Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00259 006287 21547698 na godz. na dobę w sumie
Sekret przyciągania. Poczuj w sobie Wszechświat - książka
Sekret przyciągania. Poczuj w sobie Wszechświat - książka
Autor: Liczba stron: 208
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-4482-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia duszy i umysłu
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Idź za swoim szczęściem, a Wszechświat otworzy przed Tobą drzwi tam, gdzie dotąd były tylko ściany.
Joseph Campbell,
amerykański znawca mitologii

Jesteś okruchem Wszechświata. Jego energia przepływa przez Ciebie. Współtworzysz wszystko to, co nazywamy Kosmosem. Twoje pragnienia, marzenia, obawy i lęki - właśnie one składają się na Twój świat. Podstawowa zasada Prawa Przyciągania jest niezwykle prosta: Wszechświat przyciąga wszystkie Twoje myśli i zwraca je w postaci rzeczywistości w Twoim życiu.

Ten praktyczny podręcznik daje Ci niepowtarzalną okazję dokonania niesamowitych zmian. Wskaże Ci konkretne kroki, które pozwolą przeobrazić Twoje życie za pomocą pozytywnego myślenia. Wejdź na drogę wytyczoną przez Rhondę Byrne i Brendę Barnaby w bestsellerach Sekret i Więcej niż Sekret.

Zastosuj Prawo Przyciągania - posłuż się praktycznymi radami i wskazówkami, które pozwolą Ci odmienić życie.Brenda Barnaby jest psycholożką, pisarką i dziennikarką. Specjalizuje się w badaniu oraz popularyzacji tematów związanych z możliwościami ludzkiego umysłu, a także z pochodzeniem i funkcjami wibracji mózgu. W pracy koncentruje się przede wszystkim na 'uśpionych' lub mało wykorzystywanych zasobach energii umysłowych. Interesują ją także zdolności człowieka do odrzucania negatywnych wibracji czy dokonywania transformacji mających na celu osiągnięcie pełniejszego i bardziej satysfakcjonującego życia.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Guia Práctica de el Secreto Tłumaczenie: Katarzyna Jachimska-Małkiewicz ISBN: 978-83-246-4482-7 © 2011 Ediciones Robinbook, s.I., Barcelona All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Polish edition copyright © 2014 by Helion S.A. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie/sekprw Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Wstęp ............................................................................................................. 7 Podstawy Prawa Przyciągania ..................................................................... 11 Podstawy Sekretu ......................................................................................... 20 Moc Twojego umysłu ................................................................................... 25 Sekret przyciągania. 10 podstawowych kroków ......................................... 31 Prezentacja .................................................................................................... 33 Krok pierwszy. Rozwiń moc swojego umysłu ..............................................35 Krok drugi. Dbaj o swój mózg i o swoje ciało ..............................................63 Krok trzeci. Wzmacniaj swoje pozytywne myśli .........................................73 Krok czwarty. Odrzuć negatywne myśli ........................................................97 Krok piąty. Przeanalizuj swoją obecną sytuację .........................................113 Krok szósty. Dobrze zdefiniuj swoje życzenie ............................................125 Krok siódmy. Pomyśl o wspomożeniu innych ludzi ..................................137 Krok ósmy. Wyślij swoją prośbę z wiarą ......................................................149 Krok dziewiąty. Naucz się czekać na odpowiedź .......................................155 Krok dziesiąty. Podziękuj Wszechświatowi za to, co otrzymałeś ............161 Moc uczuć .................................................................................................. 169 Najczęściej popełniane błędy .................................................................... 175 Podstawowe pytania dotyczące Prawa Przyciągania ................................ 183 Inspirujące historie .................................................................................... 187 Eksperci cytowani w tej książce ................................................................. 194 Bibliografia ................................................................................................ 203 Kup książkęPoleć książkę Otrzymanie tego, czego pragniesz, to coś najprostszego na świecie, kiedy tylko nauczysz się, jak to się robi. To jak z prowadzeniem samochodu — to niezwykle proste, o ile wiesz, jak to się robi. Ufaj Wszechświatowi. Ufaj i wierz niezachwianie. Bob Proctor Rhonda Byrne Kup książkęPoleć książkę 1. rozwiń moc swojego umysłu Człowiek jest dosłownie tym, co myśli. James Allen, poeta i pisarz angielski (1864 – 1912) Kup książkęPoleć książkę Kup książkęPoleć książkę A by Twoja prośba mogła dotrzeć do Wszechświata, musisz Twój umysł nigdy nie pozostaje bezczynny. Kiedy wykonujesz jakieś określone zadanie, to właśnie on wyszukuje i aplikuje środki niezbędne do realizacji. Kiedy z kimś rozmawiasz, przetwarza to, co słyszysz, i porządkuje to, co chcesz powiedzieć. Kiedy jednak nie wymaga się od niego żadnej konkretnej funkcji, nadal produkuje myśli, idee i obrazy, które powstają spontanicznie, bez udziału Twojej woli. Trenuj swój umysł najpierw przygotować swój umysł oraz jego bazę, jaką sta- nowi mózg. W ten sposób myśli i obrazy, które włączysz do swojego komunikatu, będą precyzyjne i wysokiej jakości. Kiedy chcesz posłużyć się mocą Wszechświata, żeby uzyskać to, czego pra- gniesz, te powstające bez powodu, spontaniczne myśli mogą Ci utrudnić lub nawet całkiem uniemożliwić dostęp do Prawa Przyciągania. Powinieneś umieć je opanować i odrzucić, albo też pokierować nimi tak, aby jak najskuteczniej przyczyniły się do wyrażenia Twojej prośby. Kup książkęPoleć książkę 38 · SEKRET PRzYCIągANIA Bezustanny przepływ myśli Lisa Nichols, krzewicielka rozwoju osobistego i bliska współpra- cowniczka Rhondy Byrne przy opracowywaniu Sekretu, w ten oto sposób wyjaśnia nieustanny przepływ myśli: „Prawo działa, o ile myślisz. Ilekroć Twoje myśli płyną, Prawo Przyciągania działa. Kiedy myślisz o przeszłości, Prawo Przyciągania działa. Kiedy my- ślisz o teraźniejszości czy przyszłości, Prawo Przyciągania działa. To bezustanny proces. Nie ma przycisku »pauza« ani »stop«. Prawo funkcjonuje zawsze, podobnie jak Twoje myśli”. Możesz zacząć od niczego, od zera, znikąd, lecz nie wia- domo skąd pojawi się droga. Michael Beckwith, pastor transreligijny cytowany w Sekrecie Spontaniczne myśli napływają do naszego umysłu, kiedy nie jesteśmy na czymś wystarczająco skoncentrowani, i mogą być zarówno pozytywne, jak i ne- gatywne. Bywają fantastyczne, wulgarne, groźne, absurdalne lub banalne i naj- częściej nie są zbytnio przydatne dla naszego realnego życia. Jedyny sposób, żeby je opanować i żeby odrzucić te, które są niepotrzebne lub negatywnie nace- chowane (a zwykle jest ich większość), to takie zorganizowanie naszego umysłu i sprawowanie nad nim kontroli, żeby móc je zastąpić myślami pozytywnymi i pożytecznymi. Pośród tej nieustannej aktywności umysłowej często prowadzimy dialog we- wnętrzny, to znaczy rozmawiamy z sobą, zadając niekończące się pytania i od- powiadając na nie. z pewnością nieraz zadawałeś sobie pytania w rodzaju: Co powinienem teraz zrobić? Jak to wytłumaczę? Co chcę osiągnąć? Co chcą mi przez to powiedzieć? Powinienem tam pójść czy nie? Co ten człowiek o mnie myśli? Odważyć się czy lepiej nie ryzykować? itd. Odpowiedź zakłada pod- jęcie decyzji — może chodzić o wybranie egzotycznej potrawy z karty w re- stauracji lub o podjęcie poważnego ryzyka finansowego. Ogólnie rzecz biorąc, zwykle myślimy i działamy z pewnym konkretnym nastawieniem, które zależy od chwili i okoliczności. Możemy być nastawieni optymistycznie lub pesymi- stycznie, możemy być weseli lub smutni, nieśmiali lub odważni, rozważni lub popędliwi itd. Jednak u każdego z nas dominuje pewna zasadnicza postawa, Kup książkęPoleć książkę 1. ROzWIń MOC SWOJEgO uMYSłu · 39 w ramach której występują powyższe wariacje. Oznacza to, że posiadamy pe- wien konkretny sposób myślenia i działania wobec innych, wobec okoliczności i problemów. Ta zasadnicza postawa czy też nastawienie jest tym, co zwykle na- zywa się osobowością lub charakterem, które przypisujemy danej osobie. Kiedy na przykład mówimy, że ktoś jest impulsywny, nie znaczy to, że zawsze myśli i postępuje impulsywnie, lecz że ten określony typ osobowości często u niego dominuje. Kiedy już zaczniesz rozumieć swoje myśli i uczucia i na- prawdę nad nimi panować, przekonasz się, w jaki sposób sam tworzysz swą rzeczywistość. Na tym polega Twoja wolność, w tym tkwi cała Twoja moc. Marci Shimoff, doradca ds. rozwoju osobistego Nasza zasadnicza postawa wobec życia niekoniecznie jest związana z dzie- dzictwem genetycznym. Składa się z pojęć i przyzwyczajeń nabywanych od dziecka pod wpływem środowiska, w jakim wzrastamy, pod wpływem rodziny, przyjaciół, doświadczeń osobistych i społeczeństwa, w jakim przyszło nam żyć. W ten sposób krok po kroku budujemy tę zasadniczą postawę, która dominuje w naszych myślach. A jeśli myśli te są w większości negatywne, stanowią istotną przeszkodę na drodze do osiągnięcia wymarzonego sukcesu. Nie zapominajmy jednak, że nasza życiowa postawa nie jest zapisana w naszych genach. Dlatego możemy ją przekształcić, odmienić, jeśli rzeczywiście tego pragniemy i potra- fimy wykorzystać środki podsuwane nam przez Prawo Przyciągania. Wibracje sił umysłowych są najdoskonalsze, a tym samym najpotężniejsze spośród wszechrzeczy. Charles Haanel (1866 – 1949) Rhonda Byrne wielokrotnie powołuje się w Sekrecie na poglądy Charlesa Haanela, myśliciela i człowieka biznesu, autora kilku cieszących się ogromnym sukcesem książek na temat tego, jak stać się bogatym (co zresztą jemu samemu udało się osiągnąć w rzeczywistości). Haanelowi przypisuje się autorstwo tzw. metody zKz: zaangażowania, Kontroli i zmiany, którą to metodę współcze- śnie podchwycił psycholog Donald Martin, ekspert w dziedzinie pozytywnego myślenia zajmujący się szkoleniem młodych ludzi — uczniów i studentów — pragnących osiągnąć sukces. Według tego autora zasadę zKz można wyjaśnić w następujący sposób: Kup książkęPoleć książkę 40 · SEKRET PRzYCIągANIA Zaangażowanie Chodzi o podjęcie pozytywnego zobowiązania wobec samego siebie, wobec innych i wobec świata i o zaangażowanie się w podnoszenie swojej wiedzy, w pracę, w docenianie rodziny i przyjaciół, w miłość i szacunek do partnera, w stawanie w obronie środowiska naturalnego i sprawiedliwości. Chwal siebie i swoje otoczenie. Snuj marzenia o bogactwie i sukcesie. zachowaj zawsze opty- mizm, entuzjazm i wiarę w absolutną moc Wszechświata. Kontrola Kontroluj swój umysł i myśli. Odrzuć to, co negatywne, pesymistyczne czy ba- nalne, koncentruj się na rzeczach ważnych i pozytywnych. Aby pomóc sobie w sprawowaniu tego rodzaju kontroli, ustal cele i priorytety w myśleniu i dzia- łaniu. Staraj się wyobrazić sobie zawczasu swoje działania i ich skutki, ustal stra- tegie, które pomogą Ci stawić czoła problemom. Bądź uczciwy w stosunku do samego siebie, naucz się odprężać i cieszyć osiągnięciami. Zmiana Bądź bardziej optymistyczny i śmiały, staraj się codziennie zmieniać i dosko- nalić. Dawaj z siebie wszystko i nie oglądaj się za siebie. Próbuj postrzegać wszelkie nowości i zmiany jako sprzyjające okazje. Próbuj nowych rzeczy. Rozważaj różne opcje. Poznawaj nowych ludzi. zadawaj ogromną ilość pytań. Sprawuj kontrolę nad swoim zdrowiem fizycznym i umysłowym. W naszej poprzedniej książce zatytułowanej Więcej niż Prawo Przyciągania powiedzieliśmy już, że metoda zKz pobudza do tworzenia pozytywnych myśli, pomaga w zwiększeniu poczucia własnej wartości i ułatwia znalezienie drogi do sukcesu. Teoria, na której się opiera, została ostatnio potwierdzona przez wyniki nowo przeprowadzonych badań. Wnioski z nich są następujące: „Osoby, które zaczynają świadomie zmieniać styl swojego dialogu wewnętrznego oraz swoją postawę w stosunku do życia, natychmiast zaczynają osiągać lepsze wyniki — mają więcej energii i wszystko zaczyna im lepiej iść”. Autorzy badań dodają, że ludzie myślący w pozytywny sposób „triumfują w dobrych czasach, natomiast w złych — potrafią przeżyć”. W innym rozdziale cytowanej wyżej książki sygnalizowaliśmy też, że nie wszyscy akceptują teorię mówiącą, że umysł emituje wibracje i fale energe- tyczne. Niektórzy pokpiwają sobie z ludzi wierzących, że pozytywne myślenie stanowi podstawę dla osiągnięcia życiowego sukcesu, zarzucając im naiwność czy łatwowierność. zdarza się też, że nawet osoby zainteresowane teoriami po- zytywnego myślenia nie potrafią prawidłowo zastosować ich zasad lub nie mają wystarczającej siły woli i cierpliwości niezbędnych do wykorzystania Prawa Przyciągania w celu otrzymania upragnionego szczęścia i dobrobytu. Kup książkęPoleć książkę 1. ROzWIń MOC SWOJEgO uMYSłu · 41 Stosując odpowiednie środki, można nauczyć umysł my- ślenia jedynie w sposób świadomy. Remez Sasson, ekspert w dziedzinie pozytywnego myślenia Remez Sasson, uznany specjalista w dziedzinie mechanizmów działania ludzkiej świadomości, tłumaczy, że samo zainteresowanie się tematem nie gwa- rantuje, że uwierzymy w moc pozytywnego myślenia, a sama wiara nie gwa- rantuje z kolei, że będziemy umieli zastosować ją w praktyce, podejmując nie- zbędne kroki w celu uzyskania pozytywnych myśli i wibracji. „Przestawienie naszego umysłu na pozytywne myślenie wymaga wytrwałej pracy i treningu — przestrzega. — Nie da się zmienić naszych myśli i postaw z dnia na dzień”. zgodnie z tą uwagą Sasson opracował kilka podstawowych rad, które przedsta- wiamy poniżej: 1. Wszystko jedno, w jakiej sytuacji życiowej obecnie się znajdujesz. Jeżeli bę- dziesz myśleć pozytywnie i z ufnością będziesz czekał na uzyskanie korzyst- nych rezultatów, sytuacja zmieni się na lepsze. Być może osiągnięcie tych zmian zajmie trochę czasu, ale jeżeli nie dasz się zniechęcić, bez wątpienia zmiany nastąpią. 2. Ważne, żebyś czytał książki poważnych autorów specjalizujących się w pozy- tywnym myśleniu i Prawie Przyciągania — nic nie stracisz, a możesz wiele zyskać. Moc Twoich myśli nieodmiennie kształtuje Twoje życie, najczęściej dzieje się to bez udziału Twojej świadomości, ale możesz również świadomie kierować tym procesem. 3. Chociaż teoria ta może Ci się wydać dziwaczna, wypróbuj ją, spróbuj zawsze myśleć w sposób pozytywny. Nie przejmuj się tym, co myślą lub mówią o Tobie inni, słysząc, że próbujesz zmienić swój sposób myślenia. 4. Używaj pozytywnych słów i zwrotów zarówno w swoim wewnętrznym dia- logu, jak i rozmawiając z innymi. Wizualizuj jedynie pozytywne i korzystne sytuacje. Uśmiechaj się często — to naprawdę pomaga w pozytywnym my- śleniu. 5. Odrzucaj uczucie zniechęcenia i pragnienie zaniechania próby. Kontynuuj, choćby czasem wydawało Ci się, że to zbyt długo trwa, że nic z tego nie będzie, że nie warto. Wytrwałość jest niezwykle istotna przy podejmowaniu wszelkich prób zmiany sposobu myślenia. • Kup książkęPoleć książkę 42 · SEKRET PRzYCIągANIA Cytowany ekspert dodaje, że jeśli przyjdzie Ci do głowy jakaś negatywna myśl, musisz umieć ją rozpoznać i zamienić na inną, pozytywną. I uważaj, gdyż bardzo możliwe, że ta sama negatywna myśl będzie próbowała powrócić i że będziesz musiał wyprzeć ją ponownie. uwaga i wytrwałość nauczą Twój umysł myśleć pozytywnie i odrzucać automatycznie wszelkie negatywne myśli, kiedy tylko się pojawią. Wzmocnij swój umysł Żeby osiągnąć korzyści płynące z Prawa Przyciągania, musisz koniecznie dojść do wprawy w kierowaniu tokiem swoich myśli. Dopiero wtedy będziesz mógł zastosować wszystkie swoje umiejętności i poświęcić się całkowicie wysyłaniu jasnego, przejrzystego, mocnego i precyzyjnie skierowanego komunikatu. Na początek musisz zaakceptować to, że tak naprawdę nie znasz wszystkich za- sobów Twego umysłu. Nie masz pojęcia o jego mocy i o drzemiących w nim zdolnościach, gdyż nigdy dotąd ich nie używałeś. Od starożytnych mędrców głoszących kult praw rządzących Wszechświatem i pionierów teorii pozytywnego myślenia po niedawne rewelacje Rhondy Byrne, wszyscy prorocy mocy ludzkiego umysłu są zgodni co do tego, że istnieją cztery podstawowe techniki przyczyniające się do rozwoju naszych sił umysłowych. Są to: Głębokie oddychanie Koncentracja Medytacja Wizualizacja Na dobrą sprawę można by wydzielić pierwszy punkt z tej listy — głębokie oddychanie — jako ściśle fizyczną technikę funkcjonalną, która pozwala mó- zgowi działać z większą energią i rozmachem i budzi jego uśpione zdolności. Następne trzy punkty dotyczą czynności umysłowych i stanowią coś w rodzaju spirali czy schodów prowadzących od zamierzonej kontroli umysłu (koncen- tracja) do umiejętności umysłowej najwyższego rzędu, jaką jest kierowanie two- rzonymi obrazami (wizualizacja). 1. Stosuj głęboki oddech Przy każdym oddechu następuje wymiana tlenu zawartego we wdychanym po- wietrzu na dwutlenek węgla, który wydychasz z płuc. Oznacza to, że wchłaniasz i odzyskujesz energię, natomiast wydalasz toksyny, które mogłyby zatruć Twój Kup książkęPoleć książkę 1. ROzWIń MOC SWOJEgO uMYSłu · 43 organizm. Oddychanie jest więc kluczowym czynnikiem nie tylko z punktu wi- dzenia jego niezbędnych funkcji fizycznych, ale również ze względu na jego zna- czenie symboliczne — oddychanie jest odzwierciedleniem życia. Pozwolę sobie odtworzyć poniżej niezwykle poetycki tekst, który przyto- czyłam już przy innej okazji. Jego autorem jest Triumalai Krishnamacharya (1888 – 1989), uważany za twórcę współczesnej jogi: Zrób wdech, a Bóg zbliży się do ciebie. Zatrzymaj powietrze, a Bóg będzie trwał przy tobie. Zrób wydech, i to ty zbliżysz się do Boga. Wstrzymaj oddech, i oddasz się Bogu. Twój mózg i tlen W trakcie oddychania nasz system nerwowy otrzymuje jedną czwartą całego wdychanego tlenu, gdyż neurony potrzebują go do swojej niezwykle intensywnej i nieprzerwanej pracy. Kiedy ustaje proces oddychania, zaczynają kolejno obumierać — niczym w „efekcie domina” — gdyż są wzajemnie ze sobą połączone, tworząc coś na kształt sieci. Do niedawna biolodzy uważali, że umierające ko- mórki mózgowe nie są zastępowane, obecnie jednak już wiadomo, że mogą odradzać się i rozmnażać, między innymi pod warunkiem, że mózg będzie nieprzerwanie zaopatrywany w pokaźne ilości tlenu. Dlatego tak wielką wagę przywiązuje się do oddechu — musisz głęboko oddychać, żeby Twój mózg mógł utrzymać przy życiu i w od- powiedniej formie wszystkie składające się nań komórki. W ostatnich dekadach nauka zrobiła zaskakujące postępy i niejedno nowe odkrycie zdaje się potwierdzać istnienie powszechnego Prawa Przyciągania. Na początku zeszłego wieku poprzez badania fal magnetycznych i elektryczności naukowcy różnych dyscyplin próbowali uzyskać dowody na to, że mózg emituje określone wibracje. Ich przeciwnicy powoływali się na ogólnie przyjęte teorie naukowe, twierdząc, że aby móc wysyłać wciąż nowe wibracje, mózg musiałby posiadać nowe neurony. Kup książkęPoleć książkę 44 · SEKRET PRzYCIągANIA Jak wspomnieliśmy powyżej, jeszcze do niedawna w neurologii uważano, że cechą charakterystyczną komórek mózgowych jest to, że nie są zdolne do reprodukcji i że te, które zostają uszkodzone i obumierają, nie są zastępowane nowymi komórkami. Dlatego też, jak zgłaszali niektórzy sceptycy, umysł nie jest w stanie wzbogacać się ani ulegać transformacji. Tymczasem już w owym okresie neurobiolodzy zaobserwowali, że komórki mózgowe innych ssaków naczelnych nie tylko rozmnażają się przez podział, ale również, że nowo po- wstałe komórki zastępują umierające neurony, przejmując ich funkcje. Należało jeszcze tylko udowodnić, że to samo dzieje się u człowieka. W 1998 r. szwedzki neurobiolog Peter S. Eriksson z uniwersytetu w göteborgu dowiódł tego jako pierwszy, używając jako markera jodku propidyny. Później odkrycia Erikssona zostały potwierdzone przez innych naukowców przy użyciu nowych biome- dycznych technik obrazowych. Badania te zostały opublikowane w prestiżo- wych czasopismach naukowych takich jak „Science” czy „Nature”, dzięki czemu w obecnej chwili powszechnie uznaje się, że neurony w mózgu człowieka nie- ustannie odradzają się z komórek macierzystych zwanych astrocytami. Rytm oddychania W różnych sytuacjach życiowych oddech przyjmuje określony rytm, którego wykładnikami są ilość powietrza w każdym wdechu oraz częstotliwość wdechu i wydechu. „Normalny” rytm oddychania w stanie spoczynku wynosi u zdro- wego dorosłego człowieka od dwunastu do dwudziestu oddechów na minutę, to znaczy 20 000 oddechów dziennie, przy czym każdy z nich wypełnia płuca tylko częściowo, aczkolwiek wystarczająco. Rytm oddechowy może ulec zmianie z po- wodu doświadczanych uczuć czy wzruszeń. Wyróżniamy trzy rodzaje oddechu: Powierzchowny — kiedy wdychane powietrze wystarcza zaledwie do zaspokojenia podstawowych potrzeb tlenowych organizmu. Całkowity — kiedy powietrze wypełnia prawie całe płuca i po- rządnie dotlenia organizm. Głęboki — kiedy wdychane powietrze rozciąga przeponę i rozszerza całą klatkę piersiową, przez co osiąga się całkowitą pełnię od- dychania. Organem, który jest w najwyższym stopniu odpowiedzialny za zmiany rytmu oddechowego jest — raz jeszcze — mózg. Doznania zmysłowe, wzru- szenia czy uczucia rejestrowane przez mózg są przekazywane do autonomicz- nego układu nerwowego. Po ich przetworzeniu odpowiednie reakcje wywołują nieświadome zmiany w procesie oddychania. Kup książkęPoleć książkę 1. ROzWIń MOC SWOJEgO uMYSłu · 45 Kup książkęPoleć książkę 46 · SEKRET PRzYCIągANIA Istnieje wspólne dla wszystkich oddychanie, wspólne dla wszystkich krążenie. Wszystko jest z sobą powiązane. Hipokrates, Traktat medyczny z V w. p.n.e. Kontroluj swój oddech Oddech jest, jak mogliśmy się przekonać, automatycznym procesem kiero- wanym przez układ nerwowy. Jednakże możemy kierować nim do pewnego stopnia, czego nie można powiedzieć o innych podobnych procesach, takich jak na przykład krążenie krwi. Możesz wstrzymać oddech na kilka minut, możesz oddychać wolniej, płycej lub głębiej, wedle własnej woli. W tym przewodniku chodzi nam o to, żebyś uzyskał głęboki i pełny oddech, dostarczając większą ilość tlenu do mózgu i zwiększając tym samym zdolność Twego umysłu do wykonywania wyższych funkcji. Ten sposób oddychania na- zywa się „oddychaniem przeponowym”, a to z uwagi na wagę tego wewnętrz- nego mięśnia oddzielającego klatkę piersiową od jamy brzusznej przy stoso- waniu tego rodzaju oddechu. Doskonały wierny to ten, kto wsłuchując się w swój od- dech, staje się strażnikiem skarbu swego serca. Ibn al-Arabi, Objawienia mekkańskie Funkcja przepony Przepona ma kształt dzwonu. Jej górna, wklęsła część jest wsunięta pomiędzy dolne żebra, natomiast część dolna, wypukła, tworzy skle- pienie jamy brzusznej. Przepona jest względnie giętkim mięśniem i kiedy wdychasz powietrze, kurczy się i obniża, aby umożliwić rozszerzenie się płuc, natomiast przy wydechu ponownie unosi się do góry, aby wypchnąć na zewnątrz dwutlenek węgla. Im bardziej skurczysz przeponę podczas wdechu, tym większa ilość powietrza wpłynie do płuc i tym lepiej zostanie dotleniony cały Twój orga- nizm, ze szczególnym uwzględnieniem komórek mózgowych. Nato- miast im wyżej wzniesie się przepona przy wydechu, tym dokład- niej zostaną usunięte z organizmu wszelkie szkodliwe substancje. Kup książkęPoleć książkę 1. ROzWIń MOC SWOJEgO uMYSłu · 47 Już w trzynastym wieku wielki mistrz sufizmu Ibn alArabi wskazał na do- niosłe znaczenie kontrolowania oddechu, mówiąc: „Pozwólmy, by świadomość oddychania posłużyła nam za strażnika, nie wpuszczając do środka nikogo ob- cego”. Podobna zasada pojawia się w Wedach, starożytnych tekstach hinduizmu, które zostały zebrane i spisane pomiędzy X a XV w. p.n.e. To właśnie hinduscy guru, tacy jak Krishnamurti, Wiwekananda czy Mahariszi, którzy w XX w. roz- powszechnili jogę na zachodzie, wylansowali też dawne hinduskie techniki głębokiego oddychania, które do dziś są stosowane przez współczesnych eks- pertów, w tym niektórych współpracowników Sekretu: Hale’a Dwoskina, Marie Diamond czy Mike’a Dooleya. Ćwiczenie głębokiego oddychania Ćwiczenie oddychania przeponowego jest pierwszym krokiem niezbędnym do optymalizacji Twoich relacji z uniwersalnym Prawem Przyciągania. Kiedy opanujesz tę technikę, przekonasz się, że więzi pomiędzy Twoim ciałem, mó- zgiem i umysłem stają się silniejsze, a wymiana informacji pomiędzy nimi robi się płynniejsza. Możesz wybrać którąkolwiek z technik propagowanych przez różne szkoły jogi, gdyż wszystkie opierają się na podobnych zasadach. Dla przy- kładu przedstawiamy tutaj ćwiczenie należące do praktyk hatha-jogi, pierw- szego prądu duchowego, który poprzez pranajamę, czyli ćwiczenia oddechowe, nadał pełnemu oddychaniu transcendentalny charakter. Ćwiczenie pranajamy W celu przeprowadzenia pierwszych prób musisz sobie znaleźć ciche i spokojne miejsce oraz przyjąć następującą pozycję: usiądź na poduszce leżącej na podłodze w pozycji kwiatu lotosu lub innej, zbliżonej. Wystarczy skrzyżować przed sobą nogi zgięte w kolanach i oprzeć dłonie na kolanach, starając się trzymać prosto plecy. Nie rób nic na siłę — mu- sisz czuć się wygodnie. Wskazówka: Przed rozpoczęciem ćwiczenia rozluźnij maksymalnie mię- śnie tułowia, rąk, twarzy i szyi. Ćwiczenie krok po kroku: 1. Zrób długi wydech, wydychając całe powietrze znajdujące się w płucach przez 5 sekund (lub licząc do pięciu), aż poczujesz, że płuca są całkiem opróżnione. Wstrzymaj oddech przez 2 do 3 sekund. 2. Zacznij powoli wdychać powietrze, czując, jak wypełnia ono Twoje płuca. 3. Kontynuuj wdech, czując, jak powietrze popycha w dół przeponę i wy- 4. Poczuj, jak powietrze wypełnia również boki klatki piersiowej, rozsze- pełnia pustą przestrzeń. rzając żebra. Kup książkęPoleć książkę 48 · SEKRET PRzYCIągANIA 5. Kontynuuj wdech, wypełniając powietrzem górną część klatki piersiowej aż do obręczy barkowo-obojczykowej i wypychając na zewnątrz łopatki i obojczyki. 6. Wstrzymaj oddech przez parę sekund. 7. Wyciągnij ręce na boki na wysokości ramion i wydychaj wolno powietrze w odwrotnej kolejności: najpierw z górnej części klatki piersiowej itd. Rada: Podczas wykonywania ćwiczeń postaraj się, aby Twój umysł skon- centrował się wyłącznie na oddychaniu, wyobrażając sobie drogę, jaką pokonuje powietrze we wnętrzu Twego ciała. Uwaga natury anatomicznej W rzeczywistości powietrze wchodzące przez tchawicę podczas wdechu może jedynie wypełnić pęcherzyki płucne. Powoduje to rozszerzenie się klatki piersiowej i nacisk na przeponę, żebra i przy- ległe tkanki mięśniowe, które naciągają się, ustępując miejsca dla rozszerzających się płuc. Stąd też tlen nie wypełnia bezpośrednio klatki piersiowej, lecz jest transportowany po całym organizmie przez system krwionośny. Tak więc kiedy eksperci i doradcy specja- lizujący się w głębokim oddychaniu mówią, że powietrze dociera na przykład do brzucha czy klatki piersiowej, i proponują, żeby wy- obrazić to sobie podczas oddychania, posługują się metaforą. Twój codzienny oddech Kiedy opanujesz metodę oddychania przeponowego, będziesz mógł ćwiczyć niemal w każdych warunkach. W codziennym życiu jest wiele sytuacji, które spokojnie na to pozwalają. Możesz trenować oddech przed położeniem się spać lub zaraz po wstaniu z łóżka, podczas ubierania się przed lustrem, w czasie przerwy w pracy, kiedy czytasz książkę, oglądasz telewizję itd. Można to robić podczas chodzenia (na przykład kiedy idziesz na zakupy lub na spacer), na sto- jąco (jadąc autobusem albo metrem), albo kiedy siedzisz za kierownicą auta i czekasz na zielone światło... Nieważne, że nie jesteś sam, albo że masz mało czasu, o ile tylko porządnie skoncentrujesz się na oddechu. Żeby jednak uniknąć niemiłych niespodzianek, postaraj się nie wyłączać całkiem uwagi, gdyż może się zdarzyć, że wysiądziesz nie na tym przystanku co trzeba, nie zauważysz, że światło zmieniło się na zielone, albo zapomnisz o jakimś sprawunku... Kup książkęPoleć książkę 1. ROzWIń MOC SWOJEgO uMYSłu · 49 Wskazówka: Dobrym sposobem na to, żeby nie zapomnieć o ćwiczeniu oddechu, jest zawieszenie w różnych miejscach karteczek, które będą nam o tym przypominać. Można napisać na takiej karteczce słowo „oddy- chanie” lub narysować coś, co będzie aluzją do ćwiczenia, i porozwieszać karteczki w odpowiednich miejscach w swoim pokoju, domu czy miejscu pracy. Zmieniaj jednak ich miejsce co jakiś czas, ponieważ kiedy przyzwy- czaisz się do ich widoku, możesz przestać zwracać na nie uwagę. 2. Naucz się koncentracji Koncentracja to kierowany wolą proces umysłowy, który polega na skupieniu całej uwagi w sposób wyłączny na jednym jedynym temacie lub przedmiocie. Skoncentrowanie się na czymś wymaga odsunięcia od siebie jakiejkolwiek innej myśli czy okoliczności zewnętrznej mogącej zakłócić osiągnięcie tego stanu umysłowego, a później trwanie w nim. Jack Canfield, uznany ekspert w zakresie rozwoju osobistego, wniósł do Sekretu kilka pojęć, które bardziej szczegółowo opisał w swojej słynnej książce Balsam dla duszy. Opowiada on następującą hi- storię: „Pracując w salonie małego domku, w którym mieszkała trójka dorosłych i dwoje małych dzieci, chciałem osiągnąć wyższy poziom koncentracji. Byłem naprawdę zajęty, bardzo zajęty moją pracą. Osiągnąłem stan koncentracji po- zwalający na zablokowanie prawie wszystkiego, tworząc w razie potrzeby wokół siebie pustkę, jak po przejściu tornada”. Kup książkęPoleć książkę 50 · SEKRET PRzYCIągANIA Podobnie jak u Canfielda, kiedy jest zajęty pisaniem nowej książki, życie codzienne często wymaga od nas chwil dużego skupienia, które zarazem ćwiczą i polepszają zdolność koncentracji. Oto kilka zajęć ćwiczących koncentrację: — Czytanie (prasy, książek itp.)*. — Studiowanie jakiegoś złożonego tematu. — zdawanie egzaminu. — Czytanie instrukcji obsługi. — Naprawa skomplikowanego urządzenia. — Prowadzenie auta w trudnych warunkach. — uprawianie sportów z rakietą (tenis, padel, squash, ping-pong itp.)*. — gra w szachy*. — Rozwiązywanie krzyżówek, szarad, sudoku i innych podob- nych gier o wysokim stopniu trudności*. — gry towarzyskie (bardziej skomplikowane gry, takie jak brydż, poker, Trivial Pursuit, Scrabble itp.)*. Wskazówka: Spróbuj jak najczęściej wykonywać kilka z powyższych zajęć oznaczonych gwiazdką. Ćwiczenia trenujące koncentrację Istnieje wiele ćwiczeń polepszających koncentrację. Niektóre wywodzą się z dawnych tradycji Wschodu, głównie z jogi i buddyzmu zen, inne zostały opra- cowane później przez mistrzów i guru różnych epok, łącznie z obecną. Podana poniżej lista zawiera ćwiczenia zalecane przez ekspertów w Sekrecie z uwagi na ich skuteczność i łatwość wykonania. Wybierz jedno lub więcej z nich i zacznij ćwiczyć. Jeśli początkowo masz trudności z ich prawidłowym wykona- niem, nie niecierpliw się i nie trać nadziei. I przede wszystkim nie przerywaj ani nie porzucaj ćwiczeń. Bądź wytrwały, a zobaczysz, że w końcu Ci się uda! Czarny punkt To podstawowe ćwiczenie w trenowaniu koncentracji. Należy je opanować, zanim przejdzie się do następnych ćwiczeń. Narysuj na kartce czarną kropkę o średnicy około 3 cm i powieś ją na ścianie na wysokości 1,5 m. usiądź naprzeciwko niej w odległości około 2 m. Rozluźnij mięśnie całego ciała i skup wzrok na czarnym punkcie. Nie myśl o niczym innym i ucisz wewnętrzny dialog. Koncentruj się coraz bardziej, nie wysilając wzroku. Patrz tylko uważnie na kształt znajdujący się przed Tobą. Kiedy zdołasz utrzymać całkowitą koncentrację przez pięć minut, możesz przejść do ćwiczenia dodatkowego, które polega na powtórzeniu poprzedniego procesu przy zamkniętych oczach — wyobraź sobie ten sam czarny punkt z za- mkniętymi oczami. Kup książkęPoleć książkę 1. ROzWIń MOC SWOJEgO uMYSłu · 51 Słowo po słowie Weź do ręki książkę i policz słowa w jednym z akapitów. Policz je ponownie, aby upewnić się, że otrzymany rezultat jest prawidłowy. Należy robić to w myślach, bez użycia głosu, zapisywania czy dotykania palcem lub ołówkiem dodawanych słów — za pomocą samego spojrzenia. Kiedy dojdziesz do wprawy i nie będzie Ci sprawiało trudności przeliczenie słów w jednym akapicie, przejdź do obli- czania ich na całej stronie. Liczenie do tyłu Policz w myślach od stu do jednego (do tyłu). Powtarzaj ćwiczenie do czasu, aż uda Ci się je wykonać w sposób ciągły, bez przerw. Potem powtórz je jeszcze raz, ale odliczając co trzy (100, 97, 94... itd.). W dalszej kolejności można zmie- niać sekwencję, odliczając co 5, co 7 itd. Lepiej, żeby były to liczby nieparzyste. Możesz powtórzyć ćwiczenie kilka razy z rzędu lub wrócić do niego przy innej okazji. Dźwięk w myślach Wybierz jakieś słowo, które jest dla Ciebie w jakiś sposób inspirujące, lub dźwięk o głębokim brzmieniu (om, oum, mom itp.) i wymów go kilka razy po cichu. Następnie zamilknij, starając się usłyszeć ten sam dźwięk w myślach. Kiedy Ci się to uda, spróbuj powtarzać w wyobraźni ten sam dźwięk przez pięć minut, bez przerwy i nie rozpraszając się. Badanie owocu I Weź do ręki jakiś zwykły owoc (może to być jabłko, pomarańcza, banan itp.). Obejrzyj go ze wszystkich stron, skupiając na nim całą swoją uwagę. Nie rozpra- szaj się, myśląc o jego smaku, pochodzeniu, cenie i innych elementach związanych z nim, ale obcych owocowi samemu w sobie. Przyglądaj mu się tylko, skoncen- truj na nim całą swoją uwagę, nie myśląc o niczym innym. zbadaj jego kształt i kolor, zaobserwuj szczegóły i to, co odczuwasz, trzymając go i dotykając. Badanie owocu II Do tego ćwiczenia potrzebny nam będzie owoc (ten sam co w poprzednim ćwi- czeniu lub inny, podobny). zacznij od oglądania i badania owocu przez jakieś dwie minuty. Następnie zamknij oczy i spróbuj przypomnieć go sobie w my- ślach ze wszystkimi szczegółami (możesz też spróbować wyobrazić sobie jego zapach i smak). Jeśli odtwarzany obraz staje się niewyraźny lub niepełny, otwórz oczy, spojrzyj na owoc i podejmij ćwiczenie ponownie, zamykając oczy. Kup książkęPoleć książkę 52 · SEKRET PRzYCIągANIA Bez słów Weź jakiś zwykły i prosty przedmiot, może to być łyżka, długopis, klucz... Skon- centruj się na wybranym przedmiocie i zbadaj go uważnie wzrokiem, nie uży- wając jednak w myślach słów do opisania tego, co widzisz. Oznacza to, że nie możesz tworzyć w myślach słów lub zdań pomagających w opisaniu kształtu czy innych szczegółów oglądanego przedmiotu. Na pierwszy rzut oka może się to wydawać łatwe, choć tak naprawdę to dosyć trudne ćwiczenie. Umysłowa próżnia To ćwiczenie można wykonywać dopiero po opanowaniu wszystkich poprzednich. Spróbuj utrzymać pustkę umysłową przez trzy minuty. Musisz narzucić swoim myślom i wyobrażeniom ciszę, oczyszczając z nich swój umysł, aby móc przejść do następnych ćwiczeń medytacyjnych. Prawdopodobnie osiągnięcie tego będzie dla Ciebie trudne i nie uda Ci się uzyskać całkowitej próżni umy- słowej, ale pociesz się, że jeżeli doszedłeś do tego ćwiczenia, to i tak Twoja zdol- ność koncentracji jest wyższa od przeciętnej. Możesz zacząć bez niczego, od zera, znikąd. Zawsze jednak pojawia się droga. Michael Beckwith, mistrz doskonalenia umysłu 3. Medytacja transcendentalna Jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod zastosowania głębokiej kon- centracji jest tak zwana medytacja transcendentalna. Jej źródeł należy szukać w religiach Wschodu, gdyż dąży się w niej do osiągnięcia wyższego stanu świa- domości w poszukiwaniu wiedzy o samym sobie, oczyszczenia umysłu oraz do- znania duchowego spokoju. Stan taki w hinduizmie i buddyzmie nazywa się nirwaną. Medytacja transcendentalna została rozpowszechniona na zacho- dzie na przestrzeni ubiegłego stulecia dzięki naukom guru Paramahansy Joga- nandy i Maharishiego Maheshy Jogi. Ten ostatni zdobył szczególnie duży roz- głos wśród młodzieży lat sześćdziesiątych z uwagi na wpływ, jaki wywarł na członków zespołu The Beatles. Podczas praktykowania tego rodzaju medytacji w zasadzie stosuje się iden- tyczny proces jak ten, który opisaliśmy, mówiąc o głębokiej koncentracji, i stara się przy tym osiągnąć totalne skupienie uwagi na jednym konkretnym temacie (duchowym, mistycznym, religijnym itp.), który trzeba wcześniej dokładnie określić. Należy przy tym przyjąć postawę neutralnego obserwatora, zacho- wując dystans wobec wszelkich emocji i uczuć, jakie mogą się pojawić podczas Kup książkęPoleć książkę medytacji. Poza tym autonomiczne procesy fizjologiczne powinny zostać zre- dukowane do niezbędnego minimum, żeby uniknąć interferencji z ich strony. Mimo że źródła medytacji transcendentalnej są związane z religią, funk- cjonuje ona również jako technika czysto świecka i wykorzystywana jest często razem z ćwiczeniami jogi do treningu relaksacyjnego mającego na celu uzy- skanie fizycznego i psychicznego odprężenia od napięć życia codziennego. Medytacja transcendentalna otwiera dostęp do nieskoń- czonych pokładów energii, kreatywności i inteligencji, które znajdują się w głębi każdego człowieka. Maharishi Mahesh Jogi, mistrz duchowy Beatlesów Pięć zaleceń dotyczących medytacji Nie istnieje żaden temat szczególnie nadający się do medytacji, stąd też przed- miot medytacji można wybrać dowolnie, choć warto się skoncentrować na ja- kiejś kwestii duchowej i niemającej związku z problemami, z jakimi borykamy się na co dzień. Co ciekawe, przekonasz się, że dzięki medytacji po jakimś czasie ujrzysz swoje problemy z innej perspektywy, a nawet znajdziesz sposób na Kup książkęPoleć książkę 54 · SEKRET PRzYCIągANIA stawienie im czoła czy ich rozwiązanie. Nie należy jednak nigdy zapominać, że podstawowym celem medytacji jest wyniesienie umysłu i świadomości na wyższy poziom duchowy. Poszczególne szkoły i prądy hinduizmu nie różnią się co do podstawowych zaleceń mających ułatwić praktykowanie medytacji. Można je streścić w tych oto pięciu zaleceniach: ❋Poszukaj u siebie w domu spokojnego i cichego miejsca, w którym będziesz się dobrze czuł i gdzie nie będziesz narażony na to, że ktoś lub coś przerwie medyta- cję. Miejsce to może się znajdować zarówno w pomieszczeniu, jak i na świeżym powietrzu. ❋Przyjmij najwygodniejszą dla siebie pozycję ciała, pamiętając o tym, że pod- czas medytacji nie należy się ruszać. Spróbuj zastosować pozycję, którą można nazwać „klasyczną” i która jest zainspirowana jogą. W tym celu należy usiąść (najlepiej na podłodze) z wyprostowanymi plecami, rozluźnić całe ciało, skrzy- żować przed sobą lekko podkurczone nogi, nie napinając mięśni. Pozycja musi być wygodna i naturalna. Takie ułożenie ciała ułatwia prawidłowe oddychanie i powolny przepływ myśli. ❋Tak jak w przypadku koncentracji, również podczas medytacji należy skupić uwagę na jakimś przedmiocie lub szczególe, co pomaga w opróżnieniu umysłu z myśli i obrazów przeszkadzających w procesie medytacji. Jedni nauczyciele zalecają, żeby wyobrazić sobie zapaloną świecę lub jakiś inny obraz o konota- cjach duchowych, inni preferują stosowanie mantry, czyli krótkiego dźwięku, który powtarza się jak litanię. Ważne, żeby wybrany element przyciągał Twoją uwagę, pozwalając skoncentrować całą aktywność umysłową na temacie wybra- nym do medytacji. ❋Nie medytuj na siłę. Bądź spokojny i cierpliwy, nie denerwuj się, poczekaj, aż w Twoich myślach pojawi się temat wybrany do medytacji. Jeżeli będziesz się na siłę zmuszał do myślenia o nim, będziesz tak bardzo spięty, że osiągniesz wręcz przeciwny skutek. Nie da się medytować, kiedy człowiek jest zdenerwowany czy poirytowany. ❋Bardzo prawdopodobne, że podczas medytacji pojawią się różne szokujące myśli, pojęcia czy obrazy, które mogą zakłócić jej tok. Pamiętaj, że to Ty jesteś twórcą wszystkich swoich myśli, nawet tych najgorszych lub najbardziej absur- dalnych. Możliwe, że jakaś część Ciebie samego sprzeciwia się podjętej przez Ciebie decyzji o wstąpieniu na drogę rozwoju duchowego, próbując przeszko- dzić w medytacji. Nie sprzeciwiaj się tego rodzaju myślom. Pozwól im płynąć, wzmacniając jednocześnie energię pozytywną, która pobudza Cię do medytacji, a przekonasz się, że zakłócenia zaczną powoli znikać. Kup książkęPoleć książkę 1. ROzWIń MOC SWOJEgO uMYSłu · 55 4. Ćwicz wizualizację Wizualizacja to zdolność dobrowolnego tworzenia obrazów myślowych. Nie- którzy porównują wizualizację do śnienia na jawie, jednak w snach nie bierze udziału nasza wola, a jest ona podstawowym elementem wizualizacji. Nie chodzi też jedynie o wyobrażenie sobie jakiegoś obrazu, lecz o zobaczenie go w najmniejszych szczegółach, jakby siedziało się w kinie lub przed telewizorem, a zamknięte powieki spełniały funkcję ekranu. Nie jest to umiejętność łatwa do osiągnięcia i wymaga dogłębnego opanowania wcześniej zaprezentowanych technik umysłowych, pełnego zaufania do samego siebie oraz głębokiej wiary w moc Wszechświata. Ostatecznym celem tych ćwiczeń, które stanowią kulminację Twojego tre- ningu umysłowego, jest uzyskanie wizualizacji spełnienia Twojego pragnienia — czyli to, że zobaczysz siebie samego korzystającego w pełni z tego, o co pro- sisz Prawo Przyciągania. zobaczysz na przykład siebie siedzącego za kierow- nicą wymarzonego sportowego samochodu, całującego kobietę, którą kochasz i której pragniesz, lub osiągającego ogólnie uznany sukces w biznesie, sztuce, sporcie, studiach itp. Za pomocą wizualizacji możesz modelować swoje życie, charakter i okoliczności, przyciągając do siebie korzystne okazje, wybranych ludzi i wszystko to, czego tylko zapra- gniesz. Remez Sasson, Visualize and Achieve (Wizualizuj i osiągaj swoje cele) zacznij od wybrania jakiegoś konkretnego przedmiotu lub tematu, starając się nie dopuszczać do siebie żadnych pojęć, obrazów czy myśli, które nie są z nim związane. Potem wykonaj serię ćwiczeń, które już opanowałeś, zaczy- nając od głębokiego oddechu, a kończąc na uzyskaniu „umysłowej pustki”. Do- piero potem spróbuj odtworzyć w myślach wybrany wcześniej przedmiot. Na początek powinno to być coś prostego. Oto kilka przykładów — możesz wybrać któryś z nich lub użyć czegoś innego, co sam wybierzesz, kierując się swoimi upodobaniami: ❋Widok z okna Twojego pokoju. ❋Jedna z roślin, jakie masz w domu lub w ogródku. ❋Okładka ulubionej książki lub płyty. ❋Któraś z części garderoby, które masz na sobie. ❋Twoje dłonie (pamiętaj, żeby ich nie dotykać!). ❋Wybrany pokój. ❋Kurek w łazience. ❋zdjęcie rodzinne. ❋Owoc, który lubisz. Kup książkęPoleć książkę 56 · SEKRET PRzYCIągANIA Wskazówka: Wybierz któryś z elementów listy lub coś innego, pamiętając jednak, że musi to być coś, co dobrze znasz i co stosunkowo łatwo Ci będzie opisać. Sposoby zalecane przez najbardziej uznanych ekspertów czy też przez różne szkoły lub prądy samodoskonalenia w celu uzyskania prawidłowej wizualizacji nie różnią się zbytnio od siebie. Ogólnie przyjęta metoda postępowania składa się z następujących etapów: Metoda wizualizacji 1. Na początek powinieneś przygotować się fizycznie i psychicznie w sposób, jaki zaleca się przy wszystkich ćwiczeniach doskonalenia umysłu: wybierz spokojne miejsce, przyjmij wygodną pozycję ciała, zastosuj głębokie oddy- chanie, rozluźnij mięśnie itd. 2. Wykonaj kilka oddechów przeponowych, potwierdzając równocześnie w myślach wybór przedmiotu do wizualizacji. 3. Zamknij oczy. Zrób to po wykonaniu wdechu, kiedy zatrzymujesz w pier- siach całe zaczerpnięte powietrze. 4. Powtórz kilka razy nazwę wybranego przedmiotu — jakbyś go do siebie wzywał (możesz wymówić ją cichym głosem lub tylko w myślach). 5. Wyobraź sobie wybrany przedmiot. Na początku pojawiający się obraz może być niewyraźny lub zamazany, ale to nie szkodzi. Spróbuj utrzymać go przed oczami. 6. Jeżeli umknie, uświadom to sobie i zacznij od nowa. 7. Spróbuj wyobrazić sobie wybrany przedmiot dokładniej, ostrzej, przywo- łując coraz więcej szczegółów. Pomoże Ci to również w utrzymaniu go przed oczami. 8. Utrzymaj pełną wizualizację przez minutę lub dłużej. 9. Bez względu na to, czy uda Ci się spełnić poprzedni warunek, nadeszła chwila na zakończenie ćwiczenia: otwórz oczy, mrugnij kilkakrotnie po- wiekami i zrób kilka głębokich oddechów. 10. Powtórz kilka razy całe ćwiczenie, trenując trzy do czterech razy tygo- dniowo, aż do momentu, kiedy będziesz w stanie wykonać je bez większych trudności. Kup książkęPoleć książkę 1. ROzWIń MOC SWOJEgO uMYSłu · 57 Wskazówka: kiedy wizualizowany obraz umknie Ci sprzed oczu, skieruj uwagę na swój oddech i skoncentruj się na nim przez chwilę. Nie pozwól, żeby jakaś inna myśl lub obraz zaprzątnęły Twoją uwagę. Po chwili po- wróć do wizualizowanego przedmiotu. Podczas wizualizacji, kiedy pożądany obraz wyświetla się przed Twoimi oczami, myśl zawsze wyłącznie o osta- tecznym rezultacie. Mike Dooley Pomimo swej nazwy wizualizacja nie jest ćwiczeniem wyłącznie wzro- kowym. W miarę doskonalenia tej techniki powinieneś włączyć do ćwiczeń inne zmysły: słuch, dotyk, smak czy węch. Oczywiście nie będziesz w stanie do- świadczyć wszystkich wrażeń zmysłowych podczas wizualizacji jednego przed- miotu, choćby dlatego, że rośliny nie wydają dźwięków, stół raczej nie nadaje się do jedzenia, a kurek w łazience nie pachnie. Powinieneś jednak spróbować wy- korzystać podczas ćwiczeń choćby jeden czy dwa rodzaje dodatkowych wrażeń zmysłowych, gdyż okaże się to bardzo pomocne podczas wizualizacji Twojego pragnienia. Dla przećwiczenia tego typu doznań możesz spróbować pobudzić każdy ze zmysłów w oddzielnym ćwiczeniu. Oto kilka sugestii: Słuch: Kapanie wody z niedomkniętego kranu Ruszający z miejsca motocykl grzmoty podczas burzy Płacz dziecka Twoja ulubiona melodia Dotyk: uczucie strumienia wody na skórze pod prysznicem Wodzenie palcem po arkuszu papieru ściernego Pocałunek ukochanej osoby ukłucie igły Wkładanie stóp w Twoje najwygodniejsze pantofle Węch: zapach włosów małego dziecka Aromat wina zapach ulubionej zupy zapach chlorowanej wody na basenie Woń jaśminu Kup książkęPoleć książkę 58 · SEKRET PRzYCIągANIA Smak: Twoje ulubione danie Przejrzały owoc Wiejska kiełbasa Kufel piwa w gorący dzień Ostra papryka Wskazówka: Skoncentruj się wyłącznie na wrażeniach związanych ze zmy- słem, nad którym pracujesz, pomimo tego, że będą im towarzyszyć obrazy. Kiedy opanujesz już te podstawowe ćwiczenia, możesz zacząć łączyć ze sobą wrażenia pochodzące z dwóch lub trzech różnych zmysłów. Wyobraź sobie na przykład swoje ulubione danie, próbując poczuć jednocześnie jego zapach i smak. Później możesz spróbować zrobić krok w stronę następnego etapu, uży- wając do ćwiczeń prostych obrazów, które mają jednak dla Ciebie pewien ładunek emocjonalny. Dzięki nim po raz pierwszy znajdziesz się w wymiarze, w którym Twoje „ja” ma się zlać z przedmiotem wizualizacji. Poniżej przedstawiamy dwa przykłady ćwiczeń najczęściej stosowanych w tego rodzaju treningach. Ćwiczenie z morzem Wyobraź sobie, że płyniesz łódką. Skoncentruj się na obserwowaniu otaczają- cego Cię morza. Obserwuj wybrzuszające się grzbiety fal, ich pieniste grzywy targane wiatrem. Spróbuj rozróżnić kolory, jakie w różnych miejscach przybiera morska woda — niebieski, brunatny, zielonkawy — ich odcienie, słoneczne re- fleksy na tafli wody pomarszczonej powiewami wiatru. Popatrz, jak dziób łodzi pruje spienioną wodę, potem poobserwuj przez chwilę ślad pozostawiany za rufą. Teraz nie jesteś już na łodzi, tylko w morzu. unosisz się na lekko kołyszących Cię falach, temperatura jest przyjemna, woda pieści Cię i odpręża. Nagle czujesz, że fale przybierają na sile, z trudem utrzymujesz się na powierzchni, niebo za- snuwa się ciemnymi chmurami. Pojawiają się błyskawice, słychać grzmoty. Moc- nymi wyrzutami nóg i ramion próbujesz przezwyciężyć siłę prądu wciągającego Cię w głąb morza. Woda zalewa Ci usta i nos, czujesz, że toniesz. Wtedy nagle wy- czuwasz grunt pod stopami, czujesz dotyk piasku, możesz wyjść na brzeg. Twoje ciało powoli wynurza się z wody, Twoją skórę smagają zimne powiewy burzo- wego powietrza. Jesteś bezpieczny. W ten sposób kończy się ćwiczenie. Ćwiczenie z rośliną Wyobraź sobie zakopane w ziemi ziarno, które niebawem ma zacząć kiełkować. Przyjrzyj się jego pomarszczonej skórce, dotknij jej, poczuj pod palcami jej tek- sturę. zauważ wyrastające z ziarna pierwsze cienkie nitki korzonków, rosnący powoli delikatny kiełek, który z trudem toruje sobie drogę pośród życiodajnej ziemi. Wreszcie udaje mu się wychynąć na powierzchnię, czuje na sobie ciepło Kup książkęPoleć książkę 1. ROzWIń MOC SWOJEgO uMYSłu · 59 promieni słonecznych, a potem wilgoć kropli deszczu. Kiełek zamienia się w maleńką łodyżkę, z której wyrastają listki. łodyga pnie się do góry, robi się grubsza i sztywniejsza, wypuszcza gałązki, które pokrywają się liśćmi. Wyobraź sobie dorosłą roślinę, zaobserwuj pojawiające się tu i ówdzie pączki, które na- tychmiast otwierają się i przeobrażają w kwiaty. zaobserwuj ich kolor, poczuj ich zapach. zrób kilka kroków w tył, żeby zobaczyć roślinę z dalszej perspek- tywy — wraz z doniczką, grządką czy całym ogrodem, w którym się narodziła... Wskazówka: Przy pierwszych próbach możesz nagrać „scenariusz” jed- nego z podanych ćwiczeń lub jakiegoś podobnego albo poprosić kogoś, żeby go dla Ciebie nagrał. Ćwicz wizualizację, słuchając głosu płynącego z od- twarzacza. Pomoże Ci to zapamiętać ćwiczenie i utrzymać niezbędny po- ziom koncentracji. Postaraj się, żeby wizualizacja zawierała jak najwięcej szczegółów, skoncen- truj się na tym, żeby „zobaczyć” jej poszczególne etapy. Potem możesz przejść do wyobrażania sobie prostych sytuacji, w których to Ty jesteś głównym boha- terem, na przykład spaceru po parku albo jakiejś rutynowej czynności (ubie- ranie się, prowadzenie samochodu, jedzenie śniadania, proces golenia się, jeżeli jesteś mężczyzną, lub makijażu, jeżeli jesteś kobietą itp.). zawsze powtarzaj po kilka razy to samo ćwiczenie, aż do chwili, kiedy Twój umysł w pełni je opanuje. Wizualizacja to możliwość cieszenia się swoimi marzeniami, jakby się już zrealizowały. Ursula Markham Cztery ważne rady John Assaraf, ekspert w dziedzinie procesów umysłowych, jest wielkim entu- zjastą wizualizacji i pozytywnych afirmacji. zachęca do stosowania tych technik w sposób jak najbardziej dowolny i z zastosowaniem dużej dozy wyobraźni: „Twoje wizualizacje i afirmacje powinny skutecznie opisywać życie, jakim pra- gniesz żyć — pisze Assaraf na swojej stronie internetowej. — To Twoja własna wizja, możesz nakreślić ją na swój własny sposób. Baw się tym!”. Następnie wyja- śnia, że tego rodzaju kreatywna zabawa polega na ćwiczeniu wyobraźni w sposób naiwny, na tworzeniu wizji przyszłości i wizualizowaniu rzeczy i sytuacji, których nigdy dotąd nie widziałeś na oczy, a których chciałbyś doświadczyć. Stosowanie afirmacji nadaje wizualizacji większą moc. Mistrz Assaraf daje cztery podsta- wowe zalecenia, które pomogą nam poprawić zdolność wizualizacji. Kup książkęPoleć książkę 60 · SEKRET PRzYCIągANIA Weryfikuj i koryguj. Powinieneś ciągle rewidować stawiane sobie cele i ich całościowy obraz, weryfikować afirmacje. To niekończąca się zabawa. Nakreśl od nowa przedmiot wizualizacji, zastanów się nad treścią afirmujących wypo- wiedzi — aż będziesz pewien, że w pełni oddają to, czego w danej chwili pra- gniesz. Cały proces musi podlegać nieustannej kontroli. za każdym razem, kiedy zmienisz któryś ze swoich celów na ambitniejszy albo odrzucisz czy też odroczysz realizację innego, powinieneś wprowadzić stosowne zmiany do wi- zualizacji i afirmacji, żeby były one zawsze zaktualizowane. To samo będziesz musiał zrobić, kiedy będziesz chciał dodać jakieś nowe życzenie lub zamiar — musisz odpowiednio sformułować nowy cel, żeby Twój umysł przesiąknął nim w należyty sposób. Doprowadź proces do końca. Sprawdź, czy aby na pewno wystarczająco do- pracowałeś scenariusz wizualizacji i listę pozytywnych afirmacji. Czy zostawiłeś coś na później albo zaniedbałeś któryś z aspektów procesu? Jeżeli stwierdzisz, że coś jest nie tak, powinieneś zadać sobie następujące pytanie: „Co mam na swoje usprawiedliwienie? Dlaczego nie zrobiłem tego tak, jak powinienem?”. Sposób, w jaki wykonałeś tę pracę, pokazuje, w jaki sposób robisz wszystko w życiu. Je- żeli chodzisz, powłócząc nogami, powinieneś zadać sobie pytanie: „Dlaczego? Co jest powodem tego, że robię coś albo że czegoś nie robię?”. To przyzwycza- jenia sprawiają, że działasz zawsze w ten, a nie inny sposób! Zdecyduj się na dokonanie zmiany. Możesz również zadać sobie inne py- tania, na przykład: „W jaki sposób moje przyzwyczajenia wypływają na moją skuteczność i w ogóle na moje życie? Czy nie należałoby tu czegoś zmienić?”. Pamiętaj, że nie masz nic do stracenia — oczywiście poza różnymi starymi na- wykami, które nie są Ci do niczego potrzebne — natomiast bardzo prawdopo- dobne, że możesz wiele zyskać! Zaangażuj się w proces zmiany. Nie trać zapału, dzień w dzień dawaj z siebie wszystko, pracując nad przygotowaniem swych neuronów do zmiany sposobu myślenia. Możesz robić notatki (na przykład raz w tygodniu), żeby uzmysłowić sobie, na jakim etapie aktualnie się znajdujesz. Na bieżąco dodawaj do tych no- tatek komentarze dotyczące programu zmian, żeby każdorazowo umocnić się w postanowieniu dokonania zmiany; na przykład: „Pracuję nad budową solid- niejszych podstaw dla moich sukcesów”. Nie użalaj się nad popełnionymi błędami. Użalaj się nad tym, ile okazji zmarnowałeś z obawy przed ich popełnie- niem. Jack Canfield, The Success Principles (Podstawy sukcesu) Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sekret przyciągania. Poczuj w sobie Wszechświat
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: