Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00084 002701 22443831 na godz. na dobę w sumie
Słownik pisarzy śląskich. T. 5 - ebook/pdf
Słownik pisarzy śląskich. T. 5 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 136
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3226-3067-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> popularnonaukowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-18%), audiobook).

Piąty tom Słownika pisarzy śląskich, podobnie jak tomy poprzednie, zawiera biogramy i omówienie twórczości osób, które współtworzyły od czasów najdawniejszych aż do współczesnych dzieje literatury śląskiej, pisząc po polsku, niemiecku, czesku czy po łacinie. Przyjęto w nim zasadę prezentacji biogramów twórców już nieżyjących, także tych, których związki ze Śląskiem były tylko czasowe, niemniej jednak wyraźne i ważne w całokształcie dorobku twórczego pisarza.

Umożliwić ma to także ukazanie wielokulturowości i wielojęzyczności śląskich twórców literatury, prezentując i porządkując aktualny stan wiedzy oraz stanowiąc wskazówkę i zachętę do dalszych badań umożliwiających powstanie metodologicznie nowoczesnej syntezy literatury śląskiej. 

Słownik pisarzy śląskich jest rodzajem  przewodnika faktograficznego i bibliograficznego dla humanistów uniwersyteckich różnych specjalizacji, stanowi pomoc dydaktyczną na poziomie szkolnictwa średniego, ułatwiając realizację założeń programowych związanych z edukacją regionalną, jest także adresowany do wszystkich miłośników kultury śląskiej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SŁOWNIK PISARZY ŚLĄSKICH Tom 5 S Ł O W N I K P I S A R Z Y Ś L Ą S K I C H * T o m 5 slownik_pisarzy_slaskich_T5.indd 1 06.05.2017 12:22 S Ł O W N I K PISARZY  ŚLĄSKICH Tom  5 S Ł O W N I K PISARZY  ŚLĄSKICH Tom  5 pod  redakcją Jacka  Lyszczyny  i  Dariusza  Rotta Wydawnictwo  Uniwersytetu  Śląskiego  •  Katowice  2017 Redaktor  serii:  Historia  Literatury  Polskiej Marek Piechota Recenzent krystyna kossakowska-Jarosz WSTĘP Przekazujemy w ręce czytelników już piąty tom — będący kontynuacją wydawanych nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego od roku 2005 kolejnych części — Słownika pisarzy śląskich. Słownik..., wydawany w systemie holenderskim i w za- mierzeniu inicjatorów i autorów przygotowywany jako edycja wielotomowa, zawiera biogramy postaci, które współtworzyły od czasów najdawniejszych dzieje literatury śląskiej. Przyjęto w nim zasadę prezentacji biogramów twórców już nieżyjących, także tych, których związki ze Śląskiem były tylko czasowe, niemniej jednak — jak np. w przypadku Zofii Kossak — wyraźne i ważne w całokształcie dorobku twórczego pisarza. Umożliwić ma to ukazanie wielokulturowości i wielojęzyczności śląskich twórców literatury, ale też powinno służyć prezentacji i po- rządkowaniu aktualnego stanu wiedzy. Publikacja ta stanowi więc w zakresie badań śląskoznawczych pozycję nową, przewartościo- wującą i weryfikującą wielokrotnie powtarzane stereotypy oraz sta- nowiącą wskazówkę i zachętę do dalszych badań umożliwiających powstanie metodologicznie nowoczesnej syntezy literatury śląskiej. Słownik pisarzy śląskich spełnia dwie podstawowe funkcje — jest rodzajem przewodnika faktograficznego i bibliograficznego dla humanistów uniwersyteckich różnych specjalizacji oraz może stanowić pomoc dydaktyczną na poziomie szkolnictwa średniego, ułatwiając realizację założeń programowych związanych z edu- kacją regionalną — dziedzictwem kulturowym regionu, będącym jednym z najistotniejszych czynników, od których zależy zacho- wanie tożsamości narodowej w zjednoczonej Europie. Pomocą dla wszystkich korzystających ze słownika powinien być także umieszczony tu spis alfabetyczny haseł ze wszystkich pięciu tomów, ułatwiający dotarcie do poszukiwanych biogramów. Jacek Lyszczyna, Dariusz Rott INDEKS HASEŁ TOMÓW 1—5 Angelus Silesius — zob. Scheffler Johann Aschenborn Michał (T. 2) 7 Badura Jerzy (T. 3) 7 Baldhoven Georg Martin von (T. 4) 7 Baranowicz Jan (T. 5) 7 Baumgarten Aleksander (T. 2) 11 Bednorz Zbyszko (T. 4) 9 Benedykt z Poznania (T. 1) 9 Benkowitz Karl Friedrich (T. 3) 9 Bielas Leon (T. 5) 16 Biharzowski Jan Fryderyk (T. 2) 13 Bilovský Bohumír Hynek Josef (T. 3) 11 Blaschke Julius (T. 4) 14 Bock Jerzy (T. 1) 11 Böhme Jacob (T. 3) 15 Bonczyk Norbert (T. 1) 12 Bornbach Stanisław (T. 2) 14 Borys Franciszek (T. 2) 17 Božan Jan Josef (T. 3) 17 Brzoza Jan (T. 2) 19 Büthner Adam (T. 3) 19 Bythner Bartłomiej (T. 2) 25 Calagius Andreas (T. 4) 17 Cassel David (T. 3) 22 Cassel Paulus Stephanus (T. 5) 21 Chuć Jan (T. 1) 18 Crato Jan (T. 1) 19 Cretius Samuel (T. 3) 24 Cunitia Maria (T. 1) 22 Cunradus Caspar (T. 4) 21 Cureus Joachim (T. 3) 27 Czacheritz Michał z Nysy (T. 1) 24 Czepko Daniel (T. 1) 25 Czopik-Leżachowski Jan (T. 2) 29 Dambrowski Samuel (T. 1) 28 Damrot Konstanty (T. 1) 30 Dirbach Jan (T. 2) 32 Dobkiewiczowa Kornelia (T. 2) 33 Dyboski Roman (T. 2) 36 Eichendorff Joseph Karl Benedikt von (T. 1) 34 Elgot Jan (T. 1) 36 Eschenloer Peter (T. 1) 39 Fabricius Raudensis Silesius Laurentius (T. 4) 26 Falkowski Zygmunt (T. 3) 31 Farnik Ernest (T. 5) 27 Ferinarius Johannes (T. 4) 32 Ficek Jan Alojzy Nepomucen (T. 4) 34 Fihauser-Mieczowski Gustaw (Eugeniusz) (T. 2) 39 Franconius Maciej (T. 1) 41 Freytag Gustaw (T. 1) 42 Fülleborn Georg Gustaw (T. 2) 43 Galicz Jan (T. 5) 33 Gallus Józef (T. 4) 39 Gałka Andrzej (Jędrzej) (T. 3) 34 Gansiniec Ryszard (T. 4) 41 Gdacjusz Adam (T. 1) 46 Gojawiczyńska Pola (T. 4) 45 Gołba Kazimierz Marian (T. 3) 36 Gregor Józef (T. 2) 47 Grim Emanuel (T. 1) 49 Gryphius Andreas (T. 2) 49 Gutthäter-Dobracki Maciej (T. 1) 51 Hanke Martin (T. 5) 39 Heermann Johann (T. 2) 53 Herbinius Jan (T. 1) 54 Hes Jan (T. 1) 56 Hierowski Zdzisław (T. 5) 42 indeks haseł tomów 1—5 134 Hoffmann Ernst Theodor Amadeus Wilhelm (T. 3) 42 Holtei Karl von (T. 2) 57 Hulka-Laskowski Paweł (T. 4) 48 Imiela Emanuel Konstanty (T. 1) 58 Iskra Augustin (T. 3) 45 Jan (Hildebrand) z Kluczborka (T. 1) 60 Jankowski Kazimierz (T. 2) 61 Jaroń Jan Nikodem (T. 1) 62 Jasionowski Maksymilian (T. 2) 62 Jodok z Głuchołazów (T. 1) 65 Johnsdorf Benedykt (T. 1) 66 Kaldenbach Krzysztof (T. 1) 68 Kania Jakub (T. 2) 67 Karsch Anna Louisa (T. 5) 47 Kauschke Jan Józef Bernard (T. 2) 71 Kłapsia Jan (T. 1) 70 Klepper Jochen Wilhelm Georg (T. 2) 73 Klimas-Błahutowa Maria (T. 5) 52 Knorr von Rosenroth Christian (T. 2) 76 Kobiela Ludwik (T. 2) 78 Korwin Wawrzyniec (T. 1) 72 Kossak Zofia (T. 2) 80 Kosyrczyk Klemens Norbert (T. 4) 50 Krahelska Halina (T. 2) 87 Krautwald Walenty (T. 1) 75 Królak Adam Witold (T. 3) 47 Krupiński Józef (T. 3) 49 Krząszcz Walenty (T. 2) 90 Kubisz Paweł (T. 2) 92 Kucianka Jadwiga (T. 3) 50 Kuchler Jakob (T. 5) 57 Kudera Jan (T. 4) 52 Langus Johann (T. 3) 57 Laube Heinrich Rudolf Constanz (T. 5) 63 Lebiedzik Józef (T. 2) 96 Lehmann Johann (T. 3) 59 Licinius Jan (T. 1) 77 Liebenthal Mikołaj (T. 1) 80 Ligoń Juliusz (T. 1) 81 Ligoń Stanisław (T. 3) 61 Lompa Józef (T. 1) 83 Lubecki Rudolf (T. 2) 97 Lubosz Bolesław (T. 5) 68 Łysek Jan (T. 3) 65 Łysek Paweł (T. 2) 100 Majunke Paul (T. 2) 104 Malina Jan (T. 1) 80 Manlius Jerzy (T. 2) 107 Marcin Polak (T. 1) 91 Mehl Jan (T. 3) 68 Miarka Karol (T. 1) 93 Mikołaj z Koźla (T. 1) 96 Moiban Ambroży (T. 1) 98 Morcinek Gustaw (T. 3) 69 Munk Salomon (T. 4) 60 Murovius Johannes (T. 3) 79 Musioł Paweł (T. 2) 108 Muthman Jan (T. 2) 112 Mymer Franciszek (T. 2) 115 Neukirch Beniamin (T. 1) 101 Nikodem Jerzy (T. 2) 118 Nitsch Daniel Ignatius (T. 3) 82 Ogrodziński Wincenty Stefan (T. 3) 86 Opacki Ireneusz (T. 5) 73 Opitz Martin (T. 4) 62 Oppersdorf von Johann Georg (T. 3) 92 Pastorius Joachim (T. 1) 103 Peregryn z Opola (T. 1) 107 Piecha Augustyn (T. 3) 96 Piernikarczyk Józef (T. 4) 65 Pilarek Józef (T. 2) 120 Piotr z Byczyny (T. 1) 109 Pisecki Tomasz (T. 2) 124 Pistorius Szymon (T. 1) 111 Poniatowski Wiesław (T. 4) 69 Pośpiech Alfons (T. 2) 126 Pragenus Johannes (T. 3) 97 Probosz Jerzy (T. 2) 129 Prus Konstanty (T. 5) 77 Puklerzski Jan Thyreus (T. 2) 131 Reisch Chryzogon Antoni OFM (T. 4) 73 Richter Johann Samuel (T. 3) 100 Ring Konstanty (T. 2) 133 Roger Juliusz (T. 4) 76 Rosa Bernard (T. 2) 135 Roździeński Walenty (T. 1) 114 Rudnicki Piotr (T. 5) 81 Rybisch Seyfried (T. 4) 81 Ryszka Józef (T. 2) 139 Sachs Michael Jehiel (T. 5) 85 Scheffler Johann (Angelus Silesius) (T. 1) 117 Scherffer von Scherffenstein Wenzel (T. 1) 120 Schickfuß Jakub Bonawentura (T. 3) 103 Schoneus Andrzej (T. 1) 123 Seckerwitz Johannes [Młodszy] (T. 5) 89 Siekierski Albin (T. 2) 142 135 indeks haseł tomów 1—5 Sikora Adam (T. 5) 96 Siwek Franciszek (T. 3) 106 Skowroński Aleksander (T. 3) 107 Skrzyposzek Christian (T. 4) 88 Stabik Antoni (T. 1) 126 Stalmach Paweł (T. 4) 92 Stanclik Mieczysław (T. 4) 99 Stateczny Euzebiusz Franciszek (T. 1) 129 Szeja Jan (T. 2) 144 Szersznik Leopold Jan (T. 1) 131 Szewczyk Wilhelm (T. 5) 101 Szędzielorz Daniel (T. 5) 106 Sznurowacki Jan (T. 2) 145 Szoman Jerzy (T. 1) 135 Szramek Emil Michał (T. 4) 101 Szymutko Stefan (T. 5) 108 Świder Augustyn (T. 2) 146 Świętek Augustyn (T. 2) 149 Targ Alojzy (T. 5) 113 Titius Jan Piotr (T. 1) 138 Trzanowski Jerzy (T. 1) 140 Twardocus Paulus (T. 3) 111 Velius Casper Ursinus (T. 2) 150 Wachenius Piotr (T. 1) 143 Wachsmann Karl Adolf von (T. 5) 119 Wantuła Jan (T. 4) 107 Wantuła Leon (T. 5) 121 Węgierski Wojciech (T. 3) 113 Weltzel Augustyn Bogusław (T. 4) 108 Wenzelius Łukasz (T. 2) 153 Wettziger Jan z Paczkowa (T. 1) 145 Wiktor Jan (T. 2) 154 Wilczek Franciszek (T. 3) 117 Wincenty z Kielczy (T. 1) 146 Wojaczek Rafał (T. 4) 111 Wolf Samuel (T. 1) 148 Zaremba Jan Kazimierz (T. 4) 118 Zasadius Samuel Ludwik (T. 1) 150 Zawisza Oskar (T. 5) 127 Zegadłowicz Emil (T. 4) 123 Zweig Arnold (T. 3) 120 Zwoźniakowa Renata Maria (T. 4) 126 Żelechowski Włodzimierz (T. 2) 157 Redaktor katarzyna więckOwska Projektant okładki zenOn dyrszka Korektor lidia szuMigała Łamanie edward wilk Copyright © 2017 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-3066-2 (wersja drukowana) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-3067-9 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 8,5. Ark. wyd. 8,5. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 20 zł (+ VAT) Druk i oprawa „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław SŁOWNIK PISARZY ŚLĄSKICH Tom 5 S Ł O W N I K P I S A R Z Y Ś L Ą S K I C H * T o m 5 slownik_pisarzy_slaskich_T5.indd 1 06.05.2017 12:22
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Słownik pisarzy śląskich. T. 5
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: