Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00018 005273 22581581 na godz. na dobę w sumie
Społeczne ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe. Komentarz - ebook/pdf
Społeczne ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 818
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3890-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Niniejsza publikacja zawiera komentarz do Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz do Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentowane ustawy regulują kluczowe zagadnienia z zakresu systemu zabezpieczeń społecznych, realizując tym samym jedną z ważnych funkcji państwa – zapewnienia obywatelom poczucia bezpieczeństwa socjalnego.

Dzięki wiedzy wybitnych specjalistów-praktyków zajmujących się na co dzień zagadnieniami z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, publikacja pozwala czytelnikowi:

Komentarz prezentuje kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących:

Publikacja zawiera również komentarz do najnowszych zmian dotyczących:

Publikacja przeznaczona jest w szczególności dla: adwokatów, radców prawnych, podmiotów ustalających prawo do zasiłku – płatników składek (zakładów pracy), podmiotów przyznających decyzje o rentach czy odszkodowaniu, w szczególności ZUS, a także wszystkich pracowników czy związków zawodowych zainteresowanych przyznaniem zaprezentowanych powyżej świadczeń.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KOMENTARZE BECKA Społeczne ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe Polecamy nasze publikacje: Barbara Adamiak, Janusz Borkowski (red.) KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. KOMENTARZ, wyd. 12 Komentarze Kodeksowe Wojciech Muszalski (red.) KODEKS PRACY. KOMENTARZ, wyd. 8 Duże Komentarze Becka Krzysztof Pietrzykowski (red.) KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY. KOMENTARZ, wyd. 3 Duże Komentarze Becka Beata Gudowska, Jolanta Strusińska-Żukowska (red.) USTAWA O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. KOMENTARZ Komentarze Becka Bogusława Dobkowska PROBLEMATYKA WSPÓŁCZESNYCH REFORM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ŚWIETLE KONCEPCJI ADMINISTRACYJNOPRAWNYCH JERZEGO STEFANA LANGRODA Monografie Prawnicze www.sklep.beck.pl Społeczne ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe Komentarz Redakcja sędzia SN, prof. Małgorzata Gersdorf sędzia SN Beata Gudowska Autorzy sędzia SN, prof. Małgorzata Gersdorf sędzia SN Beata Gudowska dr Daniel Eryk Lach LL.M. Wojciech Ostaszewski Łukasz Prasołek dr Michał Raczkowski Dominik Wajda WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2012 Propozycja cytowania: W. Ostaszewski, [w:] M. Gersdorf, B. Gudowska (red.), Społeczne ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe. Komentarz, Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Małgorzata Gersdorf: Wstęp do ŚwiadPUbSpołU; art. 14–17 ŚwiadPUbSpołU Beata Gudowska: Wstęp do WypadkiU; art. 3 WypadkiU Daniel Eryk Lach: art. 1–3, 36–52a ŚwiadPUbSpołU Wojciech Ostaszewski: art. 6–10, 23–23a, 32–36, 52–58 WypadkiU; art. 11–16 WypadkiU (wspólnie z Michałem Raczkowskim); art. 12–13 ŚwiadPUbSpołU Łukasz Prasołek: art. 1–2, 4–5, 24–26 WypadkiU; art. 4–11, 29–35, 53–60 ŚwiadPUbSpołU Michał Raczkowski: art. 17–22, 27–31, 37–51 WypadkiU; art. 11–16 WypadkiU (wspólnie z Wojciechem Ostaszewskim) Dominik Wajda: art. 18–26, 61–86 ŚwiadPUbSpołU Redakcja: Iwona Duda Wydawca: Dagna Kordyasz © Wydawnictwo C. H. Beck 2012 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-3889-7 ISBN e-book 978-83-255-3890-3 Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, warunki nabywania prawa do świadczeń, zasady i tryb ich przyznawania, ustalania ich wysokości oraz zasady ich wypłaty . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6–23a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Zbieg prawa do świadczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 24–26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Zasady różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 27–36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Zasady finansowania prewencji wypadkowej . . . . . Art. 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 38–62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia spo- łecznego w razie choroby i macierzyństwa . . . . . . . . . . . . . Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII 1 3 7 23 245 248 365 365 377 377 402 402 404 404 425 427 429 430 V Spis treści Rozdział 2. Zasiłek chorobowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4–17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Świadczenie rehabilitacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 18–22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Zasiłek wyrównawczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 23–26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Zasiłek macierzyński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 29–31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Zasiłek opiekuńczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 32–35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków przy- sługujących ubezpieczonym będącym pracownikami . . . Art. 36–47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków przy- sługujących ubezpieczonym niebędącym pracownikami Art. 48–52a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 10. Dokumentowanie prawa do zasiłków i kontrola orzekania o czasowej niezdolności do pracy . . . . . . . . . Art. 53–60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 11. Postępowanie w sprawach ustalania prawa do zasiłków i zasady ich wypłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 61–70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 12. Zmiany w przepisach obowiązujących . . . . . . . . Art. 71–80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 13. Przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . Art. 81–86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 463 517 517 549 549 559 559 560 600 601 615 616 679 679 702 702 728 729 777 777 777 777 789 VI Wykaz skrótów 1. Akty prawne AlkoholU . . . . . . . . ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeź- wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) rozporządzenie RM z 30.6.2009 r. w sprawie cho- rób zawodowych (Dz.U. Nr 105, poz. 869) ChorZawR . . . . . . . DekretPZE . . . . . . . dekret z 25.6.1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (t.j. Dz.U. z 1958 r. Nr 23, poz. 97 ze zm.) rozporządzenie Ministra Zdrowia z 1.8.2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób za- wodowych i skutków tych chorób (Dz.U. Nr 132, poz. 1121) DokChorZawR . . . . EKS . . . . . . . . . . . . Europejska Karta Społeczna z 18.10.1961 r. (Dz.U. EmPomU . . . . . . . . ustawa z 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych z 1999 r. Nr 8, poz. 67 ze zm.) (Dz.U. Nr 237, poz. 1656 ze zm.) JedOdszkUstR . . . . EmRentyFUSU . . . . ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturachi rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) rozporządzenie MPiPS z 18.12.2002 r. w spra- wie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu po- stępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodo- wania (Dz.U. Nr 234, poz. 1974) KC . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. KK . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, Nr 16, poz. 93 ze zm.) poz. 553 ze zm.) KKW . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) VII Wykaz skrótów KontrZwLekR . . . . Konstytucja RP . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) rozporządzenie MPiPS z 27.7.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowo- ści wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz.U. Nr 65, poz. 743) Konwencja MOP Nr 102 . . . . . . . . . . Konwencja Nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca minimalnych norm zabezpiecze- nia społecznego, przyjęta w Genewie 28.6.1952 r., ratyfikowana 21.8.2003 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 93, poz. 775) Konwencja MOP Nr 121 . . . . . . . . . . Konwencja Nr 121 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca świadczeń w razie wypadków przy pracy i chorób zawodowych, przyjęta w Genewie 8.7.1964 r. (Konwencje i zalecenia Międzynarodo- wej Organizacji Pracy Warszawa 1996, t. I, s. 640) KP . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admi- nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPK . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania kar- KRO . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opie- nego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych kuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KW . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) ManPosłU . . . . . . . ustawa z 9.5.1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29 ze zm.) MinWynU . . . . . . . ustawa z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodze- NarkomanU . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu narkoma- niu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.) nii (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 124 ze zm.) VIII Wykaz skrótów ObrRPU . . . . . . . . . ustawa z 21.11.1967 r. o powszechnym obo- (t.j. wiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.). OchrDanOsU . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych OkrDowZasR 1999 . OkrDowZasR 2012 . (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) rozporządzenie MPiPS z 27.7.1999 r. w spra- wie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia spo- łecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 65, poz. 742 ze zm.) rozporządzenie MPiPS z 2.4.2012 r. w spra- wie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia spo- łecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 444) OpDziecU . . . . . . . ustawa z 4.2.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45 poz. 235 ze zm.) OrdPod . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. OrzekNiezdolR . . . . OrzekNiezdPrR . . . Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) rozporządzenie Ministra Społecznej Polityki z 14.12.2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy (Dz.U. Nr 273, poz. 2711 ze zm.) rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22.7.2005 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy (Dz.U. Nr 145, poz. 1219) PDOFizU . . . . . . . . ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) PromZatrU . . . . . . . ustawa z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i in- stytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 16.9.2004 r. w sprawie wzoru protokołu usta- lenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. Nr 227, poz. 2298) ProtWypWzórR . . . PrPostAdm . . . . . . . ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) PrSpółdz . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) PrUSP . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) IX StatPublU . . . . . . . . ustawa z 29.6.1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. StatKartaWypR . . . StopProcSkłR . . . . . poz. 857 ze zm.). rozporządzenie MPiPS z 7.1.2009 r. w sprawie sta- tystycznej karty wypadku przy pracy (Dz.U. Nr 14, poz. 80) Nr 88, poz. 439 ze zm.) rozporządzenie MPiPS z 29.11.2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubez- pieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń za- wodowych i ich skutków (Dz.U. Nr 200, poz. 1692 ze zm.) Wykaz skrótów RodzDokMedR . . . . rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21.12.2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji me- dycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. Nr 252, poz. 1697) SłCywU . . . . . . . . . ustawa z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. SłZastU . . . . . . . . . ustawa z 28.11.2003 r. o służbie zastępczej (Dz.U. Nr 227, poz. 1505 ze zm.) Nr 223, poz. 2217 ze zm.) SportU . . . . . . . . . . ustawa z 25.6.2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, SwobDziałGospU . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności go- spodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) SysUbSpołU . . . . . . ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) ŚwiadPUbSpołU . . . ustawa z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i ma- cierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.) ŚwiadPUbSpołU 1974 . . . . . . . . . . . ustawa z 17.12.1974 r. o świadczeniach pienięż- nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby imacierzyństwa (t.j. Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 143 ze zm.) ŚwiadRodzU . . . . . ustawa z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 99, poz. 99 ze zm.) rozporządzenie MPiPS z 19.12.2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okre- sie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy TrybUznWypR . . . . X Wykaz skrótów pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (Dz.U. Nr 236, poz. 1992) UbSpołRolU . . . . . . ustawa z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.) UbezpSpołU 1933 (ustawa scaleniowa) UstOkolWypR . . . . WarORehZawR . . . ustawa z 28.3.1933 r. o ubezpieczeniu społecznym (Dz.U. Nr 51, poz. 396 ze zm.) rozporządzenie RM z 1.7.2009 r. w sprawie ustala- nia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. Nr 105, poz. 870) rozporządzenie RM z 27.12.1974 r. w spra- wie warunków odbywania rehabilitacji zawodowej uprawniających do zasiłku wyrównawczego oraz szczegółowych zasad przyznawania tego zasiłku (Dz.U. Nr 51, poz. 325 ze zm.) WspRodzPieczZastU ustawa z 9.6.2011 r. o wspieraniu rodziny i syste- mie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 ze zm.) WypadkiPolU . . . . . ustawa z 16.12.1972 r. o odszkodowaniach przysłu- gujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji (Dz.U. Nr 53, poz. 345 ze zm.) WypadkiU 1968 . . . ustawa z 23.1.1968 r. o świadczeniach pieniężnych przysługujących w razie wypadków przy pracy (Dz.U. Nr 3, poz. 8 ze zm.) WypadkiU 1975 . . . ustawa z 12.6.1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.) WypadkiU . . . . . . . ustawa z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodo- wych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 132 ze zm.) Zalecenie Nr 121 . . Zalecenie Nr 121 dotyczące świadczeń w razie wy- padków przy pracy i chorób zawodowych przyjęte w Genewie 8.7.1964 r. (Konwencje i zalece- nia Międzynarodowej Organizacji Pracy Warszawa 1996, t. I, s. 653) ZaopEmFunkcjU . . ustawa z 18.2.1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa XI Wykaz skrótów Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontr- wywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Woj- skowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwo- wej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 ze zm.) ZaopEmŻołnU . . . . ustawa z 10.12.1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66 ze zm.) ZaopSzczOkolU . . . ustawa z 30.10.2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz.U. Nr 199, poz. 1674 ze zm.) ZaśwLekR . . . . . . . ZasOrzekUszczZdrR rozp. MPiPS z 18.12.2002 r. sprawie szczegóło- wych zasad orzekania o stałym lub długotrwa- łym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz.U. Nr 234, poz. 1974) rozporządzenie MPiPS z 27.7.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświad- czeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 65, poz. 741 ze zm.) ustawa z 24.5.1990 r. o zmianie niektórych prze- pisów o zaopatrzeniu emerytalnym (Dz.U. Nr 36, poz. 206 ze zm.) ZmWypadkiU 1975 2. Organizacje, instytucje EFTA . . . . . . . . . . Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu EOG . . . . . . . . . . . Europejski Obszar Gospodarczy GUS . . . . . . . . . . . Główny Urząd Statystyczny KSAP . . . . . . . . . . Krajowa Szkoła Administracji Publicznej MPiPS . . . . . . . . . . Minister Pracy i Polityki Społecznej NSA . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny RM . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów PIP . . . . . . . . . . . . Państwowa Inspekcja Pracy PIS . . . . . . . . . . . . Państwowa Inspekcja Sanitarna SN . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy TK . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny XII TUS . . . . . . . . . . . . Trybunał Ubezpieczeń Społecznych WSA . . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny ZUS . . . . . . . . . . . . Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wykaz skrótów . . . . . Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica 3. Czasopisma, publikatory AMSiK . . . . . . . . . Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii AUL Fol.Iur. AUL . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Lodziensis BiHP . . . . . . . . . . . Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Biul. TUS . . . . . . . Biuletyn Trybunału Ubezpieczeń Społecznych BSN . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego GP . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawna GSP . . . . . . . . . . . . Gdańskie Studia Prawnicze GSP-PO . . . . . . . . . Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznic- KPP . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoPr . . . . . . . . . . . Monitor Prawa Pracy NP . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo Ochr. Pracy . . . . . . Ochrona Pracy ONSA . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSA . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSNAPiUS . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Admini- stracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (do 2002 r.) OSNC . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNCP . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNP . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy (od i Pracy 2003 r.) twa OSNK . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna OSNKW . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna OSNPG . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Biuletyn Pro- i Wojskowa kuratury Generalnej . . . . . . . . . . . . Palestra OTK-A . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego seria A Pal. PG . . . . . . . . . . . . . Prawo Gospodarcze PiP . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PiZS . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Społeczne PiŻ . . . . . . . . . . . . Prawo i Życie XIII Wykaz skrótów . . . . . . . . Polityka Społeczna . . . . . . . Problemy Alkoholizmu . . . . . . . Prokuratura i Prawo Pol.Społ. Pr.Pracy . . . . . . . . . Prawo Pracy Probl.Alk. Prok. i Pr. Prz.Pr. UW . . . . . . Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego Prz.Pr.Rol. PS . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PUSiG . . . . . . . . . . Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodar- . . . . . . . Przegląd Prawa Rolnego . . . . . . . . . . . Radca Prawny . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica R.Pr. RPEiS . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SC . . . . . . . . . . . . . Studia Cywilistyczne SI Sł.Prac. SP . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze St.P.-E. . . . . . . . . . . Studia Prawno-Ekonomiczne US . . . . . . . . . . . . . Ubezpieczenia Społeczne Zb.Orz. TUS . . . . . Zbiór Orzeczeń Trybunału Ubezpieczeń Społecz- . . . . . . . . . Służba Pracownicza czych nych . . . . . . . . . . . . aprobująca . . . . . . . . . . glosa aprobująca . . . . . . . . . glosa krytyczna . . . . . . . . . . . . . . następny (-a, -e) 4. Inne skróty apr. bhp . . . . . . . . . . . . bezpieczeństwo i higiena pracy FUS . . . . . . . . . . . . Fundusz Ubezpieczeń Społecznych gl. apr. gl. kryt. n. niepubl. PKD . . . . . . . . . . . Polska Klasyfikacja Działalności post. rozp. t.j. uchw. SN(7) . . . . . . uchwała Sądu Najwyższegow składzie 7 sędziów uchw. w zw. wyr. . . . . . . . . . . . postanowienie rozporządzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity . . . . . . . . . . . uchwała . . . . . . . . . . . w związku . . . . . . . . . . . . wyrok . . . . . . . . . niepublikowany (-a, -e) XIV 1. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002 r. (Dz.U. Nr 199, poz. 1673) Tekst jednolity z dnia 22 września 2009 r. (Dz.U. Nr 167, poz. 1322)1 (zm.: Dz.U. 2010, Nr 257, poz. 1725; 2011, Nr 45, poz. 235, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808) 1 Tekst jednolity ogłoszono dnia 8.10.2009 r. Wstęp Szkody wynikające z nagłych zdarzeń pozostających w związku z pracą zostały wyodrębnione z ogólnej kategorii szkód pod koniec XIX w. Początkowo ich restytucja obciążała tylko tych pracodawców, którym można było przypisać winę. Następnie zo- stała powiązana ryzykiem korzystania z niebezpiecznych środków produkcji lub odpowiedzialnością za podwładnego i – wraz z roz- wojem ustawodawstwa – ewoluowała w kierunku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o charakterze przymusowym opartego na publicznych funduszach gwarancyjnych, z których wypłacano świadczenia bez względu na odpowiedzialność pracodawcy. Pierw- sza regulacja tego typu powstała w Niemczech w 1885 r.; powołano instytucje zarządzające funduszami, działające na koszt pracodaw- ców, które odpowiadały za skutki wypadków jako zdarzeń losowych na zasadzie tzw. ryzyka ubezpieczeniowego, czyli niezależnie od przyczyn. Polskie prawo ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy wywodzi się z austriackiej ustawy z 28.12.1887 r. o ubezpieczeniu robotników od wypadków oraz ordynacji ubez- pieczeniowej Rzeszy z 19.7.1911 r., obowiązujących na ziemiach polskich do czasu wejścia w życie ustawy z 28.3.1933 r. o ubez- pieczeniu społecznym (Dz.U. Nr 51, poz. 396 ze zm.). Ustawa ta określała ubezpieczenie społeczne na wypadek choroby i macie- rzyństwa i na wypadek niezdolności do zarobkowania lub śmierci osoby ubezpieczonej wskutek wypadku w zatrudnieniu lub choroby zawodowej, a także wskutek wszelkich innych przyczyn. Droga dochodzenia odszkodowania w postępowaniu cywilnym była za- sadniczo wyłączona, z wyjątkiem szkód spowodowanych przez pracodawcę rozmyślnie lub wskutek zaniedbania obowiązków do- tyczących ochrony zdrowia i życia zatrudnionego, do wysokości kwoty przewyższającej świadczenia przysługujące z ubezpieczenia. 3 Gudowska Wstęp Dekret z 25.6.1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym (tekst pierwotny – Dz.U. Nr 30, poz. 116 ze zm.), ze względu na założenia ustrojowe, przewidywał finansowanie świadczeń z jed- nolitego budżetu, lecz tylko wówczas, gdy skutkiem wypadku lub choroby zawodowej była utrata zdolności do zarobkowania w stopniu III grupy inwalidów z degresją wysokości świadczeń w zależności od wysokości zarobków, jednak wyższych od po- wszechnych i przyznawanych bez warunku stażu. Uspołecznione zakłady pracy zobowiązane były do odszkodowania na podstawie prawa cywilnego w zakresie skutków spowodowanych naruszeniem obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia pracowników, a zakłady nieuspołecznione w każdym wypadku, jeżeli choroba, niezdolność do pracy lub śmierć były następstwem okoliczności uzasadniających odpowiedzialność na podstawie przepisów prawa cywilnego. W kolejnej regulacji dokonano wydzielenia wypadków przy pracy i chorób zawodowych pracowników uspołecznionych za- kładów pracy, które objęto przepisami ustawy z 23.1.1968 r. o świadczeniach pieniężnych przysługujących w razie wypadków przy pracy (Dz.U. Nr 3, poz. 8 ze zm.), z prawem do świadczeń długoterminowych i jednorazowego odszkodowania wypłacanego z funduszu ubezpieczenia, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że świadczenia przewidziane w ustawie stanowią w stosunku do uspołecznionego zakładu pracy wynagrodzenie wszelkich szkód. Zatrudnionym w nieuspołecznionym zakładzie pracy oraz z tytułu wypadków „w zatrudnieniu” oraz także uspołecznionych zakła- dów pracy w drodze do i z pracy, przysługiwały świadczenia określone w przepisach o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, które takżestanowiły w stosunku do uspołecznionego zakładu pracy wynagrodzenie wszelkich szkód spowodowanych inwalidztwem pozostającym w związku z zatrud- nieniem w tym zakładzie. Osoba, której przysługiwała renta mogła jednak dochodzić od uspołecznionego zakładu pracy, w którym jest lub była zatrudniona, roszczeń na podstawie prawa cywilnego, gdy inwalidztwo powstało wskutek wypadku w drodze do pracy i z pracy, jeżeli pracownik przewożony był środkami lokomocji zakładu pracy lub będącymi w dyspozycji zakładu pracy. 4 Gudowska Wstęp W następnym akcie – ustawie z 12.6.1975 r. o świadcze- niach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst pierwotny – Dz.U. Nr 20, poz. 105 ze zm.) – ochroną ubezpie- czeniową objęte zostały wszystkie wypadki przy pracy, a także wypadki w drodze do i z pracy. Szczególną regulacją było ustalenie uspołecznionego zakładu pracy jako bezpośrednio zobowiązanego do zapłaty jednorazowego odszkodowania swemu pracownikowi, podczas gdy świadczenie to pracownikom nieuspołecznionych za- kładów pracy i członkom ich rodzin przysługiwało od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Taki stan trwał do 19.6.2002 r.; został uznany za niezgodny z art. 2 oraz 32 Konstytucji RP przez to, że wprowadzał nierówne traktowanie pracodawców oraz osób upraw- nionych do odszkodowania (wyr. TK z 24.4.2002 r., P 5/01, Dz.U. Nr 78, poz. 713). Stosownie do art. 40 WypadkiU 1975,świadczenia w niej określone miały stanowić zaspokojenie wszelkich roszczeń w stosunku do zakładów pracy zatrudniających pracownika w cza- sie wypadku przy pracy lub w czasie, kiedy stwierdzono stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu z tytułu choroby zawodowej. Po uchyleniu tego przepisu 1.1.1990 r. droga procesu cywilnego do dochodzenia roszczeń uzupełniających została otwarta, jednak w związku ze zmianą art. 2371 KP od 1.1.2003 r. zarysował się po- gląd o wyłączności odszkodowania świadczeniami z ubezpieczenia wypadkowego. Obowiązująca ustawa z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecz- nym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.), regulująca świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, odrębnego w ramach FUS co do zasad podlegania ubezpieczeniu za odrębną składkę, w istot- nych zrębach stanowi kontynuację uregulowań dotychczasowych, z uwzględnieniem mechanizmów stymulujących działania pra- codawców zmierzające do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy. Podstawowym narzędziem ma być zróżnicowana składka na ubezpieczenie wypadkowe. Definicja wypadku przy pracy, zakreślająca tytuł do świad- czeń od 1.1.2003 r., została skonstruowana na podstawie czerech elementów: nagłości zdarzenia, wywołania zdarzenia przyczyną 5 Gudowska
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Społeczne ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe. Komentarz
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: