Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00149 005729 20633584 na godz. na dobę w sumie
Słowa pisane na skrawku papieru - ebook/pdf
Słowa pisane na skrawku papieru - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 27
Wydawca: Goneta Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-926526-7-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poezja
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

„Słowa pisane na skrawku papieru” — jak sam Autor twierdzi, są to zgromadzone w jeden tomik wiersze zapisywane dosłownie na marginesach kartek, jakie znalazły się w zasięgu jego ręki. To, co każdy wie, co każdego dotyka jako suma przeżyć życia, świata, okalających nas zjawisk, ulotnych i trudno uchwytnych, ale i tych spotykanych przez wszystkich jako norma codzienności — znajduje się w tym albumie przelane na papier. Poczytajmy, jak to znowu ktoś napisał po swojemu. A do tego piękne rysunki pani Karoliny Mencfeld. Jest to pierwszy album tego tandemu. Jakże pastelowy i delikatny.

 

Adrian K. ANTOSIK — rocznik 1988, szczecinianin. Jako gimnazjalista napisał pierwszy wiersz, który po latach ukazał się w zbiorowym tomiku „Słowa Gorączką Zdjęte” w Szkolne Zeszytach Literackich „Kuriera Szczecińskiego. Tomik „Słowa pisane na skrawku papieru” został stworzony z wierszy dosłownie pisanych na skrawkach papieru czy marginesach zeszytów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ADRIAN K. ANTOSIK      SŁOWA PISANE NA SRAWKU PAPIERU  ©opyrights to: Wirtualne Wydawnictwo „Goneta” Aneta Gonera www.goneta.net ul. Archiwalna 9 m 45, 02-103 Warszawa Okładka i grafika w (cid:286)rodku: Karolina Mencfeld kara190@poczta.onet.pl ISBN: 978-83-926526-7-2 Wydanie I Warszawa, czerwiec 2009     2                                               Est modus in rebus  ((cid:371)ac. — s(cid:268) granice, których przekracza(cid:273) nie nale(cid:463)y.  Etym. — z Horacego [Satyry, 1, 1 106]).  3       Patrz(cid:268)c w zwierciad(cid:371)o duszy mojej  Widz(cid:295) zgliszcza Zamku z Dzieci(cid:375)stwa.  Zagubionego we mgle poranka.  Samotnego w deszczu rozpaczy.    Przez kryszta(cid:371)ow(cid:268) tafl(cid:295) zwierciad(cid:371)a  Nie widz(cid:295) ju(cid:463) przyjació(cid:371) z Dzieci(cid:375)stwa.  Pustka otacza miejsca dawnych zabaw  Cisza zast(cid:268)pi(cid:371)a radosny (cid:401)miech.    Staje sam przed zgliszczami Zamku z Dzieci(cid:375)stwa  Zagubiony i samotny w deszczu rozpaczy otoczonego przez mg(cid:371)(cid:295)  Kryszta(cid:371)owa tafla dzieli mnie od (cid:401)wiata coraz bardziej  Przyjaciele z Dzieci(cid:375)stwa nie poznaj(cid:268) ju(cid:463) mnie przechodz(cid:268)c  ko(cid:371)o pobitego zwierciad(cid:371)a      4               5   Ranek    To ju(cid:463) koniec…  Wy(cid:371)(cid:268)czam radio…  Zapada cisza…  Śmier(cid:273) do ta(cid:375)ca prosi mnie…    To ju(cid:463) jest koniec…  Gasz(cid:295) (cid:401)wiat(cid:371)o…  Zapada ciemno(cid:401)(cid:273)…  Sen otacza mnie braterskim ramieniem…    To ju(cid:463) jest koniec…  Zamykam powieki…  Wszystko oddala si(cid:295)…  Le(cid:463)(cid:295) na poduszce s(cid:371)onej od (cid:371)ez…    To ju(cid:463) jest koniec dnia.  Zasypiam z twoim imieniem na ustach.  Wstaje leniwy grudniowy poranek,  I znów uda(cid:371)o si(cid:295) przetrwa(cid:273) noc…  6                   7       Kocham Ci(cid:295)…  Kim ty jeste(cid:401)?  K(cid:371)amc(cid:268).  Dlaczego?  Bo ubarwiam (cid:401)wiat gdy o nim mówi(cid:295).  Wi(cid:295)c nie b(cid:295)d(cid:295) Ci ju(cid:463) wierzy(cid:273).  Dlaczego?  Bo k(cid:371)amiesz mówi(cid:268)c o czym(cid:401).  Nie k(cid:371)ami(cid:295) tylko ubarwiam.  Jak ja mam Ci wierzy(cid:273)?  Nie wiem.  Wi(cid:295)c co dalej?  Nic. Jeszcze raz sk(cid:371)ami(cid:295) mówi(cid:268)c Kocham Ci(cid:295),  A ty mi nie uwierzysz.    8           9     Krzyk    Obudzi(cid:371)em si(cid:295) z krzykiem na ustach  Zimne powietrze otoczy(cid:371)o mnie  Otworzy(cid:371)em oczy  Ujrza(cid:371)em ludzi w bia(cid:371)ych fartuchach    Mija(cid:371) czas  Sekundy zamieni(cid:371)y si(cid:295) minuty  Minuty zamieni(cid:371)y si(cid:295) w godziny  Godziny zamieni(cid:371)y si(cid:295) w doby    Zamiast dób liczy(cid:371)em ju(cid:463) lata  Mia(cid:371)em dziewczyn(cid:295), pieni(cid:268)dze i motor  P(cid:295)dzi(cid:371)em na spotkanie z ni(cid:268)  I nagle…    Zobaczy(cid:371)em ludzi w bia(cid:371)ych fartuchach  Zamkn(cid:268)(cid:371)em oczy  Zimne powietrze opu(cid:401)ci(cid:371)o mnie  Zasn(cid:268)(cid:371)em z spokojnym krzykiem po(cid:463)egnania na ustach  10             11 Urodzi(cid:273) si(cid:295) to tak jak umrze(cid:273) tylko w drug(cid:268) stron(cid:295)…    22 marca    Rozwierasz r(cid:295)ce, u(cid:401)miechasz si(cid:295)  Ufnie robisz krok do przodu  Pierwsza sekunda – widzisz rodziców  Smutnych, a czasem u(cid:401)miechni(cid:295)tych  Druga sekunda – widzisz znajomych z  Podstawówki, znów jeste(cid:401)cie razem  Trzecia sekunda – widzisz paczk(cid:295) z  Gimnazjum, (cid:401)miejecie si(cid:295) rado(cid:401)nie  Czwarta sekunda – widzisz budynek  Liceum wraz z jego zgie(cid:371)kiem  Pi(cid:268)ta sekunda – widzisz siebie z  Swoj(cid:268) dziewczyn(cid:268), u(cid:401)miechni(cid:295)tych, szcz(cid:295)(cid:401)liwych  Szósta sekunda – g(cid:371)uche uderzenie  O twardy beton, krzyk kobiet  Siódma sekunda – widzisz (cid:401)wiat(cid:371)a i  Ludzi, d(cid:461)wi(cid:295)ki milkn(cid:268), kszta(cid:371)ty zamazuj(cid:268) si(cid:295)  Staje si(cid:295) ciemno(cid:401)(cid:273)…  Po co ten ca(cid:371)y tragizm i (cid:463)al?  Po co ten potok (cid:371)ez i skowyt bólu?  Po co… A z reszt(cid:268) i tak to ju(cid:463) ci(cid:295) nie dotyczy  Ciebie b(cid:295)d(cid:268)cego w siódmym kr(cid:295)gu  Piek(cid:371)a przeznaczonego dla zdrajców i…  12                 13     Strach i spokój…  Nic si(cid:295) nie dzieje…  Krew powoli w biegu ustaje…  Nast(cid:268)pi(cid:371) zastój…    Nag(cid:371)y skurcz konwulsyjny…  Ostatni wybuch, (cid:371)ab(cid:295)dzi (cid:401)piew…  Ustaj(cid:268) (cid:463)(cid:268)dze, strach i gniew…  Gdy przed oczami brzeg senny…    Czerwone krople po (cid:401)cianie sp(cid:371)ywaj(cid:268)  Ostatni oddech z piersi wychodzi  Cz(cid:371)owiek dzi(cid:401) odwrotnie si(cid:295) rodzi  A wokó(cid:371) krople krwi padaj(cid:268)    R(cid:295)ka z no(cid:463)em powoli opada  Krew zatacza coraz wi(cid:295)kszy kr(cid:268)g  Przy siódmych wrotach piek(cid:371)a rozleg(cid:371) si(cid:295) gong  Nast(cid:268)pi(cid:371)a kolejny duszy zag(cid:371)ada  14                                                   15   Spokój  Dooko(cid:371)a mnie  Nie ma ju(cid:463)  Ciemno(cid:401)ci    Spokój odszed(cid:371) gdzie(cid:401) w niepami(cid:295)(cid:273)  Dooko(cid:371)a mnie  Nie ma ju(cid:463)  Ciemno(cid:401)ci    Spokój odszed(cid:371) gdzie(cid:401) w niepami(cid:295)(cid:273)  Dooko(cid:371)a mnie martwi kr(cid:295)giem zebrali si(cid:295)  Nie ma ju(cid:463)  Ciemno(cid:401)ci    Spokój odszed(cid:371) gdzie(cid:401) w niepami(cid:295)(cid:273)  Dooko(cid:371)a mnie martwi kr(cid:295)giem zebrali si(cid:295)  Nie ma ju(cid:463) nadziei na ratunek  Ciemno(cid:401)ci    Spokój odszed(cid:371) gdzie(cid:401) w niepami(cid:295)(cid:273)  Dooko(cid:371)a mnie martwi kr(cid:295)giem zebrali si(cid:295)  Nie ma ju(cid:463) nadziei na ratunek  Ciemno(cid:401)ci zaciska swe zimne d(cid:371)onie na szyi mej    16               17       Tak jak kamie(cid:375) powoli spada  Gdy otacza go wody to(cid:375)  Tak jak puszczyk w ciemno(cid:401)ci (cid:371)ka  Gdy w mroku jest sam    Tak jak (cid:401)wierszczyk (cid:463)a(cid:371)o(cid:401)nie gra  Gdy mu skrzyde(cid:371)ka z(cid:371)amie kto(cid:401)  Tak jak mi w duszy ogie(cid:375) (cid:401)piewa  Gdy widz(cid:295) oczu twoich blask    Tak ja tu stoj(cid:295) przed grobem swym  Na którym le(cid:463)y lilii kwiat  Bo jak si(cid:295) mo(cid:463)e nieboszczyk czu(cid:273)  No w(cid:371)a(cid:401)nie tak, no w(cid:371)a(cid:401)nie tak              18                                                   19   Gdy…    Przychodz(cid:268) mi do g(cid:371)owy  My(cid:401)li p(cid:371)yn(cid:268)ce niewiadomo sk(cid:268)d  O mi(cid:371)o(cid:401)ci i urodzie  O twórczo(cid:401)ci i pogodzie  Na sam koniec wiem ju(cid:463) wtedy  Że to wszystko co tworzy(cid:371)em nic nie znaczy    Gdy zapada milczenie  I s(cid:371)ów cz(cid:371)owiekowi brak  Gdy ko(cid:375)czy si(cid:295) wino  A cz(cid:371)owiek wci(cid:268)(cid:463) pami(cid:295)ta  Gdy sen nie przychodzi  A cz(cid:371)owiek wci(cid:268)(cid:463) (cid:371)ka  Gdy ptaki zrywaj(cid:268) si(cid:295) z drzew  I w oczach cz(cid:371)owieka rodzi si(cid:295) strach    Gdy nie spytam si(cid:295) Ciebie „czy b(cid:295)dziesz ze mn(cid:268)?”  A ty nie odpowiesz „tak”  20               21     My co pi(cid:295)knie kocha(cid:273) umiemy  Za Mi(cid:371)o(cid:401)(cid:273) ob(cid:371)udn(cid:268) umrze(cid:273) chcemy  Śni(cid:273) o niej po kres czasu b(cid:295)dziemy  Na o(cid:371)tarzu jej swe serca k(cid:371)adziemy    Cho(cid:273) ka(cid:463)dy z nas, dobrze wie  Że to wszystko (cid:401)mierci(cid:268) sko(cid:375)czy si(cid:295)  Ta nasza pi(cid:295)kna mi(cid:371)o(cid:401)(cid:273) co (cid:463)ycie odbiera  Ta nasza wielka ofiara co dech zapiera    Nasza bo kogó(cid:463) by inna  Bo przecie(cid:463) to nie ona jest winna    Samotnie siedz(cid:295) w ciemnym pokoju  Nie mam ju(cid:463) w sobie ni szcz(cid:295)(cid:401)cia ni spokoju  Bo tylko ona pozosta(cid:371)a mi  Bo nieodwzajemniona mi(cid:371)o(cid:401)(cid:273) po nocach mi si(cid:295) (cid:401)ni    22
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Słowa pisane na skrawku papieru
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: