Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00077 010563 22949872 na godz. na dobę w sumie
Słownik prawniczy i ekonomiczny polsko-angielski - ebook/pdf
Słownik prawniczy i ekonomiczny polsko-angielski - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Level Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 9788394456740 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja
Porównaj ceny (książka, ebook (-46%), audiobook).

Niniejszy słownik stanowi wyjątkową publikację na polskim rynku wydawniczym, jest bowiem największym z dotychczas opublikowanych, polsko-angielskim zbiorem haseł z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego i karnego, ekonomii, finansów, bankowości, obrotu giełdowego, marketingu, ubezpieczeń, informatyki, statystyki, transportu oraz terminów związanych z Unią Europejską. zawierającym także nazwy unijnych instytucji i programów. Opracowanie uwzględnia różnice pomiędzy brytyjskim i amerykańskim słownictwem.

Całość liczy około 48000 uporządkowanych alfabetycznie haseł i jest niezbędnym źródłem trudnego i specyficznego języka jakim jest angielski język prawniczy i gospodarczy, stanowi także znakomite narzędzie dla tłumaczy oraz osób zajmujących się pisaniem i tworzeniem pism urzędowych w firmach i instytucjach.

· Największy dotychczas wydany w Polsce polsko-angielski zbiór haseł, zwrotów i zdań niezbędnych w posługiwaniu się językiem angielskim w zakresie prawa, gospodarki, ekonomii, polityki, Unii Europejskiej, marketingu i biznesu.

· Około 48000 zaktualizowanych haseł z różnych dziedzin prawa i gospodarki.

· Znakomite narzędzie dla tłumaczy angielskiego języka prawniczego i gospodarczego.

· Publikacja adresowana do tłumaczy, pracowników kancelarii prawniczych, przedsiębiorców, nauczycieli specjalistycznego języka angielskiego, studentów filologii, prawa i ekonomii.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

A ● abandon abandonment osoba dokonująca abandonu – abandoner osoba, na rzecz której dokonanu abandonu – abandonee ● abolicja (zniesienie) – abolishment; abolition ● abonent subscriber abolicja podatkowa – tax abolition abortion ● aborcja aborcja dopuszczalna prawem – legal abortion aborcja dopuszczalna z przyczyn socjalnych – abortion for social reasons ● abrogacja ● absencja abrogation absenteesism absencja chorobowa – sick absenteesism (US) obliczyć absencję – to calculate the absenteeism wskaźnik absencji – rate of absenteeism ● absolutorium ● 1. (zatwierdzenie i zwolnienie od zobowiązań) – vote of acceptance of account 2. (ukończenie studiów bez uzyskania dyplomu) – completion of higher education without diplo- ma absolutorium dla zarządu – exoneration of the management udzielenie absolutorium członkom rady nadzor- czej z wykonania przez nich obowiązków – acknowledgement of the fulfilment of the duties by members of the supervisory board udzielenie absolutorium komplementariuszom prowadzącym sprawy spółki z wykonania przez nich obowiązków – acknowledge- ment of the fulfilment of the duties by ge- neral partners managing the affairs of the partnership ● absolutny absolute absolutne pierwszeństwo – absolute priority ● absorpcja absorption absorpcja kosztów – costing absorption absorpcja (przejęcie) środków wspólnotowych – taking-up of Community appropriations ● a dato a date adekwatność kapitałowa – capital adequacy adekwatność pokrycia – adequacy of coverage adekwatność rezerw ogółem – adequacy of the overall allowance Dyrektywa dotycząca adekwatności kapitałowej (UE) – Capital Adequacy Directive (CAD) ● adekwatny adequate adres adekwatny związek przyczynowy – adequate ca- sual nexus ● administracja administration administracja celna – administration of the cus- toms administracja centralna – central administration administracja państwowa – state administration administracja rządowa – state government administracja samorządowa – local government administration administracja sądowa – court’s of law admini- administracja władcza – imperative administra- stration tion obniżenie kosztów administracji – reduction in costs of administration przekupna administracja – corrupt administration ● administracyjny administrative jednostka administracyjna – administrative unit kara administracyjna – administrative penalty opłaty administracyjne – administrative charges podział administracyjny – administrative division postępowanie administracyjne – administrative przepisy administracyjne – administrative rules/ proceedings regulations sprawy administracyjne – administrative matters towarzyszący dokument administracyjny – accompanying administrative document w trybie administracyjnym – through administra- tive channels władza administracyjna – administrative power wymogi administracyjne – administrative require- ments ● administrator (ogólnie) – administrator administrator majątku – trustee administrator systemu – system administrator administrator witryny (komp.) – webmaster ● administrować administer ● administrowanie management administrowanie pożyczki – loan management ● adnotacja (notatka) – note ● adnotacja (w rejestrze oraz na odwrocie doku- mentu) ● adoptować endorsement adopt osoba adoptowana – adoptee osoba adoptująca – adopter adres bezwzględny – absolute address adres dla doręczeń – address for delivery/ cor- respondence adres do dostaw – delivery address adres do korespondencji – forwarding address adres domowy – home address adres firmowy – business address adres internetowy – Internet address 5 weksel a dato – draft after date address ● adekwatność adequacy ● adres adresat agencja adres miejsca pracy – business address adres oficjalny siedziby spółki – registered office adres pocztowy – postal address (GB); mailing address (US) adres pomocniczy – subsidiary address adres służbowy – business address adres zwrotny – return address adresy wspólników oraz ich adresy do doręczeń – addresses of the partners/ shareholders and their addresses for correspondence dokładny adres – full address Pod poniższym adresem … (adnotacja). At the following address … ● adresat addressee adresaci reklamy (grupa docelowa) – target au- dience adresat normy – addressee of the norm/ rule adresat oferty – offeree aktualny adresat – present addressee ● ad valorem ● adwokacki ad valorem ● aplikant adwokacki – barrister’s/ lawyer’s trainee honorarium adwokackie – lawyer’s fee Izba/ Rada Adwokacka – Bar Association kancelaria adwokacka – legal practice office; porada adwokacka – legal advice; attorney’s opi- praktyka adwokacka – law practice przymus adwokacki – obligatory assistance of an lawyer’s office nion advocate zespół adwokacki – solicitor’s/ barrister’s office ● adwokat (używane potocznie) – lawyer (członek palestry, reprezentujący stronę w pro- cesie) – solicitor; barrister; coun-sel; attorney; (US także) attorney at law Adwokat Generalny (GB) – Attorney General adwokat obrony – counsel for the defence adwokat oskarżonego/ powoda – counsel for the prisoner/ plaintiff adwokat specjalizujący się w problematyce niewypłacalności – insolvency practitioner być wpisanym na listę adwokatów – to be called to the Bar główny adwokat strony – senior/ leading counsel początkujący adwokat – junior barrister powierzyć sprawę adwokatowi – to place a case in the hands of a lawyer rejestr adwokatów – the Bar ustanowić/ zaangażować adwokata – to assign/ engage a counsel ustanowienie adwokata – briefing a counsel wynagrodzenie adwokata zależne od wygrania sprawy – contingent fee wystąpienie adwokata przed sądem – plea wyznaczyć adwokata z urzędu – to appoint a counsel for the defence zaangażować adwokata – to engage a counsel zabiegi adwokata mające na celu powierzenie mu sprawy (pot.) – huggery zdeponować coś u adwokata – to deposit sth with a solicitor zmiana adwokata – change of solicitor ● adwokatura the Bar prawo o ustroju adwokatury – law on the structu- zostać przyjętym do adwokatury – to be admitted re of the Bar to the Bar turbance stress ● afekt emotion afekt patologiczny – pathological emotional dis- zabójstwo w afekcie – murder under emotional ● afera (nadużycie finansowe) – fraud ● afiliacja affiliation koncepcja afiliacji (koncepcja członkostwa afilio- wanego) – affiliation conception ● afiliant (dom maklerski będący członkiem gieł- dy) ● afiliowany ● afisz (plakat reklamowy) – placard ● agencja affiliate affiliated agency agencja badająca zdolność kredytową klienta – credit reference agency/ bureau Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Agency for Internal Security agencja celna – customs agency agencja dostaw energii – Supply Agency agencja ds. szkoleń (GB) – Training Agency agencja frachtowa – freight agency agencja handlowa – commercial agency agencja informacyjna – inquiry agency agencja nadzorująca – regulatory agency agencja nieruchomości – real-estate agency agencja obrotu nieruchomościami – real estate agencja okrętowa – steamship/ shipping agency agencja płatnicza – paying agency agencja pośrednictwa pracy – recruitment agen- agencja pracy tymczasowej – agency for tempo- agency cy rary work agencja reklamowa – advertising agency Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Agency for Reconstructing and Moderni- zation of Agriculture agencja spedycyjna – forwarding agency agencja ściągania należności – collecting agency agencja ubezpieczeniowa – insurance agency agencja wspierająca – support agency 6
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Słownik prawniczy i ekonomiczny polsko-angielski
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: