Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00613 004938 20467479 na godz. na dobę w sumie
Site Reliability Engineering. Jak Google zarządza systemami producyjnymi - ebook/pdf
Site Reliability Engineering. Jak Google zarządza systemami producyjnymi - ebook/pdf
Autor: , , , Liczba stron: 504
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-3731-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> biznes it >> zarządzanie projektami it
Porównaj ceny (książka, ebook (-45%), audiobook).

Historia firmy Google może być analizowana na wiele sposobów. Można podziwiać jej błyskawiczny rozwój i niesamowitą umiejętność skalowania usług. Na uwagę zasługuje jej innowacyjność i zaangażowanie w rozwijanie technologii, które jeszcze wczoraj wydawały się fikcją. Nie możemy traktować tradycji jako autorytetu, musimy nauczyć się myśleć od nowa i nie mamy czasu na czekanie — tak brzmi filozofia firmy, która przyświeca jej ogromnemu sukcesowi. W ten sposób narodziły się praktyki z obszarów rozwoju oprogramowania, ale i zarządzania zwane SRE: Site Reliability Engineering. Każda firma może je zastosować, ale tylko Google mógł je wymyślić.

Jeśli chcesz zrozumieć filozofię SRE, trzymasz w ręku właściwą, choć nietypową książkę. Jest to zbiór najciekawszych esejów i artykułów autorstwa osób odpowiedzialnych za SRE w Google. Z lektury tych esejów dowiesz się, w jaki sposób zaangażowanie w cały cykl życia oprogramowania umożliwił skuteczne budowanie, wdrażanie, monitorowanie i konserwowanie jednych z największych systemów informatycznych świata. Poznasz zasady i praktyki, które pozwalają inżynierom z Google tworzyć bardziej skalowalne i niezawodne oraz wydajniejsze systemy. Zaprezentowane tu podejście SRE możesz naturalnie bezpośrednio wdrożyć w swojej organizacji.

W tej książce:

SRE — niezbędne, gdy podstawą sukcesu jest niezawodność systemu!


Betsy Beyer pisze dokumentacje techniczne dla Google. Specjalizuje się w podejściu SRE. Kilka lat temu była wykładowcą na Stanford University.

Chris Jones jest inżynierem SRE odpowiedzialnym za Google App Engine. Wcześniej odpowiadał za statystyki reklam, hurtownie danych i system pomocy technicznej w Google.

Jennifer Petoff jest menedżerem programu w zespole SRE w Google. Zarządzała dużymi globalnymi projektami z wielu dziedzin, takich jak badania naukowe, inżynieria czy kadry.

Niall Murphy kieruje zespołem SRE odpowiedzialnym za reklamy w Google. Przewodniczy organizacji INEX — irlandzkiego huba internetowego. Jest też autorem lub współautorem wielu prac i książek technicznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Site Reliability Engineering: How Google Runs Production Systems Tłumaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-283-3730-5 © 2017 Helion SA Authorized Polish translation of the English edition of Site Reliability Engineering ISBN 9781491929124 © 2016 Google, Inc. This translation is published and sold by permission of O Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to publish and sell the same. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/sireen Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Przedmowa .............................................................................................................. 13 Wstęp ....................................................................................................................... 15 Część I. Wprowadzenie ......................................................................... 23 1. Wprowadzenie .......................................................................................................... 25 25 26 29 34 Zarządzanie usługami przez administratorów systemów Podejście do zarządzania usługami w Google’u — Site Reliability Engineering Założenia podejścia SRE Koniec początku 2. Środowisko produkcyjne w Google’u z perspektywy SRE ............................................. 35 35 37 40 40 41 42 Sprzęt Oprogramowanie „organizujące” pracę sprzętu Inne systemy oprogramowania Infrastruktura dla oprogramowania Nasze środowisko programistyczne Shakespeare — przykładowa usługa Część II. Zasady .................................................................................... 45 3. Akceptowanie ryzyka ................................................................................................ 47 47 48 50 54 Zarządzanie ryzykiem Pomiar ryzyka związanego z usługą Tolerancja ryzyka dla usługi Uzasadnienie stosowania budżetu błędów 5 Poleć książkęKup książkę 4. Poziomy SLO ............................................................................................................. 59 59 62 65 68 Terminologia związana z poziomem usług Wskaźniki w praktyce Cele w praktyce Umowy w praktyce 5. Eliminowanie harówki .............................................................................................. 69 69 71 72 72 74 Definicja harówki Dlaczego ograniczenie harówki jest korzystne? Co kwalifikuje się jako prace inżynieryjne? Czy harówka zawsze jest czymś złym? Wniosek 6. Monitorowanie systemów rozproszonych .................................................................. 75 75 76 77 78 79 79 81 81 82 82 83 86 Definicje Po co monitorować? Wyznaczanie rozsądnych oczekiwań względem monitorowania Symptomy a przyczyny Monitorowanie czarnoskrzynkowe i białoskrzynkowe Cztery złote sygnały Uwzględnianie wartości skrajnych (lub narzędzia pomiarowe i sprawność) Określanie odpowiedniej szczegółowości pomiarów Tak proste jak to możliwe, ale nie prostsze Łączenie opisanych zasad Monitorowanie długoterminowe Wnioski 7. Ewolucja automatyzacji w Google’u ........................................................................... 87 87 89 90 93 95 101 102 103 Wartość automatyzacji Wartość dla zespołów SRE w Google’u Przypadki zastosowania automatyzacji Wyautomatyzuj się z pracy — automatyzuj WSZYSTKO! Łagodzenie problemów — stosowanie automatyzacji do uruchamiania klastrów Borg — narodziny komputera na skalę hurtowni Podstawową cechą jest niezawodność Zalecenia 8. Inżynieria udostępniania ......................................................................................... 105 105 Rola inżyniera udostępniania Filozofia 106 108 Ciągłe budowanie i wdrażanie 111 Zarządzanie konfiguracją Wnioski 112 6 (cid:95) Spis treści Poleć książkęKup książkę 9. Prostota ...................................................................................................................115 115 116 116 117 117 117 118 118 Stabilność a elastyczność systemu Cnota nudy Nie oddam mojego kodu! Wskaźnik „negatywne wiersze kodu” Minimalne interfejsy API Modułowość Udostępnianie prostych zmian Prosty wniosek Część III. Praktyki ............................................................................... 119 10. Praktyczne alarmy na podstawie szeregów czasowych ..............................................123 124 125 126 126 129 132 133 134 135 136 Powstanie systemu Borgmon Narzędzia pomiarowe w aplikacji Zbieranie eksportowanych danych Przechowywanie danych w obszarze szeregów czasowych Sprawdzanie reguł Alarmy Podział systemu monitorowania Monitorowanie czarnoskrzynkowe Zarządzanie konfiguracją Dziesięć lat później… 11. Dyżury na wezwanie ................................................................................................139 139 140 141 142 144 145 Wprowadzenie Życie inżyniera dyżurnego Zrównoważone dyżury Poczucie bezpieczeństwa Unikanie nieodpowiedniego obciążenia operacyjnego Wnioski 12. Skuteczne rozwiązywanie problemów ......................................................................147 148 150 156 158 162 162 Teoria Praktyka Wyniki negatywne to magia Studium przypadku Ułatwianie rozwiązywania problemów Wnioski Spis treści (cid:95) 7 Poleć książkęKup książkę 13. Reagowanie kryzysowe ........................................................................................... 163 163 164 165 167 169 170 170 Co robić, gdy w systemie wystąpi awaria? Kryzys wywołany testami Sytuacje kryzysowe spowodowane zmianami Sytuacje kryzysowe spowodowane procesem Dla każdego problemu istnieje rozwiązanie Wyciągaj wnioski z przeszłości i nie powtarzaj tych samych błędów Wnioski 14. Zarządzanie incydentami ........................................................................................ 173 173 174 175 176 177 178 Niezarządzane incydenty Anatomia niezarządzanego incydentu Aspekty procesu zarządzania incydentami Zarządzany incydent Kiedy ogłaszać incydent? Podsumowanie 15. Kultura analizy zdarzeń — wyciąganie wniosków z niepowodzeń ............................ 179 179 181 182 184 Filozofia analizy zdarzeń w Google’u Współpracuj i dziel się wiedzą Wprowadzanie kultury analizy zdarzeń Wnioski i wprowadzane usprawnienia 16. Śledzenie przestojów .............................................................................................. 185 185 186 Escalator Outalator 17. Testowanie niezawodności ...................................................................................... 191 192 198 199 210 Rodzaje testów oprogramowania Tworzenie środowiska testowania i środowiska budowania Testowanie w dużej skali Wnioski 18. Inżynieria oprogramowania w SRE ........................................................................... 211 211 Dlaczego inżynieria oprogramowania w zespołach SRE ma znaczenie? Studium przypadku. Auxon — wprowadzenie do projektu i przestrzeń problemowa 213 215 Planowanie przepustowości na podstawie celów 223 Wspomaganie inżynierii oprogramowania w SRE Wnioski 227 8 (cid:95) Spis treści Poleć książkęKup książkę 19. Równoważenie obciążenia na poziomie frontonu .....................................................229 229 230 232 Moc nie jest rozwiązaniem Równoważenie obciążenia z użyciem systemu DNS Równoważenie obciążenia na poziomie wirtualnych adresów IP 20. Równoważenie obciążenia w centrum danych ..........................................................235 236 237 239 244 Scenariusz idealny Identyfikowanie problematycznych zadań — kontrola przepływu i „kulawe kaczki” Ograniczanie puli połączeń za pomocą tworzenia podzbiorów Reguły równoważenia obciążenia 21. Obsługa przeciążenia ...............................................................................................251 251 252 253 255 256 257 260 261 Pułapki związane z „liczbą zapytań na sekundę” Limity na klienta Ograniczanie liczby żądań po stronie klienta Poziom krytyczności Sygnały poziomu wykorzystania Obsługa błędów przeciążenia Obciążenie wynikające z połączeń Wnioski 22. Radzenie sobie z awariami kaskadowymi ..................................................................263 264 268 276 279 280 283 285 Przyczyny awarii kaskadowych i projektowanie z myślą o ich uniknięciu Zapobieganie przeciążeniu serwerów Powolny rozruch i pusta pamięć podręczna Warunki wywołujące awarie kaskadowe Testowanie pod kątem awarii kaskadowych Pierwsze kroki w obliczu awarii kaskadowych Uwagi końcowe 23. Zarządzanie krytycznym stanem — zapewnianie niezawodności za pomocą konsensusu w środowisku rozproszonym .................................................287 Uzasadnienie uzgadniania konsensusu — niepowodzenie koordynacji systemów 289 rozproszonych 291 Jak działa konsensus w środowisku rozproszonym? Wzorce architektury systemu związane z konsensusem w środowisku rozproszonym 292 297 Wydajność uzgadniania konsensusu w środowisku rozproszonym 305 Wdrażanie rozproszonego systemu opartego na konsensusie Monitorowanie rozproszonych systemów uzgadniania konsensusu 312 314 Wnioski Spis treści (cid:95) 9 Poleć książkęKup książkę 24. Okresowe szeregowanie prac w środowisku rozproszonym za pomocą crona ............. 315 315 316 317 318 325 cron Prace crona a idempotencja cron w dużej skali Budowanie crona w Google’u Podsumowanie 25. Potoki przetwarzania danych .................................................................................. 327 327 327 328 328 329 332 334 335 336 Początki wzorca projektowego „potok danych” Początkowy wpływ big data na prosty wzorzec potoku danych Wyzwania związane ze wzorcem „okresowo uruchamiany potok danych” Problemy powodowane przez nierównomierny podział pracy Wady okresowo uruchamianych potoków w środowiskach rozproszonych Wprowadzenie do systemu Workflow Google’a Etapy wykonywania w systemie Workflow Zapewnianie ciągłości biznesowej Podsumowanie i uwagi końcowe 26. Integralność danych — wczytywanie tego, co zostało zapisane ............................... 337 Ścisłe wymagania z zakresu integralności danych 338 342 Cele zespołów SRE w Google’u w zakresie integralności i dostępności danych 346 Jak zespoły SRE Google’a radzą sobie z problemami z integralnością danych? 357 Studia przypadków Ogólne zasady SRE stosowane w obszarze integralności danych 363 365 Wnioski 27. Niezawodne udostępnianie produktów w dużej skali ............................................... 367 368 370 373 377 381 384 Inżynieria koordynowania udostępniania Konfigurowanie procesu udostępniania Tworzenie listy kontrolnej udostępniania Wybrane techniki niezawodnego udostępniania Powstawanie zespołu LCE Wnioski Część IV. Zarządzanie ..........................................................................385 28. Szybkie przygotowywanie inżynierów SRE do dyżurów i innych zadań ...................... 387 387 Zatrudniłeś nowych inżynierów SRE. Co dalej? Początkowe pouczające doświadczenia — argument na rzecz przewagi struktury nad chaosem Rozwój świetnych ekspertów od inżynierii odwrotnej i improwizatorów 389 393 10 (cid:95) Spis treści Poleć książkęKup książkę Pięć praktyk dla przyszłych dyżurnych Dyżury i inne zadania — rytuał przejścia i ciągłe uczenie się Końcowe myśli 395 400 401 29. Radzenie sobie z zakłóceniami ..................................................................................403 404 404 405 Zarządzanie obciążeniem operacyjnym Czynniki wpływające na sposób zarządzania zakłóceniami Niedoskonałe maszyny 30. Angażowanie inżyniera SRE w celu wyeliminowania przeciążenia operacyjnego ........411 412 414 415 417 Etap 1. Poznaj usługę i kontekst Etap 2. Przedstawianie kontekstu Etap 3. Motywowanie do zmian Wnioski 31. Komunikacja i współpraca w zespołach SRE ...............................................................419 420 423 425 429 430 432 Komunikacja — spotkania produkcyjne Współpraca w ramach zespołów SRE Studium przypadku z obszaru współpracy w zespołach SRE — Viceroy Współpraca z zespołami innymi niż SRE Studium przypadku — przeniesienie DFP do F1 Wnioski 32. Zmiany w modelu angażowania się zespołów SRE .....................................................433 433 434 434 436 439 441 446 Zaangażowanie zespołów SRE — co, jak i dlaczego? Model PGP Model angażowania się zespołów SRE Przeglądy gotowości produkcyjnej — prosty model oparty na PGP Ewolucja prostego modelu opartego na PGP — wczesne zaangażowanie Zmiany w rozwoju usług — frameworki i platforma SRE Wnioski Część V. Wnioski ................................................................................. 447 33. Lekcje z innych branż ...............................................................................................449 450 451 454 456 457 459 Poznaj naszych branżowych weteranów Testowanie gotowości i odporności na katastrofy Kultura analizy zdarzeń Eliminowanie powtarzalnej pracy i kosztów operacyjnych dzięki automatyzacji Ustrukturyzowane i racjonalne podejmowanie decyzji Wnioski 34. Podsumowanie ........................................................................................................461 Spis treści (cid:95) 11 Poleć książkęKup książkę A Tabela dostępności .................................................................................................. 465 B Zbiór dobrych praktyk dotyczących usług produkcyjnych .......................................... 467 C Przykładowy dokument ze stanem incydentu .......................................................... 473 D Przykładowa analiza zdarzenia ................................................................................ 475 E Lista kontrolna LCE .................................................................................................. 479 F Przykładowe notatki ze spotkania produkcyjnego .................................................... 481 Bibliografia ............................................................................................................. 483 Skorowidz ............................................................................................................... 494 12 (cid:95) Spis treści Poleć książkęKup książkę ROZDZIAŁ 21. Obsługa przeciążenia Autor: Alejandro Forero Cuervo Redakcja: Sarah Chavis Unikanie przeciążenia to cel reguł równoważenia obciążenia. Jednak niezależnie od tego, jak wydajne są te reguły, ostatecznie niektóre części systemu staną się przeciążone. Płynna obsługa takich sytuacji jest nieodzowna, jeśli chcesz zarządzać niezawodnym systemem serwerowym. Jedną z możliwości obsługi przeciążenia jest zwracanie odpowiedzi awaryjnych, które nie są tak precy- zyjne jak zwykłe lub zawierają mniej danych, ale są łatwiejsze do obliczenia. Oto przykład: (cid:120) Zamiast przeszukiwać cały zbiór danych w celu zapewnienia najlepszych dostępnych wyników dla zapytania do wyszukiwarki, można uwzględniać tylko niewielki procent potencjalnie odpo- wiednich danych. (cid:120) Można korzystać z lokalnej kopii wyników, która nie zawsze jest w pełni aktualna, ale jest mniej kosztowna w użyciu niż posługiwanie się standardowym magazynem danych. Jednak przy skrajnym przeciążeniu usługa może nie radzić sobie nawet z wyznaczaniem i udostęp- nianiem odpowiedzi awaryjnych. Na takim etapie jedyną możliwością do natychmiastowego zasto- sowania jest zwracanie błędów. Jednym ze sposobów na złagodzenie skutków tej sytuacji jest równo- ważenie ruchu między centrami danych w taki sposób, aby żadne centrum nie otrzymywało więcej żądań, niż jest w stanie przetworzyć. Na przykład jeśli w centrum danych działa 100 zadań zaplecza i każde z nich potrafi przetworzyć do 500 żądań na sekundę, to algorytm równoważenia obciążenia nie powinien pozwalać na przekazywanie do tego centrum więcej niż 50 tys. zapytań na sekundę. Jed- nak nawet to ograniczenie może okazać się niewystarczające do uniknięcia przeciążenia, jeśli system działa na dużą skalę. Ostatecznie najlepiej jest tak budować klienty i zadania zaplecza, by płynnie ra- dziły sobie z ograniczeniami zasobów. Gdy to możliwe, należy przekierowywać ruch, w razie koniecz- ności zwracać wyniki awaryjne, a gdy wszystko inne zawiedzie, bezpośrednio obsługiwać błędy zwią- zane z zasobami. Pułapki związane z „liczbą zapytań na sekundę” Różne zapytania mogą mieć bardzo zróżnicowane wymagania co do zasobów. Koszt zapytania może się różnić w zależności od arbitralnych czynników, takich jak kod klienta, który je zgłasza (w usługach 251 Poleć książkęKup książkę o wielu klientach), a nawet pora dnia (np. użytkownicy firmowi i prywatni lub interaktywny ruch generowany przez użytkowników końcowych i ruch z operacji wsadowych). Przekonaliśmy się o tym na własnej skórze. „Zapytania na sekundę” lub statyczne cechy żądań uważa- ne za przybliżenie ilości zużywanych zasobów (np. „ile kluczy wczytuje żądanie”) to często mało przydatne miary do modelowania przepustowości. Nawet jeśli w danym okresie używana miara daje dobre efekty, może się to zmienić. Czasem zmiany następują stopniowo, jednak nieraz zachodzą gwałtownie (np. nowa wersja oprogramowania nagle sprawia, że niektóre funkcje z pewnych żądań wymagają znacznie mniej zasobów). Taki „ruchomy cel” jest niezbyt przydatną miarą do użytku w ramach projektowania i implementowania równoważenia obciążenia. Lepszym rozwiązaniem jest pomiar przepustowości bezpośrednio na poziomie dostępnych zasobów. Załóżmy, że dla danej usługi w określonym centrum danych zarezerwowanych jest 500 rdzeni proce- sora i 1 TB pamięci. Oczywiście znacznie lepiej jest modelować przepustowość centrum danych bezpo- średnio za pomocą tych liczb. Często mówimy o koszcie żądania, posługując się znormalizowaną miarą zajmowanego czasu procesora (z uwzględnieniem różnic w sprawności różnych architektur procesorów). W większości sytuacji (choć zdecydowanie nie we wszystkich) dobrze sprawdza się proste używanie obciążenia procesorów jako wskaźnika zapotrzebowania na zasoby. Wynika to z następujących powodów: (cid:120) W platformach z odzyskiwaniem pamięci duże obciążenie pamięci w naturalny sposób przekłada się na większe wykorzystanie procesorów. (cid:120) W innych platformach można udostępniać pozostałe zasoby w taki sposób, że bardzo mało praw- dopodobne jest wyczerpanie się ich przed zajęciem całej mocy procesorów. W sytuacjach, gdy zapewnienie nadmiarowej ilości zasobów innych niż procesor jest zbyt kosztowne, przyglądamy się osobno poszczególnym zasobom w trakcie analizowania ich zużycia. Limity na klienta Jednym z aspektów radzenia sobie z przeciążeniem jest określanie, co zrobić w przypadku globalnego przeciążenia. W idealnym świecie, gdzie zespoły starannie koordynują udostępnianie swoich produk- tów z właścicielami powiązanych usług zaplecza, globalne przeciążenie nigdy nie następuje, a usługi zaplecza zawsze zapewniają przepustowość wystarczającą do obsługi klientów. Niestety, nie żyjemy w idealnym świecie. W praktyce globalne przeciążenie zdarza się stosunkowo często (zwłaszcza w usługach wewnętrznych, z których nieraz korzystają liczne klienty wielu zespołów). Gdy globalne przeciążenie wystąpi, bardzo ważne jest, by usługa zwracała odpowiedzi o błędach tylko do niewłaściwie pracujących klientów. Nie powinno to wpływać na pozostałe klienty. Aby to osiągnąć, właściciele usługi zapewniają przepustowość na podstawie poziomu zużycia zasobów wynegocjo- wanego z klientami i według tego definiują limity dla klientów. Na przykład jeśli usłudze zaplecza przydzielono na świecie 10 tys. procesorów (w różnych centrach danych), limity dla klientów mogą wyglądać tak: (cid:120) Gmail może zużywać do 4000 s czasu procesora na sekundę. (cid:120) Kalendarz może zużywać do 4000 s czasu procesora na sekundę. 252 (cid:95) Rozdział 21. Obsługa przeciążenia Poleć książkęKup książkę (cid:120) Android może zużywać do 3000 s czasu procesora na sekundę. (cid:120) Google+ może zużywać do 2000 s czasu procesora na sekundę. (cid:120) Wszyscy pozostali użytkownicy mogą zużywać do 500 s czasu procesora na sekundę. Zauważ, że te liczby mogą w sumie przekroczyć 10 tys. procesorów przydzielonych tej usłudze zaple- cza. Właściciel usługi opiera się na tym, że mało prawdopodobne jest, by wszyscy klienci jednocześnie osiągnęli limit zużycia zasobów. Globalne informacje o poziomie zużycia zasobów agregujemy globalnie w czasie rzeczywistym dla wszystkich zadań zaplecza. Na podstawie tych danych zmieniamy limity dla poszczególnych zadań zaplecza. Dokładne omawianie systemu wykonującego to zadanie wykracza poza zakres rozdziału. Napisaliśmy jednak dużo kodu do realizowania tego procesu w zadaniach zaplecza. Ciekawą częścią układanki jest obliczanie w czasie rzeczywistym zasobów (zwłaszcza czasu procesora) wykorzystywa- nych przez każde żądanie. Jest to skomplikowane przede wszystkim w serwerach, w których nie ma zaimplementowanego modelu „jeden wątek na żądanie”, gdzie pula wątków obsługuje przychodzące różne części wszystkich żądań, używając nieblokujących interfejsów API. Ograniczanie liczby żądań po stronie klienta Gdy klient przekroczy limit, zadanie zaplecza powinno szybko odrzucać żądania z założeniem, że zwrócenie błędu „klient przekroczył limit” wymaga znacznie mniej zasobów niż przetworzenie żąda- nia i zwrócenie poprawnej odpowiedzi. Jednak nie we wszystkich usługach jest to prawdą. Na przykład prawie równie kosztowne jest odrzucenie żądania wymagającego prostego wyszukania danych w pa- mięci RAM (kiedy to koszt obsługi protokołu żądań i odpowiedzi jest znacznie wyższy niż koszt wyge- nerowania odpowiedzi) co przyjęcie i obsłużenie go. Nawet w sytuacjach, gdy odrzucenie żądań po- zwala zaoszczędzić dużo zasobów, żądania i tak zużywają zasoby. W takich sytuacjach zadanie zaplecza może stać się przeciążone również wtedy, gdy większość czasu procesora jest przeznaczana na odrzucanie żądań! Rozwiązaniem problemu jest ograniczanie żądań po stronie klienta1. Gdy klient wykrywa, że duża część żądań z ostatniego czasu została odrzucona z powodu błędów „przekroczenia limitu”, zaczyna autoregulację i ogranicza ilość generowanego wychodzącego ruchu. Żądania powodujące przekrocze- nie ograniczenia są blokowane lokalnie i nawet nie trafiają do sieci. Ograniczanie żądań po stronie klienta zaimplementowaliśmy za pomocą techniki, którą nazwaliśmy adaptacyjnym ograniczaniem. Każde zadanie klienckie przechowuje następujące informacje na temat ostatnich dwóch minut pracy: requests Liczba żądań, które próbowała zgłosić warstwa aplikacji (po stronie klienta, powyżej systemu adaptacyjnego ograniczania). accepts Liczba żądań zaakceptowanych przez zadanie zaplecza. 1 Zob. np. narzędzie Doorman (https://github.com/youtube/doorman) — kooperatywny rozproszony system ogranicza- nia żądań po stronie klienta. Ograniczanie liczby żądań po stronie klienta (cid:95) 253 Poleć książkęKup książkę W normalnych warunkach obie te wartości są sobie równe. Gdy zadanie zaplecza zaczyna odrzucać żądania, wartość accepts spada poniżej wartości requests. Klienty mogą kontynuować zgłaszanie żądań do zadania zaplecza do momentu, gdy requests jest K razy większe niż accepts. Po dojściu do tego poziomu klient zaczyna autoregulację i nowe żądania są odrzucane na poziomie lokalnym (czyli po stronie klienta) z prawdopodobieństwem wyrażonym w równaniu 21.1. ,0max( requests accepts K (cid:117)(cid:16) requests 1 (cid:14) ) Równanie 21.1. Prawdopodobieństwo odrzucenia żądania klienta Gdy klient sam zaczyna odrzucać żądania, wartość requests stale przekracza wartość accepts. Choć wydaje się to sprzeczne z intuicją, to ponieważ lokalnie odrzucane żądania nie są przekazywane do za- dania zaplecza, jest to rozwiązanie preferowane. Gdy szybkość przekazywania żądań przez aplikację do klienta rośnie (względem szybkości, z jaką zadanie zaplecza je akceptuje), chcemy zwiększać prawdopodobieństwo odrzucania nowych żądań. W usługach, w których koszt przetwarzania żądań jest bardzo bliski kosztowi ich odrzucenia, pozwa- lanie na zużywanie połowy zasobów tego zadania na odrzucanie żądań może być nieakceptowalne. W takiej sytuacji rozwiązanie jest proste — należy zmodyfikować stosowany do wartości accepts mnożnik K (równy 2) we wzorze na prawdopodobieństwo odrzucenia żądania klienta (równanie 21.1). Dzięki temu: (cid:120) zmniejszenie mnożnika powoduje bardziej agresywne adaptacyjne ograniczanie; (cid:120) zwiększenie mnożnika zmniejsza agresywność adaptacyjnego ograniczania. Na przykład zamiast włączania autoregulacji klienta, gdy requests = 2 * accepts, można zastosować autoregulację na poziomie requests = 1.1 * accepts. Obniżenie wartości modyfikatora do 1,1 oznacza, że tylko jedno żądanie zostanie przez zadanie zaplecza odrzucone na każdych 10 zaakceptowanych. Ogólnie preferujemy stosowanie mnożnika 2. Pozwalając na dotarcie do zadania zaplecza większej liczby żądań, niż zgodnie z oczekiwaniami jest to dopuszczalne, marnujemy więcej zasobów tego zadania, ale też przyspieszamy przekazywanie informacji o stanie z zadania zaplecza do klientów. Jeśli zadanie zaplecza zdecyduje się zakończyć odrzucanie żądań od zadań klienckich, czas do wykrycia tej zmiany stanu przez wszystkie zadania klienckie będzie wtedy krótszy. Odkryliśmy, że adaptacyjne ograniczanie dobrze się sprawdza w praktyce i prowadzi do stabilnego poziomu liczby żądań na ogólnym poziomie. Nawet w sytuacji wysokiego przeciążenia zadania zaple- cza odrzucają tylko jedno żądanie na każde żądanie obsłużone. Ważną zaletą tego podejścia jest to, że decyzja jest podejmowana przez zadanie klienckie wyłącznie na podstawie lokalnych informacji i sto- sunkowo prostej implementacji. Nie występują tu dodatkowe zależności ani kary w postaci wzrostu opóźnienia. Dodatkową kwestią jest to, że ograniczanie żądań po stronie klienta może się nie sprawdzać w klien- tach, które bardzo rzadko kierują żądania do zadań zaplecza. Wtedy wgląd każdego klienta w stan zadań zaplecza jest znacznie słabszy, a próby zwiększenia go są zwykle kosztowne. 254 (cid:95) Rozdział 21. Obsługa przeciążenia Poleć książkęKup książkę Poziom krytyczności Poziom krytyczności to następne pojęcie, które uznaliśmy za niezwykle przydatne w kontekście glo- balnych limitów i ograniczania żądań. Żądanie skierowane do zadania zaplecza otrzymuje jeden z czte- rech możliwych poziomów krytyczności (od najbardziej do najmniej krytycznego): CRITICAL_PLUS Zarezerwowany dla najbardziej krytycznych żądań, których niepowodzenie skutkuje poważnymi problemami widocznymi dla użytkowników. CRITICAL Jest to poziom domyślny dla żądań zgłaszanych przez prace produkcyjne. Te żądania powodują skutki widoczne dla użytkowników, ale ich wpływ jest mniej poważny niż na poziomie CRITICAL_ (cid:180)PLUS. Usługi powinny zapewniać wystarczającą przepustowość dla całego oczekiwanego ruchu z poziomów CRITICAL i CRITICAL_PLUS. SHEDDABLE_PLUS Dotyczy ruchu, dla którego oczekiwana jest częściowa niedostępność. Jest to poziom domyślny dla prac wsadowych, które mogą ponawiać żądania po upływie minut, a nawet godzin. SHEDDABLE Dotyczy ruchu, dla którego oczekiwana jest częsta częściowa niedostępność i okazjonalna pełna niedostępność. Stwierdziliśmy, że te cztery wartości są wystarczające do uwzględnienia prawie każdej usługi. Wie- lokrotnie dyskutowaliśmy nad propozycjami dodatkowych wartości, ponieważ pozwoliłyby one precyzyjniej klasyfikować żądania. Jednak definiowanie dodatkowych wartości wymagałoby więcej zasobów do obsługi różnych systemów uwzględniających poziomy krytyczności. Krytyczność potraktowaliśmy jako pełnoprawny aspekt systemu RPC i ciężko pracowaliśmy, aby zin- tegrować ją z wieloma mechanizmami kontrolnymi, tak by można było uwzględniać ją w ramach reagowania na przeciążenie. Oto przykłady: (cid:120) Gdy klient przekroczy globalny limit, zadanie zaplecza odrzuca żądania z danego poziomu krytyczności tylko wtedy, jeśli odrzuca już żądania z wszystkich niższych poziomów (opisane wcześniej obsługiwane przez nasz system limity dla klientów można też ustawiać dla poziomów krytyczności). (cid:120) Gdy samo zadanie jest przeciążone, szybciej zaczyna odrzucać żądania o niższym poziomie krytyczności. (cid:120) System adaptacyjnego ograniczania przechowuje statystyki osobno dla każdego poziomu krytyczności. Poziom krytyczności żądania jest niezależny od wymagań związanych z opóźnieniem, a tym samym od obowiązującego dla sieci poziomu jakości usług (ang. Quality of Service — QoS). Na przykład gdy system wyświetla wyniki wyszukiwania lub sugestie w trakcie wpisywania zapytania w wyszuki- warce, z obsługi żądań można łatwo zrezygnować (jeśli system jest przeciążony, niewyświetlanie wyników jest akceptowalne), natomiast wymagania związane z opóźnieniem są tu zwykle wysokie. Poziom krytyczności (cid:95) 255 Poleć książkęKup książkę Znacznie rozbudowaliśmy też nasz system RPC, aby poziom krytyczności był przekazywany auto- matycznie. Jeśli zadanie zaplecza otrzymuje żądanie A i w ramach jego przetwarzania zgłasza żądania B i C do innych zadań zaplecza, żądania B i C będą domyślnie miały ten sam poziom krytyczności co żądanie A. W przeszłości w wielu systemach w Google’u powstały doraźne poziomy krytyczności, często niekom- patybilne między usługami. Dzięki ustandaryzowaniu i przekazaniu poziomów krytyczności w ra- mach systemu RPC obecnie możemy w spójny sposób ustawiać je w określonych punktach. To daje nam pewność, że przeciążone zależne zadania będą respektować poziomy krytyczności, odrzucając ruch, niezależnie od tego, jak głęboko w stosie wywołań RPC działają. Dlatego staramy się ustawiać poziom krytyczności jak najbliżej przeglądarek lub klientów mobilnych (zwykle we frontonach HTTP, które generują zwracany kod w HTML-u) i zmieniać go tylko w specjalnych sytuacjach, gdy ma to sens w określonym punkcie stosu. Sygnały poziomu wykorzystania Nasza implementacja ochrony przed przeciążeniem na poziomie zadania jest oparta na poziomie wykorzystania. W wielu sytuacjach jest to tylko miara stopnia obciążenia procesorów (czyli aktualne obciążenie procesorów podzielone przez łączną moc procesorów zarezerwowaną dla danego zadania). Czasem jednak uwzględniamy też wskaźniki takie jak to, jaka część zarezerwowanej pamięci jest obecnie używana. Gdy poziom wykorzystania zbliża się do ustalonego progu, zaczynamy odrzucać żądania na podstawie ich poziomu krytyczności (dla wyższej krytyczności próg wykorzystania jest wyższy). Używane przez nas sygnały poziomu wykorzystania są oparte na lokalnym stanie zadania (ponieważ celem sygnałów jest ochrona zadań). Stosujemy różne sygnały. Najczęściej przydatny sygnał jest oparty na „obciążeniu” w procesie, określanym przy użyciu systemu nazywanego przez nas średnim obciążeniem wątków wykonawczych. Aby ustalić średnie obciążenie wątków wykonawczych, zliczamy aktywne wątki procesu. Określenie „aktywne” oznacza tu wątki, które aktualnie działają lub są gotowe do pracy i czekają na wolny pro- cesor. Wartości „wygładzamy”, stosując wykładniczą funkcję zaniku, i zaczynamy odrzucać żądania, gdy liczba aktywnych wątków przekracza liczbę procesorów dostępnych dla zadania. To oznacza, że wszystkie przychodzące żądania o bardzo wysokim stopniu rozgałęzienia (generują one bardzo dużą liczbę krótkich operacji) powodują bardzo krótki skok obciążenia, który jednak zostaje w większości ukryty dzięki wygładzaniu. Jeśli jednak operacje nie są krótkie (obciążenie wtedy rośnie i pozostaje wysokie przez dłuższy czas), zadanie zacznie odrzucać żądania. Choć średnie obciążenie wątków wykonawczych okazało się bardzo przydatnym sygnałem, nasz sys- tem potrafi uwzględnić dowolne sygnały poziomu wykorzystania potrzebne dla konkretnego zada- nia zaplecza. Możemy np. posłużyć się szczytowym wykorzystaniem pamięci (określa on, że zużycie pamięci w zadaniu zaplecza wzrosło ponad standardowe parametry operacyjne) jako innym sygnałem poziomu wykorzystania. System można też skonfigurować tak, by łączył wiele sygnałów i odrzucał żądania, które skutkują przekroczeniem sumarycznego (lub cząstkowego) docelowego progu. 256 (cid:95) Rozdział 21. Obsługa przeciążenia Poleć książkęKup książkę Obsługa błędów przeciążenia Oprócz zapewnienia płynnej obsługi obciążenia długo analizowaliśmy też to, jak klienty powinny reagować po otrzymaniu odpowiedzi o błędzie związanym z obciążeniem. W przypadku takich błę- dów rozróżniamy dwie sytuacje. Przeciążony jest duży podzbiór zadań zaplecza w centrum danych Jeśli system równoważenia obciążenia między centrami danych działa w idealny sposób (czyli potrafi przekazywać informacje o stanie i natychmiast reagować na zmiany w ruchu), ta sytuacja nigdy nie występuje. Przeciążony jest niewielki podzbiór zadań zaplecza w centrum danych Ta sytuacja jest zwykle powodowana niedoskonałością mechanizmów równoważenia obciążenia w centrum danych. Na przykład zadanie mogło niedawno otrzymać bardzo kosztowne żądanie. W takiej sytuacji wysoce prawdopodobne jest, że centrum danych dzięki innym zadaniom ma możliwość obsługiwania żądań. Gdy przeciążony jest duży podzbiór zadań zaplecza, nie należy ponawiać zgłoszeń, a błędy powinny być przekazywane aż do nadawcy (błąd należy więc zwrócić użytkownikowi końcowemu). Jednak znacznie częściej przeciążona jest tylko niewielka część zadań. Wtedy preferowaną reakcją jest na- tychmiastowe ponowienie żądania. Nasz system równoważenia obciążenia między centrami danych zwykle próbuje przekierować ruch od klientów do najbliższych dostępnych centrów danych z zada- niami zaplecza. Czasem najbliższe centrum danych jest znacznie oddalone (najbliższe dostępne zada- nie zaplecza dla klienta może się znajdować na innym kontynencie), jednak przeważnie udaje nam się usytuować klienty blisko powiązanych zadań zaplecza. Dzięki temu dodatkowe opóźnienie wynikające z ponowienia żądania (to tylko kilka wymian komunikatów w sieci) jest pomijalne. Z perspektywy reguł równoważenia obciążenia próby ponawiania żądań są nieodróżnialne od nowych żądań. Oznacza to, że nie stosujemy bezpośrednio kodu do upewniania się, że ponowione żądanie trafi do innego zadania zaplecza. Polegamy na wysokim prawdopodobieństwie, że ponowna próba trafi do innego zadania z powodu dużej liczby zadań zaplecza w podzbiorze. Upewnianie się, że wszyst- kie ponawiane żądania trafiają do innych zadań, zwiększałoby złożoność interfejsów API w więk- szym stopniu, niż jest to tego warte. Nawet gdy zadanie zaplecza jest tylko w niewielkim stopniu przeciążone, żądania klienta są często lepiej obsługiwane, jeśli zadanie zaplecza na równych zasadach i szybko odrzuca ponawiane i nowe żądania. Odrzucone żądanie można natychmiast ponowić, kierując je do innego zadania zaplecza, w którym dostępne mogą być wolne zasoby. Efekt traktowania w zadaniach zaplecza ponawianych i nowych żądań w ten sam sposób jest taki, że ponawianie żądań w innych zadaniach pozwala w natu- ralny sposób równoważyć obciążenie. Jest ono przekierowywane do zadań, które mogą być lepiej dostosowane do ich obsługi. Decydowanie o ponowieniu żądania Gdy klient otrzymuje odpowiedź z błędem „przeciążone zadanie”, musi zdecydować, czy ponowić żądanie. Stosujemy kilka mechanizmów pozwalających uniknąć ponawiania żądań, gdy znaczna część zadań w klastrze jest przeciążona. Obsługa błędów przeciążenia (cid:95) 257 Poleć książkęKup książkę Po pierwsze, stosujemy budżet ponowień dla żądania na poziomie trzech prób. Jeśli żądanie już trzy razy spowodowało błąd, pozwalamy na zwrócenie błędu do nadawcy żądania. Wynika to z następują- cego rozumowania: jeśli żądanie już trzykrotnie trafiło do przeciążonego zadania, jest stosunkowo mało prawdopodobne, że następna próba pomoże; w takiej sytuacji zapewne całe centrum danych jest przeciążone. Po drugie, stosujemy budżet ponowień dla klienta. Każdy klient śledzi odsetek ponowień żądań. Żąda- nie jest ponawiane tylko wtedy, gdy ta wartość wynosi poniżej 10 . Wynika to z tego, że gdy przecią- żony jest stosunkowo niewielki podzbiór zadań, ponawianie powinno być potrzebne stosunkowo rzadko. W ramach konkretnego przykładu (najgorszego scenariusza) załóżmy, że centrum danych akcep- tuje niewielką ilość żądań, a dużą ich część odrzuca. Niech X będzie łączną liczbą żądań przekaza- nych do centrum danych przez kod kliencki. Z powodu liczby potrzebnych ponowień liczba żądań znacznie wzrośnie — do poziomu niewiele niższego niż 3X. Choć ograniczyliśmy liczbę żądań spowo- dowanych ponowieniami, trzykrotny wzrost jest znaczący (zwłaszcza gdy koszt odrzucenia żądania jest wysoki w porównaniu z kosztem jego przetworzenia). Jednak uwzględnienie budżetu ponowień dla klienta (odsetek ponowień na poziomie 10 ) w ogólnym przypadku zmniejsza ten wzrost do 1,1X, co stanowi znaczną poprawę. Trzecie podejście polega na tym, że klienty umieszczają w metadanych żądania liczbę prób. Przy pierwszej próbie licznik ma wartość 0 i jest zwiększany po każdym ponowieniu żądania aż do osiągnię- cia wartości 2, kiedy to wyczerpanie budżetu ponowień dla żądania powoduje zaprzestanie dalszych prób. Zadania zaplecza przechowują histogramy tych wartości z niedawnej historii. Gdy zadanie za- plecza musi odrzucić żądanie, sprawdza te histogramy, aby ustalić prawdopodobieństwo, że inne zadania zaplecza też są przeciążone. Jeśli histogramy wskazują na dużą liczbę ponowień (co oznacza, że inne zadania zaplecza też zapewne są przeciążone), zwracany jest błąd „przeciążone, nie ponawiać” zamiast standardowego błędu „zadanie jest przeciążone”, który skutkuje ponowną próbą. Rysunek 21.1 przedstawia liczbę prób dla każdego żądania w określonym zadaniu zaplecza w różnych przykładowych sytuacjach. Wartości te dotyczą przesuwanego okna obejmującego 1000 początkowych żądań (nie licząc ponowień). Dla uproszczenia budżet ponowień dla klienta jest tu ignorowany (w wynikach zakładamy, że uwzględniany jest tylko budżet ponowień w wysokości trzech prób na żądanie). Ponadto zastosowanie podzbiorów mogłoby nieco zmienić uzyskane wartości. Większe z naszych usług mają zwykle postać dużych stosów systemów, które z kolei mogą być zależne od siebie. W takiej architekturze żądania powinny być ponawiane tylko w warstwie bezpośrednio nad warstwą, która je odrzuca. Gdy uznajemy, że danego żądania nie można obsłużyć i nie należy go ponawiać, zgłaszamy błąd „przeciążone, nie ponawiać” i unikamy w ten sposób kombinatorycznej eksplozji ponawianych prób. Przyjrzyj się przykładowi z rysunku 21.2 (w praktyce nasze stosy są często dużo bardziej złożone). Wyobraź sobie, że fronton bazy danych jest obecnie przeciążony i odrzuca żądania. W tej sytuacji: (cid:120) Zadanie zaplecza B spróbuje ponowić żądanie zgodnie z opisanymi wskazówkami. 258 (cid:95) Rozdział 21. Obsługa przeciążenia Poleć książkęKup książkę Rysunek 21.1. Histogramy liczby prób w różnych warunkach (cid:120) Jednak gdy zadanie zaplecza B wykryje, że żądanie do frontonu bazy danych nie może zostać obsłużone (np. w wyniku trzykrotnego odrzucenia prób), musi zwrócić do zadania zaplecza A albo błąd „przeciążone, nie ponawiać”, albo odpowiedź awaryjną (przy założeniu, że można wy- generować częściowo przydatną odpowiedź nawet po nieudanym żądaniu do frontonu bazy danych). (cid:120) Zadanie zaplecza A ma dokładnie te same możliwości w stosunku do żądania otrzymanego od frontonu i wykonuje analogiczne operacje. Rysunek 21.2. Stos zależności Ważne jest to, że nieudane żądanie do frontonu bazy danych powinno być ponawiane tylko przez zadanie zaplecza B, czyli warstwę bezpośrednio nad tym frontonem. Ponawianie prób przez wiele warstw prowadzi do eksplozji kombinatorycznej. Obsługa błędów przeciążenia (cid:95) 259 Poleć książkęKup książkę Obciążenie wynikające z połączeń Obciążenie wynikające z połączeń to ostatni czynnik, o którym warto wspomnieć. Czasem uwzględ- niamy tylko obciążenie zadań zaplecza spowodowane bezpośrednio otrzymywanymi żądaniami (jest to jeden z problemów z podejściami, w których model obciążenia jest oparty na zapytaniach na se- kundę). Jednak skutkuje to ignorowaniem kosztów procesora i pamięci związanych z dużą liczbą połączeń. Nieuwzględniany jest też koszt szybkiego przełączania połączeń. W małych systemach te problemy są pomijalne, jednak szybko stają się problematyczne w działających na bardzo dużą skalę systemach wywołań RPC. Wcześniej wspomnieliśmy już, że nasz protokół RPC wymaga okresowego sprawdzania stanu przez nieaktywne klienty. Gdy połączenie jest nieużywane przez ustalony czas, klient zamyka połączenie TCP i nawiązuje połączenie UDP na potrzeby sprawdzania stanu. Niestety, to rozwiązanie jest pro- blematyczne, gdy bardzo duża liczba zadań klienckich zgłasza bardzo niewielką liczbę żądań. Spraw- dzanie stanu za pomocą połączeń może wtedy wymagać więcej zasobów niż sama obsługa żądań. Techniki takie jak staranne dostosowanie parametrów połączeń (np. znaczne zmniejszenie częstotli- wości sprawdzania stanu) lub nawet dynamiczne tworzenie i zamykanie połączeń pozwalają znacznie poprawić sytuację. Obsługa skoków liczby żądań nawiązania nowych połączeń to drugi problem. Widzieliśmy tego typu skoki w rozbudowanych pracach wsadowych, które tworzyły jednocześnie bardzo dużą liczbę roboczych zadań klienckich. Konieczność jednoczesnego nawiązywania i utrzymywania dużej liczby nowych połączeń może łatwo przeciążyć grupę zadań zaplecza. Według naszych doświadczeń istnieje kilka strategii pomagających zmniejszyć to obciążenie: (cid:120) Przekazanie obciążenia do algorytmu równoważenia obciążenia między centrami danych (odpo- wiedzialnego za podstawowe równoważenie obciążenia na bazie wykorzystania klastrów, a nie według samej liczby żądań). W takiej sytuacji obciążenie z żądań jest przekazywane do innych centrów danych o wolnej przepustowości. (cid:120) Zobowiązanie klienckich prac wsadowych do stosowania odrębnego zestawu zadań zaplecza pełniących funkcję pośredników prac wsadowych. Takie zadania jedynie przekazują w kontrolo- wany sposób żądania do podstawowych zadań zaplecza i dostarczają odpowiedzi od nich do klientów. Dlatego zamiast komunikacji „klient wsadowy (cid:314) zadanie zaplecza” mamy sekwencję „klient wsadowy (cid:314) pośrednik prac wsadowych (cid:314) zadanie zaplecza”. Wtedy gdy bardzo duża praca rozpoczyna działanie, wpływa to tylko na pośrednika prac wsadowych, który chroni pod- stawowe zadania zaplecza (i klienty o wyższym priorytecie). Pośrednik pełni tu funkcję bezpiecz- nika. Inna zaleta stosowania pośrednika jest taka, że zwykle ogranicza to liczbę połączeń z zada- niem zaplecza. Może to skutkować usprawnieniem równoważenia obciążenia dla zadań zaplecza (zadania pośredniczące mogą korzystać z większych podzbiorów i często nawet mieć lepszy wgląd w stan zadań zaplecza). 260 (cid:95) Rozdział 21. Obsługa przeciążenia Poleć książkęKup książkę Wnioski W rozdziałach tym i 20. omówiliśmy, jak za pomocą różnych technik (deterministycznego określania podzbiorów, algorytmu rotacyjnego z wagami, ograniczania żądań po stronie klienta, limitów dla klientów itd.) rozdzielać w stosunkowo równomierny sposób obciążenie między zadania w centrum danych. Jednak te mechanizmy wymagają przekazywania stanu w systemie rozproszonym. Choć w ogólnych sytuacjach rozwiązania te działają całkiem dobrze, w rzeczywistych aplikacjach zdarzają się scenariusze, w których te mechanizmy okazują się niedoskonałe. Dlatego uważamy za bardzo istotne zapewnianie ochrony poszczególnych zadań przed przeciążeniem. Ujmijmy to prosto: zadanie zaplecza z zasobami pozwalającymi na obsługę określonego poziomu ruchu powinno radzić sobie z ruchem na tym poziomie bez istotnych zmian opóźnień niezależnie od tego, jak dużo dodatkowego ruchu jest do niego kierowane. Wynika z tego, że zadanie zaplecza nie może zawodzić i ulegać awarii z powodu obciążenia. Te stwierdzenia powinny być prawdziwe dla określonego poziomu ruchu — w przybliżeniu większego niż dwukrotność, a nawet do dziesięciokrot- ności obciążenia, jakie zadanie potrafi obsłużyć za pomocą przydzielonych mu zasobów. Akceptujemy to, że istnieje poziom, powyżej którego system zaczyna się załamywać, i że dalsze podnoszenie tego progu może być stosunkowo trudne. Najważniejsze jest, by poważnie traktować warunki prowadzące do pogorszenia pracy systemu. Jeśli te warunki są ignorowane, wiele systemów zaczyna działać bardzo źle. Gdy praca się nawarstwia, a zada- nia zaczynają wyczerpywać pamięć i ulegać awarii (lub zużywają prawie cały czas procesora na migo- tanie pamięci), opóźnienie rośnie, ponieważ żądania są odrzucane, a zadania współzawodniczą o zaso- by. Jeśli się tym nie zajmiesz, awaria części systemu (np. jednego zadania zaplecza) może doprowadzić do awarii innych komponentów. Grozi to wyłączeniem całego systemu lub dużej jego części. Wpływ tego rodzaju awarii kaskadowych może być tak poważny, że w każdym systemie działającym w dużej skali niezwykle istotna jest ochrona przed taką sytuacją (zob. rozdział 22.). Często popełnianym błędem jest zakładanie, że przeciążone zadanie zaplecza powinno odrzucać i prze- stać przyjmować cały ruch. Takie podejście byłoby niezgodne z celem, jakim jest stabilne równowa- żenie obciążenia. W praktyce chcemy, by zadanie zaplecza nadal obsługiwało jak największą część ruchu, ale tylko po uwolnieniu przepustowości. Dobrze działające zadanie zaplecza wspomagane przez solidne reguły równoważenia obciążenia powinno akceptować tylko te żądania, które potrafi ob- służyć; pozostałe żądania należy odrzucać. Choć posiadamy wiele narzędzi do implementowania skutecznego równoważenia obciążenia i ochro- ny przed przeciążeniem, uniwersalne rozwiązanie nie istnieje. Równoważenie obciążenia często wy- maga dogłębnego zrozumienia systemu i semantyki używanych w nim żądań. Techniki opisane w tym rozdziale ewoluowały wraz z potrzebami stawianymi przez wiele systemów Google’a i zapewne nadal będą się zmieniać wraz z naturą naszych systemów. Wnioski (cid:95) 261 Poleć książkęKup książkę 262 (cid:95) Rozdział 21. Obsługa przeciążenia Poleć książkęKup książkę Skorowidz platforma, 88 skalowanie, 87 system zarządzania klastrem, 101 szybsze działania, 89 szybsze naprawy, 88 uruchamianie klastrów, 95 zastosowania, 90 Auxon, 217 implementacja, 219 przyciąganie użytkowników, 220 awarie, 163, 470 częściowe, 321 kaskadowe, 263 czynniki, 279 przeciążenie serwerów, 268 przyczyny, 264 rozwiązywanie problemu, 283 testowanie, 280 powodowane sprawdzaniem stanu, 283 B bezpieczeństwo, 142, 452 big data, 327 błędna interpretacja statystyk, 64 błędy przeciążenia, 257 w konfiguracji, 96 Borgmon alarmy, 132 powstanie systemu, 124 przechowywanie danych, 126 reguły, 129 system monitorowania, 124 zarządzanie konfiguracją, 135 zbieranie danych, 126 A adekwatność, 98 administrator systemu zarządzanie usługami, 25 agregowanie alarmów, 187 pomiarów, 63 akceptowanie ryzyka, 47 aktualizacje procesu, 279 alarmy, 83, 132 alerty, 40 algorytm anatomia niezarządzanego incydentu, 174 archiwa, 341 automatyzacja, 87, 456 awarie na wielką skalę, 104 hierarchia klas, 92 oszczędność czasu, 89 494 (cid:95) Skorowidz kontrolowanego opóźnienia, 270 rotacyjny, 244 z wagami, 248 z wyborem jednostki, 246 wyboru podzbiory deterministyczne, 242 podzbiory losowe, 240 analiza danych, 188 przyczyn źródłowych, 120 wydajności, 302 zdarzeń, 120, 179, 395, 454, 475 chronologia incydentu, 477 usprawnienia, 184 w Google’u, 179 wnioski, 476 wprowadzanie kultury, 182 zgłoszeń, 409 Poleć książkęKup książkę budowanie, 108 crona, 318 budżet błędów, 54, 57, 468 kształtowanie, 55 usługi, 30 C cele definiowanie, 65 wybór, 66 centrum danych, 235 changelist, CL, 41 chronologia incydentu, 477 ciągłe budowanie i wdrażanie, 108 uczenie się, 400 ciągłość biznesowa, 335 cron, 315 rozbudowana infrastruktura, 317 uruchamianie dużej instalacji, 324 w Google’u, 318 zwiększone wymagania, 318 czas wymiany komunikatów, 238 E eksplozja oprogramowania, 117 eksportowanie zmiennych, 125 elastyczność systemu, 115 eliminowanie harówki, 69 obciążenia, 284 powtarzalnej pracy, 456 przeciążenia operacyjnego, 411 szkodliwego ruchu, 285 Escalator, 185 etykiety, 127 ewolucja prostego modelu opartego na PGP, 439 F Fast Paxos analizowanie wydajności, 302 FIFO, first-in, first-out, 270 format BLOB, 340 formy wsparcia, 435 frameworki, 442 fronton, 229 D G debugowanie Shakespeare’a, 152 decydowanie o niepowodzeniu, 467 definicja celów, 65 celów SLO, 468 harówki, 69 deskryptory plików, 266 DevOps, 29 DiRT, Disaster and Recovery Testing, 145, 451 DNS, 230 dobre praktyki, 467 dokumentacja, 398 stanu incydentu, 176, 473 dostęp do dysku, 304 dostępność, 29 danych, 342 DSR, Direct Server Return, 234 duża liczbą odczytów, 300 dystrakcje, 406 dyżurny, 395 dyżury, 141, 400, 408 dzienniki, 152 dzierżawa dla kworum, 300 generowanie reguł, 125 GFS, Google File System, 38, 96 Gmail, 84 GRE, Generic Routing Encapsulation, 234 GTape, 357 H harówka, 45, 69 definicja, 69 obliczanie, 71 ograniczenie, 71 hierarchia testów tradycyjnych, 193 I ICS, Incident Command System, 175 idempotencja, 316 idempotentne eliminowanie niespójności, 97 identyfikowanie problematycznych zadań, 237 źródeł problemów, 412 źródła stresu, 412 Skorowidz (cid:95) 495 Poleć książkęKup książkę improwizacja, 394 incydent, 177 informacje o anulowaniu, 275 o limicie czasu, 274 infrastruktura dla oprogramowania, 40 instalacja duża crona, 324 integracja, 373 integralność danych, 337 dostępność danych, 342 dwadzieścia cztery rodzaje błędów, 346 trudności z utrzymywaniem, 345 wybór strategii, 339 wymagania, 338 zasady SRE, 363 interfejsy API, 117 interpretacja statystyk, 64 inżynier dyżurny, 140 inżynieria, 29 koordynowania udostępniania, 368 odwrotna, 393 odwrotna usługi produkcyjnej, 394 oprogramowania, 211 budowanie kultury, 224 docieranie do celu, 225 udostępniania, 45, 105 ciągłe budowanie i wdrażanie, 108 hermetyczny proces budowania, 107 model samoobsługowy, 106 wymuszanie polityk i procedur, 107 wysoka szybkość, 106 zarządzanie konfiguracją, 111 inżynierowie SRE angażowanie, 411 branżowi weterani, 450 dyżurni, 395 dyżury, 389 kolejność poznawania systemu, 390 komunikacja, 420 rozwój, 393 shadowing dyżurnych, 399 skład zespołu, 424 techniki szkoleniowe, 388 ukierunkowanie pracy, 392 współpraca, 423 współpraca z zespołami, 429 zadania, 389 496 (cid:95) Skorowidz J JIT, Just-in-Time, 277 JVM, Java Virtual Machine, 381 K kolejki, 269 kompetencja, 98 komunikacja, 420 konfiguracja Borgmona, 135 procesu udostępniania, 370 konsensus, 297 w środowisku rozproszonym, 291 kontrola przepływu, 237 wyników pomiarów, 67 konwergencja, 371 kopie pełne, 345 przyrostowe, 345 zapasowe, 341, 349, 352 koszty obsługi zapytań, 245 operacyjne, 444 kryzys wywołany testami, 164 kształtowanie budżetu błędów, 55 kulawe kaczki, 237 kultura analizy bez obwiniania, 30 zdarzeń, 182, 454 L liczba replik, 305 zapytań na sekundę, 251 lider, 320 LIFO, last-in, first-out, 270 limity czasu, 274 na klienta, 252 lista kontrolna LCE, 479 kontrolna udostępniania, 371 zmian, 41 lokalizacja replik, 306 Poleć książkęKup książkę Ł łączenie żądań w porcje, 303 M maszyny RSM, 293 metody kolejkowania, 270 przywracania, 349 miękkie usuwanie, 347 minimalne interfejsy API, 117 model ACID, 288 angażowania się zespołów, 434 oparty na PGP, 436 PGP, 434 wczesnego zaangażowania, 440 budowanie i implementacja, 440 etap projektowania, 440 udostępnianie, 440 zaangażowania oparty na wspólnej odpowiedzialności, 445 modułowość, 117 monitorowanie, 29, 31, 40, 119, 469 alarmy, 132 białoskrzynkowe, 79 czarnoskrzynkowe, 79, 134 długoterminowe, 83 podział systemu, 133 problemów w okresowo uruchamianych potokach, 330 reguły, 83 rozproszonych systemów, 312 system Borgmon, 124 systemów rozproszonych, 75 szczegółowość pomiarów, 81 wartości skrajne, 81 wykorzystanie szeregów czasowych, 124 złote sygnały, 79 motywowanie do zmian, 415 MTBF, Mean Time Between Failure, 192, 205 MTTF, Mean Time to Failure, 31 MTTR, Mean Time to Repair, 31, 88, 192 MTU, Maximum Transmission Unit, 234 Multi-Paxos, 298 MVC, Model-View-Controller, 332 MVP, Minimum Viable Product, 221 myślenie statystyczne i porównawcze, 393 N narzędzia pomiarowe, 125 narzędzie Auxon, 217 niebezpieczne oprogramowanie, 201 niedostępność usługi, 267 niekontrolowane usuwanie danych, 359 nieliniowe skalowanie, 412 niepowodzenia, 179 nierównomierny podział pracy, 328 niezarządzane incydenty, 173 niezawodna obsługa kolejek, 296 komunikatów, 296 niezawodne maszyny RSM, 293 replikowane magazyny danych, 294 udostępnianie, 377 udostępnianie produktów, 367 niezawodność, 15, 102, 191, 316 notatki ze spotkania produkcyjnego, 481 O obciążenie, 230, 235, 308 operacyjne, 144 wynikające z połączeń, 260 obliczanie harówki, 71 obserwator, 321 obsługa blokad, 40 błędów przeciążenia, 257 przeciążenia, 251 zapytań, 245 żądań, 42 201 odciążanie, 270 odrzucanie ruchu, 284 ogłaszanie incydentu, 177 ograniczanie harówki, 71 liczby żądań, 253 puli połączeń, 239 zakłóceń, 409 ochrona przed niebezpiecznym oprogramowaniem, okresowe szeregowanie prac, 315 okresowo uruchamiany potok, 329 określanie nazw, 126 wymagań, 454 Skorowidz (cid:95) 497 Poleć książkęKup książkę opóźnienie, 29, 98, 274 dwumodalne, 276 w sieci, 301 Outalator, 186 agregowanie alarmów, 187 tagi, 188 widok incydentu, 187 widok kolejek, 186 P pamięć, 38, 266 Paxos, 292 zastosowanie, 319 planowane zmiany, 280 planowanie przepustowości, 29, 32, 121, 213, 374, 470 na podstawie celów, 215 wprowadzania produktu, 376 platformy flag funkcji, 378 podejmowanie decyzji, 457 podejście SRE, 29 podzbiory, 239 deterministyczne, 242 losowe, 240 podział pracy, 328 systemu monitorowania, 133 pomiar kontrolowanie wyników, 67 określanie szczegółowości, 81 ryzyka, 48 ponawianie prób, 271 żądania, 257 poprzedniki celu, 216 potoki okresowo uruchamiane, 329 przetwarzania danych, 327 wieloetapowe, 328 powtarzalność, 87 powtarzanie błędów, 170 poziom krytyczności, 255 wykorzystania, 256 poziomy SLO, 59 poznawanie usługi i kontekstu, 412 prace inżynieryjne, 72 498 (cid:95) Skorowidz problem „pędzącego stada”, 330 „rozszczepienia mózgu”, 290 problemy, 147, Patrz także rozwiązywanie problemów proces rozwiązywania problemów, 148 rozwoju oprogramowania, 376 udostępniania, 370 zarządzania incydentami, 175 procesor, 265 procesy certyfikacji, 453 produkt, 122 prognozowanie zapotrzebowania, 32 progresywne wprowadzanie usług, 467 protokół SNMP, 126 TFTP, 169 przechowywanie danych, 126 historii przestojów, 170 stanu, 323 przeciążenie, 251, 257, 380, 470 operacyjne, 144, 411 serwera, 264, 268 przedstawianie kontekstu, 414 przeglądy gotowości produkcyjnej, 436 przełączanie awaryjne, 290 przenośna przepustowość, 452 przepływ komunikatów, 298 przepustowość, 213, 470 obciążenia, 308 przestoje, 185 usługi, 61 przywracanie danych, 356 z systemu GTape, 357 publiczne nagradzanie ludzi, 183 pusta pamięć podręczna, 276 Q QoS, Quality of Service, 169 QPS, queries per second, 43, 60, 264 R Rapid, 109 raporty, 189 Poleć książkęKup książkę reagowanie w przypadku awarii, 29, 31, 120 reguły, 129 równoważenia obciążenia, 244 zgłaszania alarmów, 132 rejestrowanie wskaźników, 62 rekurencyjny podział obowiązków, 175 replikacja, 351 liczba, 305 lokalizacja, 306 replikowane magazyny danych, 294 restartowanie serwerów, 283 retencja, 346 rola inżynierów LCE, 369 rozgałęzienia, 108 rozkład obciążenia zadań, 236 rozproszony przepływ danych i procesów, 336 rozruch, 276 rozwiązywanie problemów, 147, 169 awarie kaskadowe, 283 badanie, 151 diagnoza, 153 dzienniki, 152 ocena sytuacji, 150 typowe pułapki, 149 upraszczanie i przyspieszanie, 162 ustalanie przyczyn symptomu, 154 w praktyce, 150 rozwój produktów, 121 równoważenie obciążenia, 308 reguły, 244 system DNS, 230 w centrum danych, 235 wirtualne adresy IP, 232 RSM, Replicated State Machine, 293 RTT, round-trip time, 230, 238 ryzyko, 47 określanie tolerancji, 50, 53 pomiar, 48 zarządzanie, 47 S serwery pośredniczące, 302 shadowing dyżurnych, 399 sieci, 39 skalowanie, 87, 345 obciążenia roboczego, 300 skład zespołu, 424 SLA, service level agrement, 45, 61 SLI, service level indicators, 59 SLO, service level objective, 45, 60, 67 SLO usługi, 30 SNMP, Simple Network Management Protocol, 126 SOA, Service-Oriented Architecture, 100 spotkanie produkcyjne, 420 notatki, 481 sprawdzanie reguł, 129 stanu, 283 sprawność, 29, 33, 246 sprzęt, 35 oprogramowanie, 37 SRE, Site Reliability Engineering, 15 stabilność systemu, 115 stabilny lider, 303 stan incydentu, 473 po awarii, 145 przepływu, 405, 406 standaryzacja wskaźników, 64 stopniowa degradacja, 270 stos, 278 studium przypadku App Engine, 158 Auxon, 213 błędne algorytmy, 291 niekontrolowane usuwanie danych, 359 problem „rozszczepienia mózgu”, 290 przełączanie awaryjne, 290 przeniesienie DFP do F1, 430 przywracanie z systemu GTape, 357 Viceroy, 425 sygnały poziomu wykorzystania, 256 symulacje, 453 system Borgmon, 124 DNS, 230 Escalator, 185 GTape, 357 Rapid, 109 Workflow, 332 systemy oprogramowania, 40 elastyczność, 115 stabilność, 115 przywracania danych, 343 rozproszone, 75 tworzenia kopii zapasowych, 343 zarządzania klastrami, 101 Skorowidz (cid:95) 499 Poleć książkęKup książkę sytuacje kryzysowe spowodowane procesem, 167 spowodowane zmianami, 165 szereg czasowy, 123, 126 szkolenia, 453 szybkie udostępnianie produktu, 46 wprowadzanie zmian, 30 Ś śledzenie przestojów, 185 analizy danych, 188 Escalator, 185 Outalator, 186 stanu prac crona, 319 średni czas do wystąpienia awarii, 31 między awariami, 192 naprawy, 31, 192 środowisko budowania, 198 produkcyjne, 35 próbkowanie, 208 zarządzanie konfiguracją, 204 programistyczne, 41 rozproszone, 287 cron, 315 konsensus, 289, 291, 305 monitorowanie systemów uzgadniania konsensusu, 312 obsługa kolejek i komunikatów, 296 okresowe szeregowanie prac, 315 okresowo uruchamiany potok, 329 usługi koordynacji i blokowania, 294 wrażanie systemu, 305 wybór lidera, 294 wydajność uzgadniania konsensusu, 297, 301 testowania, 198 T tabela dostępności, 465 tagi, 188 techniki skutecznej pracy, 424 szkoleniowe, 388 terminy zakończenia testów, 204 500 (cid:95) Skorowidz test produkcyjny usługi DNS, 96 testowanie gotowości, 451 klientów, 282 niekrytycznych zadań zaplecza, 282 niezawodności, 191 odporności na katastrofy, 451 pod kątem awarii kaskadowych, 280 skalowalnych narzędzi, 200 systemu, 193 zarządzania katastrofami, 202 testy, 108, 121 dymne, 194 integracyjne, 193, 207 jednostkowe, 193 kanarkowe, 196 konfiguracji, 195 obciążeniowe, 196, 380 proaktywne, 170 produkcyjne, 194 regresyjne, 194 sprawności, 194 statystyczne, 203 w dużej skali, 199 w środowisku produkcyjnym, 96 TFTP, Trivial File Transfer Protocol, 169 tolerancja ryzyka, 53 dla usługi, 50 tryb awaryjny, 284 operacyjny, 412 twierdzenie CAP, 288 tworzenie dokumentacji, 398 listy kontrolnej udostępniania, 373 pakietów, 109 podzbiorów, 239 środowiska testowania, 198 U udostępnianie, 105 działania klientów, 375 konfigurowanie procesu, 370 lista kontrolna, 371, 373 nowości, 372 procesy i automatyzacja, 375 produktów w dużej skali, 367 prostych zmian, 118 Poleć książkęKup książkę rodzaje błędów, 374 techniki, 377 zależności zewnętrzne, 376 uniwersalne wsparcie, 445 uporządkowanie danych, 43 upraszczanie, 371 uruchamianie klastrów, 95, 100 usługa Bigtable, 84 Shakespeare, 42, 285 usługi budżet błędów, 30, 54 cele, 60 dla konsumentów, 50 docelowy poziom dostępności, 50, 53 globalny planowany przestój, 61 infrastrukturalne, 53 kandydujące do wczesnego zaangażowania, 439 koordynacji i blokowania, 294 koszty, 51, 53 kształtowanie budżetu błędów, 55 obliczanie ryzyka, 48 obsługi blokad, 40 poziom SLO, 56 produkcyjne dobre praktyki, 467 rodzaje awarii, 53 rodzaje niepowodzeń, 51 tolerancja ryzyka, 50, 53 umowy, 61 wskaźniki, 59, 62 wyznaczone oczekiwania, 67 zmiany w rozwoju, 441 ustalanie przyczyn symptomu, 154 utrata danych, 343 utrzymywanie integralności danych, 345 uzgadnianie konsensusu, 297 V Viceroy, 425 VIP, virtuae IP address, 232 W wartość automatyzacji, 87 wątki, 266 wczesne wykrywanie, 353 zaangażowanie, 439 wdrażanie, 110 rozproszonego systemu, 305
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Site Reliability Engineering. Jak Google zarządza systemami producyjnymi
Autor:
, , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: