Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00189 002699 22445816 na godz. na dobę w sumie
Słownik pisarzy śląskich. T. 4 - ebook/pdf
Słownik pisarzy śląskich. T. 4 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 136
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2196-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> popularnonaukowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-18%), audiobook).

Czwarty tom Słownika pisarzy śląskich, podobnie jak tomy poprzednie, zawiera biogramy i omówienie twórczości osób, które współtworzyły od czasów najdawniejszych aż do współczesnych dzieje literatury śląskiej, pisząc po polsku, niemiecku, czesku czy po łacinie. Przyjęto w nim zasadę prezentacji biogramów twórców już nieżyjących, także tych, których związki ze Śląskiem były tylko czasowe, niemniej jednak wyraźne i ważne w całokształcie dorobku twórczego pisarza.

Umożliwić ma to także ukazanie wielokulturowości i wielojęzyczności śląskich twórców literatury, prezentując i porządkując aktualny stan wiedzy oraz stanowiąc wskazówkę i zachętę do dalszych badań umożliwiających powstanie metodologicznie nowoczesnej syntezy literatury śląskiej. 

Słownik pisarzy śląskich jest rodzajem przewodnika faktograficznego i bibliograficznego dla humanistów uniwersyteckich różnych specjalizacji, stanowi pomoc dydaktyczną na poziomie szkolnictwa średniego, ułatwiając realizację założeń programowych związanych z edukacją regionalną, jest także adresowany do wszystkich miłośników kultury śląskiej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

S Ł O W N I K PISARZY ŚLĄSKICH Tom 4 NR 3040 S Ł O W N I K PISARZY ŚLĄSKICH Tom 4 pod redakcją JACKA LYSZCZYNY i DARIUSZA ROTTA Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2013 Redaktor serii: Historia Literatury Polskiej Marek Piechota Recenzent JoachiM Glensk WSTĘP Przekazujemy w ręce czytelników już czwarty tom — będący kontynuacją ukazujących się nakładem Wydawnictwa Uniwersy- tetu Śląskiego od roku 2005 kolejnych części — Słownika pisarzy śląskich. Słownik..., wydawany w systemie holenderskim i w za- mierzeniu inicjatorów oraz autorów przygotowywany jako edycja wielotomowa, zawiera biogramy postaci, które współtworzyły od czasów najdawniejszych dzieje literatury śląskiej. Przyjęto w nim zasadę prezentacji biogramów twórców już nieżyjących, także tych, których związki ze Ślaskiem były tylko czasowe, niemniej jednak — jak np. w przypadku Zofii Kossak — wyraźne i ważne w całokształcie dorobku twórczego pisarza. Umożliwić ma to także ukazanie wielokulturowości i wieloję- zyczności śląskich twórców literatury, prezentując i porządkując aktualny stan wiedzy. Publikacja ta stanowi więc w dorobku ba- dań śląskoznawczych pozycję nową, przewartościowującą i we- ryfikującą wielokrotnie powtarzane stereotypy oraz stanowiącą wskazówkę i zachętę do dalszych badań umożliwiających powsta- nie metodologicznie nowoczesnej syntezy literatury śląskiej. Słownik pisarzy śląskich spełnia dwie podstawowe funkcje — jest rodzajem przewodnika faktograficznego i bibliograficznego dla humanistów uniwersyteckich różnych specjalizacji oraz może sta- nowić pomoc dydaktyczną na poziomie szkolnictwa średniego, ułatwiając realizację założeń programowych związanych z eduka- cją regionalną — dziedzictwem kulturowym regionu, będącym jednym z najistotniejszych czynników, od których zależy zachowa- nie tożsamości narodowej w jednoczącej się Europie. Pomocą dla wszystkich korzystających ze słownika powinien być także umieszczony tu spis alfabetyczny haseł ze wszystkich czte- rech tomów, ułatwiający dotarcie do poszukiwanych biogramów. Jacek Lyszczyna, Dariusz Rott INDEKS HASEŁ TOMU 4 Baldhoven Georg Martin von Bednorz Zbyszko Blaschke Julius Calagius Andreas Cunradus Caspar Fabricius Raudensis Silesius Laurentius Ferinarius Johannes Ficek Jan Alojzy Nepomucen Gallus Józef Gansiniec Ryszard Gojawiczyńska Pola Hulka-Laskowski Paweł Kosyrczyk Klemens Norbert Kudera Jan Michejda Karol Munk Salomon Opitz Martin Piernikarczyk Józef Poniatowski Wiesław Reisch Chryzogon Antoni OFM Roger Juliusz Rybisch Seyfried Schneider Władysław Edward Skrzyposzek Christian Stalmach Paweł Stanclik Mieczysław Szramek Emil Michał Wantuła Jan Weltzel Augustyn Bogusław Wojaczek Rafał Zaremba Jan Kazimierz Zegadłowicz Emil Zwoźniakowa Renata Maria INDEKS HASEŁ TOMÓW 1—4 Angelus Silesius — zob. Scheffler Johann Aschenborn Michał (T. 2) 7 Badura Jerzy (T. 3) 7 Baldhoven Georg Martin von (T. 4) 7 Baumgarten Aleksander (T. 2) 11 Bednorz Zbyszko (T. 4) 9 Benedykt z Poznania (T. 1) 9 Benkowitz Karl Friedrich (T. 3) 9 Biharzowski Jan Fryderyk (T. 2) 13 Bilovský Bohumír Hynek Josef (T. 3) 11 Blaschke Julius (T. 4) 14 Bock Jerzy (T. 1) 11 Böhme Jacob (T. 3) 15 Bonczyk Norbert (T. 1) 12 Bornbach Stanisław (T. 2) 14 Borys Franciszek (T. 2) 17 Božan Jan Josef (T. 3) 17 Brzoza Jan (T. 2) 19 Büthner Adam (T. 3) 19 Bythner Bartłomiej (T. 2) 25 Calagius Andreas (T. 4) 17 Cassel David (T. 3) 22 Chuć Jan (T. 1) 18 Crato Jan (T. 1) 19 Cretius Samuel (T. 3) 24 Cunitia Maria (T. 1) 22 Cunradus Caspar (T. 4) 21 Cureus Joachim (T. 3) 27 Czacheritz Michał z Nysy (T. 1) 24 Czepko Daniel (T. 1) 25 Czopik-Leżachowski Jan (T. 2) 29 Dambrowski Samuel (T. 1) 28 Damrot Konstanty (T. 1) 30 Dirbach Jan (T. 2) 32 Dobkiewiczowa Kornelia (T. 2) 33 Dyboski Roman (T. 2) 36 Eichendorff Joseph Karl Benedikt von (T. 1) 34 Elgot Jan (T. 1) 36 Eschenloer Peter (T. 1) 39 Fabricius Raudensis Silesius Laurentius (T. 4) 26 Falkowski Zygmunt (T. 3) 31 Ferinarius Johannes (T. 4) 32 Ficek Jan Alojzy Nepomucen (T. 4) 34 Fihauser-Mieczowski Gustaw (Eugeniusz) (T. 2) 39 Franconius Maciej (T. 1) 41 Freytag Gustaw (T. 1) 42 Fülleborn Georg Gustaw (T. 2) 43 Gałka Andrzej (Jędrzej) (T. 3) 34 Gallus Józef (T. 4) 39 Gansiniec Ryszard (T. 4) 41 Gdacjusz Adam (T. 1) 46 Gojawiczyńska Pola (T. 4) 45 Gołba Kazimierz Marian (T. 3) 36 Gregor Józef (T. 2) 47 Grim Emanuel (T. 1) 49 Gryphius Andreas (T. 2) 49 Gutthäter-Dobracki Maciej (T. 1) 51 Heermann Johann (T. 2) 53 Herbinius Jan (T. 1) 54 Hes Jan (T. 1) 56 Hoffmann Ernst Theodor Amadeus Wil- helm (T. 3) 42 Holtei Karl von (T. 2) 57 Hulka-Laskowski Paweł (T. 4) 48 Indeks haseł tomów 1—4 Imiela Emanuel Konstanty (T. 1) 58 Iskra Augustin (T. 3) 45 Jan (Hildebrand) z Kluczborka (T. 1) 60 Jankowski Kazimierz (T. 2) 61 Jaroń Jan Nikodem (T. 1) 62 Jasionowski Maksymilian (T. 2) 62 Jodok z Głuchołazów (T. 1) 65 Johnsdorf Benedykt (T. 1) 66 Kaldenbach Krzysztof (T. 1) 68 Kania Jakub (T. 2) 67 Kauschke Jan Józef Bernard (T. 2) 71 Klepper Jochen Wilhelm Georg (T. 2) 73 Kłapsia Jan (T. 1) 70 Knorr von Rosenroth Christian (T. 2) 76 Kobiela Ludwik (T. 2) 78 Korwin Wawrzyniec (T. 1) 72 Kossak Zofia (T. 2) 80 Kosyrczyk Klemens Norbert (T. 4) 50 Krahelska Halina (T. 2) 87 Krautwald Walenty (T. 1) 75 Królak Adam Witold (T. 3) 47 Krupiński Józef (T. 3) 49 Krząszcz Walenty (T. 2) 90 Kubisz Paweł (T. 2) 92 Kucianka Jadwiga (T. 3) 50 Kudera Jan (T. 4) 52 Langus Johann (T. 3) 57 Lebiedzik Józef (T. 2) 96 Lehmann Johann (T. 3) 59 Licinius Jan (T. 1) 77 Liebenthal Mikołaj (T. 1) 80 Ligoń Juliusz (T. 1) 81 Ligoń Stanisław (T. 3) 61 Lompa Józef (T. 1) 83 Lubecki Rudolf (T. 2) 97 Łysek Jan (T. 3) 65 Łysek Paweł (T. 2) 100 Majunke Paul (T. 2) 104 Malina Jan (T. 1) 80 Manlius Jerzy (T. 2) 107 Marcin Polak (T. 1) 91 Mehl Jan (T. 3) 68 Miarka Karol (T. 1) 93 Michejda Karol (T. 4) 56 Mikołaj z Koźla (T. 1) 96 Moiban Ambroży (T. 1) 98 Morcinek Gustaw (T. 3) 69 134 Munk Salomon (T. 4) 60 Murovius Johannes (T. 3) 79 Musioł Paweł (T. 2) 108 Muthman Jan (T. 2) 112 Mymer Franciszek (T. 2) 115 Neukirch Beniamin (T. 1) 101 Nikodem Jerzy (T. 2) 118 Nitsch Daniel Ignatius (T. 3) 82 Ogrodziński Wincenty Stefan (T. 3) 86 Opitz Martin (T. 4) 62 Oppersdorf von Johann Georg (T. 3) 92 Pastorius Joachim (T. 1) 103 Peregryn z Opola (T. 1) 107 Piecha Augustyn (T. 3) 96 Piernikarczyk Józef (T. 4) 65 Pilarek Józef (T. 2) 120 Piotr z Byczyny (T. 1) 109 Pisecki Tomasz (T. 2) 124 Pistorius Szymon (T. 1) 111 Poniatowski Wiesław (T. 4) 69 Pośpiech Alfons (T. 2) 126 Pragenus Johannes (T. 3) 97 Probosz Jerzy (T. 2) 129 Puklerzski Jan Thyreus (T. 2) 131 Reisch Chryzogon Antoni OFM (T. 4) 73 Richter Johann Samuel (T. 3) 100 Ring Konstanty (T. 2) 133 Roger Juliusz (T. 4) 76 Rosa Bernard (T. 2) 135 Roździeński Walenty (T. 1) 114 Rybisch Seyfried (T. 4) 81 Ryszka Józef (T. 2) 139 Scheffler Johann (Angelus Silesius) (T. 1) 117 Scherffer von Scherffenstein Wenzel (T. 1) 120 Schickfuß Jakub Bonawentura (T. 3) 103 Schneider Władysław Edward (T. 4) 83 Schoneus Andrzej (T. 1) 123 Siekierski Albin (T. 2) 142 Siwek Franciszek (T. 3) 106 Skowroński Aleksander (T. 3) 107 Skrzyposzek Christian (T. 4) 88 Stabik Antoni (T. 1) 126 Stalmach Paweł (T. 4) 92 Stanclik Mieczysław (T. 4) 99 135 Indeks haseł tomów 1—4 Stateczny Euzebiusz Franciszek (T. 1) 129 Szeja Jan (T. 2) 144 Szersznik Leopold Jan (T. 1) 131 Sznurowacki Jan (T. 2) 145 Szoman Jerzy (T. 1) 135 Szramek Emil Michał (T. 4) 101 Świder Augustyn (T. 2) 146 Świętek Augustyn (T. 2) 149 Titius Jan Piotr (T. 1) 138 Trzanowski Jerzy (T. 1) 140 Twardocus Paulus (T. 3) 111 Velius Casper Ursinus (T. 2) 150 Wachenius Piotr (T. 1) 143 Wantuła Jan (T. 4) 107 Weltzel Augustyn Bogusław (T. 4) 108 Węgierski Wojciech (T. 3) 113 Wenzelius Łukasz (T. 2) 153 Wettziger Jan z Paczkowa (T. 1) 145 Wiktor Jan (T. 2) 154 Wilczek Franciszek (T. 3) 117 Wincenty z Kielczy (T. 1) 146 Wojaczek Rafał (T. 4) 111 Wolf Samuel (T. 1) 148 Zaremba Jan Kazimierz (T. 4) 118 Zasadius Samuel Ludwik (T. 1) 150 Zegadłowicz Emil (T. 4) 123 Żelechowski Włodzimierz (T. 1) 157 Zweig Arnold (T. 3) 120 Zwoźniakowa Renata Maria (T. 4) 126 Redaktor Katarzyna WięcKoWsKa Projektant okładki zenon DyrszKa Redaktor techniczny BarBara arenhÖvel Korektor aleKsanDra GaźDzicKa Łamanie eDWarD WilK Copyright © 2013 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-2165-3 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-196-6 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. wyd. 8,5. Ark. druk. 8,5. Papier offset kl. III, 90 g Cena 18 zł (+ VAT) Druk i oprawa: PPHU TOTEM s.c. M. Rejnowski, J. Zamiara ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Słownik pisarzy śląskich. T. 4
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: