Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00154 003005 22421636 na godz. na dobę w sumie
Skarga do WSA. Praktyczne wskazówki przykłady kazusy orzecznictwo. Wydanie 4 - ebook/pdf
Skarga do WSA. Praktyczne wskazówki przykłady kazusy orzecznictwo. Wydanie 4 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 262
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8235-148-4 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> podręczniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Boisz się prawa administracyjnego? Nie wiesz jak pisać skargi do sądu administracyjnego? Jakie zarzuty podnosić, jak je formułować?

Masz obawy przed kolokwium z prawa administracyjnego lub egzaminem końcowym z części administracyjnej?

Publikacja sędziego Tomasza Grossmanna jest zatem idealną pomocą. Dzięki niej nauczysz się jak pisać skargę, jakie są jej konieczne elementy, które zarzuty i w jakiej kolejności czy formie należy podnosić w treści skargi.

Prezentowana publikacja ma w założeniu służyć pomocą w zyskaniu lub wydoskonaleniu umiejętności sporządzania skarg wnoszonych do WSA, i to nie tylko tych najczęściej spotykanych w praktyce - których przedmiotem są decyzje (w tym decyzje tzw. kasacyjne, które są od 1.6.2017 r. zaskarżane 'sprzeciwem') lub postanowienia administracyjne - ale także skarg sporządzanych może nieco rzadziej, lecz o nie mniejszej doniosłości praktycznej, na: akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego, inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej, a także na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego.

W tym celu publikacja została podzielona na dwie części.

Pierwsza obejmuje przedstawienie przykładowej skargi wraz ze szczegółowym omówieniem jej istotnych elementów, zasad sporządzania oraz wnoszenia - zostało to ujęte w przystępnej formie 'przypisów' do poszczególnych części skargi, co ułatwi Czytelnikowi szybki dostęp do interesujących zagadnień szczegółowych, a zarazem nie wyklucza możliwości lektury ciągłej ('od A do Z'). Jednocześnie w tej części zwrócono uwagę na odrębności, jakie wiążą się ze sporządzaniem i wnoszeniem nowego, 'skargopodobnego' (zob. art. 64b § 1 PrPostSądAdm) środka zaskarżenia, jakim jest sprzeciw od decyzji 'kasacyjnych' (wydawanych na podstawie art. 138 § 2 KPA).

Z kolei na drugą część publikacji składają się opracowania dziewięciu kazusów, poświęcone różnym rodzajom skarg do WSA (na decyzje lub postanowienia administracyjne, na akt prawa miejscowego, na inny akt lub czynność z zakresu administracji publicznej, na bezczynność lub przewlekłość organu administracji) oraz różnorodnym zagadnieniom materialnego prawa administracyjnego (z zakresu gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska i ochrony zwierząt, prawa budowlanego, informacji publicznej, ustawy o broni i amunicji, ustawy o samorządzie gminnym). Na opracowanie każdego z kazusów składają się:

  1. Treść kazusu wraz z wyciągiem odnośnych aktów normatywnych - przedstawione w sposób podobny do stosowanego w trakcie egzaminów prawniczych.
  2. Autorska propozycja rozwiązania kazusu - obejmująca, w zależności od jego treści, opracowanie petitum skargi albo sprzeciwu, względnie (w jednym przypadku) opracowanie opinii o niecelowości wnoszenia skargi - wraz z podaniem tzw. kontekstu orzeczniczego (tj. orzeczenia lub orzeczeń sądów administracyjnych, które stanowiły kanwę, względnie inspirację dla opracowania danego kazusu), umożliwiającego Czytelnikowi dalszą, pogłębioną analizę problematyki poruszanej w kazusie.
  3. Przedstawienie - wiążących się z problematyką danego kazusu - istotnych zagadnień o charakterze proceduralnym oraz prawnomaterialnym. Przy wyborze tych zagadnień autor kierował się, z jednej strony, ich praktyczną doniosłością, a z drugiej: pewną 'nieoczywistością', rozumianą jako konieczność sięgnięcia, dla ich zgłębienia, nie tylko do przepisów prawa (bo to zwykle już nie wystarcza), ale przede wszystkim do orzecznictwa sądowego (obficie w tej części cytowanego).

Z tych względów niniejsza publikacja jest adresowana przede wszystkim do aplikantów adwokackich i radcowskich oraz innych osób przygotowujących się do egzaminu zawodowego - odpowiednio: adwokackiego lub radcowskiego - albo osób już zainteresowanych praktycznym wykorzystywaniem (law in action) wiedzy prawniczej (law in books), przyswajanej na wcześniejszych etapach edukacji, zwłaszcza w trakcie studiów prawniczych. Mam jednak nadzieję, że publikacja ta może okazać się interesująca i przydatna także dla szerszego kręgu Czytelników - zainteresowanych, czy to ze względów zawodowych, czy prywatnych, umiejętnością sporządzenia skutecznej skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:


Gdzie kupić całą publikację:

Skarga do WSA. Praktyczne wskazówki przykłady kazusy orzecznictwo. Wydanie 4
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: