Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00200 004022 21522863 na godz. na dobę w sumie
Sny, senne wizje i przypowieści. Fragmenty duchowej ścieżki - ebook/pdf
Sny, senne wizje i przypowieści. Fragmenty duchowej ścieżki - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 136
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-5306-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> uwodzenie
Porównaj ceny (książka, ebook (-45%), audiobook).

Mistycyzm śnienia

Maciej Wielobób podąża w życiu i nauczaniu ścieżką Otwartej Drogi, jedną z linii inicjacyjnych sufickiej szkoły Inayata. Głębię wywodzącej się z Indii wiedzy medytacyjnej od lat objaśnia w swoich książkach i podczas warsztatów. Pracę ze śnieniem uważa za część duchowej drogi oduczania się, porzucania negatywnych automatyzmów i docierania do swojego prawdziwego ja, czyli doświadczania siebie poza identyfikacją z ciałem, myślami, emocjami. Ta praca z uważnością dopuszczanych do siebie wrażeń, z wypracowywaniem pewnych etyczno-psychologicznych jakości oraz treningiem duchowym, który prowadzi do jedności, może zaowocować odpowiednim skupieniem w snach mentalnych, dopuszczeniem do siebie znaczenia symboli w snach symbolicznych oraz gotowością na poznanie i działanie manifestujące się w snach astralnych i duchowych.

Na pracy ze snem koncentruje się wiele ścieżek mistycznych, które traktują praktykowanie 'jogi śnienia' jako części większego procesu przemiany i podążania drogą duchowości. W ten sposób sen widzi także Wielobób, w tej książce proponujący kompleksowe podejście do tematu - od poznania czym jest mistyczna ścieżka oraz jak wygląda jej struktura, do śnienia jako takiego i pracy nad poszczególnymi rodzajami snów. Oprócz opisywania ich autor skupia się na duchowym treningu pozwalającym dotrzeć do różnych aspektów snu. Daje wskazówki i służy pomocą, nie proponuje jednak gotowego programu śnienia czy medytowania nad nim, ponieważ taki program po prostu nie istnieje - każdy z nas jest inny, ma odrębne doświadczenia, a co za tym idzie: musi odnaleźć właściwą dla siebie ścieżkę. Niech więc ta książka, która nie jest instrukcją od A do Z, stanie się przewodnikiem na drodze do snu uczącego duchowości.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Anna Bałabuch, Magdalena Dragon-Philipczyk Ilustracje: Anna Masala (symbol sufich w rozdziale 1.), Agnieszka Wielobób (rysunki w rozdziałach 7. i 8.) Projekt okładki: ULABUKA Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie/snysen Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-4959-9 Copyright © Helion 2018 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści OD AUTORA .......................................................................... 9 1. MISTYCZNA ŚCIEŻKA — SZKOŁA LUB LABORATORIUM DLA DUCHOWYCH POSZUKIWACZY ...................................... 13 Cierpienie, niespe(cid:239)nienie, t(cid:218)sknota… ..................................................14 Kilka definicji .....................................................................................14 Czym jest (cid:258)cie(cid:285)ka duchowa, któr(cid:200) pod(cid:200)(cid:285)am i której nauczam — Otwarta Droga? .......................15 Podej(cid:258)cie do religii .............................................................................16 Podej(cid:258)cie do (cid:285)ycia rodzinnego i zawodowego ......................................16 Stan(cid:200)(cid:202) twarz(cid:200) w twarz z rzeczywisto(cid:258)ci(cid:200) .............................................17 Nauczyciel i jego rola .........................................................................17 Szko(cid:239)a i laboratorium dla duchowych poszukiwaczy .............................18 Otwarta Droga a eklektyzm ...............................................................18 2. ETAPY DUCHOWEJ ŚCIEŻKI ................................................. 21 3. CZTERY STANY: CZUWANIE, ŚNIENIE, SEN GŁĘBOKI I STAN CZWARTY .............................................................. 27 4. WPROWADZENIE DO PRACY ZE ŚNIENIEM ............................. 33 Nie ma gotowych recept ....................................................................34 Znaczenie (cid:258)nienia ...............................................................................34 (cid:165)nienie pod kontrol(cid:200) nawyku .............................................................36 Rodzaje snów wed(cid:239)ug sufich ...............................................................37 Ró(cid:285)ne rodzaje wizji sennych ...............................................................41 5 Poleć książkęKup książkę 6 SPIS TREŚCI 5. PRACA ZE SNAMI I WIZJAMI MENTALNYMI ............................ 45 Praktyki .............................................................................................46 6. PRACA ZE SNAMI I WIZJAMI SYMBOLICZNYMI — PRACA Z „PRZYPOWIEŚCIĄ” .......................................... 67 Ogniskowanie a otwarcie na symbole .................................................87 7. PRACA ZE SNAMI I WIZJAMI ASTRALNYMI ............................. 89 Przygotowanie do praktyk szagal .......................................................90 Praktyka szagal ..................................................................................91 (cid:146)azify (mantry) stosowane w praktyce szagal ....................................103 8. PRACA ZE SNAMI I WIZJAMI DUCHOWYMI ........................... 105 Zikar ................................................................................................106 Amal (samadhi) ................................................................................112 A co, je(cid:258)li nie mam naturalnych predyspozycji? ................................113 9. PRZYPOWIEŚCI I INNE FRAGMENTY ŚCIEŻKI ........................ 115 Krótki wst(cid:218)p ....................................................................................115 Dialog ..............................................................................................116 Nasruddin prowadzi do o(cid:258)wiecenia ...................................................116 Duchowe autostrady, które nie istniej(cid:200) .............................................116 Zauwa(cid:285)aj te(cid:285) to, co najbardziej oczywiste .........................................117 Ka(cid:285)dy oddech jest szans(cid:200) na odrodzenie ...........................................117 Modlitwa Bektasza ...........................................................................118 Wyrzeczenie faktyczne i pragmatyczne ............................................118 Dobra okazja ....................................................................................118 Nieprzywi(cid:200)zanie ...............................................................................119 Do góry nogami ...............................................................................120 Wi(cid:218)zienie .........................................................................................120 Komu s(cid:239)u(cid:285)ysz? .................................................................................120 Nieprzystosowanie pozytywne ..........................................................121 Kto ma si(cid:218) zmieni(cid:202)? .........................................................................121 Zacznij od s(cid:239)uchania .........................................................................121 Jak osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) m(cid:200)dro(cid:258)(cid:202)? .....................................................................122 T(cid:218)sknota ..........................................................................................122 Czy to aby nie za drogo? ..................................................................122 Karawanseraj — miejsce spotka(cid:241) sufich ...........................................123 Poleć książkęKup książkę SPIS TREŚCI 7 Nasruddin rozmawia z Bogiem ........................................................123 Czysto(cid:258)(cid:202) ...........................................................................................124 Ka(cid:285)da okazja jest dobra ....................................................................124 Zadanie ucznia .................................................................................124 Brak uwarunkowa(cid:241) ..........................................................................124 Wady innych ...................................................................................125 Droga do wolno(cid:258)ci wiedzie przez wolno(cid:258)(cid:202) ........................................125 Stuprocentowa skuteczno(cid:258)(cid:202) ..............................................................125 Gdzie szuka(cid:202)? ..................................................................................126 Sukces ..............................................................................................126 Otwarcie na do(cid:258)wiadczenie ...............................................................126 Przyjaciel tych, którzy nie maj(cid:200) przyjació(cid:239) ........................................127 Gdzie odnale(cid:283)(cid:202) (cid:258)cie(cid:285)k(cid:218) duchow(cid:200)? .....................................................127 Nie czy(cid:241) innym wyrzutów, by nie utrwala(cid:202) ich wad ..........................127 Wdzi(cid:218)czno(cid:258)(cid:202) ....................................................................................127 Za co by(cid:202) wdzi(cid:218)cznym? ....................................................................127 Id(cid:283) g(cid:239)(cid:218)biej… ....................................................................................128 Duchowo(cid:258)(cid:202) a melancholia ................................................................128 Blisko(cid:258)(cid:202) z Bogiem ............................................................................129 Przes(cid:239)anie chwili ...............................................................................129 Punkt odniesienia .............................................................................129 Definicje mu(cid:239)(cid:239)y Do-piaza .................................................................129 Gdzie jest drugi brzeg? ....................................................................131 Grób Nasruddina .............................................................................131 M(cid:218)drcy nie s(cid:200) nieszcz(cid:218)(cid:258)liwi ...............................................................132 Trudne pytania ................................................................................132 Co chcia(cid:239)by us(cid:239)ysze(cid:202) Nasruddin na swoim pogrzebie? ......................132 Mu ...................................................................................................133 B(cid:239)ogos(cid:239)awie(cid:241)stwo deszczu ................................................................134 Mi(cid:239)o(cid:258)(cid:202) jest poza kar(cid:200) i nagrod(cid:200) .........................................................134 Hazrat Inayat Khan o (cid:258)cie(cid:285)ce mi(cid:239)o(cid:258)ci (oddania) ................................135 Szams o Mi(cid:239)o(cid:258)ci ................................................................................135 Si(cid:239)a my(cid:258)li ..........................................................................................135 Poleć książkęKup książkę 8 SPIS TREŚCI Poleć książkęKup książkę ROZDZIAŁ 1 MISTYCZNA ŚCIEŻKA — SZKOŁA LUB LABORATORIUM DLA DUCHOWYCH POSZUKIWACZY Praca ze (cid:258)nieniem nie ma wi(cid:218)kszego sensu, je(cid:258)li nie jest osadzona w szer- szym kontek(cid:258)cie duchowych poszukiwa(cid:241). Ka(cid:285)dy nauczyciel — i ja tu nie jestem wyj(cid:200)tkiem — nawet je(cid:258)li jest otwarty na inne metody i (cid:258)cie(cid:285)ki, musi by(cid:202) osadzony w pewnej tradycji, metodzie czy podej(cid:258)ciu. Dlatego te(cid:285) w celu przedstawienia obszaru moich dalszych rozwa(cid:285)a(cid:241), pozwalam sobie rozpocz(cid:200)(cid:202) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218) od wskazania (cid:283)ród(cid:239)a, a zarazem kontekstu mojego nauczania — (cid:258)cie(cid:285)ki Otwartej Drogi, jednej z linii inicjacyjnych sufickiej szko(cid:239)y Inayati. * * * Wznie(cid:258) nas ponad podzia(cid:239)y i ró(cid:285)nice, które dziel(cid:200) ludzi… Hazrat Inayat Khan 13 Poleć książkęKup książkę 14 SNY, SENNE WIZJE I PRZYPOWIEŚCI CIERPIENIE, NIESPEŁNIENIE, TĘSKNOTA… Punktem wyj(cid:258)cia do duchowych poszukiwa(cid:241) jest cierpienie, którego do(cid:258)wiadcza ka(cid:285)dy w ró(cid:285)nych formach: od namacalnego, fizycznego lub psychicznego bólu, przez poczucie niespe(cid:239)nienia w jakiej(cid:258) dziedzi- nie (cid:285)ycia, po do(cid:258)wiadczenie subtelnej, a jednak rzeczywistej dla wielu osób, metafizycznej, nieokre(cid:258)lonej t(cid:218)sknoty. Niezale(cid:285)nie od formy cier- pienia jest ono zwi(cid:200)zane z naszym automatyzmem, naszymi uwarun- kowaniami i identyfikacjami. Dlatego (cid:258)cie(cid:285)ka medytacyjna jest (cid:258)cie(cid:285)k(cid:200) oduczania si(cid:218). Oduczania si(cid:218) tego, czym lub kim nie jeste(cid:258)my. KILKA DEFINICJI Medytacja to: (cid:120) ró(cid:285)nego typu techniki wychodz(cid:200)ce od koncentracji, skupienia lub od (cid:202)wiczenia stanu obecno(cid:258)ci/uwa(cid:285)no(cid:258)ci; (cid:120) proces oduczania si(cid:218), deidentyfikowania, porzucania automaty- zmu uruchamiany przez te techniki; (cid:120) (cid:258)cie(cid:285)ka rozwojowa/duchowa wspieraj(cid:200)ca ten proces. Medytacja jest pe(cid:239)na tylko wtedy, gdy wszystkie trzy z wy(cid:285)ej wymie- nionych elementów wspó(cid:239)istniej(cid:200). Mistycyzm to (cid:258)cie(cid:285)ka bezpo(cid:258)redniego do(cid:258)wiadczenia metafizycznej rzeczywisto(cid:258)ci, która przekracza mierzalne do(cid:258)wiadczenie psycholo- giczne. Istot(cid:200) mistycyzmu jest odrzucenie dogmatów i zanurzenie si(cid:218) w praktycznej (cid:258)cie(cid:285)ce przez takie narz(cid:218)dzia jak medytacja i towa- rzysz(cid:200)ce jej praktyki, ale te(cid:285) kultywowanie mi(cid:239)o(cid:258)ci. Warto jednak pa- mi(cid:218)ta(cid:202) s(cid:239)owa Hazrata Inayata Khana: „To samorealizacja jest idea(cid:239)em, celem, a nie proces prowadz(cid:200)cy do niej. Mistycy nie zwracaj(cid:200) uwagi za- nadto, jakimi (cid:258)rodkami kto osi(cid:200)ga samorealizacj(cid:218), je(cid:285)eli tylko jest mo(cid:285)- liwe osi(cid:200)gni(cid:218)cie jej za pomoc(cid:200) tych (cid:258)rodków”. Dla wielu osób synoni- mem terminu mistycyzm b(cid:218)dzie duchowo(cid:258)(cid:202) czy (cid:258)cie(cid:285)ka medytacyjna. Samorealizacja, realizacja Boga, o(cid:258)wiecenie, nirwana, wyzwole- nie itd. — stan wolno(cid:258)ci od uwarunkowa(cid:241), wolno(cid:258)ci od identyfikacji ze swoim cia(cid:239)em, z umys(cid:239)owo(cid:258)ci(cid:200), emocjonalno(cid:258)ci(cid:200), pe(cid:239)nionymi rolami, ota- czaj(cid:200)cym (cid:258)wiatem, pozwalaj(cid:200)cy na niczym nieuwarunkowane do(cid:258)wiad- Poleć książkęKup książkę MISTYCZNA ŚCIEŻKA 15 czenie Obecno(cid:258)ci, przez niektórych mistyków okre(cid:258)lane jako obec- no(cid:258)(cid:202) w Bogu, a przez innych jako do(cid:258)wiadczenie Siebie lub do(cid:258)wiad- czenie jedno(cid:258)ci/niedualno(cid:258)ci. CZYM JEST ŚCIEŻKA DUCHOWA, KTÓRĄ PODĄŻAM I KTÓREJ NAUCZAM — OTWARTA DROGA? Otwarta Droga to (cid:258)cie(cid:285)ka mistyczna, medytacyjna wywodz(cid:200)ca si(cid:218) z g(cid:239)(cid:218)bi nauczania jednego z najwybitniejszych mistyków Indii — Hazrata Inayata Khana, twórcy doktryny tzw. sufizmu uniwersalnego (a zatem — w wolnym t(cid:239)umaczeniu — uniwersalnej drogi do samore- alizacji), który to narodzi(cid:239) si(cid:218) z po(cid:239)(cid:200)czenia wp(cid:239)ywów tradycyjnego su- fizmu (Ansari, Ghazali, Ibn Arabi, Rumi, D(cid:285)ilani), tradycji wedyjskiej — szczególnie adwajtawedanty oraz osobistej mistycznej inspiracji Inayata Khana. Otwarta Droga przekazuje g(cid:239)(cid:218)bi(cid:218) tradycyjnych narz(cid:218)dzi i idei medytacyjnych w sposób zrozumia(cid:239)y wspó(cid:239)cze(cid:258)nie i dostosowany do aktualnego kontekstu. W ramach Otwartej Drogi w pe(cid:239)ni respek- tujemy osobisty (cid:258)wiatopogl(cid:200)d osoby pod(cid:200)(cid:285)aj(cid:200)cej (cid:258)cie(cid:285)k(cid:200) medytacyjn(cid:200), dostosowuj(cid:200)c do jej potrzeb odpowiednie narz(cid:218)dzia. Mistycyzm Otwartej Drogi ma swoj(cid:200) psychologi(cid:218) (nauk(cid:218) o umy(cid:258)le, jego ograniczeniach i sposobach ich przezwyci(cid:218)(cid:285)ania) oraz metafizyk(cid:218), jak równie(cid:285) zasób ró(cid:285)nego rodzaju narz(cid:218)dzi, które wspieraj(cid:200) adepta na dro- dze do samorealizacji, mi(cid:218)dzy innymi: praktyki etyczne, prac(cid:218) z cia(cid:239)em i jego (cid:258)wiadomo(cid:258)ci(cid:200), modlitw(cid:218) (je(cid:258)li jest zgodna z czyim(cid:258) (cid:258)wiatopo- gl(cid:200)dem), introspekcj(cid:218), koncentracj(cid:218), medytacj(cid:218) uwa(cid:285)no(cid:258)ci, medytacj(cid:218) (w niektórych przypadkach tak(cid:285)e medytacj(cid:218) z mantr(cid:200)). W ramach Otwartej Drogi kierujemy si(cid:218) mistycznymi idea(cid:239)ami Mi(cid:239)o(cid:258)ci, Harmonii i Pi(cid:218)kna, st(cid:200)d najbardziej cenionym w(cid:200)tkiem praktyki jest kultywowanie Mi(cid:239)o(cid:258)ci. Jak pisa(cid:239) Rumi: B(cid:200)d(cid:283) pozdrowiona, Mi(cid:239)o(cid:258)ci, s(cid:239)odkie szale(cid:241)stwo! Leczysz nasze wszystkie s(cid:239)abo(cid:258)ci. Jeste(cid:258) lekarzem dla naszej pychy i zarozumia(cid:239)o(cid:258)ci! Jeste(cid:258) naszym Platonem i Galenem. Poleć książkęKup książkę 16 SNY, SENNE WIZJE I PRZYPOWIEŚCI PODEJŚCIE DO RELIGII Otwarta Droga wynika z uniwersalnego sufickiego nauczania Hazrata Inayata Khana, który mówi(cid:239) o jedno(cid:258)ci idea(cid:239)ów religijnych na poziomie mistycznym. Otwarta Droga nie jest zwi(cid:200)zana z (cid:285)adn(cid:200) konkretn(cid:200) reli- gi(cid:200), szanuje jednak dorobek ka(cid:285)dej z nich. Widzimy mistyczne naucza- nie, które jest sednem Otwartej Drogi, jako esencj(cid:218) ka(cid:285)dej tradycji reli- gijnej, wokó(cid:239) której powsta(cid:239)a pewna kulturowa i spo(cid:239)eczna nadbudowa. Bliskie nam s(cid:200) s(cid:239)owa Rumiego, który stwierdza: „Nie wyznaj(cid:218) (cid:285)adnej religii. Moj(cid:200) religi(cid:200) jest mi(cid:239)o(cid:258)(cid:202). Moj(cid:200) (cid:258)wi(cid:200)tyni(cid:200) jest ka(cid:285)de serce”, jak równie(cid:285) przywo(cid:239)any poni(cid:285)ej tekst Ibn Arabiego: Moje serce zawiera w sobie ka(cid:285)d(cid:200) form(cid:218), zarówno pastwisko dla gazeli, jak i klasztor chrze(cid:258)cija(cid:241)skich mnichów. Jest (cid:258)wi(cid:200)tynia dla wyznawców bo(cid:285)ków i (cid:258)wi(cid:218)ty o(cid:239)tarz dla pielgrzymów. Jest tablica Tory, s(cid:200) sury Koranu. Pod(cid:200)(cid:285)am za religi(cid:200) Mi(cid:239)o(cid:258)ci i id(cid:218) tam, gdzie zawiedzie mnie Jego wielb(cid:239)(cid:200)d. To jest prawdziwa wiara; to jest prawdziwa religia. W(cid:258)ród pod(cid:200)(cid:285)aj(cid:200)cych Otwart(cid:200) Drog(cid:200) s(cid:200) zarówno wyznawcy jakiej(cid:258) re- ligii, jak i osoby, które nie czuj(cid:200) przynale(cid:285)no(cid:258)ci do (cid:285)adnego Ko(cid:258)cio(cid:239)a. S(cid:200) ci, którzy czuj(cid:200) potrzeb(cid:218) rytua(cid:239)u religijnego, i ci, którzy odrzucaj(cid:200) wszelkie rytua(cid:239)y zewn(cid:218)trzne. Tei(cid:258)ci i agnostycy, a czasem nawet i atei(cid:258)ci (którzy oczywi(cid:258)cie pod(cid:200)(cid:285)aj(cid:200) raczej za tzw. (cid:258)wieckimi formami medyta- cyjnymi Otwartej Drogi i s(cid:200) zainteresowani aspektem psychologicznym praktyki). Zapewne jednak najcz(cid:218)(cid:258)ciej adeptami Otwartej Drogi s(cid:200) osoby o pogl(cid:200)dach agnostycznych lub teistycznych, lecz bardziej uni- wersalnych, widz(cid:200)ce ró(cid:285)ne tradycje religijne i duchowe na równi. PODEJŚCIE DO ŻYCIA RODZINNEGO I ZAWODOWEGO Dla adepta Otwartej Drogi istotne jest odnalezienie harmonii w (cid:285)yciu wewn(cid:218)trznym (praktyka medytacyjna, do(cid:258)wiadczenie mistyczne) i w (cid:285)y- ciu zewn(cid:218)trznym ((cid:285)ycie rodzinne, zawodowe, relacje spo(cid:239)eczne itd.), jak Poleć książkęKup książkę MISTYCZNA ŚCIEŻKA 17 równie(cid:285) utrzymywanie harmonii mi(cid:218)dzy jednym i drugim. Do(cid:258)wiad- czenia rodzinne czy zawodowe przek(cid:239)adaj(cid:200) si(cid:218) wed(cid:239)ug nas na rozwój duchowy, tak jak post(cid:218)p na (cid:258)cie(cid:285)ce duchowej na lepsz(cid:200) jako(cid:258)(cid:202) (cid:285)ycia w(cid:258)ród ludzi i potencja(cid:239) zawodowy. Z perspektywy nauczania Otwartej Drogi przed wst(cid:200)pieniem na (cid:258)cie(cid:285)k(cid:218) duchow(cid:200) warto wype(cid:239)ni(cid:202) swoje zobowi(cid:200)zania rodzinne, zawodowe itp., inaczej b(cid:218)d(cid:200) one stanowi(cid:202) baga(cid:285), który uniemo(cid:285)liwi podró(cid:285) mistyczn(cid:200). Osoby pod(cid:200)(cid:285)aj(cid:200)ce (cid:258)cie(cid:285)k(cid:200) medytacyjn(cid:200) nie s(cid:200) ani oderwane od (cid:285)ycia, ani nadmiernie powa(cid:285)ne. Jak zauwa(cid:285)a Hazrat Inayat Khan: „[…] m(cid:218)drcy (cid:285)yj(cid:200) po(cid:258)ród wszystkich istot tego (cid:258)wiata i nie s(cid:200) nieszcz(cid:218)(cid:258)liwi. Ten, kto kocha wszystkich, nie mo(cid:285)e by(cid:202) nieszcz(cid:218)(cid:258)liwy. Nieszcz(cid:218)(cid:258)liwy jest ten, kto patrzy na (cid:258)wiat z pogard(cid:200), nienawidzi innych ludzi i s(cid:200)dzi, (cid:285)e ich przewy(cid:285)sza; natomiast cz(cid:239)owiek, który ich kocha, my(cid:258)li jedynie, (cid:285)e prze- chodz(cid:200) przez ten sam proces, do którego ko(cid:241)ca sam dotar(cid:239)”. STANĄĆ TWARZĄ W TWARZ Z RZECZYWISTOŚCIĄ Ka(cid:285)dego dobrego narz(cid:218)dzia — tak(cid:285)e medytacji — mo(cid:285)emy u(cid:285)y(cid:202) do niew(cid:239)a(cid:258)ciwych celów. Dlatego warto pami(cid:218)ta(cid:202), (cid:285)e pod(cid:200)(cid:285)anie (cid:258)cie(cid:285)k(cid:200) medytacyjn(cid:200) ma wspiera(cid:202) stawanie twarz(cid:200) w twarz z rzeczywisto(cid:258)ci(cid:200), jakkolwiek trudna by by(cid:239)a, a nie ucieczk(cid:218). Temu mi(cid:218)dzy innymi s(cid:239)u(cid:285)y wsparcie nauczyciela, który prowadzi osob(cid:218) pod(cid:200)(cid:285)aj(cid:200)c(cid:200) Otwart(cid:200) Drog(cid:200). Poniewa(cid:285) nauczyciel nie jest psychoterapeut(cid:200), w przypadkach wyma- gaj(cid:200)cych pomocy o innym charakterze b(cid:218)dzie zach(cid:218)ca(cid:239) osob(cid:218) potrzebu- j(cid:200)c(cid:200) do kontaktu ze specjalist(cid:200) w zakresie psychoterapii lub lekarzem. NAUCZYCIEL I JEGO ROLA Ibn Arabi powiedzia(cid:239): „Ludzie my(cid:258)l(cid:200), (cid:285)e szejk (nauczyciel) powinien dokonywa(cid:202) cudów i manifestowa(cid:202) o(cid:258)wiecenie. W rzeczywisto(cid:258)ci powi- nien on jedynie posiada(cid:202) wszystko to, co potrzebne jest uczniowi”. Nauczyciel jest istotnym elementem w tradycji mistycznej — jest no- (cid:258)nikiem Nauczania, no(cid:258)nikiem mistycznego Przes(cid:239)ania. Ni mniej, ni wi(cid:218)cej. Zrozumiejmy si(cid:218) dobrze: (cid:258)cie(cid:285)ka mistyczna jest (cid:258)cie(cid:285)k(cid:200) indy- widualn(cid:200), ka(cid:285)dy ucze(cid:241) pod(cid:200)(cid:285)a ni(cid:200) sam, nauczyciel nie mo(cid:285)e go wyr(cid:218)czy(cid:202). Poleć książkęKup książkę 18 SNY, SENNE WIZJE I PRZYPOWIEŚCI Jednak pomoc i wsparcie, które mo(cid:285)e zaproponowa(cid:202) uczniowi na pew- nych etapach, mog(cid:200) by(cid:202) kluczowe. Nauczyciel wspiera ucznia w procesie odwarunkowywania si(cid:218). Podsuwa narz(cid:218)dzia, pomaga zrozumie(cid:202) kontekst, zwi(cid:218)ksza poczucie bezpiecze(cid:241)- stwa w trakcie kryzysów, jest w pewnych sytuacjach swego rodzaju lu- strem… Nale(cid:285)y jednak pami(cid:218)ta(cid:202), (cid:285)e proces uczenia si(cid:218) w ramach Otwartej Drogi ma prowadzi(cid:202) do tego, (cid:285)e ucze(cid:241) b(cid:218)dzie coraz bardziej samodzielny. Nie tylko w sensie niepodatno(cid:258)ci na zewn(cid:218)trzne wp(cid:239)ywy — tak(cid:285)e coraz bardziej samodzielny w relacji ze swoim nauczycielem (co oczywi(cid:258)cie nie wyklucza poszanowania tego(cid:285)). Zwi(cid:218)kszaj(cid:200)ca si(cid:218) sa- modzielno(cid:258)(cid:202) jest najdoskonalszym kryterium oceny, czy proces praktyki pod czyim(cid:258) kierunkiem zmierza we w(cid:239)a(cid:258)ciw(cid:200) stron(cid:218). SZKOŁA I LABORATORIUM DLA DUCHOWYCH POSZUKIWACZY Istot(cid:200) Otwartej Drogi nie jest funkcjonowanie w roli organizacji spo- (cid:239)ecznej, a zatem jej nauczyciele nie zabiegaj(cid:200) o wi(cid:218)ksz(cid:200) liczb(cid:218) cz(cid:239)on- ków. Istot(cid:200) Otwartej Drogi jest pe(cid:239)nienie funkcji szko(cid:239)y i laborato- rium dla duchowych poszukiwaczy. Ka(cid:285)dy, kto odczuwa potrzeb(cid:218), mo(cid:285)e po prostu skorzysta(cid:202) z tego, co jest dost(cid:218)pne — bogactwa nauczania mistycznego. By(cid:202) mo(cid:285)e po nied(cid:239)ugim czasie zdecyduje si(cid:218) ruszy(cid:202) dalej, a mo(cid:285)e zechce pozosta(cid:202) d(cid:239)u(cid:285)ej na tej drodze i wdra(cid:285)a(cid:202) rezultaty przeprowadzonych eksperymentów. Je(cid:258)li kto(cid:258) czuje si(cid:218) szczególnie zwi(cid:200)zany z Otwart(cid:200) Drog(cid:200) i swoim na- uczycielem, mo(cid:285)e wybra(cid:202) inicjacj(cid:218), która jest skromnym rytua(cid:239)em przej- (cid:258)cia symbolizuj(cid:200)cym porzucenie zewn(cid:218)trznego postrzegania (cid:258)wiata i wej- (cid:258)cie na (cid:258)cie(cid:285)k(cid:218) w ramach szko(cid:239)y wewn(cid:218)trznej Otwartej Drogi. To jednak osobista decyzja adepta, która nie jest wymagana do otrzymania prze- wodnictwa nauczycieli i instruktorów Otwartej Drogi. OTWARTA DROGA A EKLEKTYZM Na (cid:258)cie(cid:285)ce medytacyjnej mo(cid:285)emy spotka(cid:202) si(cid:218) z otwartym podej(cid:258)ciem, ale zdarza si(cid:218) równie(cid:285) niem(cid:200)dry eklektyzm. Warto pami(cid:218)ta(cid:202), (cid:285)e otwarte podej(cid:258)cie do (cid:258)cie(cid:285)ki mistycznej nie polega na sklejaniu kilku czy kilku- Poleć książkęKup książkę MISTYCZNA ŚCIEŻKA 19 nastu dobrych technik lub podej(cid:258)(cid:202) albo ich elementów. To, czego po- szukujemy na Otwartej Drodze, to zrozumienie potrzeb i (cid:258)wiatopo- gl(cid:200)du adepta, by wesprze(cid:202) go w jak najbardziej naturalnym procesie rozwoju. Pami(cid:218)taj(cid:200)c o celu praktyki, dobieramy stosowane metody i techniki do indywidualnych potrzeb. * * * Mistyczne idee Otwartej Drogi ilustruje jej symbol wywodz(cid:200)cy si(cid:218) z emblematu uniwersalnych sufich (rysunek 1.1). Jak pisze Hazrat Inayat Khan, „symbol sufich jest ilustracj(cid:200) kilku ezoterycznych koncep- cji […]. G(cid:239)ówny element tego symbolu reprezentuje mistyczne dostro- jenie serca jako naszej wewn(cid:218)trznej boskiej (cid:258)wi(cid:200)tyni. Dwa skrzyd(cid:239)a przedstawiaj(cid:200) lot wzwy(cid:285), w którym ludzka mi(cid:239)o(cid:258)(cid:202) i boska mi(cid:239)o(cid:258)(cid:202) spe(cid:239)- niaj(cid:200) si(cid:218) na progu wyrzeczenia si(cid:218) egoizmu i pychy. Pó(cid:239)ksi(cid:218)(cid:285)yc z jego gr(cid:200) (cid:258)wiat(cid:239)em, gdy si(cid:218) zmniejsza lub ro(cid:258)nie, przedstawia inspiruj(cid:200)cy obraz zdolno(cid:258)ci serca do ofiarowywania […], jak równie(cid:285) do podszyte- go pokor(cid:200) i szacunkiem otrzymywania. Pi(cid:218)cioramienna gwiazda, jeden z najstarszych symboli przewodnictwa, ma przypomina(cid:202) o jasnym (cid:258)wie- tle wewn(cid:200)trz nas, które nieustannie o(cid:258)wietla t(cid:218)skni(cid:200)cemu sercu drog(cid:218) w kierunku naszego boskiego przeznaczenia”. Rysunek 1.1. Symbol sufich Otwartej Drogi Poleć książkęKup książkę 20 SNY, SENNE WIZJE I PRZYPOWIEŚCI Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sny, senne wizje i przypowieści. Fragmenty duchowej ścieżki
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: