Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00079 005233 22562687 na godz. na dobę w sumie
Sprawozdanie finansowe po zmianach - ebook/pdf
Sprawozdanie finansowe po zmianach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374409674 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook (-67%), audiobook).

Na dzień kończący dany rok obrotowy następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych. Przed ich zamknięciem jednostka powinna przeprowadzić określone czynności, aby rzetelnie i jasno przedstawić sytuację majątkową i finansową oraz prawidłowo ustalić wynik finansowy. Za rok 2016 jednostki po raz pierwszy będą musiały sporządzić sprawozdanie finansowe według nowych zasad i wzorów. 

Publikacja w bardzo przystępny sposób omawia zagadnienia związane z weryfikacją i aktualizacją aktywów i pasywów (wycena) oraz z wstępnym zamknięciem ksiąg rachunkowych. Praktyczne przykłady przeprowadzą Czytelnika przez poszczególne etapy związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego wraz z załącznikami i wyjaśnieniami a także pokażą jak sporządzić roczne zeznanie podatkowe (CIT-8).


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Spis treści 1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych – od cZego ZacZąć 1.1. Wybrane składniki bilansu – charakterystyka i wycena 1.1.1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne 1.1.1.1. Okres, stawki i metody amortyzacji oraz ich weryfikacja 1.1.1.2. Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na dzień bilansowy 1.1.2. Inwestycje długoterminowe 1.1.3. Należności i ich aktualizacja 1.1.3.1. Wycena należności na dzień bilansowy 1.1.3.2. Tworzenie odpisów aktualizujących należności 1.1.3.3. Rozwiązywanie odpisów aktualizujących wartość należności 1.1.4. Należności wyrażone w walucie obcej 1.1.5. Zapasy (towary lub materiały) i ich aktualizacja 1.1.5.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów 1.1.5.2. Towary i odchylenia od ich cen ewidencyjnych 1.1.5.3. Zapasy – produkcja w toku 1.1.6. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 1.1.7. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.1.8. Rezerwy 1.1.8.1. Wycena rezerw 1.1.8.2. Rezerwy w ujęciu podatkowym 1.1.8.3. Zakres informacji o stanie rezerw w sprawozdaniu finansowym 1.1.9. Wynik finansowy i jego podział 1.1.9.1. Podział lub pokrycie wyniku finansowego 1.1.9.2. Dywidenda 1.1.9.3. Zwiększenie kapitału zakładowego 1.1.9.4. Przeznaczenie zysku na kapitał rezerwowy i zapasowy oraz pokrycie straty 1.1.10. Uproszczenia i zwolnienia dla wybranych jednostek 1.1.10.1. Wycena aktywów i pasywów oraz uproszczenia dla jednostek mikro 1.1.10.2. Uproszczenia dla jednostek małych 1.1.10.3. Uproszczenia dla organizacji pozarządowych 2. Zamknięcie kont wynikowych i ustalenie wyniku finansowego 2.1. Wariant porównawczy rachunku zysków i strat 2.2. Wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat 2.3. Rachunek zysków i strat jednostek mikro 2.3.1. Rachunek zysków i strat jednostki mikro będącej organizacją non profit 5 5 6 6 12 15 18 18 22 28 35 39 40 42 43 45 46 48 49 49 49 50 50 50 51 51 51 52 54 55 57 58 62 64 66 grudzień 2016 Poradnik Gazety Prawnej nr 12 (886) 3 Spis treści 3. sporZądZenie sprawoZdania finansowego 4. sporZądZenie ZeZnania rocZnego osób prawnych – cit-8 4.1. Jednostki zobowiązane do złożenia zeznania rocznego 4.2. Jednostki zwolnione ze składania zeznania rocznego 4.3. Termin złożenia zeznania podatkowego i właściwość urzędu skarbowego 4.4. Załączniki do zeznania rocznego 4.5. Wypełnienie deklaracji CIT-8 66 89 90 90 91 91 93 4 Poradnik Gazety Prawnej nr 12 (886) www.pgp.infor.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sprawozdanie finansowe po zmianach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: