Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00174 003729 21343576 na godz. na dobę w sumie
Siła mediacji w konfliktach o dziecko - ebook/pdf
Siła mediacji w konfliktach o dziecko - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 133
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-939732-0-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poradnik aspirujący do miana studium psychologiczno-prawnego ale napisany w przystępny sposób i wzbogacony wynikami badań naukowych nt. znaczenia mediacji rodzinnych w zapobieganiu zjawisku dzieci 'bez' ojców. Autor podejmuje - z punktu widzenia mediatora rodzinnego, ławnika sądowego i ojca dwóch córek - próbę wykazania ważnej roli i cennych zalet mediacji rodzinnych w rozwiązywaniu konfliktów o kontakty dziecka z rodzicem, o wykonywanie władzy rodzicielskiej i o pieniądze, które się za tym kryją...

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

1. Wprowadzenie 1. Wprowadzenie 1.1. Kogo powinien zainteresować ten poradnik 1.1. Kogo powinien zainteresować ten poradnik 1. Wprowadzenie Niniejsza publikacja ma na celu przedstawienie skali i wagi problemu konfliktu rodziców o dziecko dla jednostki i rodziny a w konsekwencji dla społeczeństwa oraz podjęcie próby nakłonienia skonfliktowanych rodziców do łagodzenia konfliktów o dziecko przy pomocy mediacji, zamiast ich sądowej eskalacji. Zalety mediacji rodzinnej są szczególnie istotne na tle postępowania sądowego bo procedury sądowe nie przewidują środków i metod rozładowywania konfliktów i napięć w rodzinie. Potwierdzają to badania naukowe wykonane także na użytek tej publikacji i przedstawione w rozdziale czwartym. Poradnik ten kieruję do tzw. słabszego rodzica, zaangażowanego już w ostry konflikt o dziecko, mającego świadomość trudności, a często beznadziejności sytuacji, w której on a przede wszystkim dziecko się znaleźli. Książkę kieruję także do tzw. silniejszego rodzica w konflikcie o dziecko, aby podzielić się praktycznymi spostrzeżeniami, że w konflikcie o dziecko nie ma wygranego rodzica a traci przede wszystkim dziecko. Sądzę, że do tego poradnika powinni zajrzeć także rodzice, którzy mają skłonność do przekonywania swoich myśli, że ich to, tj. ostry konflikt o dziecko, nie spotka. Życząc im tego (przy prawdopodo- bieństwie ok. 65 niedojścia do rozwodu) mam nadzieję, że ta publikacja przyczyni się do kreatywnego i jak najmniej szkodliwego dla psychiki dziecka, wychodzenia z konfliktu rodziców. Pozostając w głębokim przekonaniu, że nikt nie zastąpi dziecku mamy i taty, albo taty i mamy, jak kto woli, a ono samo pragnie najmocniej w świecie kochających się i szanujących rodziców, życzę Czytelnikowi miłej lektury i poczucia, że warto było poświęcić czas na jej przeczytanie. Robert Grzelakowski – od 2011 roku doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego (rozprawa doktorska „Utrudnianie kontaktów dziecka z rodzicem” pod kierunkiem prof. dr. hab. J. Pisulińskiego); ławnik sądowy w sprawach rozwodowych, powołany na kadencję 2012-2015; z -------------- str. 6/133 1.1. Kogo powinien zainteresować ten poradnik 1.2. Dlaczego taki temat 1.2. Dlaczego taki temat -------------- wykształcenia także ekonomista i mediator rodzinny; przez kilka lat pomagał społecznie skonfliktowanym małżonkom, koncentrując się na dobru dziecka; niezależnie od powyższego ta książka nie powstałaby, gdyby nie dane mu było doświadczać trudów ojcostwa dwóch córek. Konflikty rodziców o dziecko stanowią już zdecydowanie problem społeczny. Sądowy spór o dziecko „wygrywa” rozwodząca się kobieta z ok. 95 prawdopodobieństwem1. Przy takiej tendencji od wielu lat i w zestawieniu z ogromną skalą rozwodów szacuje się, że w Polsce są ponad 2 miliony dzieci de facto wychowywanych bez ojców. W zdecydowanej większości takich sytuacji ma miejsce utrudnianie lub uniemożliwianie przez wiele miesięcy przez jednego rodzica kontaktów dziecka z drugim rodzicem, wbrew sądowym postanowieniom w tym zakresie. Z kolei kilkuletnie funkcjonowanie mediacji rodzinnych, jako alternatywnej do sądowej metody rozstrzygania sporów o dziecko, pozwala już ocenić efekty, zalety i bariery tego funkcjonowania. W świetle powyższego mocno zasadne wydawało się uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jaka jest siła mediacji rodzinnych w rozwiązywaniu typowych konfliktów o dziecko a rozstrzyganych przez sąd: o władzę rodzicielską, w tym pieczę nad dzieckiem, o miejsce stałego pobytu dziecka, o kontakty dziecka z rodzicem i o alimenty. Udzielenie odpowiedzi na pytanie jaka jest siła mediacji w rozwiązywaniu konfliktów o dziecko poprzedzone jest dogłęb- nym omówieniem problematyki konfliktów rodzinnych, poczyna- jąc od natury konfliktu jako takiego, poprzez rodzaje i przyczyny ich eskalacji, kończąc na metodach rozwiązywania konfliktów i prawnej ochronie dziecka w sytuacji konfliktu rodziców o dziecko. 1 Por. W. Stojanowska, Władza rodzicielska pozamałżeńskiego i rozwiedzione- go ojca. Studium socjologiczno-prawne, Warszawa 2000, s. 13. str. 7/133 1.3. Układ treści poradnika 1.3. Układ treści poradnika 1.3. Układ treści poradnika Rozdział pierwszy to dedykowane do adresatów tej publikacji słowo wstępne autora o jego inspiracji dla powstania książki. W rozdziale drugim Czytelnik dowiaduje się: ➢ dlaczego dziecko bardzo potrzebuje zarówno matki jak i ojca; ➢ o naturze konfliktu i elementach specyficznych dla konfli- któw o dziecko; ➢ czy można i czy należy unikać konfliktów; ➢ o złożoności przyczyn konfliktów o dziecko; ➢ o metodach zapobiegania i rozwiązywania konfliktów o dziecko; ➢ o prawnej ochronie dziecka w sytuacji różnych rodzajów konfliktów o dziecko. W rozdziale trzecim przeanalizowano szczegółowo meritum publikacji czyli rolę i siłę mediacji rodzinnej w rozwiązywaniu konfliktów o dziecko oraz zalety i skuteczność mediacji względem postępowania sądowego. Atrakcyjność poradnika ma zwiększać zawarte w rozdziale czwartym badanie naukowe na temat roli i znaczenia mediacji rodzinnych dla zapobiegania zjawisku dzieci „bez” ojców, czyli których pozbawiono codziennych kontaktów z dzieckiem wbrew ich woli. Książka aspiruje do miana studium psychologiczno-prawnego, znajdując oparcie na wiedzy zaczerpniętej z profesjonalnej litera- tury, badaniach naukowych oraz na obserwacji, doświadczeniu i badaniach naukowych autora. Także wartość dodaną tej książki stanowią w rozdziale piątym wnioski własne autora, będące propozycjami zmian legislacyjnych i systemowych. Liczba stron tego poradnika jest efektem kompromisu wynikają- cego z dołożenia staranności w prezentacji tematu, zakładanej przydatności treści dla zróżnicowanych Czytelników i zakłada- nego ograniczonego ich czasu na czytanie książek. str. 8/133 --------------
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Siła mediacji w konfliktach o dziecko
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: