Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00103 004688 20272553 na godz. na dobę w sumie
Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska Część 2. - Opłaty za korzystanie ze środowiska  - Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej - ebook/pdf
Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska Część 2. - Opłaty za korzystanie ze środowiska - Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-3577-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> ochrona środowiska
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).
 Przedsiębiorcy, oprócz obowiązków bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością, muszą sprostać również wielu wymogom związanym z ochroną środowiska. Jednym z nich jest uiszczanie opłat za korzystanie ze środowiska. Ponadto przedsiębiorcy wprowadzający na rynek opakowania i produkty w opakowaniach muszą zapewnić odpowiednie poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Jeśli tego nie zrobią muszą uiścić opłatę produktową. Czy istnieją wyjątki od tych zasad? Kto jest zwolniony z obowiązku uiszczania opłat środowiskowych i opłaty produktowej? Ile wynoszą wymagane poziomy odzysku i recyklingu? Jak wyliczyć wysokość opłaty produktowej? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w publikacji!
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Na prowadzących działalność gospodarczą spoczywa obowiązek ewidencjonowania praktycznie każdej operacji, która mogłaby wpłynąć na środowisko. Są oni zobowiązani do prowadzenia właściwej ewidencji i przedstawiania w wyznaczonych przez ustawodawcę terminach sprawozdań z zakresu ochrony środowiska. Do najważniejszych należą: • raport do KOBIZE, • zbiorcze zestawienie danych o ilościach wytworzonych odpadów, • sprawozdanie w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, • sprawozdania w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi za rok poprzedni. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy dwuczęściowy poradnik, w którym podpowiadamy, jak sprostać obowiązkom sprawozdawczym, kogo one dotyczą oraz jak przygotować bezbłędną dokumentację. W części pierwszej znajdują się: raport do KOBiZE i sprawozdanie odpadowe. W drugiej: opłaty za korzystanie ze środowiska i sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej! OCHRONA ŚRODOWISKA Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska • Opłaty za korzystanie ze środowiska • Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej ISBN 978-83-269-3577-0 UOU 15 Cena 79 zł brutto Część 2. UOU15.indd 1 2015-01-19 14:02:31 Autorzy: Bartłomiej Matysiak specjalista ds. ochrony środowiska w firmie konsultingowej specjalizujący się w gospodarce odpadami, opłatach za korzystanie ze środowiska oraz sporządzaniu raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko Dorota Rosłoń specjalista z zakresu ochrony środowiska, absolwentka Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej Redakcja: Anna Kolasa Menedżer produktu: Mariusz Miętusiewicz Kierownik marketingu i sprzedaży: Julita Lewandowska-Tomasiuk Zdjęcie na okładce: fotolia.pl Korekta: Zespół Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Projekt graficzny okładki: Piotr Fedorczyk Skład i łamanie: Dariusz Ziach Druk: MDRUK ISBN: 978-83-269-3577-0 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2015 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a Tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Publikacja „Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsulta- cji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. UOU15.indd 2 2015-01-19 14:02:31 Sprawozdania z zakreSu ochrony środowiSka część 2. opłaty za korzystanie ze środowiska Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej UOU 15.indd 1 15-01-27 11:28 SpiS treści ◗ SpiS treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . Opłaty za korzystanie ze środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .1 . Kto musi zapłacić za korzystanie ze środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .2 . Opłatę należy wnieść na konto urzędu marszałkowskiego . . . . . . . . . . . . 1 .3 . Konsekwencje błędnego wyliczenia opłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .4 . Wysokość opłat za korzystanie ze środowiska zależy od wielu czynników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .5 . Nie zawsze trzeba wznosić opłatę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .6 . Rozliczenia za poprzednie lata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .7 . Za złamanie prawa naliczane są opłaty podwyższone . . . . . . . . . . . . . . . 1 .8 . Kto jest zwolniony z obowiązku ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .9 . Jak rozliczyć opłaty za korzystanie ze środowiska krok po kroku . . . . . 2 . Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .1 . Kiedy należy uiścić opłatę produktową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .2 . Można podjąć współpracę z organizacją odzysku opakowań . . . . . . . . . . . 2 .3 . Jak obliczyć osiągnięty poziom odzysku i recyklingu . . . . . . . . . . . . . . . 2 .4 . Odzysk i recykling należy potwierdzić na specjalnym formularzu . . . . 2 .5 . Prowadzenie ewidencji opakowań jest obowiązkowe . . . . . . . . . . . . . . . 2 .6 . Publiczne kampanie edukacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .7 . Jak obliczyć wysokość opłaty produktowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .8 . Nie wszyscy muszą uiszczać opłatę produktową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .9 . Do 31 marca trzeba złożyć sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .10 . Sprawozdanie OŚ-OP1 – przypadki szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .11 . Konsekwencje niezłożenia sprawozdania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .12 . Najczęściej popełniane błędy w sprawozdaniu OŚ-OP1 . . . . . . . . . . . . . . Podstawa prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ważne pojęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 4 7 8 9 10 11 13 15 16 60 60 62 65 67 69 69 70 73 75 78 78 79 81 83 2 UOU 15.indd 2 15-01-27 11:28 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka ◗ wStĘp wStĘp Koniec marca to czas, kiedy wielu przedsiębiorców musi zmierzyć się z ciążącymi na nich obowiązkami sprawozdawczymi . Muszą rozliczyć się z opłat za korzystanie ze śro- dowiska oraz z opłaty produktowej . Obowiązek wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska dotyczy przedsiębiorców, którzy wprowadzają gazy lub pyły do powietrza, składują odpady, wprowadzają ścieki do wód lub do ziemi, pobierają wody powierzchniowe i podziemne . Opłatę produktową natomiast muszą uiszczać i składać sprawozdanie o jej wysokości przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach i którzy nie zapewnili wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych . Błędne obliczenie opłat, niezłożenie w terminie sprawozdań o ich wysokości lub złoże- nie nierzetelnych sprawozdań niesie za sobą niemałe konsekwencje finansowe . Dlatego też zachęcamy do zapoznania się z naszą publikacją, w której podpowiadamy, jak krok po kroku wyliczać opłaty, jakich błędów unikać w sprawozdaniach oraz gdzie i w jakiej formie złożyć sprawozdanie . Zapraszamy do lektury Redakcja Wydawnictwa Wiedza i Praktyka UOU 15.indd 3 3 15-01-27 11:28 Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska. Część 2 ◗ 1. opłaty za korzyStanie ze środowiSka 1.1. kto musi zapłacić za korzystanie ze środowiska Do 31 marca 2015 r . podmioty korzystające ze środowiska muszą uiścić opłatę za korzystanie ze środowiska oraz złożyć do urzędu marszałkowskiego informację o zakresie korzystania ze środo- wiska . Opłatę wnosi się za cały poprzedni rok kalendarzowy . Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r . przez podmiot korzystający ze środowiska rozumie się: a) przedsiębiorcę w rozumieniu art . 4 ustawy z 2 lipca 2004 r . o swobodzie działalności gospodarczej (Dz .U . z 2013 r . poz . 672 ze zm .), tj . osobę fizyczną, osobę prawną i jed- nostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdol- ność prawną – wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, b) przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu art . 5 pkt 3 ww . ustawy o swobodzie dzia- łalności gospodarczej, tj . osobę zagraniczną wykonującą działalność gospodarczą za granicą oraz obywatela polskiego wykonującego działalność gospodarczą za granicą, c) osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, d) jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ww . ustawy o swobo- dzie działalności gospodarczej, e) osobę fizyczną niebędącą podmiotem, o którym mowa w lit . a, b i c powyżej, korzysta- jącą ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia . Jeżeli obowiązek poniesienia opłaty jest związany z eksploatacją instalacji, podmiotem zobowią- zanym do poniesienia opłat z tytułu: a) emisji: gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz odpadów – jest prowadzący instalację; 4 UOU 15.indd 4 15-01-27 11:28 Wydawnictwo Wiedza i Praktykaopłaty za korzystanie ze środowiska
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska Część 2. - Opłaty za korzystanie ze środowiska - Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: