Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00753 014413 21020241 na godz. na dobę w sumie
Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz - ebook/pdf
Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 424
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4994-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> nieruchomości
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

W prezentowanym komentarzu została omówiona ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, a także wyciąg z ustawy z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze, w którym Autor poddał analizie liczne zmiany wprowadzone do tej ustawy w latach 2004–2013.

Komentarz jest wydaniem unikatowym ze względu na Autora – prof. dr. hab. Krzysztofa Pietrzykowskiego – łączącego pracę naukową na Uniwersytecie Warszawskim oraz praktykę zawodową jako sędzia Sądu Najwyższego. Z tego względu publikacja jest wartościowa zarówno pod względem praktycznym, jak i teoretycznym.

Komentarz zawiera omówienie wszystkich najnowszych zmian wprowadzonych:

Obecne, siódme już wydanie zostało zaktualizowane i uzupełnione o nowe orzecznictwo oraz  piśmiennictwo, czyniąc je skarbnicą wiedzy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Ponadto komentarz uwzględnia ostatnio wydane wyroki Trybunału Konstytucyjnego, orzekające o niezgodności z konstytucją artykułów przedmiotowej ustawy dotyczących:

Poza tym – podobnie jak w poprzednich wydaniach – komentowane są niektóre przepisy ustawy z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze, dotyczące spółdzielni mieszkaniowych, związków spółdzielczych oraz Krajowej Rady Spółdzielczej, a także przepisów karnych dotyczących tematyki spółdzielni mieszkaniowych.

Niniejszy komentarz stanowi cenną pomoc zarówno dla osób, które w swojej działalności zawodowej zajmują się stosowaniem i wykładnią przepisów spółdzielczego prawa mieszkaniowego (zwłaszcza członków zarządów i rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych, sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, prokuratorów, pracowników naukowych), jak i dla studentów wydziałów prawa oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Krótkie Komentarze Becka Krzysztof Pietrzykowski Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz 7. wydanie C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Spółdzielnie mieszkaniowe Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze Becka: J. Chaciński OCHRONA PRAW LOKATORÓW. KOMENTARZ, wyd. 3 G. Manjura-Niśkiewicz DODATKI MIESZKANIOWE. KOMENTARZ, wyd. 4 R. Strzelczyk OCHRONA PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO. KOMENTARZ S. Gurgul UPADŁOŚĆ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ, DEWELOPERA I TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO. KOMENTARZ M. Pawełczyk, P. Sokal USTAWA O NIEKTÓRYCH FORMACH POPIERANIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO. KOMENTARZ J. Maliszewska-Nienartowicz DYSKRYMINACJA ZE WZGLĘDU NA RELIGIĘ, NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, WIEK LUB ORIENTACJĘ SEKSUALNĄ. DYREKTYWA 2000/78 I ORZECZNICTWO TS UE. KOMENTARZ T. Grossmann, W. Knopkiewicz, J. Sebzda-Załuska, M. Szydło, J. Wilczewski USTAWA O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH. KOMENTARZ www.księgarnia.beck.pl Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz 7. wydanie Krzysztof Pietrzykowski WYDAWNICTWO C..H. BECK WARSZAWA 2013 Stan prawny: 15 maja 2013 r. Wydawca: Wioleta Beczek © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-4993-0 ISBN e-book 978-83-255-4994-7 Pamięci moich Rodziców i Brata poświęcam Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII I. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 44 Art. 1. Cel i przedmiot działalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Art. 2. Lokal; dom jednorodzinny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Art. 3. Członkostwo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4. Opłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 87 Art. 5. Przeznaczenie pożytków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Art. 6. Zasady gospodarowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 61. Udostępnienie lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Art. 7. Opróżnienie lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Art. 8. Ustawa i statut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Rozdział 11. Prawa członków spółdzielni mieszkaniowej . . . . . . 111 Art. 81. Prawo do odpisów i kopii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Art. 82. Rada nadzorcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Art. 83. Walne zgromadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Rozdział 2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Art. 9. Umowa; treść prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Art. 10. Umowa o budowę lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Art. 11. Wygaśnięcie prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Art. 111. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Art. 12. Przesłanki nabycia własności lokalu . . . . . . . . . . . . . . 131 Art. 121. Ograniczenia statutowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Art. 122. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Art. 13. Skutki rozwodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Art. 14. Śmierć małżonka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Art. 15. Osoby bliskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Art. 16. Skutki likwidacji spółdzielni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Art. 17. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 VII Spis treści Rozdział 21. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu . . . . . . 159 Art. 171. Umowa, treść prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Art. 172. Zbycie prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Art. 173. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Art. 174. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Art. 175. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Art. 176. Rejestr lokali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Art. 177. Rozliczenie kosztów budowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Art. 178. Ustanie członkostwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Art. 179. Kilku spadkobierców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Art. 1710. Przesłanki przymusowej sprzedaży lokalu . . . . . . . . 198 Art. 1711. Wartość prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Art. 1712. Hipoteka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Art. 1713. Egzekucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Art. 1714. Umowa przeniesienia własności . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Art. 1715. Miejsca postojowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Art. 1716. Wynajmowanie lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Art. 1717. Odrębna własność lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Art. 1718. Przekształcenie prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Art. 1719. Odesłanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Rozdział 3. Prawo odrębnej własności lokalu . . . . . . . . . . . . . . . 228 Art. 18. Umowa o budowę lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Art. 19. Ekspektatywa odrębnej własności lokalu . . . . . . . . . . 232 Art. 20. Wypowiedzenie umowy o budowę . . . . . . . . . . . . . . . 234 Art. 21. Ustanowienie własności lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Art. 22. Udziały w nieruchomości wspólnej . . . . . . . . . . . . . . . 237 Art. 23. Członkostwo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Art. 24. Zaskarżenie uchwały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Art. 241. Uchwała właścicieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Art. 25. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Art. 26. Właściciele niebędący członkami . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Art. 27. Odesłanie do ustawy o własności lokali . . . . . . . . . . . 247 Art. 271. Odesłanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Rozdział 31. Przepisy karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Art. 272. (utracił moc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Art. 273. Nieudostępnienie odpisów i kopii . . . . . . . . . . . . . . . 253 Art. 274. Tryb orzekania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Rozdział 4. Zmiany w przepisach obowiązujących . . . . . . . . . . . 254 Art. 28–34. (pominięte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 VIII Spis treści Rozdział 5. Przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Art. 35. Własność działek budowlanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Art. 36. Dopuszczalność wyodrębnienia lokali . . . . . . . . . . . . . 269 Art. 37–38. (uchylone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Art. 39. Ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Art. 40. Mienie spółdzielni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Art. 41. Scalenie, podział, rozgraniczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Art. 42. Oznaczenie lokali i udziałów w nieruchomości . . . . . . 284 Art. 43. Uchwała zarządu spółdzielni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 Art. 44. Hipoteki na nieruchomościach spółdzielni . . . . . . . . . 298 Art. 45. Hipoteki na prawach własnościowych . . . . . . . . . . . . . 302 Art. 46. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 Art. 461. Przeznaczenie wpływów z wpłat . . . . . . . . . . . . . . . . 304 Art. 47. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Art. 48. Mieszkania zakładowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Art. 481. Śmierć członka rodziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 Art. 49. Orzeczenie o ustanowieniu odrębnej własności lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 Art. 491. Bezczynność spółdzielni, powództwo . . . . . . . . . . . . 318 Art. 50–51. (uchylone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Art. 52. Prawo do domu jednorodzinnego . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Art. 53. Mieszkania rotacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 Art. 54. Zmiana statutów spółdzielni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Art. 541. Odesłanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Art. 542. Niestosowanie prawa spółdzielczego . . . . . . . . . . . . . 329 Art. 55. Wejście w życie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 II. Prawo spółdzielcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Część I. Spółdzielnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Tytuł I. Przepisy wspólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Dział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki. . . . . . . . . . . . . . . . 331 Art. 16a. Spadkobierca, dziedziczenie udziałów . . . . . . . . . . . 331 Art. 18. Prawa i obowiązki członka spółdzielni . . . . . . . . . . . . 333 Art. 24. Wykluczenie; wykreślenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 Art. 31. Odpis statutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 Art. 32. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze . . . . . . . . . . . . . 345 Dział IV. Organy spółdzielni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 Rozdział 1. Walne zgromadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 Art. 36. Uczestnictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 IX Spis treści Art. 37. Zebranie przedstawicieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Art. 42. Zaskarżenie uchwały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Rozdział 2. Rada nadzorcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Art. 45. Skład; kadencja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Rozdział 3. Zarząd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 Art. 49. Skład . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 Rozdział 4. Przepisy wspólne dla rady i zarządu . . . . . . . . . . . . 363 Art. 56. Zakaz łączenia funkcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 Art. 58. Odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 Rozdział 5. Zebrania grup członkowskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 Art. 59. Zebrania grup członkowskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 Dział VIII. Lustracja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 Art. 91. Cel; lustrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 Art. 93. Protokół; wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Art. 93a. Lustracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 Dział XI. Podział spółdzielni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Art. 108a. Uchwała o podziale spółdzielni . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Art. 108b. Rozwinięcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 Część II. Związki spółdzielcze i Krajowa Rada Spółdzielcza . . . 391 Tytuł I. Związki spółdzielcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 Art. 257. Odesłanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 Część IIa. Przepisy karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 Art. 267a. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 Art. 267b. Niezgłoszenie wniosku o upadłość . . . . . . . . . . . . 393 Art. 267c. Niewykonanie obowiązków związanych z lustracją . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 Art. 267d. Ogłaszanie nieprawdziwych danych . . . . . . . . . . . . 395 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 X Przedmowa Niniejszy Komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. W związku z dużym zainteresowaniem, jakim cieszyły się poprzednie wydania Komentarza pochodzące z 2001 r., 2004 r., 2006 r., 2008 r., 2010 r. i 2011 r., Wydawnictwo C. H. Beck zdecydowało się przygotować siódme wydanie. Obecnie przedstawiane siódme wydanie Komentarza zostało uzupełnio- ne w porównaniu z szóstym wydaniem o nowe orzecznictwo (zwłaszcza Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego) i piśmiennictwo. W po- równaniu zaś z pierwszym, drugim, trzecim i czwartym wydaniem, w wy- daniach piątym, szóstym i siódmym została zmieniona koncepcja Wprowa- dzenia, w którym rozważania zostały skondensowane, a rozdział o ochronie praw lokatorów w spółdzielniach mieszkaniowych przeniesiony do komen- tarza do art. 3 ustawy. Są poza tym – podobnie jak w pierwszym, trzecim, czwartym, piątym i szóstym, a inaczej niż w drugim wydaniu – komento- wane niektóre przepisy ustawy z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze zmie- nione lub dodane w latach 2004−2013 i pozostające w związku z proble- matyką spółdzielni mieszkaniowych. Wydawnictwo oraz autor wyrażają przekonanie, że niniejszy Komen- tarz będzie stanowił cenną pomoc dla osób, które w swojej działalności za- wodowej zajmują się stosowaniem i wykładnią przepisów spółdzielczego prawa mieszkaniowego (zwłaszcza członków zarządów i rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych, sędziów, adwokatów, radców prawnych, no- tariuszy, prokuratorów, pracowników naukowych), a także dla studentów wydziałów prawa oraz wszystkich osób zainteresowanych tym działem prawa. Niniejszy Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 15.5.2013 r. Warszawa, maj 2013 r. Krzysztof Pietrzykowski XI Wykaz skrótów 1. Źródła prawa GospGruntU . . . . . . . . ustawa z 29.4.1985 r. o gospodarce gruntami i wy- właszczaniu nieruchomości (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 ze zm.) GospNierU . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nierucho- mościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. − Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KH . . . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. − Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KK . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. − Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPW . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 395) KRO . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. − Kodeks rodzinny i opiekuń- czy (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) KSCU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w spra- wach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych KW . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) Dz.U. z 2013 r. poz. 482) KWU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hi- potece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) NajLokU . . . . . . . . . . . ustawa z 2.7.1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 ze zm.) XIII Wykaz skrótów OchrLokU . . . . . . . . . ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodek- su cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) POPFizU . . . . . . . . . . . ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) PrBud . . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) PrGeod . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.5.1989 r. − Prawo geodezyjne i karto- graficzne (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) PrNot . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.2.1991 r. − Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) PrSpółdz . . . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. − Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) PrUpadNapr . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. − Prawo upadłościowe i na- prawcze (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1112 ze zm.) PWKC . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzające RachU . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.) z 2013 r. poz. 330) SpółdzMieszkU . . . . . ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkanio- wych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) SpółdzU . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.10.1920 r. o spółdzielniach (t.j. Dz.U. SpółdzZwU . . . . . . . . . ustawa z 17.2.1961 r. o spółdzielniach i ich związ- z 1950 r. Nr 25, poz. 232 ze zm.) kach (Dz.U. Nr 12, poz. 61 ze zm.) SwDzGospU . . . . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności go- spodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) WłLokU . . . . . . . . . . . ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) ZmGospGruntU . . . . . ustawa z 29.9.1990 r. o zmianie ustawy o gospodar- ce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. Nr 79, poz. 464 ze zm.) ZmSpółdzMieszkU02 . . ustawa z 19.12.2002 r. o zmianie ustawy o spół- dzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 240, poz. 2058 ze zm.) ZmSpółdzMieszkU05 . . ustawa z 3.6.2005 r. o zmianie ustawy o spółdziel- niach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 122, poz. 1024) XIV Wykaz skrótów ZmSpółdzMieszkU07 . . ustawa z 14.6.2007 r. o zmianie ustawy o spółdziel- niach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 125, poz. 873 ze zm.) ZmSpółdzMieszkU09 . . ustawa z 18.12.2009 r. o zmianie ustawy o spół- dzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektó- rych innych ustaw (Dz.U. Nr 223, poz. 1779) 2. Organy orzekające MS . . . . . . . . . . . . . . . Minister Sprawiedliwości NSA . . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny NSA (7) . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów RM . . . . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów SN . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN (PSIC) . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w pełnym składzie Izby Cywilnej (w latach 1982−1989: Izby Cywilnej i Administra- cyjnej) SN (7) . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów SA . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny TK . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny 3. Czasopisma BSN . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U. . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Gl. . . . . . . . . . . . . . . . . Glosa KPP . . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy M.P. . . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski MSpółdz . . . . . . . . . . . Monitor Spółdzielczy NP . . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo OSA, OSAiSN . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych (w latach 1993−1994: Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych i Sądu Najwyższego) albo orzecznictwo poszcze- gólnych Sądów Apelacyjnych OSN . . . . . . . . . . . . . . Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego. Orzeczenia Izby Cywilnej (w latach 1933−1952), Orzecz- nictwo Sądu Najwyższego (w latach 1953−1961: Izby Cywilnej i Izby Karnej, w roku 1962: Izby Cywilnej, w latach 1963−1981: Izby Cywilnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w la- XV Wykaz skrótów tach 1982–1989: Izby Cywilnej i Administracyjnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w la- tach 1990−1994: Izby Cywilnej oraz Izby Admi- nistracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, od 1995 r.: Izby Cywilnej) OSNP . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Urzędo- wy. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (od 1993 r.; w latach 1994–2002: Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecz- nych) OSN-ZD . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna. Zbiór Dodatkowy OSP . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich latach 1957−1989: Orzecznictwo Sądów Polskich i Ko- misji Arbitrażowych) (w OTK . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Pal. . . . . . . . . . . . . . . . Palestra PiP . . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo Przegl.Orz. Pr. Spółdz. . . . . . . . . . Przegląd orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego PS . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PUG . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Roczn.Orz.Pr.Spółdz. . . Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego SKN . . . . . . . . . . . . . . Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy Wok. . . . . . . . . . . . . . . Wokanda 4. Piśmiennictwo Bednarek, Prawo do mieszkania . . M. Bednarek, Prawo do mieszkania w konstytucji i ustawodawstwie, Warszawa 2007 Bończak-Kucharczyk, Spółdzielnie mieszkaniowe . . . . . . . E. Bończak-Kucharczyk, Spółdzielnie mieszkanio- we w świetle nowych przepisów, Warszawa 2002 Dziczek, Spółdzielnie mieszkaniowe . . . . . . . R. Dziczek, Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów i wniosków sądowych, wyd. 4, Warszawa 2007 XVI Wykaz skrótów Komentarz PrSpółdz . . M. Gersdorf, J. Ignatowicz, Prawo spółdzielcze. Komentarz, Warszawa 1985 Mączyński, Prawa do lokali . . . . . A. Mączyński, Prawa do lokali mieszkalnych w bu- dynkach spółdzielczych, w: Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa europej- skiego ofiarowane Panu Rejentowi Romualdowi Sztykowi, Kluczbork 2007 K. Pietrzykowski, Komentarz KC, t. I . . . K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komen- tarz Tom I, 4 wyd., Warszawa 2005 K. Pietrzykowski, Komentarz KC, t. II . . K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komen- tarz Tom II, 4 wyd., Warszawa 2005 K. Pietrzykowski, Komentarz PrSpółdz . . K. Pietrzykowski, Prawo spółdzielcze. Komentarz do zmienionych przepisów, Warszawa 1995 System PrPryw, t. 4, wyd. 3 . . . . . . . . . System Prawa Prywatnego. Tom 4. Prawo rzeczo- we, 3. wydanie, Warszawa 2012 Wrzołek-Romańczuk, Niewykorzystane szanse nowelizacji (1) . . . . . . M. Wrzołek-Romańczuk, Niewykorzystane szan- se nowelizacji. Uwagi do ustawy z 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach miesz- kaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (cz. 1), Pal. 2007, Nr 7−8 Wrzołek-Romańczuk, Niewykorzystane szanse nowelizacji (2) . . M. Wrzołek-Romańczuk, Niewykorzystane szan- se nowelizacji. Uwagi do ustawy z 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach miesz- kaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (cz. 2), Pal. 2007, Nr 9−10 Zoll, Olczyk, Pecyna, Komentarz . . . . . . . . . F. Zoll, M. Olczyk, M. Pecyna, Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie kodeksu cywilnego. Komentarz, Warszawa 2002 XVII Wykaz skrótów 5. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . . . . artykuł cyt. . . . . . . . . . . . . . . . cytowany(a,e) cz. . . . . . . . . . . . . . . . . część d. . . . . . . . . . . . . . . . . . dawny(a,e) itp. . . . . . . . . . . . . . . . i temu podobne jw. . . . . . . . . . . . . . . . . jak wyżej lit. . . . . . . . . . . . . . . . . litera m.in. . . . . . . . . . . . . . . między innymi m. zd. . . . . . . . . . . . . . moim zdaniem MZS . . . . . . . . . . . . . . Międzynarodowy Związek Spółdzielczy nast. . . . . . . . . . . . . . . następny(a) Nb . . . . . . . . . . . . . . . . numer brzegowy np. . . . . . . . . . . . . . . . . na przykład Nr . . . . . . . . . . . . . . . . numer orz. . . . . . . . . . . . . . . . orzeczenie pkt . . . . . . . . . . . . . . . punkt por. . . . . . . . . . . . . . . . porównaj post. . . . . . . . . . . . . . . postanowienie poz. . . . . . . . . . . . . . . . pozycja przyp. . . . . . . . . . . . . . przypis publ. . . . . . . . . . . . . . . publikowany(a,e) r. . . . . . . . . . . . . . . . . . rok red. . . . . . . . . . . . . . . . redakcja rozp. . . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie s. . . . . . . . . . . . . . . . . . strona(y) t. . . . . . . . . . . . . . . . . . tom t.j. . . . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity tj. . . . . . . . . . . . . . . . . to jest tzn. . . . . . . . . . . . . . . . to znaczy tzw. . . . . . . . . . . . . . . . tak zwany(a,e) uchw. . . . . . . . . . . . . . uchwała ust. . . . . . . . . . . . . . . . ustęp uw. . . . . . . . . . . . . . . . uwaga(i) w zw. . . . . . . . . . . . . . w związku Wprow. . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie wyd. . . . . . . . . . . . . . . wydanie wyr. . . . . . . . . . . . . . . . wyrok zarz. . . . . . . . . . . . . . . zarządzenie zd. . . . . . . . . . . . . . . . . zdanie zm. . . . . . . . . . . . . . . . zmiana(y) zob. . . . . . . . . . . . . . . . zobacz XVIII Komentarz
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: