Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00201 002866 20670308 na godz. na dobę w sumie
Sprytny biznes. Załóż i rozwijaj małą firmę w Polsce - książka
Sprytny biznes. Załóż i rozwijaj małą firmę w Polsce - książka
Autor: Liczba stron: 176
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3426-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> mała firma
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).


Jeżeli czerpiesz perwersyjną przyjemność z lektury dzienników ustaw - nie czytaj tej książki. Jeżeli uważasz, że każdy nadaje się na przedsiębiorcę - nawet jej nie otwieraj. Jeżeli nie przyjmujesz do wiadomości, że własna firma to poza satysfakcją także ciężka praca i odpowiedzialność - nie psuj sobie nastroju i odłóż ją na półkę. Ale jeżeli chcesz, żeby ktoś w końcu ludzkim głosem powiedział Ci, czy własna firma to coś dla Ciebie i jak ją założyć, trafiłeś w dziesiątkę. Kupuj.
Marek Jankowski,
autor książki Pułapki small biznesu. 133 mity, które niszczą Twoją firmę

Vademecum początkującego przedsiębiorcy

Sprytny biznes. Załóż i rozwijaj małą firmę w Polsce to dzieło praktyka, który z niejednego pieca chleb jadał, a własną firmę zakładał dwukrotnie. To kopalnia wiedzy na temat zasad i procedur obowiązujących każdego przedsiębiorcę, a także zestaw zdroworozsądkowych porad, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Autor podpowie Ci, jak założyć biznes, gdzie szukać pomysłu na produkty czy usługi, a nawet skąd wziąć na to pieniądze! Wyjaśni też, dlaczego tak ważne jest myślenie perspektywiczne i dopracowany biznesplan. Poprowadzi Cię krok po kroku od pomysłu o rozpoczęciu działalności gospodarczej po sprytne zarządzanie zarejestrowaną firmą. Krótko mówiąc, po lekturze tej książki będziesz wiedział, jak odnaleźć się w gronie rekinów biznesu!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDŹ DO:  Spis treści  Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK:  Katalog online  Bestsellery  Nowe książki  Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE:  Zamów informacje o nowościach  Zamów cennik CZYTELNIA:  Fragmenty książek online Do koszyka Do przechowalni Nowość Promocja Onepress.pl Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl redakcja: redakcjawww@onepress.pl informacje: o księgarni onepress.pl Sprytny biznes. Załóż i rozwijaj małą firmę w Polsce Autor: Marcin Pietraszek ISBN: 978-83-246-3426-2 Format: 140 × 208, stron: 176 Zanim zaczniesz, czyli dobrze się przygotuj do założenia własnej firmy • Pomysł na biznes, czyli zajmij się tym, na czym się znasz i co uwielbiasz robić • Życie na swoim, czyli nigdy nie zapominaj o tym, co w biznesie najważniejsze Jeżeli czerpiesz perwersyjną przyjemność z lektury dzienników ustaw — nie czytaj tej książki. Jeżeli uważasz, że każdy nadaje się na przedsiębiorcę — nawet jej nie otwieraj. Jeżeli nie przyjmujesz do wiadomości, że własna firma to poza satysfakcją także ciężka praca i odpowiedzialność — nie psuj sobie nastroju i odłóż ją na półkę. Ale jeżeli chcesz, żeby ktoś w końcu ludzkim głosem powiedział Ci, czy własna firma to coś dla Ciebie i jak ją założyć, trafiłeś w dziesiątkę. Kupuj. Marek Jankowski, autor książki Pułapki small biznesu. 133 mity, które niszczą Twoją firmę Vademecum początkującego przedsiębiorcy Sprytny biznes. Załóż i rozwijaj małą firmę w Polsce to dzieło praktyka, który z niejednego pieca chleb jadał, a własną firmę zakładał dwukrotnie. To kopalnia wiedzy na temat zasad i procedur obowiązujących każdego przedsiębiorcę, a także zestaw zdroworozsądkowych porad, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Autor podpowie Ci, jak założyć biznes, gdzie szukać pomysłu na produkty czy usługi, a nawet skąd wziąć na to pieniądze! Wyjaśni też, dlaczego tak ważne jest myślenie perspektywiczne i dopracowany biznesplan. Poprowadzi Cię krok po kroku od pomysłu o rozpoczęciu działalności gospodarczej po sprytne zarządzanie zarejestrowaną firmą. Krótko mówiąc, po lekturze tej książki będziesz wiedział, jak odnaleźć się w gronie rekinów biznesu! • Książka odpowie na wiele Twoich pytań: Czy masz zadatki na biznesmena? • Skąd weźmiesz pieniądze na firmę? • Jak przygotować prosty biznesplan? • Czym różni się działalność tradycyjna od internetowej? • Jak rozpocząć wybraną działalność gospodarczą? • Jak zarejestrować firmę w siedem dni? • Jak tanio pozyskać pracowników? • Jak skutecznie zareklamować swoje produkty lub usługi? • Jak wykorzystać do promocji internet? • Jak skutecznie i etycznie zarządzać małą firmą? Spis treħci Spis treħci Zamiast wstēpu, czyli o czym myħlē, kiedy mówiē „sprytny biznes” Rozdziaã 1. Zanim zaczniesz Dobry moment na biznes ByÊ przedsiÚbiorcÈ — co to wïaĂciwie znaczy? MiÚdzy chmurami a ziemiÈ — czyli chcÚ, ale… PieniÈdze sÈ najwaĝniejsze Maïa firma — wielkie pojÚcie Jak wysoko chcesz polecieÊ? Rozdziaã 2. Pomysã na biznes E-sklep Sklep tradycyjny E-usïugi Usïugi tradycyjne Rozdziaã 3. Myħl strategicznie Stwórz firmowe motto Napisz biznesplan ZarzÈdzaj z wizjÈ Rozdziaã 4. Firma w 7 dni Dzieñ pierwszy — biuro rachunkowe Dzieñ drugi — wniosek do ewidencji Dzieñ trzeci — urzÈd skarbowy Dzieñ czwarty — Zakïad Ubezpieczeñ Spoïecznych Dzieñ piÈty — bank 5 9 13 17 27 32 49 53 61 66 78 83 90 93 94 95 104 109 110 112 119 120 122 4 S P R Y T N Y B I Z N E S Dzieñ szósty — pieczÈtki, szyldy Dzieñ siódmy — wydziaï podatków w urzÚdzie miasta lub gminy Dzieñ ósmy — tylko jeĂli zatrudniasz pracowników Rozdziaã 5. IJycie na swoim Szukaj klientów, ïap zlecenia Rozwijaj biznes, ale tnij koszty Dokïadaj do pieca Rozdziaã 6. Nie zapominaj o... Nie zapominaj o wypoczynku Nie zapominaj o strategii Nie zapominaj o etyce Zakoĝczenie 124 124 125 127 129 150 157 163 163 166 168 171 Myħl strategicznie Rozdziaã 3. Myħl strategicznie Moĝesz mieÊ pewne intuicje i przemyĂlenia dotyczÈce tego, jaki biz- nes bÚdzie odpowiedni dla Ciebie. Tym jednak, co powinno przesÈ- dziÊ o wyborze konkretnego pomysïu, powinna byÊ Twoja strategia. Najwaĝniejszym jej elementem bÚdzie biznesplan, czyli harmo- nogram biznesowych dziaïañ, uwzglÚdniajÈcy przewidywane koszty i przychody w okreĂlonym czasie. CzÚsto przygotowanie takiego do- kumentu to element konieczny, szczególnie gdy planujesz pozyskaÊ pieniÈdze na start od urzÚdu pracy, banku bÈdě innej instytucji (czy nawet od prywatnego inwestora). Warto jednak stworzyÊ go rów- nieĝ wtedy, gdy nikt go od Ciebie nie wymaga, choÊby po to, by nie okazaïo siÚ zbyt póěno, ĝe chciaïeĂ zrealizowaÊ pomysï z jakichĂ po- wodów niewykonalny. Nie zamierzam przy tym zachÚcaÊ CiÚ do skomplikowanych ana- liz. Zakïadasz maïÈ firmÚ, a w zwiÈzku z tym nie istnieje potrzeba pisania opasïego, ekonomicznego raportu. W tym rozdziale pod- powiem, jak stworzyÊ prosty projekt biznesowy dowolnego przed- siÚwziÚcia. Biznesplan jest waĝny. Chciaïbym jednak, ĝebyĂ spojrzaï na spra- wÚ szerzej i wpisaï swój projekt w szerszÈ strategiÚ. Z takiego punktu widzenia waĝne bÚdzie stworzenie firmowego motta oraz opraco- wanie dïugofalowej wizji. Nie chodzi w koñcu o pomysï na najbliĝ- szych kilka miesiÚcy, ale na wiele kolejnych lat Twojego ĝycia. Warto wiÚc przygotowaÊ siÚ do niego jak najlepiej. 94 S P R Y T N Y B I Z N E S Stwórz firmowe motto Guy Kawasaki w ksiÈĝce Sztuka rozpoczynania1 napisaï: „Zapomnij o sformuïowaniu misji; misje sÈ dïugie, nudne i nieistotne. Nikt nig- dy o nich nie pamiÚta, a tym bardziej nie wprowadza ich w ĝycie. Zamiast tego stwórz mantrÚ. DziÚki temu caïy Twój zespóï obejmie wïaĂciwy kurs”. To bardzo dobra rada! Mantra lub motto to jedno krótkie zda- nie, w którym powinna siÚ zawrzeÊ kwintesencja Twojej dziaïalnoĂci, sedno filozofii, zgodnie z którÈ zamierzasz prowadziÊ swój biznes. Kawasaki podaje przykïady dobrych mantr, na przykïad: „Cenne chwile kaĝdego dnia” (Starbucks), „Rodzinna rozrywka” (Disney), „Prawdziwe sportowe przeĝycia” (Nike). Dobra mantra oddaje isto- tÚ tego, co ma wyraĝaÊ prowadzony biznes, to hasïo, które kaĝdy pracownik kaĝdego dnia powinien mieÊ w swojej gïowie, by pamiÚ- taÊ, po co robi to, co robi. Nie ma to byÊ hasïo reklamowe skierowa- ne do klientów, ale slogan przeznaczony dla Ciebie samego i Two- ich pracowników. Moja ulubiona mantra to motto firmy 3M. Przytoczyï je Robert Maurer w ksiÈĝce Filozofia kaizen2. Koncern 3M zasïynÈï z produk- cji maïych ĝóïtych karteczek z klejem, które rozpowszechniïy siÚ jako najpopularniejszy „noĂnik” dla drobnych notatek w biurach, a na- wet w domach na caïym Ăwiecie. Motto firmy brzmi: „Zrób maïo, sprzedaj maïo”. Prawda, ĝe zaskakujÈce? W pierwszej chwili moĝe siÚ wydawaÊ, ĝe istotÈ tego hasïa jest lenistwo! Ale to nieprawda. Jego istotÈ jest konsekwencja. To hasïo gïosi, ĝe kaĝdy najmniejszy krok posuwa sprawy naprzód. Zrób maïo, ale zrób to! Kaĝdy Twój wysiïek ma sens. Nie lekcewaĝ drobiazgów, dokïadaj grosz do gro- sza, nie myĂl z pogardÈ o drobnych zyskach i minimalnych wzrostach 1 Guy Kawasaki, Sztuka rozpoczynania, Onepress 2007. 2 Robert Maurer, Filozofia kaizen, Sensus 2010. M y ħ l s t r a t e g i c z n i e 95 sprzedaĝy, bo wïaĂnie te drobne kroki mogÈ uczyniÊ TwojÈ firmÚ potÚĝnÈ. Dokïadnie tak jak byïo z koncernem 3M. Czy ktoĂ, kto nie przykïada wagi do drobiazgów, dostrzegïby wielki potencjaï w ma- ïych, ĝóïtych karteczkach? Postaraj siÚ, by Twoja mantra byïa prosta — ïatwa w zrozumieniu dla kaĝdego. Najlepiej unikaÊ przy tym wyĂwiechtanych formuïek, które tworzÈ korporacyjny beïkot w stylu „lider jakoĂci dla lokalne- go rynku” czy „profesjonalnie realizujemy oczekiwania wymagajÈ- cych klientów”. W przypadku motta lepiej postawiÊ na konkret niĝ na abstrakcjÚ. Lepiej, by hasïo byïo zbyt banalne niĝ zbyt wymyĂlne. JeĂli jesteĂ producentem drobnego sprzÚtu AGD, lepsze od biz- nesowej nowomowy bÚdzie motto „Jak najïatwiej w kuchni”. Takie hasïo od razu ustawi percepcjÚ na sïowa kluczowe „kuchnia” i „ïa- twoĂÊ”. I juĝ wiadomo, ĝe funkcjonalnoĂÊ oferowanych produktów bÚdzie dla Twojej firmy priorytetem. W przypadku hasïa „Lider w gospodarstwie domowym” nie byïoby to równie jasne. Napisz biznesplan Motto pozwala skoncentrowaÊ uwagÚ na tym, co jest kluczowe dla Twojego biznesu, ale nie zastÈpi szczegóïowego planu przedsiÚwziÚ- cia. Do tego sïuĝy biznesplan, w którym powinieneĂ zawrzeÊ zarów- no harmonogram rozwijania firmy, jak i ogólny opis idei biznesowej. ProponujÚ jednak, abyĂ zaczÈï od czÚĂci najbardziej konkretnej, czyli od analizy finansowej. Nie ma sensu rozwijaÊ piÚknych wizji, okreĂlaÊ docelowych klientów ani pomysïów na wspóïpracÚ z dystry- butorami, jeĂli miaïoby siÚ okazaÊ, ĝe nawet w teoretycznych anali- zach taka firma nie miaïaby szans siÚ utrzymaÊ. Kiedy wiÚc Ăwita Ci w gïowie jakiĂ pomysï na zarabianie pieniÚ- dzy, w pierwszej kolejnoĂci zrób tabelkÚ, w której okreĂlisz zakïa- dane zyski i koszty miesiÚczne z okreĂlonej dziaïalnoĂci, tak jakby 96 S P R Y T N Y B I Z N E S pomysï zostaï juĝ wdroĝony i okazaï siÚ sukcesem. OczywiĂcie bÚdÈ to jedynie niedoskonaïe szacunki, ale pozwolÈ Ci siÚ zorientowaÊ, czy warto w ogóle rozwaĝaÊ ten pomysï. JeĂli tak, zrób podobne ob- liczenia dla wariantu pesymistycznego. Jak wyglÈdaïyby przychody i koszty w sïabym miesiÈcu lub na poczÈtku dziaïalnoĂci? Czy uděwi- gnÈïbyĂ taki ciÚĝar? Czy musiaïbyĂ korzystaÊ z kredytu lub dotacji? JeĂli te luěne na razie obliczenia dajÈ choÊby cieñ nadziei, ĝe po- mysï wart jest uwagi, pora na najwaĝniejszy test. BÚdzie to przybli- ĝona analiza finansowa przepïywów pieniÚĝnych w ciÈgu 12 miesiÚ- cy. Od poprzednich obliczeñ ta analiza bÚdzie siÚ róĝniïa tym, ĝe zyski/straty zostanÈ zsumowane miesiÈc do miesiÈca. JeĂli wiÚc za- kïadasz, ĝe pierwszy miesiÈc zakoñczy siÚ stratÈ –5000 zï, kolejny miesiÈc rozpoczniesz od sumy –5000 zï. JeĂli na koniec kolejnego suma przychodów i rozchodów wyniesie –2000 zï, przejdzie ona na poczÈtek kolejnego. W efekcie, o ile oczywiĂcie Twoje prognozy sÈ oparte na realistycznych podstawach, ïatwo okreĂlisz, czy w perspek- tywie na przykïad 12 miesiÚcy suma koñcowa bÚdzie siÚ zwiÚkszaïa, czy zmniejszaïa. Miejsce, gdzie minus zmieni siÚ w plus, to punkt, w którym zaczniesz zarabiaÊ. JeĂli Twój pomysï jest dobry, wynik dodatni pojawi siÚ juĝ w ciÈgu kilku miesiÚcy. IstniejÈ jednak i ta- kie branĝe, w których wyjĂcie na plus moĝe wymagaÊ nawet kilku lat dokïadania do interesu. Prognoza finansowa pomoĝe Ci okre- ĂliÊ, jak dïugo powinieneĂ czekaÊ na zyski i czy w ogóle planowany biznes kiedykolwiek Ci siÚ opïaci. JeĂli nie wiesz, jak zabraÊ siÚ do tego zadania, bardzo pomocne mogÈ okazaÊ siÚ odpowiednie programy. Moĝe to byÊ na przykïad darmowy Biznes Plan — Tubu3. Po zainstalowaniu program zadaje pytania, na które naleĝy odpowiadaÊ — na tej podstawie krok po kroku wygenerowany zostanie opis caïego przedsiÚwziÚcia. W tym przypadku najcenniejszy bÚdzie jednak zaïÈcznik do programu w po- 3 http://legalne.info/Biznes-Plan-TUBU,program,download,2444. M y ħ l s t r a t e g i c z n i e 97 staci plików xls/ods. ZaïÈcznik w zakïadce nr 2 to „Budĝet firmy”. Tabelka zawiera podstawowe pozycje, w które naleĝy wpisaÊ sza- cowane wpïywy i wydatki w ciÈgu 12 miesiÚcy dziaïalnoĂci. Suma z jednej kolumny od razu jest kopiowana na poczÈtek nastÚpnej i staje siÚ punktem wyjĂcia dla kolejnego miesiÈca. WĂród wydat- ków oszacowaÊ naleĝy takĝe podatek — w jego obliczeniu pomoĝe z kolei zaïÈcznik nr 3. ChoÊ sam podatek musimy obliczyÊ „rÚcz- nie”, mnoĝÈc uzyskany wynik na przykïad przez 18 (lub stosujÈc odpowiedniÈ formuïÚ w Excelu), to i tak szablony te znacznie uïa- twiÈ wykonanie analizy finansowej. Wpïywy, jakie naleĝy uwzglÚdniÊ podczas obliczeñ, to przede wszystkim przychody ze sprzedaĝy towarów i usïug. JeĂli wiÚc szacu- jesz, ĝe w ciÈgu pierwszego miesiÈca Twój komis sprzeda trzy samo- chody za ïÈcznÈ kwotÚ 65 tys. zï brutto, takÈ wïaĂnie sumÚ wpisz do tabelki. Znacznie wiÚcej pozycji znajdzie siÚ po stronie wydatków. Wydatki, jakie warto uwzglÚdniÊ w analizie finansowej: „ zakup wyposaĝenia, narzÚdzi i innego majÈtku, „ zakup towarów handlowych i materiaïów produkcyjnych, „ usïugi zlecane na zewnÈtrz (w tym ksiÚgowoĂÊ), „ wydatki promocyjno-reklamowe, „ czynsz za lokal, „ opïaty za telefon, internet, prÈd itd., „ paliwo, bilety, „ skïadki ZUS, „ wynagrodzenie wïasne i pracowników, „ spïata kredytów, „ podatek VAT, „ podatek dochodowy. 98 S P R Y T N Y B I Z N E S To, w jaki sposób skonstruowany bÚdzie Twój biznesplan, zaleĝy przede wszystkim od tego, czy dokument tworzysz dla siebie, czy dla instytucji, która bÚdzie pomagaïa w finansowaniu przedsiÚwziÚ- cia. W tym drugim przypadku czÚsto bÚdziesz zmuszony wypeïniÊ odpowiednie formularze lub trzymaÊ siÚ ustalonego wzoru. Bywa to sporym uïatwieniem, szczególnie jeĂli wymagany jest jedynie uprosz- czony plan dziaïania. Ale powiedzmy sobie wprost — narzuca teĝ pewne ograniczenia, a czasem, aby biznesplan zyskaï akceptacjÚ, konieczne bÚdzie wykonanie doĂÊ dokïadnych analiz. Na przykïad starajÈc siÚ o poĝyczkÚ przekraczajÈcÈ 60 tys. zï w Mazowieckim Regionalnym Funduszu Poĝyczkowym, naleĝy przygotowaÊ miÚdzy innymi: rachunek zysków i strat, przepïywy pieniÚĝne, prognozÚ bi- lansu (aktywa i pasywa), a to juĝ wymaga sporej pracy, abstrakcyjnej, tym bardziej ĝe w koñcu operowaÊ musimy na wartoĂciach przewi- dywanych (a wiÚc liczymy pieniÈdze, których nie mamy). Na szczÚĂcie gdy poĝyczkobiorca ubiega siÚ o mniejsze Ărodki, wystarczy przygotowaÊ uproszczony opis przedsiÚwziÚcia oraz wy- brane dane finansowo-ksiÚgowe. JeĂli przeprowadzisz rzetelne obliczenia (nieoparte na zbyt opty- mistycznych zaïoĝeniach) i bÚdzie z nich wynikaïo, ĝe szacowane przychody w dïuĝszej perspektywie okaĝÈ siÚ wyĝsze od kosztów, wtedy moĝesz gïÚboko odetchnÈÊ i zabraÊ siÚ do mniej matematycz- nej, nieco bardziej twórczej czÚĂci biznesplanu - Oto jak moĝe wyglÈdaÊ struktura prostego biznesplanu zwiÈzane- go z rozpoczÚciem dziaïalnoĂci gospodarczej przez osobÚ fizycznÈ4. 4 W przypadku firm o wyĝszym stopniu organizacji, szczególnie spóïek prawa handlowego, taki biznesplan moĝe nie byÊ wystarczajÈcy. Wówczas powinny siÚ w nim znaleěÊ równieĝ dane dotyczÈce kapitaïu, jakim dysponuje spóïka, lista udziaïowców, lista zobowiÈzañ oraz bardziej szczegóïowe dane inwestycyjne. M y ħ l s t r a t e g i c z n i e 99 I. STRESZCZENIE II. INFORMACJE O PRZEDSI}BIORCY „ Wyksztaïcenie „ Kwalifikacje zawodowe „ UmiejÚtnoĂci „ Zainteresowania III. OPIS PRZEDSI}WZI}CIA „ Rodzaj prowadzonej dziaïalnoĂci „ Cel inwestycji „ Lokalizacja firmy „ Termin rozpoczÚcia dziaïalnoĂci IV. ANALIZA MARKETINGOWA „ Opis i analiza konkurencji „ Opis i analiza rynku „ Charakterystyka potencjalnych klientów „ Obszar dystrybucji „ Charakterystyka oferty wïasnej „ Polityka cenowa „ Dziaïania promocyjne V. ANALIZA SWOT „ Mocne strony przedsiÚwziÚcia „ Sïabe strony przedsiÚwziÚcia „ Szanse dla przedsiÚwziÚcia „ Zagroĝenia dla przedsiÚwziÚcia VI. PLAN ORGANIZACYJNY VII. ANALIZA FINANSOWA 100 S P R Y T N Y B I Z N E S Plan moĝe zaczynaÊ siÚ wstÚpem lub streszczeniem, w którym scha- rakteryzujesz swój pomysï — poniewaĝ jednak jest to pewnego ro- dzaju podsumowanie, najlepiej zrobisz, jeĂli jego napisanie zostawisz sobie na sam koniec. Zacznij od punktu, w którym przedstawisz samego siebie. Spró- buj spojrzeÊ na siebie z dystansu i opowiedzieÊ o tym, jakie kwalifi- kacje i doĂwiadczenia mogÈ pomóc temu oto przedsiÚbiorcy w pro- wadzeniu takiego wïaĂnie biznesu. Jakie masz wyksztaïcenie? Gdzie pracowaïeĂ? Jakie programy komputerowe i urzÈdzenia potrafisz obsïugiwaÊ? Które ze swoich cech osobistych uwaĝasz za szczegól- nie cenne w kontekĂcie prowadzenia firmy? JeĂli zamierzasz dzia- ïaÊ w formie spóïki lub zatrudniaÊ specjalistów uznanych w danej dziedzinie, zamieĂÊ takĝe informacje o nich — w koñcu osoby te majÈ wspóïtworzyÊ sukces firmy. W czÚĂci III skup siÚ na opisie przedsiÚwziÚcia. To wïaĂnie w tym miejscu warto napisaÊ o tym, czym ma zajmowaÊ siÚ Twoja firma, a wiÚc jaki jest Twój ogólny pomysï na biznes. Nie poprzestañ jed- nak na tym. Istotne jest równieĝ, kiedy zamierzasz zaïoĝyÊ firmÚ i dla- czego wïaĂnie wtedy. JeĂli zamierzasz wykonywaÊ zdjÚcia komunij- ne, bez trudu uzasadnisz, dlaczego firmÚ rejestrujesz w maju lub miesiÈc wczeĂniej. Uzasadnieniem daty moĝe byÊ równieĝ fakt, ĝe w danym miesiÈcu bÚdziesz juĝ odpowiednio przygotowany. Na przy- kïad moĝesz otworzyÊ firmÚ we wrzeĂniu, jeĂli wiesz, ĝe w sierpniu ukoñczysz kurs obsïugi potrzebnego programu komputerowego. Warto uzasadniÊ równieĝ lokalizacjÚ. Dlaczego wybraïeĂ centrum miasta, gdzie czynsz jest drogi? Albo przeciwnie: dlaczego otwierasz firmÚ na peryferiach miasta, skoro wiadomo, ĝe nie zajrzy tam pies z kulawÈ nogÈ? Z uzasadnieniem decyzji nie bÚdziesz miaï trudno- Ăci, jeĂli w centrum otworzysz sklep odzieĝowy, a na peryferiach firmÚ projektujÈcÈ oprogramowanie i kontaktujÈcÈ siÚ z klientami gïów- nie on-line. Odpowiedz przy tym na pytanie, dlaczego zamierzasz wynajÈÊ lub kupiÊ lokal o takiej, a nie innej powierzchni. M y ħ l s t r a t e g i c z n i e 101 To, co w czÚĂci III najtrudniejsze, to cel inwestycji. Po czym po- znasz, ĝe zrealizowaïeĂ zaïoĝony plan? Musisz zdecydowaÊ, czy celem bÚdzie zysk firmy wynoszÈcy 5 tys. zï miesiÚcznie, czy moĝe zdoby- cie 30 rynku fotografii Ălubnych w Twoim mieĂcie. JeĂli prowadzisz na przykïad biuro architektoniczne, dobrym celem moĝe byÊ takĝe pozyskanie odpowiedniej liczby klientów w miesiÈcu. WïaĂciwe przygotowanie do prowadzenia firmy wymaga uwaĝ- nego przyjrzenia siÚ konkurencji. WïaĂnie ustaleniu swojej pozycji w kontekĂcie dziaïajÈcego rynku sïuĝyÊ bÚdzie czÚĂÊ IV. Zacznij od spisania swojej wiedzy na temat innych firm, których oferta jest podobna do Twojej. JeĂli w mieĂcie dziaïajÈ juĝ trzy lokal- ne tygodniki, a Ty zamierzasz wydawaÊ czwarty, powinieneĂ spraw- dziÊ, czy jest jeszcze na rynku miejsce dla nowego gracza. JeĂli wiesz, jakie sÈ ceny reklam w pozostaïych trzech gazetach, a w przypadku czasopism pïatnych potrafisz okreĂliÊ rzeczywisty poziom sprzeda- ĝy tych tytuïów, ïatwo ustalisz, jakie przychody uzyskujÈ wydawcy poszczególnych numerów. W przypadku reklam wystarczy przemno- ĝyÊ ĂredniÈ cenÚ za jeden moduï reklamy w danym czasopiĂmie przez liczbÚ moduïów reklamowych wydrukowanych w numerze. W bran- ĝach, w których dostÚp do rzetelnych danych moĝe byÊ trudniejszy, bÚdziesz musiaï oprzeÊ siÚ na przypuszczeniach. Ewentualnie sko- rzystaj ze sposobu, o którym usïyszaïem w podcaĂcie z serii „Maïa wielka firma”5. Czïowiek, który chciaï zaïoĝyÊ cukierniÚ, przez pe- wien czas chodziï do swojej przyszïej konkurencji i codziennie liczyï klientów. Na tej podstawie ustaliï, na jaki ruch moĝe liczyÊ, jeĂli jego dziaïalnoĂÊ osiÈgnie podobne zainteresowanie. Co jednak zrobiÊ, jeĂli zakres usïug ĝadnej innej firmy nie pokry- wa siÚ z Twoim? ByÊ moĝe zamierzasz otworzyÊ jedyny w okolicy 5 Podcasty z serii „Maïa wielka firma” Marka Jankowskiego i Pawïa Tkaczyka dostÚpne sÈ m.in. na pïycie doïÈczonej do ksiÈĝki Puïapki small biznesu; Onepress 2011. 102 S P R Y T N Y B I Z N E S sklep wyïÈcznie z artykuïami poĂcielowymi. Ale to nie znaczy, ĝe ĝa- den inny sklep nie sprzedaje koïder ani przeĂcieradeï. PowinieneĂ wówczas okreĂliÊ, jakÈ iloĂÊ asortymentu tego typu i w jakich cenach sprzedajÈ inne sklepy. Problem z konkurencjÈ odpada tylko wów- czas, gdy chcesz oferowaÊ coĂ naprawdÚ unikalnego. JeĂli jednak zamierzasz byÊ pierwszym w mieĂcie zawodowym „staczem kolejko- wym”, bardzo powaĝnie musisz zabraÊ siÚ za kolejny punkt, a wiÚc za ustalenie swojej grupy docelowej. Ilu klientów planujesz pozyskiwaÊ miesiÚcznie? Na ilu moĝesz liczyÊ w pierwszym miesiÈcu, po póï roku dziaïalnoĂci, za rok? Kim bÚdÈ Twoi klienci? PrzedsiÚbiorcami? Gospodyniami domowymi? A moĝe chcesz zaïoĝyÊ sklep dla nastolatków z bogatych rodzin? Im konkretniej wyobrazisz sobie swojÈ grupÚ docelowÈ, tym ïatwiej Ci bÚdzie przygotowaÊ precyzyjnÈ ofertÚ. JeĂli chcesz trafiÊ od razu do wszystkich, ryzykujesz, ĝe nie wcelujesz w niczyje potrzeby. Nie mniej istotne bÚdzie ustalenie, na jakim obszarze chcesz dzia- ïaÊ. ByÊ moĝe Twój biznes powinien na poczÈtku dotyczyÊ terenu jednego osiedla, na którym chcesz dystrybuowaÊ ulotki i gazetki re- klamowe. Ale moĝesz planowaÊ równieĝ taki biznes (choÊby sklep internetowy), który z powodzeniem bÚdzie prowadziï dziaïalnoĂÊ ogólnopolskÈ, a nawet miÚdzynarodowÈ. W zaleĝnoĂci od obszaru dziaïania inne bÚdziesz miaï problemy logistyczne. Osiedlowa piz- zeria inaczej rozwiÈĝe kwestiÚ dostarczenia towaru do klienta niĝ sklep meblowy przyjmujÈcy zamówienia przez internet. Gdy opiszesz juĝ rynek, na który zamierzasz wejĂÊ, doprecyzuj wïasnÈ ofertÚ. Spróbuj opisaÊ, co ma wyróĝniaÊ TwojÈ firmÚ na ryn- ku. Uzasadnij, w jaki sposób planowana polityka cenowa i jakoĂciowa zaspokoi te potrzeby klientów, których nie zaspokajajÈ Twoi kon- kurenci. W czym ma tkwiÊ przewaga Twojej firmy nad konkuren- tami? Istotne jest równieĝ, w jaki sposób powiesz klientom o tym, ĝe masz dla nich coĂ wyjÈtkowego — a wiÚc jaka bÚdzie strategia promocyjna Twojej firmy.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sprytny biznes. Załóż i rozwijaj małą firmę w Polsce
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: