Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00158 002828 21512074 na godz. na dobę w sumie
Spring w akcji. Wydanie V - książka
Spring w akcji. Wydanie V - książka
Autor: Liczba stron: 520
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-5606-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> java - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-40%), audiobook).

Spring jest frameworkiem ułatwiającym tworzenie nowoczesnych aplikacji w Javie. To narzędzie, które dynamicznie się rozwija i z każdym nowym wydaniem zapewnia programistom kolejne, ekscytujące możliwości. Piąta wersja Springa okazała się krokiem milowym. Obecnie projektanci mogą tworzyć mikrousługi, korzystać z funkcji programowania reaktywnego i doskonalić budowanie aplikacji zgodnie z modelem MVC. Dzięki pełnej integracji Springa ze Spring Boot nawet najbardziej złożone projekty wymagają minimalnej ilości kodu konfiguracyjnego. W efekcie tworzone aplikacje internetowe są w większym stopniu skalowalne i efektywniejsze w wykorzystywaniu wątków.

To kolejne, uzupełnione i zaktualizowane wydanie przewodnika po frameworku Spring. Książka jest napisana w zwięzłym, przejrzystym i jasnym stylu, dzięki czemu szybko zrozumiesz zasady pracy ze Springiem i zbudujesz nowoczesną aplikację internetową współpracującą z bazą danych. Pokazano tu techniki programowania reaktywnego, pisania mikrousług, wykrywania usług, wyjaśniono również pracę z API RESTful i zasady wdrażania aplikacji. Nauczysz się też stosować najlepsze praktyki programowania w Springu. Książka jest znakomitą pomocą dla programistów Javy, którzy dopiero zaczynają pracę z tym frameworkiem, a także dla tych, którzy chcą opanować nowe rozwiązania oferowane przez kolejne wersje ekosystemu Springa.

W tej książce między innymi:

Nowoczesna aplikacja w Javie? Sprawdź Springa!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Spring in Action, 5th Edition Tłumaczenie: Robert Górczyński ISBN: 978-83-283-5606-1 Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn; Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Original edition copyright © 2019 by Manning Publications Co. All rights reserved. Polish edition copyright © 2019 by Helion SA All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Helion SA dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Helion SA nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Helion SA ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/sprwa5.zip Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/sprwa5 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Wprowadzenie 13 Podziękowania 15 O książce 17 CZĘŚĆ I. PODSTAWY SPRINGA 21 Rozdział 1. Rozpoczęcie pracy ze Springiem 23 1.1. Czym jest Spring? 24 1.2. Inicjalizacja aplikacji Springa 26 1.2.1. Inicjalizacja projektu Springa za pomocą Spring Tool Suite 27 1.2.2. Analiza struktury projektu Springa 30 1.3. Utworzenie aplikacji Springa 37 1.3.1. Obsługa żądań internetowych 37 1.3.2. Definiowanie widoku 39 1.3.3. Testowanie kontrolera 40 1.3.4. Kompilacja i uruchomienie aplikacji 41 1.3.5. Poznajemy Spring Boot DevTools 43 1.3.6. Przegląd 45 1.4. Możliwości Springa 46 1.4.1. Podstawowy framework Spring 47 1.4.2. Spring Boot 47 1.4.3. Spring Data 48 1.4.4. Spring Security 48 1.4.5. Spring Integration i Spring Batch 48 1.4.6. Spring Cloud 48 Podsumowanie 49 Rozdział 2. Tworzenie aplikacji internetowej 51 2.1. Wyświetlanie informacji 52 2.1.1. Zdefiniowanie domeny 52 2.1.2. Utworzenie klasy kontrolera 55 2.1.3. Przygotowanie widoku 58 Przetwarzanie wysłanego formularza 62 2.2. 2.3. Weryfikacja danych wyjściowych formularza 68 2.3.1. Deklarowanie reguł weryfikacji danych 68 2.3.2. Przeprowadzanie weryfikacji danych podczas ich pobierania z formularza 70 2.3.3. Wyświetlanie błędów operacji sprawdzania poprawności danych 72 Praca z kontrolerem widoku 72 2.4. 2.5. Wybór biblioteki szablonów widoku 75 2.5.1. Buforowanie szablonów 77 Podsumowanie 78 Poleć książkęKup książkę 6 Spis treści Rozdział 3. Praca z danymi 79 3.1. Odczyt i zapis danych za pomocą JDBC 79 3.2. 3.1.1. Przygotowanie domeny do obsługi trwałego magazynu danych 82 3.1.2. Praca z klasą JdbcTemplate 83 3.1.3. Definiowanie schematu i wstępne przygotowanie danych 87 3.1.4. Wstawianie danych 89 Implementacja trwałego magazynu danych za pomocą Spring Data JPA 98 3.2.1. Dodawanie Spring Data JPA do projektu 99 3.2.2. Określenie domeny jako encji 99 3.2.3. Deklarowanie repozytoriów JPA 102 3.2.4. Dostosowanie do własnych potrzeb repozytoriów JPA 104 Podsumowanie 106 Rozdział 4. Spring Security 107 4.1. Włączenie obsługi Spring Security 108 4.2. Konfigurowanie Spring Security 110 4.3. 4.2.1. Istniejący w pamięci magazyn danych użytkownika 111 4.2.2. Magazyn danych użytkownika oparty na JDBC 112 4.2.3. Magazyn danych użytkownika oparty na LDAP 115 4.2.4. Dostosowanie uwierzytelniania użytkownika do własnych potrzeb 118 Zabezpieczanie żądań internetowych 125 4.3.1. Zabezpieczanie żądań 126 4.3.2. Utworzenie własnej strony logowania 129 4.3.3. Wylogowanie 131 4.3.4. Ochrona przed atakami typu CSRF 131 Poznanie użytkownika 133 4.4. Podsumowanie 135 Rozdział 5. Praca z właściwościami konfiguracyjnymi 137 5.1. Dostosowanie konfiguracji automatycznej do własnych potrzeb 138 5.1.1. Poznajemy abstrakcję środowiska Springa 139 5.1.2. Konfigurowanie źródła danych 140 5.1.3. Konfigurowanie serwera osadzonego 142 5.1.4. Konfigurowanie rejestrowania danych 143 5.1.5. Używanie wartości właściwości specjalnych 144 Tworzenie własnych właściwości konfiguracyjnych 145 5.2.1. Definiowanie komponentów przechowujących właściwości konfiguracyjne 147 5.2.2. Deklarowanie metadanych właściwości konfiguracyjnej 149 5.2. 5.3. Konfigurowanie za pomocą profili 152 5.3.1. Definiowanie właściwości dla konkretnego profilu 153 5.3.2. Aktywowanie profilu 154 5.3.3. Warunkowe tworzenie komponentu bean z profilami 155 Podsumowanie 156 Poleć książkęKup książkę Spis treści 7 CZĘŚĆ II. ZINTEGROWANY SPRING 157 Rozdział 6. Praca z właściwościami konfiguracyjnymi 159 6.1. Utworzenie kontrolerów RESTful 160 6.1.1. Pobieranie danych z serwera 162 6.1.2. Przekazywanie danych do serwera 167 6.1.3. Uaktualnienie danych w serwerze 168 6.1.4. Usuwanie danych z serwera 170 6.2. Włączenie obsługi hipermediów 171 6.2.1. Dodawanie hiperłączy 174 6.2.2. Utworzenie komponentu asemblera zasobu 176 6.2.3. Nazewnictwo osadzonych związków 180 6.3. Włączenie usług back-endu 181 6.3.1. Dostosowanie nazw ścieżek dostępu zasobów i relacji 184 6.3.2. Stronicowanie i sortowanie 186 6.3.3. Dodawanie własnych punktów końcowych 187 6.3.4. Dodawanie własnych hiperłączy do punktów końcowych Spring Data 189 Podsumowanie 190 Rozdział 7. Używanie usług REST 191 7.1. Używanie punktów końcowych REST za pomocą RestTemplate 192 7.1.1. Pobieranie zasobu 194 7.1.2. Przekazywanie do serwera zasobów za pomocą metody HTTP PUT 195 7.1.3. Usuwanie zasobu 196 7.1.4. Przekazywanie do serwera zasobów za pomocą metody HTTP POST 196 Poruszanie się po API REST za pomocą Traverson 197 7.2. Podsumowanie 199 Rozdział 8. Asynchroniczne wysyłanie komunikatów 201 8.1. Wysyłanie komunikatów za pomocą JMS 202 8.2. 8.1.1. Konfigurowanie JMS 202 8.1.2. Wysyłanie komunikatów za pomocą JmsTemplate 204 8.1.3. Otrzymywanie komunikatów JMS 211 Praca z RabbitMQ i AMQP 215 8.2.1. Dodawanie obsługi brokera RabbitMQ do Springa 216 8.2.2. Wysyłanie komunikatów za pomocą RabbitTemplate 217 8.2.3. Pobieranie komunikatu z RabbitMQ 221 8.3. Obsługa komunikatów za pomocą Apache Kafki 225 8.3.1. Konfigurowanie Springa do obsługi komunikatów Kafki 226 8.3.2. Wysyłanie komunikatów za pomocą KafkaTemplate 227 8.3.3. Utworzenie komponentu nasłuchującego Kafki 229 Podsumowanie 231 Rozdział 9. Integracja Springa 233 9.1. Deklarowanie prostego przepływu integracji 234 9.1.1. Definiowanie przepływu integracji za pomocą XML-a 235 9.1.2. Konfigurowanie przepływu integracji za pomocą Javy 237 9.1.3. Konfigurowanie Spring Integration za pomocą języka specjalizowanego 239 Poleć książkęKup książkę 8 Spis treści 9.2. Poznajemy Spring Integration 241 9.2.1. Kanał komunikatu 241 9.2.2. Filtr 243 9.2.3. Przekształcenie 244 9.2.4. Router 245 9.2.5. Spliter 247 9.2.6. Aktywator usługi 249 9.2.7. Brama 251 9.2.8. Adapter kanału 252 9.2.9. Moduł punktu końcowego 254 9.3. Utworzenie własnego przepływu integracji dotyczącego poczty elektronicznej 256 Podsumowanie 261 CZĘŚĆ III. REAKTYWNY SPRING 263 Rozdział 10. Wprowadzenie do projektu Reactor 265 10.1. Wprowadzenie do programowania reaktywnego 266 10.1.1. Definiowanie strumienia reaktywnego 267 10.2. Rozpoczęcie pracy z projektem Reactor 269 10.2.1. Wykres przepływu reaktywnego 270 10.2.2. Dodawanie zależności projektu Reactor 271 10.3. Najczęściej stosowane operacje reaktywne 272 10.3.1. Tworzenie typu reaktywnego 273 10.3.2. Łączenie typów reaktywnych 277 10.3.3. Przekształcanie i filtrowanie strumienia reaktywnego 281 10.3.4. Przeprowadzanie operacji logicznej na typie reaktywnym 290 Podsumowanie 292 Rozdział 11. Tworzenie reaktywnego API 293 11.1. Praca z frameworkiem WebFlux w Springu 293 11.1.1. Wprowadzenie do Spring WebFlux 295 11.1.2. Definiowanie kontrolera reaktywnego 296 11.2. Definiowanie funkcyjnych procedur obsługi żądania 300 11.3. Testowanie kontrolera reaktywnego 303 11.3.1. Testowanie żądań HTTP GET 303 11.3.2. Testowanie żądań POST 306 11.3.3. Testowanie działającego serwera 307 11.4. Reaktywne używanie API REST 308 11.4.1. Pobieranie zasobów 309 11.4.2. Przekazywanie zasobu 311 11.4.3. Usunięcie zasobu 312 11.4.4. Obsługa błędów 312 11.4.5. Wymiana żądań 314 11.5. Zabezpieczanie API reaktywnego 316 11.5.1. Konfigurowanie zabezpieczeń reaktywnej aplikacji internetowej 316 11.5.2. Konfigurowanie reaktywnej usługi szczegółów związanych z użytkownikiem 318 Podsumowanie 319 Poleć książkęKup książkę Spis treści 9 Rozdział 12. Reaktywny trwały magazyn danych 321 12.1. Reaktywność i Spring Data 322 12.1.1. Reaktywny Spring Data 323 12.1.2. Konwersja między typem reaktywnym a niereaktywnym 323 12.1.3. Opracowanie repozytorium reaktywnego 325 12.2. Praca z reaktywnymi repozytoriami bazy danych Cassandra 325 12.2.1. Włączenie obsługi Spring Data Cassandra 326 12.2.2. Modelowanie danych w bazie danych Cassandra 328 12.2.3. Mapowanie typów domeny pod kątem przechowywania informacji w bazie danych Cassandra 329 12.2.4. Tworzenie reaktywnego repozytorium bazy danych Cassandra 335 12.3. Tworzenie reaktywnych repozytoriów MongoDB 337 12.3.1. Dodawanie obsługi Spring Data MongoDB 338 12.3.2. Mapowanie typu domeny na dokument MongoDB 339 12.3.3. Tworzenie interfejsów repozytoriów reaktywnych MongoDB 343 Podsumowanie 345 CZĘŚĆ IV. NATYWNA CHMURA SPRINGA 347 Rozdział 13. Odkrywanie usług 349 13.1. Poznajemy mikrousługi 350 13.2. Konfiguracja rejestru usług 352 13.2.1. Konfigurowanie Eureki 356 13.2.2. Skalowanie serwera Eureka 359 13.3. Rejestrowanie i odkrywanie usług 361 13.3.1. Konfigurowanie właściwości klienta Eureki 362 13.3.2. Używanie usługi 363 Podsumowanie 368 Rozdział 14. Zarządzanie konfiguracją 371 14.1. Konfiguracja współdzielona 372 14.2. Uruchamianie serwera konfiguracji 373 14.2.1. Włączanie Config Server 374 14.2.2. Umieszczanie właściwości w repozytorium konfiguracyjnym 377 14.3. Używanie konfiguracji współdzielonej 380 14.4. Udostępnienie konfiguracji przeznaczonej dla konkretnej aplikacji i konkretnego profilu 382 14.4.1. Udostępnianie właściwości przeznaczonych dla konkretnej aplikacji 382 14.4.2. Udostępnianie właściwości z profili 383 14.5. Utajnienie właściwości konfiguracyjnych 385 14.5.1. Szyfrowanie właściwości w repozytorium Git 386 14.5.2. Przechowywanie danych wrażliwych w magazynie Vault 389 14.6. Odświeżanie właściwości konfiguracyjnych w locie 393 14.6.1. Ręczne odświeżanie właściwości konfiguracyjnych 394 14.6.2. Automatyczne odświeżanie właściwości konfiguracyjnych 396 Podsumowanie 404 Poleć książkęKup książkę 10 Spis treści Rozdział 15. Obsługa awarii i opóźnień 405 15.1. Wprowadzenie do wzorca bezpiecznika 405 15.2. Deklarowanie bezpiecznika 408 15.2.1. Łagodzenie opóźnienia 410 15.2.2. Zarządzanie wartością graniczną bezpiecznika 411 15.3. Monitorowanie awarii 412 15.3.1. Wprowadzenie do panelu kontrolnego biblioteki Hystrix 413 15.3.2. Pula wątków biblioteki Hystrix 416 15.4. Agregowanie wielu strumieni biblioteki Hystrix 418 Podsumowanie 419 CZĘŚĆ V. WDRAŻANIE APLIKACJI SPRINGA 421 Rozdział 16. Praca ze Spring Boot Actuator 423 16.1. Wprowadzenie do Actuatora 424 16.1.1. Konfigurowanie bazowej ścieżki dostępu Actuatora 425 16.1.2. Włączanie i wyłączanie punktów końcowych Actuatora 426 16.2. Używanie punktów końcowych Actuatora 427 16.2.1. Pobieranie podstawowych informacji o aplikacji 428 16.2.2. Wyświetlanie konfiguracji aplikacji 431 16.2.3. Wyświetlanie informacji o aktywności aplikacji 439 16.2.4. Dane statystyczne dotyczące środowiska uruchomieniowego 442 16.3. Dostosowanie Actuatora do własnych potrzeb 444 16.3.1. Dodawanie informacji dostarczanych później przez punkt końcowy /info 445 16.3.2. Definiowanie własnych wskaźników informacji o stanie aplikacji 449 16.3.3. Rejestrowanie niestandardowych danych statystycznych 450 16.3.4. Tworzenie własnego punktu końcowego 452 16.4. Zabezpieczanie Actuatora 455 Podsumowanie 457 Rozdział 17. Administrowanie Springiem 459 17.1. Używanie Spring Boot Admin 459 17.1.1. Tworzenie serwera administracyjnego 460 17.1.2. Rejestrowanie klientów serwera administracyjnego 462 17.2. Poznajemy serwer administracyjny 465 17.2.1. Wyświetlanie ogólnych informacji o stanie aplikacji 466 17.2.2. Obserwowanie kluczowych danych statystycznych 466 17.2.3. Analiza zmiennych środowiskowych 467 17.2.4. Wyświetlanie i zmiana poziomu rejestrowania danych 469 17.2.5. Monitorowanie wątków 469 17.2.6. Monitorowanie żądań HTTP 470 17.3. Zabezpieczanie serwera administracyjnego 471 17.3.1. Włączanie logowania w serwerze administracyjnym 472 17.3.2. Uwierzytelnianie z użyciem Actuatora 473 Podsumowanie 474 Poleć książkęKup książkę Spis treści 11 Rozdział 18. Monitorowanie Springa za pomocą JMX 475 18.1. Praca z Actuatorem i MBean 476 18.2. Tworzenie własnego komponentu MBean 478 18.3. Wysyłanie powiadomień 480 Podsumowanie 481 Rozdział 19. Wdrażanie aplikacji Springa 483 19.1. Opcje podczas wdrażania aplikacji 484 19.2. Kompilowanie i wdrażanie pliku WAR 485 19.3. Przekazanie pliku JAR do Cloud Foundry 487 19.4. Umieszczanie aplikacji Spring Boota w kontenerze Dockera 490 19.5. To nie koniec, ale dopiero początek 494 Podsumowanie 494 DODATKI 495 Dodatek A. Tworzenie aplikacji Springa 497 Inicjalizacja projektu za pomocą Spring Tool Suite 497 A.1. A.2. Tworzenie projektu za pomocą IntelliJ IDEA 500 A.3. Tworzenie projektu za pomocą NetBeans 503 A.4. A.5. Inicjalizacja projektu na stronie start.spring.io 506 Inicjalizacja projektu z poziomu powłoki 510 A.5.1. Polecenie curl i API Initializr 510 A.5.2. Interfejs powłoki dla Spring Boota 512 A.6. Tworzenie aplikacji Springa za pomocą metaframeworka 513 A.7. Kompilowanie i uruchamianie projektu 513 Skorowidz 515 Poleć książkęKup książkę 12 Spis treści Poleć książkęKup książkę Praca z właściwościami konfiguracyjnymi W tym rozdziale:  dostosowanie skonfigurowanych automatycznie komponentów bean;  zastosowanie właściwości konfiguracyjnych dla komponentów aplikacji;  praca z profilami Springa. Czy pamiętasz, jak pojawił się pierwszy iPhone? Niewielka metalowa płytka ze szkłem z trudem wpisywała się w to, co dotychczas było uznawane za telefon. Mimo tego iPhone był pionierem ery smartfonów i zmienił właściwie wszystko w zakresie komuni- kacji. Wprawdzie telefon z ekranem dotykowym jest pod wieloma względami łatwiejszy w obsłudze i oferuje znacznie potężniejsze możliwości od poprzedników, ale po po- jawieniu się iPhone’a trudno było sobie wyobrazić, jak urządzenie zawierające tylko jeden przycisk może być używane do wykonywania połączeń. Pod pewnymi względami konfiguracja automatyczna Spring Boota działa w taki właśnie sposób i znacznie ułatwia tworzenie aplikacji Springa. Jednak po dekadzie definiowania wartości właściwości w konfiguracji Spring XML i wywoływania metod w egzemplarzach komponentów bean nie od razu będzie jasne, jak należy definiować właściwości komponentów bean, dla których nie istnieje wyraźnie przygotowana konfiguracja. Poleć książkęKup książkę 138 ROZDZIAŁ 5. Praca z właściwościami konfiguracyjnymi Na szczęście Spring Boot dostarcza rozwiązanie w postaci właściwości konfigura- cyjnych. To po prostu właściwości w komponencie bean kontekstu aplikacji Springa, które mogą być definiowane na podstawie jednego z wielu źródeł właściwości, m.in.: systemu JVM, argumentów powłoki i zmiennych środowiskowych. W tym rozdziale nie będziesz zajmować się implementacją nowych funkcji apli- kacji Taco Cloud, a zamiast tego poznasz właściwości konfiguracyjne. Zdobyta tutaj wiedza bez wątpienia będzie użyteczna w trakcie lektury kolejnych rozdziałów. Na po- czątek zobaczysz, jak wykorzystać właściwości konfiguracyjne do dostosowania usta- wień zdefiniowanych już przez konfigurację automatyczną Spring Boota. 5.1. Dostosowanie konfiguracji automatycznej do własnych potrzeb Zanim zagłębisz się we właściwości konfiguracyjne, musisz dowiedzieć się o istnieniu dwóch odmiennych (choć powiązanych ze sobą) rodzajów konfiguracji w Springu.  Łączenie komponentów bean — konfiguracja deklarująca utworzenie komponen- tów aplikacji jako komponentów bean w kontekście aplikacji Springa, a także określenie sposobu ich wstrzykiwania do siebie nawzajem.  Wstrzyknięcie właściwości — konfiguracja przypisująca wartości komponen- tom bean w kontekście aplikacji Springa. W konfiguracji Spring XML i opartej na Javie te dwa rodzaje konfiguracji są bardzo często zadeklarowane w tym samym miejscu. W konfiguracji Javy metoda oznaczona adnotacją @Bean prawdopodobnie powoduje utworzenie egzemplarza komponentu bean, a następnie przypisanie wartości jego właściwościom. Rozważ przedstawioną w kolejnym fragmencie kodu metodę z adnotacją @Bean deklarującą źródło danych dla osadzonej bazy danych H2. @Bean public DataSource dataSource() { return new EmbeddedDataSourceBuilder() .setType(H2) .addScript( taco_schema.sql ) .addScripts( user_data.sql , ingredient_data.sql ) .build(); } W tym przykładzie metody addScript() i addScripts() definiują pewne właściwości typu ciągu tekstowego z nazwami skryptów SQL, które powinny zostać wykonane w bazie danych, gdy źródło danych będzie gotowe. Wprawdzie w taki sposób możesz konfi- gurować komponent bean źródła danych, jeśli nie używasz Spring Boota, ale konfigu- racja automatyczna powoduje, że ta metoda jest zupełnie zbędna. Jeżeli zależność H2 jest dostępna w ścieżce dostępu klas w trakcie działania aplika- cji, wówczas Spring Boot w kontekście aplikacji Springa automatycznie tworzy odpo- wiedni komponent bean DataSource. Ten komponent następnie stosuje skrypty SQL schema.sql i data.sql. Poleć książkęKup książkę 5.1. Dostosowanie konfiguracji automatycznej do własnych potrzeb 139 Co w sytuacji, jeśli tym skryptom SQL chcesz nadać inne nazwy lub jeśli chcesz skorzystać z więcej niż tylko dwóch skryptów SQL? W takim przypadku do gry wcho- dzą właściwości konfiguracyjne. Jednak zanim przystąpisz do ich używania, najpierw powinieneś się dowiedzieć, skąd one pochodzą. 5.1.1. Poznajemy abstrakcję środowiska Springa Abstrakcja środowiska Springa to miejsce dla wszystkich właściwości konfiguracyjnych. Jest to źródło właściwości, więc jeśli będą one wymagane przez komponent bean, wówczas mogą pochodzić z samego Springa. Środowisko Springa zawiera wiele źró- deł właściwości, m.in.:  właściwości systemu JVM,  zmienne środowiskowe systemu operacyjnego,  argumenty powłoki,  pliki konfiguracyjne aplikacji. Następnie te właściwości są agregowane w pojedynczym źródle, z którego mogą być wstrzykiwane do komponentów bean. Na rysunku 5.1 pokazałem, jak właściwości po- chodzące z różnych źródeł przechodzą przez abstrakcję środowiska Springa i trafiają do komponentów bean. Rysunek 5.1. Środowisko Springa pobiera właściwości z różnych źródeł, a następnie udostępnia je komponentom bean w kontekście aplikacji Springa Komponenty bean konfigurowane automatycznie przez Spring Boota zostają skonfi- gurowane za pomocą właściwości pobranych ze środowiska Springa. Oto prosty przy- kład. Przyjmuję założenie, że chcesz, aby serwlet kontenera nasłuchiwał żądań na porcie innym niż domyślny 8080. Wymaga to podania innego numeru portu we wła- ściwości server.port zdefiniowanej w pliku src/main/resources/application.properties: server.port=9090 Poleć książkęKup książkę 140 ROZDZIAŁ 5. Praca z właściwościami konfiguracyjnymi Podczas przypisywania wartości właściwościom preferuję używanie formatu YAML. Dlatego też do zdefiniowania wartości server.port można zamiast pliku application. properties użyć pliku src/main/resources/application.yml: server: port: 9090 Jeżeli wolisz zewnętrzne konfigurowanie właściwości, wówczas numer portu możesz zdefiniować podczas uruchamiania aplikacji, używając do tego argumentu powłoki: $ java -jar tacocloud-0.0.5-SNAPSHOT.jar --server.port=9090 Natomiast jeśli chcesz, aby aplikacja zawsze nasłuchiwała na określonym porcie, możesz go zdefiniować za pomocą zmiennej środowiskowej systemu operacyjnego: $ export SERVER_PORT=9090 Zwróć uwagę na to, że podczas definiowania właściwości jako zmiennych środowi- skowych konwencja nadawania nazw jest nieco inna i uwzględnia ograniczenia dla nazw zmiennych środowiskowych narzucane przez system operacyjny. To całkowicie zrozu- miałe. Spring potrafi sobie z tym poradzić i bez problemów interpretuje SERVER_PORT jako server.port. Jak wcześniej wspomniałem, istnieje wiele sposobów definiowania właściwości konfiguracyjnych. W rozdziale 14. poznasz jeszcze inny sposób na skonfigurowanie wła- ściwości w scentralizowanym serwerze konfiguracyjnym. Do dyspozycji masz setki właściwości konfiguracyjnych, które można wykorzystać podczas dostosowywania do własnych potrzeb sposobu zachowania komponentów bean w Springu. Kilka już po- znałeś: server.port w tym rozdziale oraz security.user.name i security.user.password w poprzednim. Nie mam możliwości przedstawienia w tym rozdziale wszystkich dostępnych wła- ściwości konfiguracyjnych. Ograniczę się do wymienienia paru najużyteczniejszych, które będziesz najczęściej spotykać. Na początek przedstawię kilka właściwości po- zwalających na dostosowanie do własnych potrzeb automatycznie skonfigurowanego źródła danych. 5.1.2. Konfigurowanie źródła danych W obecnej postaci aplikacja Taco Cloud nadal jest nieukończona. Pozostało jeszcze sporo do zrobienia, zanim stanie się gotowa do wdrożenia. Dlatego też osadzona baza danych H2 używana obecnie jako źródło danych doskonale sprawdza się w tej roli, przynajmniej na razie. Jednak podczas wdrażania aplikacji w środowisku produkcyj- nym prawdopodobnie będziesz chciał rozważyć użycie bardziej trwałego rozwiązania opartego na bazie danych. Wprawdzie istnieje możliwość wyraźnego skonfigurowania własnego komponentu bean DataSource, jednak najczęściej jest to niepotrzebne. Zamiast tego prostszym roz- wiązaniem jest skonfigurowanie adresu URL i danych uwierzytelniających do bazy danych, wykorzystując do tego właściwości konfiguracyjne. Na przykład jeśli zaczynasz używać bazy danych MySQL, być może do pliku application.yml będziesz chciał dodać następujące właściwości: Poleć książkęKup książkę 5.1. Dostosowanie konfiguracji automatycznej do własnych potrzeb 141 spring: datasource: url: jdbc:mysql://localhost/tacocloud username: tacodb password: tacopassword Wprawdzie do pliku specyfikacji kompilacji należy dodać odpowiedni sterownik JDBC, ale zwykle nie trzeba określać klasy tego sterownika — Spring Boot może ją ustalić na podstawie struktury adresu URL bazy danych. Jeżeli pojawi się problem, można spróbować ustawić wartość właściwości spring.datasource.driver-class-name, jak pokazałem w kolejnym fragmencie kodu. spring: datasource: url: jdbc:mysql://localhost/tacocloud username: tacodb password: tacopassword driver-class-name: com.mysql.jdbc.Driver Spring Boot używa tego połączenia danych podczas konfiguracji automatycznej kom- ponentu bean DataSource. Jeżeli w ścieżce dostępu klas znajduje się pula połączeń Tomcat JDBC, to komponent bean z niej skorzysta. W przeciwnym razie Spring Boot (po odszukaniu) użyje którejś z innych dostępnych w ścieżce dostępu klas implementacji puli połączeń:  HikariCP,  Commons DBCP 2. Choć są to jedyne pule połączeń dostępne za pomocą konfiguracji automatycznej, zawsze możesz wyraźnie skonfigurować komponent bean DataSource i zdecydować się na użycie dowolnie wybranej implementacji puli połączeń. Wcześniej w rozdziale wspomniałem o możliwości wskazania skryptów inicjalizacyj- nych bazy danych przeznaczonych do wykonania podczas uruchamiania aplikacji. W ta- kim przypadku użyteczne okazują się właściwości spring.datasource.schema i spring. datasource.data. spring: datasource: schema: - order-schema.sql - ingredient-schema.sql - taco-schema.sql - user-schema.sql data: - ingredients.sql Możliwe, że wyraźna konfiguracja źródła danych nie jest w Twoim stylu. Zamiast te- go może preferujesz skonfigurowanie źródła danych w JNDI, skąd zostanie pobrane przez Springa. W takim przypadku do przygotowania źródła danych możesz skorzy- stać z właściwości spring.datasource.jndi-name. spring: datasource: jndi-name: java:/comp/env/jdbc/tacoCloudDS Poleć książkęKup książkę 142 ROZDZIAŁ 5. Praca z właściwościami konfiguracyjnymi Jeżeli zdefiniujesz właściwość spring.datasource.jndi-name, pozostałe właściwości źródła danych (o ile istnieją) zostaną zignorowane. 5.1.3. Konfigurowanie serwera osadzonego Wcześniej dowiedziałeś się, jak zdefiniować port serwletu kontenera za pomocą wła- ściwości server.port. Natomiast nie pokazałem tego, co się stanie po przypisaniu tej właściwości wartości 0. server: port: 0 Wprawdzie wyraźnie przypisałeś wartość 0 właściwości server.port, mimo to serwer nie będzie nasłuchiwał na porcie o tym numerze. Zamiast tego skorzysta z portu o dowolnie wybranym numerze. Takie rozwiązanie jest użyteczne podczas wykony- wania zautomatyzowanych testów integracji, co ma zagwarantować, że jednocześnie wykonywane testy nie będą kolidowały ze sobą w na stałe zdefiniowanym numerze portu. Jak zobaczysz w rozdziale 13., takie rozwiązanie okazuje się użyteczne także wtedy, gdy nie przejmujesz się numerem portu z powodu istnienia mikrousługi wy- szukującej go w rejestrze usługi. Jednak serwer to znacznie więcej niż tylko numer portu, na którym nasłuchuje żą- dań. Jednym z najczęściej wykonywanych zadań związanych z kontenerem jest zde- finiowanie obsługi żądań HTTPS. Wymaga ono przede wszystkim utworzenia maga- zynu kluczy za pomocą działającego z poziomu powłoki narzędzia JDK o nazwie keytool. $ keytool -keystore mykeys.jks -genkey -alias tomcat -keyalg RSA To narzędzie wyświetli wiele pytań dotyczących Ciebie i organizacji, do której nale- żysz — większość tych pytań jest bez znaczenia. Musisz natomiast koniecznie zapa- miętać podane hasło. W celu zachowania prostoty przykładu zdecydowałem się na użycie hasła letmein. Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie kilku właściwości włączających HTTPS w osa- dzonym serwerze. Wszystkie można podać w powłoce, choć to szalenie niewygod- ne rozwiązanie. Zamiast tego możesz je umieścić w pliku application.properties lub application.yml, np.: server: port: 8443 ssl: key-store: file:///ścieżka/dostępu/do/pliku/mykeys.jks key-store-password: letmein key-password: letmein W omawianym przykładzie właściwość server.port ma przypisaną wartość 8443, czyli często stosowany numer portu dla programistycznych serwerów HTTPS. Właściwość server.ssl.key-store powinna wskazywać ścieżkę dostępu do pliku będącego maga- zynem kluczy. Tutaj jest to adres URL file:// wskazujący plik do wczytania z systemu plików. Jeżeli będzie się on znajdował w pliku aplikacji JAR, wówczas aby się do niego Poleć książkęKup książkę 5.1. Dostosowanie konfiguracji automatycznej do własnych potrzeb 143 odwołać, trzeba będzie użyć adresu URL classpath:. Właściwości server.ssl.key- -store-password i server.ssl.key-password mają przypisane hasło, które zostało zdefi- niowane podczas tworzenia magazynu kluczy. Po zdefiniowaniu tych właściwości aplikacja powinna nasłuchiwać żądań HTTPS na porcie 8443. W zależności od używanej przeglądarki WWW możesz otrzymać ostrzeżenie, że serwer nie potrafi zweryfikować tożsamości. Jednak nie powinieneś się tym przejmować podczas testowania aplikacji w komputerze lokalnym. 5.1.4. Konfigurowanie rejestrowania danych Większość aplikacji zapewnia pewną formę rejestrowania danych. Nawet jeśli aplika- cja bezpośrednio nie rejestruje żadnych danych, używane przez nią biblioteki zde- cydowanie będą wykazywały pewną aktywność pod tym względem. Domyślnie Spring Boot konfiguruje rejestrowanie danych za pomocą Logback (https://logback.qos.ch/), aby generować w konsoli komunikaty na poziomie INFO. Prawdopodobnie widziałeś już wiele komunikatów tego rodzaju w dziennikach zda- rzeń po uruchomieniu aplikacji Taco Cloud i innych przykładów. Jeżeli chcesz zachować pełną kontrolę nad konfiguracją rejestrowania danych, możesz utworzyć plik logback.xml w katalogu głównym ścieżki dostępu klas (src/main/ resources). Spójrz na przykład prostego pliku logback.xml, z którego możesz skorzystać. configuration appender name= STDOUT class= ch.qos.logback.core.ConsoleAppender encoder pattern d{HH:mm:ss.SSS} [ thread] -5level logger{36} - msg n /pattern /encoder /appender logger name= root level= INFO / root level= INFO appender-ref ref= STDOUT / /root /configuration Pomijając wzorzec użyty do rejestrowania danych, ta konfiguracja Logback jest mniej wię- cej odpowiednikiem domyślnego zachowania aplikacji, gdy nie istnieje plik logback.xml. Jednak przeprowadzając edycję tego pliku, można zyskać pełną kontrolę nad plikami zdarzeń aplikacji. UWAGA Specyfika tego, co można umieścić w pliku logback.xml, wykracza poza zakres te- matyczny tej książki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dokumentacji Logback. Najczęściej wprowadzane zmiany w konfiguracji rejestrowania danych dotyczą po- ziomu rejestrowania informacji i być może położenia pliku dziennika zdarzeń. Dzięki właściwościom konfiguracyjnym Spring Boota te zmiany można wprowadzić bez ko- nieczności tworzenia pliku logback.xml. Aby zdefiniować poziom rejestrowania danych, należy utworzyć właściwości z pre- fiksem logging.level i nazwą mechanizmu rejestrowania danych, dla którego dana właściwość jest przeznaczona. Przyjmuję założenie, że chcesz dla rejestrowania da- Poleć książkęKup książkę 144 ROZDZIAŁ 5. Praca z właściwościami konfiguracyjnymi nych zdefiniować poziom WARN, a Spring Security rejestruje dane na poziomie DEBUG. Przedstawiona tutaj konfiguracja w pliku application.yml stanowi rozwiązanie w oma- wianej sytuacji. logging: level: root: WARN org: springframework: security: DEBUG Opcjonalnie nazwę pakietu Spring Security można zwinąć do pojedynczego wiersza, co powinno ułatwić odczyt. logging: level: root: WARN org.springframework.security: DEBUG Teraz przyjmuję założenie, że dane mają zostać zapisywane w pliku TacoCloud.log w katalogu /var/logs/. Można to zdefiniować za pomocą właściwości logging.path i logging.file, jak pokazałem w kolejnym fragmencie kodu. logging: path: /var/logs/ file: TacoCloud.log level: root: WARN org: springframework: security: DEBUG Jeżeli aplikacja ma uprawnienia zapisu w katalogu /var/logs/, informacje mechanizmu rejestrowania danych zostaną umieszczone w pliku /var/logs/TacoCloud.log. Domyślnie rotacja pliku odbywa się po osiągnięciu przez niego wielkości 10 MB. 5.1.5. Używanie wartości właściwości specjalnych Podczas przypisywania wartości właściwościom nie jesteś ograniczony jedynie do deklarowania ich wartości jako na stałe zdefiniowanych w postaci ciągu tekstowego lub liczby. Zamiast tego te wartości mogą pochodzić z innych właściwości konfiguracyjnych. Przyjmuję założenie, że (z jakiegokolwiek powodu) chcesz właściwości o nazwie greeting.welcome przypisać wartość innej właściwości, spring.application.name. Jest to możliwe dzięki użyciu miejsca zarezerwowanego ${} podczas definiowania wła- ściwości greeting.welcome. greeting: welcome: ${spring.application.name} Istnieje również możliwość osadzenia tego miejsca zarezerwowanego w innym tekście. greeting: welcome: Używasz aplikacji ${spring.application.name}. Poleć książkęKup książkę 5.2. Tworzenie własnych właściwości konfiguracyjnych 145 Jak widać, konfigurowanie komponentów Springa za pomocą właściwości konfigura- cyjnych niezwykle ułatwia wstrzykiwanie wartości do właściwości tych komponen- tów i tym samym pozwala na dostosowanie do własnych potrzeb konfiguracji auto- matycznej. Właściwości konfiguracyjne nie są przeznaczone tylko dla komponentów bean tworzonych przez Springa. Wkładając niewiele wysiłku, można we własnych komponentach bean wykorzystać możliwości oferowane przez właściwości konfigu- racyjne. W następnym podrozdziale zobaczysz, jak to zrobić. 5.2. Tworzenie własnych właściwości konfiguracyjnych Wcześniej dowiedziałeś się, że właściwości konfiguracyjne to po prostu zwykłe wła- ściwości komponentu bean, które zostały zaprojektowane do akceptowania konfigu- racji pochodzącej z abstrakcji środowiska Springa. Natomiast nie przedstawiłem jesz- cze tego, jak te komponenty bean są projektowane do wykorzystania wspomnianych konfiguracji. Aby zapewnić obsługę wstrzykiwania właściwości konfiguracyjnych, Spring Boot dostarcza adnotację @ConfigurationProperties. Po jej zastosowaniu dla dowolnego komponentu bean właściwości tego komponentu mogą być wstrzykiwane z właściwo- ści środowiska Springa. Teraz pokażę sposób działania adnotacji @ConfigurationProperties. Przyjmuję za- łożenie, że do kontrolera OrderController dodałeś przedstawioną tutaj metodę odpo- wiedzialną za wyświetlenie wcześniejszych zamówień uwierzytelnionego użytkownika. @GetMapping public String ordersForUser( @AuthenticationPrincipal User user, Model model) { model.addAttribute( orders , orderRepo.findByUserOrderByPlacedAtDesc(user)); return orderList ; } Poza tym w OrderRepository dodałeś niezbędną metodę findByUser(). List Order findByUserOrderByPlacedAtDesc(User user); Zwróć uwagę na to, że ta metoda repozytorium zawiera klauzulę OrderByPlacedAtDesc. Człon OrderBy określa właściwość, według której będą uporządkowane wyniki — w omawianym przykładzie jest to placedAt. Słowo Desc na końcu oznacza ułożenie w kolejności malejącej. Dlatego też zwrócona zostanie lista zamówień ułożonych w ko- lejności od najnowszego do najstarszego. Ta metoda kontrolera może być użyteczna po złożeniu przez użytkownika wielu za- mówień. Okazuje się jednak nieporęczna dla wielu gorliwych koneserów taco. Kilka zamówień wyświetlonych w przeglądarce WWW będzie miało pewną wartość, ale niekończąca się lista setek zamówień to po prostu kłopot. Przyjmuję założenie, że chcesz ograniczyć liczbę wyświetlanych zamówień do 20 najnowszych. W takim przy- padku możesz zmienić metodę ordersForUser() w następujący sposób: Poleć książkęKup książkę 146 ROZDZIAŁ 5. Praca z właściwościami konfiguracyjnymi @GetMapping public String ordersForUser(@AuthenticationPrincipal User user, Model model) { Pageable pageable = PageRequest.of(0, 20); model.addAttribute( orders , orderRepo.findByUserOrderByPlacedAtDesc(user, pageable)); return orderList ; } I oczywiście wprowadzić odpowiednią zmianę w OrderRepository: List Order findByUserOrderByPlacedAtDesc(User user, Pageable pageable); Tutaj po prostu zmieniłem sygnaturę metody findByUserOrderByPlacedAtDesc(), aby akceptowała parametr Pageable. Ten parametr to oferowany przez Spring Data spo- sób na wybór podzbioru wyników przez określenie numeru strony i jej wielkości. W me- todzie kontrolera ordersForUser() następuje utworzenie obiektu PageRequest implemen- tującego Pageable z żądaniem pierwszej strony (o numerze zero) o wielkości 20 zawierającej 20 ostatnich zamówień złożonych przez użytkownika. Wprawdzie takie rozwiązanie działa fantastycznie, ale może pozostawiać pewien niesmak ze względu na zdefiniowaną na stałe w kodzie wielkość strony. Co bowiem zrobić w sytuacji, gdy później uznasz, że 20 to jednak zbyt duża liczba zamówień na stronie, i będziesz chciał zmienić tę wartość na np. 10? Skoro wartość została na stałe zdefiniowana w kodzie, trzeba zmodyfikować kod, a następnie ponownie skompilo- wać i wdrożyć aplikację. Zamiast na stałe definiować w kodzie wielkość strony, lepiej określić ją za pomocą niestandardowej właściwości konfiguracyjnej. Przede wszystkim trzeba dodać do Order Controller nową właściwość o nazwie pageSize i oznaczyć OrderController adnotacją @ConfigurationProperties, jak pokazałem na listingu 5.1. Listing 5.1. Włączenie właściwości konfiguracyjnych w klasie OrderController @Controller @RequestMapping( /orders ) @SessionAttributes( order ) @ConfigurationProperties(prefix= taco.orders ) public class OrderController { private int pageSize = 20; public void setPageSize(int pageSize) { this.pageSize = pageSize; } ... @GetMapping public String ordersForUser(@AuthenticationPrincipal User user, Model model) { Pageable pageable = PageRequest.of(0, pageSize); model.addAttribute( orders , orderRepo.findByUserOrderByPlacedAtDesc(user, pageable)); return orderList ; } } Poleć książkęKup książkę 5.2. Tworzenie własnych właściwości konfiguracyjnych 147 Najważniejsza zmiana wprowadzona na listingu 5.1 polega na dodaniu adnotacji @ConfigurationProperties. Jej atrybut prefix ma wartość taco.orders, co oznacza, że podczas definiowania właściwości pageSize konieczne jest użycie właściwości konfi- guracyjnej o nazwie taco.orders.pageSize. Wartością domyślną nowej właściwości pageSize jest 20. Bardzo łatwo można ją zmienić przez przypisanie innej wartości taco.orders.pageSize. Oto, jak przypisać war- tość tej właściwości w pliku application.yml: taco: orders: pageSize: 10 Jeżeli musisz wprowadzić szybką zmianę do aplikacji działającej w środowisku pro- dukcyjnym, możesz to zrobić bez konieczności jej ponownej kompilacji i wdrażania. Wystarczy przypisać wartość właściwości taco.orders.pageSize z użyciem zmiennej środowiskowej. $ export TACO_ORDERS_PAGESIZE=10 Zmianę liczby ostatnio złożonych zamówień można wprowadzić na różne sposoby. W kolejnej sekcji dowiesz się, jak zmieniać dane konfiguracyjne w komponentach prze- chowujących właściwości. 5.2.1. Definiowanie komponentów przechowujących właściwości konfiguracyjne Nic nie wskazuje, że adnotacja @ConfigurationProperties musi być użyta względem kontrolera lub innego rodzaju komponentu bean. Ta adnotacja jest często stosowana dla komponentów bean, których jedynym zadaniem w aplikacji jest przechowywanie danych konfiguracyjnych. Dzięki temu szczegóły związane z konfiguracją będą prze- chowywane poza kontrolerami i innymi klasami aplikacji. Ponadto takie rozwiązanie znacznie ułatwia współdzielenie właściwości konfiguracyjnych między różnymi kompo- nentami bean, które mogą potrzebować tych informacji. W przypadku właściwości pageSize w OrderController tę właściwość można wyod- rębnić do oddzielnej klasy. Na listingu 5.2 przedstawiłem przykładowy sposób użycia klasy OrderProps. Listing 5.2. Wyodrębnienie właściwości pageSize do klasy przechowującej właściwości package tacos.web; import org.springframework.boot.context.properties.ConfigurationProperties; import org.springframework.stereotype.Component; import lombok.Data; @Component @ConfigurationProperties(prefix= taco.orders ) @Data public class OrderProps { private int pageSize = 20; } Poleć książkęKup książkę 148 ROZDZIAŁ 5. Praca z właściwościami konfiguracyjnymi Podobnie jak w OrderController, także tutaj właściwość pageSize ma wartość domyśl- ną 20. Klasa OrderProps została oznaczona adnotacją @ConfigurationProperties, której atrybut prefix ma wartość taco.orders. Klasa przechowująca właściwości została oznaczona również adnotacją @Component, aby podczas operacji skanowania komponentu następowało jej automatyczne odkrycie i utworzenie egzemplarza klasy jako komponentu bean w kontekście aplikacji Sprin- ga. To bardzo ważne, ponieważ następnym krokiem jest wstrzyknięcie komponentu OrderProps do OrderController. Nie ma niczego specjalnego w komponentach przechowujących właściwości kon- figuracyjne. Są to po prostu komponenty bean, których właściwości zostały wstrzyknięte ze środowiska Springa. Te komponenty mogą być wstrzykiwane do innych kompo- nentów wymagających przechowywanych w nich właściwości. W przypadku Order Controller można usunąć z klasy właściwość pageSize i zamiast tego wstrzyknąć kom- ponent bean OrderProps, jak pokazałem w kolejnym fragmencie kodu. @Controller @RequestMapping( /orders ) @SessionAttributes( order ) public class OrderController { private OrderRepository orderRepo; private OrderProps props; public OrderController(OrderRepository orderRepo, OrderProps props) { this.orderRepo = orderRepo; this.props = props; } ... @GetMapping public String ordersForUser(@AuthenticationPrincipal User user, Model model) { Pageable pageable = PageRequest.of(0, props.getPageSize()); model.addAttribute( orders , orderRepo.findByUserOrderByPlacedAtDesc(user, pageable)); return orderList ; } ... } Teraz klasa OrderController nie jest już odpowiedzialna za obsługę własnych właści- wości konfiguracyjnych. Dzięki temu kod tej klasy jest bardziej elegancki, a właściwości zdefiniowane w OrderProps mogą być używane także w innych wymagających ich kom- ponentach bean. Co więcej, dotyczące zamówień właściwości konfiguracyjne zostają zebrane w jednym miejscu: klasie OrderProps. Jeżeli zachodzi potrzeba dodania, usu- nięcia, zmiany nazwy lub przeprowadzenia innej modyfikacji właściwości, wówczas trzeba to zrobić jedynie w klasie OrderProps. Przyjmuję założenie, że właściwość pageSize jest używana w wielu innych kompo- nentach bean i zdecydowałeś o zastosowaniu pewnej weryfikacji danych, aby ograni- Poleć książkęKup książkę 5.2. Tworzenie własnych właściwości konfiguracyjnych 149 czyć wartość właściwości do przedziału od 5 do 25. W przypadku braku komponentu bean przechowującego tę właściwość musiałbyś dodać odpowiednie adnotacje do klasy OrderController, właściwości pageSize i wszystkich pozostałych klas używających tej właściwości. Jednak dzięki wyodrębnieniu pageSize do OrderProps zmianę trzeba wpro- wadzić tylko w klasie OrderProps. package tacos.web; import javax.validation.constraints.Max; import javax.validation.constraints.Min; import org.springframework.boot.context.properties.ConfigurationProperties; import org.springframework.stereotype.Component; import org.springframework.validation.annotation.Validated; import lombok.Data; @Component @ConfigurationProperties(prefix= taco.orders ) @Data @Validated public class OrderProps { @Min(value=5, message= Wartość musi mieścić się w przedziale od 5 do 25. ) @Max(value=25, message= Wartość musi mieścić się w przedziale od 5 do 25. ) private int pageSize = 20; } //end::validated[] Wprawdzie adnotacje @Validated, @Min i @Max można łatwo zastosować w klasie Order Controller (i wielu innych komponentach bean możliwych do wstrzyknięcia z Order Props), ale spowodowałoby to zaśmiecenie kodu kontrolera. Dzięki komponentowi bean przechowującemu właściwości konfiguracyjne w jednym miejscu korzystające z nich klasy pozostają względnie czyste. 5.2.2. Deklarowanie metadanych właściwości konfiguracyjnej W zależności od używanego środowiska IDE możesz zauważyć, że wpis taco.orders. pageSize w pliku application.yml (lub application.properties) powoduje wyświetlenie komunikatu ostrzeżenia informującego o nieznanej właściwości taco. Takie ostrze- żenie pojawia się ze względu na brak metadanych związanych z utworzoną wcześniej właściwością konfiguracyjną. Na rysunku 5.2 pokazałem przykład takiego komunikatu wyświetlanego po umieszczeniu kursora myszy nad słowem taco w środowisku IDE Spring Tool Suite. Rysunek 5.2. Komunikat ostrzeżenia informujący o brakujących metadanych właściwości konfiguracyjnej Poleć książkęKup książkę 150 ROZDZIAŁ 5. Praca z właściwościami konfiguracyjnymi Metadane właściwości konfiguracyjnej są całkowicie opcjonalne i niewymagane do jej prawidłowego działania. Jednak te metadane okazują się użyteczne podczas do- starczania minimalnej dokumentacji dotyczącej właściwości konfiguracyjnej, zwłasz- cza w środowisku IDE. Na przykład po umieszczeniu kursora myszy nad właściwością spring.security.user. password zobaczysz minidokumentację, którą pokazałem na rysunku 5.3. Wprawdzie wyświetlona dokumentacja jest minimalna, ale może się okazać wystarczająca do zrozumienia przeznaczenia danej właściwości i sposobu jej użycia. Rysunek 5.3. Dokumentacja wyświetlona po umieszczeniu kursora myszy nad nazwą właściwości w Spring Tool Suite Aby pomóc tym, którzy mogą używać zdefiniowanych przez Ciebie właściwości kon- figuracyjnych — możesz to być nawet Ty sam w przyszłości — dobrym rozwiązaniem jest utworzenie pewnych metadanych dla tych właściwości. W ten sposób przynajm- niej pozbędziesz się irytujących żółtych ikon ostrzegawczych w środowisku IDE. Dodawanie metadanych dla niestandardowych właściwości konfiguracyjnych trzeba zacząć od utworzenia w katalogu META-INF (np. src/main/resources/META-INF) pliku o nazwie additional-spring-configuration-metadata.json. SZYBKIE ROZWIĄZANIE PROBLEMU DOTYCZĄCEGO BRAKUJĄCYCH METADANYCH Jeżeli używasz środowiska IDE Spring Tool Suite, masz opcję pozwalającą na szyb- kie rozwiązanie problemu dotyczącego brakujących metadanych właściwości. Umieść kursor w wierszu zawierającym ostrzeżenie o brakujących metadanych, a następnie wyświetl okno dialogowe Quick Fix (rysunek 5.4) przez naciśnięcie klawiszy Cmd+1 (macOS) lub Ctrl+1 (Windows i Linux). Teraz wybierz opcję Create metadata for… i dodaj pewne metadane dla właści- wości w utworzonym wcześniej pliku additional-spring-configuration-metadata.json. W przypadku właściwości taco.orders.pageSize metadane mogą mieć postać na- stępującego kodu w formacie JSON: { properties : [ { name : taco.orders.page-size , type : java.lang.String , Poleć książkęKup książkę 5.2. Tworzenie własnych właściwości konfiguracyjnych 151 Rysunek 5.4. Utworzenie metadanych właściwości konfiguracyjnej za pomocą okna dialogowego Quick Fix w Spring Tool Suite description : Określa maksymalną liczbę zamówień wyświetlanych na liście. } ] } Zwróć uwagę na to, że nazwą właściwości używaną w metadanych jest taco.orders. page-size. Elastyczna konwencja nazw w Spring Boocie pozwala na używanie róż- nych wariantów nazw właściwości, więc np. taco.orders.page-size jest odpowiednikiem dla taco.orders.pageSize. Po zdefiniowaniu metadanych ikona i komunikat ostrzeżenia powinny zniknąć. Co więcej, po umieszczeniu kursora myszy nad właściwością taco.orders.pageSize zoba- czysz zdefiniowany wcześniej opis, jak pokazałem na rysunku 5.5. Rysunek 5.5. Minidokumentacja dla niestandardowej właściwości konfiguracyjnej Natomiast na rysunku 5.6 pokazałem, że środowisko IDE pomaga, oferując dla niestan- dardowych właściwości konfiguracyjnych możliwość ich automatycznego uzupełniania, podobnie jak w przypadku właściwości konfiguracyjnych dostarczanych przez Springa. Rysunek 5.6. Metadane właściwości konfiguracyjnej pozwalają na użycie automatycznego uzupełniania kodu Poleć książkęKup książkę 152 ROZDZIAŁ 5. Praca z właściwościami konfiguracyjnymi Jak widać, właściwości konfiguracyjne są użyteczne podczas dostosowywania do wła- snych potrzeb zarówno automatycznie skonfigurowanych komponentów, jak i szcze- gółów związanych z obiektami wstrzykiwanymi do komponentów bean aplikacji. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba skonfigurowania innych właściwości dla odmiennych środowisk wdrożenia? W następnym podrozdziale dowiesz się, jak wy- korzystać profile Springa do zdefiniowania konfiguracji przeznaczonej dla konkretnego środowiska. 5.3. Konfigurowanie za pomocą profili Gdy aplikacja jest wdrażana w różnych środowiskach, z reguły pewne aspekty konfigu- racji będą w nich inne. Na przykład szczegóły dotyczące nawiązania połączenia z ba- zą danych prawdopodobnie będą różne w środowiskach programistycznym i produk- cyjnym. Jednym ze sposobów pozwalających na unikatową konfigurację właściwości dla odmiennych środowisk jest wykorzystanie zmiennych środowiskowych dostarczających właściwości konfiguracyjne zamiast ich definiowania w plikach application.properties lub application.yml. W trakcie pracy nad aplikacją możesz wykorzystać automatycznie skonfigurowaną bazę danych H2. Jednak w produkcji właściwości konfiguracyjne bazy danych mogą mieć postać zmiennych środowiskowych, jak pokazałem w kolejnym fragmencie kodu. export SPRING_DATASOURCE_URL=jdbc:mysql://localhost/tacocloud export SPRING_DATASOURCE_USERNAME=tacouser export SPRING_DATASOURCE_PASSWORD=tacopassword Wprawdzie takie rozwiązanie działa, ale konieczność określania dwóch lub więcej właściwości konfiguracyjnych jako zmiennych środowiskowych szybko staje się uciąż- liwa. Ponadto nie istnieje dobry sposób na monitorowanie zmian wprowadzonych w ta- kich zmiennych lub łatwego ich wycofywania, jeśli zostały błędnie zdefiniowane. Dlatego też wolę pracować z profilami Springa. Profil to nic innego jak konfigura- cja warunkowa, w której różne komponenty bean, klasy i właściwości konfiguracyjne są stosowane lub ignorowane na podstawie profilu aktywnego podczas uruchamiania aplikacji. Przyjmuję założenie, że podczas tworzenia aplikacji i jej debugowania jest uży- wana osadzona baza danych H2 i chcesz dla aplikacji Taco Cloud rejestrować dane na poziomie DEBUG. Jednak w środowisku produkcyjnym ma zostać użyta zewnętrzna baza danych MySQL, a dane mają być rejestrowane na poziomie WARN. W środowisku programistycznym można bardzo łatwo zrezygnować z definiowania jakichkolwiek właściwości źródła danych i tym samym mieć do dyspozycji automatycznie skonfigu- rowaną bazę H2. Aby rejestrować dane na poziomie DEBUG, właściwości logging.level. tacos w pakiecie tacos trzeba przypisać wartość DEBUG. logging: level: tacos: DEBUG Poleć książkęKup książkę 5.3. Konfigurowanie za pomocą profili 153 To dokładnie takie wymaganie, jakie powinno być spełnione w środowisku programi- stycznym. Jednak po wdrożeniu aplikacji w produkcji i niewprowadzeniu żadnych zmian w pliku application.yml nadal będziesz mógł rejestrować dane na poziomie DEBUG i obsługiwać osadzoną bazę danych H2. Musisz więc zdefiniować profil z właściwo- ściami odpowiednimi dla środowiska produkcyjnego. 5.3.1. Definiowanie właściwości dla konkretnego profilu Jednym ze sposobów na utworzenie właściwości dla konkretnego profilu jest przygo- towanie kolejnego pliku YAML-a lub właściwości z ustawieniami dla np. środowiska produkcyjnego. Nazwa pliku powinna stosować następującą konwencję: application- {nazwa profilu}.yml lub application-{nazwa profilu}.properties. Następnie w nowym pliku można zdefiniować ustawienia konfiguracyjne odpowiednie dla tego profilu. Na przykład możesz utworzyć plik o nazwie application-prod.yml zawierający przedsta- wione tutaj właściwości. spring: datasource: url: jdbc:mysql://localhost/tacocloud username: tacouser password: tacopassword logging: level: tacos: WARN Inny sposób zdefiniowania właściwości dla konkretnego profilu działa tylko w plikach konfiguracyjnych typu YAML. Polega na umieszczeniu właściwości charakterystycz- nych dla profilu w oddzielnej sekcji rozpoczynającej się od trzech znaków -. Jeżeli usta- wienia dla środowiska produkcyjnego umieścisz w pliku application.yml, jego zawar- tość może przedstawiać się następująco: logging: level: tacos: DEBUG --- spring: profiles: prod datasource: url: jdbc:mysql://localhost/tacocloud username: tacouser password: tacopassword logging: level: tacos: WARN Jak widać, znaki --- dzielą profil na dwie sekcje. Druga sekcja zawiera wartość dla spring.profiles wskazującą, że znajdujące się dalej właściwości są przeznaczone dla profilu prod. W sekcji pierwszej nie została użyta wartość dla spring.profiles, dlatego też znajdujące się w niej właściwości są przeznaczone dla wszystkich profili i używane Poleć książkęKup książkę 154 ROZDZIAŁ 5. Praca z właściwościami konfiguracyjnymi domyślnie, jeśli aktywny profil nie ma aktualnie zdefiniowanej danej właściwości konfi- guracyjnej. Niezależnie od profilu aktywowanego podczas uruchamiania aplikacji, poziom rejestrowania danych dla pakietu tacos to DEBUG, na co wskazuje właściwość zdefiniowa- na w profilu domyślnym. Natomiast jeśli zostanie aktywowany profil prod, wartość wła- ściwości logging.level.tacos będzie nadpisana i wyniesie WARN. Ponadto w przypadku aktywnego profilu prod właściwości źródła danych wskazują na używanie zewnętrznej bazy danych MySQL. Istnieje możliwość zdefiniowania właściwości dla dowolnej liczby profili przez utwo- rzenie oddzielnych plików YAML-a application-{nazwa profilu}.yml lub właściwości application-{nazwa profilu}.properties. Jeżeli wolisz inne rozwiązanie, wpisz trzy znaki - w pliku application.yml z kolejną właściwością spring.profiles i podaj nazwę profilu, a następnie dodaj wszystkie właściwości niezbędne dla danego profilu. 5.3.2. Aktywowanie profilu Właściwości przeznaczone dla konkretnego profilu będą użyteczne dopiero wtedy, gdy dany profil stanie się aktywny. Mógłbyś w tym miejscu zapytać: jak się odbywa aktywowanie profilu? Aby profil stał się aktywny, trzeba go dołączyć na liście nazw profili przekazywanej właściwości spring.profiles.active. W pliku application.yml można to zrobić następująco: spring: profiles: active: - prod To jednak prawdopodobnie najgorszy z możliwych sposobów na wybór aktywnego profilu. Jeżeli wybierzesz go w pliku application.yml, dany profil stanie się domyślny i nie skorzystasz z zalety stosowania profili, jaką jest możliwość oddzielenia ustawień dla poszczególnych środowisk. Dlatego też zachęcam do wyboru aktywnego profilu za pomocą zmiennej środowiskowej. W środowisku produkcyjnym aktywny profil możesz wybrać za pomocą przedstawionego tutaj polecenia. export SPRING_PROFILES_ACTIVE=prod Jeżeli którakolwiek z wdrożonych aplikacji w danym środowisku będzie miała aktywny profil prod, znajdujące się w nim właściwości konfiguracyjne będą miały pierwszeństwo przed tymi w profilu domyślnym. W przypadku uruchamiania aplikacji za pomocą pliku wykonywalnego JAR ak- tywny profil można wskazać za pomocą argumentu powłoki, np.: java -jar taco-cloud.jar --spring.profiles.active=prod Zwróć uwagę na to, że nazwa właściwości spring.profiles.active zawiera angielskie słowo profile w liczbie mnogiej: profiles. Daje to możliwość wskazania więcej niż tyl- ko jednego aktywnego profilu. Bardzo często ma to postać rozdzielonej przecinkami listy definiowanej ze zmienną środowiskową. export SPRING_PROFILES_ACTIVE=prod,audit,ha Poleć książkęKup książkę 5.3. Konfigurowanie za pomocą profili 155 W przypadku pliku YAML-a lista jest definiowana, jak pokazałem w kolejnym frag- mencie kodu. spring: profiles: active: - prod - audit - ha Warto w tym miejscu wspomnieć jeszcze o jednej kwestii. Gdy aplikacja Springa jest wdrażana w Cloud Foundry, automatycznie będzie aktywowany profil o nazwie cloud. Jeżeli Cloud Foundry to Twoje środowisko produkcyjne, właściwości przeznaczone do zastosowania w produkcji powinieneś umieścić w profilu cloud. Jak się okazuje, profile są użyteczne nie tylko podczas warunkowego przypisywa- nia wartości właściwościom konfiguracyjnym w aplikacji Springa. W następnej sekcji dowiesz się, jak zadeklarować komponenty bean przeznaczone dla aktywnego profilu. 5.3.3. Warunkowe tworzenie komponentu bean z profilami Czasami użyteczne jest dostarczanie unikatowego zbioru komponentów bean dla po- szczególnych profili. Standardowo każdy komponent bean zadeklarowany w klasie konfiguracyjnej Javy zostaje utworzony niezależnie od tego, który profil jest aktywny. W takim przypadku adnotacja @Profile może wskazać komponent bean jako odpo- wiedni tylko dla konkretnego profilu. Na przykład w aplikacji Taco Cloud masz komponent bean CommandLineRunner używany do wczytania osadzonej bazy danych z danymi składników podczas uru- chamiania aplikacji. Takie rozwiązanie doskonale się sprawdza w środowisku pro- gramistycznym, ale jest niepotrzebne (i niepożądane) po wdrożeniu aplikacji w pro- dukcji. Aby uniemożliwić wczytywanie danych składników po każdym uruchomieniu aplikacji wdrożonej w środowisku produkcyjnym, metodę komponentu bean Command LineRunner można oznaczyć adnotacją @Profile, jak pokazałem w kolejnym fragmen- cie kodu. @Bean @Profile( dev ) public CommandLineRunner dataLoader(IngredientRepository repo, UserRepository userRepo, PasswordEncoder encoder) { ... } Przyjmuję założenie, że komponent CommandLineRunner ma zostać utworzony tylko wtedy, gdy aktywny jest profil dev lub qa. W takim przypadku lista profili, dla których dany komponent powinien być utworzony, jest zdefiniowana następująco: @Bean @Profile({ dev , qa }) public CommandLineRunner dataLoader(IngredientRepository repo, UserRepository userRepo, PasswordEncoder encoder) { ... } Poleć książkęKup książkę 156 ROZDZIAŁ 5. Praca z właściwościami konfiguracyjnymi Po wprowadzeniu tej zmiany dane składników będą wczytywane tylko wtedy, gdy aktywny jest profil dev lub qa. Oznacza to konieczność aktywowania profilu dev pod- czas uruchamiania aplikacji w środowisku programistycznym. Znacznie wygodniejsze rozwiązanie polega na tym, że komponent bean CommandLineRunner zawsze będzie tworzony, pod warunkiem że nie został aktywowany profil prod. W takim przypadku adnotację @Profile można zastosować nieco inaczej, jak pokazałem w kolejnym frag- mencie kodu. @Bean @Profile( !prod ) public CommandLineRunner dataLoader(IngredientRepository repo, UserRepository userRepo, PasswordEncoder encoder) { ... } Tutaj znak wykrzyknika oznacza negację nazwy profilu. W efekcie komponent Command LineRunner zostanie utworzony, jeśli aktywny profil jest inny niż prod. Istnieje również możliwość użycia adnotacji @Profile dla całej klasy oznaczonej ad- notacją @Configuration. Przyjmuję założenie, że chcesz wyodrębnić komponent bean CommandLineRunner do oddzielnej klasy konfiguracyjnej o nazwie DevelopmentConfig. W takim przypadku można ją oznaczyć adnotacją @Profile. @Profile({ !prod , !qa }) @Configuration public class DevelopmentConfig { @Bean public CommandLineRunner dataLoader(IngredientRepository repo, UserRepository userRepo, PasswordEncoder encoder) { ... } } Tutaj komponent bean CommandLineRunner (a także każdy inny komponent bean zde- finiowany w klasie DevelopmentConfig) będzie utworzony tylko wtedy, gdy aktywny profil jest inny niż prod lub qa. Podsumowanie  Komponent bean w Springu może być oznaczony adnotacją @Configuration Properties, aby w ten sposób umożliwić wstrzykiwanie wartości z jednego z wielu źródeł właściwości.  Właściwości konfiguracyjne mogą być definiowane w argumentach powłoki, zmiennych środowiskowych, we właściwościach systemu JVM, w plikach wła- ściwości, plikach YAML-a itd.  Właściwości konfiguracyjne mogą być używane do nadpisywania ustawień zdefiniowanych przez konfigurację automatyczną; m.in. mogą określać adresy URL źródeł danych, a także poziomy rejestrowania danych.  Profile w Springu można wykorzystać wraz ze źródłami właściwości do warun- kowego definiowania właściwości konfiguracyjnych na podstawie aktywnego profilu. Poleć książkęKup książkę Część II Zintegrowany Spring R ozdziały z drugiej części książki poruszają tematy pomagające w integrowaniu aplikacji Springa z innymi aplikacjami. Rozdział 6. zawiera rozszerzenie materiału o Spring MVC przedstawione- go w rozdziale 2. i pokazuje, jak utworzyć API REST w Springu. Nauczysz się defi- niować punkty końcowe REST w Spring MVC, włączać zasoby REST z hiperłączami, a także korzystać za pomocą Spring Data REST z automatycznie generowanych i opar- tych na repozytorium punktach końcowych REST. W rozdziale 7. zmienisz nieco per- spektywę i zobaczysz, jak aplikacja Springa może konsumować API REST. W roz- dziale 8. przedstawię komunikację asynchroniczną pozwalającą aplikacji Springa na wysyłanie i otrzymywanie komunikatów za pomocą brokerów JMS (ang. java message service), RabbitMQ i Kafka. Natomiast w rozdziale 9. przedstawię deklaratywną inte- grację aplikacji za pomocą projektu Sp
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Spring w akcji. Wydanie V
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: