Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00348 004679 22928389 na godz. na dobę w sumie
Sekrety cyfrowej ciemni Scotta Kelbyego. Edycja i obróbka zdjęć w programie Adobe Photoshop Lightroom - książka
Sekrety cyfrowej ciemni Scotta Kelbyego. Edycja i obróbka zdjęć w programie Adobe Photoshop Lightroom - książka
Autor: Liczba stron: 472
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1198-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> photoshop lightroom
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).


Poznaj tajniki pracy w cyfrowej ciemni

Zarówno profesjonalni fotografowie, jak i amatorzy już dawno odkryli ogromną zaletę technologii cyfrowej -- możliwość obróbki i korygowania zdjęć za pomocą programów graficznych. Jednak tym fotografom, którzy korzystali wcześniej z tradycyjnych technik obróbki fotografii w ciemni, możliwości aplikacji często nie wystarczały. Nawet dodatkowe moduły do obróbki plików RAW nie dawały takiej swobody twórczej, jakiej oczekiwaliby zaawansowani artyści.

Sytuacja zmieniła się wraz z pojawieniem się na rynku programu Lightroom. Ten kolejny niesamowity produkt firmy Adobe zrewolucjonizował proces obróbki cyfrowych fotografii. Dzięki niemu można dokonać niemal dowolnych korekt i zmian na fotografiach, przygotować je do druku i prezentacji w sieci, zapisywać w jednym z wielu formatów oraz przejrzyście katalogować. Lightroom to prawdziwa ciemnia fotograficzna w wersji cyfrowej.

Książka 'Sekrety cyfrowej ciemni Scotta Kelby'ego. Edycja i obróbka zdjęć w programie Adobe Photoshop Lightroom' to podręcznik, dzięki któremu poznasz i opanujesz potęgę możliwości tego narzędzia. Jej autor, Scott Kelby, twórca wielu doskonałych książek poświęconych fotografii cyfrowej, przedstawia w niej techniki pracy w cyfrowej ciemni z aplikacją Lightroom.

Czytając tę książkę, dowiesz się, jak zaimportować zdjęcia do programu, skatalogować je i opisać słowami kluczowymi. Nauczysz się przeprowadzać podstawowe korekcje, modyfikować parametry zdjęć za pomocą krzywych tonalnych, tworzyć wzorcowe zestawy ustawień i przypisywać je do grup zdjęć. Poznasz techniki usuwania zniekształceń i zakłóceń wprowadzanych przez układ optyczny aparatu, kadrowania fotografii i konwersji barwnych. Przeczytasz także o drukowaniu i publikowaniu zdjęć oraz o technikach pracy podczas sesji fotograficznych.

Ucz się od mistrza i zostań mistrzem!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Sekrety cyfrowej ciemni Scotta Kelbyego. Edycja i obr(cid:243)bka zdjŒ(cid:230) w programie Adobe Photoshop Lightroom Autor: Scott Kelby T‡umaczenie: Piotr Cie(cid:156)lak ISBN: 978-83-246-1198-0 Tytu‡ orygina‡u: The Adobe Photoshop Lightroom Book for Digital Photographers Format: B5, stron: 472 Poznaj tajniki pracy w cyfrowej ciemni (cid:149) Jak zaimportowa(cid:230) fotografie do programu i katalogowa(cid:230) je? (cid:149) W jaki spos(cid:243)b korygowa(cid:230) parametry ekspozycji? (cid:149) Jak drukowa(cid:230) i publikowa(cid:230) zdjŒcia? Zar(cid:243)wno profesjonalni fotografowie, jak i amatorzy ju¿ dawno odkryli ogromn„ zaletŒ technologii cyfrowej (cid:150) mo¿liwo(cid:156)(cid:230) obr(cid:243)bki i korygowania zdjŒ(cid:230) za pomoc„ program(cid:243)w graficznych. Jednak tym fotografom, kt(cid:243)rzy korzystali wcze(cid:156)niej z tradycyjnych technik obr(cid:243)bki fotografii w ciemni, mo¿liwo(cid:156)ci aplikacji czŒsto nie wystarcza‡y. Nawet dodatkowe modu‡y do obr(cid:243)bki plik(cid:243)w RAW nie dawa‡y takiej swobody tw(cid:243)rczej, jakiej oczekiwaliby zaawansowani arty(cid:156)ci. Sytuacja zmieni‡a siŒ wraz z pojawieniem siŒ na rynku programu Lightroom. Ten kolejny niesamowity produkt firmy Adobe zrewolucjonizowa‡ proces obr(cid:243)bki cyfrowych fotografii. DziŒki niemu mo¿na dokona(cid:230) niemal dowolnych korekt i zmian na fotografiach, przygotowa(cid:230) je do druku i prezentacji w sieci, zapisywa(cid:230) w jednym z wielu format(cid:243)w oraz przejrzy(cid:156)cie katalogowa(cid:230). Lightroom to prawdziwa ciemnia fotograficzna w wersji cyfrowej. Ksi„¿ka (cid:132)Sekrety cyfrowej ciemni Scotta Kelby(cid:146)ego. Edycja i obr(cid:243)bka zdjŒ(cid:230) w programie Adobe Photoshop Lightroom(cid:148) to podrŒcznik, dziŒki kt(cid:243)remu poznasz i opanujesz potŒgŒ mo¿liwo(cid:156)ci tego narzŒdzia. Jej autor, Scott Kelby, tw(cid:243)rca wielu doskona‡ych ksi„¿ek po(cid:156)wiŒconych fotografii cyfrowej, przedstawia w niej techniki pracy w cyfrowej ciemni z aplikacj„ Lightroom. Czytaj„c tŒ ksi„¿kŒ, dowiesz siŒ, jak zaimportowa(cid:230) zdjŒcia do programu, skatalogowa(cid:230) je i opisa(cid:230) s‡owami kluczowymi. Nauczysz siŒ przeprowadza(cid:230) podstawowe korekcje, modyfikowa(cid:230) parametry zdjŒ(cid:230) za pomoc„ krzywych tonalnych, tworzy(cid:230) wzorcowe zestawy ustawieæ i przypisywa(cid:230) je do grup zdjŒ(cid:230). Poznasz techniki usuwania zniekszta‡ceæ i zak‡(cid:243)ceæ wprowadzanych przez uk‡ad optyczny aparatu, kadrowania fotografii i konwersji barwnych. Przeczytasz tak¿e o drukowaniu i publikowaniu zdjŒ(cid:230) oraz o technikach pracy podczas sesji fotograficznych. Ucz siŒ od mistrza i zostaæ mistrzem! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Importowanie zdjęć. Jak wczytać fotografi e do programu Photoshop Lightroom? Wczytywanie zdjęć do programu Photoshop Lightroom. . . . . . . . . 20 Jak zautomatyzować importowanie zdjęć dzięki „obserwowanym” folderom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Tworzenie własnych szablonów nazw, czyli jak zaoszczędzić mnóstwo czasu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Konfiguracja ustawień importowania zdjęć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 ROZDZIAŁ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Biblioteka. Zarządzanie kolekcją fotografi i Najwygodniejszy sposób na przeglądanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Niestandardowy podgląd zdjęć w bibliotece lub module do edycji obrazu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Sortowanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Nadawanie nazw kolorowym etykietom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Tworzenie kolekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Zarządzanie zdjęciami przy użyciu słów kluczowych. . . . . . . . . . . . . 83 Kiedy warto posłużyć się tymczasowymi kolekcjami? . . . . . . . . . . . . .90 Tworzenie zestawów tematycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Zmiana, dodawanie i edycja metadanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Zaskocz przyjaciół możliwościami odbiornika GPS. . . . . . . . . . . . . .105 Błyskawiczne wyszukiwanie potrzebnych zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . .107 Logo i nazwa własnego studia graficznego w programie Lightroom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111 Ukryte możliwości taśmy filmowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115 Zmiana nazw zdjęć znajdujących się na dysku twardym komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116 Przenoszenie zdjęć i obsługa folderów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 Obsługa wielu bibliotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 W jaki sposób automatycznie utworzyć kopię zapasową bazy danych?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 Zmiana wyglądu ornamentów na dole ostatniego panelu . . . . . .129 ROZDZIAŁ 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Proste przetwarzanie obrazu. Wprowadzanie drobnych poprawek  w wyglądzie zdjęć Błyskawiczne poprawki w wyglądzie obrazu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 Jak skorygować kilka zdjęć w ten sam sposób? . . . . . . . . . . . . . . . . .141 Zapisywanie skorygowanych zdjęć w formacie JPEG . . . . . . . . . . .143 Spis treści 9 ROZDZIAŁ 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Podstawowe informacje o edycji zdjęć. Wywoływanie zdjęć w cyfrowej ciemni Korekcja balansu bieli w module Develop (przetwarzanie). . . . . .148 Podstawowe zabiegi korekcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154 Seryjna korekcja zdjęć na podstawie ustawień wybranych podczas korygowania wzorcowej fotografii . . . . . . . . . . . . . . . .166 Eksperymenty bez ryzyka, czyli kilka wersji jednego ujęcia . . . . .168 Korekcja kontrastu przy użyciu krzywej tonalnej. . . . . . . . . . . . . . . .170 Wyświetlanie skorygowanej i oryginalnej wersji zdjęcia podczas korekcji obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176 Zapisywanie ulubionych ustawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178 Zwiększanie (lub zmniejszanie) intensywności wybranych barw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182 Jednoczesna korekcja wielu zdjęć przy użyciu automatycznej synchronizacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188 Importowanie ustawień przetwarzania obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . .189 W jakich przypadkach warto skorzystać z usług Photoshopa i jak wrócić do programu Lightroom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190 Zapisywanie zdjęć w formatach JPEG, TIFF, PSD i DNG . . . . . . . .198 Wysyłanie zdjęć pocztą elektroniczną przy użyciu programu Lightroom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202 ROZDZIAŁ 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Nie wszystkie zdjęcia są doskonałe. Rozwiązywanie problemów z cyfrowymi fotografi ami Jak anulować dowolną zmianę w dowolnym momencie?. . . . . . .208 Wyostrzanie obrazu i redukcja szumu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212 Korekcja skutków zjawiska aberracji chromatycznej (czyli okropnych, kolorowych obwódek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214 Usuwanie (lub tworzenie) efektu winiety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216 Kadrowanie i prostowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218 Niezrównana metoda kadrowania zdjęć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224 Prosta kalibracja aparatu w programie Photoshop Lightroom. . . . . 225 Jak wykryć najdrobniejsze pyłki i przekłamania na zdjęciu? . . . . .227 Usuwanie plamek i innych drobnych mankamentów obrazu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228 Korekcja efektu czerwonych oczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234 Automatyczne procesy przetwarzania obrazu z Photoshopa w programie Lightroom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236 ROZDZIAŁ 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Ach, ta wspaniała czerń i biel. Konwersja kolorowych zdjęć na skalę szarości Najprostsza konwersja na czerń i biel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244 Bez pracy nie ma kołaczy, czyli samodzielna konwersja na skalę szarości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Barwienie czarno-białych fotografii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .256 10 Spis treści ROZDZIAŁ 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 Pokaz slajdów. Prezentowanie fotografi i na ekranie Błyskawiczny pokaz slajdów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264 Podstawowe informacje o pokazach slajdów (i wybór zdjęć przeznaczonych do wyświetlenia). . . . . . . . . . .266 Projektowanie niestandardowych slajdów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270 Jak umieścić fotografię w tle pokazu slajdów? . . . . . . . . . . . . . . . . . .278 Zapisywanie niestandardowego szablonu pokazu slajdów . . . . .280 Dodawanie tła dźwiękowego i konfiguracja związanych z nim ustawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282 Wysyłanie pokazu slajdów pocztą elektroniczną. . . . . . . . . . . . . . . .286 ROZDZIAŁ 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Odbitki. Drukowanie zdjęć Drukowanie może być bardzo, bardzo proste. . . . . . . . . . . . . . . . . . .290 Umieszczanie napisów na wydrukach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .296 Drukowanie kilku zdjęć na jednym arkuszu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 Końcowe ustawienia drukowania i zarządzanie kolorem. . . . . . . .308 Tworzenie ramek dla drukowanych fotografii. . . . . . . . . . . . . . . . . . .314 ROZDZIAŁ 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Internet. Publikowanie zdjęć w galeriach internetowych Zanim rozpoczniesz projektowanie swojej pierwszej galerii internetowej… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320 Projektowanie własnej galerii internetowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .322 Umieszczanie internetowej galerii zdjęć na serwerze . . . . . . . . . . .334 ROZDZIAŁ 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 Krok po kroku: zdjęcia ślubne i portretowe. Co, w jakiej kolejności i dlaczego, a także o tym,  kiedy należy użyć Photoshopa Krok pierwszy: Wszystko zaczyna się od sesji fotograficznej . . . . . .338 Krok drugi: Co należy zrobić zaraz po zakończeniu sesji zdjęciowej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .344 Krok trzeci: Utworzenie czterech tematycznych kolekcji upraszcza dalszą pracę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .346 Krok czwarty: Wybór zdjęć do albumu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .348 Krok piąty: Prezentowanie zdjęć w studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .355 Krok szósty: Edycja zdjęć w programach Photoshop Lightroom i Photoshop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .364 Krok siódmy: Udostępnienie klientom zdjęć do weryfikacji w Internecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .374 Spis treści 11 ROZDZIAŁ 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Krok po kroku: zdjęcia krajobrazowe. Edycja i przetwarzanie zdjęć plenerowych  i krajobrazowych Krok pierwszy: Importowanie i porządkowanie zdjęć . . . . . . . . . . .384 Krok drugi: Edycja zdjęcia w programie Photoshop Lightroom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .388 Krok trzeci: Końcowe poprawki w Photoshopie. . . . . . . . . . . . . . . . .390 Krok czwarty: Drukowanie gotowego zdjęcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . .396 Gdzie szukać dalszych informacji o programie Lightroom? . . . . .398 ROZDZIAŁ 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Program Lightroom 1.1 — aktualizacja. Błyskawiczne wprowadzenie do nowych  funkcji programu Zarządzanie własnymi szablonami i ustawieniami w wersji 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .402 Zarządzanie własnymi szablonami i ustawieniami w wersji 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .403 Wyświetlanie kopii wirtualnych w wersji 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .404 Wyświetlanie kopii wirtualnych w wersji 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405 Odmontowywanie kart pamięci w wersji 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .406 Odmontowywanie kart pamięci w wersji 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .407 Łączenie bibliotek w wersji 1.0, część 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .408 Łączenie bibliotek w wersji 1.1, część 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .409 Łączenie bibliotek w wersji 1.0, część 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .410 Łączenie bibliotek w wersji 1.1, część 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .411 „Stemplowanie” słowami kluczowymi w wersji 1.0. . . . . . . . . . . . . .412 „Malowanie” ustawieniami w wersji 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .413 Aktualizacja zawartości foldera w wersji 1.0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .414 Aktualizacja zawartości foldera w wersji 1.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .415 Tworzenie i otwieranie bibliotek w wersji 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .416 Tworzenie i otwieranie bibliotek w wersji 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .417 Filtrowanie przy użyciu przeglądarki metadanych w wersji 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .418 Filtrowanie przy użyciu przeglądarki metadanych w wersji 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .419 Korekcja kontrastu półcieni w wersji 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .420 Korekcja kontrastu półcieni w wersji 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .421 Wyostrzanie zdjęć w wersji 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .422 Wyostrzanie zdjęć w wersji 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .423 Dodawanie zdjęć do pokazu slajdów w wersji 1.0. . . . . . . . . . . . . . .424 Dodawanie zdjęć do pokazu slajdów w wersji 1.1. . . . . . . . . . . . . . .425 Określanie rozdzielczości drukowania w wersji 1.0. . . . . . . . . . . . . .426 Określanie rozdzielczości drukowania w wersji 1.1. . . . . . . . . . . . . .427 Tworzenie wirtualnych kopii w wersji 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .428 Tworzenie wirtualnych kopii w wersji 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .429 Tworzenie ramek w wersji 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .430 12 Spis treści Tworzenie ramek w wersji 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431 Edycja szablonów metadanych w wersji 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .432 Edycja szablonów metadanych w wersji 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .433 Pasek postępu eksportowania zdjęć w wersji 1.0 . . . . . . . . . . . . . . .434 Pasek postępu eksportowania zdjęć w wersji 1.1 . . . . . . . . . . . . . . .435 Zmiana symboli kończących zestaw paneli w wersji 1.0. . . . . . . . .436 Zmiana symboli kończących zestaw paneli w wersji 1.1. . . . . . . . .437 Importowanie par zdjęć RAW+JPEG w wersji 1.0. . . . . . . . . . . . . . . .438 Importowanie par zdjęć RAW+JPEG w wersji 1.1. . . . . . . . . . . . . . . .439 Eksportowanie zdjęć do Photoshopa i innych formatów w wersji 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440 Eksportowanie zdjęć do Photoshopa i innych formatów w wersji 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .441 Nazewnictwo plików podczas eksportowania do Photoshopa w wersji 1.0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .442 Nazewnictwo plików podczas eksportowania do Photoshopa w wersji 1.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .443 Redukcja szumu w wersji 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .444 Redukcja szumu w wersji 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .445 Z programu Lightroom do modułu Camera Raw w wersji 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .446 Z programu Lightroom do modułu Camera Raw w wersji 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .447 Z modułu Camera Raw do programu Lightroom w wersji 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .448 Z modułu Camera Raw do programu Lightroom w wersji 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .449 Konfiguracja ustawień biblioteki w wersji 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450 Konfiguracja ustawień katalogu w wersji 1.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .451 Importowanie zdjęć z karty pamięci lub z dysku w wersji 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .452 Importowanie zdjęć z karty pamięci lub z dysku w wersji 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .453 Zaznaczanie bez uruchamiania filtrów w wersji 1.0 . . . . . . . . . . . . .454 Zaznaczanie bez uruchamiania filtrów w wersji 1.1 . . . . . . . . . . . . .455 SKOROWIDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 Spis treści 13 Biorąc pod uwagę ilość elektroniki, jaką naszpikowane są korpusy współczesnych aparatów fotograficznych, wręcz trudno uwierzyć, że nadal da się nimi zrobić całkiem nieudane zdjęcie. Pomyśl tylko: na półkach sklepowych są dziś kompaktowe „cyfrówki”, które wyposażono w systemy nawigacji satelitarnej, umożliwiające nawiązanie połączenia z satelitami krążącymi wokół naszego globu na orbicie geostacjonarnej i podanie dokładniej długości i szerokości geograficznej, pod jaką zostało wykonane zdjęcie, lecz nadal nie ma takich, które dysponowałyby stuprocentowo Nie wszystkie zdjęcia są doskonałe Rozwiązywanie problemów z cyfrowymi fotografiami skutecznym systemem redukcji efektu czerwonych oczu. Nie mogę uwierzyć, że do dziś musimy borykać się z tym przebrzydłym efektem… a jednocześnie mam wrażenie, że nieprędko doczekamy się poprawnego rozwiązania tego problemu. Kiedyś tam, kiedy nas już dawno nie będzie, ludzie będą przemieszczać się z miejsca na miejsce przy użyciu plecaków odrzutowych i podróżować latającymi samochodami, medycyna będzie umiała poradzić sobie ze wszystkimi schorzeniami — od łysienia aż do zapalenia opon mózgowych, a fotografowie (zamiast statywów) będą mieli do dyspozycji superstabilne, antygrawitacyjne platformy, unoszące się w powietrzu na dowolnej wysokości… Oczyma wyobraźni widzę, jak jeden z nich, uważnie oglądając cudownie wierną, trójwymiarową, holograficzną projekcję, którą wówczas będzie się nazywać „zdjęciem”, mówi: „Szlag by to trafił! Znów wyszły czerwone oczy. Chyba zapomniałem włączyć przedbłysk lampy…”. Tajemnicą poliszynela jest przecież istnienie Koalicji na rzecz Propagowania Czerwonych Oczu, które ma swoje wtyki we wszystkich znaczących organizacjach i rządach na świecie. Dzięki uporczywym działaniom lobbystycznym koalicja ta od lat skutecznie blokuje znakomite rozwiązania techniczne, które — jeśli trafiłyby w odpowiednie ręce — umożliwiłyby pozbycie się problemu czerwonych oczu raz na zawsze. Tymczasem jednak pokrywają się one warstwą kurzu w tajnych kartotekach i biurach patentowych, wraz z projektami latających spodków i silników napędzanych alternatywnymi źródłami energii. Jestem przekonany, że nigdy nie nadejdzie dzień, w którym będę mógł bezpiecznie zrobić komuś zdjęcie z lampą błyskową, a sfotografowana osoba nie będzie później wyglądała na opętaną przez siły nieczyste… Przepraszam, musiałem się wygadać. Ta teoria spisku nie daje mi spokoju od lat! Nie wszystkie zdjęcia są doskonałe. Rozwiązywanie problemów Nie wszystkie zdjęcia są doskonałe. Rozwiązywanie problemów Rozdział 5. 207 Jak anulować dowolną zmianę w dowolnym momencie? Program Photoshop Lightroom śledzi wszystkie zmiany dokonane w wyglądzie zdjęcia przy użyciu narzędzi modułu Develop (przetwarzanie) i wyświetla je w postaci chronologicznej listy kolejnych czynności w panelu History (historia). Oznacza to, że w każdej chwili możesz anulować dowolną z wykonanych wcześniej poprawek — wystarczy jedno kliknięcie. Niestety, nie da się usunąć jednej operacji z środka listy i zastąpić ją inną, można jednak anulować wszystkie czynności aż do pewnego momentu i kontynuować pracę, jak gdyby wszystkie późniejsze operacje nigdy nie nastąpiły. Oto, jak należy posługiwać się tą funkcją: Krok 1. W celu wyświetlenia historii zmian, jakimi poddałeś edytowane zdjęcie przy użyciu narzędzi w module Develop (przetwarzanie), kliknij pasek tytułowy panelu History (historia), aby ów panel wyświetlić w całości. W panelu tym znajduje się lista wszystkich zmian, jakim poddane zostało bieżące zdjęcie podczas tej sesji z programem Lightroom. Zmiany te ułożone są w porządku chronologicznym; najnowsze na samej górze listy (patrz rysunek). Jeśli po lewej stronie panelu znajdować się będzie suwak, to znaczy, że lista nie zmieściła się w całości w panelu i można przewinąć ją w dół, docierając w ten sposób do operacji przeprowadzonych na samym początku pracy nad zdjęciem. Krok 2. Jeśli wskażesz kursorem myszy dowolny ze stanów historii (tak bowiem nazywają się poszczególne operacje zarejestrowane w omawianym panelu), to na niewielkim podglądzie zdjęcia w panelu Navigator (nawigator) wyświetlony zostanie podgląd fotografii na wskazanym etapie (jak widać na rysunku obok, jakiś czas temu skonwertowałem edytowane zdjęcie na skalę szarości. Taką właśnie wersję fotografii można bowiem zobaczyć na podglądzie w panelu Navigator (nawigator), u samej góry zestawu paneli po lewej stronie). y b l e k t t o c s © 208 Rozdział 5. Nie wszystkie zdjęcia są doskonałe. Rozwiązywanie problemów Krok 3. Jeśli chciałbyś przywrócić wygląd zdjęcia z minionego etapu edycji, to zamiast wskazywać kursorem myszy odpowiadający mu stan historii, po prostu go kliknij. Fotografia zostanie automatycznie przywrócona do wybranego stanu. Przy okazji podpowiem, że w celu anulowania kolejnych stanów historii nie trzeba posługiwać się panelem History (historia) — za każdym razem, gdy naciśniesz Ctrl+Z (Mac OS: Control+Z), anulowany zostanie jeden, kolejny stan wstecz. W celu przywrócenia anulowanego przed chwilą stanu (czyli mówiąc obrazowo, „przesunięcia się do przodu” na chronologicznej liście stanów) naciśnij Ctrl+Y (Mac OS: Command+Shift+Z). Po wciśnięciu dowolnego z wymienionych skrótów, w dolnej części zdjęcia wyświetlony zostanie komunikat informujący o tym, jaki stan został właśnie anulowany lub przywrócony (patrz rysunek). Komunikat ten jest bardzo przydatny, gdyż pozwala uniknąć otwierania panelu History (historia) za każdym razem, gdy chcesz sprawdzić, jaką konkretnie operację edycji zamierzasz anulować lub przywrócić. Krok 4. Jeśli podczas edycji obrazu otrzymasz efekt, który szczególnie przypadnie Ci do gustu, to możesz zapisać bieżący stan dokumentu w postaci tzw. migawki, klikając ikonę z symbolem plusa (+), znajdującą się w prawym górnym rogu panelu Shapshots (migawki). Zapisany w ten sposób stan zostanie wyświetlony w tym panelu, a jego automatycznie wygenerowana nazwa będzie podświetlona, by ułatwić Ci zastąpienie jej własną, bardziej opisową i lepiej kojarzącą się z określonym etapem edycji obrazu (jak widać na rysunku, zapisaną migawkę nazwałem „Grayscale Conversion With Tone Curve”, czyli „konwersja na skali szarości po korekcji tonalnej przy użyciu krzywej”. Dzięki temu nie będę miał w przyszłości żadnych problemów z domyśleniem się, czym charakteryzuje się stan historii, który zapisałem w postaci migawki — jest to po prostu czarno-biały wariant fotografii, którego kontrast został skorygowany przy użyciu krzywej w panelu Tone Curve (krzywa tonalna). Nazwa zapisanej migawki w panelu Shapshots (migawki), widocznym na rysunku obok, została podświetlona). Nie wszystkie zdjęcia są doskonałe. Rozwiązywanie problemów Rozdział 5. 209 ciąg dalszy na następnej stronie Krok 5. Po zapisaniu migawki możesz kontynuować edycję zdjęcia, a jeśli w dowolnym momencie okaże się, że będziesz chciał przywrócić wygląd fotografii z chwili, gdy utworzyłeś migawkę, to po prostu kliknij jej nazwę w panelu Shapshots (migawki). Program Photoshop Lightroom automatycznie odtworzy zapisany wówczas wygląd i stan zdjęcia. Przy okazji warto zapamiętać dwie proste wskazówki. Otóż, po pierwsze, jeśli przywrócisz określony stan dokumentu przy użyciu migawki, to operacja ta zostanie wyświetlona w panelu History (historia) jako osobny stan historii, a nazwa tego stanu będzie zawierała słowo „shapshot”, czyli „migawka”. Takie rozwiązanie pozwala w każdej chwili anulować odtwarzanie wyglądu zdjęcia na podstawie migawki: w tym celu wystarczy po prostu kliknąć nazwę stanu poprzedzającego stan ze słowem „snapshot”. Po drugie zaś, jeśli chcesz utworzyć migawkę na podstawie dowolnego, zarejestrowanego stanu historii, to możesz kliknąć ów stan prawym przyciskiem myszy (Mac OS: kliknąć, przytrzymując klawisz Control) i z podręcznego menu, które się wówczas pojawi, wybrać polecenie Create Snapshot (utwórz migawkę). Program Lightroom utworzy wówczas migawkę na podstawie wskazanego stanu, a Ty unikniesz konieczności fizycznego przywrócenia tego etapu edycji zdjęcia. Nieraz przekonałem się, że jest to bardzo wygodne. Krok 6. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której powinieneś wiedzieć. Przypuśćmy, że zdecydowałeś się odtworzyć stan fotografii na podstawie zapisanej migawki (na przykładowym rysunku odtworzyłem migawkę o nazwie „Grayscale Conversion With Tone Curve”, o której pisałem wcześniej), a następnie przystąpisz do korekcji zdjęcia począwszy od tego momentu (na przykład ja odrobinę rozjaśniłem fotografię i zmiana ta spodobała mi się bardziej niż poprzednie próby edycji tego zdjęcia). Może się zdarzyć, że działania, jakie wówczas podejmiesz, przyniosą tak korzystne zmiany, że postanowisz zaktualizować zapisaną migawkę na podstawie bieżącego wyglądu zdjęcia. Nic prostszego! Wystarczy, że klikniesz nazwę zapisanej migawki prawym przyciskiem myszy (Mac OS: kliknąć, przytrzymując klawisz Control) i z podręcznego menu, które się wówczas pojawi, wybierzesz polecenie Update with Current Settings (zaktualizuj na podstawie bieżących ustawień). 210 Rozdział 5. Nie wszystkie zdjęcia są doskonałe. Rozwiązywanie problemów Krok 7. Założę się, że nie możesz się już doczekać, by dowiedzieć się jeszcze bardziej fascynujących rzeczy! Jeśli tak, to się dobrze składa, bo mam sporo asów w rękawie. Załóżmy, że zapisałeś migawkę zdjęcia, a jakiś czas później odtworzyłeś stan fotografii na jej podstawie, popatrzyłeś na uzyskany wówczas efekt i przypadł Ci on do gustu tak bardzo, że pomyślałeś sobie „byłoby fajnie, gdybym mógł wypróbować te same ustawienia w przypadku innych zdjęć — to mogłoby być bardzo ciekawe!” (na przykład mnie bardzo spodobał się efekt konwersji na skalę szarości zapisany w migawce „Grayscale Conversion With Tone Curve”). Okazuje się, że jest to bardzo proste: wszystkie ustawienia, które doprowadziły do uzyskania określonej migawki zdjęcia, można zapisać w postaci zestawu ustawień. W tym celu kliknij wybraną migawkę, a następnie kliknij ikonę z symbolem plusa (+), znajdującą się na pasku tytułowym panelu Presets (ustawienia). Na ekranie pojawi się wówczas okno dialogowe New Develop Preset (nowe ustawienia przetwarzania obrazu), w którym będziesz mógł nadać zapisywanemu ustawieniu dowolną nazwę. Gdy skończysz, kliknij przycisk Create (utwórz). Krok 8. Gdy otworzysz później dowolne inne zdjęcie, będziesz mógł błyskawicznie poddać je analogicznej konwersji na skalę szarości: wystarczy, że otworzysz panel Presets (ustawienia) i klikniesz nazwę ustawienia zapisanego podczas edycji poprzedniego zdjęcia (na rysunku obok, wygląd zdjęcia po konwersji pokazany jest tylko na niewielkim podglądzie w palecie Navigator (nawigator), gdyż na razie nie kliknąłem jeszcze nazwy ustawienia, a jedynie wskazałem ją kursorem myszy). Rewelacyjna funkcja, prawda? y b l e k t t o c s © WsKazóWKa: Historia stanów rejestrowana jest dla każdego zdjęcia z osobna, jeśli zatem rozpoczniesz edycję innego zdjęcia, to zaczniesz tworzyć kolejną listę stanów historii, odpowiednią dla tej fotografii. W każdej chwili możesz jednak powrócić do edytowania pierwszego zdjęcia: jego lista stanów historii będzie kończyła się w miejscu, w którym przerwałeś korekcję. Nie wszystkie zdjęcia są doskonałe. Rozwiązywanie problemów Rozdział 5. 211 Wyostrzanie obrazu i redukcja szumu Program Photoshop Lightroom oferuje kilka prostych narzędzi, umożliwiających wyostrzanie zdjęć i usuwanie szumu. Piszę „prostych”, gdyż rzeczywiście nie są one zbyt wyrafinowane w obsłudze, a ich działanie w obydwu dziedzinach pozostawia sporo do życzenia. Większość prac związanych z wyostrzaniem obrazu znacznie lepiej jest przeprowadzić w Photoshopie CS2 lub CS3, podobnie zresztą jak korekcję szumu: zarówno sam Photoshop, jak i dostępne moduły rozszerzające jego funkcjonalność (tzw. pluginy) oferują znacznie większe możliwości w zakresie odszumiania obrazu. Jeśli nie dysponujesz Photoshopem, to nie masz wyjścia: musisz skorzystać z narzędzi oferowanych przez program Lightroom (choć na Twoim miejscu już zacząłbym odkładać na nowiutkiego Photoshopa CS3…). y b l e k t t o c s © Krok 1. Przewiń zestaw paneli po prawej stronie modułu Develop (przetwarzanie) w dół i odszukaj panel o nazwie Detail (szczegóły), w którym znajduje się suwak Amount (wartość), zaznaczony na rysunku obok. Nic dodać, nic ująć: za całe wyostrzanie obrazu w programie Lightroom odpowiada tylko ten jeden suwak. Standardowa wartość wyostrzania wynosi 25 , lecz uzyskany przy takim ustawieniu efekt jest stosunkowo subtelny — żeby rzeczywiście dostrzec skutki działania tego suwaka, należy solidnie przesunąć go w prawą stronę. Zanim to jednak zrobisz, zalecam podjęcie pewnych przygotowań. Po pierwsze, kliknij ikonę powiększenia 1:1 w panelu Navigator (nawigator), znajdującym się w górnej części zestawu paneli po lewej stronie okna programu, dzięki czemu łatwiej będzie Ci oszacować efekt wyostrzania. Po drugie, kliknij ikonę dzielonego podglądu „przed/po” na pasku narzędzi programu. Będziesz mógł wówczas wygodnie porównać uzyskany efekt z oryginalnym zdjęciem. Krok 2. W celu zwiększenia ostrości obrazu kliknij i przeciągnij suwak Amount (wartość) w sekcji Sharpening (wyostrzanie) w prawą stronę (na pokazanym obok przykładzie przesunąłem go aż do końca, do wartości 100 , dzięki czemu na podglądzie After (po) pokazanym na rysunku widoczny jest efekt wyostrzania). Raz jeszcze podkreślam, że nigdy nie wyostrzam zdjęć przy użyciu narzędzi w programie Lightroom — za każdym razem używam do tego Photoshopa w wersji CS2 lub CS3, a samo wyostrzanie przeprowadzam tuż przed zakończeniem pracy ze zdjęciem. W porównaniu do pojedynczego suwaka dostępnego w programie Lightroom, Photoshop (zgodnie z tym, co napisałem we wstępie) oferuje znacznie bardziej zaawansowane narzędzia do wyostrzania obrazu, które pozwalają kontrolować wszystkie ważne aspekty tego procesu. 212 Rozdział 5. Nie wszystkie zdjęcia są doskonałe. Rozwiązywanie problemów Krok 3. Jeśli często zdarza Ci się fotografować przy dużej wartości parametru ISO lub jesteś zmuszony do wykonywania zdjęć w bardzo kiepskich warunkach oświetleniowych, to istnieje spora szansa, że wiele spośród Twoich zdjęć zawiera sporą ilość szumu (szum może mieć postać monochromatycznego ziarna lub gąszczu czerwonych, zielonych i niebieskich kropek — bywa też, że na jednym zdjęciu można dostrzec obydwa rodzaje szumu). Tuż pod suwakiem Amount (wartość) w sekcji Sharpening (wyostrzanie) — oczywiście w panelu Detail (szczegół) — znajdziesz sekcję Noise Reduction (redukcja szumu), a w niej dwa suwaki, oznaczone na rysunku y b l e k t t o c s © obok. Na ile skuteczne są te suwaki? Delikatnie mówiąc, nie spisują się rewelacyjnie. Podobnie jak w przypadku wyostrzania, szum znacznie lepiej zniwelować w programie Photoshop CS2 lub CS3, lecz oczywiście jeśli chcesz wypróbować skuteczność programu Lightroom w tym zakresie, to do dzieła! Rozpocznij od wyświetlenia zdjęcia w skali 1:1, dzięki czemu będziesz mógł łatwiej oszacować skuteczność redukcji szumu (przy mniejszym powiększeniu naprawdę trudno jest go dostrzec). Zdjęcie pokazane na rysunku obok przedstawia mojego kolegę, Matta Kloskowskiego, podczas wykładu w Tokio. Fotografia ta jest bardzo silnie zaszumiona. Krok 4. Zanim przystąpisz do korekcji szumu, powinieneś włączyć dzielony podgląd typu „przed/po”, gdyż bardzo ułatwia on oszacowanie skuteczności korekcji. W celu zmniejszenia ziarnistości obrazu przesuń suwak Luminance (jasność) w prawą stronę (jak na rysunku), aż ilość szumu ulegnie wyraźnemu zmniejszeniu lub zostanie on zlikwidowany całkowicie. Jeśli zamiast typowego, monochromatycznego ziarna, zdjęcie jest wypełnione czerwonymi, zielonymi i niebieskimi punktami (lub na zdjęciu widoczne są obydwa rodzaje szumu, tak jak w opisywanym przypadku), to spróbuj przesunąć w prawą stronę suwak Color (kolor). W celu zmniejszenia szumu na przykładowym zdjęciu musiałem przesunąć obydwa suwaki solidnie w prawą stronę (patrz rysunek). Korygując szum przy użyciu tych suwaków, powinieneś zwrócić uwagę na dwie rzeczy: po pierwsze, usunięcie szumu ma swoją cenę; najczęściej odbywa się ono bowiem kosztem rozmycia detali obrazu. Warto zwrócić na to uwagę podczas korekcji zdjęcia. Po drugie, podczas korekcji często dochodzi do zmniejszenia nasycenia barw, co może negatywnie odbić się na jakości i wyrazistości zdjęcia. Nie wszystkie zdjęcia są doskonałe. Rozwiązywanie problemów Rozdział 5. 213 Korekcja skutków zjawiska aberracji chromatycznej (czyli okropnych, kolorowych obwódek) Wcześniej czy później natrafisz na kontrastową, silnie oświetloną scenę, której poprawne sfotografowanie będzie sprawiało spore trudności: kontrastowe kontury obiektów będą otoczone czerwonymi, zielonymi lub (co zdarza się najczęściej) fioletowymi otoczkami, które powstają na skutek pewnego zjawiska fizycznego, zwanego aberracją chromatyczną. Jeśli posiadasz tani, kompaktowy aparat fotograficzny (albo nawet całkiem niezłą lustrzankę z tanim obiektywem szerokokątnym), to napotkasz to zjawisko raczej wcześniej niż później (może nawet jeszcze dziś po południu). Nie przejmuj się jednak: nawet posługując się bardzo dobrym aparatem i obiektywem trudno jest ustrzec się jego skutków. Na szczęście, korekcja tego typu mankamentów w programie Photoshop Lightroom jest bardzo prosta. Krok 1. Oto zdjęcie wykonane niedrogim aparatem kompaktowym. Jeśli przyjrzysz mu się dokładnie, to z pewnością dostrzeżesz dziwną fioletową obwódkę, biegnącą wzdłuż krawędzi białego budynku. Takie zjawisko najczęściej występuje właśnie na krawędziach bardzo kontrastowych obiektów, a tutaj mamy do czynienia z iście gigantycznym kontrastem: biała kopuła została sfotografowana na tle bardzo ciemnych drzew i zieleni. Jeśli napotkasz tego typu problem na jednym ze swoich zdjęć, to możesz od razu skierować swoje kroki do panelu Lens Corrections (korekcja obiektywu), znajdującego się w zestawie paneli po prawej stronie modułu Develop (przetwarzanie). Krok 2. Kliknij zdjęcie, aby powiększyć wycinek z białą kopułą budynku. Dzięki powiększeniu w skali 1:1 będziesz mógł dokładnie obejrzeć kolorową otoczkę biegnącą wzdłuż krawędzi obiektu, a co za tym idzie — precyzyjnie ją skorygować (o kolorach otoczek napiszę w kolejnym kroku ćwiczenia). Spójrz na powiększony fragment przykładowego zdjęcia: wzdłuż krawędzi kopuły, która powinna być idealnie biała, biegnie wąski, czerwony pasek, zupełnie jak gdyby ktoś obrysował budynek czerwonym flamastrem. y b l e k A R b e l A k 214 Rozdział 5. Nie wszystkie zdjęcia są doskonałe. Rozwiązywanie problemów Krok 3. Gdy przekonasz się już, z jakim kolorem otoczki masz do czynienia (w tym przypadku jest to kolor czerwony), wyświetl sekcję Chromatic Aberration (aberracja chromatyczna) panelu Lens Corrections (korekcja obiektywu). W sekcji tej znajdują się dwa suwaki: jeden z nich nosi nazwę Red/Cyan (czerwony/cyjanowy), drugi zaś — Blue/Yellow (niebieski/żółty). Ponieważ w opisywanym przypadku otoczka ma kolor czerwony, to przesuń suwak Red/Cyan (czerwony/cyjanowy) w lewą stronę, w kierunku koloru czerwonego (patrz rysunek). Jak widać na powiększonym wycinku przykładowego zdjęcia, czerwona otoczka biegnąca wzdłuż krawędzi budynku zniknęła niemal bez śladu. Oczywiście, jeśli mielibyśmy do czynienia z otoczką w kolorze niebieskim lub żółtym, to w celu jej skorygowania należałoby użyć drugiego suwaka, który trzeba przeciągnąć w kierunku „problematycznego” koloru. Zazwyczaj to wystarcza, by rozprawić się z niepożądanymi skutkami aberracji chromatycznej. Krok 4. Na rysunku obok pokazane jest całe zdjęcie, w powiększeniu pozwalającym zmieścić je w całości na ekranie. Zobacz, że nawet w takim rozmiarze widać zauważalną poprawę w wyglądzie krawędzi budynku — czerwona otoczka była początkowo bardzo widoczna! WsKazóWKa: Niniejsza wskazówka nie ma wprawdzie wiele wspólnego z korekcją zjawiska aberracji chromatycznej, lecz ponieważ zostało mi na stronie trochę wolnego miejsca, to postanowiłem je wykorzystać. Otóż, jeden ze sposobów na zwiększenie precyzji działania suwaków w panelach modułu Develop (przetwarzanie) polega na zwiększeniu szerokości tych paneli. W tym celu należy kliknąć lewą krawędź zestawu paneli znajdującego się po prawej stronie okna i przeciągnąć kursorem myszy w lewo, w kierunku podglądu zdjęcia. Wraz z panelami, wydłużone zostaną znajdujące się w nich suwaki, a to oznacza, że można będzie bardziej precyzyjnie ustawić je w pożądanym miejscu. Spróbuj rozszerzyć zestaw paneli w module Develop (przetwarzanie), a następnie przesunąć dowolny suwak, aby przekonać się, co mam na myśli. Nie wszystkie zdjęcia są doskonałe. Rozwiązywanie problemów Rozdział 5. 215 Usuwanie (lub tworzenie) efektu winiety Efekt winiety polega na przyciemnieniu krawędzi zdjęcia fotografii. Problem ten zazwyczaj zaznacza się znacznie wyraźniej na zdjęciach wykonanych obiektywem szerokokątnym, lecz może być spowodowany całym szeregiem innych przyczyn; między innymi kątem padania promieni słonecznych lub brakiem osłony przeciwsłonecznej na obiektyw. Efekt winiety ma jednak dwa oblicza: z jednej strony może być potraktowany jako wada, z drugiej zaś, wielu fotografów (w tym ja) często stosuje go celowo, by uzyskać interesujący efekt w fotografiach portretowych. Za chwilę dowiesz się, jak usunąć i… jak samemu utworzyć efekt winiety. y b l e k t t o c s © Krok 1. Rozpocznę od omówienia sposobu na usunięcie efektu winiety (narożniki przykładowego zdjęcia pokazanego na rysunku obok są wyraźnie ciemniejsze od pozostałej części kadru). Wyświetl panel Lens Corrections (korekcja obiektywu), a w nim sekcję o nazwie Lens Vignetting (winietowanie). W sekcji tej znajdują się dwa suwaki: pierwszy umożliwia sterowanie rozjaśnieniem krawędzi obrazu, drugi zaś pozwala na określenie zasięgu tej zmiany w głąb zdjęcia. Krok 2. Efekt winiety na tej fotografii nie jest zbyt intensywny (przyciemnienie skupione jest w pobliżu narożników i nie sięga zbyt mocno w głąb zdjęcia). Korekcję można zatem rozpocząć od powolnego przesunięcia suwaka Amount (wartość) w prawą stronę, uważnie obserwując jednocześnie wygląd narożników zdjęcia. W miarę zmiany położenia suwaka, narożniki zdjęcia powoli ulegną rozjaśnieniu, a Twoim zadaniem będzie zatrzymanie tego procesu w optymalnym momencie — czyli wówczas, gdy ich jasność zrówna się z jasnością pozostałej części zdjęcia (patrz rysunek). Jeżeli winieta sięgałaby dalej w głąb fotografii, to wówczas należałoby też przesunąć suwak Midpoint (punkt środkowy) w lewą stronę, aby rozjaśnienie objęło większy fragment obrazu. To wszystko — jak widać, cały proces jest bardzo prosty. 216 Rozdział 5. Nie wszystkie zdjęcia są doskonałe. Rozwiązywanie problemów Krok 3. Choć suwaki w sekcji Lens Vignetting (winietowanie) służą zazwyczaj do usuwania efektu winiety, to równie dobrze można użyć ich w celu przyciemnienia krawędzi zdjęcia — dzięki temu można uzyskać efekt nierównomiernego oświetlenia kadru, w którym uwaga oglądającego skupiona jest na środkowej, miękko „oświetlonej” części kompozycji. Od lat tworzyłem taki efekt ręcznie, przy użyciu Photoshopa (w module Camera Raw lub za pomocą filtra Lens Correction (Korekcja obiektywu) w Photoshopie CS2 i CS3), dzięki narzędziom dostępnym w programie y b l e k t t o c s © Lightroom mogę z powodzeniem wykonać go właśnie tutaj. Pokazane na rysunku obok, przykładowe zdjęcie, nie zostało jeszcze skorygowane, lecz postaram się przyciemnić jego krawędzie w taki sposób, by uwaga odbiorcy skupiona była nie na rozmytym tle, lecz na jeźdźcach i głowach koni. Krok 4. Rozpocznij od przesunięcia suwaka Amount (wartość) w sekcji Lens Vignetting (winietowanie) niemal do końca w lewą stronę, by krawędzie fotografii zostały bardzo silnie przyciemnione (im dalej w lewą stronę przeciągniesz suwak, tym ciemniejsze staną się krawędzie kadru). Zauważ jednak, że jeśli przesuniesz tylko ten jeden suwak, to uzyskany efekt będzie przypominał „prawdziwą”, czyli niepożądaną winietę. W celu uzyskania łagodniejszej wersji tego efektu przesuń suwak Midpoint (punkt środkowy) odrobinę w lewo (patrz rysunek). Spowoduje to rozmycie krawędzi winiety i rozszerzy ją w głąb fotografii, nadając konturom kadru pożądany, nieznacznie ciemniejszy od reszty zdjęcia odcień. Nie wszystkie zdjęcia są doskonałe. Rozwiązywanie problemów Rozdział 5. 217 Kadrowanie i prostowanie Program Photoshop Lightroom pozwala na kadrowanie i prostowanie zdjęć, a na dodatek muszę przyznać, że oferowane przezeń narzędzia służące do prostowania obrazu należą do najlepszych, jakie kiedykolwiek widziałem. Kadrowanie — to zupełnie inna historia. Jeśli jesteś przyzwyczajony do kadrowania przy użyciu typowych narzędzi, dostępnych w programach takich jak Adobe Photoshop CS2 lub CS3, to rozwiązania przyjęte w programie Lightroom przypuszczalnie wzbudzą Twoje zdziwienie. Kadrowanie w tym programie wygląda zupełnie inaczej niż gdziekolwiek indziej, choć oczywiście może się zdarzyć, że je polubisz… Hm, no tak: „może się zdarzyć, że je polubisz…”. Z tego zdania jasno wynika, że ja sam za nim zbytnio nie przepadam. Co prawda, sposób ten jest równie dobry jak każdy inny. Trochę zwariowany, ale działa i nie powoduje spadku jakości obrazu. Zresztą, sprawdź sam. y b l e k t t o c s © Krok 1. Pokazane na rysunku, przykładowe zdjęcie sprawiło mi sporo problemów — przede wszystkim, co widać na pierwszy rzut oka, horyzont nie jest na nim idealnie poziomy. Nie tylko „idealnie”, lecz w ogóle nie jest poziomy, prawdę mówiąc… Najlepiej będzie, jeśli skorygujemy ten mankament na samym początku, zanim jeszcze przystąpimy do dalszych poprawek. (Nawiasem mówiąc, pomimo tego, że robiąc to zdjęcie byłem w bardzo dobrym humorze, to jednak nie był to ten rodzaj humoru, spowodowany kilkoma piwami, co to, to nie. Żeby zrobić tak koślawe zdjęcie, zazwyczaj muszę wypić sześć albo siedem drinków… a to po prostu mi się nie udało. No dobrze, żartuję. Wiesz przecież, że żartuję, prawda?). W celu wyprostowania zdjęcia najpierw powinieneś kliknąć ikonę narzędzia Crop Overlay (nakładka kadrowania), znajdującą się po lewej stronie paska narzędzi, pod podglądem zdjęcia (patrz rysunek), lub nacisnąć klawisz R. Krok 2. Po kliknięciu wspomnianej ikony, wokół zdjęcia wyświetlona zostanie ramka kadrowania, a na pasku narzędzi pojawią się ikony dotyczące kadrowania i prostowania obrazu. Program Lightroom oferuje trzy sposoby na wyprostowanie zdjęcia — postaram się opisać je wszystkie, byś mógł wybrać coś dla siebie. Rozpocznę od mojej ulubionej metody, gdyż moim zdaniem jest ona jednocześnie najszybsza i najdokładniejsza. Kliknij ikonę narzędzia Straighten (prostowanie), aby „zabrać” ją z paska narzędzi (patrz rysunek). 218 Rozdział 5. Nie wszystkie zdjęcia są doskonałe. Rozwiązywanie problemów Krok 3. Teraz wystarczy kliknąć i przeciągnąć narzędziem Straighten (prostowanie) wzdłuż linii horyzontu, począwszy od lewej strony do prawej, w sposób pokazany na rysunku obok. (Domyślasz się już, dlaczego najbardziej lubię właśnie tę metodę? Pozwala ona uniknąć zgadywania „na ślepo”, lecz ma też pewną wadę. Polega ona na tym, że na zdjęciu musi znajdować się jakiś punkt odniesienia, względem którego możesz nakreślić linię umożliwiającą wyprostowanie zdjęcia — w tym przypadku jest to horyzont, lecz równie dobrze może to być ściana, okiennica itd.). Krok 4. Po nakreśleniu linii zdjęcie zostanie obrócone i wykadrowane w taki sposób, by uniknąć pozostawienia pustych szczelin w narożnikach fotografii. Dokładna wartość kąta obrotu podana jest na pasku narzędzi, w pobliżu ikony narzędzia Straighten (prostowanie) — na rysunku obok została ona zakreślona czerwonym kółkiem. Teraz wystarczy tylko dwukrotnie kliknąć w dowolnym miejscu w obrębie obróconej fotografii, by zatwierdzić całą operację. Jeśli efekt prostowania nie przypadnie Ci do gustu, to kliknij przycisk Clear (wyczyść), znajdujący się po prawej stronie paska narzędzi, aby anulować operację prostowania i „zwrócić” narzędzie Straighten (prostowanie) na swoje miejsce. Jeśli będziesz chciał później ponowić próbę prostowania fotografii, to ponownie włącz to narzędzie i narysuj odpowiednią linię jeszcze raz. Rysunek obok przedstawia zdjęcie wyprostowane przy użyciu narzędzia Straighten (prostowanie). Nie wszystkie zdjęcia są doskonałe. Rozwiązywanie problemów Rozdział 5. 219 ciąg dalszy na następnej stronie Krok 5. Druga metoda prostowania zdjęć rozpoczyna się podobnie jak poprzednia — należy kliknąć ikonę narzędzia Crop Overlay (nakładka kadrowania) — lecz później, zamiast interaktywnego narzędzia Straighten (prostowanie), należy posłużyć się suwakiem o tej samej nazwie, znajdującym się tuż obok niego. Przesunięcie tego suwaka w prawą stronę powoduje obrócenie zdjęcia w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, zaś przesunięcie go w lewo — obrót w kierunku przeciwnym. Podczas zmiany położenia suwaka, na zdjęcie nałożona zostanie siatka cienkich linii, która ułatwia nadanie fotografii odpowiedniego położenia (patrz rysunek). Krótko mówiąc, jest to metoda „na oko” i zazwyczaj uciekam się do niej jedynie wówczas, gdy nie mogę skłonić narzędzia Straighten (prostowanie) do współpracy. Krok 6. Również trzeci sposób prostowania wymaga kliknięcia ikony narzędzia Crop Overlay (nakładka kadrowania), lecz później należy przesunąć kursor ponad podgląd fotografii, poza obręb otaczającej je ramki — a ściślej rzecz biorąc ponad otaczające zdjęcie, szare tło. Kursor przybierze wówczas kształt podwójnej, zakrzywionej strzałki, co oznacza, że możesz przystąpić do obracania fotografii. Gdy klikniesz i przeciągniesz kursorem myszy w dół, to zdjęcie zostanie obrócone zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a jeśli przeciągniesz w górę — to fotografia obrócona zostanie w przeciwnym kierunku. Niestety, podobnie jak poprzednia metoda, tak i ta opiera się na obracaniu fotografii „na oko”. Czasami rzeczywiście zdarza się, że nie ma innego wyjścia, a w takich przypadkach można z powodzeniem posłużyć się drugą lub trzecią metodą obracania obrazu, lecz na początku zawsze staram się wypróbować narzędzie Straighten (prostowanie). Gdy skończysz, ponownie kliknij ikonę narzędzia Crop Overlay (ramka kadrowania), aby przywrócić standardowy podgląd zdjęcia. To wszystko, jeśli chodzi o metody prostowania zdjęć, teraz pora na kilka słów o kadrowaniu. 220 Rozdział 5. Nie wszystkie zdjęcia są doskonałe. Rozwiązywanie problemów Krok 7. Program Lightroom oferuje dwa sposoby na kadrowanie fotografii. Oto pierwszy z nich. Kliknij ikonę narzędzia Crop Overlay (ramka kadrowania), a następnie zmień rozmiary ramki w taki sposób, by zdefiniować nowe krawędzie kadru. Ponieważ zdjęcie było początkowo wyprostowane, to po włączeniu wspomnianego narzędzia ponownie wyświetlona zostanie ramka, przy użyciu której prostowałeś fotografię. Ramka ta będzie wypoziomowana, zaś sama fotografia — odpowiednio obrócona. Taki podgląd początkowo bardzo rozprasza i wydaje się bardzo niewygodny, spróbuj jednak zignorować obrót fotografii i skup się na samej ramce — przed nami ważne zadanie do wykonania! Krok 8. W celu skorygowania obszaru kadrowania kliknij i przeciągnij wybrany narożnik ramki (lub jej dowolną krawędź) i przeciągnij do wnętrza kadru. W trakcie tej operacji wnętrze ramki zostanie podzielone siatką poziomych i pionowych linii na dziewięć części, ułatwiając zastosowanie reguły „podziału na trzy” (czyż to nie genialny pomysł?). Domyślnie, ramka skalowania jest proporcjonalnie, zgodnie z rozmiarami zdjęcia (innymi słowy, proporcje jej boków podczas skalowania nie ulegają zmianie). Jeśli chciałbyś wyciąć z poziomego zdjęcia fragment o proporcjach portretowych (a nie krajobrazowych, tak jak na przykładowym rysunku), to po prostu kliknij prawy dolny narożnik ramki i przeciągnij go w górę i w lewo, pod kątem 45° — zmieni ona wówczas proporcje na pionowe. Jeśli chcesz wykadrować zdjęcie, nie przestrzegając oryginalnych proporcji fotografii, to kliknij ikonę z symbolem kłódki, znajdującą się na pasku narzędzi programu (patrz rysunek). „Otwarta” kłódka oznacza, że możesz nadać ramce kadrowania dowolne dobrane proporcje — innymi słowy, możesz dowolnie przesuwać górną, dolną lub boczne krawędzie ramki, nadając jej taki kształt, jaki tylko sobie zamarzysz. Gdy uda Ci się uzyskać pożądany efekt, naciśnij klawisz R, aby zatwierdzić całą operację i ukryć fragmenty, które znalazły się poza ramką kadrowania. Nie wszystkie zdjęcia są doskonałe. Rozwiązywanie problemów Rozdział 5. 221 ciąg dalszy na następnej stronie Krok 9. Drugi sposób na kadrowanie obrazu również wymaga kliknięcia ikony narzędzia Crop Overlay (nakładka kadrowania), tym razem jednak później należy włączyć narzędzie Crop Frame (ramka kadrowania), „zabierając” jego ikonę z paska narzędzi programu — znajduje się ona tuż obok etykiety Crop (kadrowanie). Teraz wystarczy narysować na zdjęciu ramkę kadrowania o dowolnym kształcie (nawiasem mówiąc, po narysowaniu ramki kadrowania można dowolnie ją przesuwać — w tym celu należy kliknąć i przeciągnąć ją w obrębie fotografii). W dowolnym momencie możesz anulować proces kadrowania zdjęcia, klikając przycisk Clear (wyczyść), znajdujący się po prawej stronie paska narzędzi programu Lightroom. Krok 10. Gdy ramka kadrowania znajdzie się dokładnie tam, gdzie sobie tego życzysz, naciśnij klawisz R, aby zatwierdzić całą operację. Rysunek obok przedstawia kadr, jaki wyciąłem z oryginalnego zdjęcia przy użyciu narzędzia Crop Frame (ramka kadrowania), oczywiście po wyłączeniu blokady proporcji — dzięki czemu mogłem uzyskać panoramiczne ujęcie o nietypowym kształcie. 222 Rozdział 5. Nie wszystkie zdjęcia są doskonałe. Rozwiązywanie problemów Krok 11. Naciśnij klawisz G, aby włączyć tryb Grid (siatka) modułu Library (biblioteka). Miniatura wykadrowanego zdjęcia zostanie zaktualizowana, odzwierciedlając jego aktualne proporcje. W prawym dolnym rogu tej miniatury pojawi się ponadto nowa ikona (zaznaczona na rysunku obok; pośrodku pomiędzy dwiema innymi ikonami). Ikona ta informuje o tym, że zdjęcie zostało wykadrowane. Jeśli klikniesz tę ikonę, to automatycznie włączony zostanie moduł Develop (przetwarzanie), a na ekranie wyświetlona zostanie ramka kadrowania nałożona na całe, oryginalne zdjęcie. Podwójne kliknięcie wspomnianej ikony również spowoduje uruchomienie modułu Develop (przetwarzanie), lecz podgląd ramki kadrowania będzie wyłączony. WsKazóWKa: Przed chwilą wspominałem, że podczas rysowania ramki kadrowania, wewnątrz niej wyświetlona jest siatka, ułatwiająca wykadrowanie kompozycji zgodnie z regułą „podziału na trzy”. Siatkę tę możesz wyświetlić w dowolnym momencie (lub w ogóle ją wyłączyć, zgodnie z ustawieniem domyślnym) — w tym celu wystarczy nacisnąć klawisz Q. Za każdym razem, gdy naciśniesz ten klawisz, włączone zostaną kolejne tryby wyświetlania siatki. Krok 12. Dzięki temu, że większość działań podejmowanych w programie Lightroom nie ma destrukcyjnego wpływu na jakość obrazu, to wszelkie ustawienia związane z kadrowaniem obrazu mogą być anulowane w dowolnym momencie, a fotografia zostanie przywrócona do swej pierwotnej postaci. W tym celu najpierw należy kliknąć ikonę Crop Overlay (nakładka kadrowania), a następnie przycisk Clear (wyczyść), znajdujący się po prawej stronie paska narzędzi programu (patrz rysunek). Jak widać, zdjęcie odzyskało swą pierwotną postać — wraz z przekrzywionym horyzontem. Jeśli chciałbyś po prostu zmienić sposób kadrowania (zamiast rezygnować z modyfikacji zdjęcia), to kliknij ikonę Crop Overlay (nakładka kadrowania), aby wyświetlić ramkę kadrowania i skorygować jej położenie i kształt. Gdy zakończysz edycję ramki, naciśnij klawisz R. Nie wszystkie zdjęcia są doskonałe. Rozwiązywanie problemów Rozdział 5. 223 Niezrównana metoda kadrowania zdjęć Podczas kadrowania zdjęcia przy użyciu narzędzia Crop Overlay (nakładka kadrowania) fragment znajdujący się poza ramką kadrowania jest automatycznie przyciemniany, aby ułatwić Ci wyobrażenie sobie wyglądu fotografii po zatwierdzeniu kadrowania. Nieźle, lecz można lepiej: można przyciąć zdjęcie w taki sposób, by poza ramką kadrowania panowała nieprzenikniona czerń. Służy do tego tryb Lights Out (wyłączone światła). Sztuczka ta spisuje się tak znakomicie, że gdy tylko wypróbujesz ją po raz pierwszy, na pewno nie będziesz chciał wrócić do zwykłego, nudnego, szarego kadrowania… oto sposób: y b l e k t t o c s © Krok 1. Jeśli chcesz rzeczywiście docenić tę sztuczkę, to najpierw przeprowadź kadrowanie w zwykły sposób, dla porównania. Wybierz dowolne zdjęcie, włącz moduł Develop (przetwarzanie), naciśnij klawisze F5 i F6, aby ukryć pasek narzędzi i „taśmę filmową”, włącz narzędzie Crop Overlay (nakładka kadrowania) przy użyciu klawisza R, a następnie wykadruj fotografię wedle uznania (przykładowe zdjęcie pokazane na rysunku wymagało solidnego kadrowania — łodyga kwiatu biegnie pod bardzo dziwnym kątem, a całą kompozycja w oryginale pozostawia wiele do życzenia. Wyglądało to tak, jakbym podczas fotografowania tego kwiatka był, delikatnie mówiąc, nietrzeźwy. Rany, znowu żartuję w ten sposób… ale przecież wiesz, że żartuję, prawda? Choć z drugiej strony, po dobrym drinku czasami wychodzą całkiem ciekawe kompozycje!). Tak czy owak, fragment przeznaczony do wycięcia będzie dość silnie przyciemniony. Dobrze; przypomniałeś sobie już, w jaki sposób wygląda zwykłe kadrowanie — kliknij wobec tego przycisk Clear (wyczyść), znajdujący się po prawej stronie paska narzędzi programu, aby zresetować położenie ramki kadrowania (czyli, innymi słowy, anulować je). Krok 2. Naciśnij dwukrotnie klawisz L, aby włączyć tryb Lights Out (wyłączone światła), w którym wszystkie elementy interfejsu są ukryte, a zdjęcie wyświetlone na całkowicie czarnym tle, pośrodku ekranu. Pomimo to ramka kadrowania nadal będzie widoczna. Spróbuj teraz wykadrować zdjęcie przy użyciu narzędzia Crop Overlay (nakładka kadrowania) i przekonaj się, jak olbrzymia różnica dzieli te dwa, wydawałoby się podobne, sposoby. Jest to moim zdaniem najlepszy sposób na wykadrowanie dowolnego zdjęcia (czego być może trudno się domyślić, patrząc na rysunek obok… wypróbuj jednak tę sztuczkę w praktyce, by zapomnieć o zwykłym kadrowaniu raz na zawsze). 224 Rozdział 5. Nie wszystkie zdjęcia są doskonałe. Rozwiązywanie problemów Niektóre aparaty fotograficzne charakteryzują się nietypowym sposobem rejestrowania kolorów fotografii, a jeśli jesteś „szczęśliwym” posiadaczem takiego właśnie urządzenia, to pewnie zwróciłeś uwagę na to, że niezależnie od dobranych ustawień, fotografie wychodzą zawsze odrobinę zbyt czerwone, zakres cieni ma nieznacznie zbyt zielony odcień, itp. Nawet jeśli Twój aparat poprawnie rejestruje kolorystykę obrazu, to możesz skonfigurować sposób, w jaki program Lightroom interpretuje kolor. Precyzyjna, profesjonalna kalibracja aparatu fotograficznego jest procesem dość złożonym, a jego opis wykracza poza ramy materiału opisanego w tej książce, lecz chciałbym zaprezentować Ci podstawowe możliwości i funkcje panelu Camera Calibration (kalibracja aparatu fotograficznego) i podpowiedzieć, gdzie szukać informacji o bardziej zaawansowanych narzędziach tego typu. Prosta kalibracja aparatu w programie Photoshop Lightroom Krok 1. Zanim rozpocznę omawianie procesu kalibracji aparatu, chciałbym podkreślić, że nie jest to czynność wymagana i obowiązkowa. Powiem więcej: moim zdaniem większość użytkowników programu Lightroom nie przeprowadzi nawet uproszczonej kalibracji, którą zamierzam opisać, gdyż nie dostrzegają oni poważnych, a jednocześnie uporczywie się powtarzających problemów z kolorystyką zdjęć (i bardzo dobrze; choć z drugiej strony, zawsze trafią się jakieś wyjątki…). Tym, którzy chcą się przekonać, na czym polega ów proces, proponuję wykonanie prostego ćwiczenia: otwórz dowolne zdjęcie, y b l e k t t o c s © uruchom moduł Develop (przetwarzanie) i odszukaj panel Camera Calibration (kalibracja aparatu fotograficznego), znajdujący się na samym dole zestawu paneli po prawej stronie okna programu (nawiasem mówiąc, jeśli panel ten należałby do częściej używanych, to pewnie projektanci interfejsu programu Lightroom w firmie Adobe umieściliby go na samej górze tego zestawu, prawda?). Krok 2. Suwak na samej górze tego panelu służy do korekcji koloru najciemniejszych fragmentów zdjęcia. Jeśli aparat fotograficzny ma tendencję do zabarwiania zakresu cieni jakimś kolorem — zazwyczaj jest to zieleń lub magenta — to mankament ten można skorygować właśnie przy użyciu suwaka Tint (odcień). Spójrz na kolorowy pasek, po którym przemieszczany jest ten suwak. Jego barwy ułatwiają dobór właściwego położenia suwaka (na przykład, w opisywanym przypadku, przesunąłem go w kierunku fioletowego końca paska, by skorygować zielone przebarwienie cieni, widoczne na przykładowym zdjęciu). ciąg dalszy na następnej stronie Nie wszystkie zdjęcia są doskonałe. Rozwiązywanie problemów Rozdział 5. 225 Krok 3. Jeśli kłopoty z kolorystyką zdjęcia nie dotyczą zakresu cieni, to sięgnij po podwójne zestawy suwaków Red (czerwona), Green (zielona) i Blue Primary (niebieska składowa), aby skorygować odcień i nasycenie poszczególnych barw składowych. Każdy z zestawów składa się z dwóch suwaków Hue (barwa) i Saturation (nasycenie), które umożliwiają skorygowanie mankamentów kolorystyki zdjęcia. Przypuśćmy, że Twój aparat rejestruje obraz z wyraźną przewagą koloru czerwonego. W takim przypadku należałoby przesunąć suwak Hue (barwa) w zestawie Red Primary (czerwona składowa) w prawo, odsuwając go od koloru czerwonego (patrz rysunek), a być może także zmniejszyć ogólne nasycenie czerwieni przy użyciu suwaka Saturation (nasycenie). Obydwa suwaki należy ustawić w takim położeniu, by czerwienie zaczęły wyglądać neutralnie i zostały zrównoważone z innymi podstawowymi kolorami zdjęcia (mówiąc „neutralnie” mam na myśli np. odcień obiektów w kolorze szarym — powinien on być rzeczywiście szary, a nie „szary o rudawym odcieniu). Krok 4. Gdy będziesz zadowolony z wprowadzonych poprawek, naciśnij Ctrl+Shift+N (Mac OS: Command+Shift+N), aby wyświetlić okno dialogowe New Develop Preset (nowe ustawienia przetwarzania obrazu). Wpisz w nim nazwę utworzonego ustawienia, kliknij przycisk Check None (wyłącz wszystko) i zaznacz jedynie opcję Calibration (kalibracja). Gdy to zrobisz, kliknij przycisk Create (utwórz). Dzięki temu będziesz mógł nie tylko korygować zdjęcia zgodnie
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sekrety cyfrowej ciemni Scotta Kelbyego. Edycja i obróbka zdjęć w programie Adobe Photoshop Lightroom
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: