Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00411 008602 20240387 na godz. na dobę w sumie
Schémas d extension métaphorique. A partir de l analyse des contenus et des organisations conceptuels de certaines unités lexicales se référant a la lumiere - ebook/pdf
Schémas d extension métaphorique. A partir de l analyse des contenus et des organisations conceptuels de certaines unités lexicales se référant a la lumiere - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 256
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2255-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> francuski
Porównaj ceny (książka, ebook (-17%), audiobook).

Książka adresowana jest do naukowców oraz studentów kierunków filologicznych interesujących się zjawiskiem metafory, które w niniejszej pracy przedstawione jest z punktu widzenia językoznawstwa kognitywnego. W części teoretycznej autorka porównuje dwa kognitywne podejścia do metafory. Pierwszym z nich jest teoria postulująca centralne miejsce metafory w języku i poznaniu, tj. Teoria Metafory Konceptualnej zapoczątkowana przez G. Lakoffa i M. Johnsona, a następnie rozwijana przez innych badaczy (np. Z. Kövecsesa, J. Grady’ego, R. Gibbsa, M. Turnera) oraz poddawana modyfikacjom, m.in. pod wpływem Teorii Amalgamatów Pojęciowych G. Fauconniera i M. Turnera. Drugą rozważaną koncepcją jest teoria Gramatyki Kognitywnej autorstwa R. Langackera, w ramach której metaforze nie przypisuje się specjalnej roli. Metafora postrzegana jest bowiem jako jeden z typów rozszerzenia semantycznego. Jednak, jak wskazuje na to autorka, narzędzia Gramatyki Kognitywnej pozwalają opisać zjawisko metafory w dużo bardziej kompleksowy sposób niż zakłada to Teoria Metafory Konceptualnej.

W części analitycznej, bazując na założeniach Gramatyki Kognitywnej, autorka proponuje metodologię badawczą, która integruje opis semantyczny z opisem gramatycznym oraz zapleczem doświadczeniowym danej społeczności językowej. Analizie poddane zostają rozszerzenia semantyczne francuskich jednostek leksykalnych odnoszących się do światła. Wychodząc od analizy treści oraz organizacji konceptualnej każdej jednostki leksykalnej, autorka dociera do całego systemu struktur schematycznych nazywanych wzorcami metaforycznego rozszerzenia, a w ich ramach, do całych matryc domen aktywowanych przez analizowane jednostki leksykalne.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Barbara Taraszka-Drożdż SCHÉMAS D’EXTENSION MÉTAPHORIQUE À partir de l’analyse des contenus et des organisations conceptuels de certaines unités lexicales se référant à la lumière B a r b a r a T a r a s z k a - D r o ż d ż ’ S C H É M A S D E X T E N S I O N M É T A P H O R Q U E I Więcej o książce CENA 34 ZŁ (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-255-0 SCHÉMAS D’EXTENSION MÉTAPHORIQUE À partir de l’analyse des contenus et des organisations conceptuels de certaines unités lexicales se référant à la lumière NR 3239 Barbara Taraszka-Drożdż SCHÉMAS D’EXTENSION MÉTAPHORIQUE À partir de l’analyse des contenus et des organisations conceptuels de certaines unités lexicales se référant à la lumière Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ● Katowice 2014 Redaktor serii : Językoznawstwo Neofilologiczne Maria Wysocka Recenzent B. Krzysztof Bogacki Redakcja: Barbara Malska Projekt okładki: Kamil Gorlicki Redakcja techniczna: Barbara Arenhövel Łamanie: Grażyna Szewczyk Copyright © 2014 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-254-3 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-255-0 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 16,0. Ark. wyd. 19,5. Papier offset., kl. III, 90 g Cena 34 zł (+ VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław Table des matières Remerciements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abréviations et symboles explicatifs . . . . . . . . . . . . . . Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Première partie Cadre théorique tidienne 1. Théorie de la métaphore conceptuelle . . . . . . . . . . . . 1.1. Métaphore conceptuelle en tant que projection inter-domaniale . . . . 1.2. Ancrage de la métaphore dans l’expérience . . . . . . . . . . 1.2.1. Thèses du réalisme expérientiel dans Les métaphores dans la vie quo- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2. Prolongement des thèses du réalisme expérientiel . . . . . . 1.2.3. Dimensions culturelle et universelle de la métaphore . . . . . 1.3. Types de métaphores conceptuelles . . . . . . . . . . . . . 1.3.1. Métaphores d’orientation, ontologiques et structurales . . . . . 1.3.2. Métaphores d’image . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.3. Métaphores de niveau générique et de niveau spécifique . . . . 1.3.4. Métaphores primaires et complexes . . . . . . . . . . . 1.3.5. Métaphores conventionnelles et non conventionnelles . . . . . 1.4. Métaphore conceptuelle versus métonymie conceptuelle . . . . . . 1.5. Métaphore conceptuelle dans le cadre de l’intégration conceptuelle . . . 2. Grammaire cognitive . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Grammaire et sens . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.1. Contenu conceptuel : domaines cognitifs . . . . . . . . . . 2.1.2. Organisation du contenu conceptuel : mise en forme . . . . . . 2.1.2.1. Spécificité . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 11 13 17 17 23 23 25 29 30 30 32 32 34 35 37 40 46 46 47 51 52 6 Table des matières 2.1.2.4. Perspective . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.2.2. Focalisation 2.1.2.3. Proéminence . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.2.3.1. Mise en profil . . . . . . . . . . . . . 2.1.2.3.2. Alignement trajecteur/repère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.3. Profil nominal et relationnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1. Métaphore comme un type d’extension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1.1. Extension 2.2.1.2. Extension métaphorique . . . . . . . . . . . . 2.2.2. Métaphore comme une mise en correspondance de différents do- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Métaphore maines 3. Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Type de structures mises en jeu dans le processus de métaphorisation . . 3.2. Nombre de structures mises en jeu dans le processus de métaphorisation . 3.3. Traits caractéristiques des métaphores . . . . . . . . . . . . 3.4. Schématisation dans la description des structures métaphoriques . . . Deuxième partie Analyse 1. Méthodologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Buts, objet, étapes de l’analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Corpus 1.3. Extensions des unités lexicales se référant à la lumière dans la perspective de la théorie de la métaphore conceptuelle . . . . . . . . . . 2. Ancrage de la lumière dans l’expérience humaine . . . . . . . . 2.1. Ancrage corporel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Ancrage culturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Contenu et organisation conceptuels des unités lexicales se référant à la lumière dans le domaine physique de la perception visuelle . . . . 3.1. Champ maximal et champs immédiats . . . . . . . . . . . . 3.2. Unité lexicale lumière . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Unités lexicales qui se réfèrent à une quantité relativement petite de lu- mière (CI1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.1. Absence de relation dans la base . . . . . . . . . . . . 3.3.2. Une relation dans la base . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.2.1. Une seule configuration relationnelle dans la base . . . . 3.3.2.1.1. Profil relationnel . . . . . . . . . . . . 3.3.2.1.2. Profil nominal . . . . . . . . . . . . 3.3.2.2. Une séquence de configurations relationnelles dans la base . 54 54 55 57 58 60 66 67 67 69 72 76 76 79 81 84 91 91 93 95 99 99 101 105 105 108 111 111 112 112 113 114 115 Table des matières 3.3.2.2.1. Profil relationnel . . . . . . . . . . . . 3.3.2.2.2. Profil nominal . . . . . . . . . . . . 3.4. Unités lexicales qui se réfèrent à une quantité relativement grande de lu- mière (CI2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.1. Une relation dans la base . . . . . . . . . . . . . . 3.4.1.1. Une seule configuration relationnelle dans la base . . . . 3.4.1.1.1.  Profil relationnel . . . . . . . . . . . . 3.4.1.1.2. Profil nominal . . . . . . . . . . . . 3.4.1.2. Une séquence de configurations relationnelles dans la base . 3.4.1.2.1.  Profil relationnel . . . . . . . . . . . . 3.4.1.2.2. Profil nominal . . . . . . . . . . . . 3.5. Bilan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Contenu et organisation conceptuels des unités lexicales se référant à la lumière dans le domaine physique de la perception auditive . . . . . 4.1. Extensions des unités lexicales qui dans le domaine de la perception visuelle se réfèrent au CI1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.1. Une seule configuration relationnelle dans la base . . . . . . 4.1.1.1. Profil relationnel . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.2. Une séquence de configurations relationnelles dans la base . . . 4.1.2.1. Profil relationnel . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Extensions des unités lexicales qui dans le domaine de la perception visuelle se réfèrent au CI2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1. Une seule configuration relationnelle dans la base . . . . . . 4.2.1.1.  Profil relationnel . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1.2. Profil nominal . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2. Une séquence de configurations relationnelles dans la base . . . . 4.2.2.1. Profil relationnel . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Bilan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Contenu et organisation conceptuels des unités lexicales se référant à la lumière dans le domaine non physique . . . . . . . . . . . . 5.1. Lumière qui crée les conditions permettant de connaître et de comprendre . 5.1.1. Extensions de l’unité lexicale lumière . . . . . . . . . . . 5.1.2. Extensions des unités lexicales qui dans le domaine de la perception visuelle se réfèrent au CI1 . . . . . . . . . . . . . . 5.1.2.1. Absence de relation dans sa base . . . . . . . . . 5.1.2.2. Une seule configuration relationnelle dans la base . . . . 5.1.2.2.1. Profil relationnel . . . . . . . . . . . . 5.1.2.2.2. Profil nominal . . . . . . . . . . . . 5.1.2.3. Une séquence de configurations relationnelles dans la base . 5.1.2.3.1. Profil relationnel . . . . . . . . . . . . 5.1.2.3.2. Profil nominal . . . . . . . . . . . . 5.1.3. Extensions des unités lexicales qui dans le domaine de la perception visuelle se réfèrent au CI2 . . . . . . . . . . . . . . 7 115 117 118 118 118 118 120 121 121 123 124 129 129 129 130 131 131 132 132 132 133 134 134 135 140 140 141 145 145 146 146 151 154 154 157 158 8 Table des matières 5.1.4. Bilan 5.1.3.1. Une seule configuration relationnelle dans la base . . . . 5.1.3.1.1. Profil relationnel . . . . . . . . . . . . 5.1.3.1.2. Profil nominal . . . . . . . . . . . . 5.1.3.2. Une séquence de configurations relationnelles dans la base . 5.1.3.2.1. Profil relationnel . . . . . . . . . . . . 5.1.3.2.2. Profil nominal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Lumière évoquant ce qui est bon sur les plans affectif et moral . . . . 5.2.1. Extensions de l’unité lexicale lumière . . . . . . . . . . . 5.2.2. Extensions des unités lexicales qui dans le domaine de la perception visuelle se réfèrent au CI1 . . . . . . . . . . . . . . 5.2.2.1.  Absence de relation dans sa base . . . . . . . . . 5.2.2.2. Une seule configuration relationnelle dans la base . . . . 5.2.2.2.1.  Profil relationnel . . . . . . . . . . . . 5.2.2.2.2. Profil nominal . . . . . . . . . . . . 5.2.2.3. Une séquence de configurations relationnelles dans la base . 5.2.2.3.1. Profil relationnel . . . . . . . . . . . . 5.2.2.3.2. Profil nominal . . . . . . . . . . . . 5.2.3. Extensions des unités lexicales qui dans le domaine de la perception visuelle se réfèrent au CI2 . . . . . . . . . . . . . . 5.2.3.1. Une seule configuration relationnelle dans la base . . . . 5.2.3.1.1. Profil relationnel . . . . . . . . . . . . 5.2.3.2. Une séquence de configurations relationnelles dans la base . 5.2.3.2.1. Profil relationnel . . . . . . . . . . . . 5.2.4. Bilan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Références citées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Index des notions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Streszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 159 163 166 166 171 174 188 189 190 190 192 192 198 200 200 205 205 206 206 207 207 212 223 237 249 253 255 Remerciements Cet ouvrage, comme la thèse qui l’a précédé, n’aurait pas vu le jour sans le soutien de tous ceux qui m’ont apporté leurs encouragements et une aide précieuse. Mes plus vifs remerciements s’adressent en premier lieu à mon directeur de thèse, le professeur Wiesław Banyś, qui m’a soutenue tout au long de mon travail. Je voudrais lui témoigner ma plus profonde gratitude pour tous ses conseils, sa bienveillance ainsi que pour la confiance qu’il m’a accordée. Je prie les professeurs Ewa Miczka, Marcela Świątkowska, Krzysztof Bo- gacki, de trouver ici l’expression de ma reconnaissance pour leur lecture attentive et toutes les critiques constructives qui m’ont permis d’améliorer la qualité de l’ouvrage. Je tiens à exprimer mes plus sincères remerciements au professeur Ronald Langacker pour m’avoir fait l’honneur de lire ma thèse. Ses remarques m’ont été très précieuses, et je lui en sais gré. Toute ma gratitude va enfin à ma famille qui m’a épaulée et encouragée tout au long de ces années de travail. Je remercie tout particulièrement mon mari pour son irremplaçable soutient moral et intellectuel. Abréviations et symboles explicatifs CM — champ maximal CI — champ immédiat lm — repère — standard d’une relation d’extension S — cible d’une relation d’extension T — temps t — trajecteur tr — entité □ ◦ — région ---- — relation ― — relation de spécialisation --- — relation d’extension DAF 8 — Le Dictionnaires de l’Académie française informatisé 8e édition DAF 9 — Le Dictionnaire de l’Académie française informatisé 9e édition DE — Dictionnaire Encarta DEL — Dictionnaire des expressions et locutions DFL — Dictionnaire de français (Larousse.fr) DLFL — Dictionnaire de la langue française. Lexis DFRA — Dictionnaire du français. Référence. Apprentissage DS — Dictionnaire Sensagent GLLF — Grand Larousse de la langue française en sept volumes GRLF — Le Grand Robert de la langue française : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française NDA — Nouveau dictionnaire analogique NPR — Le Nouveau Petit Robert de la langue française : dictionnaire alphabé- tique et analogique de la langue française TH — Thésaurus. Des idées aux mots, des mots aux idées TLFI — Le Trésor de la Langue Française informatisé Introduction Le présent ouvrage s’inscrit dans le cadre de la linguistique cognitive qui envisage le langage comme partie intégrante de la cognition humaine. Ce courant est né à la fin des années 70 en réaction contre la conception modulaire du langage et la primauté de la syntaxe prônées par les gram- maires génératives. Par opposition aux grammaires génératives, le courant en question postule que le langage est indissociablement lié aux mécanismes cognitifs généraux tels que les mécanismes d’abstraction, de catégorisation, de schématisation. Ancrée dans l’expérience, l’activité langagière constitue une activité complexe dépendant des facteurs physiques, psychologiques, sociaux, culturels, communicatifs, etc. C’est la sémantique qui est située au centre de l’analyse linguistique. Le sens est identifié à la conceptualisation et chaque unité linguistique, qu’elle soit lexicale, morphologique ou syn- taxique, est associée à une structure conceptuelle. En adoptant une concep- tion encyclopédique du sens, les tenants de ce courant soutiennent que tous les aspects de la connaissance, aussi bien linguistique qu’extralinguistique, peuvent contribuer au sens. Actuellement, les branches les plus développées dans le cadre de ce courant sont la sémantique cognitive et les conceptions cognitives de la grammaire (Evans, 2007). Le sujet de l’ouvrage concerne les extensions métaphoriques. La méta- phore constitue une des questions importantes soulevées par la sémantique cognitive (cf. Kalisz, 1994 : 70 ; Kalisz, Kubiński, 1998 : 17). La publication de Metaphors We Live By en 1980 a joué un grand rôle dans ce domaine. Les auteurs de ce livre, George Lakoff et Mark Johnson, ont accordé à la métaphore la place centrale dans la cognition et dans le langage. Dans la perspective de leur théorie, la métaphore est conçue comme un moyen de structurer le système conceptuel. Elle est considérée comme une mise en correspondance de deux domaines (source et cible) constituant des struc- tures conceptuelles enracinées dans l’expérience. La théorie, développée par ses auteurs (p.ex. Lakoff, 1987, 1993 ; Johnson, 1987 ; Lakoff, Johnson, 1999) 14 Introduction ainsi que par d’autres linguistes (p.ex. Lakoff, Turner, 1989 ; Gibbs, 1994, 1999 ; Grady, 1997, 1999 ; Kövecses, 2002, 2005, 2006), a subi des modifica- tions, entre autres, sous l’influence de la théorie de l’intégration conceptuelle élaborée par Gilles Fauconnier et Mark Turner (p.ex. 1996, 1998, 2002). Dans la grammaire cognitive initiée par Ronald Langacker (p.ex. 1987b, 1991a), le modèle le plus complexe dans le cadre des conceptions cognitives de la grammaire (cf. Chambreuil, 1998 : 344 ; Kalisz, 2001 : 125, 2006 : 235 ; Broccias, 2006 : 108 ; Evans, 2007 [2009a] : 34, 2009 : 277 ; Fortis, 2010a : 22), la métaphore n’est pas évoquée souvent. Néanmoins, les phénomènes métaphoriques y trouvent leur place. La métaphore est considérée, avant tout, comme un type de catégorisation impliquant une sanction partielle entre le standard et la cible qui représentent différents domaines. En tant que type d’extension basée sur un jugement de catégorisation, elle suppose l’existence d’une structure schématique. Le sens d’une expression métapho- rique, comme d’ailleurs celui de toute unité symbolique, est conçu comme une organisation particulière d’un contenu conceptuel. L’ouvrage est organisé autour de deux parties. La première partie es- quisse le cadre théorique dans lequel se situe notre étude. Nous commen- çons par présenter les grandes lignes de la théorie de la métaphore concep- tuelle (chapitre 1). Ensuite, nous exposons les principes fondamentaux de la grammaire cognitive (chapitre 2). Dans le chapitre 3, nous nous proposons de comparer ces deux modèles en vue de déterminer des outils efficaces pour l’analyse des phénomènes métaphoriques. En prenant en compte les conclusions terminant notre réflexion théo- rique, le but de la deuxième partie est d’analyser des extensions métapho- riques dans la perspective de la grammaire cognitive. Vu l’importance de la notion de schématisation, nous nous donnons pour objectif d’appliquer les outils proposés dans ce modèle pour mettre en évidence des structures schématiques qui émergent de ces extensions. En tant qu’objet de l’analyse, nous avons choisi l’unité lexicale lumière ainsi que quelques unités lexicales se référant à une quantité de lumière. Après une présentation de la méthode (chapitre 1) et des connaissances relatives aux expériences liées à la lumière (chapitre 2), nous passons à l’analyse linguistique. Celle-ci commence par une étude des sens des unités en question dans le domaine physique de la perception visuelle (chapitre 3). Puis, nous étudions des extensions de ces unités dans d’autres domaines (chapitres 4, 5). Les résultats de l’analyse sont présentés après chaque partie de l’analyse ainsi que dans la conclusion qui achève le travail. Index des notions A abstraction 13, 46, 52, 53, 73, 79, 80, 83, 85, 91, 230 ajustements focaux 52 archétype 46, 79 arrière-plan 54, 75, 77, 78, 116, 122, 126, 139, 186, 188, 208, 221, 222, 230, 231, 232, 233, 234, 235 B base 55, 56, 57, 59, 61, 62, 65, 70, 83, 105, 108, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 145, 146, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 190, 192, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 225, 226, 227, 228, 229, 235 C catégorisation 13, 14, 53, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 79, 80, 86, 225, 229, 233 champ 54, 56, 64, 117, 123, 125, 131, 154, 156, 167, 169, 202, 203 champ immédiat 11, 54, 57, 83, 105, 107, 108, 111, 118, 124, 125, 126, 127, 129, 132, 138, 140, 145, 158, 174, 179, 185, 188, 190, 205, 212, 217, 220, 235 champ maximal 11, 54, 57, 83, 105, 107, 108, 111, 118, 124, 126, 127, 138, 185, 220, 225, 235 cible (d’une relation d’extension) 11, 14, 67, 69, 70, 72, 74, 79, 81, 84, 86, 87, 91, 92, 137, 139, 184, 225, 226, 229, 230, 232, 235 conceptualisation 13, 19, 21, 27, 41, 44, 47, 48, 56, 57, 59, 60, 63, 66, 72, 76, 77, 78, 82, 91, 116, 122, 125, 208, 209, 216, 219 contenu conceptuel 14, 47, 50, 51, 52, 54, 55, 58, 63, 64, 65, 66, 74, 78, 83, 92, 93, 94, 105, 108, 109, 113, 114, 119, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 132, 137, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 149, 160, 161, 173, 184, 185, 191, 198, 199, 203, 207, 209, 220, 221, 222, 227, 235 D déterminant de profil 65 distance cognitive 70, 230, 236 domaine 13, 14, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 29, 32, 38, 39, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 57, 58, 60, 64, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 86, 88, 91, 92, 98, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 120, 123, 124, 250 Index des notions 125, 126, 127, 129, 131, 132, 134, 135, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235 domaine abstrait 20, 25, 27, 48, 49, 98, 125 domaine cible 13, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 32, 74, 75, 77, 78, 83, 85, 86, 88, 93, 97, 234 domaine hybride 74, 75, 81 domaine non primitif 48 domaine primitif 48, 49, 77 domaine source 13, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 32, 74, 75, 77, 78, 83, 85, 86, 88, 95, 234 E enracinement 23, 25, 71, 83, 84 enregistrement 59, 60, 63, 115, 225 enregistrement global 63, 64, 115, 117, 123, 126, 128, 156, 166, 169, 200, 203, 210, 226 enregistrement séquentiel 63, 64, 66, 115, 116, 117, 123, 126, 154, 166, 169, 200, 202, 204 espace d’entrée 40, 41, 42, 43, 80 espace générique 40, 41, 42, 43, 80, 81 espace initial 41, 42, 43, 44, 45, 78, 80 espace intégrant 40, 41, 42, 43, 44, 45, 81 espace mental 28, 40, 42, 78 extension 11, 14, 28, 31, 37, 43, 55, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 79, 84, 86, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 105, 120, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 145, 146, 154, 158, 159, 166, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 200, 205, 206, 207, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235 extension métaphorique 13, 14, 27, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 91, 92, 94, 184, 186, 220, 223, 230, 234, 235 extension métonymique 69, 73, 81 F focalisation 52, 54, 83 G gestalt 24, 25, 26, 28, 29, 46, 63 grain 52, 53 granularité 53, 74, 83, 87, 88, 225 I imagerie 51, 52 incarnation 25, 28, 29 intégration (conceptuelle) 14, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 74, 76, 78, 80, 81, 88, 184, 226 intégration bilatérale 43 intégration métaphorique 43, 78 intégration unilatérale 43, 45 intégration méronomique 39 M matrice (des domaines) 49, 50, 54, 57, 78, 125, 230, 235 méronomisation 39 métaphore 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 52, 58, 66, 67, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 102, 103, 139, 188, 230, 233, 234, 235 métaphore complexe 34, 35 métaphore conceptuelle 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 30, 32, 34, 36, 37, 40, 42, 44, 45, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 93, 95, 96, 97, 98, 233, 234, 235 métaphore conventionnelle 35, 36, 44, 72, 83 métaphore d’image 20, 32, 42 métaphore d’orientation 30, 31 métaphore de niveau générique métaphore de niveau spécifique métaphore non conventionnelle métaphore ontologique 30, 31, 45 métaphore primaire 30, 34, 35, 32, 83 32, 33, 83 35, 36 86, 97 métaphore structurale 30, 31, 45 métaphtonymie 82 métonymie 27, 37, 38, 39, 69, 70, 72, 81, 82, 97, 109, 111, 113, 116, 119, 125, 130, 133, 134, 144, 147, 150, 151, 159, 160, 164, 168, 175, 176, 180, 181, 193, 197, 202, 222, 229 mise en forme 51, 52, 59, 74, 83, 143, modèle cognitif idéalisé 26, 27, 28, 38, 165, 180, 211 39, 77, 78, 81 P patron (d’extension) 73, 86, 87, 88, 137, 184, 220, 221, 223, 226, 229, 231, 233, 234, 235 patron d’extension métaphorique 73, 86, 87, 92, 230, 234 patron d’extension métonymique 73 66, 74 perspective 52, 58, 59 portée 19, 54 prédicat 47, 48, 54, 57, 58, 60, 61, 62, prédication 47 premier plan 54, 75, 209 proéminence 52, 54, 55, 57, 83 profil 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 69, 70, 81, 83, 105, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, Index des notions 251 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 185, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 225, 226, 228, 229, 235 profilage 55, 57, 58, 60 projection 17, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 72, 73, 79, 81, 82, 83, 84, 95, 96, 97, 98 prototyp 43, 46, 55, 67, 68, 69, 70, 79, 80, 84 R réification 60 repère 11, 55, 57, 58, 59, 61, 64, 65, 115, 116, 121, 122, 126, 131, 134, 135, 136, 137, 154, 155, 156, 157, 158, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 177, 178, 181, 182, 183, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 215, 216, 218, 219, 226 résolution 52, 53, 83, 87, 91, 225, 231, 234, 235 S saillance 54, 55, 57, 58, 71, 72, 82, 83, 84, 105, 110, 111, 112, 186, 208, 225, 231 schéma (dans la grammaire cognitive) 53, 67, 68, 70, 73, 74, 79, 80, 85, 91, 176, 177, 178, 181, 182, 183, 186, 214, 215, 216, 217, 218, 223, 224, 225, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 235 schéma d’image 25, 26, 27, 28, 31, 32, schématisation 13, 14, 53, 73, 84, 87, 79, 80 91, 234, 235 252 Index des notions site 57 spécialisation 11, 67, 68, 87, 225 spécificité 52, 53, 73, 85, 86 standard (d’une relation d’extension) 11, 14, 67, 68, 70, 72, 74, 81, 84, 86, 87, 91, 92, 105, 137, 139, 184, 186, 187, 225, 226, 229, 230, 235 T temps conçu 59, 60, 64, 66, 116 temps de conceptualisation 59 trajecteur 11, 55, 57, 58, 59, 61, 64, 65, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 185, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 226, 228 U unité symbolique 14, 46, 47, 49, 71, 108, 114, 124, 126, 174, 179, 217, 227, 230, 235 Barbara Taraszka-Drożdż Wzorce metaforycznego rozszerzenia Na podstawie analizy zawartości oraz treści konceptualnej wybranych jednostek leksykalnych odnoszących się do światła Streszczenie Monografia sytuuje się w nurcie językoznawstwa kognitywnego, którego pod- stawowe założenie głosi, że język stanowi integralną część ludzkiego poznania. Przedstawicielami tego, uformowanego pod koniec lat 70. XX wieku, kierunku są m.in. Ronald Langacker, George Lakoff, Gilles Fauconnier, Mark Turner. Jednym z obszarów zainteresowań językoznawców kognitywnych jest zjawisko metafory, będące tematem tej publikacji. Pierwszą, teoretyczną, część rozpoczyna rozdział poświęcony teorii, która odegrała ważną rolę w dziedzinie badań nad metaforą — teorii metafory poję- ciowej. Sformułowana przez Lakoffa i Johnsona w książce Metaphors We Live By, teoria ta rozwijana była przez licznych badaczy (np. Zoltana Kövecsesa, Josepha Grady’ego, Raymonda Gibbsa, Marka Turnera), jak również poddawana modyfika- cjom, m.in. pod wpływem teorii amalgamatów pojęciowych Fauconniera i Turnera. W rozdziale drugim przedstawione zostały główne założenia gramatyki kogni- tywnej autorstwa Langackera. W ramach tego kompleksowego modelu opisu ję- zyka metaforę postrzega się przede wszystkim jako rozszerzenie semantyczne połączone ze zmianą domeny. Pierwszorzędna rola przypisana jest abstrakcyjnym strukturom wyłaniającym się z poszczególnych rozszerzeń. Dokonane w rozdzia- le trzecim zestawienie tych dwóch koncepcji pozwala dostrzec przewagę propo- nowanego przez Langackera modelu, umożliwiającego ujęcie zjawiska metafory w całej jego złożoności — od ekstensji metaforycznej pojedynczych jednostek lek- sykalnych do struktur wysoce schematycznych, nazywanych wzorcami metafo- rycznego rozszerzenia. Celem drugiej części pracy jest zastosowanie narzędzi gramatyki kognitywnej do analizy wybranych rozszerzeń metaforycznych oraz wskazanie wyłaniających się z nich struktur schematycznych. Zgodnie z jednym z założeń gramatyki kogni- tywnej wszelkie uogólnienia wyłaniają się na podstawie schematyzacji struktur specyficznych, dlatego jako punkt wyjścia do przedstawionych badań przyjęto ana- lizę treści oraz organizacji konceptualnej poszczególnych jednostek leksykalnych. Analizie poddano jednostkę symboliczną lumière (światło) oraz wybrane jednostki odnoszące się do światła. 254 Streszczenie W pierwszej kolejności autorka analizuje treść oraz organizację konceptualną tych jednostek w domenie percepcji wizualnej, tj. w domenie stanowiącej standard opisywanych następnie relacji kategoryzujących. Dzięki wykorzystaniu narzędzi gramatyki kognitywnej wskazane zostają różnice i podobieństwa między badanymi jednostkami leksykalnymi na poziomie ich profilu, bazy oraz zakresu bezpośred- niego i maksymalnego. Analiza rozszerzeń wspomnianych jednostek symbolicznych do innych domen (słuchowej, intelektualnej, społecznej, uczuciowej, moralnej) pozwala dokonać cha- rakterystyki całego systemu struktur schematycznych względem tych rozszerzeń. Wśród nich na najwyższym poziomie schematyczności autorka wskazuje następu- jące wzorce metaforycznego rozszerzenia: [TO, CO DOTYCZY ŚWIATŁA] --- [TO, CO DOTYCZY WRAŻEŃ SŁUCHOWYCH], [TO, CO DOTYCZY ŚWIATŁA] --- [TO, CO DOTYCZY DOŚWIADCZEŃ ZWIĄZANYCH Z WIEDZĄ I ROZUMIENIEM] oraz [TO, CO DOTYCZY ŚWIATŁA] --- [TO, CO DOTYCZY DOŚWIADCZEŃ W WYMIARZE UCZUCIOWYM I MORALNYM]. W ramach każdego z wzorców opisana zostaje matryca domen, które mogą być aktywowane przez poszczególne rozszerzenia, a także wiedza zakotwiczona w doświadczeniu cielesnym i/lub kultu- rowym, stanowiąca tło dla tych rozszerzeń. Przyjęcie sformułowanej przez Langackera definicji, według której rozszerzenie metaforyczne związane jest ze zmianą domeny, sankcjonuje nazwanie tych wzor- ców metaforycznymi. Autorka wskazuje jednak różnice dotyczące relacji, w jakich pozostają względem siebie domeny stanowiące standard i cel wymienionych wzor- ców. Odmienność tych relacji, klasyfikowanych jako metonimiczne lub metaforycz- ne, ujęta zostaje w kategorii dystansu poznawczego. Analiza umożliwia również dokonanie obserwacji na temat wymiaru aksjologicznego, który może być przywo- ływany w niektórych konkretyzacjach tych wzorców. Barbara Taraszka-Drożdż Schemas of metaphorical extension On the basis of analysis of the conceptual content and organization of selected lexical units referring to light Summary The present work is situated within the paradigm of Cognitive Linguistics, whose major claim is that language constitutes an integral part of human cognition. This trend was created at the end of the 1970s and is represented by the work of Ronald Langacker, George Lakoff, Gilles Fauconnier, and Mark Turner. One of the areas of interest within this trend is the phenomenon of metaphor, which is also the subject of the present thesis. The first, theoretical part, begins with an account of the basic assumptions of the Conceptual Metaphor Theory, which played a significant role in the study of metaphor. This theory was introduced by Lakoff and Johnson in the book Metaphors We Live By. In it, the authors also put forward a claim about the central role of meta- phor in language and cognition. This theory has been both further developed by such scholars as Zoltan Kövecses, Joseph Grady, Raymond Gibbs, or Mark Turner, and also modified under the influence of the Blending Theory by Fauconnier and Turner. The second chapter of the theoretical part is devoted to the main assump- tions of Cognitive Grammar formulated by Langacker. Within this complex theory of language, metaphor is primarily viewed as a type of semantic extension entailing a change of domain. The most significant role in such extensions is played by the ab- stract, schematic structures emerging from them. A juxtaposition of these two theo- ries in the third chapter allows the author to observe the superiority of Langacker’s theory. It permits an account of the phenomenon of metaphor in all complexity — from metaphorical extensions of single linguistic units to highly schematic struc- tures called patterns of metaphorical extension. The aim of the second part of the book is an application of Cognitive Grammar tools to an analysis of metaphorical extensions of selected French lexemes. On this basis, the author arrives at the schematic structures emerging from these extensions. Taking into consideration one of the major claims of Cognitive Grammar — that all generalizations arise as schematizations of more specific structures — the research begins with an analysis of the conceptual content and organization of each of the selected items. The object of the analysis is the item lumière (light) and other selected lexemes referring to light. 256 Summary At the first stage, the object of the analysis is these lexemes’ conceptual content and the particular way of construing that content in the domain of visual percep- tion, that is, the domain which constitutes the standard in the categorizing relation- ships described in further parts of the publication. Due to an application of Cogni- tive Grammar tools, it is possible to point to similarities and differences between the analyzed items at the level of their profile, base, and the immediate and maximal scope. The consequent analysis of the extensions of the above-mentioned items to oth- er domains (auditory, intellectual, social, emotional, and moral) allows the author to arrive at a whole system of structures which are schematic in relation to these exten- sions. Among these, at the highest level of schematicity, the following patterns of metaphorical extension are enumerated: [WHAT CONCERNS LIGHT] --- [WHAT CONCERNS AUDITORY SENSATIONS], [WHAT CONCERNS LIGHT] --- [WHAT CONCERNS EXPERIENCES RELATED TO KNOWLEDGE AND UNDERSTAND- ING] and [WHAT CONCERNS LIGHT] --- [WHAT CONCERNS EXPERIENCES IN THE EMOTIONAL AND MORAL SPHERE]. Each of the above patterns is described along with the matrix of domains which can be activated by particular extensions as well as with the bodily and cultural knowledge constituting the background for these extensions. With the adoption of Langacker’s definition, according to which metaphorical extensions involve a change of domain, it is possible to call these schemas metaphor- ical patterns. However, the author notes important discrepancies concerning the re- lations between the standard and target of the above patterns. These discrepancies, which are sometimes classified in the literature as metonymical or metaphorical, are approached in the book by means of cognitive distance. The analysis also enables the author to make some observations concerning the axiological dimension which can be evoked by some of the patterns’ instantiations. Barbara Taraszka-Drożdż SCHÉMAS D’EXTENSION MÉTAPHORIQUE À partir de l’analyse des contenus et des organisations conceptuels de certaines unités lexicales se référant à la lumière B a r b a r a T a r a s z k a - D r o ż d ż ’ S C H É M A S D E X T E N S I O N M É T A P H O R Q U E I Więcej o książce CENA 34 ZŁ (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-255-0
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Schémas d extension métaphorique. A partir de l analyse des contenus et des organisations conceptuels de certaines unités lexicales se référant a la lumiere
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: