Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00017 002369 22606008 na godz. na dobę w sumie
Słownik bibliograficzny języka polskiego Tom 6 (P-Prę) - ebook/pdf
Słownik bibliograficzny języka polskiego Tom 6 (P-Prę) - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 256
Wydawca: BEL Studio Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3779-8182-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> literaturoznawstwo, językoznawstwo
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Kolejny tom publikacji, której t. 1 ukazał się w 2000 r.
Zawiera szczegółowe informacje bibliograficzne o poszczególnych wyrazach zaczerpniętych z tekstów języka polskiego końca XVIII - pocz. XXI w. w przedziale literowym P - Prę. Dotyczą one cech gramatycznych, semantycznych i pragmatycznych tych wyrazów i - po części - ich związków (z innymi wyrazami). Materiały cenne nie tylko dla językoznawców, ale też badaczy literatury i kultury polskiej.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

P p D+ J. Paszek, Litera w literaturze. O „śy- wych kamieniach” Wacława Berenta //RuchL 16 (1975), 6: 367-378 P Bojarska M. 1988: 446 • Zombirt A. (oprac.) 2010 (cid:1) /.../ pierwszym „widocznym zna- kiem” w Niemczech była litera „P”, któ- rą zgodnie z dekretem z 8 marca 1940 roku, podpisanym przez szefa SS Hein- richa Himmlera, musieli nosić w widocz- nym miejscu wszyscy Polacy zmuszeni do niewolniczej pracy w Niemczech. NDzien 2009, 57: 1 p. Podobiński S. 2001 pa D+ Podobiński S. 2001 Pa Podobiński S. 2001 pabialgina D+ pabiamid D+ Pabian Podobiński S. 2001 Pabiana Podobiński S. 2001 pabianiczanka (cid:1) Zgodnie z terminarzem pabiani- czanki na początek powinny zagrać wy- jazdowy mecz z AZS Gorzów. „Gazeta Wyborcza Łódź” 10 X 2007: 15 pabitelski SLex 15 (2003) Pabst Podobiński S. 2001 (cid:1) /.../ piwo „Pabst” − 50 centów bute- leczka. Stachura E. 1984, 5: 373 (cid:1) Według niemieckich planów (m.in. Plan Pabsta) Warszawa miała na zawsze zniknąć z mapy Europy. Trzcińska M. 2007: 277 pac D+ (3 art.) Ds- Pac Podobiński S. 2001 paca D+ pacać D+ pacan D+ pacanka D+ Pacanów Podobiński S. 2001 (cid:1) Pacanów − d. miasteczko (1279- 1869) przy trakcie handl. Kraków-San- domierz. Bazylika mniejsza (1420) z cudowną figurą Jezusa Konającego. Europejskie Centrum Bajki. Wiatrak holenderski (1918). NDzien 2009, 106: 13 [Ziemia Buska od A do Z] Pacewicz (cid:1) „Zaślepiająca nienawiść katolickich radykałów do Alicji Tysiąc” to tytuł ko- lejnego komentarza nadwornego mora- listy „Gazety Wyborczej” Piotra Pace- wicza, jaki ukazał się w czwartek po południu na jej stronie internetowej. NDzien 2009, 226: 12 pach D+ Kreja B. 1970 • Handke K. 1997: 510 pacha D+ Kreja B. 1970 • Bogusławski A., Wa- wrzyńczyk J. 1993 pachciareczka D+ pachciarka D+ pachciarski D+ pachciarstwo D+ pachciarz D+ (cid:1) śyznowski J. 1925: 113 pachciarzowa (cid:1) Sommer T. 2010: 213 pachimetr Stadtmüller K., Stadtmüller K. 1936 pachitekt Stadtmüller K., Stadtmüller K. 1936 pachitos D+ pachitrop Stadtmüller K., Stadtmüller K. 1936 pachnąco W+ D+ Cyran W. 1967: 143 • Smółkowa T., Tekiel D. 1977 pachnąć D+ pachniacz (cid:1) Michotek J. 1990: 13 pachnidło D+ pachnieć D+ Grzesiak R. 1983 • Bogusławski A., Wawrzyńczyk J. 1993 pachnolit Stadtmüller K., Stadtmüller K. 1936 pachnotka D+ Pachocki Podlewski S. 1989: 565 pacholątko D+ Tokarski R. 1984 pacholczy D+ pacholec D+ pacholę D+ Tokarski R. 1984 pacholęctwo D+ pacholęcy D+ pacholica D+ pacholik D+ Tokarski R. 1984 pachoł D+ Kreja B. 1970 • Tokarski R. 1984 pachołczy D+ pachołczyć D+ pachołek D+ Tokarski R. 1984 (cid:1) pachołki kapitału Kaden-Ban- drowski J. 1975: 57 (cid:1) Polska musi być sobą, a nie po- słusznym pachołkiem Unii Europejskiej. NDzien 2005, 254: 13 (cid:1) Z powodu tej ksiąŜki [„W kościo- łach Meksyku”] Wańkowicz został okrzyczany przez lewicę „pachołkiem klerykalizmu”. Krajski S. 2008: 114 pachołować D+ pachowy D+ pachówka Podobiński S. 2001 pacht D+ pachtarz Zaleski J. 1969: 146 pachtować D+ pachtowy D+ pachwina D+ pachwinowy D+ pachydermia Podobiński S. 2001 paciać Mączyński M. 1986 pacierz D+ Klich E. 1927 • Kreja B. 2002: 30-39 [jako nazwa miary czasu] pacierzowy D+ pacierzówka Stadtmüller K., Stadtmüller K. 1936 paciorecznik D+ paciorecznikowaty D+ paciorek D+ Paciorek Podlewski S. 1989: 565 paciorka D+ paciorkowaty D+ (cid:1) Andrzejowski A. 1825: 139 paciorkowcowy D+ Wierzchoń P. 2008a: 343 paciorkowiec D+ paciorkowy D+ paciórek D+ Handke K. 1997: 267 Kraszewskiego] paciórka D+ paciuk D+ pacjencja D+ Karaś H. 1998: 103-104, 120, 121, 123, 128 pacjent D+ (cid:1) Pacjentom nerwicowym przepisuje się leki uspokajające. Korsak A. 1977: 94 (cid:1) ElŜbieta Grabosz, utalentowana afo- rystka, fraszkopisarka, laureatka licz- nych konkursów literackich, opracowała ksiąŜkę pt. „Eskulap i pacjent w anegdocie”, w której znalazły się fraszki i aforyzmy róŜnych autorów. „Pano- rama Południa” (Warszawa) 2008, 6: 3 pacjentka D+ packa D+ packard Wawrzyńczyk A. (oprac.) 2010 pack shot W. Dąbal, P. Andrejew (oprac.), Kom- pendium terminologii filmowej, Warsza- wa : Sadyba, 2005 pacnąć D+ pacnięcie D+ [u J. I. 44 paco-chico Wawrzyńczyk A. (oprac.) 2010 (cid:1) J. Gerhard, Niecierpliwość, wyd. 3, Warszawa : Wyd. MON, 1986: 346 [‘taniec’] pacówka Stadtmüller K., Stadtmüller K. 1936 pacta conventa D+ pacyfa Podobiński S. 2001 • Smółkowa T. (red.) 2005 pacyficzny D+ Pacyfik Podobiński S. 2001 pacyfikacja D+ pacyfikacyjno-pościgowy (cid:1) akcja pacyfikacyjno-pościgowa S. Ciesielski, W. Materski, A. Paczkowski, Represje sowieckie wobec Polaków i obywateli polskich, wyd. 2, popr., War- szawa : Ośrodek KARTA, 2002: 26 pacyfikacyjny D+ pacyfikał D+ pacyfikarz Buttler D. 1974: 117 pacyfikator D+ pacyfikatorski D+ pacyfikować D+ Smółkowa T. (red.) 2005 pacyfikowanie D+ pacyfista D+ pacyfistka D+ (cid:1) Edek, który siedział ze mną w jednej ławce, radził tresować pluskwy. Niestety! Mama, choć niby taka pa- cyfistka, przeciwniczka wojen i bicia ko- gokolwiek − wszystkie pluskwy wytępiła sublimatem. B. Hertz, Ze wspomnień Samowara, Warszawa : L. Fiszer, [1936]: 46 pacyfistycznie \\\ pacyfistyczno-reporterski (cid:1) ToteŜ po drugiej wojnie nie mie- liśmy tak obfitej literatury pacyfistyczno- reporterskiej, jak po pierwszej wojnie /.../. Wańkowicz M. 1972: 467 pacyfistyczny D+ (cid:1) ruch pacyfistyczny „Uśmiech” (Łódź) 1930, 9: 5 pacyfizm D+ pacyka Stadtmüller K., Stadtmüller K. 1936 pacykarz D+ Stadtmüller K., Stadtmüller K. 1936 pacykować D+ Stadtmüller K., Stadtmüller K. 1936 pacyna D+ Pacyna Podobiński S. 2001 pacynka D+ Smółkowa T. (red.) 2005 pacyński Podobiński S. 2001 paczczyna D+ paczek D+ paczenie D+ paczenie się Stadtmüller K., Stadtmüller K. 1936 pacześ D+ pacześny D+ paczka D+ Kreja B. 1970 paczkarnia D+ paczkarz Stadtmüller K., Stadtmüller K. 1936 paczkować D+ paczkowanie D+ paczkowarnia Smółkowa T. (red.) 2005 paczkownia D+ (bez Ŝadnej dok.) Wawrzyńczyk A. (oprac.) 2010 (cid:1) Gerhard J. 1986: 30 paczkowski Podobiński S. 2001 Paczkowski Podlewski S. 1989: 565 Paczków Podobiński S. 2001 paczoski Stadtmüller K., Stadtmüller K. 1936 paczula D+ paczusia D+ paczuszka D+ paczyć D+ paczyć się Stadtmüller K., Stadtmüller K. 1936 paczyna D+ paćka D+ paćkać D+ Mączyński M. 1986 paćkanina D+ pad D+ Szymczak M. (red.) 1970: 138, 143 • Smółkowa T. (red.) 2005 Pad Podobiński S. 2001 padaczka D+ Majer J., Skobel F. 1835 padaczkorodny (cid:1) ogniska padaczkorodne M. Jarosz, S. Cwynar (red.), Podstawy psychiatrii. Podręcznik dla studentów, Warszawa : PZWL, 1976: 125 padaczkowaty D+ padaczkowy D+ padać D+ JPol 46 (1966), 3: 177-196 [itp. cza- sowniki (o deszczu itp.)] • Friedelówna T. 1989 [padać do stóp] • Bogusławski A., Wawrzyńczyk J. 1993 padalczy D+ padalec D+ padałka D+ padamdonóstwo Buttler D. 1974: 185 padamdonóŜek (cid:1) Baczyński K. K. 1964: 329 padamdonóŜkowski (cid:1) Putrament J. 1953, 2: 87 padanie D+ padański Podobiński S. 2001 • SLex 15 (2003) paddock Podobiński S. 2001 Paderborn Podobiński S. 2001 padewczyk (cid:1) PWspółcz 1939, 202 (luty): 134 padewski (cid:1) Szulc D. 1855: 37 (cid:1) zwyczaje bolońskie i padewskie F. Kiryk (red.), Kazimierz Wielki budow- niczy i reformator, Warszawa : Akant, 2002: 258 padgatowka (cid:1) Pająk H. 2006: 234 padlec (cid:1) − Uch, padlec, padlec!... Przedał, jak Judasz!... Berent W. 1956: 136 padlina D+ Smółkowa T. (red.) 2005 padlinowy D+ padlinoŜerca Podobiński S. 2001 • Smółkowa T. (red.) 2005 padło D+ padłodajnia Buttler D. 1974: 172-173, 216 padnąć D+ padnięcie D+ padnięty Smółkowa T. (red.) 2005 padok D+ padolina (cid:1) GWyb 2007, 246: 26 padolny D+ padometr Stadtmüller K., Stadtmüller K. 1936 Padovano Podobiński S. 2001 padół D+ Turska H. 1955: 10, 13 • Rudnicka-Fira E. 1984 padrone (cid:1) – Cozze dla pana – zakomendero- wał padrone. Kubacki W. 1968: 29 paduan D+ paduch Klemensiewicz Z. 1961: 354 [u S. Wyspiańskiego] Paduch (cid:1) D: s.v. warstwomierz [w cyt.] paduk Podobiński S. 2001 paduna D+ Padwa Podobiński S. 2001 padwan D+ padyszach D+ padyszachraj Buttler D. 1974: 113 padywać D+ padź D+ paf D+ Paf (cid:1) Dygasiński A. 1974: 131 Pafawag Podobiński S. 2001 pafawagowiec Podobiński S. 2001 pafla Zaleski J. 1975: 145 [‘pysk, policzki’], 152 pagaj D+ (2 art.) pagajować Podobiński S. 2001 pagament Stadtmüller K., Stadtmüller K. 1936 Paganini Podobiński S. 2001 paganizacja (cid:1) Stąd teŜ biorą się w jego Poetyce /.../ wystąpienia przeciw nadmiernemu wprowadzaniu symboliki i zbytniej ale- goryzacji, przeciwko modnej, mitolo- gicznej „paganizacji“ utworów poetyc- kich i sztuki krasomówczej /.../. ŁuŜny R. 1966: 61 Pagart (cid:1) Ds: s.v. nastolatkowy [w cyt. 1966 ‘Polska Agencja Artystyczna’] (cid:1) „Pagart“ „Tom Kultury” (War- szawa) 2008, 10: 29 pagartowski Podobiński S. 2001 PAGART-owski Podobiński S. 2001 pagaworka Zombirt A. (oprac.) 2010 (cid:1) Auderska H. 1989: 102 Paged Podobiński S. 2001 PAGED Podobiński S. 2001 [‘Polska Agencja Eksportu Drewna’] PageMaker Podobiński S. 2001 pager Podobiński S. 2001 • Smółkowa T. (red.) 2005 pagerowy SLex 15 (2003) pagina D+ paginacja D+ paginatka D+ paginator D+ pagingowy (cid:1) Sferia, jeszcze jako Polpager, roz- wijała w latach 90. usługi pagingowe. Reczpospolita 2008, 170: B6 paginiarka Stadtmüller K., Stadtmüller K. 1936 paginować D+ paginowanie D+ pagoda D+ pagodowy D+ pagodyt Stadtmüller K., Stadtmüller K. 1936 Pago Pago Podobiński S. 2001 pagór D+ Kreja B. 1970 pagórczysty D+ Klemensiewicz Z. 1969a: 99 pagóreczek D+ pagórek D+ pagórkowato D+ pagórkowaty D+ Kurkowska H. 1954 pagórkowy D+ pagórzasty Podobiński S. 2001 pagórze D+ pagórzysty D+ pagrus Ds+ S+ Smółkowa T. 1976 PAH (cid:1) /.../ jeśli jeszcze nie wiesz, jak zor- ganizować swój wolny czas, być moŜe przyłączenie się do PAH okaŜe się dobrym pomysłem? Eurostudent 2009, 3-4: 11 [‘Polska Akcja Humanitarna’] pahlawi Podobiński S. 2001 Pahlawi Podobiński S. 2001 paidialny (cid:1) styl paidialny Baluch A. 2005: 55 Paine Helsztyński S. (red.) 1971 paintball Smółkowa T. (red.) 2005 paiŜ D+ JPol 31 (1951): 114, 120, 123-125, 198-199 • JPol 51 (1971): 127-128 paiŜa D+ JPol 31 (1951): 114, 120, 123-125, 198-199 • JPol 51 (1971): 127-128 paja Podobiński S. 2001 pajac D+ JPol 52 (1972): 290 pajacować D+ Kurkowska H., Skorupka S. 1966: 101 pajacowaty D+ pajacowski D+ pajacyk D+ pajączek D+ Smółkowa T. (red.) 2005 pajączkowaty D+ pajączyna Zaleski J. 1969: 114 pająk D+ Suska D. 1998 • Smółkowa T. (red.) 2005 Pająk Podlewski S. 1989: 565 pająkowaty D+ 45 pajda D+ pajdka D+ pajdocentryczny D+ pajdocentryzm D+ pajdokracja D+ Koneczny F. 1912 (cid:1) Tymczasem nasi socliberałowie od kilkunastu lat starają się wprowadzić model bezstresowy oparty na trendach pajdokratycznych (rządy dzieci). Pajdo- kracja jest w czystej postacji demorali- zacją i manipulanctwem. NDzien 2006, 130: 10 pajdokrata (cid:1) Właściwi pajdokraci nie są wcale młodzieńcami! Koneczny F. 1912: 16 pajdokratyczny (cid:1) pajdokratyczny czyn Koneczny F. 1912: 27 (cid:1) społeczeństwo pajdokratyczne Ko- neczny F. 1912: 33 pajdonom Plutarch, śywoty równoległe. T. I, przeł. K. Korus, Warszawa : Pruszyński i S-ka, 2004: 313 pajeta Turnau I. 1999 • Podobiński S. 2001 • Smółkowa T. (red.) 2005 pajetka Podobiński S. 2001 Pajewski Podlewski S. 1989: 565 pajęczak D+ pajęczański Podobiński S. 2001 pajęczarstwo D+ pajęczarz D+ (cid:1) W Albanii prawie nie ma prywat- nych telefonów. W czerwcu prezydent wydał dekret nakazujący surowe karanie pajęczarzy telefonicznych i elektrycz- nych. z prasy, ok. 1994 pajęczasty D+ pajęcznica D+ Pajęczno Podobiński S. 2001 pajęczo D+ pajęczy D+ pajęczyna D+ Staniszkis J. 2004: 205 • Smółkowa T. (red.) 2005 pajęczyniarz D+ pajęczynka D+ pajęczynny Kurkowska H. 1954 pajęczynowaty D+ Andrzejewski A. 1825: 18 pajęczynowy D+ pajęczynówka D+ pajka JPol 45 (1965): 162 pajok Яворская Ю. Л. 1983
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Słownik bibliograficzny języka polskiego Tom 6 (P-Prę)
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: