Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00185 004067 21775010 na godz. na dobę w sumie
Sekrety fotografii okiem Ricka Sammona - książka
Sekrety fotografii okiem Ricka Sammona - książka
Autor: Liczba stron: 272
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2685-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> techniki fotografowania
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj sekrety najlepszych fotografów!

Cyfrowy aparat fotograficzny jest w dzisiejszych czasach dostępny dla każdego pasjonata fotografii. A razem z nim niezliczone możliwości oraz efekty, które można osiągnąć. Zasadniczo istnieje tylko jedno ograniczenie - Twoja wyobraźnia! Jednak pojawia się również pytanie: jak zaczynając przygodę z fotografią cyfrową, zapanować nad wszystkimi możliwymi ustawieniami? Jak najlepsi fotografowie uzyskują tak zaskakujące efekty?

Na to i wiele innych pytań znajdziesz odpowiedź w tej książce, napisanej przez jednego z najbardziej cenionych autorów, specjalistów od fotografii cyfrowej. Rick Sammon, bo o nim mowa, zdradzi Ci swoje największe tajemnice. Wśród nich te dotyczące fotografii pejzażowej, krajobrazowej oraz fotografowania ludzi. Ponadto dowiesz się, jak dobrać najlepszy sprzęt w zależności od potrzeb i jak zorganizować domową cyfrową ciemnię. Wiedza zawarta w książce poparta jest licznymi przykładami, które ułatwiają zrozumienie omawianego zakresu materiału. Niniejsza pozycja stanowi wspaniały podręcznik fotografii cyfrowej zarówno dla amatorów, jak i profesjonalistów. Nie może jej zabraknąć na półce żadnego fotografa! Upewnij się, czy do Twojej książki dołączona jest płyta DVD, na której znajdziesz niezwykle ciekawe materiały. Dzięki nim jeszcze lepiej zrozumiesz zagadnienia tu poruszane.

Twórz jeszcze lepsze zdjęcia!

Rick Sammon w swojej książce prezentuje ponad dwieście najlepszych wskazówek, trików i technik. W trakcie lektury dowiesz się, jak wykorzystać potencjał funkcji autofocus oraz kiedy lepiej wyłączyć tę funkcję. Zobaczysz różnicę pomiędzy obrazem rejestrowanym przez Twoje oczy i obiektyw aparatu. Poznasz zalety formatu RAW. Autor pokaże Ci również możliwości cyfrowej ciemni, a na dołączonej płycie znajdziesz ciekawe materiały, dzięki którym jeszcze lepiej zrozumiesz zagadnienia poruszane w tej wyjątkowej książce.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Sekrety fotografii okiem Ricka Sammona Autor: Rick Sammon T³umaczenie: Marcin Machnik ISBN: 978-83-246-2685-4 Tytu³ orygina³u: Rick Sammon s Digital Photography Secrets Format: 200230, stron: 272 Poznaj sekrety najlepszych fotografów! • Jaki sprzêt jest potrzebny do rozpoczêcia przygody z fotografi¹ cyfrow¹? • Jak wykorzystaæ technikê HDR do tworzenia niewiarygodnych zdjêæ? • Jak zorganizowaæ domow¹ ciemniê cyfrow¹? Cyfrowy aparat fotograficzny jest w dzisiejszych czasach dostêpny dla ka¿dego pasjonata fotografii. A razem z nim niezliczone mo¿liwoœci oraz efekty, które mo¿na osi¹gn¹æ. Zasadniczo istnieje tylko jedno ograniczenie – Twoja wyobraŸnia! Jednak pojawia siê równie¿ pytanie: jak zaczynaj¹c przygodê z fotografi¹ cyfrow¹, zapanowaæ nad wszystkimi mo¿liwymi ustawieniami? Jak najlepsi fotografowie uzyskuj¹ tak zaskakuj¹ce efekty? Na to i wiele innych pytañ znajdziesz odpowiedŸ w tej ksi¹¿ce, napisanej przez jednego z najbardziej cenionych autorów, specjalistów od fotografii cyfrowej. Rick Sammon, bo o nim mowa, zdradzi Ci swoje najwiêksze tajemnice. Wœród nich te dotycz¹ce fotografii pejza¿owej, krajobrazowej oraz fotografowania ludzi. Ponadto dowiesz siê, jak dobraæ najlepszy sprzêt w zale¿noœci od potrzeb i jak zorganizowaæ domow¹ cyfrow¹ ciemniê. Wiedza zawarta w ksi¹¿ce poparta jest licznymi przyk³adami, które u³atwiaj¹ zrozumienie omawianego zakresu materia³u. Niniejsza pozycja stanowi wspania³y podrêcznik fotografii cyfrowej zarówno dla amatorów, jak i profesjonalistów. Nie mo¿e jej zabrakn¹æ na pó³ce ¿adnego fotografa! Upewnij siê, czy do Twojej ksi¹¿ki do³¹czona jest p³yta DVD, na której znajdziesz niezwykle ciekawe materia³y. Dziêki nim jeszcze lepiej zrozumiesz zagadnienia tu poruszane. • Informacje na temat lustrzanek cyfrowych • Fotografowanie pejza¿y oraz krajobrazów • Wykonywanie zdjêæ panoramicznych • Zasady fotografowania nad morzem oraz w nocy • Techniki fotografowania fajerwerków • Wykorzystanie techniki HDR • Fotografowanie ludzi • Fotografowanie zwierz¹t • Wykorzystanie telekonwertera • Przygoda z makrofotografi¹ • Dostêpny sprzêt fotograficzny • Przygotowanie domowej ciemni cyfrowej • Najciekawsze strony internetowe poœwiêcone fotografii cyfrowej Twórz jeszcze lepsze zdjêcia! Spis treści Słowo wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Wstęp – 10 składników do przyrządzenia wyśmienitych fotografii . . . . . . . . . . . . 21 Interesujący temat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Dobra kompozycja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Kreatywne kadrowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Staranne ustawianie ostrości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Ocena światła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Korygowanie ekspozycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Kontroluj oświetlenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Sprawdź ustawienia aparatu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Baw się światłem podczas obróbki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Baw się!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Część I – Wszystko, co powinieneś wiedzieć o lustrzankach cyfrowych . . . . . . . . 29 Gniazdo obiektywu i lustro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Autofocus kontra manualne ustawianie ostrości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Pamiętaj, że matryca jest bardzo delikatna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 „Przebieg” migawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Twój wzrok kontra oko obiektywu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Ustawienie jasności i kompensacja ekspozycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Kontroluj to, co „widzi” światłomierz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Informacje na wyświetlaczu LCD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Dostosuj aparat do własnych potrzeb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Ocieplanie i schładzanie kolorystyki zdjęć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 sRGB kontra Adobe RGB i RAW kontra sRAW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Ostrość w każdym fragmencie obrazu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Liczba przysłony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Flara wynikająca z użycia filtra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Efekt bloomingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Dane na karcie pamięci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Korzyści z pełnowymia rowej matrycy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Aktualizacja firmware. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Jak dbać o aparat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Sprawdź oprogramowanie dołączone do aparatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Odzyskiwanie „utraconych” plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 To nie aparat robi zdjęcie, tylko człowiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Obiektyw działa w obie strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Część II – Fotografia pejzażowa i krajobrazowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Przygotuj się i bądź cierpliwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Ostrość w każdym fragmencie obrazu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Spakuj filtr polaryzacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 11 Osadź zdjęcie w przestrzeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Myśl w trzech wymiarach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Obserwuj krawędzie i znaj swoje granice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Kreatywne kadrowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Zwracaj uwagę na linię horyzontu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 W świetle księżyca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Zdjęcia wschodów i zachodów słońca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Więcej porad na temat wschodów i zachodów słońca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Po zachodzie słońca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Zamglenie, skwar i wilgotne powietrze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Złote godziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Ulubiony obiektyw szerokokątny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Ulubiony teleobiektyw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Reguły kompozycji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Fotografowanie z góry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Komponowanie zdjęć na okładkę lub e-kartkę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Przemieść się dookoła obiektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 RAW rządzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Pobaw się stylami obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Zdjęcia w pochmurne dni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Osłona obiektywu to konieczność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Rób zabawne zdjęcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Filtr neutralny połówkowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Zdjęcia w podczer wieni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Obejrzyj kiosk z pocztówkami i poszukaj inspiracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Fotografowanie nad morzem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Fotografowanie w nocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Rozmywanie nocnych świateł. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Zdjęcia panoramiczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Nie zapomnij o szczegółach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Wyobraź sobie końcowy efekt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Fotografowanie fajerwerków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Patrz także w górę, w dół i za siebie — i bądź ostrożny! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Fotografowanie na własne zamówienie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Krajobrazy w HDR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Zrób zdjęcie HDR we wnętrzu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Część III – Fotografowanie ludzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Zabawne fakty, pomocne przy portretowaniu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Poruszaj aparatem, aby stworzyć wrażenie ruchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Popraw naświetlenie za pomocą kompensacji mocy błysku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Interesujące zdjęcia nocne w trybie „Nocny portret” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Nie wystarczy robić zdjęcia, trzeba je kreować . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Umieść modela na pierwszym planie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Nie bój się szumu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 12 Spis treści Przepiękne portrety oświetlone z okna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Błysk dopełniający w świetle dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Malowanie światłem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Zmiękcz oświetlenie dyfuzorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Wypełnij cienie odbłyśnikiem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Ostrość w każdym fragmencie obrazu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Klasyczne zdjęcie twarzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Uważaj na tło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Fotografowanie akcji w sporcie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Zawsze oglądaj się za siebie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Podejdź bliżej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Zadbaj o blask w oczach fotografowanej osoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Nie tnij stawów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Wybierz tło. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Panoramuj, aby uzyskać wrażenie ruchu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Unikaj ostrych cieni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Ubranie to połowa sukcesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Fotografowanie na poziomie wzroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Złam reguły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Gdy dajesz komuś aparat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Ucz się na manekinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Domowe studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Zaangażuj się . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Stwórz efekt zachwiania równowagi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Część IV – Fotografowanie zwierząt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Zamrażanie akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Tryb śledzenia obiektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Szukaj artyzmu w naturze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Uchwyć punkt kulminacyjny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Kiedy przydaje się bracketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Jak sprawić, aby ogrodzenie znikło?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Umieść temat zdjęcia poza centrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Zapewnij sobie stabilną pozycję . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Mój ulubiony teleobiektyw do fotografowania przyrody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Mój ulubiony obiektyw szerokokątny do fotografowania przyrody . . . . . . . . . . . . . . . 135 Fotografowanie konturów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Telekonwerter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Szumy a ostrość. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Nie oszczędzaj na teleobiektywie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Wyraźniejsze zdjęcia w trybie seryjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Ustawianie ekspozycji na jasnych miejscach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Fotografuj w formacie RAW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Najważniejsze są oczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Fotografowanie w śniegu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Spis treści 13 Miej otwarte oboje oczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Prezentacja swoich prac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Wyobraź sobie końcowy efekt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Pobaw się wtyczkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Część V – Zbliżenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Prawdziwa makrofotografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Ustabilizuj aparat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Starannie komponuj kadr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Dodaj tło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Kontroluj efekt za pomocą pierścieniowej lampy błyskowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Retuszowanie zdjęć z pierścieniową lampą błyskową. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Starannie ustaw ostrość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Poznaj fotografowany obiekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Stwórz serię zdjęć, aby opowiedzieć historię . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Poszerz perspektywę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Część VI – Sprzęt fotograficzny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Cyfrowa lustrzanka kontra aparat kompaktowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Obiektywy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Zewnętrzna lampa błyskowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Zdalne sterowanie lampy za pomocą transmitera bezprzewodowego . . . . . . . . . . . . . 165 Sprzęt do makrofotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Torby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Trzecia sztuka bagażu podręcznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Akcesoria na śnieg i deszcz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Tła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Odbłyśniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Dyfuzory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Zestawy lamp fotograficznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Zestaw lamp stroboskopowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Studyjny zestaw zewnętrznych lamp błyskowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Mój zestaw On-Location Light Controller and Tote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Statywy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Zestaw do czyszczenia matrycy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Testowanie i naprawianie sprzętu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Część VII – Domowe i terenowe ciemnie cyfrowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Komputer — serce cyfrowej ciemni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Monitor — to tutaj Twoje wizje zmieniają się w rzeczywistość. . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Programy, które obudzą Twojego wewnętrznego artystę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Zewnętrzne dyski twarde, czyli jak nie stracić zdjęć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Drukarki, czyli prezentacja efektów Twojej pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Tablet Wacom® — precyzyjne poprawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Czytniki kart pamięci, czyli przenoszenie zdjęć na komputer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Zasilanie awaryjne, czyli zabezpieczenie przed brakiem prądu. . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Zestaw terenowy, czyli cyfrowa ciemnia w trasie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Znajdź swoje ulubione laboratorium w sieci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 14 Spis treści Część VIII – Ciekawe pomysły na obróbkę zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Wyobraź sobie końcowy efekt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194 Nie śpiesz się z kasowaniem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195 Dodaj cyfrową ramkę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196 Uzyskaj cieplejsze barwy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197 Podkreśl kontrast, nasycenie i ostrość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198 Uzyskaj efekt lustra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 Myśl selektywnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 Stwórz efekt panoramowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201 Zasymuluj efekt teleobiektywu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202 Postarz zdjęcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203 Przekształć w czarno-białe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204 Dodaj cyfrowy filtr połówkowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205 Stwórz efekt wiru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206 Skoryguj zniekształcenia obiektywu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207 Spraw, aby temat zdjęcia się wyróżniał . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208 Stwórz ciekawe zdjęcie na papeterię . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209 Odkryj bichromię. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 Zmniejsz intensywność filtra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211 Obudź w sobie wewnętrznego artystę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212 Wszystko jest kwestią odcieni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213 Po północy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214 Zastosuj posteryzację . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215 Zretuszuj starą fotografię. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216 Eksploruj światła i cienie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217 Wywołaj zdjęcie dwukrotnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218 Scal jako HDR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219 Przetestuj Photomatix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220 Inne wersje tego zdjęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221 Nie rezygnuj z zabawy techniką HDR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222 Odbicie na zdjęciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223 Część IX – Inspirujące strony internetowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Rick Sammon www.ricksammon.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Canon Digital Learning Center www.usa.canon.com/dlc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227 onOne Software www.ononesoftware.com. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228 Westcott www.fjwestcott.com. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229 Lexar www.lexar.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230 NikSoftware www.niksoftware.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231 Mpix www.mpix.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232 Kelby Training www.kelbytraining.com. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233 ExOfficio www.exofficio.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234 Layers www.layersmagazine.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235 PCPhoto www.pcphotomag.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236 DoubleExposure www.doubleexposure.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237 Photo.net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238 Spis treści 15 Część X – Z niewielką pomocą przyjaciół. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Części mogą stworzyć nową całość. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Cyfrowy duet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Poszerz swój punkt widzenia!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Zanurkuj!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Myśl w czerni i bieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Poznaj naturę oraz naturę swojego aparatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Stawiaj sobie satysfakcjonujące wyzwania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Łącz ekspozycje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Zrób sobie książkę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Kluczowa reguła na temat linii horyzontu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Co by było, gdyby? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Przede wszystkim rodzina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Twórz pełne dramatyzmu zdjęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Bliskość natury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Zima w środku lata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Przeżyj emocje i poeksperymentuj z Photoshopem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Bądź spontaniczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 Nie zastanawiaj się, tylko fotografuj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Zamroź akcję. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Część XI – Czym dla Ciebie jest fotografia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Płyta DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 16 Spis treści Wstęp Przepis na świetne cyfrowe zdjęcia 10 składników do przyrządzenia wyśmienitych fotografii Jak się przekonasz podczas lektury, ta książka jest pełna moich najlepszych fotograficznych sekretów — inaczej mówiąc, jest to wielodaniowy fotograficz- ny posiłek. Jeśli jednak nie możesz już wytrzymać i chciałbyś szybko przyrządzić kilka okazałych zdjęć, przedstawiam Ci błyskawiczny, dziesięcioskładnikowy prze- pis. Myślę, że w nim zasmakujesz. Aby zilustrować efekty tego przepisu, wykorzystałem wybrane fotografie z mojej ostatniej podróży do Papui Nowej Gwinei. Domyślam się, że wielu z Was przy- puszczalnie nie pojedzie (lub nie chce jechać) w tak egzotyczne miejsce, ale to nic nie szkodzi. Tych samych składników możesz użyć w dowolnym miejscu na Ziemi i także uzyskasz zdjęcia, które ugaszą Twój fotograficzny głód. Do dzieła! Sekrety fotografii okiem Ricka Sammona Interesujący temat Wiem, że to brzmi banalnie, ale interesu- jący temat, taki jak ten Huli Wigman na tle wodospadu, jest ważnym składnikiem dobrej fotografii. Zdjęcie, na którym podlewam trawnik w szortach, mogłoby nie być równie ciekawe. Szukaj frapujących tematów, które uatrakcyjnią Twoje fotografie. Dobra kompozycja Dobrze wyważone zdjęcie jest jak zrównoważony posiłek — bardzo satysfakcjonujące. Umieszczenie głównego tematu poza centrum zazwyczaj wygląda ciekawiej, niż gdy jest on w martwym środku. Ekspe- rymentuj z umieszczaniem go w różnych miejscach i częściach kadru, aby znaleźć najlepszą kompozycję dla danej sceny. Martwy środek jest zazwyczaj zabójczy. Powinieneś też dążyć do takiej kompozycji, aby tło uzupełniało temat. W portretach na przykład postać powinna wyróżniać się z tła. Można to osiągnąć za pomocą długiej ognisko- wej (200 mm lub więcej), ustawienia małej przysłony (w okolicach f/2,8) oraz ustawie- nia ostrości na fotografowanej postaci. Taka kombinacja ogniskowej i przysłony sprawi, że postać będzie ostra, a tło rozmyte. Im bliżej podejdziesz, tym tło zostanie bardziej roz- myte. Twój model będzie się także wyróżniał, jeśli umieścisz go na stosunkowo jednolitym lub ciemnym tle. 22 Wstęp Przepis na świetne cyfrowe zdjęcia Kreatywne kadrowanie Warto już na etapie wykonywa- nia zdjęcia dążyć do jak najlep- szej kompozycji. Czasami jednak jest to niemożliwe ze względu na użyty obiektyw lub odległość obiektu od aparatu. Zdarza się też, że po zrobieniu zdjęcia dostrzeżesz obraz w obrazie. Możesz go wtedy wydobyć za pomocą kadrowania w cyfrowej ciemni. Lubię to pełnowymiaro- we zdjęcie śpiewaków, lecz na mniejszym fragmencie główna postać bardziej się wyróżnia, a kadrowanie usunęło gapiów znajdujących się z lewej strony. 23 Sekrety fotografii okiem Ricka Sammona Staranne ustawianie ostrości To, że Twój aparat ma autofocus (AF), nie oznacza, że będzie „wiedział”, na czym ustawić ostrość w konkretnej scenie. Korzystaj z punktów ostrzenia w wizjerze i pamiętaj, aby ustawiać je na najważniejszych elementach kadru. Jeśli chodzi o człowieka lub zwierzę, tym elementem są zazwyczaj oczy. Nie zapominaj także o funkcji Focus Lock, która pozwala na zablokowanie ustawienia ostrości, a następnie przekompo- nowanie kadru i zrobienie zdjęcia. Dokładnych informacji na temat działania autofocusa i blokady ostrości poszukaj w instrukcji obsługi swojego aparatu. Ocena światła Nasze oczy to receptory światła. W terminologii fotogra- ficznej mają one rozpiętość tonalną na poziomie 11 EV. To dlatego w scenach o wysokim kontraście jesteśmy w stanie dostrzec szczegóły w cieniach, a jasne miejsca nie wydają się nam przepalone. Aparat jednak „widzi” mniej niż nasze oczy. Jego rozpiętość tonalna waha się między 5 – 6 EV. Jeśli więc chcesz uzyskać dobrą ekspo- zycję, musisz umieć określić kontrast kadru, spoglądając na najjaśniejsze i najciemniejsze miejsca, oraz ocenić, co Twój aparat będzie w stanie zarejestrować. Potrzebujesz więcej informacji na ten temat? Czytaj dalej. 24 Wstęp Przepis na świetne cyfrowe zdjęcia Korygowanie ekspozycji W większości przypadków dążymy do tego, aby ustawić ekspozycję na podświetleniach (czyli najjaśniej- szych fragmentach sceny). Jest tak dlatego, że jeśli podświetlenia zostaną „przepalone” lub prześwietlone o więcej niż 1 EV, ich odzyskanie w cyfrowej ciemni jest niezwykle trudne (lub wręcz niemożliwe). Pliki RAW są bardziej elastyczne pod tym względem (i bardziej pobłażliwe dla pomyłek) niż pliki JPEG, co uła- twia odzyskanie pozornie utraconych danych o jasnych miejscach. Generalnie, aby uniknąć prześwietleń, korzystam z kompensacji ekspozycji (+/–) i w uśrednionym trybie pomiaru (gdy aparat jest ustawiony na tryb priorytetu przysłony lub migawki) redukuję naświetlenie o –1/3 EV. To zapobiega prześwietleniu jasnych miejsc. Nie lekceważ znaczenia korygowania naświetlenia za pomocą funkcji kompensacji ekspo- zycji. Wiadomo, że możesz włączyć punktowy tryb pomiaru lub fotografować w trybie manualnym, lecz sądzę, że skorzystanie z przycisków kompensacji ekspozycji jest znacznie szybsze i łatwiejsze. Oczywiście, żeby uzyskać dobrą ekspozycję, powinieneś także sprawdzać histogram i ostrzeżenia o prze- świetleniach na wyświetlaczu LCD. Jeśli nie wiesz, jak włączyć te funkcje aparatu, poszukaj w instrukcji obsługi. 25 Sekrety fotografii okiem Ricka Sammona Kontroluj oświetlenie Czasami kontrast sceny jest zbyt duży jak na możliwości aparatu. W takich sytuacjach powinniśmy wpły- wać na oświetlenie za pomocą różnych akcesoriów. Generalnie istnieją trzy rodzaje akcesoriów służą- cych do modyfikowania oświetlenia. Poniżej znajdziesz kilka informacji na temat każdego z nich. Odbłyśniki — na tym zdjęciu użyłem odbłyśnika, aby skierować światło na twarz kobiety, która siedziała w cieniu na ciemnym tle. Dodatkowo odbite światło doprowadziło do powstania przyjemnych refleksów w jej oczach. Dyfuzory — na tym zdję- Lampa błyskowa — na tym zdjęciu ciu użyłem dyfuzora, który użyłem lampy, aby równomiernie ma podobny kształt, jak rozświetlić twarz siedzącej w cieniu odbłyśnik, lecz nie służy kobiety. Przedzierające się przez do odbijania światła, tylko liście światło słoneczne tworzyło na jego filtrowania. Zmiękczył jej twarzy nieestetyczne cienie. Udało on ostre cienie na twarzy się je wyeliminować za pomocą ze- mężczyzny, które wynikały wnętrznej lampy (trzymanej z boku z bezpośredniego oświetle- i uruchomionej za pomocą transmite- nia słonecznego. ra bezprzewodowego, przytwierdzo- nego do gorącej stopki aparatu). Jeśli jesteś nowy w fotografii i nie korzystałeś jeszcze z reflektorów i dyfuzorów, na mojej stronie znaj- dziesz przykładowe zdjęcia przed ich zastosowaniem i po nim (www.ricksammon.com). 26 Wstęp Przepis na świetne cyfrowe zdjęcia Sprawdź ustawienia aparatu Jedną z zalet fotografii cyfrowej jest to, że możesz błyskawicznie zmieniać wiele ustawień aparatu: ISO, balans bieli, jakość obrazu, kompensację ekspozycji, punkt ostrzenia, tryb pomiaru światła i wiele innych. Wadą jest to, że łatwo zapomnieć o wprowadzonych modyfikacjach (co zda- rzyło mi się więcej niż kilka razy), czego skutkiem jest zepsucie zdjęcia. Spraw- dzanie co jakiś czas ustawień pozwoli Ci uniknąć rozczarowań. Baw się światłem podczas obróbki Uchwycenie światła za pomocą aparatu to tylko część przyjemności — i trudności — związanych z foto- grafią. Praca i zabawa ze światłem w Photoshopie (lub innym programie do obróbki) oraz eksperymen- towanie z różnymi wtyczkami to druga część tej przyjemności. Aby uzyskać to zdjęcie, potrzeb- ne były dwa zestawy wtyczek firmy onOne Software (www. ononesoftware.com): Photo Tools i PhotoFrame 3. Z pierwszego użyłem wtyczki Color Treatment (modyfikowanie barw)/Davis/ Hand Tinting (ręczne dobieranie odcieni)/Skin Only (tylko skóra), która zmodyfikowała barwy. W drugim zestawie wybrałem wtyczkę Toothbrush (szczoteczka do zębów) i dodałem ramkę. 27 Sekrety fotografii okiem Ricka Sammona Baw się! Większość z Was sięgnęła po aparat z tego samego powodu co ja: żeby się dobrze bawić. Odkryłem, że im lepiej się bawię podczas robienia zdjęć i im bardziej cieszy mnie sam proces, tym większą odczuwam przyjemność z rezultatów. Dobrze więc mieć w głowie te wszystkie techniczne informacje, lecz nie zapo- minaj, dlaczego w ogóle zainteresowałeś się fotografią! 28 Część I rysunek 9.1 Wszystko, co powinieneś wiedzieć o lustrzankach cyfrowych Jak działa matryca, migawka, ekran LCD, karty pamięci? Jaki wpływ na zdjęcie mają ustawienia aparatu, funkcje użytkownika oraz różnica mię- dzy tym, co widzisz, a tym, co „widzi” Twój aparat? Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz emanował wiedzą. Sekrety fotografii okiem Ricka Sammona Gniazdo obiektywu i lustro Obiektyw i korpus „porozumiewają się” ze sobą — wymieniają informacje o przysłonie, długości ogni- skowej, ustawieniach ostrości i ekspozycji — za pośrednictwem styków znajdujących się w gnieździe obiektywu. Dbaj o czystość tych styków i nie dotykaj ich, aby nie zakłócić przepływu danych. Jeśli na ekranie LCD zobaczysz komunikat błędu ustawienia ostrości, przysłony lub innego parametru, spróbuj przeczyścić styki ściereczką z mikrofibry (którą możesz kupić w sklepie fotograficznym lub u optyka). Jeśli chodzi o lustro, nie wolno go niczym dotykać. Aby usunąć z niego kurz, który nie pojawia się na zdjęciach, lecz jest widoczny w wizjerze, możesz użyć niskociśnieniowej dmuchawy (dostępnej w skle- pach fotograficznych). Nie korzystaj jednak ze sprężonego powietrza w sprayu, ponieważ zawiera ono dodatkowe gazy, które mogą zabarwić i zniszczyć lustro. Jeżeli na lustrze w Twoim aparacie pojawią się trudne do usunięcia ślady, lepiej oddaj go do czyszczenia specjaliście. Ilustracja: dzięki uprzejmości Canon USA. 30 Część I Wszystko, co powinieneś wiedzieć o lustrzankach cyfrowych Autofocus kontra manualne ustawianie ostrości W większości przypadków autofocus w aparacie ustawi ostrość szybciej niż Ty. Wykorzystuje on w tym celu kontrast fotografowanej sceny. W słabym oświetleniu i przy słabym kontraście trzeba czasem przełączyć na manualne ustawianie ostrości, ponieważ autofocus będzie uporczywie szukał idealnego kontrastu. Ręczny tryb przydaje się także w sytuacjach, gdy fotografujesz przez siatkę ogrodzeniową, przez liście i gałęzie lub przez szybę, jak na powyższym zdjęciu, zrobionym w deszczowy dzień w małym miasteczku na obrzeżach Meksyku. W podstawowych modelach lustrzanek cyfrowych niektóre obiektywy z autofocusem miewają problemy z ustawieniem ostrości. W takiej sytuacji także musisz przełączyć na tryb manualny. Poza tym niektó- re marki telekonwerterów nie pozwalają korzystać z funkcji autofocusa w podstawowych modelach lustrzanek. Na sposób działania autofocusa oraz jego szybkość i dokładność mają wpływ także niemar- kowe obiektywy i telekonwertery. Ilustracja: dzięki uprzejmości Canon USA. 31 Sekrety fotografii okiem Ricka Sammona Pamiętaj, że matryca jest bardzo delikatna Nieco dalej w tej książce będę omawiał różne rozmiary matryc oraz ich zalety i wady. Teraz przyjrzyj się budowie matrycy, dzięki czemu nie będziesz się bał jej wyczyścić i nie dopuścisz do pojawienia się na zdjęciach czarnych plam lub kropek. Jak widzisz, czyszcząc matrycę, tak naprawdę czyścisz jedynie filtr dolnoprzepustowy, który ją osłania. Plamki to cienie drobin kurzu, które osadzają się na tym filtrze. Do jego czyszczenia używaj wyłącznie produktów przeznaczonych do czyszczenia matryc i ściśle wypełniaj wszystkie zalecenia zawarte w instrukcji. Gdy fotografuję w mocno zanieczyszczonych okolicznościach, takich jak w sytuacji, gdy zrobiłem po- wyższe zdjęcie wydm w Namibii, czyszczę obiektyw każdego dnia. Moje motto brzmi: lepiej dmuchać na zimne. Ilustracja: dzięki uprzejmości Canon USA. 32 Część I Wszystko, co powinieneś wiedzieć o lustrzankach cyfrowych „Przebieg” migawki Kupiłbyś używany samochód, gdybyś nie znał jego przebiegu? Jasne, że nie. W przypadku kupna używanego aparatu także warto znać jego „przebieg”, czyli liczbę uruchomień migawki. Natomiast gdy szukasz nowego aparatu, którym planujesz wykonać tysiące fotek, powinieneś zwracać uwagę na szacowany „przebieg” (czyli szacowaną liczbę uruchomień migawki). Na przykład szacowana żywotność aparatu Canon EOS 40D wynosi 100 000 uruchomień migawki. Może Ci się wyda- wać, że w całym życiu nie zrobisz tylu zdjęć, lecz fotograf sportowy wykonuje tyle w ciągu roku, a nawet szybciej. Lustrzanki z wyższej półki mają jeszcze wytrzymalsze migawki. Na przykład mój aparat Canon EOS 1D Mark III, za pomocą którego wykonałem powyższą serię zdjęć ogona wieloryba w Antarktyce, ma szacunkową żywotność około 300 000 aktywacji migawki. Zanim ruszysz w trasę z nowym lub używanym aparatem, sprawdź jego przebieg. Niektóre modele mają licznik. Jeśli go nie ma, możesz polegać jedynie na szczerości poprzedniego właściciela. A jeśli chodzi o szczerość — istotnym czynnikiem przy zakupie używanej lustrzanki cyfrowej jest także sposób użytko- wania, czyli warunki, w jakich korzystał z aparatu poprzedni właściciel. Jeśli planujesz wykonać setki tysięcy zdjęć, nie wpadaj w panikę. Koszt wymiany migawki to około 500 — 1000 złotych, co nie stanowi dużej kwoty, gdy posiadasz najwyższej klasy lustrzankę za ponad 15 tysięcy. Ilustracja: dzięki uprzejmości Canon USA. 33 Sekrety fotografii okiem Ricka Sammona Twój wzrok kontra oko obiektywu Nasze oczy to niesamowicie czułe receptory światła. Jesteśmy w stanie zobaczyć rozpiętość tonalną 11 EV. To dlatego w takich scenach jak ten krajobraz Mongolii, mogłem zobaczyć, co kryje się w cieniach, a jednocześnie niebo i chmury nie były dla mnie zbyt jasne. Aparat cyfrowy ma rozpiętość tonalną rzędu sześciu EV. Jako fotograf masz więc za zadanie stworzyć zdjęcia, które będą wyglądały tak jak oglądane przez nas sceny — lub tak, jak chciałbyś, żeby wyglądały. Musisz mieć świadomość, że to, co widzisz, różni się od tego, co „widzi” aparat. Umiejętność oceny kon- trastu sceny — oraz jego skompresowania za pomocą takich akcesoriów, jak dyfuzory, odbłyśniki, filtry i lampy błyskowe, a także umiejętność kontrolowania światła w cyfrowej ciemni — czyni z nas lepszych fotografów. Te umiejętności pozwalają uniknąć rozczarowań, gdy okazuje się, że obraz na ekranie LCD różni się od tego, co widzimy w rzeczywistości. Być może dzięki temu powstrzymamy się przed skasowaniem „od- rzutów”, z których mogłyby powstać warte zachowania zdjęcia. 34 Część I Wszystko, co powinieneś wiedzieć o lustrzankach cyfrowych Ustawienie jasności i kompensacja ekspozycji Oto dwa zdjęcia, które wykonałem w trakcie karnawału w Wenecji. Pierwsze przedstawia postać w czar- nym kostiumie, a drugie w białym. W czym problem? Gdybym wybrał którykolwiek z automatycznych trybów fotografowania i zostawił kompensację ekspozycji na zero, zdjęcie osoby w czarnym kostiumie byłoby nieco zbyt jasne, a zdjęcie osoby w białym kostiumie byłoby zbyt ciemne. Dlaczego? Na pierwszej fotografii duża ilość czerni wprowadziłaby w błąd światłomierz aparatu, który oceniłby scenę jako ciemniejszą, niż jest w rzeczywistości, zwiększyłby ekspozycję i w efekcie zdjęcie zostałoby nieco zbyt mocno naświetlone. Tak samo stanie się podczas fotografowania każdego bardzo ciemnego przedmiotu — na przykład kory drzewa. Analogicznie na drugiej fotografii duża ilość bieli także wprowadziłaby w błąd światłomierz aparatu, który oceniłby scenę jako jaśniejszą, niż jest naprawdę, zmniejszyłby ekspozycję i w efekcie zdjęcie zostałoby nieco zbyt słabo naświetlone. To samo dotyczy fotografowania na śniegu lub na plaży w jasny, słoneczny dzień. Wiem, że to zabrzmi trochę niedorzecznie, ale musisz zrobić następującą rzecz: przy fotografowaniu bardzo jasnych przedmiotów ustaw kompensację ekspozycji na +1 (jako punkt wyjścia), natomiast przy fotografowaniu bardzo ciemnych przedmiotów na –1 (też jako punkt wyjścia). Jeśli nie jesteś pewien, czy otrzymasz poprawnie naświetlone zdjęcie, zrób dodatkowe ujęcia — jedno mocniej, a drugie słabiej naświetlone od zalecanego ustawienia. Powtórzę raz jeszcze: umiejętność oceny światła jest kluczowa, jeśli chcesz robić dobrze naświetlone zdjęcia. 35 Sekrety fotografii okiem Ricka Sammona Kontroluj to, co „widzi” światłomierz Oto kolejna warta wzięcia pod uwagę kwestia związana ze światłem: możesz kontrolować to, co „widzi” światłomierz Twojego aparatu. Lustrzanki cyfrowe oraz niektóre kompakty oferują trzy podstawowe tryby pomiaru światła: punktowy, który dokonuje pomiaru w centralnym punkcie wizjera, selektywny, który mierzy środkową część kadru, oraz centralnie ważony, który uwzględnia cały kadr, lecz największą wagę przypisuje jego centralnej części. Aby zrobić powyższe zdjęcie, wybrałem tryb selektywny. Mnich znajdował się na rozległym, ciemnym tle, które — gdybym wybrał tryb centralnie ważony — wprowadziłoby w błąd światłomierz aparatu i doprowadziło do prześwietlenia jego postaci. Przetestuj opisane na tej stronie tryby pomiaru i pamiętaj o nich, gdy będziesz komponował kadr. Cza- sem właściwy wybór jednego z nich decyduje o różnicy między dobrze i źle naświetlonym zdjęciem. Ilustracja: dzięki uprzejmości Canon USA. 36 Część I Wszystko, co powinieneś wiedzieć o lustrzankach cyfrowych Informacje na wyświetlaczu LCD Jedną z pierwszych kwestii, na które kładę nacisk na swoich warsztatach fotograficznych, jest znaczenie sprawdzania histogramu (czyli wykresu pokazującego dystrybucję światła na zdjęciu) na wyświetlaczu LCD. Chodzi o to, aby zobaczyć, czy cienie ulegną przesterowaniu (co można poznać po szpilkach z lewej strony wykresu) oraz czy jasne miejsca nie ulegną prześwietleniu (co można poznać po szpilkach z prawej strony histogramu). Ważne jest także sprawdzanie migających miejsc na ekranie, które wskazują prześwietlone miejsca kadru. Zwracam także uwagę na zalety fotografowania w formacie RAW. Jest on bardziej elastyczny w kwestii ekspozycji niż JPEG, w którym część informacji zostaje wyrzucona podczas kompresji. Czasami zakładam na warsztaty koszulkę z na- pisem „RAW Rules1”. Do fotografowania w RAW będziemy jeszcze wracać na kartach tej książki. Rzecz jednak w tym, że histogram i ostrzeże- nia o prześwietleniach na wyświetlaczu LCD nie dotyczą pliku RAW, tylko utworzonego z niego pliku JPEG. Łatwiej go wyświetlić, dla- tego to właśnie ten plik oglądasz na wyświe- tlaczu, a nie właśnie zarejestrowany plik RAW. Po co więc sprawdzać wyświetlacz, gdy foto- grafujesz w RAW? Cóż, histogram wciąż dość dobrze ilustruje to, co uchwycisz. Zapamiętaj, że gdy korzystasz z plików RAW, możesz odzy- skać w cyfrowej ciemni jeden stopień ekspo- zycji prześwietlonych danych. Nawiasem mówiąc, jeśli nie miałeś wcześniej do czynienia z histogramem, zobacz ten, który dołączyłem do powyższego zdjęcia z Wenecji. Jest to przykład dobrego histogramu — nie ma szpilek ani z lewej, ani z prawej strony tego „pasma górskiego”. 1 „RAW Rules” (ang.) — „RAW rządzi” — przyp. tłum. 37 Sekrety fotografii okiem Ricka Sammona Dostosuj aparat do własnych potrzeb Większość lustrzanek cyfrowych, nawet te niższej klasy, oferuje możliwość dopasowania ustawień do własnych potrzeb. W menu ustawień własnych znajdziesz między innymi regulowanie automatycznej kompensacji ekspozycji, włączanie redukcji szumów przy długich ekspozy- cjach, ustawienie pomiaru światła w punkcie ostrości, regulację czu- łości autofocusa, wybór punktu autofocusa oraz mnóstwo innych możliwości. Im bardziej wyrafi- nowana lustrzanka, tym więcej opcji dopasowania ustawień do własnych potrzeb. Jedną z najpopularniejszych funkcji własnych, szczególnie wśród fotografów sportowych i fotografów dzikiego życia, jest przypisanie osobnego przycisku do ustawiania ostrości (zazwyczaj przycisku AF z tyłu korpusu), dzięki czemu spust migawki służy wy- łącznie do robienia zdjęć. W taki sposób wykonałem zdjęcie motyla w Butterfly World w Coconut Creek na Florydzie. Z takim ustawieniem możesz najpierw ustawić ostrość za pomocą kciuka, nie ryzykując przypadkowego naciśnięcia spustu do końca, a następnie w najwłaściwszym momencie akcji wykonać zdjęcie palcem wskazującym. Sprawdź różne ustawienia własne i przekonaj się, że dzięki nim ułatwisz sobie robienie dobrych fotogra- fii oraz sprawisz, że przygoda z aparatem będzie znacznie przyjemniejsza. 38 Część I Wszystko, co powinieneś wiedzieć o lustrzankach cyfrowych Ocieplanie i schładzanie kolorystyki zdjęć Nieco dalej w tym rozdziale piszę na temat właściwego rejestrowania barw. Teraz natomiast chciałem napisać o funkcji śred- niej i wysokiej klasy lustrzanek cyfrowych, która pozwala na uchwycenie świetnych barw dzięki możliwości ich regulowania. To ustawienie własne zazwyczaj nosi nazwę „Temperatura barw” i pozwala na dokładne ustawienie jej wartości (mój EOS 1Ds Mark III oferuje zakres od 2500 K do 10 000 K) dla danej sceny. Czasem mo- żesz też skorygować ustawienie balansu bieli. Oznacza to, że już w aparacie masz możliwość stosowania cyfrowej konwersji barw lub filtrów kompensacyjnych. Nota historyczna: symbol K oznacza skalę Kelwina i temperaturę termodynamiczną (absolutną), w której zero absolutne to zero (0 K). Pierwsza z trzech fotografii obok została wykonana bez regulowania temperatury barw i z automatycznym balansem bieli. Dla środkowego zdjęcia ustawiłem tem- peraturę barw na 2500 K, więc wygląda na chłodniejsze. Fotografia na dole została zrobiona przy ustawieniu 10 000 K i wy- gląda na cieplejszą. Oczywiście te same efekty możesz uzyskać w cyfrowej ciemni. Wystarczy skorygować temperaturę lub balans barw albo zasto- sować jakiś filtr. Uzyskiwanie określonych efektów za pomocą aparatu jest jednak zabawne, a czasami nawet niezbędne, gdy fotografujesz w celach komercyjnych. 39
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sekrety fotografii okiem Ricka Sammona
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: