Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00043 005917 20297415 na godz. na dobę w sumie
Słownik bibliograficzny języka polskiego Tom 5  (Nid-Ó) - ebook/pdf
Słownik bibliograficzny języka polskiego Tom 5 (Nid-Ó) - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 274
Wydawca: BEL Studio Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3779-8108-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> literaturoznawstwo, językoznawstwo
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Kolejny tom publikacji, której t. 1 ukazał się w 2000 r.
Zawiera szczegółowe informacje bibliograficzne o poszczególnych wyrazach zaczerpniętych z tekstów języka polskiego końca XVIII - pocz. XXI w. w przedziale literowym L - Nić. Dotyczą one cech gramatycznych, semantycznych i pragmatycznych tych wyrazów i - po części - ich związków (z innymi wyrazami). Materiały cenne nie tylko dla językoznawców, ale też badaczy literatury i kultury polskiej.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Nida Arct M. 1936 (cid:1) Nida najzabawniejsza! Nie mogłem nigdy się oprzeć chęci dodania do nazwy dźwięku G – wyjdzie wtedy Gnida. Piłsudski J. 1925: 33 Niderlandczyk Arct M. 1936 Niderlandka Arct M. 1936 Niderlandy Arct M. 1936 • SJAM 1967 • Jodłowski S., Taszycki W. 1968 niderlandysta (cid:1) FAk 2007, 1: 5 niderlandystyczny (cid:1) studia niderlandystyczne FAk 2007, 1: 5 niderlandystyka FAk 2007, 1: 5 niderlandyzm Henke A. 1970 niderlandzki Arct M. 1936 • Jodłowski S., Taszycki W. 1968 niderlandzki język - Bednarczuk L. et al. 1988 • EJO 1993 • N. Morciniec, Zarys gramatyki niderlandzkiej, Wro- cław : UWr, 1995 nidy Cyran W. 1967 Nidzica Arct M. 1927 nidzicki Jodłowski S., Taszycki W. 1968 nie D+ Cyran W. 1967 • SJAM 1967 • A. J. Bańkowska, Wielorakie funkcje słowa nie w języku polskim //PorJ 1971, 6: 388-399 • Zaleski J. 1975: 111-112 [nie; nie... jak; nie... jak tylko] • Grochowski M. 1977 • Wójcikowska E. 1977 • Bo- gusławski A., Garnysz-Kozłowska T. 1979 • M. Bugajski, Niektóre funkcje składniowe morfemu nie //AUL. FL 2 (1981): 17-29 • M. Bugajski, Morfem n i e we współczesnym języku polskim i w zasadach pisowni, Wrocław : UWr, 1983 • Grochowski M., Hentschel G. (Hrsg.) 1998: 239-259 [nie ..., a; nie ..., raczej; nie ..., tylko ...; nie tylko ... lecz takŜe] • Witkoś J. 1998 • Kajtoch W. 1999 • Wierzbicka A. 1999 • Majkowska A. 2000: 221 [nie?] • M. Zaśko- Zielińska, Morfem nie w internetowych dyskursach Satya Sai Baby //BPTJ 56 (2000): 105-110 • Bogusławski A., Danielewiczowa M. 2005 • Bogusławski A. 2009 (cid:1) – Nie, co za nadzwyczajne spot- kanie – wołała panna Fifi /.../. Co pan robi w ParyŜu? Makarczyk J. 1927: 51 (cid:1) Nie naleŜy się wyzbywać słowa n i e, posiada ono ogromną siłę porząd- kująca. N i e jest cieniem t a k, a przy- roda nie pozostawia rzeczy bez cieni. Zawsze i wszędzie okazuje się w rezul- tacie, Ŝe przyroda jest od nas mądrzejsza. Rudnicki A. 1958: 81 nie- D+ M. Bugajski, Morfem n i e we współ- czesnym języku polskim i w zasadach pisowni, Wrocław : UWr, 1983 • A. Wlekliński, Słowotwórcze właściwości morfemu nie- //Szewczyk Ł. M., Czacho- rowska M. (red.) 2001: 177-190 • Wierz- choń P. 2003 • Smółkowa T. (red.) 2004a (cid:1) W końcu państwo Patimkin poczła- pali do łóŜek, a Ron zaniósł Julię, która zasnęła w fotelu, do jej pokoju. Zo- staliśmy więc tylko my, nie-Patimkino- wie. P. Roth, Goodbye, Columbus, przeł. W. Niepokólczycki, Warszawa : PIW, 1964: 95 nieabsolutność (cid:1) Michalski B. 1979: 266 nieabstrakcyjność (cid:1) Koneczny F. 1935: 230 nieabstrakcyjny SLex 15 (2003) nieadekwatność Chlebda W. 2003 (cid:1) nieadekwatność podziału Giedy- min J. 1961: 13 nieadekwatny D+ nieafekt SLex 26 (2005) nieafektywnie Wierzchoń P. 2009a nieafiksalny Strutyński J. 1996 [derywaty nieafiksal- ne] nieagent (cid:1) NPol 2010, 20: 5 nieagentywno-kauzatywny (cid:1) Bogusławski A. 2009: 131 nieagresja D+ nieagresywność (cid:1) D. Kępa-Figura, Kategoryzacja w komunikacji językowej na przykładzie leksemu ptak, Lublin : UMCS, 2007: 118 nieakademicki Smółkowa T. 2001 • SLex 15 (2003) • Wawrzyńczyk J. 2008 (cid:1) wyŜsze DzienŁ 1946, 4: 1 nieakademicznie Wierzchoń P. 2009a nieakademijny Smółkowa T. 2001 nieakcentowany Bogusławski A. 2010: 256 nieakceptacja Smółkowa T. (red.) 1998: 341 • SLex 15 (2003) (cid:1) Rok spędzają we Lwowie. Tutaj ujawnia się zasadnicza nieakceptacja ce- chująca Korzeniowskiego. Kultura 1956, 2: 78 [z tekstu Cz. Miłosza] nieakceptowalność Bogusławski A. 2009 nieakceptowalny szkoły nieakademickie Smółkowa T. 2001 • SLex 15 (2003) • Bogusławski A. 2009 (cid:1) Saloni Z. 1976: 123 nieakcesoryczny Ch. F. Hockett, Kurs językoznawstwa współczesnego, tłum. Z. Topolińska, M. Jurkowski, Warszawa : PWN, 1968: 692 nieakcydentalny Bogusławski A. 1989 [pytanie nie- akcydentalne] nieakcyzowy SLex 15 (2003) nieakordowy Dąbkowski G. 1991 • Dąbkowski G. 1997: 139 [dźwięki nieakordowe] nieaksjomatyzowalny Миклашевская Н. Е., Миклашевский Р. И. 1981 nieaktorski (cid:1) /.../ w aktorstwie czerpie z nie- aktorskich doświadczeń swego ojca /.../. „Przegląd” (Warszawa) 2008, 12: 47 nieaktowy (cid:1) refleksja nieaktowa ZN KUL 30 (1987), 3-4: 71 nieaktualny D+ nieaktywność Grzybowski J. 2009 nieaktywny D+ nieakuratnie D+ nieakuratność D+ SJAM 1967 nieakuratny D+ nieakwizycja SLex 15 (2003) niealergiczny Smółkowa T. 2001 niealfabetycznie Jodłowski S., Taszycki W. 1968 niealfabetyczny Jodłowski S., Taszycki W. 1968 niealgebraiczny Миклашевская Н. Е., Миклашевский Р. И. 1981 niealkoholiczka (cid:1) Sami 1989: 11 niealkoholik Smółkowa T. (red.) 2004a: 180 (cid:1) Sami 1989: 99 niealkoholowy (cid:1) – Była kolacja z alkoholem. Ale ja miałem niealkoholowe argumenty, które przekonały prezydenta Jelcyna – upiera się Wałęsa. „DuŜy Format”. [Dodatek do Gazety Wyborczej] 2005, 2: 7 niealternatywny (cid:1) Motycka A. (red.) 2003: 257 nieambitny D+ nieamerykanizm Podkowiński M. 1949 nieamerykański Smółkowa T. 2001 (cid:1) Miner B. 1999: 156 nieaminokwasowy D- Ds- Wawrzyńczyk J. 1995 nieanachroniczny
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Słownik bibliograficzny języka polskiego Tom 5 (Nid-Ó)
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: