Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00220 002929 21512776 na godz. na dobę w sumie
Sporządzanie sprawozdań finansowych - najczęściej popełniane błędy - ebook/pdf
Sporządzanie sprawozdań finansowych - najczęściej popełniane błędy - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-4323-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> bankowość i finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Pierwsze miesiące każdego roku to dla większości podmiotów prowadzących pełną księgowość okres wzmożonych prac związanych z zamykaniem ksiąg rachunkowych minionego roku obrotowego oraz ze sporządzaniem rocznego sprawozdania finansowego. To okres wyjątkowo trudny, ponieważ te coroczne obowiązki muszą być realizowane równocześnie z zapewnieniem obsługi księgowej bieżących miesięcy.

W publikacji 'Sporządzanie sprawozdań finansowych - najczęściej popełniane błędy' zostały wskazane najczęstsze błędy, jakie zdarza się popełniać w związku z zamykaniem roku i sporządzaniem rocznych sprawozdań finansowych. Na błędy, które mogą być zarówno wynikiem przeoczeń czy zaniechań wynikających z dużego nakładu pracy w okresie przygotowywania sprawozdań, jak i rezultatem niestosowania lub niewłaściwego stosowania przepisów prawa bilansowego. Oczywiście katalog możliwych błędów czy nieprawidłowości stanowi w zasadzie zbiór nieograniczony, stąd w publikacji zostały wskazane tylko te najpowszechniejsze, wynikające z nieprzestrzegania podstawowych zasad rachunkowości.

Z publikacji dowiesz się przykładowo:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

E-PORADNIK SPORZĄDZANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY Stan prawny na 1 lutego 2013 r. Autorzy Część I: Piotr Żak Część II: Renata Dyląg, Jacek Gawron, Waldemar Gos, Katarzyna Klimczak, Dagmara Leszczyńska-Trochonowicz, Marcin Michalak, Dorota Mikulska, Małgorzata Niedźwiedzka, Małgorzata Siwy, Maciej Soprych, Mikołaj Turzyński, Tadeusz Waślicki Redaktor merytoryczny Magdalena Stankiewicz Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. Szanujmy prawo i cudzą własność. Więcej na www.legalnakultura.pl Polska Izba Książki © Copyright by Wolters Kluwer Polska SA, 2013 ISBN (e-book PDF): 978-83-264-4323-7 Wydane przez: Wolters Kluwer Polska SA 01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl SPIS TREŚCI Wykaz skrótów ............................................................................................ Część I Najczęstsze błędy i przekłamania w sprawozdaniach finansowych ....... 1. Rzetelność i jasność danych jako podstawowa dyspozycja prawa 7 9 bilansowego ....................................................................................... 9 2. Wpływ inwentaryzacji na rzetelność danych ..................................... 10 3. Zweryfikowane zestawienie obrotów i sald podstawą sporządzenia sprawozdania finansowego ................................................................ 11 4. Ryzyka i błędy w prezentacji aktywów ............................................. 12 5. Ryzyka i błędy w prezentacji pasywów ............................................. 15 6. Zniekształcenia wyniku finansowego ................................................ 17 7. Wpływ opisowej części sprawozdania finansowego na rzetelność i jasność danych ................................................................................. 19 8. Aspekty formalne ............................................................................... 20 Część II Obszary ryzyk i błędów w pytaniach i odpowiedziach ............................ 22 1. Ryzyka i błędy w prezentacji aktywów ............................................. 22 1.1. Czy jednostka może zakwalifikować w księgach umowy leasingowe według przepisów podatkowych? .......................... 22 1.2. Czy w prezentacji wyników w bilansie winniśmy rozróżnić umowy leasingu finansowego od operacyjnego, które w księgach rozliczamy jak leasing finansowy? ........................ 23 1.3. Czy od maszyn, które nie są używane, nalicza się amortyzację oraz czy można zmienić ich wycenę, a także stawkę bądź okres amortyzacji? .................................................................... 25 1.4. Czy przy ustalaniu okresu użytkowania środków trwałych powinniśmy uwzględniać fakt, że za 2 lata zmieniamy lokalizację? ............................................................................... 27 Jak ująć w księgach odpis z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych w budowie? ................................................. 28 1.5. 4 SPIS TREŚCI 1.6. Czy nieużytkowane środki trwałe powinny być prezentowane w bilansie w pozycji „środki trwałe w budowie”? .................... 29 1.7. W jaki sposób powinien być zaksięgowany piec i zakupione paliwo? ...................................................................................... 30 1.8. W jaki sposób należy ustalić przychody i koszty z tytułu sprzedaży uprzednio zaniechanej inwestycji? .......................... 32 1.9. Czy mogę urealnić saldo ZFŚS do salda jakie jest na rachunku bankowy? .................................................................................. 33 1.10. Jak mamy na koniec roku uzgodnić saldo konta 851 ZFŚS i 132 Rachunek pomocniczy ZFŚŚ? ......................................... 34 1.11. Czy spółka powinna wykazać w bilansie nieruchomość jako inwestycję długoterminową skoro będzie wykorzystywać ją w swojej działalności aż do momentu sprzedaży? .................... 37 1.12. Jak należy wykazać w bilansie należności, które zostały skierowane na drogę postępowania sądowego? ........................ 38 1.13. W jakim przypadku pozycja bilansu B.II.2d „Należności dochodzone na drodze sądowej” jest większa od zera? ............ 40 1.14. W jakiej pozycji bilansu wykazać zaliczkę? ............................. 41 2. Ryzyka i błędy w prezentacji pasywów ............................................. 42 2.1. Gdzie w bilansie należy wykazać konto 234 Rozrachunki 2.2. 2.3. właścicieli spółki cywilnej? ...................................................... 42 Jak należy prawidłowo ująć w bilansie salda rozrachunków z właścicielem w firmie jednoosobowej, prowadzonej we własnym imieniu i na własne nazwisko? .................................. 45 Jak zaksięgować skutki zmiany wyceny zapasów materiałowych po stronie pasywów? ........................................ 46 Jakie saldo należy potwierdzić kontrahentowi? ........................ 47 2.4. 2.5. W której pozycji bilansu ująć rezerwę na odsetki od kredytu długoterminowego? .................................................................. 48 2.6. W jakiej pozycji bilansu należy wykazywać saldo Ma na koncie Rozrachunki z odbiorcami z tytułu dostaw towarów i usług? ...................................................................................... 50 3. Zniekształcenia wyniku finansowego ................................................ 51 3.1. Czy faktura za usługę wyburzenia środka trwałego jest kosztem, który w rachunku zysków i strat wchodzi w stratę ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych? ............................. 51 3.2. Czy koszty i przychody związane z obrotem wierzytelnościami wykazuje się w RZiS oddzielnie czy per saldo? ........................................................................................ 53 SPIS TREŚCI 5 3.3. Czy powinniśmy wykazywać wartość refaktur i faktur pierwotnych per saldo w pozostałych przychodach operacyjnych lub pozostałych kosztach operacyjnych? ........... 54 3.4. Czy przychody i koszty z tytułu zaokrągleń podatku VAT należy w rachunku zysków i strat ująć oddzielnie? .................. 55 3.5. Czy różnice z przewalutowania zobowiązania należy zaprezentować w rachunku zysków i strat jako saldo czy pozostałe przychody finansowe i pozostałe koszty finansowe? ................................................................................ 56 3.6. Czy wycenę bilansową zapasów ujemną jako koszt operacyjny ujmuję w RZiS w pozycji aktualizacja wartości aktywów niefinansowych? ........................................................ 57 3.7. Gdzie w RZiS powinna być ujęta kwota umorzonej pożyczki przez kontrahenta? .................................................................... 57 3.8. W której pozycji RZiS w wersji porównawczej należy ująć odpis aktualizujący wartość środka trwałego w budowie? ....... 58
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sporządzanie sprawozdań finansowych - najczęściej popełniane błędy
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: