Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00043 002790 23546786 na godz. na dobę w sumie
Ściąganie w szkole jako przejaw nieuczciwości szkolnej - ebook/pdf
Ściąganie w szkole jako przejaw nieuczciwości szkolnej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 236
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8012-985-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> pedagogika
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Celem niniejszej pracy było zaprezentowanie problematyki ściągania w szkole ponadgimnazjalnej na gruncie teoretycznym i w oparciu o wyniki dotychczasowych badań nad tą problematyką, jak również przedstawienie rezultatów badań własnych.

Przestawiono szkołę jako podstawowe środowisko rozwoju psychospołecznego ucznia oraz omówiono podstawowe teorie motywacji w edukacji ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji Self Determination Theory, a także rolę czynników percepcyjnych w kontekście zachowań nauczycieli, rodziców (w wymiarze kontroli i wspierania autonomii) oraz relacji w klasie (w wymiarze współpracy i wsparcia oraz rywalizacji). Praca ukazuje również szkołę jako przestrzeń uczenia się zachowań pozanormatywnych, nawiązując do wybranych teorii dewiacji w odniesieniu do zjawiska ściągania, w tym do teorii neutralizacji, a także omawia teoretyczne podstawy problemu ściągania, jego źródła i motywację do ściągania wśród uczniów. Odnosi również ściąganie do kategorii ryzyka oraz moralności.

W niniejszej pracy przedstawiono sześć skonstruowanych na potrzeby badania narzędzi: Kwestionariusz percepcji zachowań rodziców (matki i ojca), nauczyciela, Kwestionariusz percepcji relacji w klasie, Kwestionariusz motywacji do nauki, „Sprawdziany” oraz „Normy”, które zostały sprawdzone pod względem psychometrycznym na dużej próbie. Zastosowanie analizy czynnikowej pozwoliło na określenie składowych skal. Narzędzia diagnostyczne mogą być wykorzystywane do badań o tematyce edukacyjnej.

Podjęto próbę opisu i usystematyzowania zjawiska ściągania i nieuczciwości szkolnej oraz związanych z nim doświadczeń w percepcji uczniów, a także zaprezentowania roli motywacji do nauki, oraz percepcji zachowań otoczenia w ściąganiu ujętym w ramach trzech czynników - jako ściąganie sprawcze, pomoc w ściąganiu oraz niechęć do pomocy w ściąganiu. Wyniki badań odniesiono do praktyki edukacyjnej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Spis tresci Spis treści Wprowadzenie Teoretyczne podstawy badań własnych – perspektywy widzenia zjawi- ska ściągania i jego determinant 1. 1.1. Szkoła jako przestrzeń uczenia się i rozwoju psychospołecznego 1.1.1. Motywacja i edukacja w ujęciu Self ‑Determination Theory 1.1.2. Percepcja zachowań rodziców i nauczycieli 1.1.3. Percepcja relacji w klasie 1.2. Szkoła jako przestrzeń uczenia się zachowań pozanormatywnych 1.2.1. Pojęcie dewiacji 1.2.2. Teoria neutralizacji D. Matzy i  G.M. Sykesa jako podłoże zjawiska ścią- 1.3. Ściąganie jako przejaw „patologii szkoły” 1.3.1. Ściąganie w szkole – analiza teoretyczna 1.3.2. Źródła i motywacja do ściągania 1.3.3. Ujęcie ściągania w kategoriach ryzyka i ryzykowania 1.3.4. Rozwój moralny jako wyznacznik skłonności do ściągania 1.4. Podsumowanie gania Założenia metodologiczne badań własnych 2. 2.1. 2.Cel i przedmiot badań własnych – uzasadnienie podjęcia badań 2.2. 2.Główne założenia teoretyczne badań własnych 2.3. 2.Problematyka badań – pytania i hipotezy badawcze 2.4. 2.Metody badań 2.5. 2.Opis doboru próby i terenu badań 2.6.2. Zmienne i ich operacjonalizacja 2.7.2. Analiza statystyczna 7 11 13 15 22 27 33 33 35 36 37 44 45 47 50 53 53 56 56 60 61 63 77 6 Spis treści gania nia ściągania” Analiza wyników badań własnych – ściąganie w percepcji i doświadcze- niach uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz rola czynników sytuacyj- nych i intrapsychicznych 3. 3.1. Rozpowszechnienie oraz opinie i deklaracje uczniów na temat ściągania 3.1.1. Rozpowszechnienie zjawiska i sposoby ściągania 3.1.2. Uzasadnienie zjawiska 3.1.3. Czynniki powstrzymujące uczniów od ściągania 3.1.4. Konsekwencje zjawiska ściągania w percepcji uczniów 3.1.5. Pomoc w ściąganiu – zachowania i emocje związane z sytuacją „wymusze- 3.1.6. Postawy wobec donosicielstwa jako mechanizm utrwalenia zjawiska ścią- 3.1.7. Czytelnictwo i  odrabianie prac domowych jako elementy zjawiska ścią- 3.1.8. Wolne uwagi badanych na temat ściągania 3.2. Podsumowanie pierwszej części badań 3.3. Mediacyjna rola motywacji do nauki w relacji pomiędzy percepcją otocze- 3.3.1. Mediacyjna rola motywacji do nauki w relacji pomiędzy percepcją zacho- 3.3.2. Mediacyjna rola motywacji do nauki w relacji pomiędzy percepcją zacho- 3.3.3. Mediacyjna rola motywacji do nauki w relacji pomiędzy percepcją relacji 3.4. Podsumowanie drugiej części badań 3.5. Sytuacyjne i  intrapsychiczne uwarunkowania skłonności do ściągania – analiza wyników trzeciej części badań wań nauczyciela a ściąganiem wań rodziców a ściąganiem w klasie a ściąganiem nia a ściąganiem . 79 79 80 89 99 102 107 114 117 123 126 132 133 141 145 147 155 161 181 223 231 235 gania Podsumowanie i wnioski końcowe Aneks Bibliografia Wykaz tabel i rysunków Summary
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ściąganie w szkole jako przejaw nieuczciwości szkolnej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: