Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00296 003892 24089131 na godz. na dobę w sumie
Sieci komputerowe. Najczęstsze problemy i ich rozwiązania - książka
Sieci komputerowe. Najczęstsze problemy i ich rozwiązania - książka
Autor: , Liczba stron: 720
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-5043-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> sieci komputerowe >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zrozumienie budowy i działania sieci komputerowych nie jest łatwe. Trzeba przyswoić wiele pojęć, zrozumieć bardzo zawiłe mechanizmy, a także przygotować się na gwałtowny rozwój technologii sieciowych. Mimo dostępności licznych podręczników i wypracowania różnych podejść do nauczania podstaw sieci komputerowych wciąż wielu inżynierów nie rozumie tych zagadnień. Te braki w wiedzy i w umiejętnościach należy traktować jako istotny problem: w przyszłości będą się pojawiać coraz to nowsze rozwiązania sieciowe, a ich znaczenie dla niemal każdego przedsiębiorstwa będzie rosło.

W książce zastosowano podejście problemowe, dzięki czemu łatwiej jest zrozumieć budowę oraz działanie współczesnych sieci komputerowych i protokołów, jak również wyzwania, z jakimi mierzą się dzisiejsze systemy. W praktyczny sposób opisano zagadnienia transportu danych i sterowania pracą sieci, przeanalizowano też kilka typowych projektów i architektur sieci, w tym sieci szkieletowe centrów danych i nowoczesne sieci rozległe definiowane programowo (SD-WAN). Szczegółowo zaprezentowano takie technologie jak sieci definiowane programowo (SDN). Każdemu zagadnieniu towarzyszy omówienie typowych problemów i ich rozwiązań, a także sposobów ich implementacji w protokołach oraz metod wdrożenia.

W tej książce między innymi:

Czy rozumiesz już działanie swojej sieci?

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Computer Networking Problems and Solutions: An innovative approach to building resilient, modern networks Tłumaczenie: Witold Woicki (wstęp, rozdz. 1 – 10, 25 – 30), Lech Lachowski (rozdz. 11 – 24) ISBN: 978-83-283-5043-4 Authorized translation from the English language edition, entitled: COMPUTER NETWORKING PROBLEMS AND SOLUTIONS: AN INNOVATIVE APPROACH TO BUILDING RESILIENT, MODERN NETWORKS, First Edition, ISBN 1587145049 by Russ White and Ethan Banks, published by Pearson Education, Inc, publishing as Cisco Press, Copyright © 2018 Pearson Education, Inc. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc. Polish language edition published by HELION S.A., Copyright © 2018 Pearson Education, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Helion SA dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Helion SA nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Helion SA ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/sienpr Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści O autorach .................................................................................................................................17 Wprowadzenie ...........................................................................................................................19 Część I. Płaszczyzna danych .....................................................................23 Rozdział 1. Podstawowe pojęcia ...............................................................................................27 Sztuka czy inżynieria? .......................................................................................................................28 Komutacja łączy ................................................................................................................................30 Przełączanie pakietów .......................................................................................................................33 Działanie przełączania pakietów ...........................................................................................34 Kontrola przepływu w sieci z przełączaniem pakietów ........................................................36 Ramki o stałej a ramki o zmiennej długości ..................................................................................37 Obliczanie ścieżek pozbawionych pętli ..........................................................................................40 Jakość usług ........................................................................................................................................42 Zemsta scentralizowanych płaszczyzn sterowania .......................................................................44 Złożoność ...........................................................................................................................................44 Skąd ta złożoność? ...................................................................................................................45 Definiowanie złożoności ..........................................................................................................46 Zarządzanie złożonością poprzez talię osy ............................................................................49 Końcowe rozważania ........................................................................................................................51 Dalsza lektura .....................................................................................................................................51 Pytania kontrolne ..............................................................................................................................52 Rozdział 2. Problemy i rozwiązania związane z transportem danych ....................................55 Cyfrowe gramatyki i organizowanie ...............................................................................................57 Cyfrowe gramatyki i słowniki .................................................................................................57 Pola o stałej długości ...............................................................................................................60 Format TLV .............................................................................................................................62 Współdzielone słowniki obiektów ...........................................................................................63 Poleć książkęKup książkę 6 SPIS TREŚCI Błędy ....................................................................................................................................................64 Wykrywanie błędów ................................................................................................................64 Korekcja błędów ......................................................................................................................69 Multipleksowanie ..............................................................................................................................71 Adresacja urządzeń i aplikacji ................................................................................................71 Multicast ..................................................................................................................................73 Anycast .....................................................................................................................................76 Kontrola przepływu ..........................................................................................................................78 System okien dystrybucji .........................................................................................................79 Negocjowane szybkości transmisji bitów ...............................................................................83 Końcowe rozważania dotyczące transportu ..................................................................................84 Dalsza lektura .....................................................................................................................................84 Pytania kontrolne ..............................................................................................................................86 Rozdział 3. Modelowanie transportu sieciowego .....................................................................89 Model Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych (DoD) ..................................................90 Model Open Systems Interconnect (OSI) ......................................................................................93 Model rekursywnej architektury internetowej (RINA) ...............................................................97 Zorientowanie na połączenie i bezpołączeniowość ......................................................................99 Końcowe rozważania ........................................................................................................................99 Dalsza lektura ...................................................................................................................................100 Pytania kontrolne ............................................................................................................................100 Rozdział 4. Transport w niższych warstwach .........................................................................103 Ethernet ............................................................................................................................................104 Multipleksowanie ..................................................................................................................104 Kontrola błędów ....................................................................................................................110 Organizowanie danych .........................................................................................................111 Kontrola przepływu ...............................................................................................................112 Sieć bezprzewodowa 802.11 ...........................................................................................................112 Multipleksowanie ..................................................................................................................113 Organizowanie danych, kontrola błędów i kontrola przepływu ........................................119 Końcowe rozważania dotyczące protokołów transmisji w niższych warstwach ....................120 Dalsza lektura ...................................................................................................................................121 Pytania kontrolne ............................................................................................................................121 Rozdział 5. Transport danych w wyższych warstwach ...........................................................123 Protokół internetowy ......................................................................................................................125 Transport i organizowanie danych ......................................................................................127 Multipleksowanie ..................................................................................................................130 Protokół kontroli transmisji (TCP) ..............................................................................................135 Kontrola przepływu ...............................................................................................................135 Kontrola błędów ....................................................................................................................140 Numery portów TCP .............................................................................................................140 Konfiguracja sesji protokołu TCP ........................................................................................141 Poleć książkęKup książkę SPIS TREŚCI 7 QUIC .................................................................................................................................................141 Redukcja początkowego uzgadniania ..................................................................................142 Ograniczanie retransmisji .....................................................................................................142 Zmniejszenie blokowania początku linii .............................................................................143 ICMP .................................................................................................................................................146 Końcowe rozważania ......................................................................................................................147 Dalsza lektura ...................................................................................................................................148 Pytania kontrolne ............................................................................................................................150 Rozdział 6. Odnajdowanie międzywarstwowe .......................................................................151 Rozwiązania w zakresie odnajdowania międzywarstwowego ..................................................152 Powszechnie znane lub ręcznie skonfigurowane identyfikatory .........................................153 Mapowanie bazy danych i protokołu ...................................................................................154 Ogłaszanie mapowania identyfikatorów za pomocą protokołu .........................................155 Wyliczanie jednego identyfikatora z innego ........................................................................155 Przykłady odnajdowania międzywarstwowego ..........................................................................155 System nazw domen (DNS) ...................................................................................................155 DHCP .....................................................................................................................................157 Protokół rozwiązywania adresów IPv4 ................................................................................159 IPv6 Neighbor Discovery — odnajdowanie sąsiadów .........................................................161 Problem z bramą domyślną ...........................................................................................................163 Końcowe rozważania ......................................................................................................................166 Dalsza lektura ...................................................................................................................................167 Pytania kontrolne ............................................................................................................................168 Rozdział 7. Przełączanie pakietów .........................................................................................169 Z medium fizycznego do pamięci .................................................................................................171 Przetwarzanie pakietu .....................................................................................................................172 Przełączanie ...........................................................................................................................172 Routing ...................................................................................................................................173 Po co routować? .....................................................................................................................174 Wiele ścieżek o równym koszcie ............................................................................................175 Przez magistralę ...............................................................................................................................182 Krzyżowe pola komutacyjne i rywalizacja ...........................................................................184 Z pamięci do medium fizycznego .................................................................................................186 Końcowe rozważania dotyczące przełączania pakietów ............................................................187 Dalsza lektura ...................................................................................................................................188 Pytania kontrolne ............................................................................................................................189 Rozdział 8. Jakość usług ..........................................................................................................191 Definiowanie zakresu problemu ...................................................................................................192 Dlaczego po prostu nie zrobić wystarczająco szybkich łączy? ............................................193 Klasyfikacja .......................................................................................................................................194 Zachowywanie klasyfikacji ...................................................................................................199 Nieoznaczony Internet ..........................................................................................................201 Poleć książkęKup książkę 8 SPIS TREŚCI Zarządzanie zatorami .....................................................................................................................202 Terminowość — kolejkowanie o niskim opóźnieniu ...........................................................202 Uczciwość — uczciwe kolejkowanie ważone według klasy .................................................207 Krytyczne przeciążenie ..........................................................................................................208 Inne narzędzia QoS do zarządzania zatorami ....................................................................208 Zarządzanie kolejką ........................................................................................................................209 Zarządzanie pełnym buforem — ważone losowe wczesne wykrywanie ............................209 Zarządzanie opóźnieniami bufora, rozdęte bufory i CoDel ...............................................210 Końcowe rozważania dotyczące QoS ...........................................................................................212 Dalsza lektura ...................................................................................................................................212 Pytania kontrolne ............................................................................................................................213 Rozdział 9. Wirtualizacja sieci ................................................................................................215 Zrozumieć sieci wirtualne ..............................................................................................................216 Świadczenie usług Ethernet w sieci IP ..................................................................................219 Wirtualny prywatny dostęp do sieci korporacyjnej .............................................................220 Podsumowanie problemów i rozwiązań związanych z wirtualizacją ...............................222 Routing segmentowy ......................................................................................................................223 Routing segmentowy z wieloprotokołowym przełączaniem etykiet (MPLS) ........................224 Routing segmentowy w IPv6 .................................................................................................228 Sygnalizowanie etykiet routingu segmentowego .................................................................229 Sieci rozległe definiowane programowo ......................................................................................230 Złożoność i wirtualizacja ................................................................................................................232 Powierzchnie interakcji i grupy łączy wspólnego ryzyka ....................................................232 Powierzchnie interakcji i nakładające się płaszczyzny sterowania ....................................234 Końcowe rozważania dotyczące wirtualizacji sieci ....................................................................236 Dalsza lektura ...................................................................................................................................236 Pytania kontrolne ............................................................................................................................238 Rozdział 10. Bezpieczeństwo transportu ...............................................................................239 Sformułowanie problemu ..............................................................................................................240 Sprawdzanie prawidłowości danych ....................................................................................240 Ochrona danych przed badaniem ........................................................................................240 Ochrona prywatności użytkowników ...................................................................................241 Dostępne rozwiązania .....................................................................................................................242 Szyfrowanie ............................................................................................................................242 Wymiana kluczy ....................................................................................................................249 Skróty kryptograficzne ...........................................................................................................252 Zaciemnianie danych użytkownika .....................................................................................252 Transport Layer Security ................................................................................................................257 Końcowe rozważania dotyczące bezpieczeństwa transportu ....................................................259 Dalsza lektura ...................................................................................................................................260 Pytania kontrolne ............................................................................................................................261 Poleć książkęKup książkę SPIS TREŚCI 9 Część II. Płaszczyzna sterowania ............................................................263 Rozdział 11. Wykrywanie topologii .......................................................................................265 Węzły, krawędzie i osiągalne miejsca docelowe .........................................................................267 Węzeł ......................................................................................................................................267 Krawędź .................................................................................................................................268 Osiągalne miejsce docelowe ..................................................................................................268 Topologia ................................................................................................................................270 Poznawanie topologii .....................................................................................................................271 Wykrywanie innych urządzeń sieciowych ...........................................................................271 Wykrywanie łączności dwukierunkowej ..............................................................................272 Wykrywanie maksymalnej jednostki transmisji (MTU) ....................................................274 Uczenie się osiągalnych miejsc docelowych ................................................................................276 Uczenie się reaktywne ...........................................................................................................276 Uczenie się proaktywnie ........................................................................................................277 Rozgłaszanie osiągalności i topologii ...........................................................................................278 Decydowanie, kiedy należy rozgłaszać osiągalność i topologię ..........................................278 Reaktywne rozpowszechnianie osiągalności ........................................................................280 Proaktywne rozpowszechnianie osiągalności ......................................................................283 Redystrybucja między płaszczyznami sterowania ......................................................................285 Redystrybucja i metryki .........................................................................................................285 Pętle redystrybucji i routingu ................................................................................................287 Końcowe rozważania dotyczące wykrywania topologii .............................................................289 Dalsza lektura ...................................................................................................................................290 Pytania kontrolne ............................................................................................................................291 Rozdział 12. Wolne od pętli ścieżki unicastowe (1) ...............................................................293 Która ścieżka jest wolna od pętli? .................................................................................................294 Drzewa ..............................................................................................................................................296 Alternatywne ścieżki wolne od pętli .............................................................................................299 Model wodospadu (lub zlewiska) .........................................................................................300 Przestrzeń P/Q .......................................................................................................................302 Zdalne alternatywy bez pętli .................................................................................................303 Obliczanie wolnej od pętli ścieżki za pomocą algorytmu Bellmana-Forda ............................304 Algorytm DUAL Garcii ..................................................................................................................310 Końcowe rozważania ......................................................................................................................315 Dalsza lektura ...................................................................................................................................315 Pytania kontrolne ............................................................................................................................316 Rozdział 13. Wolne od pętli ścieżki unicastowe (2) ...............................................................317 Najkrótsza ścieżka Dijkstry ............................................................................................................317 Częściowy i przyrostowy SPF ................................................................................................324 Obliczanie LFA i rLFA ..........................................................................................................325 Wektor ścieżki .................................................................................................................................327 Poleć książkęKup książkę 10 SPIS TREŚCI Algorytmy rozłącznej ścieżki .........................................................................................................330 Sieć dwupołączona ................................................................................................................331 Algorytm rozłącznej ścieżki Suurballe’a ..............................................................................332 Maksymalnie redundantne drzewa ......................................................................................336 Łączność dwukierunkowa ..............................................................................................................339 Końcowe rozważania ......................................................................................................................340 Dalsza lektura ...................................................................................................................................341 Pytania kontrolne ............................................................................................................................343 Rozdział 14. Reagowanie na zmiany w topologii ...................................................................345 Wykrywanie zmian w topologii ....................................................................................................347 Odpytywanie w celu wykrycia awarii ..................................................................................347 Wykrywanie awarii oparte na zdarzeniach ........................................................................348 Porównanie wykrywania opartego na zdarzeniach i odpytywaniu ...................................350 Przykład: wykrywanie przekazywania dwukierunkowego .................................................351 Dystrybucja zmian ..........................................................................................................................354 Zalewanie ...............................................................................................................................354 Przeskok po przeskoku ...........................................................................................................358 Scentralizowany magazyn ....................................................................................................359 Spójność, dostępność i odporność na partycjonowanie ............................................................362 Końcowe rozważania ......................................................................................................................364 Dalsza lektura ...................................................................................................................................365 Pytania kontrolne ............................................................................................................................366 Rozdział 15. Płaszczyzny sterowania wykorzystujące protokoły wektora odległości ..........367 Klasyfikacja płaszczyzn sterowania ..............................................................................................368 Protokół STP ....................................................................................................................................371 Budowanie drzewa wolnego od pętli ....................................................................................371 Poznawanie osiągalnych miejsc docelowych ........................................................................375 Podsumowanie protokołu STP .............................................................................................377 Protokół RIP ....................................................................................................................................378 Powiązanie algorytmu Bellmana-Forda z protokołem RIP ...............................................380 Reagowanie na zmiany w topologii ......................................................................................382 Podsumowanie protokołu RIP ..............................................................................................383 Protokół EIGRP ...............................................................................................................................383 Reagowanie na zmianę topologii ..........................................................................................386 Wykrywanie sąsiadów i niezawodny transport ...................................................................388 Podsumowanie protokołu EIGRP .........................................................................................390 Dalsza lektura ...................................................................................................................................391 Pytania kontrolne ............................................................................................................................392 Poleć książkęKup książkę SPIS TREŚCI 11 Rozdział 16. Płaszczyzny sterowania wykorzystujące protokoły stanu łącza i wektora ścieżki .................................................................................................395 Krótka historia OSPF i IS-IS ..........................................................................................................396 Protokół IS-IS ..................................................................................................................................397 Adresowanie OSI ...................................................................................................................397 Marshalling danych w protokole IS-IS .................................................................................399 Wykrywanie sąsiadów i topologii .........................................................................................399 Niezawodne zalanie ..............................................................................................................401 Podsumowanie protokołu IS-IS ............................................................................................403 Protokół OSPF .................................................................................................................................404 Marshalling danych w protokole OSPF ...............................................................................404 Wykrywanie sąsiadów i topologii .........................................................................................406 Niezawodne zalewanie ..........................................................................................................407 Podsumowanie protokołu OSPF ...........................................................................................409 Wspólne elementy protokołów OSPF i IS-IS ..............................................................................409 Łącza wielodostępowe ...........................................................................................................410 Konceptualizacja łączy, węzłów i osiągalności w protokołach stanu łącza .......................412 Sprawdzanie łączności dwukierunkowej w SPF ..................................................................414 Protokół BGP ...................................................................................................................................414 Peering BGP ...........................................................................................................................415 Proces decyzyjny wyboru najlepszej ścieżki w protokole BGP ............................................417 Reguły rozgłaszania BGP ......................................................................................................419 Podsumowanie protokołu BGP ............................................................................................421 Końcowe rozważania ......................................................................................................................421 Dalsza lektura ...................................................................................................................................422 Pytania kontrolne ............................................................................................................................424 Rozdział 17. Reguły w płaszczyźnie sterowania .....................................................................425 Przypadki użycia reguł płaszczyzny sterowania .........................................................................426 Routing i ziemniaki ...............................................................................................................426 Segmentacja zasobów ............................................................................................................428 Przypinanie przepływów dla optymalizacji aplikacji .........................................................429 Definiowanie reguł płaszczyzny sterowania ................................................................................434 Reguły i złożoność płaszczyzny sterowania .................................................................................435 Routing i ziemniaki ...............................................................................................................435 Segmentacja zasobów ............................................................................................................436 Przypinanie przepływów dla optymalizacji aplikacji .........................................................438 Końcowe rozważania dotyczące reguł płaszczyzny sterowania ................................................439 Dalsza lektura ...................................................................................................................................439 Pytania kontrolne ............................................................................................................................440 Poleć książkęKup książkę 12 SPIS TREŚCI Rozdział 18. Scentralizowane płaszczyzny sterowania ..........................................................441 Definicja pojęcia software defined ................................................................................................442 Systematyka interfejsów ........................................................................................................442 Podział pracy .........................................................................................................................444 BGP jako SDN .................................................................................................................................444 Fibbing ..............................................................................................................................................446 I2RS ...................................................................................................................................................449 Protokół PCEP .................................................................................................................................453 Protokół OpenFlow .........................................................................................................................455 Twierdzenie CAP i pomocniczość ................................................................................................457 Końcowe rozważania dotyczące scentralizowanych płaszczyzn sterowania ..........................460 Dalsza lektura ...................................................................................................................................461 Pytania kontrolne ............................................................................................................................462 Rozdział 19. Domeny awarii i ukrywanie informacji ............................................................463 Przestrzeń problemu .......................................................................................................................464 Definiowanie zakresu stanu płaszczyzny sterowania .........................................................464 Pętle dodatniego sprzężenia zwrotnego ................................................................................465 Przestrzeń rozwiązań ......................................................................................................................468 Sumaryzacja informacji o topologii .....................................................................................469 Agregowanie informacji o osiągalności ................................................................................470 Filtrowanie informacji o osiągalności ..................................................................................473 Uwarstwienie płaszczyzn sterowania ...................................................................................474 Buforowanie ...........................................................................................................................475 Spowalnianie ..........................................................................................................................479 Końcowe rozważania dotyczące ukrywania informacji .............................................................481 Dalsza lektura ...................................................................................................................................481 Pytania kontrolne ............................................................................................................................482 Rozdział 20. Przykłady ukrywania informacji .......................................................................483 Sumaryzacja informacji o topologii ..............................................................................................484 Protokół IS-IS .........................................................................................................................484 Protokół OSPF .......................................................................................................................489 Agregacja ..........................................................................................................................................495 Uwarstwienie ...................................................................................................................................496 Protokół BGP jako nakładka osiągalności ...........................................................................496 Routing segmentowy z nakładką kontrolera .......................................................................498 Zmniejszenie prędkości stanu .......................................................................................................500 Exponential backoff ...............................................................................................................500 Redukcja zalewania stanem łącza ........................................................................................503 Końcowe rozważania dotyczące domen awarii ...........................................................................505 Dalsza lektura ...................................................................................................................................505 Pytania kontrolne ............................................................................................................................507 Poleć książkęKup książkę SPIS TREŚCI 13 Część III. Projektowanie sieci .................................................................509 Trzy podstawowe modele ...............................................................................................................510 Prawo nieszczelnych abstrakcji ............................................................................................510 Triada stan-optymalizacja-powierzchnia (SOS) .................................................................510 Triada spójność-dostępność-odporność na partycjonowanie (CAP) .................................511 Rozdział 21. Kwestie bezpieczeństwa w szerszym ujęciu .......................................................513 Zakres problemu .............................................................................................................................514 Zagadnienie tożsamości biometrycznej ................................................................................514 Definicje .................................................................................................................................516 Przestrzeń problemów ...........................................................................................................517 Przestrzeń rozwiązań ......................................................................................................................517 Obrona w głąb .......................................................................................................................517 Kontrola dostępu ...................................................................................................................518 Ochrona danych ....................................................................................................................519 Gwarantowanie dostępności usług .......................................................................................523 Pętla OODA jako model bezpieczeństwa ....................................................................................532 Obserwuj ................................................................................................................................533 Zorientuj się ...........................................................................................................................533 Zdecyduj .................................................................................................................................534 Działaj ....................................................................................................................................535 Końcowe rozważania dotyczące kwestii bezpieczeństwa ..........................................................535 Dalsza lektura ...................................................................................................................................536 Pytania kontrolne ............................................................................................................................538 Rozdział 22. Wzorce projektowania sieci ...............................................................................539 Przestrzeń problemu .......................................................................................................................540 Rozwiązywanie problemów biznesowych ............................................................................540 Przekładanie wymagań biznesowych na techniczne ...........................................................544 Co to jest dobry projekt sieci? ................................................................................................546 Projektowanie hierarchiczne .........................................................................................................547 Powszechne topologie .....................................................................................................................549 Topologie pierścienia .............................................................................................................550 Topologie siatki ......................................................................................................................553 Topologie gwiazdy .................................................................................................................555 Topologie planarne, nieplanarne i regularne ......................................................................556 Końcowe rozważania dotyczące wzorców projektowania sieci ................................................558 Dalsza lektura ...................................................................................................................................558 Pytania kontrolne ............................................................................................................................558 Rozdział 23. Redundancja i odporność ..................................................................................559 Przestrzeń problemu: jak aplikacje postrzegają awarie ..............................................................560 Definiowanie odporności ...............................................................................................................561 Inne „wskaźniki” ....................................................................................................................563 Poleć książkęKup książkę 14 SPIS TREŚCI Redundancja jako narzędzie do tworzenia odporności .............................................................563 Grupy łączy współdzielonego ryzyka ....................................................................................565 Aktualizacja oprogramowania w trakcie działania i płynny restart .................................566 Rdzenie dwupłaszczyznowe i wielopłaszczyznowe ..............................................................566 Modułowość i odporność ...............................................................................................................567 Końcowe rozważania dotyczące odporności ...............................................................................569 Dalsza lektura ...................................................................................................................................569 Pytania kontrolne ............................................................................................................................570 Rozdział 24. Rozwiązywanie problemów ...............................................................................571 Co jest celem? ...................................................................................................................................572 Czym są komponenty? ...................................................................................................................573 Modele i rozwiązywanie problemów ............................................................................................574 Budowanie modeli „jak” .......................................................................................................575 Budowanie modeli „co” .........................................................................................................576 Budowanie dokładnych modeli ............................................................................................578 Przełączanie się między modelami .......................................................................................579 Podziel na pół i idź dalej .................................................................................................................581 Manipulowanie ......................................................................................................................583 Upraszczanie przed testowaniem .........................................................................................585 Usuwanie problemu ........................................................................................................................585 Końcowe rozważania dotyczące rozwiązywania problemów ...................................................586 Dalsza lektura ...................................................................................................................................587 Pytania kontrolne ............................................................................................................................588 Część IV. Aktualne tematy .....................................................................589 Rozdział 25. Dezagregacja, hiperkonwergencja i zmieniająca się sieć ..................................591 Zmiany w zasobach obliczeniowych i aplikacjach ......................................................................592 Konwergentne, zdezagregowane, hiperkonwergentne i kompozycyjne ..............................592 Zwirtualizowane i zdezagregowane aplikacje .....................................................................595 Wpływ na projektowanie sieci ......................................................................................................597 Wzrost ruchu na linii wschód – zachód ...............................................................................597 Wzrost odchyleń i opóźnień ..................................................................................................599 Sieci szkieletowe z przełączaniem pakietów ................................................................................599 Szczególne własności sieci szkieletowej .................................................................................599 Gałęzie i liście .........................................................................................................................603 Inżynieria ruchu w sieci gałęzi i liści ....................................................................................606 Sieć gałęzi i liści o większej skali ...........................................................................................607 Dezagregacja w sieciach .................................................................................................................607 Końcowe rozważania dotyczące dezagregacji .............................................................................611 Dalsza lektura ...................................................................................................................................612 Pytania kontrolne ............................................................................................................................613 Poleć książkęKup książkę SPIS TREŚCI 15 Rozdział 26. Powody automatyzacji sieci ...............................................................................615 Koncepcje automatyzacji ...............................................................................................................617 Nowoczesne metody automatyzacji .............................................................................................620 NETCONF .............................................................................................................................620 RESTCONF ............................................................................................................................623 Automatyzacja z wykorzystaniem interfejsów programowalnych ................................................624 Automatyzacja na poziomie urządzenia ......................................................................................627 Automatyzacja sieci z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji infrastruktury ....................628 Kontrolery sieciowe i automatyzacja ............................................................................................629 Automatyzacja sieci na potrzeby wdrażania ...............................................................................629 Końcowe rozważania dotyczące przyszłości automatyzacji sieci: od zautomatyzowanej do automatycznej .................................................................................630 Dalsza lektura ...................................................................................................................................630 Pytania kontrolne ............................................................................................................................632 Rozdział 27. Zwirtualizowane funkcje sieciowe .....................................................................633 Elastyczność w projektowaniu sieci ..............................................................................................635 Tworzenie łańcucha usług ....................................................................................................637 Skalowanie horyzontalne ...............................................................................................................642 Zmniejszenie czasu obsługi dzięki automatyzacji ......................................................................643 Scentralizowane zarządzanie konfiguracjami .....................................................................643 Sieć oparta na intencjach ......................................................................................................645 Korzyści ..................................................................................................................................646 Architektura i korzyści obliczeniowe ...........................................................................................646 Poprawianie przepustowości VNF ........................................................................................647 Rozważanie kompromisów ............................................................................................................647 Stan .........................................................................................................................................647 Optymalizacja ........................................................................................................................648 Powierzchnia ..........................................................................................................................648 Inne kompromisy do rozważenia .........................................................................................649 Końcowe rozważania ......................................................................................................................649 Dalsza lektura ...................................................................................................................................649 Pytania kontrolne ............................................................................................................................651 Rozdział 28. Koncepcje i wyzwania przetwarzania w chmurze .............................................653 Biznesowe powody korzystania z chmur publicznych ..............................................................655 Od wydatków inwestycyjnych do operacyjnych ..................................................................656 Czas wprowadzenia na rynek i zwinność biznesowa ..........................................................656 Nietechniczne kompromisy związane z chmurami publicznymi ............................................657 Kompromisy operacyjne ........................................................................................................657 Kompromisy biznesowe .........................................................................................................660 Techniczne wyzwania tworzenia sieci w chmurze .....................................................................661 Opóźnienie .............................................................................................................................661 Wypełnianie zdalnej przestrzeni dyskowej ..........................................................................663 Poleć książkęKup książkę 16 SPIS TREŚCI Ciężar danych ........................................................................................................................664 Wybór spośród wielu ścieżek do chmury publicznej ...........................................................664 Bezpieczeństwo w chmurze ...........................................................................................................665 Ochrona danych przy transporcie przez sieć publiczną ......................................................665 Zarządzanie bezpiecznymi połączeniami ............................................................................666 Chmura z wieloma podmiotami ..........................................................................................667 Kontrola dostępu oparta na rolach ......................................................................................667 Monitorowanie sieci w chmurze ...................................................................................................668 Końcowe rozważania ......................................................................................................................668 Dalsza lektura ...................................................................................................................................669 Pytania kontrolne ............................................................................................................................669 Rozdział 29. Internet rzeczy ...................................................................................................671 Wprowadzenie do internetu rzeczy ..............................................................................................672 Bezpieczeństwo internetu rzeczy ..................................................................................................673 Zabezpieczanie niezabezpieczalnych urządzeń poprzez izolację .......................................674 IoT nie stanowi nowych wyzwań dla bezpieczeństwa .........................................................678 Łączność w internecie rzeczy .........................................................................................................678 Bluetooth Low Energy (BLE) ................................................................................................678 LoRaWAN ..............................................................................................................................680 IPv6 dla IoT ...........................................................................................................................681 Dane w internecie rzeczy ................................................................................................................683 Końcowe rozważania dotyczące internetu rzeczy ......................................................................684 Dalsza lektura ...................................................................................................................................685 Pytania kontrolne ............................................................................................................................686 Rozdział 30. Patrząc w przyszłość ..........................................................................................687 Rozpowszechniona otwarta automatyzacja .................................................................................688 Języki modelowania i modele ................................................................................................689 Krótkie wprowadzenie do YANG .........................................................................................689 Patrząc w przyszłość w stronę wszechobecnej automatyzacji ............................................691 Sieci hiperkonwergentne ................................................................................................................691 Sieć oparta na intencjach ................................................................................................................692 Uczenie maszynowe i wąska sztuczna inteligencja ....................................................................694 Sieci nazwanych danych i łańcuchy bloków ................................................................................696 Działanie sieci nazwanych danych ......................................................................................697 Łańcuchy bloków ...................................................................................................................700 Przekształcenia Internetu ...............................................................................................................702 Końcowe rozważania dotyczące przyszłości inżynierii sieci .....................................................704 Dalsza lektura ...................................................................................................................................704 Pytania kontrolne ............................................................................................................................705 Skorowidz ................................................................................................................................707 Poleć książkęKup książkę Rozdział 7 Przełączanie pakietów Cele nauki Po przeczytaniu tego roz
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sieci komputerowe. Najczęstsze problemy i ich rozwiązania
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: