Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00023 002374 22606029 na godz. na dobę w sumie
Słownik bibliograficzny języka polskiego Tom 8  (S-Ś) - ebook/pdf
Słownik bibliograficzny języka polskiego Tom 8 (S-Ś) - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 254
Wydawca: BEL Studio Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3779-8104-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> literaturoznawstwo, językoznawstwo
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Kolejny tom publikacji, której t. 1 ukazał się w 2000 r.
Zawiera szczegółowe informacje bibliograficzne o poszczególnych wyrazach zaczerpniętych z tekstów języka polskiego końca XVIII - pocz. XXI w. w przedziale literowym S - Ś. Dotyczą one cech gramatycznych, semantycznych i pragmatycznych tych wyrazów i - po części - ich związków (z innymi wyrazami). Materiały cenne nie tylko dla językoznawców, ale też badaczy literatury i kultury polskiej.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRZEDMOWA Papierowe wydanie Słownika bibliograficznego języka polskiego (SBJP) weszło wreszcie w końcowe stadium realizacji. Tom niniejszy - dostarczający materiału z obrębu dwu liter (S i Ś), zasadniczo nie różni się od tomów wcześniej opublikowanych pod względem doboru informacji leksyko- graficznej. Dobór to cząstkowość, cecha nieunikniona SBJP, ponieważ autor boryka się samotnie z olbrzymim materiałem, realizując badania podstawowe, których dotychczas w takim zakresie i układzie nie podejmował nikt. już przedostatni z zaległych - Znacznie bogatsze są dane leksykograficzne zgromadzone w e-brudnopisach SBJP, nie szybko zostaną one opracowane na czysto, doprowadzone do postaci finalnej (standardowej), z braku czasu. W drukowanym tomie zdecydowałem się dać niektóre hasła z tego rodzaju materiału; towarzyszy im symbol \\\. Jest jeszcze jedna nowość w t. 8, mianowicie odsyłacz:  Foto-SBJP. Wiąże się on z rozbudową zbio- fotoleksykografii, która stanowi autorskie dokonanie Piotra rów słownika i rozwojem nowej subdyscypliny - Wierzchonia; por. przede wszystkim jego wielką, ponadośmiusetstronicową publikację: Depozytorium leksykalne języka polskiego. Nowe fotomateriały z lat 1901-2010. T. 1, Warszawa : BEL Studio, 2010. Obecnie gromadzenie dokumentacji hasłowej, cytatowej w formie skanów staje się, za sprawą kapitalnych dokonań P. Wierzchonia, standardem. Stąd wynikła konieczność dodania suplementu (faktycznie fotosuplementu) do SBJP. S s D+ JPol 31 (1951): 211-219 S Stadtmüller K., Stadtmüller K. 1936 S8 (cid:1) Kiedy powstanie droga ekspresowa S8 z Łodzi do Wrocławia /…/? „Echo Miasta” (Łódź) 2008, 51: 2 s- D+ Kudra B. 1993 S-300 (cid:1) Chiny kupią od Rosji rakiety syste- mu obrony powietrznej S-300 − poinfor- mowała rosyjska agencja Interfax /.../. NDzien 2010, 79: 8 s... (cid:1) /.../ jak na Germańców mają chłop- cy s..., to lepiej w boju, a nie w lesie. Auderska H. 1989: 139 sa JPol 39 (1959): 348-350 Sa Stadtmüller K., Stadtmüller K. 1936 Sabadach (cid:1) /.../ Michał Sabadach, który oŜenił się z Rosjanką i w podlegnickich Unie- jowicach prowadzi muzeum pamiątek po Rosjanach. „Nie” (Warszawa) 2008, 43: 9 sabadyla D+ sabadylina Stadtmüller K., Stadtmüller K. 1936 sabadylowy (cid:1) Gumowska I. 1962: 43 sabal Ds+ sabalowy Ds+ Sabała (cid:1) D: s.v. głowa [w p. 4 w cyt.] (cid:1) D: s.v. pisać [w podh. w p. 3b w cyt.] sabałówka D+ sabat D+ (2 art.) JPol 31 (1951): 114 sabath (cid:1) „Uśmiech” (Łódź) 1930, 38: 7 sabatnik D+ (cid:1) Pilot M. 1976: 175 sabatowy D+ sabaudzki (cid:1) wikary sabaudzki Baczko B. 2001: 253 (cid:1) dynastia sabaudzka WE PWN 11 (2002): 507 [s.v. Humbert II] sabbatical E. Wharton, Opowieści małŜeńskie, tłum. A. Demkowska-Bohdziewicz, War- szawa : KiW, 1983: 221 • Małek E. 2008 sabbatowy \\\ sabeizm D+ sabejczyk D+ /.../ „sabath na Łysej Górze. /.../ za „sabotaŜ (cid:1) Kwiatkowski R. 1908: 8 sabelski (cid:1) język sabelski L. Bonfante, Język etruski, przeł. W. Dobrowolski, War- szawa : Wyd. RTW, 1998: 18 sabina D+ Stadtmüller K., Stadtmüller K. 1936 Sabina (cid:1) D: s.v. nadrŜeć się [w cyt.] sabla JPol 31 (1951): 114, 121 saboit Stadtmüller K., Stadtmüller K. 1936 sabot D+ sabotant (cid:1) Красный Ю. (ред.) 1931 sabotaŜ D+ Doroszewski W. 1964: 69, 483, 793 (cid:1) Aresztowana gospodarczy”. Kultura 1955, 4: 8 sabotaŜowo-dywersyjny (cid:1) Nota ta charakteryzuje całokształt akcji sabotaŜowo-dywersyjnej prowa- dzonej przez rząd amerykański prze- ciwko Polsce Ludowej. S. Arski, Dola- rowa dyplomacja, Warszawa : KiW, 1954: 56-57 sabotaŜowy D+ sabotaŜysta D+ Dąbrowska K. 1957: 45 sabotować D+ sabotowanie D+ SAC E. L. Doctorow, Opowiadania z krainy szczęśliwości, przeł. E. Westwalewicz- Mogilska, Warszawa : Bellona, 2007: 130 sacerdotalnie (cid:1) Z niezwykłą słodyczą namawiali ją i nawracali. Męczyli spirytualnie, sakra- mentalnie, sacerdotalnie. Katechetycznie, ewangelicznie i eucharystycznie. A tak- Ŝe, po drodze, róŜańcowo i szkaplerzo- wo. Kubacki W. 1968: 36 sacharat Stadtmüller K., Stadtmüller K. 1936 sacharometr Stadtmüller K., Stadtmüller K. 1936 sacharometrja Stadtmüller K., Stadtmüller K. 1936 sacharon Stadtmüller K., Stadtmüller K. 1936 sacharoza D+ Stadtmüller K., Stadtmüller K. 1936 sacharyd D+ Stadtmüller K., Stadtmüller K. 1936 sacharymetr D+ Stadtmüller K., Stadtmüller K. 1936 sacharymetria D+ sacharymetrja Stadtmüller K., Stadtmüller K. 1936 sacharyna D+ Stadtmüller K., Stadtmüller K. 1936 sacharyniarz piosenki Wawrzyńczyk J. 2009a (cid:1) Fafulski parsknął śmiechem, a sa- charyniarz spojrzał wściekle na dowcip- nego wieśniaka /.../. „Ziarno” (Kalisz) 2 (1933), 20: 16 [‘handlarz’] sacharynka D+ sacharyt Stadtmüller K., Stadtmüller K. 1936 sachomodo Doroszewski W. 1970: 228 sachoromierz Stadtmüller K., Stadtmüller K. 1936 Sachowicz (cid:1) D: s.v. odmyć [w cyt.] saciwi (cid:1) Braun A. 1990: 384 Sacrofilm Iwanowski M. 2009 (cid:1) „Nasze Forum” (Zamość) 2007, 34: 19 sacrosfera (cid:1) Pyzałka R. (red.) 1996: 17 sacrosongowy Tekiel D. (red.) 1989 (cid:1) /.../ w „Tygodniki Powszechnym” skrytykowałem degradujące nieraz pieśń kościelną „sacrosongowe”. Pyzałka R. (red.) 1996: 100 sacrum M. Mazurkiewicz, Praca i sacrum w polszczyźnie ludowej //Etnolingwistyka 2 (1989): 7-28 • Tischner J. 1998: 58-60 • Domański H. 1999 • Günther B. 1999: 321 • Krajski S. 2004 saczek D+ (2 art.) saczkowy D+ (2 art.) sad D+ JPol 4 (1919): 36 • Doroszewski W. 1968: 420-421 • JPol 54 (1974): 21 • Hoppe S. 1980: 123 (cid:1) sad Miczurinowski Tomasik W. 1999: 60 Sad (cid:1) /.../ kontakt operacyjny o pseudo- nimie „Sad” (fragment nazwiska). T. Isakowicz-Zaleski, wobec bezpieki na przykładzie archidiecezji krakowskiej, Kraków : Znak, 2007: 52 sadagtypja Stadtmüller K., Stadtmüller K. 1936 saddamowiec (cid:1) Piecuch H. 2004: 20 sadeczek D+ sadek D+ sadełko D+ sadhu (cid:1) śuławski M. 1973: 163 sadlarz D+ sadliczka Stadtmüller K., Stadtmüller K. 1936 sadlisty D+ Hoppe S. 1980: 60, 66, 82 sadło D+ KsięŜa
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Słownik bibliograficzny języka polskiego Tom 8 (S-Ś)
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: