Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00105 002538 22607362 na godz. na dobę w sumie
Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym Komentarz. Orzecznictwo - ebook/pdf
Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym Komentarz. Orzecznictwo - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 352
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7806-726-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Publikacja Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz. Orzecznictwo została przygotowana z myślą o praktykach prawa, w szczególności dla profesjonalnych pełnomocników – adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, rzeczników patentowych. Posłuży również aplikantom adwokackim i radcowskim, stanowiąc nieocenioną pomoc w przygotowaniu do egzaminów końcowych. 
W książce zamieszczono komentarz do wybranych przepisów Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, mających istotne znaczenie na etapie sporządzania skargi do WSA oraz skargi kasacyjnej do NSA, oraz bogaty wybór orzecznictwa sądów administracyjnych związanego z poruszanymi zagadnieniami, uwzględniający nie tylko dominującą linię orzeczniczą, lecz również orzeczenia od niej odbiegające. Uwzględnione zostały także te przepisy, które dotyczą wniosków dodatkowych, fakultatywnie zamieszczanych w tych pismach procesowych (np. o wstrzymanie wykonania aktu lub czynności, o przywrócenie terminu, o wyłączenie sędziego).
Dodatkowo na oddzielnej wkładce w postaci suplementu – co z pewnością zyska uznanie w oczach aplikantów – zamieszczono przykładowe wzory pism procesowych. Publikację wzbogacono również o schematy do poruszanych w publikacji zagadnień i komentowanych instytucji.

Dr hab. Hanna Knysiak-Molczyk – adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KOMENTARZ I ORZECZNICTWO Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym Komentarz ∙ Orzecznictwo Hanna Knysiak-Molczyk Wydanie 1 Warszawa 2013 Tytuły do artykułów i schematy opracowane przez Wojciecha Piątka pod redakcją Wojciecha Sawczyna pochodzą z publikacji Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Postępowanie egzekucyjne w administracji ze schematami, wydanie 4, Warszawa 2012 Opracowanie redakcyjne: Małgorzata Stańczak Opracowanie techniczne: Małgorzata Duda Projekt okładki i stron tytułowych: Paragrafik Wszystkie zamieszczone we wzorach przykładowe dane osób, organizacji oraz wymienione w nich miejsca są fikcyjne. Żadne skojarzenia z jakimikolwiek rzeczywistymi osobami nie są zamierzone ani nie należy się ich doszukiwać. © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorki i wydawcy. ISBN 978-83-7806-726-9 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02–222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl SPIS TREŚCI Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO CZĘŚĆ PIERWSZA ROZDZIAŁ 1. Wymagania formalne skargi do sądu administracyjnego jako pisma w postępowaniu sądowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Art. 46. [Elementy składowe pisma strony] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1. Skarga do sądu administracyjnego jako pismo procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2. Wymagania formalne pisma procesowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Orzecznictwo – Warunki formalne skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3. Część adresowa pisma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 4. Oznaczenie rodzaju pisma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Orzecznictwo – Oznaczenie rodzaju pisma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 5. Osnowa wniosku lub oświadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 6. Podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Orzecznictwo – Podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Orzecznictwo – Wniesienie pisma drogą elektroniczną . . . . . . . . . . . . . . 32 7. Wymienienie załączników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 8. Pełnomocnictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Orzecznictwo – Pełnomocnictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 9. Wymagania dotyczące dalszych pism procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 5 Spis treści Art. 215. [Obowiązek podania wartości przedmiotu zaskarżenia] . . . . . . . . . . 36 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 1. Rodzaje wpisów sądowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Tabela 1. Wysokość wpisu stałego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Orzecznictwo – Wpis stały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 2. Wpis w sprawach podatkowych i celnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3. Sprawdzenie wartości przedmiotu zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Art. 216. [Należność pieniężna jako wartość przedmiotu zaskarżenia] . . . . . . 43 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 1. Pojęcie „należność pieniężna” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Orzecznictwo – Należność pieniężna a wartość przedmiotu zaskarżenia 44 2. Wysokość wpisu stosunkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Tabela 2. Wysokość wpisu stosunkowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Orzecznictwo – Wpis stosunkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Art. 217. [Obliczanie wartości przedmiotu zaskarżenia] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 1. Wartość przedmiotu zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Art. 47. [Obowiązek załączenia odpisów pisma]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 1. Pojęcie odpisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Orzecznictwo – Istota odpisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 2. Liczba odpisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 3. Odpisy skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 51 4. Pełnomocnictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Orzecznictwo – Skutki nieprzedłożenia odpisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 2. Wymagania formalne skargi jako pisma o charakterze kwalifikowanym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Art. 57. [Elementy składowe skargi] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 1. Elementy formalne skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 2. Wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności . . . . 57 Orzecznictwo – Przedmiot skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 3. Określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Orzecznictwo – Określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego . . 62 4. Fakultatywne elementy skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 ROZDZIAŁ 3. Legitymacja do wniesienia skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Art. 50. [Legitymacja do wniesienia skargi] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 1. Legitymacja materialna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Orzecznictwo – Legitymacja materialnoprawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 6 Spis treści 2. Legitymacja formalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Orzecznictwo – Legitymacja formalnoprawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 3. Legitymacja skargowa wynikająca z przepisów szczególnych . . . . . . . . . . . . . . . 71 Orzecznictwo – Podmioty niemające legitymacji do wniesienia skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 ROZDZIAŁ 4. Tryb wnoszenia skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Art. 54. [Pośredni tryb wniesienia skargi. Uprawnienia autokontrolne organu administracji] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 76 76 2. Uprawnienia autokontrolne organu administracji publicznej . . . . . . . . . . . . . . . 77 Orzecznictwo – Instytucja autokontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 1. Pośredni tryb wnoszenia skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo – Pośredni tryb wnoszenia skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 5. Termin do wniesienia skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Art. 53. [Termin do wniesienia skargi] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 1. Charakter terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 2. Sposób obliczania terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Orzecznictwo – Bieg terminu do wniesienia skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Orzecznictwo – Termin do wniesienia skargi na bezczynność organu . . 86 Orzecznictwo – Skutki wniesienia skargi do niewłaściwego organu lub bezpośrednio do sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 3. Wyjątki przewidziane w przepisach szczególnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Tabela 3. Wyjątki przewidziane w przepisach szczególnych . . . . . . . . . . 87 Orzecznictwo – Termin do wniesienia skargi na podstawie przepisów szczególnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 ROZDZIAŁ 6. Obowiązek wyczerpania środków zaskarżenia lub wezwania do usunięcia naruszenia prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Art. 52. [Obowiązek wyczerpania środków zaskarżenia] . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 1. Wyczerpanie środków zaskarżenia jako przesłanka dopuszczalności skargi . . . 94 Orzecznictwo – Wyczerpanie środków zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . 95 2. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Orzecznictwo – Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa . . . . . . . . . . 96 ROZDZIAŁ 7. Wniosek zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Art. 145. [Uwzględnienie skargi na decyzję lub postanowienie]. . . . . . . . . . . . 100 Art. 146. [Uwzględnienie skargi na inne niż decyzje lub postanowienia akty lub czynności z zakresu administracji publicznej] . . . . . . . . . . . . . . . 101 Art. 147. [Uwzględnienie skargi na uchwały lub akty prawa miejscowego] . . 101 7 Spis treści Art. 148. [Uwzględnienie skargi na akt nadzoru]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Art. 149. [Uwzględnienie skargi na bezczynność organów] . . . . . . . . . . . . . . . 102 Art. 150. [Uwzględnienie skargi na pozostałe akty lub czynności] . . . . . . . . 102 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 1. Istota wniosku zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 2. Wniosek zaskarżenia w skardze na decyzję lub postanowienie . . . . . . . . . . . . . . 103 Orzecznictwo – Wniosek zaskarżenia w skardze na decyzję lub postanowienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 3. Wniosek zaskarżenia w skardze na akty i czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a  p.p.s.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Orzecznictwo – Wniosek zaskarżenia w skardze na inne niż decyzje i postanowienia akty oraz czynności . . . . . . . . . . . . . . . 109 4. Wniosek zaskarżenia w skardze na uchwałę lub akt, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6  p.p.s.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 5. Wniosek zaskarżenia w skardze na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Orzecznictwo – Wniosek zaskarżenia w skardze na bezczynność . . . . . . 112 6. Wniosek zaskarżenia w skargach przewidzianych w przepisach szczególnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 ROZDZIAŁ 8. Wniosek o zwrot kosztów postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Art. 200. [Zasada zwrotu kosztów postępowania pierwszoinstancyjnego] . . . 115 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 1. Zasada rezultatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 2. Zasada zwrotu kosztów celowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Art. 201. [Zwrot kosztów w przypadku uwzględnienia skargi w trybie autokontroli lub umorzenia postępowania w wyniku mediacji] . . . . 118 1. Zasady zwrotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Art. 202. [Zasada zwrotu kosztów kilku skarżącym] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 1. Zasady zwrotu kosztów przy współuczestnictwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Art. 205. [Zasada zwrotu kosztów niezbędnych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 1. Koszty związane z osobistym działaniem strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Orzecznictwo – Koszty związane z osobistym działaniem strony . . . . . . 123 2. Koszty strony działającej przez pełnomocnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Orzecznictwo – Koszty strony reprezentowanej przez zawodowego pełnomocnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 8 Spis treści CZĘŚĆ DRUGA SKARGA KASACYJNA ROZDZIAŁ 1. Dopuszczalność skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Art. 173. [Dopuszczalność] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 1. Charakter skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 2. Rodzaje orzeczeń zaskarżalnych skargą kasacyjną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Orzecznictwo – Dopuszczalność skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 3. Legitymacja do wniesienia skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Orzecznictwo – Legitymacja do wniesienia skargi kasacyjnej . . . . . . . . 135 ROZDZIAŁ 2. Wymagania formalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Art. 176. [Elementy składowe skargi kasacyjnej] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 1. Skarga kasacyjna jako kwalifikowane pismo procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Orzecznictwo – Elementy konstrukcyjne skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . 140 2. Wymagania ogólne skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Orzecznictwo – Wymagania skargi kasacyjnej jako pisma w postępo- waniu sądowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 3. Określenie zaskarżonego orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 4. Wskazanie zakresu zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Orzecznictwo – Zakres zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 5. Przytoczenie podstaw kasacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Orzecznictwo – Podstawy skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 6. Wniosek zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 ROZDZIAŁ 3. Tryb i termin wnoszenia skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Art. 177. [Wniesienie skargi kasacyjnej] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 1. Tryb wnoszenia skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Orzecznictwo – Tryb wnoszenia skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 2. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Orzecznictwo – Termin do wniesienia skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . 160 ROZDZIAŁ 4. Podstawy skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Art. 174. [Podstawy skargi kasacyjnej] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 1. Charakter skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 2. Naruszenie prawa materialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Orzecznictwo – Naruszenie prawa materialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 9 Spis treści 3. Naruszenie przepisów postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Orzecznictwo – Naruszenie przepisów postępowania . . . . . . . . . . . . . . . 177 4. Naruszenie przepisów ustrojowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Orzecznictwo – Naruszenie przepisów prawa ustrojowego . . . . . . . . . . . 184 Art. 183. [Zakres rozpoznania skargi. Przesłanki nieważności postępowania] 185 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 1. Przyczyny nieważności postępowania jako podstawa skargi kasacyjnej . . . . . . . 185 2. Rozpoznanie sprawy mimo braku przesłanek procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Orzecznictwo – Brak zdolności sądowej lub procesowej strony lub brak prawidłowej reprezentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Orzecznictwo – Res iudicata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 3. Rażące wadliwości postępowania zawinione przez sąd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Orzecznictwo – Skład sądu sprzeczny z przepisami prawa . . . . . . . . . . . 192 Orzecznictwo – Pozbawienie strony możności obrony swych praw . . . . . 194 ROZDZIAŁ 5. Wniosek zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Art. 185. [Uwzględnienie skargi kasacyjnej] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Art. 188. [Orzeczenie reformatoryjne] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Art. 189. [Odrzucenie skargi. Umorzenie postępowania]. . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 1. Wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 ROZDZIAŁ 6. Wniosek o zwrot kosztów postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Art. 203. [Zwrot kosztów postępowania kasacyjnego w razie uwzględnienia skargi kasacyjnej] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 1. Koszty postępowania kasacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 CZĘŚĆ TRZECIA WNIOSKI DODATKOWE ROZDZIAŁ 1. Wniosek o wstrzymanie wykonania aktu lub czynności . . . . . . 209 Art. 61. [Dopuszczalność wstrzymania zaskarżonego aktu lub czynności] . . 209 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 1. Akty lub czynności objęte ochroną tymczasową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Orzecznictwo – Akty lub czynności podlegające wstrzymaniu . . . . . . . . 212 2. Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności przez organ administracji . . . . . . . 214 3. Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności przez sąd administracyjny . . . . . . 216 Orzecznictwo – Przesłanki wstrzymania zaskarżonego aktu lub czynności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 10 Spis treści ROZDZIAŁ 2. Wniosek o dopuszczenie dowodu z dokumentu . . . . . . . . . . . . . 221 Art. 106. [Postępowanie dowodowe] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 1. Zakres postępowania dowodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Orzecznictwo – Cel postępowania dowodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 2. Wniosek dowodowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Orzecznictwo – Dopuszczalne środki dowodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 ROZDZIAŁ 3. Wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym . . . . . . 228 Art. 119. [Przesłanki rozpoznania sprawy w trybie uproszczonym] . . . . . . . . 228 Art. 121. [Przesłanka rozpoznania sprawy w trybie uproszczonym] . . . . . . . . 228 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 1. Zakres postępowania uproszczonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 2. Forma i treść wniosku o rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym . . . . . . . . 229 ROZDZIAŁ 4. Wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego . . . . 231 Art. 115. [Cel postępowania mediacyjnego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 1. Podmioty legitymowane do złożenia wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 2. Forma i treść wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 ROZDZIAŁ 5. Wniosek o przyznanie prawa pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 I. Zakres prawa pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Art. 244. [Zakres prawa pomocy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Art. 245. [Zakres całkowity i częściowy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 1. Charakter instytucji prawa pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 2. Zakres udzielenia prawa pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 II. Forma i treść wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Art. 243. [Wniosek o przyznanie prawa pomocy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Art. 252. [Treść wniosku] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 1. Termin do wniesienia wniosku o przyznanie prawa pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Orzecznictwo – Termin do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 2. Legitymacja do żądania przyznania prawa pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 3. Formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Orzecznictwo – Urzędowy formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 4. Ciężar dowodu w postępowaniu w sprawie przyznania prawa pomocy . . . . . . . 243 Orzecznictwo – Zasada dyspozycyjności i ciężar dowodu w postępo- waniu w sprawie przyznania prawa pomocy . . . . . . . . . 244 11 Spis treści III. Przesłanki przyznania prawa pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Art. 246. [Przesłanki przyznania prawa pomocy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Art. 247. [Wyłączenie prawa pomocy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 1. Pozytywne przesłanki przyznania prawa pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Orzecznictwo – Sytuacja finansowa i majątkowa wnioskodawcy w po- stępowaniu o przyznanie prawa pomocy . . . . . . . . . . . . 248 2. Negatywne przesłanki prawa pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Orzecznictwo – Oczywista bezzasadność skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 ROZDZIAŁ 6. Wniosek o przywrócenie uchybionego terminu . . . . . . . . . . . . . 257 I. Przesłanki przywrócenia terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Art. 86. [Przywrócenie terminu]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 1. Charakter instytucji przywrócenia uchybionego terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 2. Przesłanki przywrócenia terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Orzecznictwo – Rozpoznanie wniosku o przywrócenie terminu . . . . . . . 258 3. Zaistnienie dla strony ujemnych skutków procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Orzecznictwo – Ujemne skutki procesowe uchybienia terminu . . . . . . . 260 4. Rozstrzygnięcia w przedmiocie przywrócenia terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 II. Wymagania formalne wniosku o przywrócenie terminu . . . . . . . . . . . . . . . 261 Art. 87. [Wniosek o przywrócenie terminu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 1. Zasada dyspozycyjności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 2. Wymagania formalne wniosku o przywrócenie terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 3. Termin do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 4. Brak winy strony w uchybieniu terminowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Orzecznictwo – Okoliczności faktyczne, które uzasadniają brak winy w uchybieniu terminowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Orzecznictwo – Okoliczności faktyczne, które nie uzasadniają braku winy w uchybieniu terminowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 5. Choroba strony jako przesłanka braku winy w uchybieniu terminowi . . . . . . . . 273 Orzecznictwo – Okoliczności faktyczne, które uzasadniają brak winy w uchybieniu terminowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 6. Przesłanka braku winy strony reprezentowanej przez pełnomocnika . . . . . . . . . 277 Orzecznictwo – Uchybienie terminowi przez stronę reprezentowaną przez przedstawiciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 7. Niekonkurencyjność wniosku o przywrócenie terminu i zażalenia . . . . . . . . . . . 283 Orzecznictwo – Niekonkurencyjność wniosku o przywrócenie terminu i zażalenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 III. Wniosek spóźniony lub niedopuszczalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Art. 88. [Odrzucenie wniosku] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 1. Spóźniony wniosek o przywrócenie terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Orzecznictwo – Dochowanie terminu do złożenia wniosku o przywró- cenie terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 12 Spis treści 2. Niedopuszczalność wniosku o przywrócenie terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 IV. Wniosek o wstrzymanie postępowania lub wykonania orzeczenia . . . . . . 288 Art. 89. [Dopuszczalność wstrzymania postępowania] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 1. Istota niesuspensywności wniosku o przywrócenie terminu . . . . . . . . . . . . . . . . 288 2. Rozstrzygnięcie w przedmiocie wstrzymania postępowania lub wykonania orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 ROZDZIAŁ 7. Wniosek o wyłączenie sędziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 I. Wymagania formalne wniosku o wyłączenie sędziego . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Art. 20. [Termin i forma wniosku o wyłączenie sędziego] . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 1. Charakter instytucji wyłączenia sędziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 2. Podmioty uprawnione do zgłoszenia wniosku o wyłączenie sędziego . . . . . . . . . 292 3. Elementy wniosku o wyłączenie sędziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 4. Ponowny wniosek o wyłączenie sędziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 II. Iudex inhabilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 Art. 18. [Przesłanki wyłączenia sędziego z mocy ustawy] . . . . . . . . . . . . . . . . 298 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 1. Istota i skutki wystąpienia przesłanek wyłączenia sędziego z mocy ustawy . . . . 299 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 2. Powiązanie sędziego z podmiotami postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 3. Powiązanie sędziego z przedmiotem postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 III. Iudex suspectus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Art. 19. [Wyłączenie sędziego na wniosek] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 1. Przesłanki względne wyłączenia sędziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 2. Stosunek osobisty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 IV. Rozstrzygnięcia w sprawie wyłączenia sędziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 Art. 22. [Właściwość i skład sądu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 1. Rozstrzygnięcie w przedmiocie wyłączenia sędziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 V.  Wyłączenie protokolanta, referendarza sądowego, asesora sądowego oraz prokuratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 Art. 24. [Odesłanie] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 13 Spis treści 1. Zakres stosowania przepisów o wyłączeniu sędziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 Schematy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 1. Wniesienie skargi do WSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 2. Pisma w postępowaniu sądowoadministracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 3. Uzupełnienie braków formalnych pism stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 4. Rozstrzygnięcie sądu I instancji w postępowaniu sądowoadministracyjnym . . . 325 5. Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . 328 6. Rozpoznanie skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym . . . . 329 7. Zwrot kosztów postępowania między stronami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 8. Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 9. Uchybienie terminowi i jego przywrócenie w postępowaniu sądowoadministracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 10. Wyłączenie sędziego w postępowaniu sądowoadministracyjnym . . . . . . . . . . . 335 * * * Suplement. Wzory 1. Wzór skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III 2. Wzór skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII 3. Wzór wniosku o wstrzymanie wykonania aktu lub czynności . . . . . . . . . . . . . . X 4. Wzór wniosku o dopuszczenie dowodu z dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII 5. Wzór wniosku o rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym . . . . . . . . . . . . . . . XIV 6. Wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego . . . . . . . . . . . . . XV 7. Wzór wniosku o przywrócenie uchybionego terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVII 8. Wzór wniosku o wyłączenie sędziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIX 14 WYKAZ SKRÓTÓW 1. Akty prawne k.c. k.p.a. k.p.c. Konstytucja RP o.p. p.p.s.a. p.u.s.a. pr.bank. – – – – – – – – Regulamin NSA – Regulamin w.s.a. – u.g.n. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyj- nego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) ustawa z  17  listopada 1964  r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z  2  kwietnia 1997  r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) ustawa z  29  sierpnia 1997  r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) ustawa z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) ustawa z 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) ustawa z  29  sierpnia 1997  r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z  8  listopada 2010  r. w  sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego (M.P. Nr 86, poz. 1007) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 18 września 2003  r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 169, poz. 1646) ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) 15 Wykaz skrótów u.s.g. u.s.p. u.s.w. ustawa o s.k.o. u.w.a.rz. – – – – – ustawa z  8  marca 1990  r. o  samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) ustawa z  12  października 1994  r. o  samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 ze zm.) ustawa z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) 2. Oficjalne wydawnictwa z orzecznictwem ONSA ONSAiWSA – – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych (od 2004 r.) Orzecznictwo Sądów Polskich Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego „Monitor Podatkowy” „Monitor Prawniczy” „Państwo i Prawo” „Przegląd Prawa Publicznego” „Prokuratura i Prawo” „Przegląd Sądowy” „Samorząd Terytorialny” „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” OSP OSPiKA OTK 3. Czasopisma Mon. Podat. MoP PiP PPP Prok. i Pr. PS ST ZNUJ ZNSA – – – – – – – – – – – – 4. Sądy i inne instytucje NSA RP RPO SA SKO SN TK WSA – – – – – – – – Naczelny Sąd Administracyjny Rzeczpospolita Polska Rzecznik Praw Obywatelskich sąd apelacyjny samorządowe kolegium odwoławcze Sąd Najwyższy Trybunał Konstytucyjny wojewódzki sąd administracyjny Inne Dz.U. Lex LexPolonica – – – Dziennik Ustaw system informacji prawnej Wydawnictwa Wolters Kluwer Serwis Prawniczy LexisNexis 16 WSTĘP Postępowanie sądowoadministracyjne jest uregulowane przepisami usta- wy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami admini- stracyjnymi, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2004 r., realizując wynikającą z  art.  176 ust.  1 Konstytucji RP zasadę dwuinstancyjności postępowania sądowego. Realizacja tej zasady spowodowała rewolucję w dotychczasowym systemie sądowej kontroli administracji publicznej, który do 31 grudnia 2003 r. opierał się na zasadzie jednoinstancyjności, ukształtowanej na wzór austriacki, a  realizowanej przez Naczelny Sąd Administracyjny z siedzibą w Warszawie, działający także przez ośrodki zamiejscowe. Reforma sądownictwa instancyjnego wprowadziła kasacyj- ny model instancyjności, w którym środkiem odwoławczym od orzeczeń (wyroków i  postanowień kończących postępowanie w  sprawie) sądów administracyjnych pierwszej instancji jest skarga kasacyjna. Choć ustawodawca nie wprowadził w postępowaniu sądowoadministra- cyjnym – co do zasady – przymusu adwokacko-radcowskiego, jednak profesjonalni pełnomocnicy (adwokaci, radcowie prawni, doradcy po- datkowi, rzecznicy patentowi) stanowią najistotniejszą kategorię pod- miotów uprawnionych do reprezentowania w nim stron. Przy sporzą- dzaniu skargi kasacyjnej, zażalenia na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego o odrzuceniu skargi kasacyjnej, skargi o wzno- 17 Wstęp wienie postępowania (jeśli do wznowienia postępowania właściwy jest Naczelny Sąd Administracyjny) oraz skargi o stwierdzenie niezgodno- ści z prawem prawomocnego orzeczenia obowiązuje przymus adwokac- ko-radcowski, w kształcie, jaki nadano mu w art. 175  p.p.s.a. W postępowaniu sądowoadministracyjnym na etapie wniesienia skargi oraz skargi kasacyjnej obowiązuje zasada skargowości, a zatem postę- powanie sądowe (pierwszo- i  drugoinstancyjne) jest uruchamiane na skutek wniesienia przez legitymowany podmiot odpowiedniego środka prawnego. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego jest środ- kiem prawnym nadzwyczajnym, o  charakterze zewnętrznym, który uruchamia postępowanie kontrolne prowadzone przez sąd administra- cyjny. Przedmiotem kontroli, sprawowanej w oparciu o kryterium legal- ności, jest działalność administracji publicznej w zakresie określonym ustawowo. Skarga kasacyjna jest środkiem odwoławczym, służącym od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych, uruchamiającym kontrolę instancyjną sprawowaną przez Naczelny Sąd Administracyjny. Niezwykle istotne jest zatem, by  pismo procesowe będące skargą lub skargą kasacyjną było prawidłowo skonstruowane zarówno pod wzglę- dem formalnym, jak i materialnym, gdyż tylko takie pismo procesowe spełni swoją rolę polegającą na uruchomieniu postępowania przed są- dem administracyjnym pierwszej lub drugiej instancji. Niniejsza książka ma w  założeniu stanowić pomoc dla profesjonal- nych pełnomocników (adwokatów, radców prawnych, doradców po- datkowych, rzeczników patentowych) działających w  postępowaniu sądowoadministracyjnym w  spełnianiu ich obowiązków procesowych polegających na sporządzaniu skargi do wojewódzkiego sądu admini- stracyjnego i  skargi kasacyjnej. Opracowanie ma również służyć jako materiał szkoleniowy, w  szczególności dla aplikantów adwokackich i  radcowskich, stanowiący pomoc w  przygotowaniu do egzaminów: adwokackiego i radcowskiego. Książka ma postać opracowania komentarzowego, jednak jej układ abs- trahuje od kolejności przyjętej w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W publikacji zamieszczono wybrane prze- pisy tej ustawy, mające istotne znaczenie na etapie sporządzania skar- gi do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Uwzględnione zostały także 18 Wstęp te przepisy, które dotyczą wniosków dodatkowych, fakultatywnie za- mieszczanych w powyższych pismach procesowych (np. o wstrzymanie wykonania aktu lub czynności, o przywrócenie terminu, o wyłączenie sędziego). Dla zachowania przejrzystości wywodów opracowanie zostało podzie- lone na trzy części, obejmujące kolejno rozważania dotyczące skargi do WSA (część pierwsza), skargi kasacyjnej (część druga) oraz wnios- ków dodatkowych, jakie mogą być fakultatywnie zamieszczane zarów- no w skardze, jak i skardze kasacyjnej (część trzecia). W suplemencie przedstawiono przykładowe wzory pism procesowych. Poszczególne części zostały opracowane według jednolitego schema- tu, zamieszczono w  nich komentarz do wybranych przepisów Prawa o  postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz bogaty wybór orzecznictwa sądów administracyjnych związanego z poruszanymi za- gadnieniami, uwzględniający nie tylko dominującą linię orzeczniczą, lecz również orzeczenia od niej odbiegające. Ponieważ opracowanie ma mieć walor przede wszystkim praktyczny, rozważania teoretyczne oraz poglądy przedstawicieli nauki są cytowane i powoływane jedynie w niezbędnym zakresie. W opracowaniu został uwzględniony stan prawny na dzień 5 listopada 2012 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym Komentarz. Orzecznictwo
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: