Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00216 005336 21754447 na godz. na dobę w sumie
Spółki osobowe w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania - ebook/pdf
Spółki osobowe w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 247
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0360-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Celem publikacji jest określenie, w jaki sposób – w danej sytuacji transgranicznej, która dotyczy spółki osobowej albo wspólnika spółki osobowej – należy zastosować umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania i ograniczyć (rozdzielić) przysługujące poszczególnym państwom prawo do opodatkowania.


Przedstawienie w sposób kompleksowy i usystematyzowany zasad opodatkowania transgranicznej aktywności spółki osobowej oraz wspólnika spółki osobowej stanowi wskazówkę przy podejmowaniu decyzji gospodarczych przez przedsiębiorstwo. Będzie również pomocne przy określaniu konsekwencji podatkowych zdarzeń gospodarczych, w których uczestniczą spółka osobowa lub wspólnik spółki osobowej.


„Niniejsze opracowanie może wywierać istotny wpływ na sposób rozumienia złożonej problematyki unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania i wyboru formy prawnej spółki osobowej jako sposobu optymalizacji ciężaru opodatkowania dochodów osiąganych z transgranicznej działalności gospodarczej”.


z recenzji prof. dr. hab. Zbigniewa Ofiarskiego (Uniwersytet Szczeciński)


Publikacja jest adresowana do przedsiębiorców, pracowników organów podatkowych, a także radców prawnych i doradców podatkowych.


Agnieszka Morska – doktor nauk prawnych, doradca podatkowy; od 2004 r. związana z wiodącymi podmiotami świadczącymi usługi doradztwa podatkowego. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spółki osobowe w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania Agnieszka Morska / monografie / prawo handlowe i gospodarcze Wydanie 1 Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Grażyna Polkowska-Nowak Opracowanie redakcyjne: Małgorzata Nowak Redakcja techniczna: Agnieszka Dymkowska Projekt okładki i stron tytułowych: Agnieszka Tchórznicka © Copyright by Lexis Nexis Polska Sp. z o.o. 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autora i wydawcy. ISBN 978-83-278-0360-3 Lexis Nexis Polska Sp. z o.o. Ochota Offi ce Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Spis treści Wykaz skrótów i oznaczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ I. Spółki osobowe w świetle krajowego i zagranicznego porządku prawnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Spółki osobowe w prawie polskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Próba systematyzacji spółek osobowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Analiza porównawcza spółek osobowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Spółki osobowe na gruncie polskiego podatku dochodowego . . . . . . 3. Status prawny i zasady opodatkowania dochodów spółek osobowych w wybranych państwach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Francja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5. Szwajcaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ II. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i ich miejsce w wybranych porządkach prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Istota międzynarodowego podwójnego opodatkowania . . . . . . . . . . . 2. Istota umów o unikaniu podwójnego opodatkowania . . . . . . . . . . . . . 2.1. Cele i istota umów o unikaniu podwójnego opodatkowania . . . . 2.2. Wykładnia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania . . . . 3. Miejsce umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w wybranych państwach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Francja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 13 19 19 19 22 34 39 39 44 48 53 57 60 64 64 75 75 81 85 85 87 88 89 5 Spis treści 91 3.5. Stany Zjednoczone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 3.6. Szwajcaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Istota „kolizji na tle kwalifi kacji” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 5. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 ROZDZIAŁ III. Stosowanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania do spółek osobowych . . . . . . . . . . . . 103 1. Zakres podmiotowy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania a spółka osobowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 1.1. Istota zakresu podmiotowego umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 1.2. Spółka osobowa jako osoba w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 1.3. Spółka osobowa jako osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się państwie w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania . . . . . . . . . . . . . 113 2. Stosowanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w przypadku zbiegu dwóch jurysdykcji podatkowych . . . . . . . . . . . . . 118 2.1. Stosowanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w przypadku zgodnej kwalifi kacji spółki osobowej . . . . . . . . . . . 118 2.2. Stosowanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w przypadku rozbieżnej kwalifi kacji spółki osobowej . . . . . . . . . 122 3. Istota sytuacji trójstronnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 3.1. Stosowanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w przypadku zgodnej kwalifi kacji spółki osobowej . . . . . . . . . . . 129 3.2. Stosowanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w przypadku rozbieżnej kwalifi kacji spółki osobowej . . . . . . . . . 132 4. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 ROZDZIAŁ IV. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez spółkę osobową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 1. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez spółkę osobową w przypadku zbiegu dwóch jurysdykcji podatkowych i zgodnej kwalifi kacji spółki osobowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 1.1. Opodatkowanie dochodów w przypadku, gdy działalności na terytorium drugiego państwa nie można przypisać przymiotu zakładu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 1.2. Opodatkowanie dochodów w przypadku prowadzenia działalności na terytorium drugiego państwa za pośrednictwem zakładu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 2. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez spółkę osobową w przypadku zbiegu dwóch jurysdykcji podatkowych i rozbieżnej kwalifi kacji spółki osobowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 6 www.lexisnexis.pl Spis treści 2.1. Opodatkowanie dochodów w przypadku, gdy działalności na terytorium drugiego państwa nie można przypisać przymiotu zakładu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 2.2. Opodatkowanie dochodów w przypadku prowadzenia działalności na terytorium drugiego państwa za pośrednictwem zakładu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 3. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez spółkę osobową w przypadku zbiegu trzech jurysdykcji podatkowych . . . . . . . . . . . . . 170 3.1. Opodatkowanie dochodów w przypadku, gdy działalności na terytorium trzeciego państwa nie można przypisać przymiotu zakładu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 3.2. Opodatkowanie dochodów w przypadku prowadzenia działalności na terytorium trzeciego państwa za pośrednictwem zakładu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 4. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 ROZDZIAŁ V. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez wspólnika spółki osobowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 1. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez wspólnika z tytułu udziału w spółce osobowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 1.1. Opodatkowanie dochodów z tytułu udziału w spółce osobowej w przypadku zgodnej kwalifi kacji spółki osobowej . . . . . . . . . . . 188 1.2. Opodatkowanie dochodów z tytułu udziału w spółce osobowej w przypadku rozbieżnej kwalifi kacji spółki osobowej . . . . . . . . . 194 2. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez wspólnika z tytułu stosunków prawnych zawartych ze spółką osobową . . . . . . . . . . . . . . 207 2.1. Opodatkowanie dochodów z tytułu stosunków prawnych zawartych ze spółką osobową w przypadku zgodnej kwalifi kacji dochodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 2.2. Opodatkowanie dochodów z tytułu stosunków prawnych zawartych ze spółką osobową w przypadku rozbieżnej kwalifi kacji dochodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 3. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 1. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 2. Akty prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 3. Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 4. Interpretacje organów podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 5. Pozostałe źródła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 7 Wykaz skrótów i oznaczeń Wykaz skrótów i oznaczeń ang. BGHZ BGBl. Dz.U. fr. IBFD k.c. k.s.h. – angielski, po angielsku – Entscheidungssammlung des Bundesgerichtshof in Zivilsachen – Bundesgesetzblatt – Dziennik Ustaw – francuski, po francusku – International Bureau of Fiscal Documentation – Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) – Ustawa z 15 wrześ nia 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030) KWPT – Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów sporządzona w Wiedniu LexisNexis niem. OECD ONZ OSP ÖStZB RStBl u.p.o. DE-AT dnia 23 maja 1969 r. (Dz.U. z 1990 r. Nr 74, poz. 439) – Lexis.pl – Serwis Prawniczy LexisNexis Polska – niemiecki, po niemiecku – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – Organizacja Narodów Zjednoczonych – Orzecznictwo Sądów Polskich – Beilage zur Österreichischen Steuer-Zeitung – Reichssteuerblatt – Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między Republiką Federalną Niemiec a Republiką Austrii (Abkommen vom 24. Au- gust 2000 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Re- publik Österreich zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen, http:// www.bundesfi nanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/ Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_ Informationen/Laender_ A_ Z/Oesterreich/001_a.pdf?__blob=pu- blicationFile v=3, 25 VIII 2013), przy uwzględnieniu zmian wy- nikających z Protokołu o zmianie Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (Protokoll vom 29. Dezember 2010 zur Änderung des Abkommens vom 24. August 2000 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich zur Vermeidung der Dop- pelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen; http://www.bundesfi nanzministerium.de/Content/DE/ 9 u.p.o. PL-AT u.p.o. PL-CH u.p.o. PL-FR Wykaz skrótów i oznaczeń Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_ Steuerrecht/ Staatenbezogene_Informationen/Laender_ A_Z/Oesterreich/001_c. pdf?__blob=publicationFile v=3, 25 VIII 2013) – Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od do- chodu i od majątku, podpisana w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 224, poz. 1921 z wprow., ze zm.) w brzmieniu uwzględniającym Protokół między Rzecząpospolitą Polską a Re- publiką Austrii o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatko- wania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r., podpisanego w Warszawie dnia 4 lutego 2008 r. (Dz.U. Nr 222, poz. 1450 z wprow.) – Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwaj- carską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Bernie dnia 2 wrześ nia 1991 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 22, poz. 92 z wprow., ze zm.) – Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodat- kowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 20 czerwca 1975 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 1, poz. 5 z wprow.) u.p.o. PL-USA – Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodat- kowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Waszyngtonie dnia 8 paździer- nika 1974 r. (Dz.U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178 z wprow.) u.p.o. USA-DE – Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między Stanami Zjednoczonymi a Niemcami (Convention between the United States of America and the Federal Republic of Germany for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital and to Certain Other Taxes, http:// www.irs.gov/pub/irs-trty/germany.pdf, 11 VIII 2013), z uwzględnie- niem zmian wynikających z Protokołu zmieniającego Umowę o uni- kaniu podwójnego opodatkowania między Stanami Zjednoczonymi a Niemcmi (Protocol Amending the Convention between the United States of America and the Federal Republic of Germany for the Avo- idance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital and to Certain Other Taxes, http://www.irs.gov/pub/irs-trty/germanprot06.pdf, 11 VIII 2013) u.p.o. USA-FR – Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Republiką Francuską (Convention between the Government of the United States of America and the Government of the French Republic for the Avoidance of Double Taxation and the Pre- vention of Fiscal Evasion with Respect to Income and Capital, http:// www.irs.gov/pub/irs-trty/france.pdf, 14 VIII 2013), z uwzględnie- 10 www.lexisnexis.pl Wykaz skrótów i oznaczeń niem Protokołu Zmieniającego Konwencję (Protocol Amending the Convention between the Government of The United States of America and the Government of The French Republic for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital; http://www.treasury. gov/resource-center/ta- x-policy/treaties/Documents/Treaty-Protocol-France-1-13-2009.pdf, 14 VIII 2013) u.p.d.o.f. – Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycz- nych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) u.p.d.o.p. – Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób praw- nych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) – Prawo wewnętrzne państwa siedziby przyznaje spółce osobowej podmiotowość podatkową – Prawo wewnętrzne państwa siedziby nie przyznaje spółce osobowej podmiotowości podatkowej 11 Wprowadzenie Wprowadzenie Postępujący proces globalizacji nie tylko umożliwia, ale i wymusza po- dejmowanie działalności gospodarczej na rynkach międzynarodowych. Istotną (o ile nie podstawową) determinantą aktywności gospodarczej jest poziom obciążeń podatkowych (opodatkowanie wpływa bowiem bez- pośrednio na ekonomiczną rentowność przedsięwzięcia). Udział w mię- dzynarodowym obrocie stawia podmiot gospodarczy wobec konieczności uwzględnienia roszczeń podatkowych więcej niż jednego państwa. Upraw- nienie poszczególnych jurysdykcji podatkowych do nałożenia podatku wy- znaczają zarówno powiązania o charakterze personalnym (np. siedziba, miejsce zamieszkania), jak i powiązania o charakterze ekonomicznym (np. uzyskiwanie dochodów). W konsekwencji oprócz państwa, w którym pod- miot posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania, prawo do opodatkowania może przysługiwać również państwu, w którym jest osiągany dochód. O tym, czy i w jakim zakresie uprawnienie do opodatkowania wynikające z prawa wewnętrznego danego państwa może być faktycznie zrealizowane, powinna rozstrzygać umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. W przeciwieństwie np. do spółki kapitałowej, status prawny i podatkowy spółki osobowej w poszczególnych państwach nie jest jednakowy. Rozbież- ności dotyczą m.in.: – podmiotowości prawnej – w niektórych państwach spółce osobowej może być przyznana osobowość prawna (np. spółka jawna we Francji), w innych spółka osobowa posiada jedynie ograniczoną zdolność prawną (np. spółka cywilna w Polsce), – podmiotowości podatkowej – w niektórych państwach spółka osobowa jest podatnikiem podatku dochodowego, czyli – w pewnym uproszczeniu – podlega opodatkowaniu na zasadach właś ciwych dla spółek kapitało- wych [np. spółka limited liability company (LLC) w Stanach Zjednoczo- 13 Wprowadzenie nych], w innych spółka osobowa jest uznawana za podmiot podatkowo transparentny – tzn. dochód spółki podlega opodatkowaniu po stronie wspólników, np. proporcjonalnie do udziału w zyskach, a podatnikiem podatku dochodowego jest nie spółka, ale wspólnik (np. spółka jawna w Polsce), – kwalifi kacji dochodów z tytułu stosunków zobowiązaniowych zawar- tych między wspólnikiem a spółką osobową – w niektórych państwach (np. w Polsce) dochody takie są przypisywane (zgodnie ze swoim cha- rakterem) do odrębnego źródła (czyli są uznawane np. za odsetki, przy- chody ze stosunku pracy), w innych (np. w Austrii) stanowią część do- chodu wspólnika z tytułu udziału w zyskach spółki. Celem niniejszej pracy jest próba odpowiedzi na pytanie, jak różne modele opodatkowania spółki osobowej i kwalifi kacji dochodów z tytułu stosunków zobowiązaniowych miedzy wspólnikiem a spółką (przyjęte w prawie we- wnętrznym poszczególnych państw) wpływają na możliwość stosowania postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a w konse- kwencji na uprawnienie poszczególnych jurysdykcji podatkowych do nało- żenia podatku. Uzyskane odpowiedzi pozwolą na wypracowanie rozwiązań, tzn. wskazanie, w jaki sposób – w danej sytuacji transgranicznej, która do- tyczy spółki osobowej albo wspólnika spółki osobowej – należy zastosować umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania i ograniczyć (rozdzielić) przysługujące poszczególnym państwom prawo do opodatkowania. W pracy podjęto próbę kompleksowego przedstawienia problematyki opo- datkowania podatkiem dochodowym dochodów z tytułu międzynaro- dowej aktywności gospodarczej spółki osobowej i wspólnika spółki oso- bowej (przy uwzględnieniu rozbieżności w zakresie opodatkowania spółki osobowej oraz dochodów uzyskiwanych przez wspólnika spółki osobowej w regulacjach prawa wewnętrznego)1. Przedmiotem pracy jest rozgrani- czenie uprawnień do: – opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez spółkę osobową, bez po- średnictwa zakładu, w innym państwie, aniżeli państwo siedziby, – opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez spółkę osobową, za po- średnictwem zakładu, w innym państwie, aniżeli państwo siedziby, 1 Zważywszy m.in. na bardzo szeroki zakres podjętej problematyki, w pracy pominięto możliwość zastosowania szczególnych rozwiązań/regulacji (np. procedury wzajem- nego porozumiewania się, klauzuli switch-over). 14 www.lexisnexis.pl Wprowadzenie – opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez wspólnika z tytułu udziału w spółce osobowej mającej siedzibę w innym państwie, ani- żeli państwo, w którym siedzibę lub miejsce zamieszkania posiada wspólnik, – opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez wspólnika z tytułu sto- sunków zobowiązaniowych zawartych ze spółką osobową mającą sie- dzibę w innym państwie, aniżeli państwo, w którym siedzibę lub miejsce zamieszkania posiada wspólnik. Analizie poddano sytuacje, w których prawo wewnętrzne państw zwią- zanych umową o unikaniu podwójnego opodatkowania jednakowo kwa- lifi kuje spółkę osobową albo dochód uzyskiwany przez wspólnika spółki osobowej, jak również przypadki, gdy kwalifi kacja ta jest rozbieżna. Przy zbiegu dwóch jurysdykcji podatkowych w pracy uwzględniono wszystkie warianty (wynikające z rozbieżności w prawie wewnętrznym). W przy- padku zbiegu trzech jurysdykcji podatkowych, analiza możliwości stoso- wania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (rozdział III) zo- stała dokonana w oparciu o wszystkie warianty, natomiast problematykę rozgraniczenia uprawnień do opodatkowania (rozdziały IV i V) przedsta- wiono na podstawie wybranych wariantów. Przy wyborze kierowano się m.in. reprezentatywnością wariantu oraz możliwością analogicznego za- stosowania wypracowanych wniosków do pozostałych wariantów. Problem podjęty w niniejszej pracy ma wymiar praktyczny i teoretyczny. Bezsprzecznie kwestie podatkowe (rozumiane nie tylko jako efektywny poziom obciążenia podatkowego, lecz również ryzyko wynikające z niejed- noznacznej sytuacji prawnej, trudności w zakresie ustalenia konsekwencji podatkowych czy sposobu odprowadzenia podatku) wpływają na podej- mowaną aktywność gospodarczą. Barierę dla swobodnego przepływu osób, towarów i kapitału stanowi nie tylko podwójne opodatkowanie (wy- nikające np. z rozbieżnego stosowania postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania), ale również skomplikowany sposób opodat- kowania. Rozbieżności w zakresie statusu prawnego i podatkowego w po- szczególnych państwach (a także wynikające z tego wątpliwości w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym) – w wielu przypadkach – powo- dują, iż spółka osobowa przestaje być atrakcyjną formą udziału w mię- dzynarodowym obrocie gospodarczym. Próba przedstawienia w sposób kompleksowy i usystematyzowany sposobu opodatkowania transgra- nicznej aktywności spółki osobowej oraz wspólnika spółki osobowej może 15
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Spółki osobowe w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: