcze co(cid:286) bardzo wa(cid:298)nego. Być mo(cid:298)e. Lecz zimno ju(cid:298) było na dworze, wi(cid:266)c wrócił do miasta, do (cid:298)ony. (Komar kominiarz wstaje, rozciera zzi(cid:266)bni(cid:266)te r(cid:266)ce, zabiera swój szyld i podchodzi do swojej chaty, zatrzymuje si(cid:266) i zdziwiony ogl(cid:261)da zepsuty komin, łapie si(cid:266) za głow(cid:266), spogl(cid:261)- da te(cid:298) w stron(cid:266) chatki Muchy i widzi kolejny zepsuty komin; na scen(cid:266) wchodzi Biedronka, pokazuje na Komara kominiarza) Biedronka Na dom swój popatrzył zdziwiony – zobaczył tam... dziur(cid:266) w kominie! I much(cid:266). I poznał po minie 12 Komar kominiarz kuzynki swej, muchy s(cid:261)siadki, (cid:298)e nie czas na (cid:298)arty i gadki. (na scen(cid:266) wchodzi Osa, w czasie jej słów Komar kominiarz podchodzi do Muchy, co(cid:286) do niej mówi, Mucha cieszy si(cid:266) i podskakuje z rado(cid:286)ci, Komar naprawia komin) Osa Pan Komar na pomoc wyruszył, bo płaczem kuzynki si(cid:266) wzruszył. Pofrun(cid:261)ł na skrzydłach na dach! I dziur(cid:266) zalepił rach-ciach! (Komar kominiarz sko(cid:276)czył prac(cid:266), wszyscy bij(cid:261) brawo, Komar si(cid:266) kłania) Gdy dobrze wykonał robot(cid:266), powiedział: Komar kominiarz Mam znowu ochot(cid:266) kominy na dachach naprawiać. I nie ma co tutaj udawać: ja butów nie umiem szyć! Po co mi wi(cid:266)c szewcem być? I choć marzenia ró(cid:298)ne mam, chc(cid:266) robić to, na czym si(cid:266) znam! (Komar kominiarz podbiega do pozostałych, razem tworz(cid:261) koło i wszyscy wesoło w kole podskakuj(cid:261), ciesz(cid:261) si(cid:266), bij(cid:261) brawo; na (cid:286)rodek sceny wychodzi Narrator) Narrator I była (cid:286)wietna zabawa, Pan Komar otrzymał brawa za szybk(cid:261) komina napraw(cid:266). A ja opisałem t(cid:266) spraw(cid:266), Komar kominiarz 13
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Scenariusze do bajek dla przedszkoli i szkół 2. Wydanie I
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: