Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00150 003174 21535967 na godz. na dobę w sumie
Sekretny język biznesu. Rozszyfruj każdego w 3 sekundy - książka
Sekretny język biznesu. Rozszyfruj każdego w 3 sekundy - książka
Autor: Liczba stron: 272
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1937-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> komunikacja i negocjacje
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Co skrywa twarz pokerzysty?

Wszyscy przeczuwamy, że tuż pod naszym nosem zachodzi pewien proces komunikacji pozasłownej, ale domyślamy się także, że nie do końca złamaliśmy jej kod. Robi to ta książka. Jeśli chcesz zrozumieć prawdziwą komunikację w biznesie (tę, która rozgrywa się pod przesłodzoną warstwą pogaduszek), a następnie ją zbadać i wykorzystać z korzyścią dla siebie, przeczytaj tę książkę od deski do deski. Mark Joyner, autor książki Oferta nie do odrzucenia. Jak otworzyć umysł klienta?

Co jesteś w stanie zrobić w ciągu trzech sekund?

Biznes jest jak poker. Pod maską cywilizowanych rozgrywek toczy się prawdziwa wojna na gesty i słowa. Nigdy nie masz pełnych informacji, a mimo to podejmujesz brawurowe ryzyko i grasz o wszystko. Grasz, by wygrać. Chcesz rozgryźć przeciwnika, ale samemu nie zdradzić, co naprawdę myślisz, a co jest tylko mistrzowskim blefem. I podobnie jak poker, biznes to gra ludzi. Parafrazując słowa jednego z najsłynniejszych profesjonalnych hazardzistów, Amarillo Slima: 'Nie chodzi tutaj o to, jakie masz karty w dłoni, lecz z jakimi ludźmi grasz'.

Jesteś w kasynie -- bez względu na to, czy w tym rozdaniu negocjujesz warunki umowy, sprzedajesz nowy produkt, pracujesz nad projektem. Jeśli wiesz, co myśli druga strona, zawsze zyskujesz przewagę. Czy Twój partner prowadzi rozmowy na serio, czy raczej udaje? Kiedy stara się ukryć swoje prawdziwe myśli? I czy zdołał już poznać całą prawdę na Twój temat?

Kevin Hogan to światowej sławy mistrz pokerowych zagrywek, praktykujący w kasynie kontaktów międzyludzkich. Książka, którą trzymasz w ręku, powstała w oparciu o dwadzieścia lat pracy autora jako eksperta i trenera z zakresu perswazji, wpływu na innych, języka ciała, inteligencji emocjonalnej, komunikacji i motywacji. Sekretny język biznesu wyjaśnia kluczowe pojęcia z zakresu body language oraz opisuje jego wpływ na proces komunikacji. Opowiada także o znaczeniu ubioru i symboli, którymi ludzie się otaczają, a także o roli różnorodnych kontekstów i środowisk, w jakich zachodzi interakcja. Oprócz wskazówek dotyczących czytania i analizowania cudzej mowy ciała, Hogan wskazuje skuteczne sposoby doskonalenia własnej mowy ciała tak, by komunikat, który wysyłasz do otoczenia, był dokładnie tym, co chcesz przekazać. Czytanie tej książki ze zrozumieniem sprawi, że uważniej rozejrzysz się wokół. Już od pierwszych rozdziałów zacznie się zmieniać Twój świat. Ile komunikatów, informacji i deklaracji przekazują Ci inni ludzie, zanim jeszcze otworzą usta? To prawie jak słuchanie myśli albo błyskawiczne zrozumienie mowy plemienia, w którego wiosce nagle się znalazłeś. To wgląd w karty współgracza. I wszystko to w ciągu trzech sekund!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Sekretny język biznesu. Rozszyfruj każdego w 3 sekundy Autor: Kevin Hogan T³umaczenie: Katarzyna Rojek ISBN: 978-83-246-1937-5 Tytu³ orygina³u: The Secret Language of Business: How to Read Anyone in 3 Seconds or Less Format: A5, stron: 272 Co skrywa twarz pokerzysty? • Chcesz wiedzieæ, czy Ciê lubi¹? • Chcesz wiedzieæ, czy Ciê oszukuj¹? • Chcesz bezb³êdnie orientowaæ siê, jakimi s¹ ludŸmi, tylko dziêki obserwacji? • Chcesz robiæ najlepsze i najw³aœciwsze wra¿enie, szczególnie podczas pierwszego spotkania? Wszyscy przeczuwamy, ¿e tu¿ pod naszym nosem zachodzi pewien proces komunikacji pozas³ownej, ale domyœlamy siê tak¿e, ¿e nie do koñca z³amaliœmy jej kod. Robi to ta ksi¹¿ka. Jeœli chcesz zrozumieæ prawdziw¹ komunikacjê w biznesie (tê, która rozgrywa siê pod przes³odzon¹ warstw¹ pogaduszek), a nastêpnie j¹ zbadaæ i wykorzystaæ z korzyœci¹ dla siebie, przeczytaj tê ksi¹¿kê od deski do deski. Mark Joyner, autor ksi¹¿ki Oferta nie do odrzucenia. Jak otworzyæ umys³ klienta? Co jesteœ w stanie zrobiæ w ci¹gu trzech sekund? Biznes jest jak poker. Pod mask¹ cywilizowanych rozgrywek toczy siê prawdziwa wojna na gesty i s³owa. Nigdy nie masz pe³nych informacji, a mimo to podejmujesz brawurowe ryzyko i grasz o wszystko. Grasz, by wygraæ. Chcesz rozgryŸæ przeciwnika, ale samemu nie zdradziæ, co naprawdê myœlisz, a co jest tylko mistrzowskim blefem. I podobnie jak poker, biznes to gra ludzi. Parafrazuj¹c s³owa jednego z najs³ynniejszych profesjonalnych hazardzistów, Amarillo Slima: „Nie chodzi tutaj o to, jakie masz karty w d³oni, lecz z jakimi ludŸmi grasz”. Jesteœ w kasynie — bez wzglêdu na to, czy w tym rozdaniu negocjujesz warunki umowy, sprzedajesz nowy produkt, pracujesz nad projektem. Jeœli wiesz, co myœli druga strona, zawsze zyskujesz przewagê. Czy Twój partner prowadzi rozmowy na serio, czy raczej udaje? Kiedy stara siê ukryæ swoje prawdziwe myœli? I czy zdo³a³ ju¿ poznaæ ca³¹ prawdê na Twój temat? Spis treści Podziękowania Wstęp Cel książki Czego należy się spodziewać po tej książce Jak korzystać z książki O autorze 1 Sekretny język biznesu Badania nad komunikacją niewerbalną Rozdział 1. w telegraficznym skrócie Ćwiczenia do rozdziału 1. 2 Potęga sekretnego języka biznesu Dlaczego powinieneś zainteresować się mową ciała Rozdział 2. w telegraficznym skrócie Ćwiczenia do rozdziału 2. 13 15 16 18 23 27 29 35 43 45 47 48 64 66 8 Sekretny język biznesu. Rozszyfruj każdego w 3 sekundy 3 Elementy mowy ciała Oczy Twarz Gesty Dotyk Postawa Ruch Wygląd Głos Rozdział 3. w telegraficznym skrócie Ćwiczenia do rozdziału 3. 4 Kontekst i środowisko Jak kontekst i środowisko wpływają na mowę ciała Ta sama mowa ciała, różna percepcja Kiedy mowa ciała i kontekst wchodzą w konflikt Rozdział 4. w telegraficznym skrócie Ćwiczenia do rozdziału 4. 5 Proksemika: sekretny język biznesu z bliska Co to jest proksemika? Mowa ciała a proksemika Jak duży jest Twój balon? Różne środowiska, różne dystanse Wykorzystanie proksemiki w celu doskonalenia własnych umiejętności komunikacyjnych Rozdział 5. w telegraficznym skrócie Ćwiczenia do rozdziału 5. 6 Co Twoje ciało mówi o Tobie? Status Dominacja Uległość 67 69 73 76 79 83 84 85 88 91 92 95 96 107 108 112 113 115 116 119 122 123 123 125 125 127 129 131 134 Spis treści Niepewność Pewność siebie Tożsamość osobista Rozdział 6. w telegraficznym skrócie Ćwiczenia do rozdziału 6. 7 Relacje interpersonalne Wygląd Pierwsze wrażenie Nawiązywanie kontaktu Budowanie zaufania Czytanie komunikatów Wysyłanie komunikatów Oszustwo Sympatia Złość Intymność Skomplikowany przepis na skuteczne zwracanie na siebie uwagi płci przeciwnej Izolacja Rozdział 7. w telegraficznym skrócie Ćwiczenia do rozdziału 7. 8 Sekretny język wywierania wpływu w biznesie Środowisko biznesowe Spotkania Sprzedaż Rekrutacja Równy z równym Przełożony z podwładnym Rozdział 8. w telegraficznym skrócie Ćwiczenia do rozdziału 8. 9 137 139 140 141 143 145 146 147 148 149 150 151 155 159 161 163 164 168 169 171 173 175 179 181 184 185 187 188 189 10 Sekretny język biznesu. Rozszyfruj każdego w 3 sekundy 9 Sekretny język płci Różnice między mężczyznami i kobietami Różnice płci a wysyłanie komunikatów Różnice płci a odbiór komunikatów Porozumienie ponad różnicami Rozdział 9. w telegraficznym skrócie Ćwiczenia do rozdziału 9. 10 Z dziećmi w domu Rola rodzica Noworodki i małe dzieci Dzieci uczące się chodzić i dzieci w wieku przedszkolnym Dzieci w wieku szkolnym Jedenasto- i dwunastolatki Nastolatki Dorosłe dzieci Wnuki Rozdział 10. w telegraficznym skrócie Ćwiczenia do rozdziału 10. 11 Sekretny język biznesu w praktyce Mowa ciała w prawdziwym świecie Wysyłanie mocnych komunikatów niewerbalnych w prawdziwym świecie Odbieranie niewerbalnych komunikatów w prawdziwym świecie Obserwacja komunikatów niewerbalnych w prawdziwym świecie Wpływ czy manipulacja? Uczciwość i intencja Rozdział 11. w telegraficznym skrócie Ćwiczenia do rozdziału 11. 191 193 195 197 198 201 202 203 205 210 211 212 213 216 217 218 220 222 223 225 227 232 235 238 239 242 243 Spis treści 12 Mowa ciała a kultura Podobieństwa i różnice w skali globalnej Typowe nieporozumienia na tle kulturowym Wpływ kultury i historii Szacunek i miejsce dla innych Rozdział 12. w telegraficznym skrócie Ćwiczenia do rozdziału 12. 13 Zastosowanie mowy ciała w praktyce Nauka i szkolnictwo Biznes Dyplomacja Polityka Codzienność Rozdział 13. w telegraficznym skrócie Ćwiczenia do rozdziału 13. Bibliografia 11 245 247 248 251 253 254 256 257 258 261 262 263 265 266 267 269 1 Sekretny język biznesu 30 Sekretny język biznesu. Rozszyfruj każdego w 3 sekundy Ś niewerbalną. wietny tytuł. Najlepsze jest w nim to, że dość trafnie definiuje komunikację Zauważyłeś pewnie, że czasami używam pojęć „komunikacja niewerbalna” i „mowa ciała” niemal wymiennie. Zdefiniujmy je więc teraz. Mowa ciała jest dziedziną komunikacji niewerbalnej. Mowa ciała obejmuje pozycję, gesty, kontakt wzrokowy oraz… całe ciało! Komunikacja niewerbalna również zajmuje się tymi zagadnie- niami, lecz dodatkowo bierze pod uwagę nasz strój, normy społecz- ne, które obowiązują w dziedzinie ubioru i zachowania, biżuterię, jaką nosimy, tatuaże, które pokazujemy, odległość, w jakiej stajemy od siebie, pojmowanie czasu, podejście do przestrzeni… a nawet ton i wysokość naszego głosu. Właśnie na tym poziomie komunikacji niewerbalnej pojawia się sekretny język biznesu. 30 Sekretny język biznesu 31 Ogromna większość tego, co komunikujemy, ma charakter niewerbalny. Każdy element komunikacji niewerbalnej wywiera zna- czący wpływ i na Ciebie, i na mnie. Jednak większość ludzi albo zostawia ją własnemu biegowi, albo stara się ją kontrolować i, co za tym idzie, wierzy, że wysyła komunikaty określonej treści, lecz nie zdaje sobie sprawy, że są one odbierane inaczej. Właśnie dlatego tak niewielu ludzi ma realny wpływ na swoją rzeczywistość. Prawie nikt nie komunikuje się jasno. A nieporozu- mienia się mnożą. Dlaczego? Ludzi nigdy nie uczono, jak wykorzystywać jako narzędzia wywierania wpływu na przykład ich otoczenie, biurko, kolor domu, biżuterię, dekolt, długość spódnicy, biodrówki czy tatuaże. A kiedy się nad tym zastanowisz, dojdziesz do wniosku, że to wstyd: bo chociaż słowa, które Ty czy ja wypowiadamy, są piekielnie ważne, to jednak komunikaty niewerbalne, które wysyłamy i od- bieramy, okazują się znacznie ważniejsze. Proszę bardzo: pracowniczka biura, która dobrze wykonywaną pracą chce zwrócić na siebie uwagę przełożonych i otrzymać awans, zaczyna od sweterka z głębokim dekoltem… Zwraca na siebie uwagę? Oczywiście. Otrzymuje awans? Nie. Bardzo wiele badań pokazuje, że kiedy kobiety zajmujące się zawodowo sprzedażą (z wyjątkiem kasyn i kurortów) ubiorą się wyzywająco, odbywają dłuższe spotkania z decydentami. Dalsze konsekwencje? Finalizują mniej transakcji. Ubiór ma duże znaczenie. Pojęcie „mowy ciała” jest nadużywane. 32 Sekretny język biznesu. Rozszyfruj każdego w 3 sekundy Jedna osoba może powiedzieć: „W czasie spotkania mowa jej ciała była bardzo negatywna”, a druga stwierdzi: „Język jego ciała był bardzo agresywny i zastraszający”. Jednak w obu przypadkach mowa ciała stanowi tylko część procesu komunikacji, która dopro- wadziła komentujących do konkretnego wniosku bądź interpretacji cudzego nastawienia. A interpretacje są równie często trafne, jak i błędne. Mówimy o mowie ciała tak, jakby stanowiła osobne, odrębne działanie, które pozostaje bez związku z innymi elementami procesu komunikacji, między innymi słowami, tempem mówienia czy tonem i natężeniem głosu. Tymczasem one współwystępują i niezwykle trudno (o ile nie jest to niemożliwe) całkowicie oddzielić je od siebie. Chociaż wzajemne relacje między poszczególnymi elementami procesu komunikacji są skomplikowane, badacze i naukowcy sku- tecznie przeanalizowali jego części i składniki, aby lepiej zrozumieć pracę zarówno każdego z osobna, jak i wszystkich razem. Mowę ciała i inne składniki komunikacji niewerbalnej można bez trudu zaobserwować i zmierzyć. Dzięki temu nasza wiedza na ich temat systematycznie i szybko się pogłębia. W niniejszej książce przedstawię nowy aspekt mowy ciała i ko- munikacji niewerbalnej — sekretny język biznesu. A przy okazji z przyjemnością dostarczę Ci sporą dawkę ciekawych wiadomości. Używaj omówionych tutaj narzędzi do wywierania skutecz- niejszego wpływu. Korzystaj ze wszystkiego, czego się nauczysz, aby odczytywać innych. Ruchy ludzkiego ciała są zwykle kontrolowane przez nieświadomy umysł, dlatego osoba, którą obserwujesz, może nie tylko nie zdawać sobie sprawy z tego, jaki komunikat wysyła, lecz nawet nie zgadzać się z nim na poziomie świadomości! (Prawdopodobnie chcesz przeczytać to jeszcze raz). Sekretny język biznesu 33 Komunikacja na ogół nastręcza tak wielu trudności między innymi dlatego, że ludzie żyją tak, jakby kierował nimi automa- tyczny pilot. Rzadko używamy świadomej woli. Zresztą gdybyśmy musieli ją włączać, wykonując każdą, nawet najdrobniejszą czyn- ność, nie bylibyśmy w stanie niczego skończyć i poginęlibyśmy w wypadkach samochodowych w ciągu najbliższego tygodnia. Na poziomie nieświadomości (czyli tej części nas, która — bez względu na okoliczności — „robi”, a nie „myśli”) mózg wysyła ciału bodźce, aby znieruchomiało, uciekło, spojrzało, podjęło walkę czy też poruszało się, zaangażowało, ukryło — listę można wydłużać bez końca. Wszystko to dzieje się, zanim włączy się myśląca (korowa) część mózgu i zorientuje się, co robi ciało. Słowa wychodzą z Twoich ust i ani się obejrzysz, mówisz coś, czego wcale nie masz na myśli (chociaż być może tak czujesz). Czasami myślący mózg nadąża za nieświadomym umysłem, niekiedy jednak działają rozłącznie i wywołują skrajnie różne za- chowania. Coraz więcej badań potwierdza jednak, że nie ma wyraźnego związku między osobowością i reakcjami nieświadomego umysłu a oso- bowością i reakcjami świadomego umysłu. (Powiedz: „No, no!”). Tak oto, kiedy czytasz drugą osobę, możesz widzieć jedno, a ona będzie myślała coś zupełnie innego. Wreszcie jeśli potraktujesz tę książkę jako pomoc w rozszy- frowywaniu nieświadomego umysłu oraz wykorzystasz zawarte w niej wiadomości, aby przewidywać nieświadome zachowania i de- cyzje (te, które wydarzają się szybko i bez udziału Twojej woli), będzie Ci łatwiej czytać innych ludzi i domyślać się ich zachowań. Będziesz umiał z łatwością wpływać na innych. 34 Sekretny język biznesu. Rozszyfruj każdego w 3 sekundy Będziesz wiedział, co zrobią za chwilę, częściej, niż potrafisz sobie to wyobrazić. A czy będziesz wiedział, o czym naprawdę myślą na poziomie świadomości? To nie najlepszy sposób na wykorzystanie umiejętności odczy- tywania mowy ciała. Oto krótki przykład. Czy zdarza Ci się złapać na tym, że przyglądasz się jakiejś kobiecie, lecz zdajesz sobie z tego sprawę po pewnej chwili i do- piero wtedy zaczynasz się zastanawiać, dlaczego to robisz? Osoba, której się przyglądasz, nie jest atrakcyjna i wcale Cię nie interesuje. A jednak świdrujesz ją spojrzeniem. W świecie biznesu przez takie zachowanie możesz popaść w ciężkie tarapaty. Ale spróbuj jej powiedzieć, że kierował Tobą nieświadomy umysł, a Ty tak naprawdę nic nie chciałeś przez to powiedzieć... A przecież w tej sytuacji będzie to oczywiście prawda! Twój nieświadomy umysł kazał Ci, być może, wpatrywać się w kobietę, ponieważ wydała mu się zagrożeniem albo przypominała kogoś, z kim miałeś styczność (zazwyczaj emocjonalną i negatywną) w przeszłości. Niezależnie od tego, co leżało u podstaw Twojego zachowania (nie możesz być pewny, dlaczego nieświadomy umysł nakazuje ciału coś zrobić, możesz tylko obserwować konsekwencje), i Ty, i kobieta dowiedzieliście się czegoś nowego, lecz niekoniecznie tego samego. Sekretnego języka biznesu używa się najczęściej po to, aby wywrzeć wpływ na nieświadomy umysł i zachowania, za które on odpowiada. Jednak równie ważne jest oddziaływanie na myślący mózg. Czytając tę książkę, miej w pamięci dwa kluczowe stwierdzenia. Sekretny język biznesu 35 Ludzkie myśli i zachowania często nie są ze sobą związane tak, jak chciałbyś wierzyć. Zwykle świadomy umysł jest bardziej podatny na słowa, a nie- świadomy — na wszystko inne (na komunikaty niewerbalne, w tym mowę ciała). Aby dowiedzieć się więcej na temat nieświadomego umysłu oraz złudzenia świadomej woli, przeczytaj szeroką dyskusję na http://www.kevinhogan.com/nonconsciousmind.htm. Badania nad komunikacją niewerbalną Mowę ciała, w takiej czy innej formie, obserwowano i dyskutowano nad nią od czasów starożytnego Rzymu i Grecji. O języku ciała i za- chowaniach niewerbalnych mówi się w wielu różnych dziedzinach takich jak antropologia, taniec, psychiatria czy socjologia. Nawet Karol Darwin w 1872 roku podjął temat mimiki; od tego czasu na- ukowcy udowodnili wiele teorii brytyjskiego uczonego. Oficjalnie mowa ciała stała się przedmiotem badań tuż po dru- giej wojnie światowej. W latach pięćdziesiątych przeprowadzono pierwsze dogłębne analizy komunikacji niewerbalnej, a w latach sześćdziesiątych nastąpił gwałtowny wzrost liczby i rodzajów for- malnych badań. Dziedzina ta rozwijała się i ewoluowała w latach siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych; w obecnej dekadzie poczyniono dalsze postępy i dokonano wielu kolejnych odkryć. Początkowo badacze koncentrowali się na mowie ciała jako konkretnych, odrębnych działaniach, które mają określone znaczenie. Takie podejście w następnych latach utorowało drogę do ujęcia tego zagadnienia jako złożonego aspektu komunikacji, w której poszczególne czynności niosą często wiele różnych treści zależnych między innymi od kontekstu, środowiska, kultury czy osobowości. 36 Sekretny język biznesu. Rozszyfruj każdego w 3 sekundy Dlaczego powinieneś zainteresować się badaniami naukowymi nad mową ciała? Ponieważ zdobywana dzięki nim wiedza odgrywa ogromną rolę w Twoim życiu codziennym. Nie sposób uciec od potęgi i wpływu mowy ciała. Badania i analizy po prostu rozpoznają i objaśniają nowe zjawiska, abyś mógł robić z tych wiadomości powszedni użytek. Dotychczas brakowało źródeł, które pomogłyby Ci zrozumieć naukowe oblicze dziedziny mowy ciała i przełożyć teorię na co- dzienną praktykę. Niniejsza książka ma na celu wypełnić tę lukę, abyś mógł spojrzeć na komunikację niewerbalną w całkowicie nowy — i użyteczny — sposób oraz nauczyć się wykorzystywać ją do wywierania wpływu. Zanim jednak osiągniemy ten etap, trzeba omówić kilka pod- stawowych zagadnień. Komunikacja niewerbalna i werbalna Od czasu do czasu definicje komunikacji niewerbalnej i werbalnej dyskutuje się oczywiście od nowa — kiedy naukowcy podejmują kolejną próbę sformułowania możliwie precyzyjnego opisu tych zagadnień w świetle nowo zdobytej wiedzy. Jednak na użytek ni- niejszej książki oprę się na najbardziej podstawowych i powszechnie przyjętych formułkach. Komunikacja niewerbalna — proces wysyłania i odbierania komunikatów zbudowanych bez użycia słów, za to za pomocą między innymi mowy ciała, mimiki, gestu, ruchu, dotyku, odległości czy kontaktu wzrokowego. Komunikacja werbalna — proces wysyłania i odbierania komunikatów zbudowanych przy użyciu słów; są to na przykład słowa wypowiedziane lub zapisane oraz język migowy. Sekretny język biznesu 37 Chwileczkę. Komunikacja werbalna obejmuje słowa, które zapisujesz na kartce papieru? Ktoś gdzieś kiedyś nauczył Cię, że komunikacja werbalna to tylko słowa wypowiedziane! Ścisła in- terpretacja tego terminu uwzględnia słowa jako takie — bez względu na to, czy są wypowiedziane, zapisane bądź pokazane. Specjaliści czasami nie są zgodni co do tego, gdzie zaklasyfi- kować takie zjawiska komunikacyjne jak język migowy czy ton głosu. Ten pierwszy opiera się na gestach, które mają charakter niewerbalny, lecz tak naprawdę są słowami, a więc mają charakter werbalny. Z kolei ton głosu jest dźwiękiem wypowiedzianym, lecz nie jest słowem. Łatwo zrozumieć, jak i dlaczego podczas dyskusji nad komuni- kacją niewerbalną i werbalną powstaje tyle różnych interpretacji, definicji i niuansów. Subtelności zostawiam nauczycielom akade- mickim i autorytetom naukowym, a sam przejdę do bardziej prak- tycznych aspektów mowy ciała. Moim celem jest bowiem pomóc Ci zrozumieć sekretny język biznesu. Czy jedno z dwóch poniższych zdań można rozpatrywać w ka- tegoriach komunikacji niewerbalnej? 1. Nie ma żadnego znaczenia, czy zaklasyfikujemy materiał pisany jako komunikację werbalną czy niewerbalną. 2. NIE ma ŻADNEGO ZNACZENIA, czy zaklasyfikujemy materiał pisany jako komunikację werbalną czy niewerbalną! Odpowiedź? Nie wiem… Jaką rolę odgrywa mowa ciała w procesie komunikacji W poprzednim podrozdziale stwierdziłem, że poszczególne ele- menty niewerbalne i werbalne nie mogą być całkowicie oddzielo- ne i wyizolowane z procesu komunikacji jako pewnej całości. To 38 Sekretny język biznesu. Rozszyfruj każdego w 3 sekundy jeden z najbardziej interesujących (a czasami frustrujących) aspek- tów badania komunikacji, ponieważ możliwe kombinacje i wzajem- ne relacje są tak liczne i różnorodne, że trudno sklasyfikować je w jasny i jednoznaczny sposób. Kiedy jednak zastanowisz się wyłącznie nad mową ciała i jej rolą w komunikacji, wyłonią się jej podstawowe cechy i funkcje. Te z kolei można przyporządkować do następujących ogólnych kategorii, które wyznaczył Mark Knapp w swojej książce Komu- nikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich1: (cid:132) powtarzanie, (cid:132) sprzeczność, (cid:132) uzupełnianie, (cid:132) zastępowanie, (cid:132) akcentowanie/moderowanie, (cid:132) regulacja. Złowrogo brzmiące kategorie pochodzą wprost ze świata na- ukowego i akademickiego. Nadajmy im bardziej praktyczny cha- rakter i opatrzmy kilkoma przykładami. Powtarzanie. Zachowania niewerbalne często służą powtó- rzeniu tego, co zostało wyrażone słowami. Czy prosząc swojego małżonka, aby położył siatkę z zakupami na stole, wskazujesz to miejsce w trakcie swojej wypowiedzi lub po jej skończeniu? Jeśli tak robisz, to już wiesz, na czym polega powtarzanie. Wskazanie (niewerbalne) powtarza prośbę (werbalną), gdzie położyć zakupy. 1 Mark L. Knapp, Judith A. Hall, Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, tłum. Anna Śliwa, Leszek Śliwa, Wyd. I, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2000 — przyp. tłum. Sekretny język biznesu 39 Sprzeczność. To jedna z najbardziej zróżnicowanych kategorii zachowań niewerbalnych. Ze sprzecznością mamy do czynienia, kiedy mówisz przyjaciółce, że ciasto, które upiekła, jest pyszne (werbalnie), ale uciekasz spojrzeniem w bok (niewerbalnie). Stanowi ona jasny i wyraźny znak, że kłamiesz, jesteś zdener- wowany, nie zgadzasz się z kimś albo z jeszcze innego powodu czujesz się osaczony bądź masz mieszane uczucia wobec czegoś. Gdy komunikaty werbalne i niewerbalne wykluczają się, osoba, która je odbiera, większą wiarygodność przypisze zwykle za- chowaniu niewerbalnemu. Jeszcze bardziej fascynujące jest jednak to, że interpretujemy sprzeczne informacje, opierając się częściowo na tym, jak łatwo (lub trudno) udawać dane zachowanie niewerbalne. Na przykład dziecko mówi, że boli je brzuch i nie może wynieść śmieci. Ciężko jest pozorować język ciała związany z bólem brzucha (między innymi bladość, potliwość, gorączkę czy utrzymujący się ogólny dyskomfort). Dlatego większość rodziców na początku sceptycznie odniesie się do stwierdzenia dziecka i uwierzy do- piero wtedy, gdy przekona się, że jego zachowanie niewerbalne jest prawdziwe. Uzupełnianie. Ta kategoria jest do pewnego stopnia związa- na z kategorią sprzeczności. Zachowania niewerbalne, które uzupełniają i potwierdzają stwierdzenia werbalne, poświad- czają ich wiarygodność, pod warunkiem że zachowania nie- werbalne są odbierane jako prawdziwe i nieudawane. Pewna moja znajoma została kiedyś zatrzymana przez policję za przekroczenie dozwolonej prędkości. Kobieta była tym szczerze zawstydzona, ponieważ po prostu nie zwróciła uwa- gi na to, jak szybko jedzie. Co gorsza, posiadała prawo jazdy 40 Sekretny język biznesu. Rozszyfruj każdego w 3 sekundy od prawie dwudziestu lat i nigdy dotąd nie została zatrzyma- na. Zanim policjant zdążył podejść do jej samochodu, zna- joma rozpłakała się i zdenerwowała na samą siebie. Policjanci są szczególnie skuteczni w odczytywaniu werbal- nych i niewerbalnych komunikatów, które wysyłają ludzie będący w stresie. Osoby, z którymi stykają się stróże porządku — spójrzmy prawdzie w oczy — nie chcą płacić mandatu ani tym bardziej iść do więzienia, dlatego często próbują kłamać i starają się zręcznie wyplątać z nieprzyjemnej sytuacji. Poli- cjant, który zatrzymał moją znajomą, dostrzegł od razu, że jej zachowania niewerbalne (między innymi to, że płakała i cała się trzęsła) były prawdziwe i nieudawane. To, w połączeniu z jej czystym kontem kierowcy oraz przyznaniem się do zła- mania przepisów drogowych, przekonało funkcjonariusza do tego, aby poprzestać na ostrzeżeniu kobiety. Jej zachowania niewerbalne uzupełniały stwierdzenia werbalne, czyniąc je tym samym bardziej wiarygodnymi dla policjanta. Zastępowanie. Ta kategoria obejmuje zachowania niewerbalne osoby, która nie chce sięgać po komunikaty werbalne. Być może treść jest zbyt trudna do wyrażenia słowami albo wypowiedze- nie jej na głos wywołałoby konflikt lub zmusiło do konfrontacji. W tego rodzaju sytuacjach dzięki zastąpieniu słów zachowa- niami niewerbalnymi można przekazać daną informację w do- godniejszy sposób. Czy zdarzyło Ci się spotkać w sklepie znajomego, który za- czął mówić i nie mógł przestać? Gdy dzieje się coś takiego, naj- pierw prawdopodobnie próbujesz wycofać się z rozmowy za pomocą mowy ciała. Przestajesz patrzyć na rozmówcę albo odwracasz się i/lub cofasz o krok lub dwa. Jeśli druga osoba nadal nie rozumie Twojego komunikatu, z niechęcią uciekasz się do Sekretny język biznesu 41 stwierdzeń typu: „Muszę już iść”. Czułbyś się lepiej, gdybyś mógł zastąpić te słowa komunikatem niewerbalnym i za jego pomocą skończyć rozmowę. Akcentowanie/moderowanie. Ta kategoria obejmuje wszelkiego rodzaju zachowania niewerbalne, które mają na celu wspierać komunikaty werbalne — czyli zarówno wzmacniać i podkreślać ich wymowę, jak i łagodzić ją lub osłabiać. Tego rodzaju mowa ciała na różne sposoby pogłębia i niuansuje komunikat. Na przykład kiedy jesteś zły na współpracownika, możesz podkreślić swój komunikat ruchem palca, zmarszczeniem brwi lub potrząśnięciem głową. W ten sposób dajesz drugiej osobie do zrozumienia, że nie żartujesz, czujesz prawdziwą złość i chcesz zostać dobrze zrozumiany. Jeśli jednak poprawiasz drobny błąd, który popełnił Twój podwładny, możesz złagodzić swój komunikat, otwierając dłonie, uśmiechając się uspokajająco lub dodając otuchy przez poklepanie po ramieniu. Dzięki ła- godzącym wymowę przekazu gestom druga osoba nie tylko pojmie, że zależy Ci na tym, aby naprawiła swój błąd, lecz także zda sobie sprawę, że to nie koniec świata, tylko zwyczajny błąd i pouczające doświadczenie. Regulacja. Ta kategoria obejmuje zachowania niewerbalne, które porządkują wysyłany komunikat albo nadają mu kierunek. Mogą one służyć sygnalizowaniu, że jesteś gotowy zmienić temat albo płynnie oddać głos drugiej osobie. Zachowania regulujące proces komunikacji między dwiema osobami lub w większej grupie pomagają go kontrolować i kierować nim. Na przykład jeśli przewodniczysz dyskusji, która odbywa się przy okrągłym stole i stanowi część spotkania Twojego ze- społu, to aby oddać głos następnej osobie, kiedy nadchodzi jej kolej, możesz skinąć, odwrócić się w jej stronę lub wskazać ją 42 Sekretny język biznesu. Rozszyfruj każdego w 3 sekundy dłonią. Niektórym ludziom sygnały regulujące tok rozmowy sprawiają sporo kłopotów: osoby te przerywają innym albo same tokują, nie dopuszczając nikogo do głosu. Zastosowanie mowy ciała w praktyce Co to wszystko oznacza? Jak stosować mowę ciała i komunikację niewerbalną w praktyce? Możliwości są niemal nieograniczone, a ludzie dość często wykorzystują je nieświadomie, a nie w sposób zamierzony. Niektórzy mają po prostu wrodzony talent do skutecz- nego posługiwania się językiem ciała na co dzień; inni muszą włożyć sporo pracy, aby go opanować i umieć dobrze wykorzystywać. A oto lista popularniejszych przykładów ukazujących, gdzie i kiedy stosuje się powszechnie komunikację niewerbalną: rozmowy kwalifikacyjne, (cid:132) biuro, (cid:132) sprzedaż, (cid:132) negocjacje, (cid:132) (cid:132) perswadowanie, (cid:132) kontakty klient – sprzedawca, (cid:132) przejście przez sklep spożywczy, (cid:132) spotkania, (cid:132) polityka, (cid:132) wynajem, intymność, (cid:132) (cid:132) przyjaźń, (cid:132) (cid:132) praca ze zwierzętami, rodzicielstwo, Sekretny język biznesu 43 (cid:132) spotkania biznesowe, (cid:132) prezentacja nieruchomości, (cid:132) czas posiłku, (cid:132) załatwianie spraw, (cid:132) wywiadówki, (cid:132) zakupy, (cid:132) przywództwo, (cid:132) uprawianie sportu, (cid:132) planowanie wakacji. Powyższą listę można wydłużać w nieskończoność! Komunika- cja niewerbalna jest bowiem obecna we wszystkim, co robisz każdego dnia. Język Twojego ciała wywiera wpływ na wszystkich ludzi, którzy Cię otaczają, a oni z kolei oddziałują na Ciebie. Nie sposób go uniknąć — zresztą dlaczego miałbyś to robić? Mowa ciała to jeden z najważniejszych składników procesu ko- munikacji, a Ty decydujesz, jak go wykorzystasz. Możesz zdać się na swój nieświadomy umysł albo nauczyć się posługiwać mową ciała świadomie. Wybierz drogę aktywnej nauki, ponieważ dzięki niej zyskasz największe szanse, aby uczynić Twoje życie bogatszym, bardziej interesującym, bardziej wydajnym i bardziej skutecznym pod każ- dym względem. Chcąc udzielić pomocy właśnie w tym zakresie, napisałem niniejszą książkę. Rozdział 1. W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE 1. Obserwacje mowy ciała i dyskusje jej dotyczące trwają już setki lat, lecz pełnoprawną dziedziną nauki stały się dopiero po drugiej wojnie światowej. 44 Sekretny język biznesu. Rozszyfruj każdego w 3 sekundy 2. Mowa ciała jest ważnym składnikiem procesu komunikacji, lecz nie może być całkowicie oddzielona i odizolowana od innych jego elementów. Wszystkie bowiem współwystępują i oddziałują na siebie nawzajem na bardzo różne sposoby, w zależności między innymi od kontekstu, środowiska, kultury czy osobowości. 3. Istnieje wiele szczegółowych, skrupulatnych definicji, któ- rymi można opisać komunikację niewerbalną i werbalną, ale na użytek niniejszej książki skupimy się na najbardziej podstawowych definicjach: Komunikacja niewerbalna — proces wysyłania i odbierania komunikatów zbudowanych bez użycia słów, za to za po- mocą między innymi mowy ciała, mimiki, gestu, ruchu, dotyku, odległości czy kontaktu wzrokowego. Komunikacja werbalna — proces wysyłania i odbierania komunikatów zbudowanych przy użyciu słów; są to na przy- kład słowa wypowiedziane lub zapisane oraz język migowy. 4. Istnieje sześć głównych kategorii mowy ciała, które w swojej książce Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludz- kich przedstawił Mark Knapp: (cid:132) powtarzanie, (cid:132) sprzeczność, (cid:132) uzupełnianie, (cid:132) zastępowanie, (cid:132) akcentowanie/moderowanie, (cid:132) regulacja. 5. Mowa ciała znajduje niemal nieskończoną liczbę zasto- sowań w życiu codziennym, niezależnie od tego, czy wy- korzystuje się ją nieświadomie, czy w sposób zamierzony. Sekretny język biznesu 45 Osoby, które posługują się nią najlepiej i najskuteczniej, żywo interesują się, jak efektywnie opanować i wykorzy- stywać komunikację niewerbalną. Przeczytaj więcej na temat nieświadomego umysłu oraz o tym, jak często myli się go z podświadomym umysłem: http://www.kevinhogan/nonconsciousmind.htm. ĆWICZENIA DO rozdziału 1. 1. Przejrzyj „Rozdział 1. w telegraficznym skrócie” i odpo- wiedz na poniższe pytania: (cid:132) Który lub które z najważniejszych punktów szczególnie Cię zainteresowały? Dlaczego? (cid:132) Który lub które z najważniejszych punktów najbardziej Cię zaskoczyły? Dlaczego? 2. Przypomnij sobie swoją ostatnią rozmowę. Opisz zachowania niewerbalne, które pojawiły się w czasie tej interakcji. A teraz przyporządkuj każde z nich do odpowiedniej kategorii (powtarzanie, sprzeczność, uzupełnianie, zastę- powanie, akcentowanie/moderowanie, regulacja). 3. Wybierz się do restauracji, kawiarni, centrum handlowego czy w inne publiczne miejsce i obserwuj interakcje między dwiema lub więcej osobami. Zanotuj opis zachowań nie- werbalnych, które obserwujesz. A teraz przyporządkuj każde z nich do odpowiedniej kategorii (powtarzanie, sprzeczność, uzupełnianie, zastę- powanie, akcentowanie/moderowanie, regulacja).
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sekretny język biznesu. Rozszyfruj każdego w 3 sekundy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: