Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00168 030459 24170935 na godz. na dobę w sumie
Skuteczne leczenie reumatyzmu - ebook/pdf
Skuteczne leczenie reumatyzmu - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 304
Wydawca: Vital Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8168-126-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> ogólne
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).

Autorka międzynarodowego bestsellera 'Program uzdrawiający układ odpornościowy' tym razem dzieli się opartym na naukowych dowodach programem przywracania zdrowia. Opiera się on na:

- eliminowaniu reumatoidalnego zapalenia oraz choroby zwyrodnieniowej stawów, jak również innych dolegliwości reumatycznych,

- leczeniu jelit, a w konsekwencji uzdrawianiu również stawów,

- redukcji stanu zapalnego bez konieczności przyjmowania leków.

Dzięki temu przewodnikowi w naturalny sposób wyeliminujesz chorobę i bez środków farmakologicznych odzyskasz pełnię zdrowia. Jest to tym bardziej istotne, że opisany w książce problem zdrowotny dotyczy dziesiątków milionów ludzi. Zdrowe stawy na dobre!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

DR SUSAN BLUM Michele Bender Przedmowa: dr Mark Hyman SKUTECZNE LECZENIE 3 naturalne kroki do zdrowych stawów polecane przez lekarza Redakcja: Mariusz Warda Skład: Tomasz Piłasiewicz PRojekt okładki: Aleksandra Lipińska tłumaczenie: Katarzyna Stolba Wydanie I BIAŁYSTOK 2019 ISBN 978-83-8168-125-4 Tytuł oryginału: Healing Arthritis: Your 3-Step Guide to Conquering Arthritis Naturally Copyright © 2017 by Susan Blum, M.D., All Rights Reserved. Printed by arrangement with Janis A. Donnaud Associates, Inc. through Graal Literary Agency. © Copyright for the Polish edition by Wydawnictwo Vital, Białystok 2018 All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadaczy praw autorskich. Książka ta zawiera porady i informacje odnoszące się do opieki zdrowotnej. Nie powinny one jednak zastępować porady lekarza ani dietetyka. Jeśli podejrzewasz u siebie problemy zdrowotne lub wiesz o nich, powinieneś skonsultować się z lekarzem, zanim rozpoczniesz jakikolwiek program poprawy zdrowia czy leczenia. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zaprezentowane w tej książce były rzetelne i aktualne podczas daty jej publikacji. Wydawca i autor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki dla zdrowia mogące wystąpić w wyniku stosowania zaprezentowanych w książce metod. 15-762 Białystok ul. Antoniuk Fabr. 55/24 85 662 92 67 – redakcja 85 654 78 06 – sekretariat 85 653 13 03 – dział handlowy – hurt 85 654 78 35 – www.vitalni24.pl – detal strona wydawnictwa: www.wydawnictwovital.pl Więcej informacji znajdziesz na portalu www.odzywianie24.pl PRINTED IN POLAND Dla wszystkich moich wspaniałych pacjentów, dzięki którym udało mi się stworzyć ten program, oraz dla wszystkich czytelników, którzy mogą teraz korzystać z efektów naszej współpracy. Spis treści Przedmowa Marka Hymana ...................................................... Wstęp .......................................................................................... 9 15 Część I: Wiesz, na co chorujesz? Rozdział 1. Reumatoidalne zapalenie stawów ........................ 37 Rozdział 2. Spondyloartropatia ................................................ 75 Rozdział 3. Osteoartroza .......................................................... 93 Rozdział 4. Inne reumatyczne choroby zapalne ..................... 115 Część II: Zdrowe jelita to zdrowe stawy Rozdział 5. Korelacja między zdrowiem układu pokarmowego a reumatyzmem................ 133 Rozdział 6. Jak poprawić kondycję układu pokarmowego ..... 173 Część III: Najpierw zadbaj o własne „podwórko” Rozdział 7. Dieta a stany zapalne ............................................ 223 Rozdział 8. Stres i traumatyczne doświadczenia, czyli dolewanie oliwy do ognia .............................. 271 Część IV: Trzyetapowy program leczenia reumatyzmu doktor Blum wszystkie elementy zdrowotnej układanki .......... 299 Rozdział 9. Moja historia, czyli jak dopasowałam Rozdział 10. Trzyetapowy program leczenia reumatyzmu wraz z wytycznymi postępowania ......................... 319 Etap 1. Dwutygodniowa dieta oczyszczająca dla chorych na reumatyzm ze zwiększoną przepuszczalnością jelitową ..................................... 319 Etap 2. Dwumiesięczna intensywna regeneracja układu pokarmowego .............................................. 343 Etap 3. Sześciomiesięczny program podtrzymujący osiągnięte rezultaty ........................ 361 Rozdział 11. Przepisy kulinarne ................................................. 409 Posłowie ....................................................................................... 457 Podziękowania ............................................................................. 459 O Autorce ................................................................................... 464 Bibliografia .................................................................................. 467 Dlaczego zdrowie układu pokarmowego Przedmowa jest tak istotne? Jednym z najważniejszych aspektów ochrony zdrowia w XXI wieku jest prawidłowa kondycja układu pokarmowego. Nad- mierna ilość wrogich mikrobów – bakterii i innych drobno- ustrojów – zasiedlających ludzki przewód pokarmowy związana jest z rozwojem wielu problemów medycznych. Przyczynia się między innymi do autyzmu, otyłości, cukrzycy, alergii, reuma- tyzmu, chorób autoimmunologicznych, depresji oraz niektó- rych nowotworów, chorób kardiologicznych, fibromialgii, eg- zemy i astmy. Niemal każdego dnia pojawiają się coraz nowsze doniesienia naukowe potwierdzające związek między zaburze- niami mikroflory jelitowej a rozwojem chorób przewlekłych, w tym wszelkiego rodzaju schorzeń reumatycznych o podłożu zapalnym. Chociaż medycyna zachodnia dokonała wielkich postępów w leczeniu chorób ostrych, czyli schorzeń, które nietrudno po- konać za pomocą antybiotyku w  pigułce, to niestety poległa z  kretesem, jeśli chodzi o  leczenie chorób przewlekłych, czy- li problemów zdrowotnych, które wracają jak bumerang, gdyż 9 ich pierwotnymi przyczynami są nieodpowiedni tryb życia, stres i niezrównoważona dieta. W połowie XIX wieku francuski che- mik i mikrobiolog Louis Pasteur – najbardziej znany z opracowa- nia metody konserwacji pożywienia poprzez obróbkę termiczną (proces ten nazywany jest od jego nazwiska pasteryzacją) – od- krył, że bakterie przyczyniają się do rozwoju infekcji. Niemal sie- demdziesiąt pięć lat później szkocki biolog Aleksander Fleming wynalazł antybiotyki zwalczające infekcje. Taka nieskompliko- wana „przyczynowo-skutkowa” forma leczenia – jeden szczep bakterii, jedna choroba, jeden antybiotyk – sprawdzi się w przy- padku infekcji, ale w przypadku choroby przewlekłej już nie. Mimo że nieustannie próbujemy znaleźć lekarstwo na cho- roby chroniczne (choroby układu sercowo-naczyniowego, cho- roby autoimmunologiczne oraz demencję), nasze wysiłki cią- gle idą na marne! Historia medycyny przypomina poszukiwanie Świętego Graala – swoistego leku na całe zło. Niestety tym spo- sobem dojdziemy donikąd, ponieważ choroby przewlekłe są kon- sekwencją skomplikowanych interakcji zachodzącymi między naszymi genami, uwarunkowaniami życiowymi i czynnikami śro- dowiskowymi. Cudowny lek nie istnieje. Dlatego musimy doko- nać permanentnej zmiany trybu życia. Wielu badaczy zaczęło określać układ pokarmowy mianem „drugiego mózgu”. Owa koncepcja została wspaniale odzwier- ciedlona między innymi w publikacjach: Zdrowie zaczyna się w  brzuchu autorstwa Justina i  Eriki Sonnenburgów, Zdrowa Głowa Davida Perlmuttera, Dobre bakterie Robynne Chutkan oraz Zadbaj o równowagę mikroflory jelitowej Gerarda E. Mulli- na. Dbanie o kondycję układu pokarmowego to coś więcej niż zapobieganie zgadze lub dokuczliwym wzdęciom. Od zdrowia układu pokarmowego zależy zdrowie całego organizmu i prawi- 10 Skuteczne leczenie reumatyzmu Przedmowa dłowe funkcjonowanie wszystkich układów i narządów, które się w nim znajdują. W związku z powyższym – podobnie jak doktor Blum – niemal zawsze zaczynam leczenie pacjentów cierpiących na schorzenia przewlekłe od doprowadzenia ich układu pokar- mowego do równowagi za pomocą programu regeneracyjnego, przypominającego ten zaprezentowany w niniejszej publikacji. O wiele łatwiej jest uzmysłowić sobie, jak ważne są zdrowe jelita i żołądek, jeśli zdamy sobie sprawę, że układ pokarmowy zasiedlony jest przez populację wielu trylionów drobnoustrojów – półtora kilograma żywej wagi – składającą się z tysiąca różnych szczepów bakterii. Co ciekawe, w naszym ciele występuje około dwudziestu tysięcy genów, co w porównaniu do dwóch (lub wię- cej) milionów genów bakteryjnych wydaje się kroplą w morzu! Można porównać układ pokarmowy do ogromnego zakła- du produkcyjnego, w którym następuje trawienie, wytwarza- ne są witaminy i hormony. Tu wydalane są toksyny i tu po- wstają substancje regenerujące. Zdrowie układu pokarmowego zależy przede wszystkim od optymalnego trawienia, wchłania- nia i przyswajania składników odżywczych. Jednak wszystkie te procesy uzależnione są od wielu innych czynników. Flora bak- teryjna zasiedlająca nasze jelita jest jak las tropikalny – to zróż- nicowany i współzależny ekosystem, i od jej równowagi zale- ży równowaga wewnętrzna całego organizmu. Nadmierna ilość wrogich mikrobów (pasożytów, drożdżaków lub „złych” bakte- rii) lub niedostateczna ilość pożytecznych szczepów bakteryj- nych (na przykład z rodzaju Lactobacillus czy Bifidobacteria) może wywoływać poważne konsekwencje zdrowotne. Skuteczne leczenie reumatyzmu autorstwa doktor Susan Blum jest rewelacyjnym przewodnikiem prowadzącym do samodziel- nego osiągnięcia optymalnego stanu zdrowia. Z niniejszej pu- 11 blikacji dowiesz się, jak usunąć pierwotne przyczyny wszelkich schorzeń reumatycznych, zahamować powstawanie stanów za- palnych i złagodzić bóle stawów. Znajdziesz w niej przejrzystą mapę prowadzącą do pełni zdrowia, z której z powodzeniem skorzystały miliony osób cierpiących na reumatyzm. Doktor Blum proponuje czytelnikom skuteczne metody na radzenie sobie z chorobą, a nawet doprowadzenie do remisji schorzeń o podłożu reumatycznym, poprzez zoptymalizowanie funkcjo- nowania układu pokarmowego za pomocą odpowiednio do- branej diety, suplementów i ćwiczeń relaksacyjnych. Ponieważ sama zmagała się z reumatyzmem, miała ogromną motywację, żeby znaleźć nie tylko przyczynę swojej choroby, lecz także sku- teczne lekarstwo. Na szczęście odniosła sukces na obu polach i pokonała chorobę dzięki autorskiemu programowi leczenia przedstawionemu na kartach niniejszej książki. Należy pamiętać, że optymalna równowaga układu pokar- mowego uzależniona jest przede wszystkim od diety bogatej w błonnik oraz zdrowe białka i tłuszcze. Do dobrych tłuszczów o  korzystnym wpływie na mikroflorę jelitową należą kwasy omega-3 i jednonienasycone kwasy tłuszczowe, które znajdują się między innymi w oliwie z oliwek extra virgin, owocach awo- kado i migdałach. Natomiast tłuszcze o działaniu prozapalnym, takie jak kwasy omega-6 znajdujące się w olejach roślinnych, przyczyniają się do przerostu wrogich szczepów bakteryjnych, a w konsekwencji – do nadwagi i rozwoju rozmaitych schorzeń. Ponadto niezwykle istotny dla zdrowia mikroflory jelitowej jest niczym niezakłócony sen (minimum siedem do ośmiu godzin). Inną istotną praktyką jest codzienny relaks w ulubionej formie, ponieważ nasze myśli i emocje mają kolosalny wpływ na równo- wagę flory bakteryjnej jelit. Jeżeli cierpisz na schorzenia o pod- 12 Skuteczne leczenie reumatyzmu Przedmowa łożu zapalnym lub reumatycznym i szukasz skutecznej alterna- tywy do leczenia farmakologicznego, która koncentruje się na wyeliminowaniu pierwotnych przyczyn choroby, a nie jej skut- ków, to znajdziesz ją w niniejszej publikacji. Lek. n. med. Mark Hyman, dyrektor medyczny Ośrodka Medycyny Funkcjonalnej przy Klinice w Cleveland, założyciel Ośrodka UltraWellness i dziesięciokrotny zdobywca tytułu najpoczytniejszego autora na liście New York Timesa. Wstęp Oto otrzeźwiające statystyki – średnio jedna na cztery osoby w tej chwili cierpi na reumatyzm! To przeszło 54 miliony dorosłych Amerykanów, czyli 22 procent całej populacji Stanów Zjedno- czonych. To nie koniec. Szacuje się, że do roku 2030 w skali globu liczba ta wzrośnie do 580 milionów. (Wiem, że trudno w to uwierzyć, gdyż reumatyzm kojarzy się z przypadłością wie- ku podeszłego). Dwie trzecie pacjentów będą stanowiły kobiety. Chorzy na reumatyzm zazwyczaj skarżą się na dokuczliwe bóle stawów oraz przewlekłe stany zapalne, co w przypadku połowy zdiagnozowanych pacjentów wiąże się z ograniczeniem sprawno- ści fizycznej. Niemożność zachowania aktywności fizycznej pro- wadzi do dalszych powikłań zdrowotnych, między innymi do rozwoju cukrzycy, otyłości oraz chorób kardiologicznych. Statystki są szokujące, aczkolwiek dla chorego na reumatyzm nie mają większego znaczenia. Liczy się jakość życia każdego czło- wieka. Od niemal dwudziestu lat jestem lekarzem praktykują- cym medycynę funkcjonalną i czołowym ekspertem w tej dzie- dzinie i widziałam setki chorych cierpiących na reumatyzm, czyli schorzenie, które charakteryzuje się przewlekłymi bólami i zapa- 15 leniem stawów. Gdy prowadziłam samodzielną praktykę lekarską, niejednokrotnie miałam do czynienia z pacjentami cierpiącymi na tę chorobę, a dziś jako założycielka i dyrektorka ośrodka zdro- wia Blum Center for Health w Rye Brook w stanie Nowy Jork stykam się z nimi znacznie częściej. Prowadziłam tysiące pacjentów cierpiących na choroby zapal- ne, w tym na rozmaite schorzenia reumatyczne, i przekonałam się, że medycyna funkcjonalna sprawdza się znacznie lepiej w leczeniu przyczyn tej potencjalnie paraliżującej choroby niż medycyna kon- wencjonalna. Ta pierwsza skupia się na całym człowieku, nie tylko na fizycznych objawach jego choroby. Osobiście uważam, że medy- cyna funkcjonalna jest specjalistyczną dziedziną medycyny integra- cyjnej, która obejmuje rozmaite komplementarne formy leczenia. Chodzi między innymi o akupunkturę, homeopatię, medycynę integrującą ciało i umysł oraz terapię czaszkowo-krzyżową. Czę- sto porównuję specjalistę z dziedziny medycyny funkcjonalnej do detektywa, który gromadzi wszelkie poszlaki zarówno z przeszło- ści pacjenta (chce wiedzieć, skąd pacjent pochodzi, w jakiej rodzi- nie się wychowywał, analizuje historię jego chorób i ewentualnych traumatycznych doświadczeń, etc.), jak i z czasów obecnych (bada środowisko, w którym pacjent żyje, jego krąg znajomych oraz rela- cje z innymi, poziom stresu, aktywności fizycznej, dietę – nie tylko rodzaj spożywanej żywności, ale również jej jakość – nawyki zwią- zane ze snem, dolegliwości oraz inne istotne czynniki). Uzbrojony w powyższe informacje, próbuje dociec, co i dlaczego nie funk- cjonuje prawidłowo w naszym organizmie (stąd nazwa medycyna funkcjonalna). Widzisz zatem, że to zupełnie inne podejście do le- czenia oraz inny sposób praktykowania medycyny klinicznej. Przeciwnie – medycyna konwencjonalna koncentruje się przede wszystkim na leczeniu objawów choroby poprzez stosowanie sil- 16 Skuteczne leczenie reumatyzmu Wstęp nych środków przeciwbólowych oraz leków immunosupresyjnych, po to, by te symptomy zamaskować. Owszem, leki mogą tymcza- sowo zredukować poczucie dyskomfortu i są niezwykle potrzeb- ne oraz pomocne w przypadku nagłego nasilenia się dolegliwości bólowych. Jednak nie usuwają przyczyn choroby. Uwielbiam ar- gumentować tę tezę, przytaczając analogię zaproponowaną przez doktora Sidneya Bakera, słynnego specjalistę z dziedziny medy- cyny prewencyjnej, którego często tytułuje się mianem ojca me- dycyny funkcjonalnej. Baker mawiał: „Gdy siedzisz na pinezce, uśmierzenie bólu nie załatwi sprawy. Jedynym rozwiązaniem jest znalezienie pinezki i jej usunięcie”. Podobnie jest w przypadku reumatyzmu, celem leczenia tego schorzenia jest znalezienie „pinezki” (lub pinezek), która jest przyczyną bolesnych, często wyniszczających dolegliwości, i jej usunięcie. Na kartach niniejszej książki podpowiem ci, jak ją zlokalizować i wyjąć. Kolejną zasadniczą wadą farmakoterapii jest jej wyniszczający wpływ na cały układ pokarmowy – od jamy ustnej poczynając, na jelitach kończąc. Choć trudno w to uwierzyć, powierzchnia jelit jest tak duża, jak kort do tenisa. Ponieważ 70 procent ukła- du odpornościowego zlokalizowane jest w jelitach, zaburzenia funkcjonowania układu pokarmowego mogą mieć poważne ne- gatywne konsekwencje zdrowotne. Dolegliwości ze strony ukła- du pokarmowego mogą prowadzić do nasilenia bólów stawów, wywoływać stany zapalne oraz przyczyniać się do rozwoju cho- rób autoimmunologicznych. Układ pokarmowy to jedna z tych „pinezek”, którą trzeba się zająć w pierwszej kolejności, żeby po- konać reumatyzm. W 2013 roku w trakcie promocji mojej pierwszej książki za- tytułowanej Program uzdrawiający układ odpornościowy wzięłam 17 udział w programie telewizyjnym The Dr. Oz Show i pojawia- łam się w innych mediach, żeby propagować moją metodę le- czenia chorób zapalnych. W rezultacie liczba pacjentów zgła- szających się do mojego gabinetu drastycznie wzrosła. Jeszcze bardziej szokujący był fakt, że większość z nich cierpiała na reu- matyzm! Mnóstwo osób miało reumatoidalne zapalenie stawów, wiele cierpiało na łuszczycowe zapalenie stawów albo zmagało się z rozmaitymi chorobami autoimmunologicznymi, takimi jak toczeń rumieniowaty układowy (potocznie liszaj) i zespół Sjögrena. Oprócz licznych chorych cierpiących na bóle będące konsekwencją zwyrodnienia kości i stawów (osteoartrozy), byli też pacjenci, którzy mieli obrzęki stawów, chociaż nie zdiagno- zowano u nich żadnej z powyższych chorób. Pracowałam i nawiązywałam z nimi bliższe relacje, chciałam też podnieść jakość ich życia i zdawałam sobie sprawę, że cho- rzy cierpiący na reumatyzm potrzebują unikalnego programu leczenia – ukierunkowanego przede wszystkim na łagodzenie bólów stawów i bazującego na najnowszych osiągnięciach nauki – który koncentrowałby się na regeneracji układu pokarmowe- go. Uświadomiłam sobie również, że osoby cierpiące na prze- wlekłe schorzenia o podłożu zapalnym potrzebują programu, który zapewniłby im osiągnięcie optymalnego zdrowia oraz umoż- liwił utrzymanie osiągniętych rezultatów. Od czasu wydania mo- jej pierwszej książki pojawiło się mnóstwo nowych badań, które potwierdzają słuszność tego, co my, lekarze praktykujący medy- cynę funkcjonalną, robiliśmy dla swoich pacjentów od lat, czy- li konieczność skupienia się na kondycji układu pokarmowego, ponieważ to on przyczynia się do rozwoju chorób reumatycz- nych i powstawania stanów zapalnych. W tym samym czasie udało mi się zdobyć mnóstwo cennych informacji związanych 18 Skuteczne leczenie reumatyzmu Wstęp z zapobieganiem nawrotom choroby. I chociaż nadal uważam moją pierwszą książkę za złoty standard w leczeniu wszystkich chorób autoimmunologicznych oraz zapalnych, postanowiłam stworzyć innowacyjny program specjalnie na potrzeby leczenia reumatyzmu, który zaprezentuję na łamach niniejszej publika- cji. Z doświadczenia wiem, że jest on skuteczny, ponieważ za- stosowałam go u wszystkich moich pacjentów. Zapewniam cię, że mój program działa, bo przetestowałam go na własnej skórze. W mojej poprzedniej książce przytoczyłam historię o tym, jak wyleczyłam się z zapalenia tarczycy, czyli choroby Hashi- moto. Dzięki przestrzeganiu założeń medycyny funkcjonalnej w trakcie leczenia autoimmunologicznego zapalenia gruczołu tarczycy rozwiązały się również inne moje problemy. Udało mi się oczyścić organizm z metali ciężkich, głównie z rtęci, oraz wy- eliminować wzdęcia i zaparcia, które doskwierały mi od czasów dzieciństwa. Ta swoista podróż terapeutyczna odegrała kluczo- wą rolę podczas tworzenia mojej autorskiej metody leczenia, która została szczegółowo opisana we wspomnianej wyżej książ- ce. Dzięki odpowiedniej diecie, regularnej aktywności fizycznej oraz stosowaniu technik relaksacyjnych mój stan zdrowia przez pięć lat utrzymywał się na optymalnym poziomie. Ale – cytu- jąc słowa z piosenki Beautiful Boy Johna Lennona – „Życie skła- da się z tego, co dzieje się wtedy, gdy planujemy coś innego”. W moim przypadku życie pokrzyżowało moje plany, przyno- sząc mi nie jedno, ale dwa druzgocące doświadczenia. Pierwsze z nich miało miejsce, gdy mój dziewiętnastoletni syn – podczas wyczynów na deskorolce – doznał poważnego wypadku, który spowodował rozległy uraz mózgu. Noce, gdy spanikowana czuwałam w szpitalu przy jego łóżku, były najgorszymi doświad- czeniami w moim życiu. Później przez tygodnie, miesiące i lata ży- 19 łam w strachu, patrząc na to, jak moje dziecko mozolnie próbuje wrócić do normalnego funkcjonowania. To zdarzenie przytrafiło się zaraz po tym, jak uruchomiłam własny ośrodek zdrowia Blum Center for Health, gdzie moi pacjenci mieli dostęp do innowacyj- nych metod leczenia z zakresu medycyny funkcjonalnej, a jedno- cześnie mieli okazję nauczyć się, jak dokonać trwałej zmiany stylu życia, niezbędnej do osiągnięcia optymalnego zdrowia. Żeby uła- twić im to zadanie, mój ośrodek oferuje cały szereg kursów, od go- towania do ćwiczeń integrujących ciało, ducha i umysł. Na dodatek – jakby jeszcze mi było mało – pracowałam nad pierwszą książką. Chociaż uruchomienie ośrodka zdrowia i pisanie książek napawały mnie wielkim entuzjazmem, oba przedsięwzięcia były ogromnym wyzwaniem, a jak wiadomo, nawet dobry stres, to jednak stres. Byłam tak zajęta, że zaniedbałam systematyczną medytację, z której latami czerpałam korzyści. Następnie stopniowo ode- szłam od przestrzegania diety oczyszczającej i zaczęłam jeść nie- wielkie ilości nabiału i glutenu oraz pić więcej kawy i alkoholu. Na domiar złego moje dotąd regularne i relaksujące treningi, za- jęcia jogi i długie spacery na łonie natury stały się coraz bardziej sporadyczne. Krótko mówiąc, przestałam o siebie dbać. Gdyby wypadek mojego syna był jednym przełomowym wy- darzeniem w moim życiu, jestem przekonana, że w końcu wróci- łabym do zdrowych zmysłów oraz stylu życia i ponownie zaczę- łabym respektować potrzeby własnego ciała, tak jak to robiłam przez lata. Niestety nagle, na skutek rozległego udaru, zmarł mój ojciec. Szok związany z jego nieoczekiwaną śmiercią w wieku sie- demdziesięciu siedmiu lat oraz konflikt dotyczący podziału masy spadkowej, który wywiązał się między moją matką a resztą ro- dzeństwa, były wyjątkowo bolesne. Cały kolejny rok był niezwy- kle intensywny. Jak wiele innych kobiet w takich sytuacjach, wie- 20 Skuteczne leczenie reumatyzmu Wstęp działam, że moja rodzina nie da sobie rady beze mnie, dlatego musiałam wziąć się w garść, żeby wspierać wszystkich pozosta- łych. Nadal pracowałam, przyjmowałam pacjentów i prowadzi- łam ośrodek zdrowia. Starałam się trzymać emocje na wodzy pod- czas sprawowania opieki nad dziećmi, koiłam ich ból po stracie ukochanego dziadka i próbowałam wypracować jakiś kompro- mis pomiędzy moją matką a rodzeństwem, żeby załagodzić spory, które zwykle pojawiają się po śmierci bliskiej osoby. Jednak po jakimś czasie – gdy emocje opadły i wszystko zaczęło wracać do normalności – negatywne konsekwencje stresu, który wytrącił mój organizm z równowagi, zaczęły dawać o sobie znać. Wróciły wzdęcia i zaparcia, ponadto od czasu do czasu, podczas zginania lub zaciskania, moje palce były bolesne i obrzęknięte. Nie przejmowałam się tym zbytnio, aż pewnego ranka po prze- budzeniu zauważyłam, że moje lewe oko jest całe przekrwione i obolałe. Wtedy naprawdę się przeraziłam. Po wizycie u okuli- sty okazało się, że mam zapalenie nadtwardówki, czyli cienkiej warstwy tkanki, która znajduje się pomiędzy spojówką a warstwą tkanki stanowiącą białko oka. Gdy zaczęłam szukać informacji na ten temat, odkryłam, że ta przypadłość może być związana z reu- matoidalnym zapaleniem stawów. Jestem przekonana, że zapalenie nadtwardówki w moim przy- padku było spowodowane przez traumatyczne przeżycia, któ- rych doświadczyłam. Trauma i  stres są częścią naszego życia. Tracimy rodziców i rodzeństwo. Niektórzy tracą również dzieci. Mnóstwo osób traci pracę albo się rozwodzi. Nic dziwnego, że stres i choroby idą ze sobą w parze. Podczas lektury rozdziału ósmego zatytułowanego „Stres i traumatyczne doświadczenia, czyli dolewanie oliwy do ognia” oraz dziewiątego „Moja historia, czyli jak dopasowałam wszyst- 21 kie części zdrowotnej układanki” dowiesz się, jak wyleczyłam się z reumatyzmu. Musiałam przede wszystkim zająć się zdrowiem układu pokarmowego oraz zrozumieć i przepracować trauma- tyczne doświadczenia, które mnie spotkały. Po drugie, musia- łam zadbać o własne dobro emocjonalne – nie tylko doraźnie, ale kompleksowo, żeby zachować dobrą kondycję psychiczną na stałe. Zaczęłam zwracać uwagę na to, co jem, przyjmowałam odpowiednie suplementy, dbałam o higienę psychiczną i uczy- łam się, jak radzić sobie ze stresem. Fakt, że jestem lekarzem, nie oznacza wcale, że mój proces po- wrotu do zdrowia był łatwy i przyjemny. Wręcz przeciwnie. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ dzięki tym przeciwnościom oraz wcześniejszym doświadczeniom z pa- cjentami udało mi się stworzyć niniejszą książkę. Mój autorski program leczenia reumatyzmu w niej zawarty okazał się na tyle skuteczny, że po upływie zaledwie dwóch tygodni zaobserwowa- łam wyraźną poprawę swojego stanu zdrowia. Dawno – ba, nigdy dotąd – nie czułam się tak dobrze, a ponadto mogłam utrzymać ten stan na dłużej. Dziś nie mam żadnych dolegliwości. Mogę cieszyć się życiem – a nawet od czasu do czasu wypić lampkę wina – i nie muszę się martwić ewentualnymi nawrotami choro- by. Tego samego życzę tobie. Zanim przejdę do szczegółowego omówienia mojego progra- mu leczenia reumatyzmu, chciałabym poświęcić trochę czasu na przybliżenie natury tej choroby. Wiele osób – w tym sami cho- rzy – tak naprawdę niewiele wie na temat reumatyzmu. Naj- większym nieporozumieniem jest przeświadczenie, że to choro- ba, która dotyka wyłącznie osoby starsze. Niestety mija się ono z prawdą. W latach 2010-2012 7,3 procent Amerykanów z gru- py wiekowej od 18 do 44 lat przyznało, że stwierdzono u nich 22 Skuteczne leczenie reumatyzmu Wstęp reumatyzm. Według Amerykańskich Ośrodków Kontroli i Pro- filaktyki Chorób (US Centers for Disease Control and Preven- tion) w grupie wiekowej od 45. do 64. roku życia wskaźnik ten wzrósł do 30,3 procent. To niemal jedna trzecia Amerykanów w wieku średnim! Istnieje wiele rodzajów reumatyzmu i można je przyporządkować do trzech głównych kategorii: 1. Reumatyczne choroby zapalne. Do tej kategorii zalicza się kil- kanaście chorób autoimmunologicznych, jednak najbardziej powszechne i najlepiej znane jest reumatoidalne zapalenie sta- wów (RZS), gdyż dotyka niemal 68 milionów ludzi na ca- łym świecie. Szacuje się, że to najczęściej występująca cho- roba autoimmunologiczna (w tej chwili cierpi na nią około 1 procenta populacji Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Bry- tanii). Kobiety zapadają na RZS trzy razy częściej niż mężczyź- ni. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w ciągu dziesięciu lat od postawienia diagnozy co najmniej 50 pro- cent chorych nie będzie w stanie utrzymać pracy na cały etat. Ta kategoria obejmuje też inne autoimmunologiczne zapalne choroby stawów, między innymi łuszczycowe zapalenie sta- wów i zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, jak rów- nież choroby autoimmunologiczne, takie jak toczeń, zespół Sjögrena, twardzina układowa oraz fibromialgia, w przebiegu których jednym z częstszych objawów jest zapalenie stawów. Ponadto wyróżnia się jeszcze niespecyficzne (o nieokre- ślonej przyczynie) zapalenie stawów, należące do coraz licz- niejszej kategorii chorób reumatycznych, które cechują się brakiem jednoznacznych objawów świadczących o wystę- powaniu konkretnej jednostki chorobowej. Mamy z nim do czynienia, gdy lekarz nie potrafi stwierdzić, na jaki ro- dzaj reumatyzmu cierpimy. W związku z powyższym nie- 23 specyficzne zapalenie stawów jest traktowane jak wczesne stadium reumatyzmu o podłożu zapalnym. U 30 procent chorych cierpiących na niespecyficzne zapalenie stawów po jakimś czasie rozwinie się reumatoidalne zapalenie sta- wów, dlatego niezwykle ważne jest wdrożenie odpowiednie- go programu leczenia – podobnego do tego opracowanego przeze mnie – zanim dojdzie do progresji choroby. (Wielu pacjentów zgłaszających się do mojego gabinetu z niespecy- ficzną formą reumatyzmu przyznaje, że lekarz reumatolog doszedł do wniosku, że cierpią na wczesne reumatoidalne zapalenie stawów i przepisał im silne leki, chociaż nie otrzy- mali jednoznacznej diagnozy). 2. Osteoartroza. Ten dość powszechnie występujący rodzaj reu- matyzmu, który potocznie określany jest mianem zwyrod- nieniowej choroby stawów, zwykle rozwija się na skutek uszkodzenia stawu w wyniku albo poważnego urazu, albo jego nadmiernej eksploatacji. Zwyrodnienia stawów mogą być konsekwencją uprawiania sportu (na przykład po latach biegania lub grania w tenisa), choroby zawodowej (praca siedząca lub przed komputerem) albo wypadku (uraz nad- garstka na skutek upadku na stoku narciarskim). Chociaż powszechnym czynnikiem ryzyka wystąpienia osteoartro- zy są urazy mechaniczne, z najnowszych badań wynika, że otyłość, cukrzyca oraz dieta bogata w cukier i tłuszcze pro- zapalne (odzwierzęce tłuszcze nasycone oraz przetworzo- ne tłuszcze uwodornione) mają większy wpływ na rozwój tego schorzenia, jak również na natężenie dolegliwości bólo- wych. U chorych cierpiących na osteoartrozę zwykle obser- wuje się charakterystyczne zwyrodnienia stawów, widoczne na zdjęciach rentgenowskich. 24 Skuteczne leczenie reumatyzmu Wstęp 3. Reumatyzm będący konsekwencją przebytej infekcji. Może to być infekcja bakteryjna (na przykład borelioza), wirusowa lub reakcja na infekcję, do której doszło w innej części ciała (reumatyzm reaktywny). W takich przypadkach należy wy- leczyć pierwotną przyczynę infekcji. Chociaż ten rodzaj reu- matyzmu nie będzie szczegółowo omawiany na łamach ni- niejszej książki, wspomnę o nim pokrótce, gdy będzie mowa o sposobach określania, na jaką formę reumatyzmu cierpimy. Mój program leczenia reumatyzmu koncentruje się głów- nie na reumatycznych chorobach zapalnych i zwyrodnieniu stawów oraz pomaga potwierdzić lub wykluczyć, czy cierpi- my na reumatyzm będący konsekwencją przebytej infekcji. Z mojego doświadczenia wynika, że różne rodzaje reuma- tyzmu mogą zaatakować jeden staw, i byłam świadkiem, jak zwyrodnienie stawów przerodziło się w reumatoidalne za- palenie stawów, ponieważ reakcja autoimmunologiczna or- ganizmu wywoływała dodatkowe stany zapalne. Jedno jest pewne – stany zapalne nasilają bóle stawów. Ale niezależnie od tego, na jaki rodzaj reumatyzmu cierpisz, dzięki prze- strzeganiu zasad mojego programu twoje samopoczucie ule- gnie poprawie do tego stopnia, że będziesz mógł zreduko- wać dawkę przyjmowanych leków. Jak korzystać z niniejszej książki? Po latach leczenia i prowadzenia pacjentów oraz zmagania się z własną chorobą autoimmunologiczną uświadomiłam sobie, że na początku każdy chory stara się przestrzegać wszystkich za- leceń. Sęk w tym, że niewielu z nich robi to na dłuższą metę. 25 Dlatego warto wdrożyć długoterminowy program zdrowotny, który sprawi, że staniemy się bardziej odporni, po to, by w ob- liczu trudności życiowych nie doszło do nawrotu choroby. Z ni- niejszej publikacji dowiesz się, jak wyrwać się z błędnego koła napędzanego przez stres, rozwiązać problemy ze strony układu pokarmowego i złagodzić wynikające z nich bóle stawów oraz nauczysz się, jak słuchać swojego ciała, dbać o swoje potrzeby i dobrostan. Treść książki utkana została z autentycznych hi- storii osób – jak również mojej własnej – z którymi pracowa- łam i którym pomogłam wyleczyć się z rozmaitych form reuma- tyzmu. Przytoczyłam ich doświadczenia, wzloty i upadki oraz szczegółowy program leczenia. Pragnę, by każdy czytelnik mógł odnaleźć w nich siebie, identyfikować się z opowieściami po- szczególnych pacjentów oraz czerpać z nich inspirację i nadzie- ję, że on także będzie mógł poczuć się lepiej. Część pierwsza „Wiesz, na co chorujesz?” opisuje różne rodza- je reumatyzmu – czym charakteryzują się poszczególne z nich, co według najnowszego stanu wiedzy jest ich przyczyną oraz ja- kie są dostępne metody leczenia. Zaprezentuję wszystkie rodzaje tej choroby, ponieważ uważam, że kluczową kwestią dla każde- go pacjenta jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, dlaczego na nią zapadł. I nawet jeśli twój lekarz nie ma dostępu do najnow- szych wyników badań, to my mamy i dużo wiemy o przyczynach zapalenia i bólów stawów. Celem niniejszej książki jest zapro- ponowanie programu leczenia, który usunie pierwotną przyczy- nę reumatyzmu, gdyż to jedyny sposób na całkowite wylecze- nie się z tej choroby. Mając to na uwadze, warto zapoznać się z dowodami naukowymi, na których bazuje program zawarty w niniejszej publikacji – albo przynajmniej mieć świadomość, że takowe dowody istnieją. Ponadto postaram się opisać różne 26 Skuteczne leczenie reumatyzmu Wstęp rodzaje reumatyzmu, żeby łatwiej nam było stwierdzić, na jaki z nich cierpimy. Warto na przykład wiedzieć, czym różni się za- palenie stawów od zwyrodnienia stawów, bo chociaż mają po- dobny przebieg i leczy się je zbliżonymi metodami, są między nimi istotne różnice. Jak wykorzystać informacje zawarte w części pierwszej? Jeżeli znasz diagnozę swojej choroby, możesz od razu przeczytać roz- dział, który jej dotyczy, i opuścić resztę. Poszczególne rozdziały zawierają informacje dotyczące przyczyn różnych form reuma- tyzmu. Ponadto sugerują, jakie badania należy przeprowadzić i na jakie objawy zwracać uwagę, żeby ocenić postępy w lecze- niu. W końcu podstawowym celem tej książki jest permanentne pozbycie się wszelkich dolegliwości reumatycznych. Niemniej jednak – szczególnie w  przypadku chorych na reumatoidal- ne zapalenie stawów – chodzi również o utrzymanie wyników badań krwi w normie. Jeśli wiesz, na jaki rodzaj reumatyzmu cierpisz, będziesz wiedział, w którym rozdziale znaleźć więcej informacji na ten temat i będziesz mógł się zapoznać się z do- świadczeniami pacjentów cierpiących na to samo schorzenie. Z własnego doświadczenia wiem, że większość pacjentów nie ma pojęcia, na jaką formę reumatyzmu choruje, i jest niezwy- kle zaskoczona faktem, że jest ich tak wiele. Jeśli nie znasz swo- jej diagnozy, nie będziesz znał swojej prognozy – to znaczy nie będziesz wiedział, jakie masz szanse na powrót do optymalne- go zdrowia i aktywnego życia. Czytelnicy, którzy chorują na reumatyzm, ale nie wiedzą konkretnie, na jaki rodzaj, powin- ni przeczytać wszystkie rozdziały, żeby z moją pomocą mogli to stwierdzić i mieć większe rozeznanie w tej kwestii. Niezależnie od rodzaju reumatyzmu przestrzeganie mojego programu lecze- nia z pewnością sprawi, że poczujesz się lepiej! 27 Z części drugiej „Zdrowe jelita to zdrowe stawy” dowiesz się, na czym polega korelacja między kondycją układu pokarmowe- go a rozwojem poszczególnych chorób reumatycznych. Przed- stawię dowody na to, że pierwotna przyczyna twojej choroby najprawdopodobniej leży w układzie pokarmowym i że dopro- wadzenie go do optymalnej kondycji to pierwszy krok do wyle- czenia zapalenia i bólów stawów. W tej części przeanalizujemy rzeczywiste programy regenerujące kondycję układu pokarmowe- go przepisane rzeczywistym pacjentom. Przytoczę ze szczegółami programy dwumiesięcznej regeneracji układu pokarmowego, które zastosowałam osobiście i u sześciu moich pacjentów, wraz z harmonogramem przyjmowania suplementów, żeby ułatwić ci wprowadzenie analogicznego programu w życie. Ich historie z pewnością cię zainspirują! Część trzecia „Najpierw zadbaj o własne »podwórko«” kon- centruje się na wpływie diety, stresu i traumatycznych przeżyć na zdrowie mikroflory jelitowej. Pojęcie „mikroflora jelitowa” odnosi się do wszystkich szczepów pożytecznych bakterii za- siedlających jelita. Ponadto od powyższych trzech czynników zależy stopień natężenia stanów zapalnych w stawach i całym organizmie. Postaram się w przystępny sposób zaprezentować rzeczowe zestawienie najskuteczniejszych długofalowych pro- gramów odżywiania o korzystnym i przeciwzapalnym działa- niu. Żywność, którą spożywamy, wpływa na kształt naszego wewnętrznego terenu, swoistego gruntu, na którym wszystkie komórki naszego ciała albo prosperują, albo wegetują. Również stres kształtuje ten teren. Na przykładach z życia moich pa- cjentów dowiesz się o tych zależnościach oraz o niekorzystnym wpływie stresu i traumatycznych przeżyć na postępy w leczeniu. Zaprezentuję również kilka technik relaksacyjnych i zademon- 28 Skuteczne leczenie reumatyzmu Wstęp struję, jak odpowiednia dieta i styl życia mogą pomóc twoim komórkom prosperować. Na koniec w  części czwartej zatytułowanej „Trzyetapowy program leczenia reumatyzmu doktor Blum” zastosujesz teorię w praktyce i poznasz szczegółowe wytyczne postępowania na poszczególnych etapach programu. Zaczniesz od etapu pierw- szego, czyli dwutygodniowej diety oczyszczającej dla chorych na reumatyzm ze zwiększoną przepuszczalnością jelit, podczas którego skupisz się wyłącznie na zmianie diety i przyjmowaniu podstawowych suplementów przeciwzapalnych. Ponieważ dla wielu osób przyzwyczajenie się do nowego sposobu odżywiania może stanowić nie lada wyzwanie, zadbałam o to, żeby poszcze- gólne etapy programu nie były zbyt wymagające ani skompli- kowane, po to, by łatwiej je było zrealizować. Na etapie drugim, czyli podczas dwumiesięcznej intensyw- nej regeneracji układu pokarmowego będziesz kontynuować die- tę oczyszczającą i rozpoczniesz przyjmowanie suplementów na wzmocnienie układu pokarmowego. W trakcie tych dwóch mie- sięcy powinieneś zaobserwować wyraźne złagodzenie bólu i pozo- stałych symptomów. Chociaż z licznych badań wynika, że przyj- mowanie probiotyków redukuje dolegliwości reumatyczne, moja metoda leczenia reumatyzmu jest znacznie bardziej komplekso- wa – i skuteczna zarazem – niż stosowanie wyłącznie suplemen- tów zawierających kultury bakteryjne, które stymulują namnaża- nie się pożytecznej flory bakteryjnej w przewodzie pokarmowym. Od roku 2013 pierwszy i drugi etap programu dostępny jest na mojej stronie internetowej Blum Health MD (www.blum- healthmd.com) w ramach załącznika do mojej pierwszej książ- ki. (Podobny załącznik do programu leczenia reumatyzmu można znaleźć pod adresem: www.blumhealthmd.com/arthri- 29 tis). Dzięki temu razem z moim personelem mieliśmy zaszczyt pracować przez internet z przeszło dwoma i pół tysiącami pa- cjentów cierpiących na rozmaite choroby autoimmunologiczne. Większość pytań przesyłanych drogą elektroniczną pochodzi od osób zmagających się z dokuczliwymi stanami zapalnymi, szcze- gólnie z zapaleniem stawów, oraz tymi, którzy ukończyli pierw- sze dwa etapy programu. Chociaż czują się lepiej, nie są w pełni zdrowi. Jedno z najczęściej zadawanych przez nich pytań brzmi: „I co dalej?”. Odpowiedzią na to pytanie jest etap trzeci, czyli sześciomiesięczny program podtrzymujący osiągnięte rezultaty. Ponieważ układ pokarmowy jest niezwykle wrażliwy na wszel- kiego rodzaju zmartwienia oraz traumę emocjonalną, chorzy na reumatyzm są bardzo podatni na nawroty choroby wywoła- ne przez sytuacje stresowe, zarówno przeszłe, jak i obecne. Na przestrzeni kilkunastu lat niejednokrotnie byłam świadkiem ta- kich nawrotów, śledząc historie chorób moich pacjentów. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że stresujące doświadczenia odci- skają trwałe piętno na naszym ciele, nie tylko w aspekcie psy- chicznym, lecz także fizycznym – mają szczególnie niekorzyst- ny wpływ na zdrowie mikroflory jelitowej, gdyż zaburzają jej delikatną równowagę. Jednym z głównych elementów sześcio- miesięcznego programu podtrzymującego jest nauczenie się, jak skutecznie radzić sobie ze stresem. To klucz do trwałej regene- racji układu pokarmowego i odbudowy stawów. Umiejętność skutecznego odreagowania stresu zapobiega nawrotom choroby i otwiera drogę do życia wolnego od bólu. Zrozumienie, jak duży wpływ na rozwój choroby ma stres i traumatyczne doświadczenia, oraz poznanie sposobów na radze- nie sobie z nimi, to niezwykle ważne elementy całego programu, niemniej jednak ćwiczenia ciała i umysłu zostały zaprezentowa- 30 Skuteczne leczenie reumatyzmu Wstęp ne na samym końcu, żeby czytelnik mógł się na nich odpowied- nio skupić i wprowadzić na stałe do swojego życia. To naprawdę bardzo istotne. Sześciomiesięczny program podtrzymujący osią- gnięte rezultaty to również czas na zastanowienie się nad odsta- wieniem przyjmowanych leków lub zredukowaniem ich dawki, co zostanie omówione szerzej na końcu książki. * * * Jak już wspominałam, od czasu publikacji mojej pierwszej książ- ki doszło do istnej eksplozji badań z zakresu korelacji między zdrowiem układu pokarmowego a zdrowiem stawów, a to do- piero początek. Oprócz tego pojawił się też cały szereg nowych i wiarygodnych badań na temat pożytecznych bakterii zasiedlają- cych organizm człowieka. Bakterie znajdujące się na naszej skó- rze, w płucach, w jelitach i żołądku chronią nas przed negatyw- nym wpływem czynników środowiskowych, i jak wynika z coraz liczniejszych badań, wpływają na każdy aspekt naszego zdrowia. Szacuje się, że populacja bakterii zasiedlających przewód pokar- mowy sięga stu trylionów – prawie z takiej samej liczby komórek składa się całe nasze ciało – i to one odgrywają kluczową rolę we wzmacnianiu układu odpornościowego. Niemal codziennie uka- zują się nowe wyniki badań lub artykuły, które potwierdzają to, co w medycynie funkcjonalnej wiadomo było od dawna – a mia- nowicie, że zachwianie równowagi mikroflory jelitowej jest bez- pośrednią przyczyną rozwoju reumatyzmu i vice versa – dzięki odbudowaniu flory bakteryjnej przewodu pokarmowego można wyleczyć się z reumatyzmu. Zaburzenie równowagi może ozna- czać nadmiar szkodliwych lub niedobór pożytecznych bakterii. Najistotniejsze jest uświadomienie sobie, że stan zapalny może 31 mieć swoje źródło w przewodzie pokarmowym, lecz zamanife- stować się w innych częściach ciała, na przykład w mięśniach, stawach, mózgu lub komórkach tłuszczowych. Wraz ze wzrostem problemów ze strony układu pokarmo- wego, które w Stanach Zjednoczonych osiągnęły niemal epide- miczną skalę, nikogo nie powinno dziwić, że rozmaite rodzaje chorób reumatycznych są coraz częstsze, gdyż zdrowie ukła- du pokarmowego ma bezpośredni wpływ na rozwój schorzeń o podłożu reumatycznym. Musimy pamiętać o korelacji między nimi i zadbać o to pierwsze, żeby skutecznie wyleczyć drugie. Niemal każdy nowy pacjent zjawiający się w moim gabinecie skarży się na gazy, zaparcia, wzdęcia, refluks żołądkowo-przeły- kowy (schorzenie to potocznie określa się mianem nadkwaso- ty żołądka, kiedy treść pokarmowa cofa się z żołądka do prze- łyku i powoduje uczucie pieczenia, czyli zgagę) albo cierpi na zespół jelita drażliwego (IBS). Na domiar złego na przestrzeni kilku ostatnich lat pojawiło się kilkanaście nowych schorzeń, między innymi nowo odkryta odmiana zespołu jelita drażliwe- go, tak zwany zespół SIBO – zespół przerostu flory bakteryjnej jelita cienkiego, czyli przewlekłe zaburzenie jego funkcjonowa- nia. Liczni eksperci są zdania, że zespół SIBO jest obecnie coraz bardziej powszechny, w wyniku rażącego nadużywania leków na nadkwasotę oraz inhibitorów pompy protonowej – środków obniżających wydzielanie kwasów żołądkowych, które stosuje się do złagodzenia symptomów zgagi i refluksu, mimo ryzyka wystąpienia poważnych skutków ubocznych. Wnioski płyną- ce z tych odkrywczych badań zyskały zainteresowanie nie tyl- ko środowisk medycznych, lecz także mediów. Uważam, że nie trzeba będzie długo czekać, zanim dostrzeżemy korelację mię- dzy układem pokarmowym a  każdym narządem organizmu, 32 Skuteczne leczenie reumatyzmu Wstęp jednak na chwilę obecną satysfakcjonuje mnie fakt, że wiedza na temat wpływu stanu jelit i żołądka na nasilenie objawów reu- matycznych jest coraz większa i bardziej powszechna. Na kartach niniejszej książki postaram się objaśnić implika- cje oraz znaczenie wspomnianych odkryć naukowych w prosty i przystępny sposób. Te przełomowe badania w ciągu kilku lat od czasu publikacji mojej pierwszej książki utorowały drogę i do- prowadziły do poprawienia skuteczności osiągnięć medycyny funkcjonalnej. Mój program zawiera zarówno analizę najnow- szych badań i metod leczenia, jak i moje długoletnie doświad- czenia z zakresu regeneracji układu pokarmowego. Poprawa sta- nu zdrowia oraz wyniki laboratoryjne moich pacjentów stanowią niezbity dowód na to, że mój program działa i jest skuteczny. U wszystkich moich pacjentów cierpiących na reumatyzm le- czenie zaczyna się od wdrożenia programu identycznego do tego opisanego w niniejszej publikacji. Jednak po upływie pierwszych trzech miesięcy każdy pacjent obiera indywidualną strategię le- czenia odpowiednio do potrzeb jego organizmu. Na tym etapie chorzy uczą się, jak bezpiecznie kontynuować regenerację układu pokarmowego oraz jak zapobiec wystąpieniu nawrotów choro- by i niepożądanych objawów wywołanych nieprzewidywalnymi wydarzeniami życia codziennego. Prawda jest taka, że nic nie dzieje się w próżni. Żyjemy w nieustannym pośpiechu, nie wy- sypiamy się jak należy, doświadczamy stresujących sytuacji, jeź- dzimy na wakacje i świętujemy różne okazje. Program leczenia reumatyzmu jest niczym mapa zawierająca szczegółowe wytycz- ne niezbędne do nawigowania nieznanego terytorium. Niech za kompas na tej drodze posłuży jedenaście autentycznych histo- rii z życia moich pacjentów. Kluczem do zbudowania odporno- ści jest zrozumienie faktu, że styl życia ma niebagatelny wpływ 33 na kondycję jelit i żołądka, a ta z kolei oddziałuje bezpośrednio na powstawanie stanów zapalnych w organizmie. Najlepiej za- uważyć tę korelację na przykładzie doświadczeń chorych na reu- matyzm, ponieważ stan zdrowia każdego z nich uwarunkowany jest wyjątkowymi, a jednocześnie podobnymi czynnikami, które wyzwalają sprzężoną reakcję łańcuchową „stres – układ pokar- mowy – reumatyzm”. Ponadto fakt, że każdy z pacjentów do- szedł do lepszego zdrowia nieco inną trasą, ułatwi ci odnalezienie elementów, które do ciebie przemawiają i z którymi możesz się identyfikować podczas twojej osobistej drogi do optymalnego stanu zdrowia. Mam również nadzieję, że obserwowanie rzeczy- wistych postępów u osób, które skorzystały z mojego programu leczenia reumatyzmu, stanie się inspiracją do osiągnięcia równie imponujących wyników. Podsumowując – trwała poprawa do- legliwości reumatycznych jest jak najbardziej możliwa i trzeba wierzyć, że twoje życie może ulec poprawie. A zatem do dzieła! Skuteczne leczenie reumatyzmu CZĘŚĆ I Wiesz, na co chorujesz? Istnieje kilkadziesiąt różnych rodzajów reumatyzmu, dlatego podczas doboru najlepszej metody leczenia trzeba w pierwszej kolejności dowie- dzieć się, na co chorujemy. Zazwyczaj w mojej praktyce lekarskiej mam do czynienia z trzema podstawowymi kategoriami chorób reumatycz- nych, a każdą z nich należy traktować w odmienny sposób. Do pierw- szej kategorii zaliczają się choroby zapalne, między innymi reumato- idalne zapalenie stawów (RZS) oraz zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa (łuszczycowe zapalenie stawów i zesztywniające zapalenie stawów krę- gosłupa), jak również choroby reumatyczne będące konsekwencją in- nych chorób autoimmunologicznych, takie jak zespół Sjögrena czy to- czeń. O chorobie autoimmunologicznej mówimy wtedy, gdy komórki immunologiczne naszego organizmu atakują i niszczą własne tkanki, wywołując tym samym stany zapalne. Można wyszczególnić ponad sto różnych odmian chorób immunologicznych, co zostało omówione na kartach mojej pierwszej książki zatytułowanej Program uzdrawiający układ odpornościowy. Drugą kategorię stanowią zwyrodnieniowe choroby stawów (oste- oartroza), będące najczęściej występującą formą reumatyzmu oraz wiodącą przyczyną niepełnosprawności w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Do ostatniej kategorii należą wszelkiego rodzaju in- fekcje przyczyniające się do rozwoju reumatyzmu, na przykład bore- lioza oraz wirusy, takie jak parwowirusy lub wirusy zapalenia wątroby typu B. Choć niniejsza publikacja nie obejmuje leczenia reumatyzmu będącego konsekwencją infekcji wirusowych, mogą one komplikować lub utrudniać lekarzowi postawienie jednoznacznej diagnozy, dlatego warto o nich wiedzieć, żeby uzyskać skuteczną pomoc w ich leczeniu. W świecie medycyny konwencjonalnej pierwszy krok w diagnozowa- niu reumatyzmu polega na ustaleniu, czy pacjent cierpi na reumato- idalne zapalenie stawów, ponieważ to najbardziej agresywna i wynisz- czająca forma tego schorzenia. W związku z powyższym głównym celem leczenia jest postawienie prawidłowej diagnozy, wczesne wyłapanie choroby i zastosowanie odpowiedniej terapii. W przypadku wystąpienia bólów i obrzęków stawów dłoni, nadgarstków, stóp lub palców u stóp, należy upewnić się, czy nie mają one podłoża reumatycznego. Dlatego też na początek skupię się na reumatoidalnym zapaleniu stawów, a na- stępnie zajmę się pozostałymi schorzeniami. ROZDZIAŁ 1 Reumatoidalne zapalenie stawów Gdy poznałam June, żonę i matkę czwórki dzieci, miała sześć- dziesiąt osiem lat, jednak przez ostatnie dwa chorowała na reuma- toidalne zapalenie stawów i praktycznie była u kresu wytrzymało- ści. Mimo że lekarz przepisał jej trzy najbardziej popularne i silnie działające leki – prednizon, metotreksat i hydroksychlorochinę – a do tego codziennie brała leki przeciwbólowe dostępne bez recepty, miała tak silne bóle rąk, że nie była w stanie samodziel- nie odkręcić butelki, utrzymać książki w dłoniach ani się uczesać. Prosta czynność, jak zapinanie biustonosza, sprawiała jej takie cierpienie, że każdego ranka mąż musiał pomagać jej w ubiera- niu. To było nie do zniesienia dla tej niezależnej i ciężko pracują- cej kobiety. Również inne dolegliwości – zmęczenie i bóle stawów kolanowych – mimo leczenia nie dawały jej spokoju. Niestety przypadek June nie jest przypadkiem odosobnio- nym, co sprawia, że sfrustrowani chorzy cierpiący na reuma- toidalne zapalenie stawów w  akcie desperacji coraz częściej zwracają się do takich jak ja ekspertów z  zakresu medycy- ny funkcjonalnej. Zastosowane przeze mnie metody leczenia 37 uśmierzyły dolegliwości bólowe u setek pacjentów i przysłowio- wo pozwoliły im „wstać z kolan” i na powrót cieszyć się życiem. Oto historia June. Po upływie trzech miesięcy od pierwszej wizyty June w moim gabinecie odkręcanie zakrętek od butelek i czesanie się nie sta- nowiło już tak wielkiej trudności, a ubieranie się było prawie bezbolesne. Kolana dokuczały jej coraz mniej i czuła, że od mie- sięcy – a może nawet od lat – nie miała tak dużo energii. Po- nadto zeszła do mniejszej o połowę dawki prednizonu, a leki przeciwbólowe brała trzy, cztery razy w tygodniu. Ale to był dopiero początek. Stan zdrowia mojej pacjentki stopniowo się poprawiał, gdy zaczęła stosować się do zaleceń mojego progra- mu leczenia reumatyzmu, które zostaną objaśnione w kolejnych rozdziałach niniejszej książki. Przytaczam historię June, ponie- waż jest ona dowodem na to, że dzięki cierpliwości i wytrwało- ści dla każdego, kto cierpi na podobne schorzenie, jest nadzieja. Nadzieja na to, że można całkowicie pozbyć się bólu i cieszyć się pełnią życia, zamiast obserwować je z ławki rezerwowych. Reumatoidalne zapalenie stawów kojarzy mi się z figurą kró- lowej w szachach, która może spowodować najbardziej dotkli- we szkody. I tak jak królowa, która jako jedyna ma przywilej poruszania się po szachownicy w dowolnym kierunku, reuma- toidalne zapalenie stawów może powodować cały szereg rozma- itych dolegliwości. Cechuje się ono przewlekłym zapaleniem stawów, któremu towarzyszą silny ból i obrzęk. Często scho- rzenie to prowadzi do zwyrodnień stawów i utraty sprawno- ści. Może również objawiać się bólem i napięciem mięśni, co świadczy o tym, że to choroba systemowa, wywołująca stany za- palne w całym organizmie. Zazwyczaj reumatoidalne zapalenie stawów dotyka licznych stawów dłoni, stóp i nadgarstków. To 38 Skuteczne leczenie reumatyzmu Reumatoidalne zapalenie stawów tak zwane zapalenie wielostawowe. Zlekceważenie pierwszych symptomów może doprowadzić do zwyrodnienia kości i chrzą- stek, a w konsekwencji – do uszkodzenia stawów oraz do na- ciągnięcia ścięgien i więzadeł. W najgorszym przypadku może dojść do całkowitej utraty mobilności stawu. Tak szybkie po- stępowanie choroby i nasilenie się jej objawów wzbudza strach i wywołuje panikę zarówno wśród lekarzy, jak i pacjentów, dla- tego niemal od początku stosuje się silnie działające leki. Zmęczenie to dodatkowa niedogodność, na którą skarżą się chorzy na RZS. Często zdarza się, że człowiek budzi się zmę- czony, mimo że przespał całą noc, i nie jest w stanie poradzić sobie z codziennymi obowiązkami. Na przykład ma trudności z koncentracją w pracy, pójściem na zajęcia jogi, które dotąd uwielbiał, albo nie potrafi wykrzesać z siebie energii na zabawę z dziećmi. Z czasem, gdy te codzienne, choć niezwykle istotne wydarzenia nas omijają, można popaść w depresję. Po drugie – również z czasem – zapominamy, co to znaczy być wypoczętym. June, na przykład, po sześciu miesiącach współpracy ze mną zauważyła, że ma tak dużo energii, że nawet nie zdawała sobie sprawy, jak bardzo wielkie zmęczenie odczuwała przez lata, za- nim do mnie trafiła. Naukowcy z holenderskiego Uniwersytetu w Twente po wnikliwej analizie szeregu badań nad zmęczeniem wśród chorych na reumatoidalne zapalenie stawów odkryli, że dolegliwości bólowe najczęściej współwystępują z intensywnym zmęczeniem. Częściowa utrata mobilności lub sprawności w ja- kimkolwiek zakresie również powiązane są z nadmiernym zmę- czeniem, podobnie jak depresja. Wyniki badań nad wpływem snu na zmęczenie nie były jednoznaczne; niektóre wykazywały związek między nimi, inne – nie. Było to dla mnie niemałe za- skoczenie, ponieważ często zdarza się, że pacjenci cierpiący na 39 reumatyzm, mający silne dolegliwości bólowe, mają lekki sen, co sprawia, że odczuwają zmęczenie. Co ciekawe, u chorych, którzy uważali, że brakuje im odpowiedniego wsparcia ze strony rodziny i przyjaciół lub którzy odczuwali większą presję społecz- ną, odnotowano większy poziom zmęczenia1. (Najskuteczniej- sza metoda leczenia stanów zapalnych może być kwestią dys- kusyjną, ale zapewnienie wsparcia naszym najbliższym, gdy nie czują się najlepiej, jest czymś, na co bezsprzecznie stać każdego z nas). Zdarza się, że ból, zmęczenie i inne dolegliwości są tak dokuczliwe, że nie potrafimy normalnie funkcjonować, tak jak w przypadku June, natomiast innym razem czujemy się w miarę znośne. Zwykle jednak jesteśmy gdzieś pomiędzy. Co powoduje reumatoidalne zapalenie stawów? Może trudno w to uwierzyć, ale przyczyny tego schorzenia są wciąż nieznane. Niemniej jednak generalnie przyjmuje się, że infekcje wywołane przez określone bakterie u chorych, którzy mają genetyczne predyspozycje do reumatoidalnego zapalenia stawów, mogą przyczyniać się do rozwoju tej choroby auto- immunologicznej. Według powszechnie panującej opinii, gdy przewód pokarmowy lub moczowy zostanie zainfekowany przez szczep bakterii o nazwie Proteus mirabilis, może dojść do reu- matoidalnego zapalenia stawów. Australijscy badacze z uniwer- sytetu w Queensland doszli do wniosku, że najskuteczniejszą metodą leczenia tego schorzenia oraz zapobiegania mu jest wy- eliminowanie tych kultur bakterii z przewodu pokarmowego i opanowanie infekcji dróg moczowych. Jeśli bakterie z rodzaju P. mirabilis, zasiedlające układ pokarmowy, przenikną do ukła- 40 Skuteczne leczenie reumatyzmu Reumatoidalne zapalenie stawów du odpornościowego i zainicjują produkcję przeciwciał, może dojść do lawiny reakcji autoimmunologicznych charaktery- stycznych dla reumatoidalnego zapalenia stawów. Zawsze wy- obrażam sobie, że przeciwciała są jak kierowane pociski rakieto- we wystrzelone przez nasz układ odpornościowy, żeby zniszczyć wroga stanowiącego zagrożenie dla organizmu. Badania dowo- dzą, że zastosowanie fitoterapii do wyeliminowania wrogich bakterii z przewodu pokarmowego może w znacznym stopniu zredukować produkcję przeciwciał, które te bakterie zwalczają2. Pacjenci, którzy stosowali zioła lecznicze, zaobserwowali rów- nież zmniejszenie dolegliwości bólowych. Niniejsze wyniki ba- dań jednoznacznie świadczą o tym, że wyeliminowanie wrogich bakterii jelitowych to skuteczna strategia w leczeniu zapalnych chorób reumatycznych. Ponadto są naukowym fundamentem mojego programu leczenia reumatyzmu, który koncentruje się na regeneracji kondycji układu pokarmowego. Inne badania sugerują, że potencjalną przyczyną rozwoju RZS mogą być bakterie, grzyby i wirusy. Z raportów nauko- wych wynika, że oprócz szczepów Proteus, patogeny bakteryj- ne, takie jak Coxiella burnetii, bakterie beztlenowe zasiedlające jamę ustną oraz bakterie z rodzaju Staphylococcus, Streptococcus, Neisseria, Haemophilus i Mycoplasma mogą przyczyniać się do rozwoju reumatoidalnego zapalenia stawów, aczkolwiek dowo- dy na to nie są zbyt przekonujące. Irańscy naukowcy z  Uniwersytetu Medycznego Baqiyatal- lay w  Teheranie badali płyn stawowy u  chorych cierpiących na reumatoidalne zapalenie stawów pod kątem obecności róż- nych szczepów bakterii z rodzaju Mycoplasma. Okazało się, że 23 procent pacjentów miało w płynie stawowym jeden szczep, 17,5 procent – inny, a 10 procent – jeszcze inny, co wskazu- 41 je na to, że nie istnieje jeden konkretny szczep bakterii, który powoduje RZS u wszystkich, choć u niektórych może się do niego przyczyniać. Powyższe odkrycie potwierdza również tezę, że infekcje bakteryjne mogą uruchamiać reumatoidalne reakcje zapalne. Ponadto wyeliminowanie infekcji oraz wspomaganie układu odpornościowego, by skuteczniej je zwalczał, poprzez regenerację i wzmocnienie mikroflory jelitowej, może okazać się przydatną strategią, którą warto zastosować do komplekso- wego i skutecznego zapobiegania reumatoidalnemu zapaleniu stawów oraz leczenia go3. Tylko w przypadku około 20 procent chorych genetyka po- trafi wytłumaczyć, dlaczego dany pacjent zachorował na RZS. W przypadku pozostałych 80 procent decydują czynniki ze- wnętrzne. Oprócz infekcji należą do nich: palenie tytoniu; die- ta bogata w produkty prozapalne, takie jak cukier, potrawy sma- żone, czerwone mięso, nabiał oraz alkohol; silny i długotrwały stres; nagłe traumatyczne doświadczenie (intensywny czynnik stresowy oddziałujący jednocześnie na cały organizm); uraz fi- zyczny; ekspozycja na zanieczyszczenia środowiskowe, takie jak rtęć zawarta w rybach oraz inne substancje toksyczne, takie jak pestycydy i plastik4. Tak jak w przypadku większości przewle- kłych chorób o podłożu zapalnym, reumatoidalne zapalenie sta- wów jest spowodowane współwystępowaniem wszystkich po- tencjalnie szkodliwych czynników i spotęgowane u osób, które mają do tego predyspozycje genetyczne. Włoscy naukowcy z uniwersytetu w Rzymie pracują nad wy- odrębnieniem konkretnego wzoru genetycznego związanego z reumatoidalnym zapaleniem stawów, gdyż dzięki temu łatwiej będzie zidentyfikować osoby szczególnie narażone na zapadnię- cie na tę chorobę5. Coraz nowsze odkrycia naukowe, dzięki któ- 42 Skuteczne leczenie reumatyzmu Reumatoidalne zapalenie stawów rym identyfikowane są kolejne geny, mogą potencjalnie przy- czynić się do stworzenia specjalnych terapii ukierunkowanych na manipulację poszczególnymi genami. Do tego czasu musimy skupić się na eliminacji czynników zewnętrznych. Nawet jeśli na chwilę obecną nie znamy wszystkich genów odpowiedzialnych za rozwój reumatoidalnego zapalenia stawów, należy pamiętać, że geny wciąż się do niego przyczyniają. Jedna osoba może do- świadczyć stresu związanego z rozwodem i nigdy nie zapaść na tę chorobę, natomiast u innej to samo traumatyczne wydarze- nie może ją zainicjować, gdyż chory miał do tego predyspozy- cje genetyczne. Przykładowo w twoim przypadku rozwód może przyczynić się do rozwoju łagodnej odmiany reumatyzmu, na- tomiast u twojego najlepszego przyjaciela stres związany z roz- wodem może przerodzić się w cięższą formę tego schorzenia. Dlatego też należy zidentyfikować indywidualne czynniki ryzyka w zależności od osoby. Gdy już tego dokonamy, będziemy mo- gli wyeliminować pierwotną przyczynę choroby i żyć bez bólu. Wskazówki zawarte w niniejszej książce ułatwią ci to zadanie. Zaburzenia autoimmunologiczne i stres oksydacyjny Reumatoidalne zapalenie stawów to choroba autoimmunolo- giczna będąca konsekwencją przewlekłych stanów zapalnych, które powstały na skutek zwrócenia się komórek immunolo- gicznych przeciwko własnym tkankom wyścielającym stawy. Holenderscy naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Utre- chcie badali proces powstawania zapalenia stawów. W przypad- ku osoby zdrowej elastyczna tkanka między jamą a chrząstką 43 stawową – tak zwana błona maziowa – wydziela naturalny lu- brykant, czyli płyn synowialny. W przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów dochodzi do obrzęku tej miękkiej tkanki, co może doprowadzić do nadmiernego namnażania się komórek i stwardnienia tkanki w tym miejscu, czyli do tak zwanego prze- rostu tkanki maziowej. Ostatecznie może dojść do uszkodzenia chrząstki i kości. Panuje przekonanie, że proces ten rozpoczyna się z chwilą, gdy komórki immunologiczne migrują i akumulu- ją się w stawach. Niektóre z nich w wyniku reakcji immuno- logicznej produkują przeciwciała, które atakują tkankę stawo- wą i prowadzą do powstawania przewlekłych stanów zapalnych. Ponadto zarówno w stawach, jak i w całym organizmie, wydzie- lane są cytokiny, prozapalne białka pobudzające odpowiedź od- pornościową. Jeżeli jesteśmy zdrowi i nasz układ odpornościo- wy funkcjonuje prawidłowo, reakcja immunologiczna jest po jakimś czasie wygaszana przez limfocyty regulatorowe T, wcho- dzące w skład naszych immunologicznych sił zbr
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Skuteczne leczenie reumatyzmu
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: