Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00357 008939 21038782 na godz. na dobę w sumie
Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych. Wydanie II rozszerzone - książka
Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych. Wydanie II rozszerzone - książka
Autor: Liczba stron: 184
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3023-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> multimedialne szkolenia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Twój cel to skutecznie przekazać wiedzę:

Prezentacja z prawdziwego zdarzenia

Prowadzenie prezentacji to wyższa szkoła jazdy w zakresie komunikacji międzyludzkiej. Umiejętnie rozegrane wystąpienie publiczne jest milowym krokiem do sukcesu w sprzedaży i zarządzaniu zespołem, a także podczas negocjacji i rozmów z klientami. To nie wszystko - świetnie przeprowadzona prezentacja może okazać się przyczynkiem do zwycięstwa przy egzaminach maturalnych i podczas zdobywania kolejnych tytułów naukowych. Od umiejętności jej przygotowania często zależą i nasza kariera, i powodzenie realizowanego zadania. Nie pozwól, by strach oraz brak wiedzy przeszkodziły Ci w swobodnym i skutecznym prezentowaniu treści szerokiemu audytorium.

Myślisz sobie: 'To nie dla mnie. Nie nadaję się do wystąpień publicznych'? Zastanów się nad tym raz jeszcze. Ludzie różnią się między sobą usposobieniem, cechami charakteru czy temperamentem. Każdy prezenter jest inny. Po odpowiednim treningu i nabraniu właściwych nawyków Ty także znajdziesz własny styl prezentacji, w którym będziesz się czuł komfortowo. Nauczysz się wykorzystywać swoje atuty, a słabsze punkty zamieniać w zalety.

Zacznij trening z Pawłem Lenarem. Sięgnij po książkę i wśród ciekawych przykładów, pomocnych rad, mnóstwa ilustracji, ćwiczeń, formularzy i diagramów znajdź własną drogę prowadzenia prezentacji:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDŹ DO:  Spis treści  Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK:  Katalog online  Bestsellery  Nowe książki  Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE:  Zamów informacje o nowościach  Zamów cennik CZYTELNIA:  Fragmenty książek online Do koszyka Do przechowalni Nowość Promocja Onepress.pl Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl redakcja: redakcjawww@onepress.pl informacje: o księgarni onepress.pl Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych. Wydanie II rozszerzone Autor: Paweł Lenar ISBN: 978-83-246-3023-3 Twój cel to skutecznie przekazać wiedzę: • Jak inspirować i dzielić się ze słuchaczami swoim przesłaniem? • Kiedy unikać stosowania słowa „nie”? • Dlaczego „wirus idei” może uzdrowić Twoją prezentację? • Czy notatki to pomoc, czy sposób na położenie wystąpienia? • Jak zamieniać stres w pozytywną energię? Prezentacja z prawdziwego zdarzenia Prowadzenie prezentacji to wyższa szkoła jazdy w zakresie komunikacji międzyludzkiej. Umiejętnie rozegrane wystąpienie publiczne jest milowym krokiem do sukcesu w sprzedaży i zarządzaniu zespołem, a także podczas negocjacji i rozmów z klientami. To nie wszystko — świetnie przeprowadzona prezentacja może okazać się przyczynkiem do zwycięstwa przy egzaminach maturalnych i podczas zdobywania kolejnych tytułów naukowych. Od umiejętności jej przygotowania często zależą i nasza kariera, i powodzenie realizowanego zadania. Nie pozwól, by strach oraz brak wiedzy przeszkodziły Ci w swobodnym i skutecznym prezentowaniu treści szerokiemu audytorium. Myślisz sobie: „To nie dla mnie. Nie nadaję się do wystąpień publicznych”? Zastanów się nad tym raz jeszcze. Ludzie różnią się między sobą usposobieniem, cechami charakteru czy temperamentem. Każdy prezenter jest inny. Po odpowiednim treningu i nabraniu właściwych nawyków Ty także znajdziesz własny styl prezentacji, w którym będziesz się czuł komfortowo. Nauczysz się wykorzystywać swoje atuty, a słabsze punkty zamieniać w zalety. Zacznij trening z Pawłem Lenarem. Sięgnij po książkę i wśród ciekawych przykładów, pomocnych rad, mnóstwa ilustracji, ćwiczeń, formularzy i diagramów znajdź własną drogę prowadzenia prezentacji: • naucz się przykuwać uwagę słuchaczy i trafiać do ich umysłów; • przygotuj się do występów przed męskim lub żeńskim audytorium; • poznaj najczęstsze błędy i nigdy więcej ich nie popełniaj; • zaskakuj „efektem Zeigarnik”; • zaprzyjaźnij się ze swoim sprzętem komputerowym i twórz atrakcyjne wizualnie prezentacje. Spis treħci O autorze ...................................................................................................................11 Przeczytaj ten wstÚp .................................................................................................13 CzÚĂÊ I Odkryj sztukÚ prezentacji Rozdziaï 1. Czym naprawdÚ jest prezentacja? .......................................................19 TreĂÊ i kontekst prezentacji ...............................................................................................19 Jak rozpoznaÊ potrzeby sïuchacza? ....................................................................................21 Cel prezentacji ...................................................................................................................25 Róĝnica pomiÚdzy mówcÈ dobrym a zïym ..........................................................................27 QUIZ .................................................................................................................................30 Rozdziaï 2. Poznaj strukturÚ najbardziej skutecznych prezentacji ......................33 Co zapamiÚtujÈ sïuchacze? ................................................................................................33 Sekret niezawodnej pamiÚci ..........................................................................................33 Jak wykorzystaÊ sposób funkcjonowania pamiÚci, aby przygotowaÊ niezapomnianÈ prezentacjÚ? ...........................................................35 Jak powyĝsze informacje wykorzystaÊ w praktyce? .......................................................36 Jakie elementy zawiera skuteczna prezentacja multimedialna? .........................................37 Znaczenie krzywej uwagi ....................................................................................................41 Jak dobraÊ odpowiedniÈ liczbÚ wÈtków? ...........................................................................43 Wnioski wynikajÈce z analizy krzywej uwagi ......................................................................45 Dlaczego naleĝy ïÈczyÊ zasoby wiedzy? ..............................................................................47 QUIZ .................................................................................................................................48 Stwórz wirus swojej idei .....................................................................................................48 Rozdziaï 3. Twoje ciaïo powie wiÚcej niĝ sïowa .....................................................51 Czym sÈ tory zainteresowania: gïówny i poboczny? ...........................................................51 Poznaj znaczenie mowy ciaïa .............................................................................................54 Dlaczego ĂmieszÈ nas brazylijskie telenowele? ...................................................................64 Znaczenie wyglÈdu prezentera ...........................................................................................65 Zamieñ stres na energiÚ .....................................................................................................66 Sprawdzona technika zamiany stresu na podekscytowanie ...........................................67 QUIZ .................................................................................................................................70 8 S E K R E T Y S K U T E C Z N Y C H P R E Z E N T A C J I M U L T I M E D I A L N Y C H Rozdziaï 4. Jak mówiÊ? Praktyczne wskazówki .....................................................73 JÚzyk prezentacji ................................................................................................................73 Kontroluj ton gïosu i intonacjÚ ...........................................................................................75 Jak zaczÈÊ i zakoñczyÊ prezentacjÚ? ...................................................................................78 Jak prezentowaÊ, gdy audytorium stanowiÈ kobiety? .........................................................83 Jak prezentowaÊ, gdy audytorium stanowiÈ mÚĝczyěni? ....................................................84 Wykorzystaj przenoĂniÚ ......................................................................................................86 Wpïyw emocji na sposób mówienia ....................................................................................87 Ukryte znaczenie sïowa „nie” .............................................................................................88 Poczucie humoru ...............................................................................................................90 Jak zaangaĝowaÊ publicznoĂÊ? ...........................................................................................91 ZaskakujÈcy efekt Zeigarnik w prezentacjach ....................................................................92 Dlaczego o tym piszÚ? ...................................................................................................92 Ciekawe, prawda? .........................................................................................................93 Gdzie patrzeÊ? ...................................................................................................................93 Szklanka wody ...................................................................................................................94 QUIZ .................................................................................................................................95 Rozdziaï 5. Jak przygotowaÊ siÚ do prezentacji? ....................................................97 Przygotowanie mentalne — bÈdě gotowy, aby popeïniaÊ bïÚdy .........................................97 ZadziwiajÈcy umysï sïuchacza ............................................................................................99 Rozpoznaj typy osobowoĂci sïuchaczy ..............................................................................100 Prawdopodobnie najszybszy sposób planowania prezentacji ...........................................102 Magia Twojej historii ........................................................................................................103 Dlaczego wïaĂnie historie? ..........................................................................................105 Jakie ma to znaczenie dla sztuki prezentacji? .............................................................105 Najlepsze firmy i marki przekazujÈ Ci swoje historie ..................................................105 Podsumowanie ............................................................................................................106 Poznaj Twojego najwiÚkszego wroga ...............................................................................106 Odkryj potÚgÚ modelowania ............................................................................................107 PiÚÊ czÚsto popeïnianych bïÚdów, które mogÈ zepsuÊ prezentacjÚ multimedialnÈ Twoich usïug, produktów albo wiedzy ..........................................................................108 QUIZ ...............................................................................................................................110 Rozdziaï 6. Miejsce prezentacji — przygotuj swój sukces ..................................113 Czas i miejsce prezentacji .................................................................................................113 Jaki wpïyw ma pora dnia na przebieg Twojej prezentacji? ..........................................114 NagïoĂnienie ....................................................................................................................115 Temperatura i wilgotnoĂÊ powietrza ................................................................................115 Ustawienie okien i Ăwiatïo ................................................................................................115 Ustawienie stolików .........................................................................................................116 S p i s t r e ħ c i 9 ZarzÈdzanie sobÈ w czasie ................................................................................................120 Istotne szczegóïy techniczne ............................................................................................120 QUIZ ...............................................................................................................................122 Podsumowanie czÚĂci I ..........................................................................................125 CzÚĂÊ II Warsztat Rozdziaï 7. Maïo znane wskazówki dotyczÈce konstrukcji prezentacji .............129 SkÈd czerpaÊ materiaïy do prezentacji? ...........................................................................129 W jaki sposób pozyskaÊ grafiki z poszczególnych ěródeï? ..........................................130 Dlaczego ukïad zawartoĂci slajdu jest niezwykle istotny? ................................................131 Poznaj znaczenie i dziaïanie kolorów ...............................................................................133 Podstawowe reguïy zwiÈzane ze stosowaniem kolorów w prezentacjach multimedialnych ............................................................................134 Barwy firmowe ............................................................................................................134 Zagadka wïaĂciwego doboru czcionek .............................................................................135 Inteligentne korzystanie z programu PowerPoint ............................................................136 Jak w praktyce moĝesz wykorzystaÊ powyĝsze wnioski? .............................................137 Przygotowaïem ciekawe porównanie… .......................................................................137 Przykïadowe projekty slajdów prezentacji ...................................................................138 Rozdziaï 8. Rodzaje prezentacji .............................................................................145 Prezentacja handlowa ......................................................................................................145 Tajniki prezentacji handlowych ...................................................................................145 Prezentacja naukowa ........................................................................................................149 Podstawowe cele i zaïoĝenia prezentacji naukowych ..................................................150 Prezentacja szkolna ..........................................................................................................150 Dlaczego prezentacje multimedialne warto powszechnie stosowaÊ w edukacji? ........151 Podsumowanie czÚĂci II .........................................................................................153 CzÚĂÊ III Trening Rozdziaï 9. mwiczenia emisji gïosu .......................................................................157 Wykorzystaj potÚgÚ przepony ..........................................................................................157 Jak rozgrzaÊ gïos, jeĂli do prezentacji pozostaïo 15 minut? ..............................................161 Rozdziaï 10. mwiczenia gestykulacji .....................................................................163 Cztery podstawowe etapy, przez które musisz przejĂÊ, nabywajÈc kaĝdÈ umiejÚtnoĂÊ .......... 163 Jak ÊwiczyÊ gestykulacjÚ i mowÚ ciaïa? .............................................................................164 Jak analizowaÊ nagrania wideo wïasnych prezentacji? ................................................165 Specjalna technika analizy materiaïu wideo w czterech krokach .....................................165 10 S E K R E T Y S K U T E C Z N Y C H P R E Z E N T A C J I M U L T I M E D I A L N Y C H Rozdziaï 11. mwiczenia z zakresu retoryki ...........................................................167 mwiczenie 1. Magia dobrego poczÈtku nowej myĂli .........................................................167 mwiczenie 2. Jak za pomocÈ ïÈczników budowaÊ kwieciste wypowiedzi? ........................169 Przykïadowy poczÈtek Twojej prezentacji wykorzystujÈcy potÚgÚ ïÈczników .............169 mwiczenie 3. Jak odpowiadaÊ na naprawdÚ trudne pytania? ...........................................170 Oto siedem powodów, dla których sïuchacz prawdopodobnie zada Ci pytanie ..............170 Standard odpowiedzi na trudne pytanie ..........................................................................173 Podsumowanie czÚĂci III .......................................................................................175 Rozdziaï 12. Jakie wady ma ta ksiÈĝka? ................................................................177 Zamiast zakoñczenia ..............................................................................................179 ZawartoĂÊ pïyty CD ................................................................................................181 Rozdziaã 2. Poznaj strukturē najbardziej skutecznych prezentacji Co zapamiētujĎ sãuchacze? Jak czÚsto zdarza Ci siÚ, ĝe po kilku tygodniach od wysïuchania czyjegoĂ wy- kïadu, prezentacji czy wystÈpienia jesteĂ w stanie przypomnieÊ sobie tylko wy- rwane z kontekstu strzÚpy informacji? ByÊ moĝe, jesteĂ jednÈ z osób, które zauwaĝajÈ, ĝe z biegiem czasu ich pamiÚÊ staje siÚ coraz bardziej zawodna. Wydaje siÚ, ĝe czas zaczyna biec coraz szybciej i nie moĝesz przypomnieÊ so- bie, co robiïeĂ zaledwie kilka dni temu? A moĝe sïyszaïeĂ kiedyĂ, ĝe z wiekiem pamiÚÊ staje siÚ coraz sïabsza, ĝe komórki mózgowe bezpowrotnie obumierajÈ. Wielu ludzi twierdzi, ĝe w dzieciñstwie byïo inaczej i w mïodoĂci pamiÚÊ osiÈ- ga szczyty sprawnoĂci. Sekret niezawodnej pamiēci Wyobraě sobie maïe dziecko, które dopiero zaczyna chodziÊ, poznaje Ăwiat. Dla dziecka wszystko jest nowe i nieznane, nie ma jeszcze ĝadnych nawyków. Kiedy dostanie nowÈ grzechotkÚ, co z niÈ zrobi? Zacznie oglÈdaÊ z kaĝdej strony, dotykaÊ, próbowaÊ ugryěÊ, sïuchaÊ děwiÚku grzechotania, rzucaÊ. Dziecko stara siÚ odbieraÊ otaczajÈcy Ăwiat wszystkimi zmysïami. Kiedy uczy siÚ chodziÊ, nie zastanawia siÚ, czy jest na tyle zdolne, aby posiÈĂÊ tÚ sztukÚ, popeïnia bïÚdy, przewraca siÚ i wstaje, ale w koñcu opanowuje tÚ umiejÚtnoĂÊ. Kiedy dziecko jest wiÚksze, nadal obserwuje Ăwiat, rozwija swojÈ spostrzegawczoĂÊ, zaczyna stawiaÊ pytania, caïÈ masÚ pytañ, i nieustannie szuka odpowiedzi. ¥wiat dziec- ka nigdy nie jest nudny i monotonny, a godzina to dla niego caïa wiecznoĂÊ. PomyĂlmy teraz o przeciÚtnym dniu dorosïej osoby. Jak bardzo schema- tyczne i zautomatyzowane jest wykonywanie wiÚkszoĂci czynnoĂci. Zaïóĝmy, ĝe przeciÚtny Kowalski wstaje rano o 6:30. Po wykonaniu wszystkich codziennych 34 O D K R Y J S Z T U K Ē P R E Z E N T A C J I czynnoĂci zwiÈzanych z porannÈ toaletÈ, przygotowaniu i spoĝyciu Ăniadania w swojej dobrze znanej kuchni wsiada do samochodu i wyrusza do pracy. Za- zwyczaj jeědzi tÈ samÈ trasÈ i czÚsto zastanawia siÚ, jak to siÚ staïo, ĝe dotarï na miejsce i nie pamiÚta ĝadnych szczegóïów z jazdy. W pracy spotyka siÚ z ludě- mi, których bardzo dobrze zna (w koñcu pracuje z nimi juĝ kilka lat). NastÚp- nie wraca z pracy do domu (oczywiĂcie, tÈ samÈ trasÈ), zjada obiad, oglÈda telewi- zjÚ, czyta gazety, odpoczywa, spÚdzi trochÚ czasu z rodzinÈ i idzie spaÊ. Gdy pomnoĝymy podobny schemat dnia przez tygodnie, miesiÈce i lata, otrzymamy odpowiedě na pytanie o zagadkÚ pogarszajÈcej siÚ pamiÚci. Mózg jest podobny do miÚĂni, nietrenowany i nieuĝywany sïabnie! Osoby dorosïe zazwyczaj automatyzujÈ swoje ĝycie, na kaĝdy bodziec z oto- czenia reagujÈ schematycznie, w wypróbowany wielokrotnie sposób. Powoli przestajÈ stawiaÊ sobie pytania. W szkole nauczyïy siÚ, ĝe istniejÈ pytania i gotowe odpowiedzi, które trzeba znaÊ na pamiÚÊ. Rutyna sprawia, ĝe coraz rzadziej trzeba siÚ zastanawiaÊ, zakupy ïatwo moĝna zrobiÊ w pobliskim supermarke- cie, w którym kaĝda alejka jest doskonale opisana. Osoba dorosïa posiada czÚ- sto utarte schematy myĂlenia, dziaïania i oceny innych, swoisty filtr, poprzez który przepuszcza docierajÈce informacje o otaczajÈcej rzeczywistoĂci. To wïaĂnie w aktywnym korzystaniu z zasobów umysïu tkwi zïoty klucz do wrót wyjÈtkowo dobrej pamiÚci. Zastanów siÚ teraz, jaka jest róĝnica pomiÚdzy odbieraniem otoczenia przez dziecko i przez opisanego powyĝej Kowalskiego. Jak sÈdzisz, dlaczego dzieci szybciej siÚ uczÈ? Czy juĝ zaczynasz widzieÊ róĝnicÚ? Jeĝeli tak, prawdopodobnie wiesz juĝ, ĝe nie na wiele zdadzÈ siÚ „cudowne preparaty na poprawÚ pamiÚci”, które moĝesz kupiÊ w aptekach i sklepach. Jeĝeli naprawdÚ chcesz cieszyÊ siÚ dobrÈ pamiÚciÈ, to: „ regularnie jÈ Êwicz, „ bÈdě spontaniczny, „ ucz siÚ nowych rzeczy, „ wykonuj rutynowe czynnoĂci w nietypowy sposób, „ czytaj ksiÈĝki z dziedziny, która CiÚ interesuje, „ ciÈgle poznawaj nowych ludzi, bÈdě osobÈ towarzyskÈ, „ czÚsto zadawaj sobie pytanie zaczynajÈce siÚ od magicznego sïowa „dlaczego”, poniewaĝ pobudza ono tok myĂlenia. P o z n a j s t r u kt u r ē n a j b a r dz i e j s k u t e c zn y c h p r e ze n t a c j i 35 Moĝesz siÚ w tym momencie zastanawiaÊ, dlaczego w ksiÈĝce dotyczÈcej prezentacji tak wiele miejsca poĂwiÚcono na omówienie zagadnienia pamiÚci. Czytaj bardzo uwaĝnie, poniewaĝ dalej odkryjesz, jak wykorzystaÊ wiedzÚ do- tyczÈcÈ pamiÚci tak, aby Twoja prezentacja pozostawiïa niezatarty, pozytywny Ălad w umysïach sïuchaczy. Jak wykorzystaĄ sposób funkcjonowania pamiēci, aby przygotowaĄ niezapomnianĎ prezentacjē? Kaĝdy czïowiek czerpie informacje o otaczajÈcym Ăwiecie za pomocÈ zmysïów. Informacje ze zmysïów przekazywane sÈ do mózgu, gdzie sÈ analizowane i kla- syfikowane. Na intensywnoĂÊ odciĂniÚcia siÚ w pamiÚci danego boděca wpïywa stopieñ zaangaĝowania uwagi w jego analizÚ oraz stan emocjonalny, w jakim siÚ znajdujemy. Wobec tego warto sprawiÊ, aby Twoja prezentacja angaĝowaïa jak najwiÚcej zmysïów, funkcji mózgu i powiÈzaïa pozytywne stany emocjonalne na przykïad z celem prezentacji (tabela 2.1). Funkcje mózgu Tabela 2.1. Elementy, które warto wykorzystaÊ w prezentacji Zmysãy i wzrok i sãuch i wēch i dotyk i smak Stan emocjonalny i entuzjazm i radoħĄ i fascynacja i zainteresowanie i dobry humor i podekscytowanie Lewa póãkula mózgu: i logika i sãowa i analiza i hierarchia i kolejnoħĄ i zaleijnoħĄ liniowa Prawa póãkula mózgu: i wyobraınia i barwy i trójwymiarowoħĄ i relacje przestrzenne i obraz caãoħci W trakcie Twojego wystÈpienia utkwiÈ w pamiÚci sïuchaczy zagadnienia, które wzbudzajÈ ciekawoĂÊ, sÈ intrygujÈce, wykraczajÈce ponad przyjÚte sche- maty. Stopieñ pamiÚtania przedstawianych treĂci wzmaga teĝ stawianie otwar- tych pytañ, ale bez podawania odpowiedzi. 36 O D K R Y J S Z T U K Ē P R E Z E N T A C J I Warto rozwaĝyÊ przygotowanie omawiania tematu dowolnego punktu prezentacji w oparciu o nastÚpujÈcÈ konstrukcjÚ. 1. Nagïówek zagadnienia (na przykïad tytuï slajdu) powinien przykuwaÊ uwagÚ odbiorcy. 2. Kilka pierwszych zdañ dotyczÈcych danego zagadnienia powinno wzbudziÊ silne zainteresowanie sïuchaczy. 3. NastÚpnie gïówna czÚĂÊ przekazu bÚdzie stopniowaÊ napiÚcie i osiÈgnie punkt kulminacyjny pod koniec omawiania zagadnienia. Tak przygotowywane slajdy spowodujÈ, ĝe bÚdziesz mógï ïatwiej utrzymaÊ zainteresowanie audytorium nawet w czasie dïuĝszych prezentacji. Jak powyijsze informacje wykorzystaĄ w praktyce? SÈdzÚ, ĝe warto przeanalizowaÊ Ăwiatowy sukces koncernu Coca-Cola. Zasta- nówmy siÚ, jak to siÚ staïo, ĝe wïaĂnie ten ciemny napój podbiï niemalĝe caïy Ăwiat i kupiÊ go moĝna prawie w kaĝdym sklepie spoĝywczym, restauracji czy pubie. Czy o powodzeniu coca-coli zadecydowaï jej wyjÈtkowy smak, który przypadï do gustu milionom ludzi na naszym globie? OczywiĂcie, to w pewnym stopniu prawdopodobne, jednak chwila gïÚbszego zastanowienia wystarczy, by zwróciÊ uwagÚ na wyrafinowanÈ strategiÚ, jakÈ kieruje siÚ ten koncern. Prezentacje co- ca-coli, jakie moĝemy obejrzeÊ w telewizji, na plakatach, ulotkach, etykietach wcale nie koncentrujÈ siÚ na zachwalaniu cech tego produktu! Jedynym celem przekazu jest powiÈzanie emocji: radoĂci, zabawy, nastroju oczekiwania na ĂwiÚta (w Polsce Boĝego Narodzenia, Wielkanocy), odpoczynku, czy teĝ relaksu, jaki towarzyszy nam na przykïad w czasie urlopu. SÈ nawet ludzie, którzy w odpo- wiedzi na pytanie: „Z czym kojarzÈ Ci siÚ ĂwiÚta Boĝego Narodzenia”, stwier- dzajÈ, ĝe z reklamami coca-coli! Wiele osób moĝe twierdziÊ, ĝe takie prezentacje na nich nie dziaïajÈ, jed- nak fakty mówiÈ coĂ zupeïnie innego. Warto wiÚc zapamiÚtaÊ, ĝe jeĂli prezen- tacja ma byÊ skuteczna i zapamiÚtana, powinna oddziaïywaÊ na emocje. Za chwilÚ ustalimy, jakie elementy powinna zawieraÊ Twoja prezentacja, aby skutecznie oddziaïywaÊ na zmysïy, funkcje mózgu oraz emocje. P o z n a j s t r u kt u r ē n a j b a r dz i e j s k u t e c zn y c h p r e ze n t a c j i 37 Jakie elementy zawiera skuteczna prezentacja multimedialna? Zastanówmy siÚ, jakie elementy naleĝy wykorzystaÊ w prezentacji multimedialnej, aby byïa skuteczna, a wiÚc zaangaĝowaïa uwagÚ audytorium oraz spowodowaïa dïugotrwaïe pamiÚtanie przez sïuchaczy omawianych zagadnieñ. CzÚsto w slaj- dach przygotowywanych do prezentacji multimedialnych autorzy zamieszczajÈ jedynie bloki tekstu, listy wypunktowane i ewentualnie wykresy lub fotografie. Tak przygotowana prezentacja jest — oczywiĂcie — w pewnym stopniu sku- teczna, ale byÊ moĝe warto zastanowiÊ siÚ gïÚbiej, czy moĝna jeszcze bardziej wzmocniÊ swój przekaz. Oto lista elementów, których stosowanie zapewnia wiÚkszÈ skutecznoĂÊ prezentacji multimedialnej. 1. Niewielkie bloki tekstu. 2. Obraz. 3. Ruch. 4. Symbole. 5. Elementy trójwymiarowe. 6. Dokïadne wartoĂci liczbowe. 7. Kolor. 8. Porównania (zwiÈzane z zainteresowaniami audytorium). 9. Elementy wyróĝniajÈce siÚ z otoczenia, wyjÈtkowe. 10. Elementy zawierajÈce humor. W trakcie czytania powyĝszej listy z pewnoĂciÈ udaïo Ci siÚ zauwaĝyÊ, ĝe kaĝdy z wymienionych powyĝej elementów wzmacniajÈcych skutecznoĂÊ prezen- tacji jest zwiÈzany z omawianymi wczeĂniej funkcjami mózgu. Im wiÚcej ele- mentów z tej listy zastosujesz w prezentacji, tym prawdopodobnie bardziej wzroĂnie jej skutecznoĂÊ. Poniĝej znajduje siÚ dokïadne omówienie kaĝdego elementu wraz z kon- kretnymi przykïadami wprowadzania ich do slajdów prezentacji. 1. Niewielkie bloki tekstu. PodstawowÈ zasadÈ jest, aby slajdy prezentacji multimedialnej zawieraïy moĝliwie maïo tekstu. Czytanie w trakcie wystÈpienia z ekranu rzutnika nie jest najlepszym pomysïem. Jeĝeli juĝ jesteĂ zmuszony, aby slajd zawieraï sporo tekstu, spraw, ĝeby nie zlewaï siÚ on w jednÈ caïoĂÊ. Podziel tekst na kilka niewielkich bloków. Zapewni to odbiorcom 38 O D K R Y J S Z T U K Ē P R E Z E N T A C J I wiÚkszy komfort oglÈdania prezentacji. Idealna sytuacja ma miejsce wówczas, gdy slajd zawiera jedynie krótkie nagïówki zagadnieñ, które omówisz. 2. Obraz. ByÊ moĝe, sïyszaïeĂ kiedyĂ stare chiñskie przysïowie mówiÈce, ĝe jeden obraz jest wart wiÚcej niĝ tysiÈc sïów. Jest w nim wiele prawdy. Warto rozwaĝyÊ, czy nie byïoby lepiej, aby zamiast przez godzinÚ opisywaÊ wyglÈd jakiegoĂ przedmiotu, po prostu pokazaÊ jego zdjÚcie. I jeszcze maïa wskazówka: warto umieszczaÊ pod rysunkiem podpis. DoĂwiadczenie pokazuje, iĝ znacznie wiÚkszy procent odbiorców przeczyta podpis, a mniejszy — gïówny blok tekstu. 3. Ruch i rytm. Wzrok czïowieka ewolucyjnie przystosowany jest do Ăledzenia ruchu. Przed tysiÈcami lat od szybkoĂci postrzegania, na przykïad Ăledzenia wzrokiem biegnÈcej zwierzyny, zaleĝaïo przetrwanie rodzaju ludzkiego. Obiekt, który nagle zaczyna siÚ poruszaÊ, automatycznie zwraca naszÈ uwagÚ; jest to odruch bezwarunkowy, a wiÚc taki, na który nie mamy Ăwiadomie wpïywu. Dzisiaj odruch ten Ăwietnie wykorzystujÈ magicy, dowolnie kierujÈc naszÈ uwagÈ. Warto w swojej prezentacji multimedialnej wykorzystaÊ ruch. Dobrym pomysïem jest wstawianie krótkich fragmentów filmu czy animacji komputerowej, warte rozwaĝenia jest stosowanie animowanych obrazów GIF. PodkreĂlam jednak, aby nie przesadzaÊ z bogactwem efektów specjalnych i szczególnie unikaÊ wprowadzania animacji tekstu w slajdach, bowiem zazwyczaj powoduje to dekoncentracjÚ i odwrócenie uwagi audytorium od treĂci. 4. Symbole. Ogólnie rzecz biorÈc, zastosowanie w prezentacji symbolu to zastÈpienie jednego pojÚcia innym, bardziej wyrazistym, krótszym, najlepiej oddajÈcym jego naturÚ. Symbole w prezentacji zapewniajÈ moĝliwoĂÊ szybkiego wywoïania w umysïach sïuchaczy caïego ciÈgu informacji, skojarzeñ i odczuÊ. Zastanów siÚ teraz, które z dwóch podanych sïów wywoïuje u Ciebie silniejszy potok skojarzeñ: chrzeĂcijañstwo czy krzyĝ? 5. Elementy trójwymiarowe. Wprawdzie prezentacja multimedialna jest dwuwymiarowa, jednak programy komputerowe pozwalajÈ na dodawanie elementów (na przykïad tekstów czy animacji) sprawiajÈcych wraĝenie trójwymiarowoĂci. Jeĝeli to moĝliwe, warto stosowaÊ efekt trójwymiarowoĂci w prezentacji z dwóch powodów. Po pierwsze, pozwala zaangaĝowaÊ dodatkowe funkcje mózgu, a po drugie, wpïywa na podniesienie poziomu uwagi odbiorców. NaprawdÚ o tym, czy dany element odbieramy jako trójwymiarowy, czy nie, decyduje mózg, a nie oczy. Spójrz na szeĂcian poniĝej (rysunek 2.1); kiedy dobrze siÚ wpatrzysz, zauwaĝysz, ĝe jego ksztaït moĝna odbieraÊ na dwa sposoby. P o z n a j s t r u kt u r ē n a j b a r dz i e j s k u t e c zn y c h p r e ze n t a c j i 39 Rysunek 2.1. SzeĂcian, którego ksztaït Twój mózg moĝe odbieraÊ aĝ na dwa sposoby 6. Dokïadne wartoĂci liczbowe. Liczby sÈ domenÈ lewej póïkuli mózgowej. Wprowadzenie do prezentacji konkretnych wartoĂci liczbowych zamiast sïów, takich jak duĝo, wiÚcej, kilka, wiele i tym podobnych, przynosi trzy korzyĂci: x pozwala na wprowadzenie porzÈdku, x zapewnia lepsze zapamiÚtywanie, x sprawia, ĝe prezentowane dane sÈ wiarygodne dla odbiorcy. Jeĝeli czasami oglÈdasz telewizjÚ, zwróÊ uwagÚ na przykïad na reklamy kosmetyków powodujÈcych zmniejszanie zmarszczek. Autor reklamy nie informuje, ĝe „krem bardzo dobrze redukuje zmarszczki”, w reklamie usïyszysz, iĝ „krem powoduje zmniejszenie gïÚbokich zmarszczek o 67 w ciÈgu 3 tygodni”. Zauwaĝ, ĝe podanie konkretnych liczb poprawia wiarygodnoĂÊ i konkretyzuje podawane informacje. Kiedy nastÚpnym razem zakupisz jedno z dobrze sprzedajÈcych siÚ czasopism, zwróÊ uwagÚ na okïadkÚ, prawdopodobnie tam teĝ odnajdziesz informacje o tym, jak na przykïad poprawiÊ swój wyglÈd, wykonujÈc „tylko 4 Êwiczenia przez 4 tygodnie”, albo poznasz „27 sekretów skutecznej diety”. Tak, redaktorzy czasopism równieĝ korzystajÈ z magii liczb w celu zainteresowania klienta i podniesienia poziomu sprzedaĝy. 7. Kolor. Stosowanie kolorów w prezentacji pomaga w zapamiÚtywaniu, bo zapewnia ïatwe odróĝnianie omawianych zagadnieñ. Oko czïowieka jest w stanie odróĝniÊ wiele milionów odcieni barw, warto wiÚc wykorzystaÊ tÚ naturalnÈ zdolnoĂÊ i nie utrudniaÊ procesu przyswajania wiedzy, stosujÈc jedynie czerñ i biel albo monotonne barwy. Za przygotowanie ciekawej, bogatej kolorystycznie prezentacji szczególnie wdziÚczni bÚdÈ wzrokowcy, poniewaĝ zapamiÚtujÈ i kojarzÈ oni gïównie to, co zobaczÈ.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych. Wydanie II rozszerzone
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: