Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00049 006712 20284963 na godz. na dobę w sumie
Słownik medyczny polsko-niemiecki niemiecko-polski z definicjami haseł - ebook/pdf
Słownik medyczny polsko-niemiecki niemiecko-polski z definicjami haseł - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: Level Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 9788394456757 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja
Porównaj ceny (książka, ebook (-40%), audiobook).

Słownik obejmuje terminologię z zakresu podstawowych nauk medycyny, takich jak anatomia, biochemia, fizjologia, histologia oraz poszczególnych specjalizacji medycznych: chirurgia, dermatologia, endokrynologia, farmakologia, immunologia, kardiologia, onkologia, psychiatria, stomatologia, a także innych dziedzin blisko związanych z medycyną takich jak psychologia, farmacja czy ziołolecznictwo.

Wszystkie hasła bazowe posiadają definicje w języku polskim. Umożliwia to nie tylko przetłumaczenie danego terminu, ale również ułatwia właściwe jego zrozumienie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

 abazja – Abasie (nf) |brak możliwości chodzenia wynikający z zaburzeń dysocjacyjnych lub schorzeń neurologicznych|  aberracja chromosomowa – Chromosomenaberration (nf), Chromosomenabweichung (nf) |zaburzenie polegające na zmianie struktury lub liczby chromosomów|  aborcja – Abtreibung (nf), Schwangerschaftsabbruch (nm) |przerwanie ciąży|  absorbancja – Absorbanz (nf) |współczynnik absorpcji światła przez próbkę, stosowany w spektrofotometrii do oznaczania stężenia substancji|  abstynencja – Enthaltsamkeit (nf), Abstinenz (nf) |powstrzymywanie się od stosowania używek|  abstynencja seksualna – sexuelle Enthaltsamkeit (nf), sexuelle Abstinenz (nf) |powstrzymywanie się od aktywności seksualnej|  abstynent – Enthaltsamer (nm) |osoba trwająca w abstynencji|  abulia – Willenlosigkeit (nf), Abulie (nf), Entschlussunfähigkeit (nf) |chorobliwy niedostatek lub brak woli, który przejawia się niemożnością podejmowania decyzji i działania|  aceton [propanon] – Aceton (nnt) |związek organiczny należący do ketonów, obecny w niewielkich ilościach we krwi i moczu; jego stężenie wzrasta przy zaawansowanej cukrzycy|  acetonemia [ketonemia, ketoza ] – Azetonämie (nf), Ketose (nf) |obecność we krwi nadmiernej ilości ciał ketonowych|  acetonuria [ketonuria] – Ketonurie (nf), Azetonurie (nf) |obecność ciał ketonowych w moczu|  acetylocholina – Acetylcholin (nnt) |neuroprzekaźnik pobudzający wydzielany przez niektóre komórki nerwowe|  acetylocysteina – Acetylcystein (nnt), ACC (nnt) |pochodna aminokwasu L-cysteiny o działaniu mukolitycznym i antyoksydacyjnym; stosowana w chorobach przebiegających ze zwiększoną produkcją śluzu w drogach oddechowych, np. mukowiscydozie|  achalazja – Achalasie (nf) |skurcz wpustu przełyku wynikający z zaburzeń mięśni gładkich dolnego odcinka przełyku| - 6 -  acholia – Acholie (nf) |brak wydzielania żółci do jelita cienkiego; w jego wyniku dochodzi do zaburzeń we wchłanianiu tłuszczów i witamin oraz zaburzeń w wydzielaniu bilirubiny do światła przewodu pokarmowego, co przejawia się odbarwieniem stolca|  achondroplazja [chondrodystrofia] – Achondroplasie (nf) |choroba genetyczna, której istotą jest zaburzenie kostnienia śródchrzęstnego; objawia się karłowatością|  achromachia [arachnodaktylia, pająkowatość palców] – Arachnodaktylie (nf), Spinnenfingerigkeit (nf) |anomalia polegająca na występowaniu nadmiernie cienkich i długich, w stosunku do kości śródręcza i nadgarstka, palców dłoni|  achromatopsja – Farbenblindheit (nf) |wada wzroku spowodowana chorobą siatkówki; objawia się niemożnością rozpoznawania barw|  adaptacja – Adaptation (nf), Anpassung (nf) |przystosowanie organizmu, organu, komórki do nowych warunków zewnętrznych|  adaptacja do ciemności – Dunkeladaptation (nf) |przystosowanie systemu wzrokowego do braku światła|  adaptacja do światła – Lichtanpassung (nf) |przystosowanie systemu wzrokowego do światła|  adenina – Adenin (nnt) |zasada azotowa wchodząca w skład podstawowych nukleotydów obu kwasów nukleinowych|  adenoid [migdałek gardłowy] – Rachenmandel (nf) |skupisko tkanki chłonnej w gardle, znajdujące się w jego nosowej części, w miejscu przejścia stropu w ścianę tylną|  adenoidalny [migdałkowy] – drüsenartig (adj) |odnoszący się do tkanki budującej migdałki|  adenopatia – Adenopathie (nf) |choroba gruczołów; zwyczajowo pojęcie to ogranicza się do zmiany chorobowej węzła chłonnego, mimo że węzły chłonne nie są gruczołami|  adenowirus – Adenovirus (nnt) |wirus zawierający kwas deoksyrybonukleinowy jako materiał genetyczny|  adenozyna – Adenosin (nnt) |nukleozyd zbudowany z zasady adeniny i cukru rybozy| - 7 -  adenozynodifosforan – Adenosindiphosphat (nnt), ADP (nnt) |nukleotyd zbudowany z adeniny, rybozy i dwóch grup fosforanowych|  adenozynomonofosforan – Adenosinmonophosphat (nnt) |rybonukleotyd pełniący rolę w przekaźnictwie wewnątrzkomórkowym|  adenozynotrójfosforan – Adenosintriphosphat (nnt), ATP (nnt) |nukleotyd wysokoenergetyczny zbudowany z adeniny, rybozy i trzech reszt kwasu fosforanowego; pełni rolę nośnika energii chemicznej dla komórek|  adiaspiromykoza – Adiaspiromykose (nf) |choroba płuc wywołana przez wdychanie zarodników grzybów Emmonsia parva i Emmonsia crescens|  adipocyt – Adipozyt (nm) |komórka syntetyzująca i magazynująca tłuszcze proste|  adiponektyna – Adiponectin (nnt) |hormon polipeptydowy wydzielany przez komórki tłuszczowe, biorący udział w regulacji metabolizmu glukozy i kwasów tłuszczowych; wykazuje działanie przeciwmiażdżycowe i przeciwzapalne|  adiuretyna [hormon antydiuretyczny, wazopresyna] – antidiuretisches Hormon (nnt), Vasopressin (nnt), Adiuretin (nnt) |hormon produkowany przez podwzgórze i uwalniany przez tylny płat przysadki mózgowej; wpływa na gospodarkę wodno-elektrolityczną organizmu|  adiuwant – Adjuvans (nnt) |substancja wzmacniająca lub wywołująca odpowiedź immunologiczną na antygen| o adiuwant pochodzenia bakteryjnego - bakterielles Adjuvans  adrenalina [epinefryna] – Adrenalin (nnt), Epinephrin (nnt) |hormon syntetyzowany w rdzeniu nadnerczy i neuroprzekaźnik pobudzający układu współczulnego|  adrenergiczny – adrenerg (adj) |związany z częścią współczulną autonomicznego układu nerwowego, gdzie rolę przekaźnika pełni adrenalina lub noradrenalina| o układ adrenergiczny - das adrenerge System  adrenokortykalny – adrenokortikal (adj), Nebennierenrinden- |odnoszący się do kory nadnercza| o odpowiedź adrenokortykalna - Nebennierenrindenantwort  adrenolityczny – adrenolytisch (adj) |działający hamująco na układ adrenergiczny| o środek adrenolityczny - Adrenolytikum - 8 -  adsorbent – Adsorbent (nm) |substancja w fazie stałej lub płynnej biorąca udział w adsorpcji|  adsorpcja – Adsorption (nf) |gromadzenie się cząsteczek substancji z fazy gazowej lub płynnej na powierzchni innej substancji (adsorbentu)| o adsorbcja chromatograficzna - chromatographische Adsorption  aeroby [bakterie tlenowe] – anaerobe Bakterien (npl) |bakterie mogące przeprowadzać reakcje metaboliczne z wydzieleniem energii w warunkach tlenowych|  aerofagia [łykawica] – Aerophagie (nf) |zaburzenie czynnościowe układu pokarmowego polegające na połykaniu powietrza|  aerozol – Spray (nm) |zawiesina ciał stałych lub płynnych rozproszonych w powietrzu bądź gazach| o aerozol do nosa - Nasenspray  afagia – Aphagie (nf) |upośledzenie zdolności połykania|  afakia – Aphakie (nf) |brak soczewki oka|  afazja – Sprachverlust (nm), Aphasie (nf) |zespół zaburzeń mowy i rozumienia słów|  afazja amnestyczna – amnestische Aphasie (nf), Wortfindungsstörung (nf) |zaburzenia zapamiętywania słów|  afazja całkowita – globale Aphasie (nf) |zaburzenia mówienia, rozumienia słów oraz wyrażania myśli za pomocą mimiki i gestów|  afazja czuciowa Wernickiego – Wernicke-Aphasie (nf), sensorische Aphasie (nf) |zaburzenie rozumienia mowy będące wynikiem uszkodzenia tylnej części zakrętu skroniowego górnego|  afazja motoryczna [afazja ruchowa Broca] – motorische Aphasie (nf), Broca-Aphasie (nf) |zaburzenia zdolności formułowania wypowiedzi będące wynikiem uszkodzenia tylnej i wieczkowej części zakrętu czołowego dolnego|  afazja ruchowa Broca [afazja motoryczna] – motorische Aphasie (nf), Broca-Aphasie (nf) |zaburzenia zdolności formułowania wypowiedzi będące wynikiem uszkodzenia tylnej i wieczkowej części zakrętu czołowego dolnego| - 9 -
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Słownik medyczny polsko-niemiecki niemiecko-polski z definicjami haseł
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: