Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00097 003437 22432412 na godz. na dobę w sumie
Spotkanie z klientem - ebook/pdf
Spotkanie z klientem - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Złote Myśli Język publikacji: polski
ISBN: 9788377010297 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Czy potrafisz wyobrazić sobie jak zmieniłyby się Twoje wyniki sprzedaży, gdybyś potrafił sfinalizować (prawie) każdą rozmowę z klientem?

Co zrobić, aby każde spotkanie z klientem czyniło Cię bogatszym?

Tak naprawdę osiągnięcie mistrzowskiego poziomu prowadzenia rozmów handlowych nie jest poza Twoim zasięgiem. Wystarczy tak naprawdę robić to, co przynosi efekty najskuteczniejszym sprzedawcom w swoich branżach. Jedną z tych osób jest Artur Wojciechowski, autor wielu bestsellerów, handlowiec, biznesmen i trener od 1992 roku zajmujący się rozwiązaniami, które pozwalają innym osiągać najwyższe wyniki w sprzedaży.

Jeżeli włożyłeś dużo pracy w pozyskanie klientów, umówiłeś się na rozmowę, a nie wiesz

- jak poprowadzić spotkanie, aby dokonać sprzedaży?

- Jak rozwiać ewentualne wątpliwości klienta?

- Jak skutecznie prezentować swoją ofertę?

lub masz inne pytania dotyczące mistrzowskiej rozmowy z klientem ta książka rozwieje Twoje wątpliwości.

Bez względu na to, czy jesteś doradcą finansowym, handlowcem, właścicielem firmy, czy zajmujesz się MLM, istotą Twojej pracy jest rozmowa i spotkanie z klientem. Od jej powodzenia, zależy poziom Twoich dochodów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem: „Spotkanie z klientem” Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj: Darmowa publikacja dostarczona przez Wydawnictwo Złote Myśli sp z.o.o Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od- sprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli. © Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Artur Wojciechowski Data: 16.06.2010 rok 2010 Tytuł: Spotkanie z klientem – fragment utworu Autor: Artur Wojciechowski Projekt okładki: Janusz Skierkowski Redakcja: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 5 44-100 Gliwice WWW: www. ZloteMysli.pl EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie- dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie po- noszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy- stania informacji zawartych w książce. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI OD AUTORA .................................................................... 4 ....................................................... STYLE SPRZEDAŻY 5 Sprzedawca nachalny ......................................................... 6 Sprzedawca nieśmiały ........................................................ 6 Sprzedawca bierny .............................................................. 7 Sprzedaż partnerska ........................................................... 8 Zalety sprzedaży partnerskiej ....................................... 10 Dlaczego ten styl sprzedaży przewyższa inne metody? ..................................................................................... 10 Sprzedaż partnerska dla specjalistów i ludzi wolnych zawodów ....................................................................... 11 Etapy sprzedaży partnerskiej ........................................ 11 13 PRZYGOTOWANIA DO ROZMOWY HANDLOWEJ ..... Przygotuj się do spotkania z potencjalnym klientem ......... 13 Uporządkuj swoje materiały .............................................. 14 Włóż odpowiedni strój ....................................................... 16 STWORZENIE ATMOSFERY SPRZYJAJĄCEJ 19 SPRZEDAŻY .................................................................. Cel .................................................................................... 19 Trzy grupy potrzeb klientów .............................................. 19 Potrzeba, która poprzedza wszystkie inne .................... 19 Nawiąż kontakt emocjonalny z klientem ............................ 20 Kontroluj swój tok myślenia .......................................... 20 Różnica między luźną a poważną rozmową ................. 21 Jesteś na scenie ........................................................... 22 Pozasłowny kontakt emocjonalny ................................. 23 Wzrokowe przetwarzanie informacji ............................. 24 Słuchowe przetwarzanie informacji ............................... 25 Dotykowe przetwarzanie informacji .............................. 25 Jak sobie radzić z trzema rodzajami przetwarzania informacji? .................................................................... 25 26 Powrót do rzeczywistości .................................................. BADANIE POTRZEB KLIENTA ..................................... 29 Dlaczego badanie potrzeb jest ważne? ............................. 29 Zdobywanie informacji od klienta .................................. 29 Kiedy należy zamilknąć? .............................................. 30 Fakty i opinie w analizie potrzeb ................................... 30 Elementy analizy potrzeb .................................................. 31 Przykładowe pytania ..................................................... 32 Rola i rodzaje pytań .......................................................... 33 Pytania otwarte ............................................................. 33 Pytania przeciwstawne ................................................. 34 Pytania intonacyjne ...................................................... 36 Pytania o osobę trzecią ................................................ 36 Cztery wskazówki dla pytających ...................................... 38 Nie zadawaj pytań zamkniętych ................................... 38 Powtórz za klientem, jak zrozumiałeś podawane przez niego informacje ........................................................... 39 Musisz wiedzieć, kiedy zacząć mówić .......................... 41 Pytania na tematy drażliwe zadawaj na końcu ............. 41 Pytania .............................................................................. 42 Aktywne słuchanie ............................................................ 43 44 Zrozumienie .................................................................. TYPY KLIENTÓW .......................................................... 46 Klient małomówny ............................................................. 46 Sposoby postępowania ................................................ 46 Klient nieufny .................................................................... 46 Sposoby postępowania ................................................ 46 Klient bezwzględny ........................................................... 47 Sposoby postępowania ................................................ 47 Klient nieznoszący sprzeciwu ............................................ 47 Sposoby postępowania ................................................ 47 Klient blefujący .................................................................. 47 Sposoby postępowania ................................................ 47 Klient gadatliwy ................................................................. 48 Sposoby postępowania ................................................ 48 Klient racjonalny ................................................................ 48 Sposoby postępowania ................................................ 48 Klient niezdecydowany ...................................................... 48 Sposoby postępowania ................................................ 49 Klient niezadowolony ........................................................ 49 Sposoby postępowania ................................................ 49 Klient przyjacielski ............................................................. 49 Sposoby postępowania ................................................ 49 51 PREZENTACJA PRODUKTU ........................................ Pozycja ......................................................................... 52 ........................................................................ Problem 52 Podejście ...................................................................... 52 Określanie korzyści ...................................................... 52 Działanie ....................................................................... 53 Jak mówić o swoich produktach, żeby klienci chcieli kupować? .......................................................................... 53 Jak przejść od słuchania do mówienia? ........................ 53 Potrzeby klientów postaw na pierwszym miejscu .............. 55 Opisz swoje usługi i ich efekty ...................................... 57 Najpierw opisz efekty, jakie przyniosą twe usługi .......... 58 Opisz cechy swojej usługi ............................................. 59 Wplataj przykłady do opisu usług ................................. 61 Napisz, zanim powiesz ................................................. 62 Standardy i procedury działania ........................................ 64 Opłaty ............................................................................... 65 65 Podsumuj swoją prezentację ............................................. ZAMKNIĘCIE SPRZEDAŻY ........................................... 67 Jak reagować na pytania, wątpliwości i obiekcje klienta .... 67 Mit 1 ............................................................................. 67 Mit 2 ............................................................................. 67 Mit 3 ............................................................................. 67 Mit 4 ............................................................................. 67 Staraj się łagodzić obiekcje klienta .................................... 68 Typowe pytania, obawy i obiekcje ..................................... 69 Jak reagować na pytania, obiekcje czy obawy? ................ 70 Odpowiedz, podając fakty ............................................. 70 Odpowiedz, reagując na odczucia klienta ..................... 71 Odpowiedzi na obiekcje .................................................... 72 Odpowiedź typu: odczuwa/odczuwali/uznali, że ........... 72 Odpowiedź typu: czy może mi pan powiedzieć coś więcej? ......................................................................... 72 Odpowiedź — milczenie ............................................... 72 Odpowiedź — kilka wariantów do wyboru .................... 72 Odpowiedź — nowe informacje .................................... 73 75 Skrócona procedura przezwyciężania obiekcji .................. SYGNAŁY O PODJĘCIU DECYZJI KUPNA ................. 77 Cel .................................................................................... 77 Jak uzyskać zgodę klienta ................................................. 77 Scementuj swoją znajomość z klientem ............................ 78 Jak uzyskać od klienta zobowiązanie do współpracy ........ 78 Twoja postawa .............................................................. 78 Pytania, których możesz do tego użyć .......................... 79 Dobre wyczucie sytuacji ............................................... 80 Elementy zamknięcia rozmowy handlowej ................... 81 SPOTKANIE Z KLIENTEM — darmowy fragment — Złote Myśli Artur Wojciechowski Stworzenie atmosfery sprzyjającej Stworzenie atmosfery sprzyjającej sprzedaży sprzedaży Cel • Wprowadzić przyszłego klienta w stan neutralnej dyspozy- cyjności (otwarty i chcący słuchać), w jak najbardziej sprzy- jających warunkach. • Budowanie kontaktu jest procesem, a nie jednorazowym wysiłkiem. Wymaga komunikatywności i harmonii. Trzy grupy potrzeb klientów Powody, dla których klienci dokonują zakupu, można zakwali- fikować do trzech głównych grup potrzeb. Klienci chcą: • • • zaoszczędzić swoje pieniądze, zaoszczędzić swój czas, kupować usługi o najwyższej jakości. 7 SPOTKANIE Z KLIENTEM — darmowy fragment — Złote Myśli Artur Wojciechowski Dokładny opis powyższych grup potrzeb znajdziesz w po- zycji „Umysł sprzedawcy”, dlatego tutaj ograniczę się tylko do ich wymienienia. Potrzeba, która poprzedza wszystkie inne Oprócz potrzeb należących do trzech przedstawionych wyżej grup istnieje jeszcze czwarty powód, który decyduje o zakupie. Jest to zakres swobody odczuwany przez klienta. Aby doszło do transakcji, osoba, której sprzedajesz produkt, musi czuć się swobodnie w Twojej obecności. W przeciwień- stwie do trzech grup potrzeb wymienionych wcześniej, tej po- trzeby nie da się zastąpić niczym innym. Potrzeba swobodnego zachowania jest najważniejsza i musi być zawsze obecna w kontaktach z innymi ludźmi. Poczucie swobody odnosi się tutaj do sposobu, w jaki nawiązu- jesz kontakt z klientem. Ty lub Twoja firma jesteście utożsa- miani z produktem, zatem klient powinien czuć się swobodnie w Twojej obecności. Nabywcy, dla których ważne jest poczucie swobody, przywiązu- ją wagę do następujących rzeczy: 1. w rozmowie z Tobą chcą czuć się swobodnie; 8 SPOTKANIE Z KLIENTEM — darmowy fragment — Złote Myśli Artur Wojciechowski 2. zależy im, abyś bez problemu współpracował z innymi oso- bami w ich firmie; 3. chcą mieć z Tobą takie stosunki, by można było bez trudu wyjaśniać występujące między Wami różnice zdań; 4. zastanawiają się, czy można Ci powierzyć poufne informa- cje; 5. zastanawiają się, czy Twoje metody pracy oraz wyznawane wartości są na tyle podobne, by współpraca układała się bez problemów. Dalej opisuję dokładniej, jak tę potrzebę swobodnego kontaktu zaspokoić. Nawiąż kontakt emocjonalny z klientem Nawiązanie kontaktu emocjonalnego to element czwartej po- trzeby klienta — potrzeby swobodnego zachowania. Umiejęt- ność nawiązywania takiego kontaktu wymaga, byś w rozmowie z nabywcą był wyczulony na jego najmniejsze niewypowiedzia- ne reakcje. Musisz bez namysłu podejmować decyzje, jak się zachować i co mówić lub co robić — trudno będzie Ci zatem za- planować sposób, w jaki nawiążesz kontakt emocjonalny z po- tencjalnym klientem. Możesz jednak zawczasu zaplanować, co 9 SPOTKANIE Z KLIENTEM — darmowy fragment — Złote Myśli Artur Wojciechowski powiesz i co zrobisz, żeby nawiązaną znajomość ugruntować. W połączeniu z Twoim doświadczeniem pomoże Ci to położyć solidne fundamenty pod sprzedaż obecnym i potencjalnym klientom. Kontroluj swój tok myślenia Dość często zdarza się, że w obliczu pierwszego spotkania z klientem w głowie sprzedawcy zaczynają przeważać demobili- zujące myśli. W końcu chcesz przecież naprawdę rozwijać inte- resy i potrzebujesz nowych zleceń, by zwiększyć przypływ go- tówki do firmy. Podaję niżej kilka przykładów powszechnie spotykanych demo- bilizujących myśli, jakie zdarzają się ludziom wolnych zawo- dów i właścicielom firm usługowych, gdy po raz pierwszy spo- tykają potencjalnego klienta. Po każdej myśli podajemy, w jaki sposób możesz naprowadzić się na właściwy tok myślenia. • • • „Tak naprawdę to ten człowiek wcale nie chce się ze mną spotkać.” (Odgadywanie cudzych myśli) „Wyznaczył ze mną spotkanie, więc pewnie czegoś ode mnie potrzebuje.” „To będzie dla mnie bardzo trudne spotkanie, bo będę mu- siał rozmawiać jednocześnie z trzema osobami.” (Filtrowa- nie myśli) 10 SPOTKANIE Z KLIENTEM — darmowy fragment — Złote Myśli Artur Wojciechowski • • • „Nie wiem, jak potoczy się to spotkanie, ale poczekam do końca i zobaczę, co z tego wyniknie.” „Niewiele mam wspólnego z tym człowiekiem.” (Personali- zacja) „Zobaczę, co mam z nim wspólnego” albo „Będziemy razem robić interesy, a nie zawierać małżeństwo.” Jeśli demobilizujące myśli negatywnie wpływają na Twoje za- chowanie, nie poddawaj się. Zacznij myśleć pozytywnie. Myśli te uwidocznią się w Twoim tempie mówienia, tonie głosu, wy- razie twarzy, wypowiadanych słowach, sposobie poruszania się i w dziesiątkach innych, drobnych i nieświadomych gestów. Szef pewnego biura rachunkowego — dzięki temu, że potrafił opanować demobilizujące myśli — dokonał transakcji. Umówił się na spotkanie z przedstawicielem banku, mając nadzieję, że w ten sposób zapewni sobie stały dopływ nowych klientów, których bank kierowałby do jego biura. Podchodząc do biurka urzędnika, zobaczył, jak ten z okrzykiem niechęci rzuca na biurko długopis. Księgowego kusiło, by wskutek takiego zacho- wania spisać już spotkanie na straty, ale przypomniał sobie ćwiczenie na opanowanie demobilizujących myśli. Zamiast my- śleć: „ten człowiek wygląda na bardzo zmartwionego, powinie- nem się wycofać”, pomyślał sobie: „ten człowiek wygląda na zmartwionego, może będę mógł mu pomóc”. 11 SPOTKANIE Z KLIENTEM — darmowy fragment — Złote Myśli Artur Wojciechowski Zwrócił się zatem do urzędnika w przyjazny i współczujący sposób: „Wygląda na to, że nie jest to najszczęśliwszy dzień w pańskim życiu. Czy mógłbym jakoś panu pomóc? A może powi- nienem przyjść kiedy indziej?”. Ta odrobina zainteresowania ze strony księgowego zachęciła urzędnika do wyjaśnienia, że wła- śnie został przeniesiony do innego oddziału i jest z tego powo- du bardzo niezadowolony. Porozmawiali o tym jeszcze przez chwilę, co przyczyniło się do nawiązania między nimi kontaktu emocjonalnego. W rezultacie urzędnik bankowy skierował księgowego do cennego klienta. A wszystko zaczęło się od po- zytywnego myślenia i opanowania demobilizujących myśli. Dokładnie opisany sposób radzenia sobie z demobilizują- cymi myślami wraz z zestawem ćwiczeń znajdziesz w po- zycji Umysł Sprzedawcy. Różnica między luźną a poważną rozmową Idziesz na rozmowę handlową po to, by omawiać interesy. Chcesz zobowiązać klienta do dalszej współpracy. Chcesz uzy- skać jego podpis na zamówieniu czy na umowie. Chcesz robić interesy. Mimo tych poważnie brzmiących celów, musisz za- cząć od luźnej rozmowy z klientem. 12 SPOTKANIE Z KLIENTEM — darmowy fragment — Złote Myśli Artur Wojciechowski Zapamiętaj! Dlaczego tak ważna jest luźna rozmowa: to bez- pieczny sposób na nawiązanie między Tobą a klientem więzi zaufania. Oto kilka wskazówek w tej sprawie: 1. Pozwól klientowi pokierować rozmową. Przejdź do intere- sów, gdy tylko zażyczy sobie tego Twój potencjalny klient. Wie- lu potencjalnych klientów woli pominąć luźną rozmowę, zwłaszcza gdy spotykasz się z nimi w ich biurze, a nie w restau- racji. Bądź przygotowany na obydwie możliwości, a słowa i ge- sty klienta niech będą dla Ciebie wskazówką. 2. Unikaj kontrowersyjnych tematów. Rozmawiaj jedynie na tematy, które nie budzą kontrowersji, np. sport, korki uliczne, pogoda. Wszystkie z nich są doskonałe, pod warunkiem że uni- kasz frazesów i utrzymujesz ożywioną rozmowę. Na bieżąco śledź wydarzenia i zaprenumeruj kilka czasopism, by należeć do osób dobrze poinformowanych. 3. Rozmawiaj o zainteresowaniach klienta. Dyskutuj na tema- ty, które interesują Twych potencjalnych klientów, a nie tylko Ciebie. Jeśli klient nie gra w golfa, nie chodzi na wyścigi żużlo- we i nie jeździ w Alpy na narty, mało go interesuje, że Ty aku- rat to robisz. Pamiętaj, że masz nawiązać w tym momencie więź z klientem, a nie wypełnić czas gadaniem. Pewien zawo- 13 SPOTKANIE Z KLIENTEM — darmowy fragment — Złote Myśli Artur Wojciechowski dowy sprzedawca rutynowo zaczyna spotkanie od rozmowy na temat pamiątek i dyplomów, jakie wiszą na ścianie w biurze klienta. 4. Mów o sobie. Dopuszczalne jest opowiadanie o sobie, ale upewnij się, że jest to w tej chwili na miejscu. Fakt, że potrafisz we właściwym momencie wtrącić parę słów na temat swego ży- cia, poglądów czy zainteresowań, również świadczy o Twym opanowaniu i pewności siebie. W rozmowie handlowej ta luźna wymiana zdań powinna podkreślić Twój wizerunek profesjona- listy. Jest to częścią tworzenia swobodnej atmosfery. Sposób, w jaki prowadzisz rozmowę, powinien sprawić, że klient będzie w Tobie widział osobę, z którą łatwo mu znaleźć wspólny język. Na przykład na spotkaniu z klientem w poniedziałek rano mógłbyś wyjaśnić, że jesteś zachrypnięty, bo w niedzielę byłeś na pasjonującym meczu. Nie powinieneś jednak mówić, że w niedzielę do późnej nocy pracowałeś nad jakąś sprawą albo (co gorsza) przygotowywałeś się do tego spotkania. Powinieneś unikać mówienia o jakiejkolwiek rzeczy, która wskazywałaby, że nie jesteś tak przygotowanym, zorganizowanym profesjona- listą, na jakiego wyglądasz. 5. Unikaj chwil ciszy. Podczas spotkania ludzi, którzy się nie znają, cisza jest zdecydowanie niezręczna i towarzysko niewła- ściwa. Luźna rozmowa pozwoli Ci wypełnić początkowe chwile spotkania. Potem być może Twój klient przejmie inicjatywę w 14 SPOTKANIE Z KLIENTEM — darmowy fragment — Złote Myśli Artur Wojciechowski rozmowie, jednak nie czekaj na to. Sam zainicjuj znajomość prowadząc luźną rozmowę. Poza tym nie chcesz przecież zacząć zadawać pytań, dopóki nie jesteś pewien, że zdobyłeś niepo- dzielną uwagę klienta. Luźna rozmowa pomaga ludziom skon- centrować się na Twojej osobie. Jesteś na scenie Zanim jeszcze otworzysz usta, osoba, z którą będziesz rozma- wiać, sekretarka i inne spotkane osoby, wyrobią sobie opinię na Twój temat. Według badań następuje to w ciągu pierwszych siedmiu sekund spotkania. Wrażenia odbierane przez te osoby będą dotyczyć wielu spraw, począwszy od Twojego poziomu wykształcenia po status ekonomiczny i od poczucia pewności siebie po Twoją wiarygodność. Od chwili, gdy wszedłeś do biu- ra klienta, Twoje zachowanie powinno kojarzyć się z takimi ce- chami, jak pewność siebie, opanowanie i profesjonalizm. Nie oznacza to wcale, że musisz w rzeczywistości to wszystko od- czuwać — po prostu postępuj tak, jakbyś to czuł naprawdę. Czekając na spotkanie, trzymaj się prosto, żebyś mógł bez tru- du podnieść się z krzesła, uśmiechnąć na powitanie i podać klientowi rękę. (Podawaj rękę zarówno kobietom, jak i mężczy- znom.) 15 SPOTKANIE Z KLIENTEM — darmowy fragment — Złote Myśli Artur Wojciechowski W biurze potencjalnego klienta poczekaj, aż poproszą Cię, byś usiadł i zajmij wskazane krzesło. Jeśli zaproponują Ci kawę lub herbatę, nie odmawiaj. Badania wskazują, że osoby, które od- mawiają poczęstunku, uchodzą za mniej przyjazne niż te, które na to przystają. Jeśli chcesz zanotować najważniejsze punkty rozmowy, pamię- taj o następującej rzeczy: zwykle zakłada się, że osoba robiąca w czasie spotkania notatki ma w rozmowie słabszą pozycję niż inni — dlatego nie przykładaj aż tak dużej wagi do tego, by wszystko zapisać na papierze. W rzeczywistości prawdopodob- nie lepiej będzie, jeśli pogawędzisz trochę z klientem, zanim cokolwiek zapiszesz. Gdy już zaczniesz robić notatki, staraj się zachować równowagę między dyskretnym notowaniem i umoż- liwieniem klientowi skontrolowania tego, co piszesz. Nigdy nie korzystaj z czyjegoś biurka jako podłoża do notowania, skończy się na tym, że osoba ta będzie się po prostu wpatrywać się w to, co piszesz. Jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej, pod koniec spotkania podaj potencjalnemu klientowi swoją wizytówkę, przypieczętowuje to w pewien sposób rozmowę. I zakończ w przyjaznym tonie, to znaczy uściśnij mocno dłoń klienta, ciepło się uśmiechnij i po- wiedz na przykład: „Było mi przyjemnie pana poznać. Do zoba- czenia w przyszłym tygodniu.” — lub co innego, zależnie od sy- 16 SPOTKANIE Z KLIENTEM — darmowy fragment — Złote Myśli Artur Wojciechowski tuacji. Do dobrego tonu należy również podziękować sekretar- ce, gdy wychodzisz z biura. Jeśli to potencjalni klienci przychodzą do Twego biura, postę- puj tak, jakby odwiedzali Cię w domu. Miło ich przywitaj, po- móż zdjąć płaszcz, poproś, by usiedli, zaproponuj coś do picia, dopilnuj, aby nikt Wam nie przeszkadzał i przedstaw im pozo- stałych pracowników — jeśli są oni w pobliżu. Gdybyś kliento- wi nie przedstawił na przykład swojej sekretarki, mógłby sobie pomyśleć, że pewne osoby są dla Ciebie ważniejsze niż inne. Jeśli w rzeczywistości jest inaczej, taka ocena działałaby na Twoją niekorzyść momencie, gdy starasz się zyskać zaufanie klienta. Pozasłowny kontakt emocjonalny W rozmaitych książkach poświęconych językowi ciała przypi- suje się psychologiczne znaczenie ludzkim ruchom i gestom. Książki te wyjaśniają, co to znaczy, gdy ludzie drapią się za uchem, krzyżują ręce na piersiach, siadają głębiej w fotelu albo zakładają nogę na nogę. Moim zdaniem zbyt silne koncentro- wanie się na tym, co oznaczają gesty, może odwrócić Twoją uwagę od prawdziwych pozasłownych sygnałów, które są do Ciebie wysyłane. 17 SPOTKANIE Z KLIENTEM — darmowy fragment — Złote Myśli Artur Wojciechowski Choć nie zachęcam do interpretowania ludzkich zachowań, uważam, że pozasłowny język danej osoby zawiera ważne sy- gnały. Jeśli dobrze je zrozumiesz, pomoże Ci to szybko nawią- zać kontakt emocjonalny z klientem. A oto, dlaczego tak się dzieje. Gdy dwóch ludzi spotyka się po raz pierwszy, ich umysł bom- bardują nowe wrażenia, myśli o poprzednich, podobnych spo- tkaniach, odczucia i pewne przypuszczenia — wszystko to przy- biera postać różnych myśli. Najczęściej myśli te nie są wypo- wiadane. Mogą one przypominać myśli przedstawione na po- niższym rysunku. Rysunek: Wrażenia pozasłowne 18 SPOTKANIE Z KLIENTEM — darmowy fragment — Złote Myśli Artur Wojciechowski W miarę, jak owe dwie osoby szybko porządkują swoje myśli, przychodzą im do głowy ogólnie przyjęte formułki grzeczno- ściowe. Są to zdania, które rozmówcy faktycznie wymieniają między sobą — takie na przykład, jak na kolejnym rysunku. Rysunek: Co rzeczywiście powiedziano na spotkaniu 19 SPOTKANIE Z KLIENTEM — darmowy fragment — Złote Myśli Artur Wojciechowski Każdy z nas, zanim coś powie, stosuje różne metody porządko- wania i układania wszystkich tych wrażeń w logiczną całość. Metody te to przetwarzanie wzrokowe, słuchowe i dotykowe. Choć stosujemy wszystkie trzy metody, jedną z nich wykorzy- stujemy znacznie częściej niż pozostałe. Niedługo zobaczysz, dlaczego przy nawiązywaniu kontaktu emocjonalnego z jakąś osobą tak ważne jest, byś wiedział, w jaki sposób osoba ta prze- twarza informacje. Wzrokowe przetwarzanie informacji Osoby, które wzrokowo przetwarzają informacje, myślą w for- mie obrazów. Ich wrażenia przypominają film nakręcony w myślach. Tworzenie owych obrazów wpływa na zachowanie tych ludzi, a to możesz zaobserwować. Osoby takie mówią bar- dzo szybko, ponieważ ciągle zdają relację z filmów powstają- 20 SPOTKANIE Z KLIENTEM — darmowy fragment — Złote Myśli Artur Wojciechowski cych w ich wyobraźni. Zazwyczaj mają raczej kamienny wyraz twarzy. Niedoinformowany obserwator interpretuje często ta- kie zachowanie jako brak zainteresowania. Ludzie należący do kategorii wzrokowców wolą, jeśli stoisz lub siedzisz w takim miejscu, gdzie dobrze Cię widać — źródłem informacji jest dla nich to, co mogą zaobserwować. Lubią również oglądać foldery, wykresy, diagramy i rysunki. Z kimś, kto przetwarza informa- cje wizualnie, możesz często wiele zdziałać, jeśli zamilkniesz w czasie, gdy klient będzie przeglądać te materiały albo jeśli mo- żesz mu stworzyć w wyobraźni kolejne obrazy, mówiąc na przy- kład: „proszę sobie wyobrazić…”. Gdy śledzisz ich wzrok, mo- żesz zobaczyć, że osoby takie spoglądają w górę albo patrzą przed siebie, zanim udzielą odpowiedzi na pytanie. W rozmo- wie używają wyrażeń, takich jak: „nieźle to wygląda”, „spójrz- my, co mi pan przyniósł” i „zobaczę, co inni o tym myślą”. Słuchowe przetwarzanie informacji Wrażenia odbierane przez niektórych ludzi można porównać do słuchania dialogu, który relacjonuje im albo podpowiada, co powinni wiedzieć, by utworzyć logiczne myśli. Owo „podpowia- danie” oddziałuje na zachowania tych ludzi w taki sposób, że łatwo można ich rozpoznać. Osoba, która słuchowo przetwarza informacje, chce, żebyś to Ty mówił. Ludzie tacy są dość wyczuleni na ton Twojego głosu i 21 SPOTKANIE Z KLIENTEM — darmowy fragment — Złote Myśli Artur Wojciechowski szybko wychwytują w nim zdenerwowanie albo napięcie. Nie chcą rozpraszać swojej uwagi materiałami wizualnymi, takimi jak broszury i długie pisemne oferty. Chcą, abyś ustnie opisał, co te materiały zawierają. Ich wzrok prawdopodobnie będzie się przemieszczać z boku na bok albo w dół. Ludzie przetwarza- jący informacje słuchowo posługują się słownictwem, które za- wiera terminy słuchowe. Mówią więc: „to brzmi ciekawie”, „po- słuchajmy, co ma mi pan do powiedzenia” albo „proszę się do mnie odezwać, gdy…”. Zazwyczaj mają głęboki, pełny głos, mó- wią wolniej i wyraźniej niż ktoś, kto przetwarza informacje wzrokowo. Dotykowe przetwarzanie informacji Osoby, które dotykowo przetwarzają informacje, myślą w kate- goriach dotyku, czucia. Odznaczają się one wrażliwością i intu- icją. Decydują szybko, czy Cię polubią czy nie i umieją rozpo- znać, w jakim jesteś nastroju. Osoby takie lubią wszystko doty- kać. Ludzie przetwarzający w ten sposób informacje nie tylko uścisną Twą dłoń, ale zazwyczaj poklepią Cię także po ramie- niu. Chętnie wezmą od Ciebie broszurkę informacyjną, ale prawdopodobnie będą ją trzymać w ręku w czasie rozmowy, a nie czytać. „Dotykowcy” mają skłonności do częstego patrzenia w dół. 22 SPOTKANIE Z KLIENTEM — darmowy fragment — Złote Myśli Artur Wojciechowski Jak mogłeś przypuszczać, ich słownictwo jest typowe dla pro- cesu, który wykorzystują do wyrażenia swoich myśli. Mówią oni o „trzymaniu ręki na pulsie”, „pozostawaniu w kontakcie” i „dojściu do porozumienia”. Jak sobie radzić z trzema rodzajami przetwarzania informacji? Świadomość, że ludzie w różny sposób przetwarzają informa- cje, czyni nawiązywanie kontaktu emocjonalnego zadaniem za- równo łatwiejszym, jak i trudniejszym. Dlaczego tak się dzieje? Wyobraź sobie, że wzrokowiec spotyka kogoś, kto przetwarza informacje, posługując się głównie kategoriami dotyku. Wzro- kowiec staje w pewnej odległości od swego rozmówcy, aby mógł swobodnie obserwować i przetrawić, co ma powiedzieć. „Dotykowiec” czuje się niezręcznie. Przysuwa się do rozmówcy, co z kolei powoduje, że wzrokowiec się cofa. W tej „scenie po- ścigu” nikt nie jest w stanie jasno myśleć, ponieważ każdy z nich stale szuka dla siebie najwygodniejszego miejsca. Ich zna- jomość nie może nabrać pozytywnych cech, dopóki rozmówcy nie zaczną jasno myśleć, patrząc, słuchając bądź odczuwając swoje myśli. Jeśli chcesz — zajmując się zawodowo sprzedażą — nawiązać kontakt emocjonalny, musisz pozwolić swemu potencjalnemu klientowi, by wyznaczył taką przestrzeń między Wami, w której 23 SPOTKANIE Z KLIENTEM — darmowy fragment — Złote Myśli Artur Wojciechowski on czuje się swobodnie, nawet kosztem tego, że Ty odczuwasz pewien dyskomfort. Ponieważ będziesz wiedział, co się wokół Ciebie dzieje, możesz lepiej znieść te niedogodności. Zaobserwuj po prostu, w jakiej odległości od Ciebie chce stać osoba, z którą się spotykasz. Pokażą to jej ruchy polegające na zbliżaniu się lub oddalaniu od Ciebie, zmieniający się wyraz twarzy, sposób podania ręki, lekkie obracanie się i delikatne kręcenie głową. Aby zacieśnić więź emocjonalną z potencjalnym nabywcą, w czasie rozmowy wsłuchuj się w wysyłane przez niego sygnały słowne. Jeśli Twój potencjalny klient mówi: „Czuję, że pańska firma ma nam coś do zaoferowania”, nie od- powiadaj: „Słyszeliśmy o problemach, z jakimi się borykacie. Brzmi to całkiem podobnie jak sprawa, którą pomyślnie roz- wiązaliśmy w ubiegłym miesiącu.” Straciłbyś w ten sposób oka- zję do nawiązania kontaktu emocjonalnego, gdyż na uwagę „dotykowca” odpowiedziałeś jak „słuchowiec”. Lepiej byłoby odpowiedzieć: „Rzeczywiście. Jest wiele spraw, za które może- my się zabrać, by wasza firma stanęła mocno na nogi.” Podchodząc jednak do sprawy realistycznie, nie zaprzepaścisz wcale kontaktu z klientem, jeśli na „dotykowe” pytanie dasz „słuchową” odpowiedź. Nie stracisz także klienta, jeśli nie zare- 24 SPOTKANIE Z KLIENTEM — darmowy fragment — Złote Myśli Artur Wojciechowski agowałeś natychmiast na sygnały nadawane w języku ciała. Twoja odpowiedź jest bowiem tylko fragmentem z całej serii zachowań, które pozwalają Ci stopniowo nawiązać kontakt emocjonalny z klientem. Powrót do rzeczywistości Masz teraz w zanadrzu mnóstwo technik, które możesz wyko- rzystać do nawiązywania kontaktu emocjonalnego z potencjal- nymi klientami. Zamiast przyjmować postawę obronną, bę- dziesz w stanie nawiązać taką więź, gdy Twój potencjalny klient zechce: • • • • • • • • • spojrzeć na coś, co napisałeś, dotknąć Cię, coś sobie porysować w czasie, gdy mówisz, spojrzeć w bok, stanąć lub usiąść blisko Ciebie, gdy przedstawiasz przynie- sione materiały, nawiązać z Tobą kontakt wzrokowy, doświadczyć z Twojej strony zrozumienia i zatroskania, omówić z Tobą materiały informacyjne, zrobić notatki, 25 SPOTKANIE Z KLIENTEM — darmowy fragment — Złote Myśli Artur Wojciechowski • • • zadać Ci pytania, bezczynnie siedzieć, gdy Ty mówisz, przechadzać się powoli, chodzić tam i z powrotem po poko- ju albo nerwowo wiercić się w fotelu, • mieć absolutną ciszę w swoim otoczeniu, • słyszeć w tle muzykę i odgłosy pracy. I jeśli trochę poćwiczysz, będziesz w stanie sprawić, że Twój potencjalny klient poczuje się swobodniej. Możesz tego doko- nać, dostosowując do niego swoje zachowanie w następujący sposób: • mówiąc wolniej, • mówiąc szybciej, • mówiąc głośniej, • • • • używając krótkich zdań, unikając patrzenia wprost na klienta, patrząc klientowi prosto w oczy, podając przykłady przy wyjaśnianiu prezentowanego mate- riału, • mówiąc w sposób obrazowy, • • przedstawiając na wstępie, o czym będziesz mówić w trak- cie spotkania, stojąc lub siedząc bliżej swego rozmówcy, 26 SPOTKANIE Z KLIENTEM — darmowy fragment — Złote Myśli Artur Wojciechowski • stojąc lub siedząc dalej od swego rozmówcy. Najłatwiej będzie Ci wykonywać rzeczy, które odpowiadają Twemu naturalnemu sposobowi przetwarzania informacji. Przy nawiązywaniu kontaktu emocjonalnego z klientem Twoim wyzwaniem będzie zachowanie elastyczności w działaniu. Im bardziej umiesz się dostosować do rozmaitych zachowań klien- tów i pomagasz im poczuć się swobodnie, tym częściej będziesz miał okazję, by sprzedać więcej swoich usług lub towarów. Wpływ na komunikatywność mają: • mowa ciała (wygląd, gestykulacja) • • tonacja głosu słowa 55 38 7 Badania wykazują, że pierwsze 3 minuty spotkania decydują o długofalowym wrażeniu. Potencjalny klient tworzy sobie po- zytywną lub negatywną opinię, a później szuka faktów potwier- dzających ją. Jeśli spotykamy potencjalnego klienta, używajmy słów i gestów, ażeby zdobyć i utrzymać dobre wrażenie. 27
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Spotkanie z klientem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: