Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00212 012541 22970419 na godz. na dobę w sumie
Skończ to, co zacząłeś. Sztuka samodyscypliny, czyli jak zabrać się do pracy i doprowadzić ją do końca - książka
Skończ to, co zacząłeś. Sztuka samodyscypliny, czyli jak zabrać się do pracy i doprowadzić ją do końca - książka
Autor: Liczba stron: 152
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-5891-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-40%), audiobook).

Czy zawsze realizujesz swoje plany i kończysz rozpoczęte zadania? Czy też częściej po złożeniu obietnicy lub podjęciu postanowienia udaje Ci się rozpocząć pracę i... porzucasz ją nieukończoną? Niekiedy niepokonaną przeszkodą okazują się zaledwie pierwsze oznaki znużenia czy zasadniczo niewielkie trudności. Często po prostu coś ciekawszego lub przyjemniejszego odwraca Twoją uwagę. Tymczasem umiejętność zamiany zamiaru w rzeczywistość jest niezwykle ważna zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. To dość trudna sztuka, gdyż pokonanie własnego lenistwa i prokrastynacji wymaga sporego wysiłku i wytrwałości.

Dzięki tej książce łatwiej opanujesz trudną sztukę kończenia rozpoczętych zadań. Dowiesz się, skąd się bierze niechlubna skłonność do niepodejmowania działań i w jaki sposób wzmocnić motywację. Ustanowisz własne reguły, których przestrzeganie zbliży Cię do wyznaczonych celów. Dowiesz się, jakie nastawienie sprzyja realizacji zadań i jak zapanować nad nastrojami, które mogą obniżać Twoją efektywność. Sporo miejsca poświęcono strategiom walki z prokrastynacją. Nauczysz się łączyć obowiązek z przyjemnością, dzięki czemu wytrwanie w pracy stanie się o wiele łatwiejsze. Przekonasz się również, jak ważne jest zapewnienie odpowiedniego skupienia uwagi, i dowiesz się, w jaki sposób zastosować regułę 40 - 70 w skutecznym pokonywaniu własnej bezczynności.

W tej książce:

Przestań się zastanawiać. Po prostu zacznij działać!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Finish What You Start: The Art of Following Through, Taking Action, Executing, Self-Discipline Tłumaczenie: Joanna Sugiero ISBN: 978-83-283-5891-1 Copyright © 2019 by PKCS Media, Inc. Polish translation rights arranged with PKCS Media, Inc. through TLL Literary Agency. Polish edition copyright © 2020 by Helion SA All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Helion SA dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Helion SA nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/skozac Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Helion SA ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Wst(cid:218)p ........................................................................... 5 Rozdzia(cid:239) 1. Przesta(cid:241) my(cid:258)le(cid:202) i zacznij dzia(cid:239)a(cid:202) ............................. 9 Rozdzia(cid:239) 2. B(cid:200)d(cid:283) ci(cid:200)gle na g(cid:239)odzie ...................................... 29 Rozdzia(cid:239) 3. Stwórz manifest ............................................... 45 Rozdzia(cid:239) 4. Nastawienie ukierunkowane na realizacj(cid:218) ................. 61 Rozdzia(cid:239) 5. Jak pokona(cid:202) prokrastynacj(cid:218)? .............................. 73 Rozdzia(cid:239) 6. Strefa skupienia uwagi ....................................... 83 Rozdzia(cid:239) 7. (cid:165)miertelne pu(cid:239)apki ......................................... 111 Rozdzia(cid:239) 8. Codzienne systemy nap(cid:218)dzaj(cid:200)ce sukces ............... 123 Podsumowanie ............................................................. 141 Poleć książkęKup książkę Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 1. Przesta(cid:241) my(cid:258)le(cid:202) i zacznij dzia(cid:239)a(cid:202) Esther my(cid:321)la(cid:175)a o tym jaki(cid:321) milion razy. Mia(cid:175)a biurow(cid:167) prac(cid:171) bez przysz(cid:175)o(cid:321)ci, w której tkwi(cid:175)a co najmniej od sze(cid:321)ciu lat i fantazjo- wa(cid:175)a, jak by to by(cid:175)o, gdyby nie musia(cid:175)a si(cid:171) u(cid:352)era(cid:250) z monotonn(cid:167) papierkow(cid:167) robot(cid:167), wype(cid:175)nia(cid:250) polece(cid:302) surowej szefowej i zapro- wadza(cid:250) swojego dwuletniego synka do (cid:352)(cid:175)obka na ca(cid:175)y dzie(cid:302). Co mog(cid:175)a zrobi(cid:250), (cid:352)eby spe(cid:175)ni(cid:250) te marzenia? Przecie(cid:352) musia(cid:175)a pra- cowa(cid:250), (cid:352)eby zapewni(cid:250) byt rodzinie. Wpad(cid:175)a na pomys(cid:175): postano- wi(cid:175)a, (cid:352)e za(cid:175)o(cid:352)y w(cid:175)asn(cid:167) firm(cid:171) wypiekaj(cid:167)c(cid:167) domowe ciasta na sprzeda(cid:352). To wszystko by(cid:175)o tylko fantazj(cid:167) — my(cid:321)l(cid:167), która zrodzi(cid:175)a si(cid:171) w jej g(cid:175)owie podczas trudnych dni w pracy. Ale którego(cid:321) dnia Esther poczu(cid:175)a, (cid:352)e co(cid:321) si(cid:171) zmieni(cid:175)o. Wreszcie podj(cid:171)(cid:175)a decyzj(cid:171). Zrobi to. Pieczenie ciast by(cid:175)o przecie(cid:352) jej prawdziw(cid:167) pasj(cid:167). Przez wiele lat piek(cid:175)a torty i ciasteczka dla przyjació(cid:175), a wszyscy powtarzali jej, (cid:352)e Poleć książkęKup książkę Sko(cid:241)cz to, co zacz(cid:200)(cid:239)e(cid:258) powinna zrobi(cid:250) z tego biznes. A wi(cid:171)c mo(cid:352)e to wcale nie by(cid:175) a(cid:352) taki z(cid:175)y pomys(cid:175)? I tak si(cid:171) rozpocz(cid:171)(cid:175)a d(cid:175)uga droga Esther do otwarcia w(cid:175)asnej firmy oferuj(cid:167)cej domowe wypieki. Nie rzuci(cid:175)a pracy od razu, ale z(cid:175)o(cid:352)y(cid:175)a wniosek o dwutygodniowy urlop, (cid:352)eby wybada(cid:250) grunt. Najpierw zdob(cid:170)d(cid:170) potrzebne informacje, pomy(cid:321)la(cid:175)a. Uzna(cid:175)a, (cid:352)e musi pouk(cid:175)ada(cid:250) sobie wszystko w g(cid:175)owie, zanim podejmie jakiekolwiek dalsze kroki. Im bardziej b(cid:171)dzie przygotowana i im wi(cid:171)ksze b(cid:171)dzie mia(cid:175)a plany, tym lepiej. Zamierza(cid:175)a zdoby(cid:250) wszystkie dost(cid:171)pne infor- macje na temat tego, jak za(cid:175)o(cid:352)y(cid:250) w(cid:175)asn(cid:167) firm(cid:171) oferuj(cid:167)c(cid:167) wypieki — od przepisów kucharskich po zarz(cid:167)dzanie finansami. Plano- wa(cid:175)a równie(cid:352) przeprowadzi(cid:250) ankiet(cid:171) w(cid:321)ród znajomych i s(cid:167)sia- dów, (cid:352)eby pozna(cid:250) potrzeby rynku. Wszystko zaczyna(cid:175)o nabiera(cid:250) kszta(cid:175)tu w jej g(cid:175)owie. Niestety, jakikolwiek by(cid:175) ten kszta(cid:175)t, wszystko zacz(cid:171)(cid:175)o si(cid:171) i sko(cid:302)- czy(cid:175)o w g(cid:175)owie Esther. My(cid:321)l o tym, (cid:352)e b(cid:171)dzie musia(cid:175)a nauczy(cid:250) si(cid:171) wszystkiego, co wi(cid:167)(cid:352)e si(cid:171) z za(cid:175)o(cid:352)eniem i prowadzeniem firmy wypiekaj(cid:167)cej ciasta, spa- rali(cid:352)owa(cid:175)a j(cid:167) i zniech(cid:171)ci(cid:175)a do jakichkolwiek dzia(cid:175)a(cid:302). Podatki, formularze, dzier(cid:352)awa… Przecie(cid:352) ona chcia(cid:175)a tylko piec ciasta! Kiedy nadszed(cid:175) urlop, Esther wci(cid:167)(cid:352) znajdowa(cid:175)a inne rzeczy do roboty ni(cid:352) to, co sobie wcze(cid:321)niej zaplanowa(cid:175)a. Robi(cid:175)a sobie drzem- ki w ci(cid:167)gu dnia, sp(cid:171)dza(cid:175)a czas z synkiem, realizowa(cid:175)a ró(cid:352)ne „do- mowe projekty” i nadrabia(cid:175)a zaleg(cid:175)o(cid:321)ci z kole(cid:352)ankami i s(cid:167)siadka- mi, nie podejmuj(cid:167)c nawet tematu marketingu jej wymarzonej firmy. Za bardzo przejmowa(cid:175)a si(cid:171) tym, co si(cid:171) stanie, gdy zacznie 10 Poleć książkęKup książkę Przesta(cid:241) my(cid:258)le(cid:202) i zacznij dzia(cid:239)a(cid:202) g(cid:175)o(cid:321)no mówi(cid:250), (cid:352)e chce za(cid:175)o(cid:352)y(cid:250) w(cid:175)asny biznes. Mo(cid:352)e ludzie pomy(cid:321)l(cid:167), (cid:352)e jest zbyt ambitna lub ma za ma(cid:175)o talentu, i b(cid:171)d(cid:167) wie(cid:321)ci(cid:250) jej po- ra(cid:352)k(cid:171) albo, co gorsza, sukces? Esther nie mog(cid:175)a upora(cid:250) si(cid:171) z my(cid:321)l(cid:167), (cid:352)e inni b(cid:171)d(cid:167) od niej za du(cid:352)o oczekiwa(cid:250). I tak up(cid:175)yn(cid:171)(cid:175)y dwa tygodnie, które zamieni(cid:175)y si(cid:171) w prawdziwe wakacje. Wracaj(cid:167)c do pracy, Esther nadal my(cid:321)la(cid:175)a o za(cid:175)o(cid:352)eniu w(cid:175)asnej firmy, ale to wci(cid:167)(cid:352) by(cid:175)a bardziej fantazja ni(cid:352) realny plan. Czu(cid:175)a, (cid:352)e b(cid:171)dzie jeszcze wraca(cid:250) do tego pomys(cid:175)u miliony razy. Czym jest realizacja? Jak my(cid:321)lisz, co w tej historii posz(cid:175)o nie tak? Czy Esther nie by(cid:175)a wystarczaj(cid:167)co skoncentrowana na swoim planie? Zabrak(cid:175)o jej sa- modyscypliny lub wytrwa(cid:175)o(cid:321)ci? Nie przesz(cid:175)a do dzia(cid:175)ania? Je(cid:352)eli uwa(cid:352)asz, (cid:352)e zabrak(cid:175)o wszystkich tych elementów, to tak na- prawd(cid:171) masz na my(cid:321)li jedno: Esther nie przesz(cid:175)a do etapu realizacji. Realizacja jest zwi(cid:167)zana z koncentracj(cid:167), samodyscyplin(cid:167), dzia(cid:175)a- niem i wytrwa(cid:175)o(cid:321)ci(cid:167), ale nie jest synonimem (cid:352)adnego z tych s(cid:175)ów, lecz po(cid:175)(cid:167)czeniem ich wszystkich. To troch(cid:171) tak, jak z tymi wiel- kimi japo(cid:302)skimi animowanymi robotami, które powstaj(cid:167) przez po(cid:175)(cid:167)czenie mniejszych cz(cid:171)(cid:321)ci pochodz(cid:167)cych z innych robotów, na przyk(cid:175)ad Power Rangers albo Voltron. Ka(cid:352)dy mniejszy robot stanowi pewn(cid:167) cz(cid:171)(cid:321)(cid:250) du(cid:352)ego robota i tak samo ka(cid:352)dy z czterech elementów — koncentracja, samodyscyplina, dzia(cid:175)anie i wytrwa- (cid:175)o(cid:321)(cid:250) — mo(cid:352)na porówna(cid:250) do cz(cid:171)(cid:321)ci cia(cid:175)a, która w po(cid:175)(cid:167)czeniu z po- zosta(cid:175)ymi tworzy ca(cid:175)o(cid:321)(cid:250): realizacj(cid:171). 11 Poleć książkęKup książkę Sko(cid:241)cz to, co zacz(cid:200)(cid:239)e(cid:258) G(cid:167)owa: koncentracja. Realizacja planu wymaga odpowiedniej kon- centracji. Koncentracja kojarzy si(cid:171) z g(cid:175)ow(cid:167), poniewa(cid:352) sprawia, (cid:352)e my(cid:321)lisz o danym zadaniu i skupiasz si(cid:171) na nagrodzie. Koncentra- cja kieruje Twoimi my(cid:321)lami i dzia(cid:175)aniami w stron(cid:171) osi(cid:167)gni(cid:171)cia zamierzonego celu. Bo musisz wiedzie(cid:250), (cid:352)e w realizacji planu nie chodzi o samo podj(cid:171)cie wysi(cid:175)ku; wa(cid:352)ne jest to, aby by(cid:175) on skon- centrowany na jednym celu. Koncentracja sprawia, (cid:352)e (cid:352)aden wy- si(cid:175)ek nie jest marnowany. Cz(cid:175)owiek widzi przed sob(cid:167) tylko jedn(cid:167) lini(cid:171), dlatego idzie prost(cid:167) drog(cid:167) do wyznaczonego celu. Wracaj(cid:167)c do sytuacji Esther: gdyby skupi(cid:175)a si(cid:171) na marzeniu za(cid:175)o- (cid:352)enia firmy, lepiej zadysponowa(cid:175)aby swoim wolnym czasem i za- planowa(cid:175)aby sobie takie zaj(cid:171)cia, które przybli(cid:352)y(cid:175)yby j(cid:167) do spe(cid:175)- nienia tego marzenia. Kr(cid:163)gos(cid:167)up: samodyscyplina. Kr(cid:171)gos(cid:175)upem realizacji jest samody- scyplina, która sprawia, (cid:352)e zabierasz si(cid:171) do pracy, gdy jest to po- trzebne, nawet je(cid:321)li nie masz ochoty. Jest to umiej(cid:171)tno(cid:321)(cid:250) kontro- lowania samego siebie i wytrwa(cid:175)ego koncentrowania si(cid:171) na tym, co nale(cid:352)y zrobi(cid:250), pomimo pokus i ró(cid:352)nych rzeczy rozpraszaj(cid:167)cych Twoj(cid:167) uwag(cid:171). Ten element jest kluczowy dla realizacji planu, po- niewa(cid:352) to on daje Ci si(cid:175)(cid:171) do regulowania Twoich my(cid:321)li, uczu(cid:250) i dzia(cid:175)a(cid:302) oraz skupienia ich na celu, który jest dla Ciebie wa(cid:352)ny. Bez samodyscypliny nie by(cid:175)by(cid:321) w stanie konsekwentnie pracowa(cid:250) a(cid:352) do samego ko(cid:302)ca, a przecie(cid:352) o to w tym wszystkim chodzi. Tak jak g(cid:175)owa jest po(cid:175)(cid:167)czona z kr(cid:171)gos(cid:175)upem, tak samo koncentra- cja jest po(cid:175)(cid:167)czona z samodyscyplin(cid:167). Je(cid:352)eli skupiasz si(cid:171) na tym, co musisz zrobi(cid:250), samodyscyplina pojawia si(cid:171) naturalnie. I podobnie je(cid:321)li jeste(cid:321) zdyscyplinowany, (cid:175)atwiej Ci b(cid:171)dzie si(cid:171) skupi(cid:250) na tym, 12 Poleć książkęKup książkę Przesta(cid:241) my(cid:258)le(cid:202) i zacznij dzia(cid:239)a(cid:202) co masz do zrobienia, nie pozwalaj(cid:167)c, aby cokolwiek rozproszy(cid:175)o Twoj(cid:167) uwag(cid:171). Samodyscyplina, podobnie jak kr(cid:171)gos(cid:175)up, trzyma Ci(cid:171) w wyprostowanej pozycji, (cid:352)eby(cid:321) nie upad(cid:175) i nie zamieni(cid:175) si(cid:171) w bezw(cid:175)adn(cid:167) mas(cid:171). Gdyby Esther by(cid:175)a wystarczaj(cid:167)co zdyscyplinowana, opar(cid:175)aby si(cid:171) pokusie sp(cid:171)dzania ca(cid:175)ego wolnego czasu na przyjemno(cid:321)ciach. Nie ma nic z(cid:175)ego w porz(cid:167)dnym wyspaniu si(cid:171) ani w sp(cid:171)dzaniu czasu z bliskimi, ale je(cid:321)li po(cid:321)wi(cid:171)casz na to ca(cid:175)y swój czas i nie robisz nic produktywnego, równowaga zostaje zaburzona. Przyjemno(cid:321)ci s(cid:167) wa(cid:352)nym elementem (cid:352)ycia, ale je(cid:321)li wype(cid:175)niaj(cid:167) zbyt du(cid:352)(cid:167) cz(cid:171)(cid:321)(cid:250) Two- jego czasu i uniemo(cid:352)liwiaj(cid:167) Ci wydajn(cid:167) prac(cid:171), staj(cid:167) si(cid:171) problemem. D(cid:167)onie i stopy: dzia(cid:167)anie. Dzia(cid:175)anie, czyli d(cid:175)onie i stopy realizacji, to wykonywanie ma(cid:175)ych kroków do przodu i uczynienie z nich priorytetu. Dzi(cid:171)ki nim realizacja staje si(cid:171) czym(cid:321) wi(cid:171)cej ni(cid:352) kon- centracj(cid:167) i samodyscyplin(cid:167). To zamiar, który zdo(cid:175)a(cid:175) si(cid:171) prze- kszta(cid:175)ci(cid:250) w czyn. To drobne kroki, które zmieniaj(cid:167) rzeczywisto(cid:321)(cid:250) i prowadz(cid:167) Ci(cid:171) od punktu A do punktu B, czyli z miejsca, w któ- rym jeste(cid:321) teraz, do miejsca, gdzie spe(cid:175)ni(cid:167) si(cid:171) Twoje marzenia. Jest to widoczny aspekt realizacji — mo(cid:352)na go zaobserwowa(cid:250), zmie- rzy(cid:250) i oceni(cid:250) pod k(cid:167)tem Twoich celów. Dlatego dzia(cid:175)anie jest nie- zb(cid:171)dne do zrealizowania planów i osi(cid:167)gni(cid:171)cia celów. Bez niego plan pozostaje czym(cid:321) abstrakcyjnym, a cele pozostaj(cid:167) tylko marzeniami. Gdyby Esther przesz(cid:175)a do dzia(cid:175)ania i zacz(cid:171)(cid:175)a realizowa(cid:250) cho(cid:250)by pierwsz(cid:167) cz(cid:171)(cid:321)(cid:250) swojego planu (czyli poszuka(cid:175)aby potrzebnych in- formacji), wykona(cid:175)aby pierwszy ma(cid:175)y krok w stron(cid:171) spe(cid:175)nienia marzenia i otwarcia w(cid:175)asnej firmy. 13 Poleć książkęKup książkę Sko(cid:241)cz to, co zacz(cid:200)(cid:239)e(cid:258) Serce: wytrwa(cid:167)o(cid:318)(cid:247). I wreszcie dochodzimy do sedna realizacji, czyli do wytrwa(cid:175)o(cid:321)ci. Mo(cid:352)na j(cid:167) zdefiniowa(cid:250) jako mocne trzymanie si(cid:171) czego(cid:321) pomimo ró(cid:352)nych przeszkód, które próbuj(cid:167) Ci(cid:171) od tego oderwa(cid:250). Jest to uparte trzymanie si(cid:171) obranego kursu nawet w ob- liczu trudno(cid:321)ci. Nie wystarczy, (cid:352)e przejdziesz do dzia(cid:175)ania; mu- sisz pracowa(cid:250) tak d(cid:175)ugo, a(cid:352) sko(cid:302)czysz. Realizacja wymaga zapa(cid:175)u, dzi(cid:171)ki któremu b(cid:171)dziesz i(cid:321)(cid:250) naprzód bez wzgl(cid:171)du na utrudnienia, przeszkody albo ró(cid:352)ne rzeczy rozpraszaj(cid:167)ce Twoj(cid:167) uwag(cid:171). Wiele warto(cid:321)ciowych celów wymaga nie tylko posiadania wielkiego du- cha, ale te(cid:352) mocnego serca, które pozwoli na przebiegni(cid:171)cie ca(cid:175)e- go maratonu. Je(cid:352)eli Twoje serce nie jest w dobrej kondycji, praw- dopodobnie zatrzymasz si(cid:171) w po(cid:175)owie drogi i poddasz, zanim dotrzesz do linii mety. Czy Esther by(cid:175)a na tyle wytrwa(cid:175)a, (cid:352)eby mog(cid:175)a spe(cid:175)ni(cid:250) swoje ma- rzenie? Wydaje si(cid:171), (cid:352)e w jej przypadku nawet nie mo(cid:352)emy zada(cid:250) takiego pytania, poniewa(cid:352) o wytrwa(cid:175)o(cid:321)ci mo(cid:352)emy mówi(cid:250) dopiero wtedy, gdy kto(cid:321) rzeczywi(cid:321)cie przeszed(cid:175) do dzia(cid:175)ania i realizowa(cid:175) swój plan na tyle d(cid:175)ugo, (cid:352)eby napotka(cid:250) na swojej drodze pierwsze przeszkody. Esther sko(cid:302)czy(cid:175)a, zanim w ogóle zacz(cid:171)(cid:175)a, dlatego kwestia wytrwa(cid:175)o(cid:321)ci nie zd(cid:167)(cid:352)y(cid:175)a si(cid:171) tutaj w ogóle pojawi(cid:250). To ju(cid:352) koniec. Przedstawi(cid:175)em Ci cztery elementy — koncentracj(cid:171), samodyscyplin(cid:171), czyn i realizacj(cid:171) — które w po(cid:175)(cid:167)czeniu ze sob(cid:167) tworz(cid:167) superrobota o nazwie „realizacja” i „sko(cid:302)czenie tego, co zacz(cid:167)(cid:175)e(cid:321)”. Je(cid:352)eli cz(cid:175)owiek potrafi po(cid:175)(cid:167)czy(cid:250) ze sob(cid:167) koncentracj(cid:171), samodyscyplin(cid:171), czyn i wytrwa(cid:175)o(cid:321)(cid:250) i widzi, jak dzi(cid:171)ki temu jego marzenia zamieniaj(cid:167) si(cid:171) w rzeczywisto(cid:321)(cid:250), odczuwa ogromn(cid:167) sa- tysfakcj(cid:171) i spe(cid:175)nienie. 14 Poleć książkęKup książkę Przesta(cid:241) my(cid:258)le(cid:202) i zacznij dzia(cid:239)a(cid:202) Skoro jednak realizacja jest czym(cid:321) tak wspania(cid:175)ym, dlaczego nie jest obecna przez ca(cid:175)y czas w naszym (cid:352)yciu? Krótka odpowied(cid:350) brzmi: bo to jest trudne. A d(cid:175)ug(cid:167) odpowied(cid:350) (wyja(cid:321)niaj(cid:167)c(cid:167) rów- nie(cid:352), dlaczego to jest trudne) znajdziesz ni(cid:352)ej. Dlaczego nie przechodzimy do realizacji? Kiedy zastanawiamy si(cid:171) nad tym, co chcieliby(cid:321)my robi(cid:250), co po- winni(cid:321)my robi(cid:250) albo co musz(cid:167) zrobi(cid:250) inni, zazwyczaj jeste(cid:321)my ekspertami. Wpadamy na szalone pomys(cid:175)y, a w naszych g(cid:175)owach rodz(cid:167) si(cid:171) gotowe plany. Bez trudu potrafimy sobie wyobrazi(cid:250) ostateczny efekt. Ale gdy trzeba ruszy(cid:250) si(cid:171) z krzes(cid:175)a i przej(cid:321)(cid:250) do dzia(cid:175)ania, jeste(cid:321)my nie tylko amatorami, lecz równie(cid:352) niech(cid:171)tnymi uczestnikami ca- (cid:175)ego przedsi(cid:171)wzi(cid:171)cia. Cz(cid:171)sto brakuje nam koncentracji, samody- scypliny i ch(cid:171)ci dzia(cid:175)ania, a tak(cid:352)e wytrwa(cid:175)o(cid:321)ci — czyli cech po- trzebnych do tego, (cid:352)eby wykona(cid:250) okre(cid:321)lone zadanie. Czasami ruszamy do boju, mimo (cid:352)e w naszym „ciele” brakuje g(cid:175)owy; innym razem nie mamy d(cid:175)oni i stóp albo serc. My(cid:321)limy, (cid:352)e jeste(cid:321)my w stanie po prostu przywo(cid:175)a(cid:250) te cz(cid:171)(cid:321)ci i utworzy(cid:250) z nich ca(cid:175)o(cid:321)(cid:250), ale gdy docieramy na pole bitwy, odkrywamy tylko, (cid:352)e to nie jest takie proste, jak my(cid:321)leli(cid:321)my. Ekscytacja i entuzjazm, które towarzyszy(cid:175)y nam na etapie snucia marze(cid:302) i tworzenia planów, gasn(cid:167), gdy tylko sobie u(cid:321)wiadomimy, ile ci(cid:171)(cid:352)kiej pracy musimy w(cid:175)o(cid:352)y(cid:250) w to, (cid:352)eby zamieni(cid:250) te marzenia w rzeczywisto(cid:321)(cid:250) i wprowadzi(cid:250) nasze plany w (cid:352)ycie. Nie przechodzimy 15 Poleć książkęKup książkę Sko(cid:241)cz to, co zacz(cid:200)(cid:239)e(cid:258) do etapu realizacji, a naszym problemem wcale nie jest brak umie- j(cid:171)tno(cid:321)ci czy inteligencji — o nie. Nie realizujemy naszych planów z dwóch g(cid:175)ównych powodów: mamy ogromny wybór (1) taktyk blokowania i (2) psychologicznych barier, które przeszkadzaj(cid:167) nam w sko(cid:302)czeniu tego, co zacz(cid:171)li(cid:321)my. Oto omówienie obu tych kategorii. Taktyki blokowania Taktyki blokowania dotycz(cid:167) niew(cid:175)a(cid:321)ciwego wykorzystywania cza- su i energii, przez co nie podejmujemy niezb(cid:171)dnych dzia(cid:175)a(cid:302). S(cid:167) to metody polegaj(cid:167)ce na sabotowaniu siebie samego, które mo(cid:352)e mie(cid:250) charakter (cid:321)wiadomy. Wspomniane taktyki, obejmuj(cid:167)ce (1) wyznaczanie z(cid:175)ych celów, (2) prokrastynacj(cid:171), czyli odk(cid:175)adanie pracy na pó(cid:350)niej, (3) uleganie pokusom albo czynnikom rozpra- szaj(cid:167)cym uwag(cid:171) i (4) nieumiej(cid:171)tne zarz(cid:167)dzanie czasem, utrudniaj(cid:167) nam maksymalne wykorzystanie si(cid:175) i energii do tego, aby zrobi(cid:250) co(cid:321) produktywnego. Wyznaczanie z(cid:167)ych celów. Jedn(cid:167) z metod utrudniania samemu so- bie realizacji planów jest wyznaczanie z(cid:175)ych celów, czyli na przy- k(cid:175)ad takich, które s(cid:167) zbyt abstrakcyjne albo wr(cid:171)cz niemo(cid:352)liwe do osi(cid:167)gni(cid:171)cia. Wyznaczanie niew(cid:175)a(cid:321)ciwych celów jest jak kupowanie z(cid:175)ej mapy przed wycieczk(cid:167) samochodow(cid:167): uniemo(cid:352)liwia realiza- cj(cid:171) planu, poniewa(cid:352) wskazówki s(cid:167) niew(cid:175)a(cid:321)ciwe i powoduj(cid:167) dez- orientacj(cid:171). Ostatecznie tracimy cierpliwo(cid:321)(cid:250) i ch(cid:171)(cid:250) do kontynu- owania naszej podró(cid:352)y i ko(cid:302)czymy j(cid:167) w po(cid:175)owie drogi. 16 Poleć książkęKup książkę Przesta(cid:241) my(cid:258)le(cid:202) i zacznij dzia(cid:239)a(cid:202) Kiedy nasze cele s(cid:167) zbyt abstrakcyjne, nie jeste(cid:321)my w stanie okre- (cid:321)li(cid:250), co powinni(cid:321)my zrobi(cid:250), (cid:352)eby je osi(cid:167)gn(cid:167)(cid:250). Je(cid:352)eli na przyk(cid:175)ad stwierdzimy, (cid:352)e naszym celem jest (cid:352)y(cid:250) zdrowiej, ale nie okre(cid:321)limy przy tym, co rozumiemy przez s(cid:175)owo „zdrowiej”, maleje prawdo- podobie(cid:302)stwo, (cid:352)e podejmiemy odpowiednie kroki, aby ten cel osi(cid:167)gn(cid:167)(cid:250). Chcemy dzia(cid:175)a(cid:250), ale nie wiemy jak. Gdy nasze cele s(cid:167) zbyt ambitne albo niemo(cid:352)liwe do osi(cid:167)gni(cid:171)cia przez (cid:352)adnego (cid:321)miertelnika, czujemy si(cid:171) tak, jakby(cid:321)my patrzyli na niemo(cid:352)liwie wysok(cid:167) drabin(cid:171) bez szczebli. Ca(cid:175)y urok tego podej- (cid:321)cia polega na tym, (cid:352)e nikt nie mo(cid:352)e nam zarzuci(cid:250), (cid:352)e za ma(cid:175)o si(cid:171) staramy, bo nie ma szczebli, po których mogliby(cid:321)my si(cid:171) wspi(cid:167)(cid:250). Jeste(cid:321)my zwolnieni z poczucia winy zwi(cid:167)zanego z tym, (cid:352)e nic nie zrobili(cid:321)my. We(cid:350)my na przyk(cid:175)ad dyrektora fabryki, który stawia sobie za cel, (cid:352)eby podwoi(cid:250) produkcj(cid:171), nie bior(cid:167)c pod uwag(cid:171) rze- czywistych ogranicze(cid:302) logistycznych. Skoro cel jest niemo(cid:352)liwy do osi(cid:167)gni(cid:171)cia, to tak naprawd(cid:171) nie ma znaczenia, czy dyrektor przejdzie do dzia(cid:175)ania, czy nie. Dzi(cid:171)ki temu unika on problemów i nie czuje si(cid:171) winny, (cid:352)e nic nie robi. Prokrastynacja. Jest to jedna z najcz(cid:171)(cid:321)ciej stosowanych taktyk. Z jakiego(cid:321) powodu wszyscy mamy niezwyk(cid:175)y dar odk(cid:175)adania pra- cy tak d(cid:175)ugo, a(cid:352) nie b(cid:171)dziemy mieli wyj(cid:321)cia — dos(cid:175)ownie do ostatniej minuty. Prawd(cid:171) mówi(cid:167)c, jeste(cid:321)my tak utalentowani w od- k(cid:175)adaniu pracy na pó(cid:350)niej, (cid:352)e potrafimy przekona(cid:250) innych (a na- wet samych siebie), (cid:352)e pracujemy, chocia(cid:352) wcale tego nie robimy. Jednym z rodzajów prokrastynacji jest nieko(cid:302)cz(cid:167)ce si(cid:171) planowa- nie. Planujemy nasz(cid:167) prac(cid:171) w najdrobniejszych szczegó(cid:175)ach, a gdy 17 Poleć książkęKup książkę Sko(cid:241)cz to, co zacz(cid:200)(cid:239)e(cid:258) sko(cid:302)czymy, stwierdzamy, (cid:352)e albo nasz plan wymaga rewizji, albo nie powinni(cid:321)my w ogóle si(cid:171) do tego zabiera(cid:250). Potem planujemy now(cid:167) prac(cid:171) i tak dalej, przez ca(cid:175)y czas pozostaj(cid:167)c w b(cid:175)ogiej nie- (cid:321)wiadomo(cid:321)ci i nie zdaj(cid:167)c sobie sprawy, (cid:352)e ca(cid:175)e to nasze planowa- nie jest form(cid:167) prokrastynacji. Tak naprawd(cid:171) powinni(cid:321)my nazwa(cid:250) j(cid:167) produktywn(cid:167) prokrastynacj(cid:167), poniewa(cid:352) mamy wra(cid:352)enie, (cid:352)e do- k(cid:167)d(cid:321) zmierzamy, cho(cid:250) w rzeczywisto(cid:321)ci drepczemy w miejscu. Kiedy wiemy, (cid:352)e jeste(cid:321)my w stanie od(cid:175)o(cid:352)y(cid:250) na pó(cid:350)niej moment zabrania si(cid:171) do nieprzyjemnej pracy, robimy to regularnie, po- niewa(cid:352) jest to proste, wygodne i niestresuj(cid:167)ce. W ten w(cid:175)a(cid:321)nie spo- sób wiele historii, które mog(cid:175)yby mówi(cid:250) o sukcesie, ko(cid:302)czy si(cid:171) tylko na gdybaniu. Nieko(cid:302)cz(cid:167)ce si(cid:171) pasmo „pó(cid:350)niej” zostaje osta- tecznie wplecione w p(cid:171)tl(cid:171) „nigdy”. Pokusy i czynniki rozpraszaj(cid:159)ce uwag(cid:163). Droga realizacji by(cid:175)aby du- (cid:352)o (cid:175)atwiejsza, gdyby wygl(cid:167)da(cid:175)a jak d(cid:175)ugi korytarz z pustymi (cid:321)cia- nami po obu stronach. Je(cid:352)eli nie masz wyboru, równie dobrze mo(cid:352)esz zabra(cid:250) si(cid:171) do roboty i pracowa(cid:250), pracowa(cid:250), pracowa(cid:250). Ale tak nie jest. Twoja droga jest ozdobiona rozmaitymi b(cid:175)yszcz(cid:167)cymi (cid:321)wiecide(cid:175)kami, l(cid:321)ni(cid:167)cymi znakami objazdu i zach(cid:171)caj(cid:167)cymi przy- stankami. W dzisiejszych czasach nie brakuje pokus i czynników rozpraszaj(cid:167)cych uwag(cid:171). Nawet zwyk(cid:175)e powiadomienie wy(cid:321)wie- tlone na ekranie telefonu powoduje zalanie naszego mózgu sub- stancjami chemicznymi daj(cid:167)cymi uczucie zadowolenia, które sprawiaj(cid:167), (cid:352)e przyklejamy si(cid:171) do naszych telefonów jeszcze d(cid:175)u(cid:352)ej. Oto prosty przyk(cid:175)ad: pewna specjalistka od marketingu dosta(cid:175)a za zadanie, aby wymy(cid:321)li(cid:250) kampani(cid:171) promuj(cid:167)c(cid:167) nowy produkt. Dobrze wie, na czym polega ta praca: musi wyszuka(cid:250) ró(cid:352)ne informacje, 18 Poleć książkęKup książkę Przesta(cid:241) my(cid:258)le(cid:202) i zacznij dzia(cid:239)a(cid:202) napisa(cid:250) raporty i przygotowa(cid:250) prezentacje. Jednak zamiast zabra(cid:250) si(cid:171) do pracy i skoncentrowa(cid:250) na tym, co wa(cid:352)ne — dzi(cid:171)ki czemu mog(cid:175)aby szybciej wykona(cid:250) swoje zadanie — marnuje ca(cid:175)e godziny na rozmowach na Snapchacie, na ogl(cid:167)daniu nieko(cid:302)cz(cid:167)cej si(cid:171) p(cid:171)tli filmów na YouTubie i na przegl(cid:167)daniu zdj(cid:171)(cid:250) na Instagramie. Ostatecznie mo(cid:352)e i znajdzie potrzebne informacje, napisze rapor- ty i przygotuje prezentacje, ale najprawdopodobniej nie b(cid:171)d(cid:167) one odzwierciedla(cid:175)y jej pe(cid:175)nego potencja(cid:175)u. Oczywi(cid:321)cie nie jeste(cid:321)my w stanie usun(cid:167)(cid:250) wszystkich pokus z na- szego otoczenia. Zreszt(cid:167) to nie one stanowi(cid:167) prawdziwy problem. Naszym problemem jest to, (cid:352)e nie wiemy, jak sobie z nimi pora- dzi(cid:250). Tymczasem nawet je(cid:321)li jest ich bardzo du(cid:352)o i bombarduj(cid:167) nas ze wszystkich stron, istniej(cid:167) dwa sposoby na to, (cid:352)eby przej(cid:167)(cid:250) kontrol(cid:171) nad sytuacj(cid:167): strategiczne unikanie i zdrowe, umiarko- wane u(cid:352)ycie. Mo(cid:352)emy zastosowa(cid:250) ró(cid:352)ne strategie w celu unikni(cid:171)cia pokus. Je(cid:352)eli na przyk(cid:175)ad rozpraszaj(cid:167) nas cz(cid:171)ste powiadomienia wysy(cid:175)ane przez media spo(cid:175)eczno(cid:321)ciowe, mo(cid:352)emy wyznaczy(cid:250) okre(cid:321)lone od- cinki czasu, w trakcie których b(cid:171)dziemy wylogowani z tych por- tali i skupimy si(cid:171) na pracy. Oprócz tego mo(cid:352)emy radzi(cid:250) sobie z czynnikami rozpraszaj(cid:167)cymi uwag(cid:171) w zdrowy i produktywny sposób. Nie musimy ca(cid:175)kowicie rezygnowa(cid:250) z kusz(cid:167)cych i przyjemnych form sp(cid:171)dzania czasu tylko po to, (cid:352)eby skutecznie realizowa(cid:250) nasze plany. Co wi(cid:171)cej, nie powinni(cid:321)my tego robi(cid:250). 19 Poleć książkęKup książkę Sko(cid:241)cz to, co zacz(cid:200)(cid:239)e(cid:258) Zas(cid:175)u(cid:352)ona przerwa sp(cid:171)dzona na rzeczach, które sprawiaj(cid:167) nam przyjemno(cid:321)(cid:250), pomo(cid:352)e nam na(cid:175)adowa(cid:250) akumulatory i sprawniej funkcjonowa(cid:250), gdy wrócimy do pracy. Konieczna jest jednak odpowiednia dyscyplina, dzi(cid:171)ki której zachowamy umiar, gdy b(cid:171)dziemy oddawa(cid:250) si(cid:171) przyjemno(cid:321)ciom. Mo(cid:352)emy na przyk(cid:175)ad re- gularnie nagradza(cid:250) si(cid:171) za wykonanie okre(cid:321)lonej pracy dziesi(cid:171)cio- minutow(cid:167) przerw(cid:167), podczas której b(cid:171)dziemy si(cid:171) logowa(cid:250) na nasze konta w mediach spo(cid:175)eczno(cid:321)ciowych i sprawdza(cid:250), co si(cid:171) ostat- nio wydarzy(cid:175)o. Nieumiej(cid:163)tne zarz(cid:159)dzanie czasem. „Tyle do zrobienia i tak ma(cid:175)o czasu”. Ile razy s(cid:175)ysza(cid:175)e(cid:321) te s(cid:175)owa wypowiedziane przez wspó(cid:175)pra- cownika, cz(cid:175)onka rodziny albo osob(cid:171) patrz(cid:167)c(cid:167) na Ciebie w lu- strze? I ile razy u(cid:321)wiadamia(cid:175)e(cid:321) sobie, (cid:352)e to nie czas jest problemem, lecz brak umiej(cid:171)tno(cid:321)ci gospodarowania nim? Wszyscy mamy tyle samo czasu w ci(cid:167)gu ka(cid:352)dej doby. Zarz(cid:167)dzanie czasem to praktyka wykorzystywania go w taki spo- sób, aby maksymalnie zwi(cid:171)kszy(cid:250) swoj(cid:167) wydajno(cid:321)(cid:250) i efektywno(cid:321)(cid:250). Dobre zarz(cid:167)dzanie czasem obejmuje nie tylko zdolno(cid:321)(cid:250) do pla- nowania zada(cid:302), ale równie(cid:352) umiej(cid:171)tno(cid:321)(cid:250) oceniania, kiedy nale(cid:352)y wykona(cid:250) któr(cid:167) prac(cid:171), aby uzyska(cid:250) najlepszy efekt. Co wi(cid:171)cej, ko- nieczna jest tu samodyscyplina, (cid:352)eby realizowa(cid:250) zadania zgodnie z planem, a tak(cid:352)e koncentracja, dzi(cid:171)ki której odpowiednio roz- planujesz swoje zasoby. Umiej(cid:171)tne zarz(cid:167)dzanie czasem u(cid:175)atwia tworzenie harmonogramów i realizowanie ich, tak aby ka(cid:352)de za- danie zosta(cid:175)o wykonane zgodnie z planem. 20 Poleć książkęKup książkę Przesta(cid:241) my(cid:258)le(cid:202) i zacznij dzia(cid:239)a(cid:202) Natomiast z(cid:175)e zarz(cid:167)dzanie czasem oznacza brak planowania, dez- organizacj(cid:171), dekoncentracj(cid:171) i brak samodyscypliny. Zapominamy o naszych zadaniach, lekcewa(cid:352)ymy je albo niew(cid:175)a(cid:321)ciwie je oce- niamy pod wzgl(cid:171)dem tego, ile czasu powinni(cid:321)my na nie przezna- czy(cid:250), wywo(cid:175)uj(cid:167)c w ten sposób efekt domina, który psuje wszystkie nasze pozosta(cid:175)e plany. Nie potrafimy przewidywa(cid:250) i nie groma- dzimy zasobów potrzebnych do wykonania danej pracy, co po- woduje opó(cid:350)nienia albo prowadzi do tego, (cid:352)e w ogóle nie robimy tego, co sobie zamierzyli(cid:321)my. Nie potrafimy okre(cid:321)li(cid:250) priorytetu poszczególnych aktywno(cid:321)ci i sp(cid:171)dzamy czas na robieniu rzeczy, które wcale nie s(cid:167) niezb(cid:171)dne, przez co nie realizujemy naszych planów (i cz(cid:171)sto nara(cid:352)amy si(cid:171) szefowi). W XXI wieku zachowanie równowagi mi(cid:171)dzy prac(cid:167) a (cid:352)yciem osobistym jest trudniejsze ni(cid:352) kiedykolwiek. Technologia, dzi(cid:171)ki której mo(cid:352)emy pracowa(cid:250) d(cid:175)u(cid:352)ej w ci(cid:167)gu dnia, a tak(cid:352)e du(cid:352)o do- st(cid:171)pnych opcji rozrywki sprawiaj(cid:167), (cid:352)e 24 godziny przestaj(cid:167) nam wystarcza(cid:250) na zrobienie wszystkiego, co by(cid:321)my chcieli. W tych trudnych warunkach z(cid:175)e zarz(cid:167)dzanie czasem sta(cid:175)o si(cid:171) norm(cid:167), a umiej(cid:171)tne — supermoc(cid:167), któr(cid:167) posiadaj(cid:167) tylko najbardziej o(cid:321)wiecone jednostki. A skoro nie potrafimy zarz(cid:167)dza(cid:250) czasem nawet podczas codzien- nych zada(cid:302), jak mamy uwierzy(cid:250) w to, (cid:352)e zdo(cid:175)amy znale(cid:350)(cid:250) czas na realizacj(cid:171) naszych wi(cid:171)kszych (cid:352)yciowych planów? 21 Poleć książkęKup książkę Sko(cid:241)cz to, co zacz(cid:200)(cid:239)e(cid:258) Przeszkody psychologiczne Przeszkody psychologiczne to wewn(cid:171)trzne, cz(cid:171)sto nie(cid:321)wiadome mechanizmy naszej psychiki, które dzia(cid:175)aj(cid:167) jak bariery utrudnia- j(cid:167)ce nam realizacj(cid:171) naszych planów. Do tych mechanizmów nale(cid:352)(cid:167): (1) lenistwo i niezdyscyplinowanie, (2) strach przed pora(cid:352)k(cid:167), od- rzuceniem i negatywn(cid:167) opini(cid:167) innych, (3) perfekcjonizm wynika- j(cid:167)cy z braku pewno(cid:321)ci siebie oraz (4) brak samo(cid:321)wiadomo(cid:321)ci. Te psychologiczne przeszkody maj(cid:167) (cid:350)ród(cid:175)o w nas samych; odbieraj(cid:167) nam ch(cid:171)(cid:250) do dzia(cid:175)ania i uniemo(cid:352)liwiaj(cid:167) nam realizacj(cid:171) naszych zada(cid:302). Lenistwo i niezdyscyplinowanie. To, (cid:352)e nie realizujemy naszych zamierze(cid:302), czasami ma banalnie prost(cid:167) przyczyn(cid:171): lenistwo i brak odpowiedniej dyscypliny. To lenistwo sprawia, (cid:352)e nie chce nam si(cid:171) wsta(cid:250) z kanapy i zacz(cid:167)(cid:250) pracowa(cid:250) nad wa(cid:352)nymi zadaniami, które przybli(cid:352)(cid:167) nas do naszych celów. Niezdyscyplinowanie po- woduje, (cid:352)e marnujemy czas na bezwarto(cid:321)ciowych rozrywkach i przyjemno(cid:321)ciach. Nawet gdy mamy opracowany plan dzia(cid:175)ania i przygotowali(cid:321)my sobie wszystkie potrzebne zasoby, brakuje nam si(cid:175)y woli i dyscypliny, (cid:352)eby zabra(cid:250) si(cid:171) do pracy i wykona(cid:250) j(cid:167) do ko(cid:302)ca. Wiemy bowiem, (cid:352)e to b(cid:171)dzie od nas wymaga(cid:250) po(cid:321)wi(cid:171)cenia (cho(cid:250) czasami tylko niewielkiego), i dochodzimy do wniosku, (cid:352)e to nie jest tego warte. Si(cid:175)a woli to energia, która pobudza nasze cia(cid:175)a, a dyscyplina od- powiednio koncentruje t(cid:171) energi(cid:171), dzi(cid:171)ki czemu konsekwentnie przybli(cid:352)amy si(cid:171) do naszych celów. Je(cid:352)eli nie znajdziemy sposobu na aktywowanie si(cid:175)y woli i dyscypliny, nasze cia(cid:175)a b(cid:171)d(cid:167) si(cid:171) wci(cid:167)(cid:352) znajdowa(cid:250) w stanie bezczynno(cid:321)ci i nigdy nie przejd(cid:167) do dzia(cid:175)ania. 22 Poleć książkęKup książkę Przesta(cid:241) my(cid:258)le(cid:202) i zacznij dzia(cid:239)a(cid:202) Strach przed pora(cid:349)k(cid:159), odrzuceniem i negatywn(cid:159) opini(cid:159) innych. Lara, ochotniczka pracuj(cid:167)ca w lokalnej organizacji walcz(cid:167)cej o do- st(cid:171)p do edukacji dla dzieci z ubogich rodzin, wpad(cid:175)a na pomys(cid:175), (cid:352)eby zorganizowa(cid:250) zbiórk(cid:171) pieni(cid:171)dzy, która pomo(cid:352)e jej zdoby(cid:250) wi(cid:171)cej sponsorów. Wypisa(cid:175)a sobie, co musi zrobi(cid:250) i z kim musi porozmawia(cid:250), (cid:352)eby wprowadzi(cid:250) ten pomys(cid:175) w (cid:352)ycie. Nie zd(cid:167)(cid:352)y(cid:175)a jednak nawet wykona(cid:250) pierwszego telefonu w tej sprawie — który by(cid:250) mo(cid:352)e rozpocz(cid:167)(cid:175)by efekt kuli (cid:321)nie(cid:352)nej — gdy straci(cid:175)a ca(cid:175)y zapa(cid:175). Zacz(cid:171)(cid:175)a si(cid:171) waha(cid:250): Co, je(cid:321)li zorganizuj(cid:170) t(cid:170) kampa- ni(cid:170), ale nikt si(cid:170) ni(cid:167) nie zainteresuje? Co, je(cid:321)li nasi liderzy spo(cid:174)eczni wes- pr(cid:167) mój pomys(cid:174), ale wszystko oka(cid:352)e si(cid:170) wielk(cid:167) klap(cid:167)? Co, je(cid:321)li ostatecznie wydamy wi(cid:170)cej pieni(cid:170)dzy, ni(cid:352) chcemy zebra(cid:250)?. Szybko porzuci(cid:175)a ten pomys(cid:175) i od razu poczu(cid:175)a si(cid:171) lepiej. Tym, co powstrzyma(cid:175)o Lar(cid:171) przed przej(cid:321)ciem do dzia(cid:175)ania, by(cid:175) strach przed odrzuceniem i pora(cid:352)k(cid:167), a tak(cid:352)e przed tym, (cid:352)e inni b(cid:171)d(cid:167) j(cid:167) surowo ocenia(cid:250). Rezygnacja z tego pomys(cid:175)u by(cid:175)a wi(cid:171)c dla niej aktem samoobrony i sposobem na to, by ustrzec si(cid:171) przed bólem pora(cid:352)ki. Nigdy nikogo o nic nie prosi(cid:175)a, wi(cid:171)c uczucie odrzucenia by(cid:175)o jej obce. A poniewa(cid:352) nigdy nie podj(cid:171)(cid:175)a si(cid:171) realizacji tego am- bitnego celu, nikt nie móg(cid:175) powiedzie(cid:250), (cid:352)e ponios(cid:175)a pora(cid:352)k(cid:171). Strach przed odrzuceniem, pora(cid:352)k(cid:167) i negatywn(cid:167) opini(cid:167) innych parali(cid:352)uje nas i sprawia, (cid:352)e boimy si(cid:171) cokolwiek zrobi(cid:250). Docho- dzimy do wniosku, (cid:352)e powstrzymuj(cid:167)c si(cid:171) przed dzia(cid:175)aniem, nie dopuszczamy do sytuacji, w której zrobiliby(cid:321)my co(cid:321), co mog(cid:175)oby zosta(cid:250) poddane ocenie. A je(cid:321)li nie mo(cid:352)na nas os(cid:167)dza(cid:250) ani ocenia(cid:250), to nie mo(cid:352)na nas równie(cid:352) odrzuci(cid:250). Je(cid:352)eli nie robimy nic w kie- runku tego, (cid:352)eby spe(cid:175)ni(cid:250) nasze marzenia — zw(cid:175)aszcza gdy s(cid:167) one 23 Poleć książkęKup książkę Sko(cid:241)cz to, co zacz(cid:200)(cid:239)e(cid:258) naprawd(cid:171) ambitne — to nie mo(cid:352)emy ponie(cid:321)(cid:250) pora(cid:352)ki. Niestety to rozumowanie jest obarczone powa(cid:352)nym b(cid:175)(cid:171)dem. Nie podejmuj(cid:167)c (cid:352)adnych dzia(cid:175)a(cid:302), ju(cid:352) na samym pocz(cid:167)tku negatywnie os(cid:167)dzamy i odrzucamy samych siebie. Ponie(cid:321)li(cid:321)my pora(cid:352)k(cid:171) w chwili, gdy uznali(cid:321)my, (cid:352)e nie warto nawet próbowa(cid:250). Perfekcjonizm wynikaj(cid:159)cy z braku pewno(cid:318)ci siebie. Paul ju(cid:352) od kil- ku lat szykuje si(cid:171), (cid:352)eby poprosi(cid:250) o awans. W(cid:175)o(cid:352)y(cid:175) sporo wysi(cid:175)ku w to, (cid:352)eby poszerzy(cid:250) swoj(cid:167) wiedz(cid:171) i umiej(cid:171)tno(cid:321)ci — wzi(cid:167)(cid:175) udzia(cid:175) w kilku seminariach, zdoby(cid:175) certyfikaty i zapisa(cid:175) si(cid:171) na studia po- dyplomowe. Chce, (cid:352)eby jego (cid:352)yciorys by(cid:175) idealny, bo wtedy sze- fostwo nie b(cid:171)dzie w stanie mu odmówi(cid:250), gdy poprosi o awans. Paul wyznaje przekonanie: albo perfekcyjnie, albo wcale. Min(cid:171)(cid:175)o kilka nast(cid:171)pnych lat, a on wci(cid:167)(cid:352) nie poruszy(cid:175) tematu awansu w rozmowie z szefem. Jego osi(cid:167)gni(cid:171)cia wci(cid:167)(cid:352) mu nie wy- starcza(cid:175)y — tak samo jak wcze(cid:321)niej. Jego perfekcjonizm, zrodzo- ny ze strachu, braku pewno(cid:321)ci siebie i przekonania, (cid:352)e nie jest do(cid:321)(cid:250) dobry, sprawi(cid:175)y, (cid:352)e Paul nie przeszed(cid:175) do dzia(cid:175)ania. Zamiast zrobi(cid:250) co(cid:321), co posunie go do przodu, skupi(cid:175) swoj(cid:167) energi(cid:171) na in- tensywnym planowaniu i d(cid:167)(cid:352)eniu do doskona(cid:175)o(cid:321)ci, co ostatecznie doprowadzi(cid:175)o do stagnacji. Kto(cid:321) z zewn(cid:167)trz móg(cid:175)by pomy(cid:321)le(cid:250), (cid:352)e Paul jest pracowity jak mrówka i konsekwentnie d(cid:167)(cid:352)y do swoich celów, ale rzeczywisto(cid:321)(cid:250) by(cid:175)a zupe(cid:175)nie inna: Paul jest wewn(cid:171)trznie zablokowany przez swój perfekcjonizm, przez co tak naprawd(cid:171) nie podejmuje (cid:352)adnych warto(cid:321)ciowych dzia(cid:175)a(cid:302). Brak samo(cid:318)wiadomo(cid:318)ci. To równie(cid:352) mo(cid:352)e by(cid:250) bariera psycholo- giczna utrudniaj(cid:167)ca przej(cid:321)cie do dzia(cid:175)ania. Nie lubimy pope(cid:175)nia(cid:250) b(cid:175)(cid:171)dów ani opuszcza(cid:250) naszej strefy komfortu, dlatego nie mamy 24 Poleć książkęKup książkę Przesta(cid:241) my(cid:258)le(cid:202) i zacznij dzia(cid:239)a(cid:202) okazji si(cid:171) dowiedzie(cid:250), jaki potencja(cid:175) w nas drzemie. Efekt jest taki, (cid:352)e wiele naszych zainteresowa(cid:302), pasji i talentów pozostaje ukry- tych. A gdy nie znamy w(cid:175)asnych mo(cid:352)liwo(cid:321)ci, tkwimy w przeko- naniu, (cid:352)e nie mamy szans na sukces, nawet je(cid:321)li spróbujemy co(cid:321) osi(cid:167)gn(cid:167)(cid:250). Nie realizujemy naszych planów i tkwimy w stagnacji — czasami przez ca(cid:175)e (cid:352)ycie. Co wi(cid:171)cej, nie wiemy, (cid:352)e wpadli(cid:321)my w pu(cid:175)apk(cid:171) stagnacji, bo tak naprawd(cid:171) nie zdajemy sobie sprawy, (cid:352)e nic nie robimy. (cid:351)yjemy w ci(cid:167)g(cid:175)ym p(cid:171)dzie, zadowoleni z tego, (cid:352)e dajemy z siebie wszystko. Ale gdyby(cid:321)my usun(cid:171)li z naszego (cid:352)ycia te wszystkie drobiazgi, które zajmuj(cid:167) nam czas, i zastanowili si(cid:171), jak wygl(cid:167)da nasze (cid:352)ycie z dalszej perspektywy, to zrozumieliby(cid:321)my, (cid:352)e unikamy robienia rzeczy zwi(cid:167)zanych z tym, co naprawd(cid:171) si(cid:171) liczy. I tak oto pozna(cid:175)e(cid:321) list(cid:171) przyczyn tego, (cid:352)e nie realizujemy naszych zamierze(cid:302). Na pocz(cid:167)tku czujemy ekscytacj(cid:171) i entuzjazm, które potem zmieniaj(cid:167) si(cid:171) w wymówki i wyja(cid:321)nienia. Zaczynamy od oczekiwa(cid:302), a ko(cid:302)czymy na szukaniu alibi. Zbyt cz(cid:171)sto nie zada- jemy sobie trudu, (cid:352)eby wyjrze(cid:250) poza najbli(cid:352)sze otoczenie, ponie- wa(cid:352) to, co mamy przed oczami, jest proste i wygodne. Cz(cid:171)(cid:321)(cid:250) nas nie chce wiedzie(cid:250), co jest dalej, bo boimy si(cid:171), (cid:352)e zaczniemy tego pra- gn(cid:167)(cid:250) i b(cid:171)dziemy musieli ci(cid:171)(cid:352)ko si(cid:171) napracowa(cid:250), (cid:352)eby tam dotrze(cid:250). Spróbuj zebra(cid:250) si(cid:171) na odwag(cid:171) i w imi(cid:171) w(cid:175)asnego osobistego roz- woju i szcz(cid:171)(cid:321)cia wyobrazi(cid:250) sobie, jak inaczej wygl(cid:167)da(cid:175)oby Twoje (cid:352)ycie, gdyby(cid:321) mia(cid:175) nawyk aktywnego dzia(cid:175)ania. 25 Poleć książkęKup książkę Sko(cid:241)cz to, co zacz(cid:200)(cid:239)e(cid:258) Co si(cid:218) stanie, gdy zaczniemy aktywnie dzia(cid:239)a(cid:202)? Ta droga jest trudniejsza, ale korzy(cid:321)ci, jakie mo(cid:352)e przynie(cid:321)(cid:250), s(cid:167) warte Twojego wysi(cid:175)ku. Je(cid:352)eli wyrobisz w sobie nawyk aktywnego dzia(cid:175)ania, zdo(cid:175)asz zwi(cid:171)kszy(cid:250) swoj(cid:167) wydajno(cid:321)(cid:250) i b(cid:171)dziesz maksy- malnie wykorzystywa(cid:250) ka(cid:352)d(cid:167) okazj(cid:171). Twoje cele zwi(cid:167)zane z nauk(cid:167) i karier(cid:167) stan(cid:167) si(cid:171) prawdziwymi (cid:352)yciowymi drogowskazami, a nie tylko mrzonkami i (cid:350)ród(cid:175)em narastaj(cid:167)cej frustracji. Je(cid:352)eli b(cid:171)dziesz konsekwentnie realizowa(cid:250) swoje zamierzenia, wp(cid:175)ynie to pozytywnie na Twoje relacje z lud(cid:350)mi. Kiedy dasz si(cid:171) pozna(cid:250) jako kto(cid:321), kto zawsze dotrzymuje s(cid:175)owa, zdob(cid:171)dziesz za- ufanie swoich prze(cid:175)o(cid:352)onych, wspó(cid:175)pracowników i podw(cid:175)adnych. A co wa(cid:352)niejsze, zbudujesz lepsze relacje z partnerem, dzie(cid:250)mi i przyjació(cid:175)mi. Ludzie b(cid:171)d(cid:167) darzy(cid:250) Ci(cid:171) zaufaniem, widz(cid:167)c, (cid:352)e do- trzymujesz s(cid:175)owa i robisz to, do czego si(cid:171) zobowi(cid:167)za(cid:175)e(cid:321). Co wi(cid:171)cej, konsekwentne realizowanie zamierze(cid:302) pomo(cid:352)e Ci zbudowa(cid:250) lepsze relacje z samym sob(cid:167). Zmusi Ci(cid:171) bowiem do lepszego poznania w(cid:175)asnych pragnie(cid:302), potrzeb, zdolno(cid:321)ci i l(cid:171)ków, dzi(cid:171)ki czemu b(cid:171)dziesz w stanie przej(cid:167)(cid:250) kontrol(cid:171) nad w(cid:175)asnym (cid:352)y- ciem, zamiast tylko by(cid:250) niewolnikiem swoich nie(cid:321)wiadomych l(cid:171)- ków i presji spo(cid:175)ecze(cid:302)stwa. Podsumowuj(cid:167)c, realizowanie planów jest pot(cid:171)(cid:352)nym po(cid:175)(cid:167)czeniem koncentracji, samodyscypliny, dzia(cid:175)ania i wytrwa(cid:175)o(cid:321)ci. To si(cid:175)a, która nas nap(cid:171)dza do osi(cid:167)gania ambitniejszych celów zawodo- wych, budowania lepszych relacji z lud(cid:350)mi i odczuwania wi(cid:171)kszej osobistej satysfakcji. 26 Poleć książkęKup książkę Przesta(cid:241) my(cid:258)le(cid:202) i zacznij dzia(cid:239)a(cid:202) Niestety ró(cid:352)ne przeszkody, zarówno w postaci szkodliwych tak- tyk, jak i przeszkód psychicznych, mog(cid:167) Ci uniemo(cid:352)liwia(cid:250) kon- sekwentne realizowanie Twoich zamierze(cid:302) i celów. Na pocz(cid:167)tku czujesz siln(cid:167) pasj(cid:171) i motywacj(cid:171) do dzia(cid:175)ania, ale z czasem Twój wewn(cid:171)trzny p(cid:175)omie(cid:302) s(cid:175)abnie i ga(cid:321)nie. Aby go na nowo rozpali(cid:250), musisz najpierw zrozumie(cid:250), co Ci(cid:171) powstrzymuje, a potem wy- posa(cid:352)y(cid:250) si(cid:171) w odpowiednie taktyki i narz(cid:171)dzia psychologiczne, które pomog(cid:167) Ci w kontynuowaniu podj(cid:171)tych dzia(cid:175)a(cid:302). Przypomnij sobie histori(cid:171) Esther, która wzi(cid:171)(cid:175)a urlop z my(cid:321)l(cid:167) o tym, aby w tym czasie poczyni(cid:250) wa(cid:352)ne kroki na drodze do za(cid:175)o- (cid:352)enia w(cid:175)asnej firmy, ale niestety nie zrealizowa(cid:175)a tego planu, bo uleg(cid:175)a pokusie przyjemnego sp(cid:171)dzania czasu, a strach przed od- rzuceniem i pora(cid:352)k(cid:167) zniech(cid:171)ci(cid:175) j(cid:167) do dzia(cid:175)ania. Zamiast wykorzy- sta(cid:250) ten czas na wyznaczenie sobie realistycznych celów i podj(cid:171)cie konkretnych dzia(cid:175)a(cid:302) na rzecz spe(cid:175)nienia swoich (cid:352)yciowych ma- rze(cid:302), ostatecznie powróci(cid:175)a do (cid:352)ycia, w którym nie by(cid:175)a szcz(cid:171)(cid:321)liwa. A teraz pomy(cid:321)l, co by by(cid:175)o, gdyby Esther by(cid:175)a (cid:321)wiadoma barier powstrzymuj(cid:167)cych j(cid:167) przed dzia(cid:175)aniem. Wyobra(cid:350) sobie, (cid:352)e nasza bohaterka wykorzysta(cid:175)a taktyki i narz(cid:171)dzia psychologiczne s(cid:175)u(cid:352)(cid:167)- ce do pokonania tych barier i za(cid:175)o(cid:352)y(cid:175)a doskonale prosperuj(cid:167)c(cid:167) firm(cid:171) oferuj(cid:167)c(cid:167) domowe wypieki. Co by si(cid:171) sta(cid:175)o? Ka(cid:352)dego dnia Esther budzi(cid:175)aby si(cid:171) podekscytowana i robi(cid:175)aby co(cid:321), co j(cid:167) pasjo- nuje. By(cid:175)aby blisko swojego synka i mog(cid:175)aby patrze(cid:250), jak ro(cid:321)nie. Mia(cid:175)aby (cid:352)ycie, o którym marzy(cid:175)a. Zastanów si(cid:171) przez chwil(cid:171), jak wygl(cid:167)da Twoja w(cid:175)asna historia. Czy konsekwentnie podejmujesz dzia(cid:175)ania, które przybli(cid:352)aj(cid:167) Ci(cid:171) do zdobycia tego, czego pragniesz? Czy raczej padasz ofiar(cid:167) tak- tyk i barier psychologicznych, które Ci to utrudniaj(cid:167)? 27 Poleć książkęKup książkę Sko(cid:241)cz to, co zacz(cid:200)(cid:239)e(cid:258) Je(cid:352)eli wybra(cid:175)e(cid:321) drug(cid:167) odpowied(cid:350), czytaj dalej. Na nast(cid:171)pnych stronach poznasz narz(cid:171)dzia, których potrzebujesz, i przeczytasz o sposobach na rozbudzenie wielkiej mocy dzia(cid:175)ania. Do zapami(cid:171)tania: (cid:120) Sztuka realizacji jest czym(cid:321), dzi(cid:171)ki czemu mo(cid:352)esz (cid:352)y(cid:250) tak, jak sobie wymarzy(cid:175)e(cid:321), zamiast godzi(cid:250) si(cid:171) na to, co masz teraz. (cid:120) Mo(cid:352)na powiedzie(cid:250), (cid:352)e sk(cid:175)ada si(cid:171) ona z czterech elementów: koncentracji, samodyscypliny, dzia(cid:175)ania i wytrwa(cid:175)o(cid:321)ci, a ka(cid:352)- dy z nich jest równie wa(cid:352)ny jak pozosta(cid:175)e. (cid:120) Jednak nie wystarczy tylko wiedzie(cid:250), (cid:352)e musisz co(cid:321) zrobi(cid:250), (cid:352)eby rzeczywi(cid:321)cie przej(cid:321)(cid:250) do dzia(cid:175)ania. Istniej(cid:167) wa(cid:352)ne po- wody, dla których cz(cid:171)sto nie ko(cid:302)czymy tego, co zacz(cid:171)li(cid:321)my — albo nawet w ogóle nie przechodzimy do dzia(cid:175)ania. Zasadniczo mo(cid:352)na je podzieli(cid:250) na dwie grupy: taktyki blo- kowania i przeszkody psychologiczne. (cid:120) Taktyki blokowania polegaj(cid:167) na nie(cid:321)wiadomym robieniu planów sprzecznych z tym, co chcemy osi(cid:167)gn(cid:167)(cid:250). S(cid:167) to: (1) wyznaczanie z(cid:175)ych celów, (2) prokrastynacja, (3) ulega- nie pokusom i czynnikom rozpraszaj(cid:167)cym uwag(cid:171) oraz (4) nieumiej(cid:171)tne zarz(cid:167)dzanie czasem. (cid:120) Przeszkody psychologiczne sprawiaj(cid:167), (cid:352)e nie podejmujemy dzia(cid:175)a(cid:302), bo nie(cid:321)wiadomie próbujemy chroni(cid:250) samych siebie. Oto one: (1) lenistwo i brak dyscypliny, (2) strach przed po- ra(cid:352)k(cid:167), odrzuceniem i negatywn(cid:167) opini(cid:167) innych, (3) perfek- cjonizm wynikaj(cid:167)cy z braku pewno(cid:321)ci siebie oraz (4) brak samo(cid:321)wiadomo(cid:321)ci. 28 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Skończ to, co zacząłeś. Sztuka samodyscypliny, czyli jak zabrać się do pracy i doprowadzić ją do końca
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: