Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00131 008805 23017368 na godz. na dobę w sumie
Sieci komputerowe. Biblia - ebook/pdf
Sieci komputerowe. Biblia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 904
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-8346-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> sieci komputerowe >> sieci domowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-40%), audiobook).

Wszystko, co chcesz wiedzieć o sieciach komputerowych!

Nadeszły czasy, w których komputer niepodłączony do sieci komputerowej nie ma prawa bytu. Dostęp do dokumentów, kont bankowych, stron WWW, drukarek sieciowych wymaga wiarygodnej, bezpiecznej i szybkiej infrastruktury. Ilość danych przesyłanych w każdej sekundzie stanowi nie lada wyzwanie dla administratorów. Muszą oni zagwarantować, że wszystkie dotrą do miejsca przeznaczenia w ściśle określonym czasie.

Jak nad tym zapanować? Jak zapewnić poprawne działanie sieci komputerowych - zarówno tych małych, jak i dużych? Na te i wiele innych pytań odpowiada ten podręcznik. Stanowi on kompendium wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z sieciami komputerowymi. Dzięki niemu dowiesz się, na jakiej zasadzie działają sieci, jaka jest ich architektura oraz jak zapewnić połączenie pomiędzy dwoma punktami. Ponadto poznasz dostępne serwery, systemy sieciowe oraz protokoły pozwalające na działanie takich usług, jak poczta, strony WWW czy usługi DNS. W trakcie lektury nauczysz się zasad adresacji IPv4 oraz IPv6, a także konfiguracji protokołów routingu, firewalla oraz usługi VPN. To tylko niektóre z zagadnień poruszanych w tej niezwykłej książce, która powinna znaleźć się na półce każdego administratora sieci komputerowych oraz studenta informatyki.

Obowiązkowa pozycja dla każdego administratora sieci komputerowej!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział • Skorowidz Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2011 Sieci komputerowe. Biblia Autor: Barrie Sosinsky Tłumaczenie: Marek Pałczyński (wstęp, rozdz. 1 – 11), Robert Górczyński (rozdz. 15 – 28, 30 – 32), Tomasz Bienkiewicz (rozdz. 12 – 14, 29) ISBN: 978-83-246-2885-8 Tytuł oryginału: Networking Bible Format: 172×245, stron: 912 Wszystko, co chcesz wiedzieć o sieciach komputerowych! • Jak zaprojektować sieć komputerową? • Jak zapewnić bezpieczeństwo sieci komputerowej? • Jak zestawić bezpieczne połączenie VPN? Nadeszły czasy, w których komputer niepodłączony do sieci komputerowej nie ma prawa bytu. Dostęp do dokumentów, kont bankowych, stron WWW, drukarek sieciowych wymaga wiarygodnej, bezpiecznej i szybkiej infrastruktury. Ilość danych przesyłanych w każdej sekundzie stanowi nie lada wyzwanie dla administratorów. Muszą oni zagwarantować, że wszystkie dotrą do miejsca przeznaczenia w ściśle określonym czasie. Jak nad tym zapanować? Jak zapewnić poprawne działanie sieci komputerowych – zarówno tych małych, jak i dużych? Na te i wiele innych pytań odpowiada ten podręcznik. Stanowi on kompendium wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z sieciami komputerowymi. Dzięki niemu dowiesz się, na jakiej zasadzie działają sieci, jaka jest ich architektura oraz jak zapewnić połączenie pomiędzy dwoma punktami. Ponadto poznasz dostępne serwery, systemy sieciowe oraz protokoły pozwalające na działanie takich usług, jak poczta, strony WWW czy usługi DNS. W trakcie lektury nauczysz się zasad adresacji IPv4 oraz IPv6, a także konfiguracji protokołów routingu, firewalla oraz usługi VPN. To tylko niektóre z zagadnień poruszanych w tej niezwykłej książce, która powinna znaleźć się na półce każdego administratora sieci komputerowych oraz studenta informatyki. • Topologie sieci i stos protokołów sieciowych • Projektowanie sieci, sporządzanie map sieci oraz zbieranie informacji na ich temat • Systemy sieciowe oraz serwery • Interfejsy sieciowe – interfejsy fizyczne, logiczne, konfiguracja • Media transmisyjne • Routing, protokoły i ich konfiguracja • Sieci TOR • Tworzenie sieci domowej • Sieci szkieletowe i rozległe WAN oraz bezprzewodowe • Dostępne anteny oraz zasady ich doboru • Udostępnianie pamięci masowych w sieci: SAN, NAS • Zestawianie łączy o dużej szybkości • Protokoły internetowe • Usługi rozwiązujące nazwy i usługi katalogowe • Udostępnianie plików, drukarek • Buforowanie • Protokół HTTP, poczta elektroniczna i telefonia internetowa VoIP • Bezpieczeństwo sieci komputerowych i połączeń VPN oraz dostęp zdalny Obowiązkowa pozycja dla każdego administratora sieci komputerowej! Spis treħci O autorze ......................................................................................................... 19 Wprowadzenie ................................................................................................. 21 Czúħè I Podstawy sieci .................................................................. 25 Rozdziađ 1. Wprowadzenie do sieci .................................................................. 27 Definiowanie sieci komputerowej .......................................................................................................28 Rodzaje sieci .......................................................................................................................................30 Rodzaje transmisji danych ..................................................................................................................31 Komunikacja punkt-punkt ............................................................................................................31 Komunikacja rozgáoszeniowa .......................................................................................................32 Topologie ............................................................................................................................................33 Topologie fizyczne .......................................................................................................................33 Topologie hybrydowe ...................................................................................................................39 Topologie logiczne .......................................................................................................................40 Podsumowanie ....................................................................................................................................42 Rozdziađ 2. Stos protokođów sieciowych ......................................................... 43 Organizacje opracowujące standardy ..................................................................................................44 Model odniesienia OSI ........................................................................................................................45 Komunikacja miĊdzy warstwami ........................................................................................................46 Warstwa fizyczna ................................................................................................................................50 Warstwa áącza danych .........................................................................................................................51 Warstwa sieciowa ...............................................................................................................................52 Warstwa transportowa .........................................................................................................................53 Warstwa sesji ......................................................................................................................................53 Warstwa prezentacji ............................................................................................................................54 Warstwa aplikacji ................................................................................................................................54 Model odniesienia TCP/IP ..................................................................................................................55 Porównanie modeli odniesienia OSI i TCP/IP ....................................................................................56 Podsumowanie ....................................................................................................................................57 Rozdziađ 3. Architektura i projektowanie sieci ............................................... 59 Architektura sieci i topologia ..............................................................................................................60 Komunikacja punkt-punkt ............................................................................................................61 Sieci przeáączane i pakietowe .............................................................................................................69 8 Sieci komputerowe. Biblia Magistrale ...........................................................................................................................................70 Segmenty sieci ..............................................................................................................................71 Domeny kolizyjne .........................................................................................................................72 Wytáumianie sygnaáu ....................................................................................................................74 Punkty przyáączeniowe .......................................................................................................................74 Sieci jednostek równorzĊdnych (peer-to-peer) ....................................................................................77 Sieci klient-serwer ..............................................................................................................................79 Sieci wielowarstwowe .........................................................................................................................80 Uproszczony klient-serwer .................................................................................................................82 Serwer terminali ...........................................................................................................................82 Sieci X Window ............................................................................................................................83 Podsumowanie ....................................................................................................................................84 Rozdziađ 4. Zbieranie informacji o sieci i sporzædzanie map sieci ................. 85 Zbieranie informacji o sieci ................................................................................................................86 Publikowanie informacji o wĊĨle ..................................................................................................90 Przeglądanie ..................................................................................................................................91 Odpytywanie .................................................................................................................................93 Poáączenia .....................................................................................................................................94 Prosty protokóá zarządzania siecią ......................................................................................................96 Oprzyrządowanie do zarządzania systemem Windows .....................................................................101 Sporządzanie mapy sieci ...................................................................................................................102 Podsumowanie ..................................................................................................................................104 Rozdziađ 5. Szerokoħè pasma i przepustowoħè ............................................. 105 SzerokoĞü pasma i pojemnoĞü systemu .............................................................................................106 Koraliki w rurze z syropem .........................................................................................................106 Teoria sygnaáów ..........................................................................................................................107 SzerokoĞü pasma .........................................................................................................................111 Teoria próbkowania ....................................................................................................................112 Multipleksacja ...................................................................................................................................115 Multipleksacja z podziaáem czasu ...............................................................................................115 Multipleksacja z podziaáem czĊstotliwoĞci .................................................................................117 Inne techniki multipleksacji ........................................................................................................118 Sterowanie przepáywem ....................................................................................................................119 InĪynieria ruchu ................................................................................................................................121 Ksztaátowanie ruchu ...................................................................................................................121 Algorytm cieknącego wiadra ......................................................................................................122 Algorytm wiadra z Īetonami .......................................................................................................123 JakoĞü usáugi .....................................................................................................................................124 Podsumowanie ..................................................................................................................................126 Czúħè II Sprzút .............................................................................. 127 Rozdziađ 6. Serwery i systemy sieciowe ........................................................ 129 Rodzaje serwerów sieciowych ..........................................................................................................130 PojemnoĞü i obciąĪenie .....................................................................................................................133 Trzy metody dziaáania ................................................................................................................133 Metodologia prac projektowych .................................................................................................134 Spis treħci 9 Skalowanie serwerów i systemów sieciowych ..................................................................................139 Definiowanie poziomów usáug .........................................................................................................139 Szacowanie wydajnoĞci ..............................................................................................................143 Rozbudowa serwerów .................................................................................................................153 Podsumowanie ..................................................................................................................................155 Rozdziađ 7. Interfejsy sieciowe ...................................................................... 157 Czym jest interfejs sieciowy? ............................................................................................................157 Fizyczne interfejsy sieciowe .......................................................................................................158 Logiczne interfejsy sieciowe .......................................................................................................159 Adresy sieciowe ................................................................................................................................161 Adresy fizyczne ..........................................................................................................................161 Konfiguracja interfejsów sieciowych ................................................................................................162 Powiązania i dostawcy ......................................................................................................................165 Izolacja i routing ...............................................................................................................................168 Izolacja fizyczna .........................................................................................................................168 Izolacja protokoáów ....................................................................................................................170 Magistrale komunikacyjne kart sieciowych ......................................................................................170 Przykáadowa karta sieciowa ........................................................................................................172 Sterowniki sieciowe ....................................................................................................................173 Podsumowanie ..................................................................................................................................174 Rozdziađ 8. Media transmisyjne ...................................................................... 177 Media kablowe ..................................................................................................................................177 Przygotowanie okablowania .......................................................................................................178 SkrĊtka ........................................................................................................................................180 Kable wspóáosiowe .....................................................................................................................182 Okablowanie sieci Ethernet ........................................................................................................184 Kable optyczne ...........................................................................................................................187 àącznoĞü bezprzewodowa .................................................................................................................196 Promieniowanie elektromagnetyczne .........................................................................................196 Informacja i transmisja ...............................................................................................................199 Poáączenia bezprzewodowe ........................................................................................................201 Podsumowanie ..................................................................................................................................203 Rozdziađ 9. Routing, przeđæczanie i mostkowanie ......................................... 205 Przeáączanie obwodów i pakietów ....................................................................................................205 Urządzenia warstw 1. i 2. ..................................................................................................................209 Koncentratory pasywne ..............................................................................................................209 Regeneratory ...............................................................................................................................210 Przeáączniki .......................................................................................................................................211 Mosty ................................................................................................................................................212 Routery .............................................................................................................................................215 Warstwa sterująca .......................................................................................................................217 Warstwa przeáączania .................................................................................................................217 Topologie routingu .....................................................................................................................219 Metody optymalizacji .................................................................................................................221 Algorytm wektora odlegáoĞci ......................................................................................................221 Algorytmy stanu áącza ................................................................................................................226 Algorytm wektora ĞcieĪki ...........................................................................................................229 Protokóá drzewa rozpinającego ...................................................................................................232 10 Sieci komputerowe. Biblia Routery cebulowe .............................................................................................................................242 Sieci Tor .....................................................................................................................................244 Jednostki klienckie Tor ...............................................................................................................244 Ukryte usáugi ..............................................................................................................................245 Bramy ...............................................................................................................................................247 Podsumowanie ..................................................................................................................................247 Czúħè III Rodzaje sieci .................................................................. 249 Rozdziađ 10. Sieci domowe .............................................................................. 251 Elementy sieci domowej ...................................................................................................................252 Poáączenia szerokopasmowe .............................................................................................................253 Poáączenia bezprzewodowe ..............................................................................................................257 Poáączenia staáe .................................................................................................................................258 Ethernet .......................................................................................................................................258 Linie telefoniczne .......................................................................................................................259 Zasilanie przez Ethernet ..............................................................................................................262 Technologia HomePlug ..............................................................................................................262 Serwery sieci domowych ..................................................................................................................268 Podsumowanie ..................................................................................................................................269 Rozdziađ 11. Sieci peer-to-peer i osobiste sieci LAN ...................................... 271 Sieci peer-to-peer ..............................................................................................................................272 Czyste sieci P2P ..........................................................................................................................273 Systemy hybrydowe ....................................................................................................................276 Sieci przyjacielskie ...........................................................................................................................280 Magistrale .........................................................................................................................................281 Uniwersalna magistrala szeregowa .............................................................................................282 FireWire ......................................................................................................................................285 Bluetooth ...........................................................................................................................................287 Poáączenia ...................................................................................................................................288 Profile .........................................................................................................................................290 Podsumowanie ..................................................................................................................................290 Rozdziađ 12. Tworzenie sieci lokalnych .......................................................... 293 Wprowadzenie ..................................................................................................................................294 Standardy sieci LAN ...................................................................................................................295 Kanaáy rozgáoszeniowe ...............................................................................................................298 Ethernet .............................................................................................................................................300 Ramki protokoáu Ethernet ...........................................................................................................303 Protokóá CSMA/CD ....................................................................................................................307 Transmisja w trybie peánodupleksowym (dwukierunkowym) ....................................................310 Sieci Token Ring ...............................................................................................................................310 Sieci FDDI ........................................................................................................................................314 Sieci wykorzystywane w automatyce ...............................................................................................318 Standard X10 i automatyka domowa ..........................................................................................319 Systemy sterowania procesami ...................................................................................................324 Podsumowanie ..................................................................................................................................333 Spis treħci 11 Rozdziađ 13. Sieci szkieletowe i rozlegđe WAN ............................................... 335 Sieci rozlegáe WAN ..........................................................................................................................336 Sieci z komutacją obwodów ..............................................................................................................337 Sieü telekomunikacyjna PSTN ...................................................................................................339 ISDN ...........................................................................................................................................341 DSL ............................................................................................................................................342 Sieü telewizji kablowej ...............................................................................................................346 àącza T i E ........................................................................................................................................346 Sieci SONET/SDH ............................................................................................................................348 Architektura SONET/SDH .........................................................................................................349 Ramkowanie ...............................................................................................................................350 Protokóá PoS (Packet over SONET/SDH) ..................................................................................353 Sieci pakietowe .................................................................................................................................354 Sieci X.25 .........................................................................................................................................355 Technologia SMDS ...........................................................................................................................356 Technologia ATM .............................................................................................................................357 Frame Relay ......................................................................................................................................359 Protokóá MPLS .................................................................................................................................360 Sieci Internet i Internet2 ....................................................................................................................361 Punkty wymiany ruchu internetowego ........................................................................................361 Internet2 ......................................................................................................................................363 Podsumowanie ..................................................................................................................................364 Rozdziađ 14. Sieci bezprzewodowe ................................................................ 365 Sieci bezprzewodowe ........................................................................................................................366 Sieci Wi-Fi ..................................................................................................................................367 Standardy grupy IEEE 802.11x .........................................................................................................368 Standard 802.11 ..........................................................................................................................370 Standard 802.11y ........................................................................................................................372 Modulacja ...................................................................................................................................373 Protokóá 802.11 ..........................................................................................................................380 Punkty dostĊpu i bramy .....................................................................................................................385 Regeneratory i mosty ..................................................................................................................386 Tryb Wireless Distribution System .............................................................................................388 Routery i bramy bezprzewodowe ......................................................................................................390 Konfiguracja routera ...................................................................................................................391 Aktualizacja routera ....................................................................................................................392 Sieü bezprzewodowa laptopów XO ..................................................................................................393 Anteny ...............................................................................................................................................395 Charakterystyka anteny ...............................................................................................................396 Anteny inteligentne .....................................................................................................................398 Oprogramowanie wspierające sieci bezprzewodowe ........................................................................399 BezpieczeĔstwo ................................................................................................................................402 Szyfrowanie WEP .......................................................................................................................402 Szyfrowanie WPA ......................................................................................................................404 Podsumowanie ..................................................................................................................................406 12 Sieci komputerowe. Biblia Rozdziađ 15. Sieè pamiúci masowej ................................................................ 407 Potrzeba utworzenia sieci pamiĊci masowej .....................................................................................408 RóĪne typy sieci pamiĊci masowej ...................................................................................................409 SAN kontra NAS ..............................................................................................................................410 Koncepcja Business Continuance Volumes ................................................................................411 Wirtualizacja pamiĊci masowej ..................................................................................................412 Model wspóádzielonej sieci pamiĊci masowej ..................................................................................414 Wspóádzielone taĞmy ..................................................................................................................415 Domena pamiĊci masowej ..........................................................................................................420 Agregacja ....................................................................................................................................421 Modele urządzeĔ .........................................................................................................................422 Sieci Fibre Channel ...........................................................................................................................425 Standardy sieci Fibre Channel ....................................................................................................426 Oznaczenia portów .....................................................................................................................427 Protokóá Fibre Channel Protocol .................................................................................................428 Fibre Channel z pĊtlą arbitraĪową ..............................................................................................430 Sieü Fibre Channel Switched fabrics ..........................................................................................431 Technologie pamiĊci masowej z zastosowaniem IP ..........................................................................433 Protokóá iSCSI ............................................................................................................................435 Fibre Channel over IP .................................................................................................................436 Protokóá Internet Fibre Channel Protocol ...................................................................................438 Zarządzanie siecią Storage Area Network ........................................................................................438 Protokóá Internet Storage Name Service .....................................................................................439 Podsumowanie ..................................................................................................................................440 Rozdziađ 16. Đæcza o duľej szybkoħci .............................................................. 441 Wydajne systemy obliczeniowe ........................................................................................................442 Poza gigabitowy Ethernet .................................................................................................................443 10GBase-T ..................................................................................................................................445 Przetwarzanie stosu TCP bez uĪycia procesora ................................................................................445 Sieci Zero Copy Network .................................................................................................................448 Virtual Interface Architecture .....................................................................................................449 InfiniBand ...................................................................................................................................451 Klastry sieciowe ................................................................................................................................453 RównowaĪenie obciąĪenia ..........................................................................................................455 Systemy przetwarzania sieciowego ............................................................................................457 Podsumowanie ..................................................................................................................................459 Czúħè IV Sieci TCP/IP ..................................................................... 461 Rozdziađ 17. Internetowy protokóđ transportowy ........................................ 463 Transmission Control Protocol .........................................................................................................464 Struktura pakietu ...............................................................................................................................465 Pola nagáówka .............................................................................................................................466 Flagi ............................................................................................................................................466 Pole sumy kontrolnej ..................................................................................................................467 Pola kontrolne .............................................................................................................................468 Pole danych .................................................................................................................................468 Operacje protokoáu ............................................................................................................................469 Poáączenia .........................................................................................................................................472 Spis treħci 13 Kontrola przepáywu ..........................................................................................................................473 Przesuwające siĊ okna ................................................................................................................473 Kontrola przeciąĪenia sieci .........................................................................................................473 Multipleksowanie .......................................................................................................................474 Protokóá User Datagram Protocol .....................................................................................................475 Porty ..................................................................................................................................................477 Problemy z TCP ................................................................................................................................481 Podsumowanie ..................................................................................................................................482 Rozdziađ 18. Protokođy internetowe .............................................................. 485 Ogólny opis protokoáu IP ..................................................................................................................486 Protokóá Internet Protocol Version 4 (IPv4) .....................................................................................487 Adresowanie IPv4 .......................................................................................................................488 Tworzenie podsieci ...........................................................................................................................504 Ustawianie adresu IP .........................................................................................................................505 Adresowanie statyczne ...............................................................................................................507 Adresowanie dynamiczne ...........................................................................................................508 Dynamic Host Configuration Protocol ..............................................................................................508 Konfiguracja ...............................................................................................................................509 Zabezpieczanie DHCP ................................................................................................................510 Protokóá Bootstrap ......................................................................................................................510 Protokóá Internet Control Message Protocol .....................................................................................511 IPv6 (Internet Protocol Version 6) ....................................................................................................514 Adresowanie IPv6 .......................................................................................................................516 Datagramy IPv6 ..........................................................................................................................523 Protokóá IPv6 Neighbor Discovery .............................................................................................524 ICMPv6 ......................................................................................................................................525 Podsumowanie ..................................................................................................................................526 Rozdziađ 19. Usđugi okreħlania nazw .............................................................. 527 Plik HOSTS ......................................................................................................................................528 Protokóá Address Resolution Protocol (ARP) ...................................................................................531 ĩądania ARP ...............................................................................................................................531 Protokóá Reverse Address Resolution Protocol ..........................................................................532 Przeglądanie bufora ARP ............................................................................................................533 Podstawowy system wejĞcia-wyjĞcia sieci ........................................................................................534 Windows Internet Name Service .......................................................................................................535 Domain Name System ......................................................................................................................536 ĩądania DNS ..............................................................................................................................537 Topologia DNS ...........................................................................................................................539 Rekordy zasobów ........................................................................................................................540 OkreĞlanie nazw kontra usáugi katalogowe .......................................................................................544 Podsumowanie ..................................................................................................................................545 Czúħè V Aplikacje i usđugi ............................................................ 547 Rozdziađ 20. Sieciowe systemy operacyjne ................................................... 549 Co to jest sieciowy system operacyjny? ............................................................................................550 Protokoáy i usáugi ........................................................................................................................551 Sieciowy system operacyjny — ogólny kontra specjalnego przeznaczenia ................................551 14 Sieci komputerowe. Biblia Sieciowe systemy operacyjne i oprogramowanie ..............................................................................552 Unix ............................................................................................................................................554 POSIX .........................................................................................................................................556 Architektura STREAMS i gniazda .............................................................................................557 Single UNIX specification ..........................................................................................................558 Linux ..........................................................................................................................................559 Dystrybucje .................................................................................................................................560 Solaris .........................................................................................................................................561 Novell NetWare oraz Open Enterprise Server ............................................................................563 Windows Server ..........................................................................................................................564 Podsumowanie ..................................................................................................................................566 Rozdziađ 21. Usđugi domen i katalogowe ....................................................... 567 Usáugi katalogowe i domeny .............................................................................................................568 Banyan VINES ...........................................................................................................................569 Typy domen ................................................................................................................................570 Wzajemna wspóápraca ................................................................................................................571 Serwery domen .................................................................................................................................571 Usáugi katalogowe ............................................................................................................................572 Synchronizacja i replikacja .........................................................................................................573 Jednokrotne logowanie ...............................................................................................................574 Przestrzenie nazw .......................................................................................................................575 Zarządzanie polityką ...................................................................................................................576 Kontrola dostĊpu bazująca na roli ...............................................................................................580 Zarządzanie toĪsamoĞcią ............................................................................................................581 X.500 oraz LDAP .............................................................................................................................582 Network Information Service .....................................................................................................583 Serwery LDAP ...........................................................................................................................584 LDAP Data Interchange Format .................................................................................................584 Novell eDirectory .......................................................................................................................585 Nazwa wyróĪniająca ...................................................................................................................586 Microsoft Active Directory ...............................................................................................................587 Replikacja ...................................................................................................................................590 Podsumowanie ..................................................................................................................................591 Rozdziađ 22. Usđugi plików i buforowanie ...................................................... 593 Network Attached Storage ................................................................................................................594 Funkcje NAS ..............................................................................................................................595 NAS kontra SAN ........................................................................................................................597 Sieciowe bufory plików ..............................................................................................................597 Protokoáy sieciowych systemów plików ...........................................................................................598 Network File System ..................................................................................................................599 Server Message Block/Common Internet File System ................................................................600 Samba ...............................................................................................................................................602 BezpieczeĔstwo Samby ..............................................................................................................603 OkreĞlanie nazw w serwerze Samba i przeglądanie udziaáów .......................................................603 Samba w Ubuntu .........................................................................................................................604 Distributed File System .....................................................................................................................606 Podsumowanie ..................................................................................................................................609 Spis treħci 15 Rozdziađ 23. Usđugi sieciowe ........................................................................... 611 Protokóá HyperText Transfer Protocol ..............................................................................................612 ĩądania HTTP ............................................................................................................................613 Kody stanów HTTP ....................................................................................................................615 Statyczne kontra dynamiczne strony internetowe .......................................................................619 Usáugi sieciowe .................................................................................................................................620 Architektura oparta na usáugach ........................................................................................................622 Podsumowanie ..................................................................................................................................624 Rozdziađ 24. Protokođy poczty elektronicznej ............................................... 625 Trzy gáówne protokoáy ......................................................................................................................626 Przegląd poczty elektronicznej ...................................................................................................626 Technologia push e-mail .............................................................................................................628 WiadomoĞci w czĊĞciach ..................................................................................................................628 Simple Mail Transfer Protocol ..........................................................................................................630 Typy MIME ................................................................................................................................631 Protokóá Post Office Protocol ...........................................................................................................636 Klienty poczty Webmail .............................................................................................................637 Protokóá Internet Message Access Protocol ......................................................................................637 Serwery poczty .................................................................................................................................638 Konfiguracja klienta poczty ..............................................................................................................639 Podsumowanie ..................................................................................................................................642 Rozdziađ 25. Strumieniowanie multimediów ................................................. 643 W jaki sposób dziaáa strumieniowanie? ............................................................................................644 Strumieniowanie kontra pobieranie progresywne .......................................................................644 Emisja pojedyncza kontra multiemisja .......................................................................................648 Protokoáy strumieniowania ...............................................................................................................650 Protokóá Real-Time Streaming Protocol .....................................................................................650 Protokóá Real-Time Transport Protocol ......................................................................................651 Protokóá Real-Time Control Protocol .........................................................................................653 JĊzyk Synchronized Markup Integration Language ....................................................................654 Kodowanie ..................................................................................................................................655 Serwery strumieniowania ..................................................................................................................658 Formaty strumieniowanych plików ............................................................................................659 Odtwarzacze ...............................................................................................................................661 Flash ...........................................................................................................................................662 Silverlight ...................................................................................................................................663 Podsumowanie ..................................................................................................................................664 Rozdziađ 26. Telefonia cyfrowa i VoIP ............................................................ 665 Telefonia cyfrowa .............................................................................................................................666 Systemy PBX ....................................................................................................................................667 Asterisk .......................................................................................................................................668 Oprogramowanie Cisco Unified Communications Manager ......................................................669 Microsoft Response Point ...........................................................................................................669 Technologia VoIP .............................................................................................................................671 Adaptery ATA ............................................................................................................................672 Telefony VoIP ............................................................................................................................674 Protokoáy VoIP ...........................................................................................................................675 System integracji telefonu z komputerem .........................................................................................678 16 Sieci komputerowe. Biblia Wideotelefonia ..................................................................................................................................679 Mobile VoIP ...............................................................................................................................680 Kamery internetowe ....................................................................................................................681 Podsumowanie ..................................................................................................................................682 Czúħè VI Bezpieczeēstwo w sieci ................................................ 685 Rozdziađ 27. Usđugi i protokođy bezpieczeēstwa ........................................... 687 Ogólny opis bezpieczeĔstwa sieci .....................................................................................................688 Luki w zabezpieczeniach sieci ....................................................................................................688 Baza danych National Vulnerability Database ............................................................................690 Miejsca ataku ..............................................................................................................................691 Reguáy tworzenia bezpiecznej sieci ............................................................................................694 Technologie NLA oraz NAP .............................................................................................................696 Bezpieczne protokoáy w internecie ...................................................................................................698 IPsec ...........................................................................................................................................699 Zestaw protokoáów Transport Layer Security .............................................................................702 Protokóá HTTPS .........................................................................................................................703 Szyfrowanie i kryptografia ................................................................................................................705 Atak siáowy i ignorancja .............................................................................................................706 Algorytmy klucza symetrycznego ..............................................................................................708 Algorytmy asymetryczne, czyli algorytmy klucza publicznego .................................................711 Kerberos .....................................................................................................................................712 Podsumowanie ..................................................................................................................................715 Rozdziađ 28. Zapory sieciowe, bramy i serwery proxy ................................. 717 Zapory sieciowe ................................................................................................................................718 Funkcje zapory sieciowej ............................................................................................................718 Strefy sieciowe ...........................................................................................................................725 Filtry bezstanowe ........................................................................................................................727 Filtry stanu ..................................................................................................................................727 Filtry aplikacji .............................................................................................................................730 DomyĞlnie odmawiaj ..................................................................................................................731 Mechanizm NAT ........................................................................................................................732 Serwery proxy ...................................................................................................................................735 Przezroczyste serwery proxy i przynĊty .....................................................................................738 Serwery odwrotnego proxy .........................................................................................................738 Podsumowanie ..................................................................................................................................740 Rozdziađ 29. Sieci VPN ...................................................................................... 741 Technologie VPN ..............................................................................................................................742 Rodzaje VPN ..............................................................................................................................742 àącza VPN ..................................................................................................................................743 Topologie poáączeĔ miĊdzy lokacjami ........................................................................................745 Urządzenia w sieci VPN .............................................................................................................746 Oprogramowanie VPN ...............................................................................................................747 Szyfrowanie ......................................................................................................................................752 Tunelowanie ......................................................................................................................................753 Protokoáy tunelowania ......................................................................................................................754 Protokóá Generic Routing Encapsulation ....................................................................................754 Tunel IPsec .................................................................................................................................754 Spis treħci 17 TLS/SSL .....................................................................................................................................755
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sieci komputerowe. Biblia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: