Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00208 005039 21762079 na godz. na dobę w sumie
Składki - zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS - ebook/pdf
Składki - zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 214
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

NOWOŚĆ! Książka SKŁADKI zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS.  Pracodawcy szukając oszczędności coraz częściej zamiast umów o pracę proponują podwładnym umowę zlecenie, umowę o dzieło, a nawet samozatrudnienie. Próbują w ten sposób zmniejszyć swoje obciążenie wobec ZUS. Nie zawsze to im się udaje - choć przepisy stwarzają takie możliwości, nie wszyscy wiedzą, jak je stosować... Dotyczy to zresztą nie tylko pracodawców, ale wszystkich rozliczających się z ZUS.
Czy masz pewność, że wiesz wszystko na ten temat? Przykładowo: kiedy możesz nie płacić ZUSu w ogóle lub płacić go w ograniczonej wysokości?
Poznaj gotowe rozwiązanie Twoich problemów - książkę Składki 2014. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS. To praktyczne kompendium zawiera wszystkie niezbędne informacje do bezbłędnego rozliczenia się z ZUS!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Bogdan Majkowski SKŁADKI ZMIANY, DOKUMENTACJA, ROZLICZENIA Z ZUS a k i n t a ł p m u c e m e d a V S k ł a d k i . Z m i a n y , d o k u m e n t a c j a , r o z l i c z e n i a z Z U S ISBN 978-83-269-3294-6 UOW 40 UOW40_okladka.indd 1 7/14/2014 12:49:12 PM Składki Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS Vademecum płatnika UOW40_srodki.indd 1 UOW40_srodki.indd 1 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 7/14/2014 12:46:31 PM 7/14/2014 12:46:31 PM Autor: Bogdan Majkowski Kierownik grupy wydawniczej: Anieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Renata Kajewska Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Korekta: Monika Rychalska Skład: 6AN Studio Druk: Drukarnia Miller Nakład: 300 egz. ISBN 978-83-269-3294-6 NR PRODUKTOWY UOW 40 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł. Wszelkie prawa do niniejszej publikacji, w tym do jej tytułu oraz do treści zawartych w zamieszczonych w niej artykułach, podlegają ochronie prawnej przewidzianej w szczególności prawem autorskim. Ich przedruk oraz rozpowszechnianie bez wiedzy i zgody Redakcji są zabronione. Zakaz ten nie dotyczy cytowania ww. materiałów w granicach dozwolonego użytku, z powołaniem się na źródło. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie popularyzacyjno-in- formacyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Czytelnikiem a Wydawcą lub Redakcją. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby informacje i dane zamieszczone w tych materiałach były poprawne merytorycznie i aktualne, jednakże informacje te nie mają charakteru porady czy opinii prawnej, jako że Wydawca ani Redakcja nie świadczy żadnych usług prawnych. Nie mogą być one również traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. Zastoso- wanie tych informacji w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji lub opinii prawnej. Wobec powyższego Wydawca, Redakcja, redaktorzy ani autorzy ww. materiałów nie ponoszą odpowiedzialności prawnej w szczególności za skutki zastosowania się lub wykorzystania w jakikolwiek sposób informacji zawartych w tych materiałach. 2 UOW40_srodki.indd 2 UOW40_srodki.indd 2 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 7/14/2014 12:46:49 PM 7/14/2014 12:46:49 PM Spis treści Wykaz skrótów użytych w książce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Rozdział 1. Zmiany w 2014 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Nowelizacja ustawy systemowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 12 Nowe druki oraz kody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roczna informacja o pobranych składkach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Zmiana wynagrodzenia minimalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Składki na ubezpieczenia społeczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzrost obciążeń za niektórych pracowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Większe daniny zusowskie przedsiębiorców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inni ubezpieczeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Większe refundacje za bezrobotnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Składki na Fundusz Pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podstawa warunkująca naliczanie składek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dochody osiągane z kilku źródeł. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podleganie ubezpieczeniom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podwyżka wynagrodzenia minimalnego a obowiązek ubezpieczeń przy zbiegu tytułów do nich . . . . . . Świadczenia chorobowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przeliczenie podstawy najniższych zasiłków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 14 14 16 17 18 20 20 22 22 22 23 23 Rozdział 2. Składki emerytalno-rentowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 27 Przychody wyłączone z podstawy wymiaru składek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Nagrody jubileuszowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odprawy i odszkodowania przy rozwiązaniu stosunku pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 29 Ekwiwalenty i ryczałty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Koszty ponoszone przez pracodawcę w związku ze składkami z tytułu umów ubezpieczenia na życie. . . Inne kwoty i należności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 32 Świadczenia finansowane z ZFŚS a podstawa wymiaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Warunki nieoskładkowania posiłków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Korzyści materialne dla podwładnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inne świadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Skutki nieprawidłowego ustalenia podstawy wymiaru składek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 3 UOW40_srodki.indd 3 UOW40_srodki.indd 3 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 7/14/2014 12:46:50 PM 7/14/2014 12:46:50 PM Spis treści Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ograniczenie składek emerytalno-rentowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konsekwencje nieprawidłowej podstawy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zwrot albo dopłata składek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korekta druków rozliczeniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odsetki za zwłokę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opłata dodatkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyłączenie z ubezpieczenia chorobowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dodatkowe sankcje dla płatników składek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Najczęstsze problemy płatników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pomijanie wynagrodzenia chorobowego w podstawie wymiaru składek zdrowotnych . . . . . . . . . . . . . . . Niekorygowanie podstawy składki zdrowotnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nieprzekazanie pracownikowi nadpłaconych składek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nieprzeliczenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oczekiwanie na decyzję ZUS w sprawie odsetek za zwłokę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wniosek o nadpłacone składki w związku z przekroczeniem rocznej kwoty granicznej. . . . Informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek a deklaracja ZUS DRA. . . . . . . . . . . . . . . . Kontrola przy kilku płatnikach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pisemne oświadczenia o przekroczeniu rocznej kwoty granicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informacje ze strony ZUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podstawa wymiaru składek w miesiącu przekroczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZUS RCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wystąpienie o nadpłatę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wniosek do ZUS o zwrot nienależnie opłaconych składek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korekta dokumentów rozliczeniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skorygowanie zaniżonej składki zdrowotnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozliczenie płatnika z ubezpieczonym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zwrot składek bezpośrednio przez ZUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postępowanie w przypadku nadpłaty składek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Składki emerytalno-rentowe w pytaniach i odpowiedziach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ryczałt za godziny nadliczbowe jest oskładkowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyłączenie dodatku stażowego z podstawy wymiaru jest ograniczone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Składki przy umowach o zakazie konkurencji zależą od tego, czy wypłaca się je obecnemu czy byłemu pracownikowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do wypłaconego ryczałtu na jazdy lokalne dla chorego pracownika trzeba doliczyć odsetki . . . . . . . . . . . Dieta powinna być zmniejszona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 37 38 38 40 41 42 42 44 45 45 45 46 47 48 49 50 50 50 51 53 54 55 55 56 56 57 57 58 60 60 61 62 63 65 4 UOW40_srodki.indd 4 UOW40_srodki.indd 4 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 7/14/2014 12:46:50 PM 7/14/2014 12:46:50 PM Spis treści Wypłata dla wdowy po pracowniku nie będzie oskładkowana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paczki z funduszu socjalnego muszą być finansowane zgodnie z przepisami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korekta 30-krotności dotycząca zmarłego pracownika może rozciągnąć się w czasie . . . . . . . . . . . . . . . . . Pracownik nie musi otrzymać dodatkowych informacji od pracodawcy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O przekroczeniu kwoty granicznej pracownik może poinformować ustnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kwotę nadpłaty należy obliczyć dokładnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informacje o przekroczeniu należy umieścić w zaświadczeniu ZUS Rp-7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 67 68 70 71 72 74 Rozdział 3. Składka chorobowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 75 Ubezpieczenie obowiązkowe lub dobrowolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ograniczenie składek dobrowolnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 77 Decyzja o przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Składki wypadkowe po 31 marca 2014 r. . . . . . . . . 79 80 Sprawdzenie liczby ubezpieczonych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Osoby ubezpieczone tylko przez jeden dzień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dwukrotne ubezpieczenie w jednym miesiącu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 81 Ustalenie przeciętnej liczby ubezpieczonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Przyjęcie stanu z miesiąca, w którym zgłoszono pierwszego ubezpieczonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zawiadomienie z ZUS o obowiązującej stopie składek wypadkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 83 Brak informacji z ZUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Połowa najwyższej stopy określonej w rozporządzeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Płatnicy bez numeru REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 87 Stopa składek według PKD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 REGON z 31 grudnia poprzedniego roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sprawdzenie obowiązującej stopy składek wypadkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 89 Składki w nowej wysokości od wszystkich wypłat dokonanych po 31 marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych . . . 91 91 Składki na FP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wysokość przychodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 94 Praca przez część miesiąca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niepełnoetatowcy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 5 UOW40_srodki.indd 5 UOW40_srodki.indd 5 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 7/14/2014 12:46:50 PM 7/14/2014 12:46:50 PM Spis treści 95 96 Wymiar czasu pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZUS DRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dochody z kilku źródeł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podstawa i wysokość składek na FP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Składki na FGŚP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nie tylko pracownicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Składki pracownika na FGŚP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 98 99 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 102 104 Składki na FP, FGŚP oraz FEP w pytaniach i odpowiedziach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 105 105 106 107 108 109 Umowa o dzieło nie musi być oskładkowana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Syn właściciela firmy zatrudniony na podstawie umowy o pracę nie zapłaci wszystkich składek . . . . . . . Nagroda jubileuszowa nie zawsze będzie oskładkowana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek dotyczy tylko składek emerytalno-rentowych . . . . . . Praca wykonywana przez część miesiąca oznacza mniejsze składki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przekroczenie rocznej kwoty granicznej w miesiącu rozpoczęcia pracy objętej składkami na FEP. . . . . . . Rozdział 6. Składka zdrowotna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Podstawa u przedsiębiorców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Bez ograniczeń i dzielenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Świadczenia chorobowe w podstawie wymiaru składki zdrowotnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Oskładkowanie rodziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Imienne raporty miesięczne ZUS RCA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imienne raporty miesięczne ZUS RCA oraz ZUS RZA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informacja o zmianie wymiaru czasu pracy w ZUS RCA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Składki w dokumentacji ZUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Druki składkowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 118 118 120 123 Druk ZUS IWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Składki w dokumentacji ZUS w pytaniach i odpowiedziach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 129 130 Premię rozlicza się z odpowiednim kodem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Powrót do pracy po urlopie wychowawczym należy wykazać w ZUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 UOW40_srodki.indd 6 UOW40_srodki.indd 6 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 7/14/2014 12:46:50 PM 7/14/2014 12:46:50 PM Spis treści Za zleceniobiorcę trzeba złożyć dwa raporty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Odprawy rentowej nie rozlicza się w ZUS RCA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 133 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych wykazuje się w ZUS DRA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Składki na FEP można rozliczyć za część miesiąca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sumy wykazane w deklaracji można skorygować na dwa sposoby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Rozdział 8. Składki zleceniobiorców i wykonawców dzieła. . . 137 Ubezpieczenia przy umowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Składki na Fundusz Pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 139 Ubezpieczenie chorobowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podstawa wymiaru składek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 140 Terminy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dokumentacja składkowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Długie zlecenia w których odpłatność określono w stawce kwotowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Roczny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Dodatkowe umowy cywilnoprawne zawierane z pracownikami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 142 143 144 144 146 147 147 147 Zlecenie z własnym pracownikiem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Umowa zlecenia ze studentem, który jest własnym pracownikiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Umowa zlecenia z emerytem lub rencistą, który jest własnym pracownikiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyłączenia z podstawy wymiaru składek dla zleceniobiorców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Umowa o dzieło z własnym pracownikiem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Umowa o dzieło z emerytem lub rencistą, który jest własnym pracownikiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Umowy o dzieło ze studentem, który jest własnym pracownikiem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pracownik na urlopie bezpłatnym, wychowawczym czy zasiłku macierzyńskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przy dziele z własnym pracodawcą przez osobę prowadzącą działalność decyduje wysokość wynagrodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Składki zleceniobiorców i wykonawców dzieła w pytaniach i odpowiedziach. . . . . . . . . . . . 152 152 153 153 154 154 154 155 Absolwent po wakacjach nie jest już uczniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zlecenie ze studentem – własnym pracownikiem traktuje się jak etat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przy zleceniu emerytów i rencistów trzeba sprawdzić, czy są oni pracownikami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pracownika zleceniobiorcę nie zgłasza się do ZUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pracownika zleceniobiorcę na urlopie macierzyńskim zgłasza się do ubezpieczeń na jego prośbę . . . . . . Zleceniobiorca może dobrowolnie przystąpić do ubezpieczeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pracownika zleceniobiorcę na urlopie bezpłatnym i wychowawczym zgłasza pracodawca . . . . . . . . . . . . UOW40_srodki.indd 7 UOW40_srodki.indd 7 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 7/14/2014 12:46:50 PM 7/14/2014 12:46:50 PM 7 Spis treści Zleceniobiorców należy objąć ubezpieczeniem wypadkowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pracownika zleceniobiorcę z niskim wynagrodzeniem zawsze zgłasza się do ZUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niektórzy mogą zrezygnować z ubezpieczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przy zgłoszeniu do ubezpieczeń należy złożyć druk ZUS ZUA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przy kilku umowach zlecenia decyduje ta zawarta najwcześniej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ubezpieczenie można kontynuować . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Składki dotyczą tego miesiąca, za który jest wypłata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 156 157 157 158 158 159 Rozdział 9. Składki dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Podstawy przy składce emerytalno-rentowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Składki wypadkowe oraz chorobowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Składka zdrowotna od wyższej podstawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Składka na FP tylko od pełnej podstawy składek emerytalno-rentowych . . . . . . . . . . . . . . . 165 Rozdział 10. Wyciąg z aktów prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Ustawa z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 272 ze zm.) . . . . . . . 206 Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. nr 237, poz. 1656 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 8 UOW40_srodki.indd 8 UOW40_srodki.indd 8 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 7/14/2014 12:46:50 PM 7/14/2014 12:46:50 PM Wykaz skrótów użytych w książce SN – Sąd Najwyższy ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych MPiPS – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej PIP – Państwowa Inspekcja Pracy GIP – Główny Inspektorat Pracy  Kodeks pracy – ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)  ustawa systemowa – ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.)  ustawa chorobowa – ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 159)  ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200, poz. 1679 ze zm.)  Ordynacja podatkowa – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.)  ustawa o zwolnieniach grupowych – ustawa z 13 marca 2003 r. o szczegól- nych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tekst jedn.: Dz.U. nr 90 poz. 844 ze zm.)  ustawa emerytalna – ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.)  ustawa o ZFŚS – ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 592 ze zm.)  rozporządzenie składkowe – rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.) 9 UOW40_srodki.indd 9 UOW40_srodki.indd 9 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 7/14/2014 12:46:51 PM 7/14/2014 12:46:51 PM 10 UOW40_srodki.indd 10 UOW40_srodki.indd 10 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 7/14/2014 12:46:51 PM 7/14/2014 12:46:51 PM Rozdział 1 Zmiany w składkach w 2014 roku Rok 2014 przyniósł kolejne zmiany w rozliczaniu składek do ZUS, a także w obo- wiązkach płatników składek w tym zakresie. Część z nich wprowadza noweliza- cja ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa), część zmian zaś ma związek z obowiązkiem stosowania po 1 stycznia 2014 r. nowych formularzy ubezpieczeniowych i kodów służących do ich wypełniania, a także z nową kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę, która wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 roku. Z dniem 1 lipca 2014 r. znacznemu rozszerzeniu uległa też grupa bezrobotnych, z tytułu zatrudnienia których pracodawcy mogą otrzymywać częściową refun- dację poniesionych kosztów na wynagrodzenia i składki. Nowelizacja ustawy systemowej Z dniem 1 stycznia 2014 r. zmianie uległ art. 8 ust. 6 pkt 5 ustawy systemowej, w myśl którego za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uznaje się osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placów- kę albo ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty. Przypomnijmy, że poprzednio osobą taką była osoba prowadząca niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół na podstawie przepisów o systemie oświaty. Nastąpiło więc rozszerzenie grona osób, które ustawa systemowa uznaje za prowadzące pozarolniczą działalność. 11 UOW40_srodki.indd 11 UOW40_srodki.indd 11 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 7/14/2014 12:46:51 PM 7/14/2014 12:46:51 PM Składki. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS Następna istotna zmiana dotyczy maksymalnej podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, o której jest mowa w art. 20 ust. 3 ustawy systemowej. Poprzednio kwota graniczna ustalana była co kwartał. Od 1 stycznia 2014 r. maksymalna podstawa dobrowolnych składek chorobowych obowiązuje przez cały rok kalendarzowy i nie może przekraczać 250 prognozowanego prze- ciętnego wynagrodzenia przyjmowanego przy ustalaniu rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych na dany rok. Zmiana ta jest niewątpliwie korzystna dla osób objętych dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym oraz ich płatników składek, jak np. dla prowadzących działalność gospodarczą, czy też zleceniodawców zgłaszających do tego ubezpieczenia zatrudnionych przez siebie zleceniobiorców. Nowe druki oraz kody Wypełniając dokumenty za styczeń 2014 r. należy pamiętać o tym, że obowiązują już nowe wzory formularzy wprowadzone rozporządzeniem ministra pracy i Po- lityki Społecznej z 9 września 2013 r. Co prawda rozporządzenie weszło w życie w trakcie 2013 r., ale do końca ubiegłego roku płatnicy mogli korzystać z dotych- czasowych wzorów dokumentów, wypełniając je z zastosowaniem dotychczaso- wych kodów – i w praktyce tak najczęściej było. Wspomniane rozporządzenie wprowadziło następujące nowe kody tytułu ubezpieczenia:  12 50 – oznaczający osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed podjęciem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytal- nemu i rentowym jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność,  12 60 – oznaczający osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed sprawowaniem opieki podlegała ubezpieczeniom eme- rytalnemu i rentowym jako zleceniobiorca,  12 70 – oznaczający osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed podjęciem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalne- mu i rentowym jako osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność albo ze zleceniobiorcą,  12 80 – oznaczający osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed podjęciem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytal- nemu i rentowym jako osoba duchowna,  12 90 – oznaczający osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem, pod- legającą wyłącznie ubezpieczeniu emerytalnemu,  19 10 – oznaczający osobę podlegającą dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalne- mu i rentowym w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. 12 UOW40_srodki.indd 12 UOW40_srodki.indd 12 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 7/14/2014 12:46:51 PM 7/14/2014 12:46:51 PM Rozdział 1. Zmiany w składkach w 2014 roku Z dniem 1 kwietnia 2014 r. zaczęły z kolei obowiązywać następujące nowe kody tytułu ubezpieczenia:  26 00 – oznaczający osobę pobierającą nauczycielskie świadczenie kompen- sacyjne zamieszkałą na terenie RP,  26 01 – oznaczający osobę pobierającą nauczycielskie świadczenie kom- pensacyjne zamieszkałą w innym niż RP państwie członkowskim Unii Europejskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),  27 00 – oznaczający osobę pobierającą emeryturę pomostową zamieszkałą na terytorium RP,  27 01 – oznaczający osobę pobierającą emeryturę pomostową zamieszkałą w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej albo EFTA. Zmianie uległ również opis kodu tytułu ubezpieczenia zaczynającego się od cyfr 19 00, który aktualnie oznacza osobę podlegającą dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym na podstawie art. 7 ustawy systemowej. W wyniku nowelizacji skreśleniu uległy następujące kody tytułu ubezpieczenia: 10 40, 15 00, 16 10, 17 00 oraz 18 10. Rozporządzenie z 9 września 2013 r. wpro- wadziło też następujące kody świadczenia/przerwy:  319 – oznaczający zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego,  320 – oznaczający wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia cho- robowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego,  325 – oznaczający zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodat- kowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,  326 – oznaczający wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia cho- robowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,  327 – oznaczający zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego,  328 – oznaczający wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego. Z kolei dotychczasowy kod świadczenia/przerwy 311 oznacza aktualnie zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego albo urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a kod 315 – wyrównanie tego zasiłku. 13 UOW40_srodki.indd 13 UOW40_srodki.indd 13 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 7/14/2014 12:46:51 PM 7/14/2014 12:46:51 PM Składki. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS Roczna informacja o pobranych składkach Płatnicy składek mają obowiązek przekazania osobom ubezpieczonym informacji zawartych w imiennych raportach miesięcznych w podziale na poszczególne miesiące, za rok ubiegły w terminie do 28 lutego roku następnego. Informacje te powinny być przekazane w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego – o ile zaintereso- wani wyrażą na to zgodę. Przypomnijmy, że na przekazanie pierwszej rocznej informacji płatnicy mieli czas do 28 lutego 2013 r. Żeby ułatwić realizację wspomnianego obowiązku, rozporządzenie z 9 września 2013 r. wprowadziło nowy wzór specjalnego formularza, który został zatytuło- wany „Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej”. Zmiana wynagrodzenia minimalnego Zmiana wynagrodzenia minimalnego od 1 stycznia 2014 r. spowodowała wzrost obciążeń składkowych płaconych za niektóre grupy ubezpieczonych, minimalnych świadczeń chorobowych przysługujących pracownikom, a także konieczność ponownego sprawdzenia, czy za daną osobę należy odprowadzać składkę na Fundusz Pracy. Wysokość wynagrodzenia minimalnego ma również wpływ na istnienie obowiązku ubezpieczeń społecznych przy niektórych zbiegach tytułów. Zmiany te nakładają na płatników składek lub świadczeń chorobowych obowiązek dokonania stosownych przeliczeń. Składki na ubezpieczenia społeczne Wzrost obciążeń za niektórych pracowników Podstawę wymiaru składek w przypadku pracowników stanowi przychód w rozu- mieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskany z tytułu pozostawania w stosunku pracy – z pewnymi nieistotnymi tu wyłączeniami. Dla znacznej części pracowników przychód ten odpowiada kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę. 14 UOW40_srodki.indd 14 UOW40_srodki.indd 14 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 7/14/2014 12:46:51 PM 7/14/2014 12:46:51 PM Rozdział 1. Zmiany w składkach w 2014 roku Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w latach 2013–2014 Pełne wynagrodzenie minimalne Wynagrodzenie minimalne w pierwszym roku pracy zawodowej 1.600 zł 1.680 zł 2013 rok 1.280 zł (80 pełnego wynagrodzenia minimalnego) 2014 rok 1.344 zł (80 pełnego wynagrodzenia minimalnego) Zmiana wynagrodzenia minimalnego pociąga więc za sobą zmianę podstaw wymiaru składek, a tym samym składek u pracowników otrzymujących takie właśnie wynagrodzenie. To z kolei nakłada na pracodawców konieczność prze- prowadzenia stosownych przeliczeń. Przykład Z umowy o pracę wynika, że pobory pracownika składają się tylko z wynagrodzenia zasadniczego, którego wysokość odpowiada aktualnemu minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. Staż zawodowy tej osoby wynosi 3 lata. Składki na ubezpieczenia społeczne, finansowane ze środków pracodawcy, należne za grudzień 2013 roku wyniosły więc:  na ubezpieczenie emerytalne – 156,16 zł (1.600 zł x 9,76 ),  na ubezpieczenia rentowe – 104 zł (1.600 zł x 6,5 ),  na ubezpieczenie wypadkowe (przy założeniu, że tego płatnika obowiązuje stopa wynosząca 2,53 ) – 40,48 zł (1.600 zł x 2,53 ),  na Fundusz Pracy – 39,20 zł (1.600 zł x 2,45 ),  na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 1,60 zł (1.600 zł x 0,10 ). Razem z własnych środków pracodawca musiał więc zapłacić 341,44 zł. W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę od stycznia 2014 roku wzrosła też podstawa wymiaru składek za tego pracownika. Począwszy od stycznia 2014 roku, pracodawca opłaca z własnych środków następujące kwoty składek:  na ubezpieczenie emerytalne – 163,97 zł (1.680 zł x 9,76 ),  na ubezpieczenia rentowe – 109,20 zł (1.680 zł x 6,5 ),  na ubezpieczenie wypadkowe – 42,50 zł (1.680 zł x 2,53 ),  na FP – 41,16 zł (1.680 zł x 2,45 ),  na FGŚP – 1,68 zł (1.680 zł x 0,1 ). Razem obciążenia te wynoszą 358,51 zł, a to oznacza wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 17,07 zł. Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę spowodowała także odpowiedni wzrost wysokości składek finansowanych ze środków pracownika. 15 UOW40_srodki.indd 15 UOW40_srodki.indd 15 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 7/14/2014 12:46:51 PM 7/14/2014 12:46:51 PM Składki. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS Większe daniny zusowskie przedsiębiorców Wzrost wynagrodzenia minimalnego znalazł również odzwierciedlenie w wy- sokości składek płaconych przez prowadzących pozarolniczą działalność go- spodarczą, spełniających wymogi określone w art. 18a ustawy systemowej, dla których najniższa podstawa składek odpowiada 30 aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przypomnijmy, że z możliwości takiej mogą skorzystać – przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia działalności – osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na pod- stawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. Przywilej ten nie ma jednak zastosowania wobec osób, które:  prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolni- czą działalność,  wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy albo spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres prowa- dzonej obecnie działalności gospodarczej. Przykład Prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą spełnia warunki określone w art. 18a ustawy systemowej, w związku z czym składki na ubezpieczenia społeczne opłaca od podstawy odpowiadającej 30 minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana tego wynagrodzenia od stycznia 2014 roku spowodowała wzrost podstawy wymiaru składek z kwoty 480 zł (obowiązującej w 2013 roku) do kwoty 504 zł. Grudzień 2013 roku Od stycznia 2014 roku Wzrost o: Ubezpieczenie emerytalne 93,70 zł (480 zł x 19,52 ) 98,38 zł (504 zł x 19,52 ) 4,68 zł Ubezpieczenia rentowe 40,32 zł (504 zł x 8 ) 38,40 zł (480 zł x 8 ) Ubezpieczenie wypadkowe (przy założeniu, że tego płatnika obowiązuje stopa wy- nosząca 1,93 ) 9,26 zł (480 zł x 1,93 ) 9,73 zł (504 zł x 1,93 ) 1,92 zł 0,47 zł Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 11,76 zł (480 zł x 2,45 ) 12,35 zł (504 zł x 2,45 ) 0,59 zł 16 UOW40_srodki.indd 16 UOW40_srodki.indd 16 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 7/14/2014 12:46:52 PM 7/14/2014 12:46:52 PM Rozdział 1. Zmiany w składkach w 2014 roku Inni ubezpieczeni Podwyższenie od 1 stycznia 2014 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę spowodowało wzrost podstaw wymiaru składek oraz samych składek jeszcze u wielu innych grup ubezpieczonych. Określając podstawę wymiaru składek, ustawa systemowa w kilku miejscach odnosi się bowiem do obecnej wysokości wynagrodzenia minimalnego. Ubezpieczeni, u których wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę spowodował wzrost podstaw wymiaru składek Grupa ubezpieczonych Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osoby z nimi współpracujące – jeśli wynagrodzenie za wykonanie tych umów określono w inny sposób niż kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie Osoby podlegające dobrowolnym ubezpie- czeniom emerytalnym i rentowym na pod- stawie art. 7 ustawy systemowej, tj. osoby, które nie spełniają warunków do objęcia tymi ubezpieczeniami obowiązkowo i przystapią do nich dobrowolnie Duchowni Duchowni pozostający w stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni lub służby, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z tych tytułów, w prze- liczeniu na okres miesiąca, jest niższa od wynagrodzenia minimalnego Przepis ustawy systemowej określający podstawę wymiaru składek Art. 18 ust. 7 Składki liczone są od podstawy odpowiadającej Zadeklarowanej kwocie, nie niższej od wynagro- dzenia minimalnego Zadeklarowanej kwocie, nie niższej od wynagro- dzenia minimalnego Art. 18 ust. 7 Art. 18 ust. 4 pkt 5a Art. 18 ust. 4c Kwocie wynagrodzenia minimalnego łącznie z kosztami uzyskania i kwotą podatku, o któ- rych mowa w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych Różnicy między wynagrodzeniem minimalnym a kwotą podstawy wymiaru składek z wymienionych tytułów 17 UOW40_srodki.indd 17 UOW40_srodki.indd 17 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 7/14/2014 12:46:52 PM 7/14/2014 12:46:52 PM Składki. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS Grupa ubezpieczonych Osoby sprawujące osobistą opie- kę nad dzieckiem, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami duchownymi podlegającymi z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym przez okres co najmniej 6 miesięcy Składki liczone są od podstawy odpowiadającej Wynagrodzeniu minimal- nemu Przepis ustawy systemowej określający podstawę wymiaru składek Art. 18 ust. 5d Wzrost wynagrodzenia minimalnego ma też wpływ na wysokość obowiązują- cej od 1 stycznia 2014 r. minimalnej podstawy wymiaru składek emerytalno- rentowych opłacanych za osoby:  przebywające na urlopie wychowawczym,  sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są zleceniobiorcami, którzy wykonywali pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, przez okres co najmniej 6 miesięcy, i którzy zaprzestali jej wykonywania. Zgodnie z art. 18 ust. 14–15 ustawy systemowej podstawa ta nie może bowiem być niższa niż 75 kwoty wynagrodzenia minimalnego. Większe refundacje za bezrobotnych Skutkiem podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę jest nie tylko wzrost obciążeń składkowych za niektóre grupy ubezpieczonych, ale również wzrost róż- nego rodzaju refundacji przysługujących z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych. Przy okazji warto zauważyć, że w wyniku nowelizacji ustawy o promocji zatrud- nienia, z dniem 1 lipca 2014 r. uległa znacznemu rozszerzeniu grupa bezrobotnych wykonujących prace w ramach prac interwencyjnych albo robót publicznych, na których przysługują refundacje kosztów poniesionych na wynagrodzenia i skład- ki. Poprzednio dotyczyło to tylko osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Obecnie refundacją taką mogą być objęci wszyscy bezrobotni. Pracodawcy najczęściej korzystają z jednorazowej refundacji opłaconych składek, o której mowa w art. 47 ustawy o promocji zatrudnienia, a która przysługuje, jeżeli: 18 UOW40_srodki.indd 18 UOW40_srodki.indd 18 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 7/14/2014 12:46:52 PM 7/14/2014 12:46:52 PM Rozdział 1. Zmiany w składkach w 2014 roku  pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz  po upływie tego okresu nadal zatrudnia tę osobę. Maksymalna wysokość tej refundacji nie może przekroczyć 300 minimal- nego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu spełnienia powyższych warunków. W 2013 roku maksymalna kwota refundacji wynosiła więc 4.800 zł, a z dniem 1 stycznia 2014 r. wzrosła do 5.040 zł. Inne rodzaje refundacji, których wysokość uzależniona jest od wynagrodzenia minimalnego, przedstawia tabela. Refundacje przysługujące z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych uzależnione od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę Prawo do refundacji ma pracodawca, który Refundacją objęte są Refundację wprowadza następujący przepis ustawy o promocji zatrudnienia Bezrobotni zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych Zatrudnił co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy na okres do 6 miesięcy skierowanych bez- robotnych Zatrudnił na okres do 12 miesięcy skierowanych bezrobotnych Art. 51 ust. 2 Art. 51 ust. 3 Część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skiero- wanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekra- czającej jednak kwoty połowy mini- malnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refun- dowanego wynagrodzenia za każdą osobę bezrobotną Kwota uprzednio uzgodniona, nie- przekraczająca jednak wynagro- dzenia minimalnego i składek na ubezpieczenia społeczne od refun- dowanego wynagrodzenia za każde- go bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia UOW40_srodki.indd 19 UOW40_srodki.indd 19 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 7/14/2014 12:46:52 PM 7/14/2014 12:46:52 PM 19 Refundację wprowadza następujący przepis ustawy o promocji zatrudnienia Art. 56 ust. 2 Składki. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS Prawo do refundacji ma pracodawca, który Refundacją objęte są Zatrudnił w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bez- robotnego, Koszty wypłaconego wynagro- dzenia, nagród oraz opłaconych składek na ubezpieczenia spo- łeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak wynagrodzenia minimal- nego i składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodze- nia, jeżeli zwrot obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc; refundacja może objąć okres do 18 miesięcy Art. 57 ust. 4 oraz ust. 6 Bezrobotni wykonujący roboty publiczne Zatrudnił na okres do 6 mie- sięcy w wymiarze nieprzekra- czającym połowy wymiaru czasu pracy przy pracy niezwią- zanej z wyuczonym zawodem skierowanych bezrobotnych będących dłużnikami alimenta- cyjnymi w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Część poniesionych kosztów na wynagrodzenia, nagrody i skład- ki na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgod- nionej, nieprzekraczającej jed- nak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych bezrobot- nych i połowy wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca, łącznie ze składką na ubezpiecze- nia społeczne od refundowanego wynagrodzenia Składki na Fundusz Pracy Podstawa warunkująca naliczanie składek Jedną z przesłanek powodujących konieczność naliczania składek na Fundusz Pracy jest to, aby podstawa składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalno-rentowe 20 UOW40_srodki.indd 20 UOW40_srodki.indd 20 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 7/14/2014 12:46:52 PM 7/14/2014 12:46:52 PM
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Składki - zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: