Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00135 002579 22768444 na godz. na dobę w sumie
Schudnij metodą małych kroków. Wolno, bezpiecznie i na stałe! Zdrowe nawyki krok po kroku - książka
Schudnij metodą małych kroków. Wolno, bezpiecznie i na stałe! Zdrowe nawyki krok po kroku - książka
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-7789-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> wygląd i wizerunek
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Czy wiesz, dlaczego wciąż nie możesz schudnąć? Chcesz to zrobić za szybko. Niecierpliwość powoduje, że katujesz się niskokalorycznymi dietami, które działają tylko chwilowo. Po ich zakończeniu wszystko wraca do punktu wyjścia. Książka ta prezentuje program odchudzania oparty na metodzie małych kroków. Jeśli go zastosujesz, będziesz chudnąć wolno, od 1 do 1,5 kg miesięcznie, dzięki ćwiczeniom i zdrowej diecie zalecanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Program składa się z trzech etapów, są to:

Oprócz programu odchudzania książka zawiera:

Można chudnąć szybko. Można chudnąć wolno. Pierwsza droga jest trudna i żmudna. Druga jest łatwa i przyjemna. Po co się męczyć? Lepiej dać sobie na wszystko czas.

Trzy najważniejsze elementy, by schudnąć na stałe:
  • po pierwsze, praca małymi krokami,
  • po drugie, trwanie w tym,
  • po trzecie, zdrowy rozsądek.

Anna Kuraszyńska
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Michał Mrowiec Projekt okładki: Jan Paluch Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock.com Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie/schmmk Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-7789-4 Copyright © Helion 2014 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Wst(cid:218)p CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) I. BUDOWANIE MOTYWACJI Rozdzia(cid:239) 1. Twoja obecna sytuacja O byciu szczerym z samym sob(cid:200) i bólu, który musisz prze(cid:285)y(cid:202) Zadanie 1. Zrób zdj(cid:218)cie swojej obecnej sylwetki Zadanie 2. Wypisz negatywne skutki nadwagi Zadanie 3. Opisz najbardziej bolesn(cid:200) sytuacj(cid:218) z przesz(cid:239)o(cid:258)ci zwi(cid:200)zan(cid:200) z nadwag(cid:200) Zadanie 4. Wyznaj przed innymi, (cid:285)e wa(cid:285)ne jest dbanie o cia(cid:239)o i wygl(cid:200)d Zadanie 5. U(cid:258)wiadom sobie swoje obecne nawyki w zakresie od(cid:285)ywiania i aktywno(cid:258)ci fizycznej Podsumowanie Rozdzia(cid:239) 2. Plan dzia(cid:239)ania oparty na metodzie ma(cid:239)ych kroków Tradycyjny model odchudzania i jego negatywne skutki Plan dzia(cid:239)ania oparty na metodzie ma(cid:239)ych kroków Metoda ma(cid:239)ych kroków w codziennym (cid:285)yciu Przeszkody na drodze do celu 9 13 15 15 17 18 19 19 21 22 23 23 26 32 34 Kup książkęPoleć książkę 6 Schudnij metod(cid:200) ma(cid:239)ych kroków. Wolno, bezpiecznie i na sta(cid:239)e! Zadanie 1. Opisz swoje do(cid:258)wiadczenia zwi(cid:200)zane ze stosowaniem diety Zadanie 2. Ustal warto(cid:258)(cid:202) kaloryczn(cid:200) diety, która pozwoli Ci wolno i bezpiecznie chudn(cid:200)(cid:202) Zadanie 3. Wyznacz czas na przeprowadzenie okresu przygotowawczego Zadanie 4. Wyznacz czas na przeprowadzenie w(cid:239)a(cid:258)ciwego odchudzania Zadanie 5. Oszacuj, ile czasu zajmie Ci przeprowadzenie programu odchudzania Podsumowanie Rozdzia(cid:239) 3. Wymarzona figura Jak smuk(cid:239)e cia(cid:239)o zmieni Twoje (cid:285)ycie? Zadanie 1. Znajd(cid:283) zdj(cid:218)cie swojej wymarzonej figury Zadanie 2. Wypisz korzy(cid:258)ci z posiadania smuk(cid:239)ego cia(cid:239)a Zadanie 3. Opisz scenk(cid:218), jaka si(cid:218) wydarzy, gdy osi(cid:200)gniesz idealn(cid:200) figur(cid:218) Zadanie 4. Znajd(cid:283) zdj(cid:218)cia ubra(cid:241), jakie zawsze chcia(cid:239)e(cid:258) nosi(cid:202) Podsumowanie CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) II. OKRES PRZYGOTOWUJ(cid:107)CY DO ODCHUDZANIA Rozdzia(cid:239) 1. Etap I. Rezygnacja z niezdrowej (cid:285)ywno(cid:258)ci oraz nocnego jedzenia Dlaczego niektórzy s(cid:200) naturalnie szczupli, a niektórzy musz(cid:200) na to ci(cid:218)(cid:285)ko pracowa(cid:202)? Z czego musisz na sta(cid:239)e zrezygnowa(cid:202) i dlaczego? Rezygnacja z niezdrowej (cid:285)ywno(cid:258)ci i nocnego jedzenia za pomoc(cid:200) metody ma(cid:239)ych kroków Przeszkody I etapu i sposoby ich pokonania Podsumowanie 35 36 38 39 42 42 45 45 48 48 49 50 50 51 53 53 55 56 58 59 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:258)ci Rozdzia(cid:239) 2. Etap II. Nauka zdrowego od(cid:285)ywiania B(cid:239)(cid:218)dy dietetyczne uniemo(cid:285)liwiaj(cid:200)ce schudni(cid:218)cie Zdrowe od(cid:285)ywianie zalecane przez (cid:165)wiatow(cid:200) Organizacj(cid:218) 7 61 61 Zdrowia (WHO) 63 Nauka zdrowego od(cid:285)ywiania oparta na metodzie ma(cid:239)ych kroków 73 74 (cid:165)wiadome jedzenie 75 Przeszkody II etapu i sposoby ich pokonania Podsumowanie 76 Rozdzia(cid:239) 3. Etap III. Wprowadzenie aktywno(cid:258)ci fizycznej Jak spali(cid:202) t(cid:239)uszcz? Wprowadzenie aktywno(cid:258)ci fizycznej za pomoc(cid:200) metody ma(cid:239)ych kroków 4 programy wprowadzaj(cid:200)ce do aktywno(cid:258)ci fizycznej Zaj(cid:218)cia w fitness clubie Przeszkody III etapu i sposoby ich pokonania Podsumowanie CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) III. ODCHUDZANIE Rozdzia(cid:239) 1. Jak wytrwa(cid:202) w postanowieniach? Stosuj techniki motywacyjne Uznaj, (cid:285)e wszystko, co w (cid:285)yciu naprawd(cid:218) warto(cid:258)ciowe, wymaga wysi(cid:239)ku i pracy Poddaj si(cid:218) sile, która wykracza poza Twoje ego Podsumowanie Rozdzia(cid:239) 2. Jak by(cid:202) szcz(cid:218)(cid:258)liwym ze sob(cid:200)? Traktuj swoje cia(cid:239)o z mi(cid:239)o(cid:258)ci(cid:200) Uwolnij si(cid:218) od bólu przesz(cid:239)o(cid:258)ci Realizuj swoje cele, by zyska(cid:202) wolno(cid:258)(cid:202) i szacunek do siebie Podsumowanie 79 79 81 82 85 88 89 91 93 93 95 95 98 99 99 100 102 106 Kup książkęPoleć książkę 8 Schudnij metod(cid:200) ma(cid:239)ych kroków. Wolno, bezpiecznie i na sta(cid:239)e! Rozdzia(cid:239) 3. Trening radzenia sobie z trudnymi emocjami i uczuciami Walka wewn(cid:218)trzna, która rodzi cierpienie i prowadzi do na(cid:239)ogów Integracja wewn(cid:218)trzna, która niesie uzdrowienie Trening radzenia sobie z trudnymi uczuciami i emocjami (cid:109)wiczenia integruj(cid:200)ce cia(cid:239)o i umys(cid:239) Podsumowanie DODATEK Twój program odchudzania. 20-tygodniowy kalendarz 107 107 108 110 118 119 121 123 Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:239) 1. Twoja obecna sytuacja 15 Rozdzia(cid:239) 1. Twoja obecna sytuacja O byciu szczerym z samym sob(cid:200) i bólu, który musisz prze(cid:285)y(cid:202) „Na zewn(cid:200)trz u(cid:258)miech, w (cid:258)rodku p(cid:239)acz”. To powiedzenie bardzo cz(cid:218)- sto odzwierciedla sytuacj(cid:218) cz(cid:239)owieka z nadwag(cid:200) lub oty(cid:239)ego. Przeko- nuje on siebie i innych, (cid:285)e jest szcz(cid:218)(cid:258)liwy. „Liczy si(cid:218) wn(cid:218)trze, a nie wygl(cid:200)d”, „Tak naprawd(cid:218) nie jest jeszcze ze mn(cid:200) tak (cid:283)le”. Postawa taka bardzo cz(cid:218)sto wynika z bezradno(cid:258)ci wobec problemu. Cz(cid:239)owiek wypróbowa(cid:239) tysi(cid:200)ce diet, wyda(cid:239) fortun(cid:218) na przeró(cid:285)ne poradniki i kasety z (cid:202)wiczeniami i zamiast wspania(cid:239)ego cia(cid:239)a nabawi(cid:239) si(cid:218) poczucia, (cid:285)e jest beznadziejny i nic niewart. Co mu wi(cid:218)c pozostaje? Zaczyna prze- konywa(cid:202) siebie, (cid:285)e wa(cid:285)ne jest pi(cid:218)kne wn(cid:218)trze. Wmawia sobie, (cid:285)e wcale nie jest z nim tak (cid:283)le. Zaprzestaje prób polepszenia swojego (cid:285)ycia. Jego (cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) przestaje rejestrowa(cid:202) fakty. Którego(cid:258) dnia spotka(cid:239)am moj(cid:200) przyjació(cid:239)k(cid:218), która pozby(cid:239)a si(cid:218) 20 kg nadwagi. By(cid:239)am pocz(cid:200)tkowo bardzo zdziwiona, gdy(cid:285) by(cid:239)a zawsze bardzo szcz(cid:218)(cid:258)liwa i zadowolona z (cid:285)ycia. Sprawia(cid:239)a wra(cid:285)enie osoby, która w pe(cid:239)ni zaakceptowa(cid:239)a swoje kr(cid:200)g(cid:239)o(cid:258)ci. — Co ci(cid:218) zmotywowa(cid:239)o? — spyta(cid:239)am. — Zdj(cid:218)cie z wakacji — odpowiedzia(cid:239)a. — S(cid:239)uchaj, ja nie mia(cid:239)am poj(cid:218)cia, jak wygl(cid:200)dam, dopóki nie zobaczy(cid:239)am siebie w kostiumie na pla(cid:285)y. To by(cid:239) szok. Nie mog(cid:239)am uwierzy(cid:202), (cid:285)e ta wielka baba to ja. Czu- (cid:239)am wstyd, z(cid:239)o(cid:258)(cid:202) na siebie, (cid:285)e do tego doprowadzi(cid:239)am. Z oczu p(cid:239)yn(cid:218)(cid:239)y mi (cid:239)zy rozpaczy. To jedno g(cid:239)upie zdj(cid:218)cie sprawi(cid:239)o, (cid:285)e schud(cid:239)am. — Wszystkie poradniki zalecaj(cid:200) pozytywne my(cid:258)lenie — stwierdzi(cid:239)am. — Jeste(cid:258)my oszukiwane, bo to nic nie daje. Wmawia si(cid:218) nam, (cid:285)e powin- ny(cid:258)my dostrzega(cid:202) jedynie dobr(cid:200) stron(cid:218) (cid:285)ycia i ucieka(cid:202) od prawdziwej Kup książkęPoleć książkę 16 Schudnij metod(cid:200) ma(cid:239)ych kroków. Wolno, bezpiecznie i na sta(cid:239)e! rzeczywisto(cid:258)ci. Kompletna bzdura. By si(cid:218) zmieni(cid:202), trzeba spojrze(cid:202) praw- dzie w oczy i poczu(cid:202) ten cholerny ból. Stawi(cid:202) czo(cid:239)o temu, co jest. — Masz racj(cid:218). Wiesz, co mi jeszcze pomog(cid:239)o? Którego(cid:258) dnia popa- trzy(cid:239)am na swoje (cid:285)ycie i u(cid:258)wiadomi(cid:239)am sobie, (cid:285)e przez swoje obfite kszta(cid:239)ty wci(cid:200)(cid:285) czuj(cid:218) si(cid:218) gorsza od innych. Gorsza od kole(cid:285)anek, gorsza w relacji z facetem. Poza tym nie mog(cid:218) nic fajnego na siebie kupi(cid:202). We wszystkim wygl(cid:200)dam (cid:283)le. Gdy to sobie podliczy(cid:239)am… — …podj(cid:218)(cid:239)a(cid:258) decyzj(cid:218), która zmieni(cid:239)a Twoje (cid:285)ycie — doko(cid:241)czy(cid:239)am i u(cid:258)miechn(cid:218)(cid:239)am si(cid:218). — Tak. Zawalczy(cid:239)am o siebie i wygra(cid:239)am. Urzeka mnie w ludziach szczero(cid:258)(cid:202). Uwielbiam j(cid:200). Maj(cid:200) j(cid:200) dzieci i nie- stety tylko niektórzy doro(cid:258)li. Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) z nas pragnie by(cid:202) idealna w oczach innych. Prezentuje wi(cid:218)c okre(cid:258)lony, cz(cid:218)sto zafa(cid:239)szowany obraz siebie. Zanika w nas autentyzm i prawdziwo(cid:258)(cid:202). To prowadzi niestety do tego, (cid:285)e tracimy ze sob(cid:200) kontakt. Dochodzi do sytuacji, (cid:285)e sami ok(cid:239)amu- jemy siebie. Z chwil(cid:200) gdy tak si(cid:218) staje, nasz rozwój zostaje zahamowany. Podstaw(cid:200) ka(cid:285)dej zmiany jest szczero(cid:258)(cid:202) w stosunku do siebie. Powie- dzenie sobie: „Tak jest. Doprowadzi(cid:239)em do tego. Zawali(cid:239)em. Jestem gotowy si(cid:218) zmieni(cid:202). B(cid:218)d(cid:218) ci(cid:218)(cid:285)ko pracowa(cid:202) i próbowa(cid:202) do czasu, a(cid:285) mi si(cid:218) uda”. Zmiana wymaga pokory i rezygnacji z wyidealizowanego obrazu siebie. Mi(cid:239)o jest my(cid:258)le(cid:202) o sobie dobrze, ale to prowadzi do zastoju i braku aktywno(cid:258)ci w sytuacji, gdy nasze (cid:285)ycie wcale nie wygl(cid:200)da tak wspaniale. Bardzo cz(cid:218)sto przyczyn(cid:200) tego, (cid:285)e nie mo(cid:285)emy dokona(cid:202) w (cid:285)yciu zmiany, jest przekonanie o zaletach pozytywnego my(cid:258)lenia. W ksi(cid:218)gar- niach pó(cid:239)ki uginaj(cid:200) si(cid:218) od poradników, które pot(cid:218)piaj(cid:200) negatywne my- (cid:258)lenie czy do(cid:258)wiadczanie bolesnych uczu(cid:202). Ich przekaz mo(cid:285)na stre(cid:258)ci(cid:202) w s(cid:239)owach: „Patrz na dobre strony (cid:285)ycia i nie dostrzegaj z(cid:239)ych”, „Zawsze czuj si(cid:218) ze sob(cid:200) dobrze”. Taka postawa prowadzi niestety do tego, (cid:285)e zaczynamy stosowa(cid:202) mechanizmy obronne — wyparcie, racjonalizacj(cid:218) itd. Nasz obraz rzeczywisto(cid:258)ci staje si(cid:218) zafa(cid:239)szowany. (cid:191)ycie sk(cid:239)ada si(cid:218) z dobrych i z(cid:239)ych stron. Niedostrzeganie tych z(cid:239)ych prowadzi niemal zawsze do problemów. Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:239) 1. Twoja obecna sytuacja 17 Je(cid:285)eli chcesz schudn(cid:200)(cid:202), musisz stawi(cid:202) czo(cid:239)a temu, co jest. To b(cid:218)dzie bardzo bolesne, ale jest konieczne, by si(cid:218) zmieni(cid:202). Poni(cid:285)ej znajduje si(cid:218) 5 (cid:202)wicze(cid:241), które umo(cid:285)liwi(cid:200) Ci u(cid:258)wiadomienie sobie swojej obecnej sy- tuacji. Miejsce na ich wykonanie znajdziesz w 20-tygodniowym kalenda- rzu na ko(cid:241)cu ksi(cid:200)(cid:285)ki. Zadanie 1. Zrób zdj(cid:218)cie swojej obecnej sylwetki Twoje pierwsze zadanie to zrobienie sobie zdj(cid:218)cia ca(cid:239)ej sylwetki. Zdo- b(cid:200)d(cid:283) aparat cyfrowy i zrób sobie zdj(cid:218)cie w samej bieli(cid:283)nie. Je(cid:285)eli nie wiesz, jak automatycznie samemu sobie robi(cid:202) zdj(cid:218)cia za pomoc(cid:200) samo- wyzwalacza1, id(cid:283) do sklepu z aparatami i popro(cid:258) o pomoc. Nie mów, (cid:285)e nie masz na to czasu. Ta fotka pozwoli Ci osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) wymarzon(cid:200) figur(cid:218). Je(cid:285)eli masz jakie(cid:258) zdj(cid:218)cie z wakacji w stroju k(cid:200)pielowym, równie(cid:285) mo(cid:285)esz go u(cid:285)y(cid:202). Czy wiesz, dlaczego to takie wa(cid:285)ne? Podczas swojej drogi wiele razy b(cid:218)dziesz chcia(cid:239) da(cid:202) sobie ze wszystkim spokój. Na pocz(cid:200)tku b(cid:218)dzie Ci bardzo zale(cid:285)e(cid:202), ale z czasem to si(cid:218) zmieni. Zapa(cid:239) zniknie. Pojawi(cid:200) si(cid:218) za to ró(cid:285)nego rodzaju problemy i stresy. Nie b(cid:218)dzie Ci si(cid:218) chcia(cid:239)o. To zdj(cid:218)cie pozwoli Ci przetrwa(cid:202) absolutnie wszystko. Popatrzysz na nie i b(cid:218)dziesz wiedzia(cid:239), (cid:285)e nie mo(cid:285)esz si(cid:218) wycofa(cid:202). Nie tym razem. Zapewne samo czytanie o tym, o co Ci(cid:218) prosz(cid:218), wywo(cid:239)uje w Tobie negatywne uczucia. Czujesz ogromny opór i niech(cid:218)(cid:202). Zapewne my(cid:258)lisz sobie: „Owszem, mog(cid:218) si(cid:218) podj(cid:200)(cid:202) odchudzania, ale nie chc(cid:218) patrze(cid:202) na to, co jest. B(cid:218)d(cid:218) my(cid:258)la(cid:239) o tym, co mo(cid:285)e by(cid:202), czyli o swojej idealnej fi- gurze. Tak przecie(cid:285) zaleca wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) poradników. Wprawi(cid:218) si(cid:218) we 1 Ka(cid:285)dy aparat cyfrowy zaopatrzony jest w tryb samowyzwalacza. Naciskasz przycisk wyzwalacza, ale aparat odlicza 10 sekund przed zrobieniem zdj(cid:218)cia. System ten zosta(cid:239) wynaleziony po to, by mo(cid:285)na by(cid:239)o ustawi(cid:202) przyjació(cid:239) do grupowego zdj(cid:218)cia, nacisn(cid:200)(cid:202) przycisk wyzwalacza — i przez te 10 sekund dobiec do nich, a dzi(cid:218)ki temu tak(cid:285)e znale(cid:283)(cid:202) si(cid:218) na zdj(cid:218)ciu. Mo(cid:285)na go wykorzy- sta(cid:202) do robienia zdj(cid:218)(cid:202) samemu sobie. Ustawiasz odpowiednio aparat, stajesz w okre(cid:258)lonym miejscu i po 10 sekundach masz gotow(cid:200) fotk(cid:218). Kup książkęPoleć książkę 18 Schudnij metod(cid:200) ma(cid:239)ych kroków. Wolno, bezpiecznie i na sta(cid:239)e! wspania(cid:239)y stan, wmawiaj(cid:200)c sobie, (cid:285)e jestem ju(cid:285) szczup(cid:239)y i uda(cid:239)o mi si(cid:218) osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) cel”. Zapewniam Ci(cid:218), (cid:285)e niemal na pewno Ci si(cid:218) nie uda. My(cid:258)lenie typu: „Ju(cid:285) mi si(cid:218) uda(cid:239)o” i wizualizowanie sobie pi(cid:218)knego cia(cid:239)a to 50 sukcesu. Drugie 50 to pe(cid:239)na (cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) tego, jak jest teraz, i poczucie bólu z tym zwi(cid:200)zanego. Napisz(cid:218) to jeszcze raz: by zacz(cid:200)(cid:202) i wytrwa(cid:202) w odchu- dzaniu, niezb(cid:218)dne jest prze(cid:285)ycie bólu zwi(cid:200)zanego z tym, jak jest teraz. Stawienie czo(cid:239)a rzeczywisto(cid:258)ci jest trudne, ale konieczne. (cid:165)wiado- mo(cid:258)(cid:202) problemu pomo(cid:285)e Ci wytrwa(cid:202) w postanowieniach kolejnych ty- godni. Odchudzanie, nawet metod(cid:200) ma(cid:239)ych kroków, wymaga wysi(cid:239)ku i systematyczno(cid:258)ci. Zdj(cid:218)cie w kalendarzu pozwoli Ci trzyma(cid:202) si(cid:218) usta- lonego kursu. Nie b(cid:218)dziesz ju(cid:285) móg(cid:239) z czystym sumieniem powiedzie(cid:202): „Nie jest ze mn(cid:200) tak (cid:283)le”. Zadanie 2. Wypisz negatywne skutki nadwagi Gdy wykonasz pierwsze zadanie, czeka Ci(cid:218) kolejne — u(cid:258)wiadomienie sobie negatywnych skutków stanu, w jakim jeste(cid:258). Co nadwaga Ci zabiera? Wypisz w punktach pi(cid:218)(cid:202) najbardziej negatywnych konsekwencji nad- miaru kilogramów. Przyk(cid:239)adowy sposób wykonania zadania: Negatywne skutki nadwagi: 1) Czuj(cid:218) si(cid:218) gorszy od innych. 2) Nie mog(cid:218) znale(cid:283)(cid:202) partnera (cid:285)yciowego. 3) Nic nie mog(cid:218) na siebie kupi(cid:202). 4) Inni si(cid:218) ze mnie wy(cid:258)miewaj(cid:200). 5) Mam bóle pleców. Koniecznie musisz sobie u(cid:258)wiadomi(cid:202), co nadwaga Ci zabiera w (cid:285)yciu. Je(cid:285)eli tego nie zrobisz, nie znajdziesz w sobie si(cid:239)y do codziennej pracy. Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:239) 1. Twoja obecna sytuacja 19 Zadanie 3. Opisz najbardziej bolesn(cid:200) sytuacj(cid:218) z przesz(cid:239)o(cid:258)ci zwi(cid:200)zan(cid:200) z nadwag(cid:200) Zadanie trzecie polega na opisaniu najbardziej bolesnej sytuacji z prze- sz(cid:239)o(cid:258)ci zwi(cid:200)zanej z nadwag(cid:200), jak np. utrata mi(cid:239)o(cid:258)ci swojego (cid:285)ycia, wy- kluczenie z dru(cid:285)yny sportowej, wyzwiska i g(cid:239)upie komentarze na pla(cid:285)y itp. Chodzi tu o konkretne wydarzenia. Przyk(cid:239)adowy sposób wykonania zadania: By(cid:239)em na randce z dziewczyn(cid:200) moich marze(cid:241). Wszystko przebiega(cid:239)o tak, jak zaplanowa(cid:239)em. Widzia(cid:239)em zainteresowanie w jej oczach. Nagle pojawi(cid:239)a si(cid:218) grupa nastolatków. Zacz(cid:218)li na mnie krzycze(cid:202): „Ty grubasie. Ty spa(cid:258)laku”. Czu(cid:239)em si(cid:218) upokorzony i skr(cid:218)powany. Po ca(cid:239)ym incydencie wi(cid:218)cej jej nie zobaczy(cid:239)em. Dzwoni(cid:239)em przez miesi(cid:200)c — bez skutku. Nie chcia(cid:239)a ze mn(cid:200) rozmawia(cid:202) ani mnie widzie(cid:202). Wiedzia(cid:239)em oczywi(cid:258)cie czemu. By(cid:239)o jej wstyd. Nie chcia(cid:239)a wi(cid:218)cej czego(cid:258) takiego przechodzi(cid:202). By(cid:239)a atrakcyjna i mog(cid:239)a mie(cid:202) kogo(cid:258) „lepszego”. (cid:109)wiczenie to mo(cid:285)e by(cid:202) dla Ciebie bardzo trudne, ale nie poddawaj si(cid:218). Gdy pojawi(cid:200) si(cid:218) niechciane uczucia, nie t(cid:239)um ich. Oddychaj g(cid:239)(cid:218)boko. Zadanie 4. Wyznaj przed innymi, (cid:285)e wa(cid:285)ne jest dbanie o cia(cid:239)o i wygl(cid:200)d Je(cid:285)eli w przesz(cid:239)o(cid:258)ci osoby dla Ciebie wa(cid:285)ne (rodzice, partner (cid:285)ycio- wy, przyjaciel) odrzuci(cid:239)y Ci(cid:218) z powodu nadwagi, móg(cid:239) wykszta(cid:239)ci(cid:202) si(cid:218) w Tobie bunt. Z(cid:239)o(cid:258)(cid:202) na te osoby mo(cid:285)e Ci utrudnia(cid:202) podj(cid:218)cie decyzji o zmianie. Nie chcesz robi(cid:202) czego(cid:258) dla kogo(cid:258). Twoja duma Ci na to nie pozwala. Chcesz by(cid:202) kochany za to, kim jeste(cid:258), a nie za to, jak wygl(cid:200)dasz. Czy cz(cid:218)sto my(cid:258)lisz w ten sposób? „Jestem dobr(cid:200) osob(cid:200). Wygl(cid:200)d si(cid:218) nie liczy”, „Osoby dbaj(cid:200)ce o cia(cid:239)o s(cid:200) pró(cid:285)ne i zadufane w sobie. Ja nie chc(cid:218) taki by(cid:202). Jestem ponad to”. Je(cid:285)eli (cid:285)ywisz tego typu przekonania, to koniecznie musisz je zmieni(cid:202). W (cid:258)wiecie, w którym (cid:285)yjemy, liczy si(cid:218) zarówno pi(cid:218)kne wn(cid:218)trze, jak i zadbane cia(cid:239)o. Taka jest prawda i nic nie mo(cid:285)na na to poradzi(cid:202). Kup książkęPoleć książkę 20 Schudnij metod(cid:200) ma(cid:239)ych kroków. Wolno, bezpiecznie i na sta(cid:239)e! Postawa: „Liczy si(cid:218) wn(cid:218)trze, a nie wygl(cid:200)d” trzyma Ci(cid:218) w szponach nadmiaru kilogramów. Mo(cid:285)esz oczywi(cid:258)cie walczy(cid:202) ze (cid:258)wiatem i doma- ga(cid:202) si(cid:218) bezwarunkowej mi(cid:239)o(cid:258)ci i akceptacji. Mo(cid:285)esz te(cid:285) wybra(cid:202) inn(cid:200) drog(cid:218). Powiedzie(cid:202): „Macie racj(cid:218). To ja si(cid:218) myli(cid:239)em”, potem schudn(cid:200)(cid:202) i cieszy(cid:202) si(cid:218) pi(cid:218)knym cia(cid:239)em. Kolejne (cid:202)wiczenie, które Ci zaproponuj(cid:218), pomo(cid:285)e Ci pozby(cid:202) si(cid:218) buntu, który uniemo(cid:285)liwia zmian(cid:218). Wypisz sobie osoby, które w prze- sz(cid:239)o(cid:258)ci odrzuci(cid:239)y Ci(cid:218) z powodu nadmiaru kilogramów. Nast(cid:218)pnie napisz do nich przemówienie. Przyznaj w nim, (cid:285)e si(cid:218) pomyli(cid:239)e(cid:258), twierdz(cid:200)c, (cid:285)e wygl(cid:200)d nie jest wa(cid:285)ny. Obecnie uwa(cid:285)asz, (cid:285)e liczy si(cid:218) zarówno pi(cid:218)kne wn(cid:218)trze, jak i zadbane cia(cid:239)o. Jeste(cid:258) gotowy zmieni(cid:202) swój obecny styl (cid:285)ycia — przesta(cid:202) je(cid:258)(cid:202) byle co i wi(cid:218)cej si(cid:218) rusza(cid:202). Przemow(cid:218) mo(cid:285)esz sobie nagra(cid:202) i kilkakrotnie przes(cid:239)ucha(cid:202) lub przeczyta(cid:202) 5 – 6 razy. Przyk(cid:239)adowy sposób wykonania zadania: Osoby, które odrzuci(cid:239)y mnie z powodu nadwagi: (cid:120) Jan, (cid:120) Tomek, (cid:120) Danusia. Przemówienie: To ja si(cid:218) pomyli(cid:239)em, uwa(cid:285)aj(cid:200)c, (cid:285)e wygl(cid:200)d nie jest wa(cid:285)ny. Bardzo si(cid:218) zaniedba(cid:239)em i planuj(cid:218) to zmieni(cid:202). Nie (cid:285)ywi(cid:218) do Was urazy. Wiem, (cid:285)e mimo z(cid:239)o(cid:258)liwo(cid:258)ci chcieli(cid:258)cie dla mnie dobrze. (cid:109)wiczenie to b(cid:218)dzie wymaga(cid:239)o od Ciebie pokory. Twoja duma b(cid:218)- dzie cierpie(cid:202). B(cid:218)dziesz odczuwa(cid:239) opór: „Chc(cid:218) by(cid:202) kochany taki, jaki je- stem. Zosta(cid:239)em skrzywdzony. To inni si(cid:218) mylili. Nie b(cid:218)d(cid:218) robi(cid:202) czego(cid:258) dla kogo(cid:258)”. Gdy przyjd(cid:200) Ci do g(cid:239)owy tego typu my(cid:258)li, u(cid:258)wiadom sobie, (cid:285)e to w(cid:239)a(cid:258)nie one blokuj(cid:200) Ci(cid:218) przed zmian(cid:200), stawiaj(cid:200) w roli ofiary i uniesz- cz(cid:218)(cid:258)liwiaj(cid:200). Nie pozwól im na to. To Ty jeste(cid:258) panem swojego umys(cid:239)u. Powiedz sobie: „To tylko my(cid:258)li. Ja zabieram si(cid:218) do pracy. Nie pozwol(cid:218), by przekora i ura(cid:285)ona duma zrujnowa(cid:239)y mi (cid:285)ycie”. Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:239) 1. Twoja obecna sytuacja 21 Zadanie 5. U(cid:258)wiadom sobie swoje obecne nawyki w zakresie od(cid:285)ywiania i aktywno(cid:258)ci fizycznej Zadanie pi(cid:200)te b(cid:218)dzie polega(cid:239)o na u(cid:258)wiadomieniu sobie swoich obecnych nawyków w zakresie od(cid:285)ywiania i aktywno(cid:258)ci fizycznej. W 20-tygodnio- wym kalendarzu odpowiedz na zadane pytania. Przyk(cid:239)adowy sposób wykonania zadania: 1. Jem niezdrow(cid:200) (cid:285)ywno(cid:258)(cid:202): codziennie – czasami – nigdy 2. Jem pó(cid:283)no w nocy: codziennie – czasami – nigdy 3. Jem regularnie 5 posi(cid:239)ków: codziennie – czasami – nigdy 4. Pij(cid:218) wod(cid:218): codziennie – czasami – nigdy Napisz, ile razy w ci(cid:200)gu ostatnich 3 miesi(cid:218)cy wykonywa(cid:239)e(cid:258) nast(cid:218)puj(cid:200)- c(cid:200) aktywno(cid:258)(cid:202) fizyczn(cid:200): Zaj(cid:218)cia na (cid:258)wie(cid:285)ym powietrzu: 1. spacer – 5 razy 2. marszobiegi – 2 razy 3. jogging – 0 4. rower – 1 raz Zaj(cid:218)cia w pomieszczeniach zamkni(cid:218)tych: 1. fitness club – 1 raz 2. basen – 0 3. (cid:202)wiczenia w domu – 0 Jak my(cid:258)lisz, co jest g(cid:239)ówn(cid:200) przyczyn(cid:200) Twojej nadwagi? — Zbyt du(cid:285)o niezdrowego jedzenia. Kup książkęPoleć książkę 22 Schudnij metod(cid:200) ma(cid:239)ych kroków. Wolno, bezpiecznie i na sta(cid:239)e! Podsumowanie Zapocz(cid:200)tkujesz w swoim (cid:285)yciu zmian(cid:218), gdy zaczniesz mówi(cid:202) sobie prawd(cid:218). To b(cid:218)dzie wymaga(cid:239)o odwagi. „Nie wygl(cid:200)dam teraz dobrze. Chc(cid:218) to zmieni(cid:202). Chc(cid:218) cieszy(cid:202) si(cid:218) szczup(cid:239)ym, sprawnym cia(cid:239)em. Wa(cid:285)ny jest zarówno wygl(cid:200)d, jak i pi(cid:218)kne wn(cid:218)trze. Mój styl (cid:285)ycia wymaga zmiany”. Wykonuj(cid:200)c proponowane przeze mnie (cid:202)wiczenia, b(cid:218)dziesz czu(cid:239) si(cid:218) (cid:283)le. Stawianie czo(cid:239)a prawdzie boli. Szczególnie trudno b(cid:218)dzie Ci patrze(cid:202) na swoje aktualne zdj(cid:218)cie. Najprawdopodobniej b(cid:218)dziesz odwraca(cid:202) oczy. Nie b(cid:218)dziesz wierzy(cid:239), (cid:285)e to naprawd(cid:218) Ty. Mog(cid:200) przyj(cid:258)(cid:202) Ci do g(cid:239)owy my(cid:258)li, (cid:285)e aparat pogrubia i w rzeczywisto(cid:258)ci wygl(cid:200)dasz inaczej — du(cid:285)o, du(cid:285)o szczuplej. B(cid:218)dziesz w(cid:258)ciek(cid:239)y na siebie, (cid:285)e do tego doprowadzi(cid:239)e(cid:258). Pojawi si(cid:218) nienawi(cid:258)(cid:202) do siebie. Na policzkach mo(cid:285)esz poczu(cid:202) (cid:239)zy. Gdy tak si(cid:218) stanie, zadaj sobie pytania: „Czy nadal chc(cid:218) tak (cid:285)y(cid:202)? Czy nadal chc(cid:218) si(cid:218) czu(cid:202) gorszy od innych? Czy nadal chc(cid:218) chodzi(cid:202) w byle czym?”. Od odpowiedzi na nie b(cid:218)dzie zale(cid:285)e(cid:202) Twoja najbli(cid:285)sza przysz(cid:239)o(cid:258)(cid:202). Zmieniamy si(cid:218), gdy stajemy w obliczu prawdy, dla której brakuje nam s(cid:239)ów. — (cid:283)ród(cid:239)o nieznane Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Schudnij metodą małych kroków. Wolno, bezpiecznie i na stałe! Zdrowe nawyki krok po kroku
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: