Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00220 004104 21766481 na godz. na dobę w sumie
Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz. Orzecznictwo. Wydanie 2 - ebook/pdf
Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz. Orzecznictwo. Wydanie 2 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 393
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0373-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Publikacja Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz. Orzecznictwo została przygotowana z myślą o praktykach prawa, w szczególności dla profesjonalnych pełnomocników adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, rzeczników patentowych. Posłuży również aplikantom adwokackim i radcowskim, stanowiąc nieocenioną pomoc w przygotowaniu do egzaminów końcowych.

W książce zamieszczono komentarz do wybranych przepisów Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, mających istotne znaczenie na etapie sporządzania skargi do WSA oraz skargi kasacyjnej do NSA, oraz bogaty wybór aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych związanego z poruszanymi zagadnieniami, uwzględniający nie tylko dominującą linię orzeczniczą, lecz również orzeczenia od niej odbiegające. Uwzględnione zostały także te przepisy, które dotyczą wniosków dodatkowych, fakultatywnie zamieszczanych w tych pismach procesowych (np. o wstrzymanie wykonania aktu lub czynności, o przywrócenie terminu, o wyłączenie sędziego). Dodatkowo na oddzielnej wkładce w postaci suplementu zostały zamieszczone przykłady wzorów pism procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz zadań egzaminacyjnych z propozycjami ich rozwiązań. Wskazane przykłady nawiązują do zagadnień najczęściej występujących w zadaniach na egzaminach kończących aplikacje adwokacką i radcowską.

Dr hab. Hanna Knysiak-Molczykprofesor nadzwyczajny w Katedrze Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego i cywilnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KOMENTARZ I ORZECZNICTWO Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym Komentarz ∙ Orzecznictwo Hanna Knysiak-Molczyk Wydanie 2 Warszawa 2014 Tytuły do artykułów i schematy opracowane przez Wojciecha Piątka pod redakcją Wojciecha Sawczyna pochodzą z publikacji Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Postępowanie egzekucyjne w administracji ze schematami, wydanie 6, Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Małgorzata Stańczak Opracowanie redakcyjne: Michał Dymiński Opracowanie techniczne: Krzysztof Koziarek Projekt okładki i stron tytułowych: Paragrafik Wszystkie zamieszczone we wzorach przykładowe dane osób, organizacji oraz wymienione w nich miejsca są fikcyjne. Żadne skojarzenia z jakimikolwiek rzeczywistymi osobami nie są zamierzone ani nie należy się ich doszukiwać. © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorki i wydawcy. ISBN 978-83-278-0373-3 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02–222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl SPIS TREŚCI Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO CZĘŚĆ PIERWSZA ROZDZIAŁ 1. Wymagania formalne skargi do sądu administracyjnego jako pisma w postępowaniu sądowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Art. 46. Elementy składowe pisma strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1. Skarga do sądu administracyjnego jako pismo procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2. Wymagania formalne pisma procesowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Orzecznictwo – Warunki formalne skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3. Część adresowa pisma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 4. Oznaczenie rodzaju pisma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Orzecznictwo – Oznaczenie rodzaju pisma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 5. Osnowa wniosku lub oświadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 6. Podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Orzecznictwo – Podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Orzecznictwo – Wniesienie pisma drogą elektroniczną . . . . . . . . . . . . . 32 7. Wymienienie załączników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 8. Pełnomocnictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Orzecznictwo – Pełnomocnictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 9. Wymagania dotyczące dalszych pism procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 5 Spis treści Art. 215. Obowiązek podania wartości przedmiotu zaskarżenia . . . . . . . . . . . 36 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 1. Rodzaje wpisów sądowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Orzecznictwo – Wpis stały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 2. Wpis w sprawach podatkowych i celnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3. Sprawdzenie wartości przedmiotu zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Art. 216. Należność pieniężna jako wartość przedmiotu zaskarżenia . . . . . . . 43 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 1. Pojęcie „należność pieniężna” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Orzecznictwo – Należność pieniężna a wartość przedmiotu zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 2. Wysokość wpisu stosunkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Orzecznictwo – Wpis stosunkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Art. 217. Obliczanie wartości przedmiotu zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 1. Wartość przedmiotu zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Art. 47. Obowiązek załączenia odpisów pisma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 1. Pojęcie odpisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Orzecznictwo – Istota odpisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 51 51 51 Orzecznictwo – Skutki nieprzedłożenia odpisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 4. Pełnomocnictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 2. Liczba odpisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Odpisy skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 2. Wymagania formalne skargi jako pisma o charakterze kwalifikowanym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Art. 57. Elementy składowe skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 1. Elementy formalne skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 2. Wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności . . . 58 Orzecznictwo – Przedmiot skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 3. Określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Orzecznictwo – Określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego . . 64 4. Fakultatywne elementy skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 ROZDZIAŁ 3. Legitymacja do wniesienia skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Art. 50. Legitymacja do wniesienia skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 1. Legitymacja materialna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 67 Orzecznictwo – Legitymacja materialnoprawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Spis treści 2. Legitymacja formalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Orzecznictwo – Legitymacja formalnoprawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 3. Legitymacja skargowa wynikająca z przepisów szczególnych . . . . . . . . . . . . . . 73 76 Orzecznictwo – Podmioty niemające legitymacji do wniesienia skargi . . . ROZDZIAŁ 4. Tryb wnoszenia skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Art. 54. Pośredni tryb wniesienia skargi. Uprawnienia autokontrolne organu administracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 1. Pośredni tryb wnoszenia skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Orzecznictwo – Pośredni tryb wnoszenia skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 2. Uprawnienia autokontrolne organu administracji publicznej . . . . . . . . . . . . . . . 80 Orzecznictwo – Instytucja autokontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 ROZDZIAŁ 5. Termin do wniesienia skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Art. 53. Termin do wniesienia skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 1. Charakter terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 2. Sposób obliczania terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Orzecznictwo – Bieg terminu do wniesienia skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Orzecznictwo – Termin do wniesienia skargi na bezczynność organu . . 90 Orzecznictwo – Skutki wniesienia skargi do niewłaściwego organu lub bezpośrednio do sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 3. Wyjątki przewidziane w przepisach szczególnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Orzecznictwo – Termin do wniesienia skargi na podstawie przepisów szczególnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 ROZDZIAŁ 6. Obowiązek wyczerpania środków zaskarżenia lub wezwania do usunięcia naruszenia prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Art. 52. Obowiązek wyczerpania środków zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 1. Wyczerpanie środków zaskarżenia jako przesłanka dopuszczalności skargi . . . 98 Orzecznictwo – Wyczerpanie środków zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . 99 2. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Orzecznictwo – Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa . . . . . . . . . . 101 ROZDZIAŁ 7. Wniosek zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Art. 145. Uwzględnienie skargi na decyzję lub postanowienie . . . . . . . . . . . . 104 Art. 146. Uwzględnienie skargi na inne niż decyzje lub postanowienia akty lub czynności z zakresu administracji publicznej . . . . . . . . . . . 105 Art. 147. Uwzględnienie skargi na uchwały lub akty prawa miejscowego . . . 105 7 Spis treści Art. 148. Uwzględnienie skargi na akt nadzoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Art. 149. Uwzględnienie skargi na bezczynność organów . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Art. 150. Uwzględnienie skargi na pozostałe akty lub czynności . . . . . . . . . . 106 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 1. Istota wniosku zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 2. Wniosek zaskarżenia w skardze na decyzję lub postanowienie . . . . . . . . . . . . . 107 Orzecznictwo – Wniosek zaskarżenia w skardze na decyzję lub postanowienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 3. Wniosek zaskarżenia w skardze na akty i czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a p.p.s.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Orzecznictwo – Wniosek zaskarżenia w skardze na inne niż decyzje i postanowienia akty oraz czynności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 4. Wniosek zaskarżenia w skardze na uchwałę lub akt, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6 p.p.s.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 5. Wniosek zaskarżenia w skardze na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Orzecznictwo – Wniosek zaskarżenia w skardze na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 6. Wniosek zaskarżenia w skargach przewidzianych w przepisach szczególnych . . . 119 ROZDZIAŁ 8. Wniosek o zwrot kosztów postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Art. 200. Zasada zwrotu kosztów postępowania pierwszoinstancyjnego . . . . 120 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 1. Zasada rezultatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 2. Zasada zwrotu kosztów celowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Art. 201. Zwrot kosztów w przypadku uwzględnienia skargi w trybie autokontroli lub umorzenia postępowania w wyniku mediacji . . . . 123 1. Zasady zwrotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Art. 202. Zasada zwrotu kosztów kilku skarżącym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 1. Zasady zwrotu kosztów przy współuczestnictwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Art. 205. Zasada zwrotu kosztów niezbędnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 1. Koszty związane z osobistym działaniem strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Orzecznictwo – Koszty związane z osobistym działaniem strony . . . . . . 129 2. Koszty strony działającej przez pełnomocnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Orzecznictwo – Koszty strony reprezentowanej przez zawodowego pełnomocnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 8 Spis treści CZĘŚĆ DRUGA SKARGA KASACYJNA ROZDZIAŁ 1. Dopuszczalność skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Art. 173. Dopuszczalność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 1. Charakter skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 2. Rodzaje orzeczeń zaskarżalnych skargą kasacyjną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Orzecznictwo – Dopuszczalność skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 3. Legitymacja do wniesienia skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Orzecznictwo – Legitymacja do wniesienia skargi kasacyjnej . . . . . . . . 143 ROZDZIAŁ 2. Wymagania formalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Art. 176. Elementy składowe skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 1. Skarga kasacyjna jako kwalifikowane pismo procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Orzecznictwo – Elementy konstrukcyjne skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . 148 2. Wymagania ogólne skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Orzecznictwo – Wymagania skargi kasacyjnej jako pisma w postępowaniu sądowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 3. Określenie zaskarżonego orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 4. Wskazanie zakresu zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Orzecznictwo – Zakres zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 5. Przytoczenie podstaw kasacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Orzecznictwo – Podstawy skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 6. Wniosek zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 ROZDZIAŁ 3. Tryb i termin wnoszenia skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Art. 177. Wniesienie skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 1. Tryb wnoszenia skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Orzecznictwo – Tryb wnoszenia skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 2. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Orzecznictwo – Termin do wniesienia skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . 170 ROZDZIAŁ 4. Podstawy skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Art. 174. Podstawy skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 1. Charakter skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 2. Naruszenie prawa materialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Orzecznictwo – Naruszenie prawa materialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 3. Naruszenie przepisów postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 9 Spis treści Orzecznictwo – Naruszenie przepisów postępowania . . . . . . . . . . . . . . . 188 4. Naruszenie przepisów ustrojowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Orzecznictwo – Naruszenie przepisów prawa ustrojowego . . . . . . . . . . . 196 Art. 183. Zakres rozpoznania skargi. Przesłanki nieważności postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 1. Przyczyny nieważności postępowania jako podstawa skargi kasacyjnej . . . . . . 198 2. Rozpoznanie sprawy mimo braku przesłanek procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Orzecznictwo – Brak zdolności sądowej lub procesowej strony lub brak prawidłowej reprezentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Orzecznictwo – Res iudicata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 3. Rażące wadliwości postępowania zawinione przez sąd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Orzecznictwo – Skład sądu sprzeczny z przepisami prawa . . . . . . . . . . . 205 Orzecznictwo – Pozbawienie strony możności obrony swych praw . . . . 207 ROZDZIAŁ 5. Wniosek zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Art. 185. Uwzględnienie skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Art. 188. Orzeczenie reformatoryjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Art. 189. Odrzucenie skargi. Umorzenie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 1. Wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 ROZDZIAŁ 6. Wniosek o zwrot kosztów postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Art. 203. Zwrot kosztów postępowania kasacyjnego w razie uwzględnienia skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 1. Koszty postępowania kasacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 CZĘŚĆ TRZECIA WNIOSKI DODATKOWE ROZDZIAŁ 1. Wniosek o wstrzymanie wykonania aktu lub czynności . . . . . . 221 Art. 61. Dopuszczalność wstrzymania zaskarżonego aktu lub czynności . . . . 221 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 1. Akty lub czynności objęte ochroną tymczasową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Orzecznictwo – Akty lub czynności podlegające wstrzymaniu . . . . . . . . 224 2. Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności przez organ administracji . . . . . . 227 3. Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności przez sąd administracyjny . . . . . . 229 10 Spis treści Orzecznictwo – Przesłanki wstrzymania zaskarżonego aktu lub czynności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 ROZDZIAŁ 2. Wniosek o dopuszczenie dowodu z dokumentu . . . . . . . . . . . . . 235 Art. 106. Postępowanie dowodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 1. Zakres postępowania dowodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Orzecznictwo – Cel postępowania dowodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 2. Wniosek dowodowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Orzecznictwo – Dopuszczalne środki dowodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 ROZDZIAŁ 3. Wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym . . . . . . 242 Art. 119. Przesłanki rozpoznania sprawy w trybie uproszczonym . . . . . . . . . . 242 Art. 121. Przesłanka rozpoznania sprawy w trybie uproszczonym . . . . . . . . . 242 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 1. Zakres postępowania uproszczonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 2. Forma i treść wniosku o rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym . . . . . . . . 243 ROZDZIAŁ 4. Wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego . . . . 245 Art. 115. Cel postępowania mediacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 1. Podmioty legitymowane do złożenia wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 2. Forma i treść wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 ROZDZIAŁ 5. Wniosek o przyznanie prawa pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 I. Zakres prawa pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Art. 244. Zakres prawa pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Art. 245. Zakres całkowity i częściowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 1. Charakter instytucji prawa pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 2. Zakres udzielenia prawa pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 II. Forma i treść wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Art. 243. Wniosek o przyznanie prawa pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Art. 252. Treść wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 1. Termin do wniesienia wniosku o przyznanie prawa pomocy . . . . . . . . . . . . . . . 252 Orzecznictwo – Termin do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 11 Spis treści 2. Legitymacja do żądania przyznania prawa pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 3. Formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Orzecznictwo – Urzędowy formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 4. Ciężar dowodu w postępowaniu w sprawie przyznania prawa pomocy . . . . . . . 258 Orzecznictwo – Zasada dyspozycyjności i ciężar dowodu w postępowaniu w sprawie przyznania prawa pomocy . . . . . . . . . . . . . 258 III. Przesłanki przyznania prawa pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Art. 246. Przesłanki przyznania prawa pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Art. 247. Wyłączenie prawa pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 1. Pozytywne przesłanki przyznania prawa pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Orzecznictwo – Sytuacja finansowa i majątkowa wnioskodawcy w po- stępowaniu o przyznanie prawa pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 2. Negatywne przesłanki prawa pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 Orzecznictwo – Oczywista bezzasadność skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 ROZDZIAŁ 6. Wniosek o przywrócenie uchybionego terminu . . . . . . . . . . . . . 272 I. Przesłanki przywrócenia terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 Art. 86. Przywrócenie terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 1. Charakter instytucji przywrócenia uchybionego terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 2. Przesłanki przywrócenia terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Orzecznictwo – Rozpoznanie wniosku o przywrócenie terminu . . . . . . . 273 3. Zaistnienie dla strony ujemnych skutków procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Orzecznictwo – Ujemne skutki procesowe uchybienia terminowi . . . . . 275 4. Rozstrzygnięcia w przedmiocie przywrócenia terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 II. Wymagania formalne wniosku o przywrócenie terminu . . . . . . . . . . . . . . . 276 Art. 87. Wniosek o przywrócenie terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 1. Zasada dyspozycyjności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 2. Wymagania formalne wniosku o przywrócenie terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 3. Termin do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 4. Brak winy strony w uchybieniu terminowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Orzecznictwo – Okoliczności faktyczne, które uzasadniają brak winy w uchybieniu terminowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Orzecznictwo – Okoliczności faktyczne, które nie uzasadniają braku winy w uchybieniu terminowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 5. Choroba strony jako przesłanka braku winy w uchybieniu terminowi . . . . . . . . 288 Orzecznictwo – Okoliczności faktyczne, które uzasadniają brak winy w uchybieniu terminowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 6. Przesłanka braku winy strony reprezentowanej przez pełnomocnika . . . . . . . . 292 Orzecznictwo – Uchybienie terminowi przez stronę reprezentowaną przez przedstawiciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 12 Spis treści 7. Niekonkurencyjność wniosku o przywrócenie terminu i zażalenia . . . . . . . . . . 298 Orzecznictwo – Niekonkurencyjność wniosku o przywrócenie terminu i zażalenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 III. Wniosek spóźniony lub niedopuszczalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Art. 88. Odrzucenie wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 1. Spóźniony wniosek o przywrócenie terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Orzecznictwo – Dochowanie terminu do złożenia wniosku o przywró- cenie terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 2. Niedopuszczalność wniosku o przywrócenie terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 IV. Wniosek o wstrzymanie postępowania lub wykonania orzeczenia . . . . . . 304 Art. 89. Dopuszczalność wstrzymania postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 1. Istota niesuspensywności wniosku o przywrócenie terminu . . . . . . . . . . . . . . . 304 2. Rozstrzygnięcie w przedmiocie wstrzymania postępowania lub wykonania orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 ROZDZIAŁ 7. Wniosek o wyłączenie sędziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 I. Wymagania formalne wniosku o wyłączenie sędziego . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Art. 20. Termin i forma wniosku o wyłączenie sędziego . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 1. Charakter instytucji wyłączenia sędziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 2. Podmioty uprawnione do zgłoszenia wniosku o wyłączenie sędziego . . . . . . . . 307 3. Elementy wniosku o wyłączenie sędziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 4. Ponowny wniosek o wyłączenie sędziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 II. Iudex inhabilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 Art. 18. Przesłanki wyłączenia sędziego z mocy ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 1. Istota i skutki wystąpienia przesłanek wyłączenia sędziego z mocy ustawy . . . 314 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 2. Powiązanie sędziego z podmiotami postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 3. Powiązanie sędziego z przedmiotem postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 III. Iudex suspectus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Art. 19. Wyłączenie sędziego na wniosek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 1. Przesłanki względne wyłączenia sędziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 2. Stosunek osobisty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 13 Spis treści IV. Rozstrzygnięcia w sprawie wyłączenia sędziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 Art. 22. Właściwość i skład sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 1. Rozstrzygnięcie w przedmiocie wyłączenia sędziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 V. Wyłączenie protokolanta, referendarza sądowego, asesora sądowego oraz prokuratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Art. 24. Odesłanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 1. Zakres stosowania przepisów o wyłączeniu sędziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Schematy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 1. Wniesienie skargi do WSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 2. Pisma w postępowaniu sądowoadministracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 3. Uzupełnienie braków formalnych pism stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 4. Rozstrzygnięcie sądu I instancji w postępowaniu sądowoadministracyjnym . . . 341 5. Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . 344 6. Rozpoznanie skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym . . . . 345 7. Zwrot kosztów postępowania między stronami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 8. Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 9. Uchybienie terminowi i jego przywrócenie w postępowaniu sądowoadministracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 10. Wyłączenie sędziego w postępowaniu sądowoadministracyjnym . . . . . . . . . . . 351 * * * Suplement. Wzory I. Wzory pism procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III III 1. Wzór skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII 2. Wzór skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X 3. Wzór wniosku o wstrzymanie wykonania aktu lub czynności . . . . . . . . . . . . XII 4. Wzór wniosku o dopuszczenie dowodu z dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIV 5. Wzór wniosku o rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym . . . . . . . . . . . . . 6. Wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego . . . . . . . . . . . XV 7. Wzór wniosku o przywrócenie uchybionego terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVII XIX 8. Wzór wniosku o wyłączenie sędziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXI 1. Elementy skargi jako pisma w postępowaniu sądowym . . . . . . . . . . . . . . . . . XXI 2. Elementy skargi jako pisma o charakterze kwalifikowanym . . . . . . . . . . . . . . . XXIII 3. Przykładowe zarzuty skargi oparte na naruszeniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXVIII 14 WYKAZ SKRÓTÓW 1. Akty prawne k.c. k.p.a. k.p.c. Konstytucja RP o.p. p.p.s.a. p.u.s.a. pr.bank. – – – – – – – – Regulamin NSA – Regulamin w.s.a. – u.g.n. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyj- nego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267) ustawa z  17  listopada 1964  r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z  2  kwietnia 1997  r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) ustawa z  29  sierpnia 1997  r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) ustawa z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) ustawa z 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) ustawa z  29  sierpnia 1997  r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1376 ze zm.) uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z  8  listopada 2010  r. w  sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego (M.P. Nr 86, poz. 1007) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 18 września 2003  r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 169, poz. 1646) ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) 15 Wykaz skrótów u.s.g. u.s.p. u.s.w. ustawa o s.k.o. u.w.a.rz. – – – – – ustawa z  8  marca 1990  r. o  samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.) ustawa z  12  października 1994  r. o  samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 ze zm.) ustawa z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) 2. Oficjalne wydawnictwa z orzecznictwem ONSA ONSAiWSA – – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych (od 2004 r.) Orzecznictwo Sądów Polskich Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego „Monitor Podatkowy” „Monitor Prawniczy” „Państwo i Prawo” „Przegląd Prawa Publicznego” „Prokuratura i Prawo” „Przegląd Sądowy” „Samorząd Terytorialny” „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” OSP OSPiKA OTK 3. Czasopisma Mon. Podat. MoP PiP PPP Prok. i Pr. PS ST ZNUJ ZNSA – – – – – – – – – – – – 4. Sądy i inne instytucje NSA RP RPO SA SKO SN TK WSA – – – – – – – – Naczelny Sąd Administracyjny Rzeczpospolita Polska Rzecznik Praw Obywatelskich sąd apelacyjny samorządowe kolegium odwoławcze Sąd Najwyższy Trybunał Konstytucyjny wojewódzki sąd administracyjny – – – Dziennik Ustaw Serwis Prawniczy LexisNexis Polska Lex – system informacji prawnej Wydawnictwa Wolters Kluwer 5. Inne Dz.U. LexisNexis SIP 16 WSTĘP Postępowanie sądowoadministracyjne jest uregulowane przepisami usta- wy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami admini- stracyjnymi, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2004 r., realizując wynikającą z  art.  176 ust.  1 Konstytucji RP zasadę dwuinstancyjności postępowania sądowego. Realizacja tej zasady spowodowała rewolucję w dotychczasowym systemie sądowej kontroli administracji publicznej, który do 31 grudnia 2003 r. opierał się na zasadzie jednoinstancyjności, ukształtowanej na wzór austriacki, a  realizowanej przez Naczelny Sąd Administracyjny z siedzibą w Warszawie, działający także przez ośrod- ki zamiejscowe. Reforma sądownictwa administracyjnego wprowadziła kasacyjny model instancyjności, w  którym środkiem odwoławczym od orzeczeń (wyroków i postanowień kończących postępowanie w sprawie) sądów administracyjnych pierwszej instancji jest skarga kasacyjna. Choć ustawodawca nie wprowadził w postępowaniu sądowoadministra- cyjnym – co do zasady – przymusu adwokacko-radcowskiego, jednak profesjonalni pełnomocnicy (adwokaci, radcowie prawni, doradcy po- datkowi, rzecznicy patentowi) stanowią najistotniejszą kategorię pod- miotów uprawnionych do reprezentowania w nim stron. Przy sporzą- dzaniu skargi kasacyjnej, zażalenia na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego o odrzuceniu skargi kasacyjnej, skargi o wzno- 17 Wstęp wienie postępowania (jeśli do wznowienia postępowania właściwy jest Naczelny Sąd Administracyjny) oraz skargi o stwierdzenie niezgodno- ści z prawem prawomocnego orzeczenia obowiązuje przymus adwokac- ko-radcowski, w kształcie, jaki nadano mu w art. 175  p.p.s.a. W postępowaniu sądowoadministracyjnym na etapie wniesienia skargi oraz skargi kasacyjnej obowiązuje zasada skargowości, a zatem postę- powanie sądowe (pierwszo- i  drugoinstancyjne) jest uruchamiane na skutek wniesienia przez legitymowany podmiot odpowiedniego środka prawnego. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego jest środ- kiem prawnym nadzwyczajnym, o  charakterze zewnętrznym, który uruchamia postępowanie kontrolne prowadzone przez sąd administra- cyjny. Przedmiotem kontroli, sprawowanej w oparciu o kryterium legal- ności, jest działalność administracji publicznej w zakresie określonym ustawowo. Skarga kasacyjna jest środkiem odwoławczym, służącym od wskazanych w  Prawie o postępowaniu przed sądami administracyjny- mi orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych, uruchamiającym kontrolę instancyjną sprawowaną przez Naczelny Sąd Administracyjny. Niezwykle istotne jest zatem, by  pismo procesowe będące skargą lub skargą kasacyjną było prawidłowo skonstruowane zarówno pod wzglę- dem formalnym, jak i materialnym, gdyż tylko takie pismo procesowe spełni swoją rolę polegającą na uruchomieniu postępowania przed są- dem administracyjnym pierwszej lub drugiej instancji. Niniejsza książka ma w  założeniu stanowić pomoc dla profesjonal- nych pełnomocników (adwokatów, radców prawnych, doradców po- datkowych, rzeczników patentowych), działających w  postępowaniu sądowoadministracyjnym w spełnianiu ich obowiązków procesowych, polegających na sporządzaniu skargi do wojewódzkiego sądu admini- stracyjnego i  skargi kasacyjnej. Opracowanie ma również służyć jako materiał szkoleniowy, w  szczególności dla aplikantów adwokackich i  radcowskich, stanowiący pomoc w  przygotowaniu do egzaminów: adwokackiego i radcowskiego. Książka ma postać opracowania komentarzowego, jednak jej układ abs- trahuje od kolejności przyjętej w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W publikacji zamieszczono wybrane prze- pisy tej ustawy, mające istotne znaczenie na etapie sporządzania skar- gi do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz skargi kasacyjnej 18 Wstęp do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Uwzględnione zostały także te przepisy, które dotyczą wniosków dodatkowych, fakultatywnie za- mieszczanych w powyższych pismach procesowych (np. o wstrzymanie wykonania aktu lub czynności, o przywrócenie terminu, o wyłączenie sędziego). Dla zachowania przejrzystości wywodów opracowanie zostało podzie- lone na trzy części, obejmujące kolejno rozważania dotyczące skargi do WSA (część pierwsza), skargi kasacyjnej (część druga) oraz wnios- ków dodatkowych, jakie mogą być fakultatywnie zamieszczane zarów- no w skardze, jak i skardze kasacyjnej (część trzecia). W suplemencie przedstawiono przykładowe wzory pism procesowych. Poszczególne części zostały opracowane według jednolitego schema- tu, zamieszczono w  nich komentarz do wybranych przepisów Prawa o  postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz bogaty wybór orzecznictwa sądów administracyjnych związanego z poruszanymi za- gadnieniami, uwzględniający nie tylko dominującą linię orzeczniczą, lecz również orzeczenia od niej odbiegające. Ponieważ opracowanie ma mieć walor przede wszystkim praktyczny, rozważania teoretyczne oraz poglądy przedstawicieli nauki są cytowane i powoływane jedynie w niezbędnym zakresie. W opracowaniu został uwzględniony stan prawny na dzień 5 listopada 2013 r. CZĘŚĆ PIERWSZA Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego ROZDZIAŁ 1 Wymagania formalne skargi do sądu administracyjnego jako pisma w postępowaniu sądowym ART. 46. Elementy składowe pisma strony Art. 46. § 1. Każde pismo strony powinno zawierać: 1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; 2) oznaczenie rodzaju pisma; 3) osnowę wniosku lub oświadczenia; 4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełno- mocnika; 5) wymienienie załączników. § 2. Gdy pismo strony jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania, a w razie jego braku – adresu do doręczeń, lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sprawy, pisma zaś dalsze – sygnaturę akt. § 3. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa. § 4. Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo oso- ba przez nią upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała. 21 Art. 46 Część I. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego Przepisy powiązane: art.  37, 45, 49, 57, 65 §  3, art.  67  p.p.s.a.; art.  4 pkt  1 i  art.  5 ust.  2 ustawy z 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm.); art. 2 ust. 4 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia- łalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 235). 1. Skarga do sądu administracyjnego jako pismo procesowe Pismami procesowymi w ścisłym tego słowa znaczeniu są pisma wno- szone przez strony do sądu bądź w celu wszczęcia postępowania, bądź w jego toku w związku ze sprawą. Zgodnie z art. 45  p.p.s.a. pisma w po- stępowaniu sądowym (pisma procesowe) obejmują wnioski i  oświad- czenia stron. Pisma procesowe dzielą się na zwykłe i  kwalifikowane. Pisma zwykłe muszą odpowiadać wyłącznie wymaganiom formalnym określonym w art. 46 i 47  p.p.s.a. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego jest pismem proce- sowym kwalifikowanym, a  zatem pismem mającym szczególne ozna- czenie, którego osnowa zawartych w nim wniosków i oświadczeń jest w  sposób szczególny określona przez ustawę. Szczególne wymagania formalne dla skargi zostały przewidziane w art. 57  p.p.s.a. Skarga jest pismem wnoszonym przez skarżącego do wojewódzkiego sądu admini- stracyjnego w celu wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego. Pisma procesowe, w  tym również skarga, powinny być sporządza- ne w języku polskim, gdyż jest to język urzędowy w sądach, zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy z 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jedn. Dz.U.  z  2011  r. Nr  43, poz.  224 ze  zm.). Obowiązek składania oświadczeń woli i  wiedzy w  języku polskim wynika wprost z  art.  5 ust. 2 przywołanej ustawy. 2. Wymagania formalne pisma procesowego Art. 46  p.p.s.a. określa ogólne warunki, którym musi odpowiadać każ- de pismo strony, a zatem nie tylko skarga, lecz również każde kolejne pismo wnoszone w  toku sprawy. Wymagania te są z  reguły określa- 22
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz. Orzecznictwo. Wydanie 2
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: