Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00209 003275 21534368 na godz. na dobę w sumie
Skuteczność metody neurofeedback w leczeniu zaburzeń poznawczych u osób chorych na schizofrenię paranoidalną - ebook/pdf
Skuteczność metody neurofeedback w leczeniu zaburzeń poznawczych u osób chorych na schizofrenię paranoidalną - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 104
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-226-3750-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).

Koncepcja zaburzeń poznawczych jako podstawowych składowych patomechanizmu schizofrenii sięga jednej z pierwszych klasycznych publikacji o tej chorobie autorstwa Emila Kreapelina. Dziś funkcjonowanie poznawcze pacjentów schizofrenicznych jest obszernie zbadane (por. Borkowska, 2012; Chlewiński, Grzywa, 1984a; 1984b; Jakubik, 2003; Jakubik i in., 2000; Klasik i in., 2005a; Sęk, 1969). Badacze zgadzają się, że objawy kliniczne zespołu paranoidalnego, takie jak: autyzm, zmiany w sferze uczuć, a także omamy i urojenia, są jedynie „wierzchołkiem góry lodowej” – symptomami widocznymi. Patomechanizm schizofrenii sięga głębiej. Proces schizofreniczny poprzedzający rzut choroby oraz trwający w czasie remisji obejmuje postępujące zaburzenie przetwarzania informacji, w którym na pierwszy plan wysuwa się dysfunkcja uwagi, pamięci oraz procesów myślenia (Jakubik, 2003). (fragment wstępu)

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SKUTECZNOŚĆ METODY NEUROFEEDBACK W LECZENIU ZABURZEŃ POZNAWCZYCH U OSÓB CHORYCH NA SCHIZOFRENIĘ PARANOIDALNĄ Kasper Czech SKUTECZNOŚĆ METODY NEUROFEEDBACK W LECZENIU ZABURZEŃ POZNAWCZYCH U OSÓB CHORYCH NA SCHIZOFRENIĘ PARANOIDALNĄ WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO • KATOWICE 2019 Redaktor serii: Psychologia Irena Pilch Recenzent Bernadetta Izydorczyk SPIS TREŚCI WSTĘP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 1. FUNKCJONOWANIE POZNAWCZE CZŁOWIEKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Procesy uwagi jako fi ltr nadmiaru informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Spostrzeganie jako proces interpretacji danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Wybrane modele funkcjonowania pamięci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Wyobraźnia i tworzenie reprezentacji spoza pola percepcyjnego . . . . . . 1.5. Charakterystyka procesów myślenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6. Funkcjonowanie poznawcze człowieka w ujęciu systemowym . . . . . . . . ROZDZIAŁ 2. SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA W UJĘCIU NOZOLOGICZNYM ORAZ PROCESUALNYM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Koncepcje schizofrenii na tle historycznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Rozpoznanie schizofrenii paranoidalnej w grupie psychoz schizofrenicz- nych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Symptomatologia schizofrenii paranoidalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Zaburzenia poznawcze w przebiegu schizofrenii paranoidalnej . . . . . . . . 2.4.1. Zaburzenia myślenia w przebiegu procesu schizofrenicznego . . . 2.4.2. Zaburzenia uwagi w przebiegu procesu schizofrenicznego . . . . . . 2.4.3. Zaburzenia pamięci w przebiegu procesu schizofrenicznego . . . . 2.4.4. Zaburzenia postrzegania w przebiegu procesu schizofrenicznego 2.5. Model zaburzeń poznawczych w obrazie klinicznym schizofrenii para- noidalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6. Dynamika procesu schizofrenicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 3. CHARAKTERYSTYKA TERAPII NEUROFEEDBACK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Terapia neurofeedback – opis metody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.1. Elektroencefalografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.2. qEEG – ilościowa analiza elektroencefalogramu . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.3. Terapia neurofeedback . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 11 11 12 13 15 15 16 19 19 21 23 24 25 26 26 27 28 29 31 31 31 32 34 6 SPIS TREŚCI 3.1.4. Zastosowanie terapii neurofeedback . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Terapia neurofeedback w leczeniu schizofrenii paranoidalnej . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 4. PROBLEMATYKA BADAŃ WŁASNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Cel badań, pytania oraz zadania badawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Hipotezy badawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Dobór zmiennych i ich operacjonalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4. Model badawczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5. Kierunki rozstrzygnięć empirycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 5. DOBÓR GRUPY BADAWCZEJ, METODY I ORGANIZACJA BADAŃ . . . . . . . 5.1. Dobór pacjentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Organizacja badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. Zastosowane metody diagnostyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4. Komisja Etyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 6. WYNIKI BADAŃ, ICH ANALIZA I INTERPRETACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1. Analiza skupień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2. Wpływ terapii neurofeedback na funkcje poznawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.1. Zmiany funkcjonowania uwagi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.2. Zmiany funkcjonowania pamięci krótkotrwałej . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.3. Zmiany funkcjonowania procesów myślenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.4. Zmiany funkcjonowania procesów postrzegania . . . . . . . . . . . . . . 6.3. Wpływ terapii neurofeedback na poziom lęku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4. Wpływ terapii neurofeedback na obraz kliniczny schizofrenii paranoidal- nej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.5. Zmiany w obrazie qEEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.6. Dyskusja i wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.6.1. Dyskusja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.6.2. Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 35 37 37 38 39 41 42 45 45 48 49 52 53 53 58 58 60 63 68 70 72 77 85 85 88 BIBLIOGRAFIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 ANEKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 SUMMARY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 WSTĘP Koncepcja zaburzeń poznawczych jako podstawowych składowych pa- tomechanizmu schizofrenii sięga jednej z pierwszych klasycznych publika- cji o tej chorobie autorstwa Emila Kreapelina. Dziś funkcjonowanie poznaw- cze pacjentów schizofrenicznych jest obszernie zbadane (por. Borkowska, 2012; Chlewiński, Grzywa, 1984a; 1984b; Jakubik, 2003; Jakubik i in., 2000; Klasik i in., 2005a; Sęk, 1969). Badacze zgadzają się, że objawy kliniczne ze- społu paranoidalnego, takie jak: autyzm, zmiany w sferze uczuć, a także omamy i urojenia, są jedynie „wierzchołkiem góry lodowej” – symptoma- mi widocznymi. Patomechanizm schizofrenii sięga głębiej. Proces schizofre- niczny poprzedzający rzut choroby oraz trwający w czasie remisji obejmu- je postępujące zaburzenie przetwarzania informacji, w którym na pierwszy plan wysuwa się dysfunkcja uwagi, pamięci oraz procesów myślenia (Jaku- bik, 2003). Przetwarzanie informacji jest podstawowym atrybutem funkcji poznaw- czych człowieka. Wszelkie zdolności poznawcze warunkowane są przez pro- cesy informacyjne. Zaburzenie tego mechanizmu pociąga za sobą nie tyl- ko defekt czynności umysłowych, ale również dezorganizację większości funkcji systemu. Zaburzenia przetwarzania informacji w schizofrenii para- noidalnej stanowią charakterystyczny zespół objawów. Oprócz tak oczywi- stych symptomów, jak określone urojenia oraz pseudohalucynacje, należy wymienić: myślenie autystyczne, nieukierunkowane, magiczne, tworzenie pojęć nadmiernie konkretnych lub zbytnio uogólnionych. Podobnych dys- funkcji można szukać w mechanizmach pamięci chorego. Znacznemu osła- bieniu ulega zdolność zapamiętywania, spowodowana zaburzeniami se- lektywnej uwagi. W dużej mierze kodowane informacje są warunkowane subiektywną ważnością bodźca, nie zawsze powiązanego z obiektywnymi wymogami danego procesu informacyjnego. Jako przyczynę wymienia się 8 WSTĘP patologię procesów kontrolnych oraz zaburzenia uwagi (Jakubik, 2003; Kla- sik i in., 2005a). Można zatem przyjąć, iż schizofrenia jest swoistym wyrazem zaburzeń metabolizmu informacyjnego pomiędzy chorym a otaczającym go światem zewnętrznym. Ten specyficznie zaburzony metabolizm informacyjny moż- na zauważyć poprzez wytworzenie typowej postawy „od” świata zewnętrzne- go, czego efektem są urojenia (w trakcie rzutu choroby) i postawa autystycz- na. Zaburzona zostaje przede wszystkim naturalna tendencja do ekspansji oraz do stałej wymiany energetyczno-informacyjnej z otoczeniem (Jakubik, 2003; Klasik i in., 2005a). Terapia neurofeedback jest obecnie dynamicznie rozwijającą się formą interwencji neuropsychologicznej. Choć jej początki sięgają lat pięćdziesią- tych XX wieku, to miniona dekada oraz rozwój komputeryzacji umożliwiły zintensyfikowanie prac nad opisywaną metodą oraz stosowanie jej na sze- roką skalę. Terapię neurofeedback wykorzystuje się w leczeniu zespołu nad- pobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, zespołu deficytu uwagi, uzależnień, migren, zaburzeń lękowych, nastroju, ponadto w rehabilitacji po chorobach i urazach neurologicznych oraz jako metodę treningu funk- cji poznawczych dla osób zdrowych (Tyl, Tylová, 2005). Wielokrotnie udowadniano, że terapia neurofeedback jest skuteczną meto- dą rehabilitacji procesów poznawczych u osób niepsychotycznych (por. Egner, Gruzelier, 2001; Fuchs, Birbaumer, Lutzenberger, Gruzelier, Kaiser, 2003; Pak- szys, 2002a). Badania Schneidera i współpracowników (1992), a także Gru- zeliera, Hardmana, Wilda, Zamana (1999) 1 pokazują, że osoby cierpiące na schizofrenię dzięki opisywanej terapii również są zdolne do zmiany czyn- ności bioelektrycznej mózgu. Wniosek ten jest zbieżny z doświadczeniem klinicznym autora – dotychczasowa praca opisywaną metodą z pacjentami psychotycznymi przynosiła pozytywne zmiany, zauważane przez personel medyczny, pacjentów oraz ich rodziny. Biorąc pod uwagę, z jednej strony, rolę zaburzeń poznawczych w pro- cesie schizofrenicznym, a z drugiej – wysoką efektywność metody neuro- feedback w terapii zaburzeń poznawczych u osób niechorujących na schi- zofrenię, pojawiła się potrzeba adaptacji terapii neurofeedback do leczenia zaburzeń psychotycznych. Niniejsza książka jest zapisem tej adaptacji oraz badań nad skutecznością opisywanej metody w leczeniu schizofrenii. Celem przeprowadzonych badań 1 Por. rozdział 3.2. WSTĘP 9 było ustalenie, czy terapia neurofeedback jest skuteczną metodą leczenia za- burzeń poznawczych u pacjentów cierpiących na schizofrenię paranoidalną. Rozdział 1. jest wprowadzeniem w tematykę funkcji poznawczych czło- wieka. W rozdziale 2. opisano schizofrenię paranoidalną jako jednostkę nozologiczną patomechanizmy determinujące jej powstawanie i przebieg ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń procesów poznawczych. Roz- dział 3. wyjaśnia zasady oddziaływania, przebieg i zastosowanie terapii neuro- feedback oraz wcześniejsze próby zastosowania opisywanej metody w pomo- cy pacjentom cierpiącym na schizofrenię paranoidalną. W rozdziałach 4. i 5. opisano zastosowany w terapii protokół treningu neurofeedback, cel oraz me- todologię przeprowadzonych badań. Z kolei rozdział 6. prezentuje wyniki przeprowadzonych badań, ich analizę oraz interpretację. SUMMARY THE EFFICIENCY OF THE NEUROFEEDBACK METHOD IN TREATING COGNITIVE DISTORTIONS IN PERSONS WITH PARANOID SCHIZOPHRENIA The neurofeedback therapy is presently a form of neuropsychological inter- vention which becomes more and more popular. A factor facilitating the method’s intensified development and its widespread usage is, obviously, the ubiquitous, ac- celerated computerization. The method is used in treatments of attention-deficit hyperactivity disorder, attention deficit disorder, addictions, migraines, anxiety dis- orders, mood disorders, in addition to aiding the rehabilitation process after un- dergone neurological diseases, injuries and traumas, but also as a kind of cognitive functions training method for the healthy. What is more, the neurofeedback therapy has already proved to be an efficient rehabilitation method in person with non-psychotic mental disorders. Persons with schizophrenia are also able to change their bioelectrical brain activity thanks to the said method. The foregoing conclusions match the author’s clinical experience. The presented book is a record of adaptation and research on the efficiency of the method in question in treating schizophrenia. The overall aim of the conducted research was to establish whether the neurofeedback therapy is an effective method of treating cognitive disorders in patients with paranoid schizophrenia. Chapter 1 is an introduction to the topic of the human cognitive functions. Chapter 2 focuses on paranoid schizophrenia as a nosological entity, its pathogenesis, and the course of the disorder, especially including cognitive process distortions. In Chapter 3, the principles of the neurofeedback therapy have been explained, along with its course and application, and the previous attempts to use this method in patients with par- anoid schizophrenia. In chapters 4 and 5, the particular neurofeedback treatment protocol of the therapy was discussed, in additions to the aim and methodology of the research carried out. Chapter 6, in turn, presents the research findings, their analysis and interpretation. Redakcja: Olga Nowak, Agnieszka Plutecka Projekt okładki: Magdalena Pache Korekta: Adriana Szaforz Projekt typograficzny i łamanie: Hanna Olsza ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-3749-4 (wersja drukowana) ISBN 978-83-226-3750-0 (wersja elektroniczna) Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12 B, 40-007 Katowice www. wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawnictwo@us.edu.pl Wydanie I. Ark wyd. 6,0. Ark. druk. 6,5. Papier offset. kl. III, 90g Cena 24,90 zł (w tym VAT) Druk i oprawa: Volumina.pl Daniel Krzanowski ul. Księcia Witolda 7–9, 71-063 Szczecin
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Skuteczność metody neurofeedback w leczeniu zaburzeń poznawczych u osób chorych na schizofrenię paranoidalną
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: