Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00080 010071 20261705 na godz. na dobę w sumie
Sprzedaż działek - skutki dla rozliczeń VAT - ebook/pdf
Sprzedaż działek - skutki dla rozliczeń VAT - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 15
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65947-10-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja przedstawia zasady opodatkowania VAT sprzedaży działek. Odpowiada na pytanie kiedy sprzedaż prywatnych gruntów podlega VAT, kiedy możemy stosować zwolnienie. Omawia szczególne przypadki przeniesienia własności np. wywłaszczenie, sprzedaż użytkownikowi wieczystemu, sprzedaż w ramach licytacji. Odpowiedzi na pytania są poparte aktualnymi interpretacjami organów podatkowych i orzeczeniami sądów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SPRZEDAŻ DZIAŁEK – SKUTKI DLA ROZLICZEŃ VAT 3 1. Sprzedaż działek – skutki dla rozliczeń VAT Zagadnienie sprzedaży działek przez osoby fizyczne nieprowadzące „na co dzień” działalności gospodarczej (w tym sprzedaż działek przez rol- ników) uchodziło przez lata za kontrowersyjne. Część sporów przeciął m.in. wyrok unijnego Trybunału z 2011 r., jednak należy pamiętać, że jest to zagadnienie o wielu aspektach podatkowych. Jeśli już bowiem znamy odpowiedź na podstawowe pytanie, tj. o status podatnika, to nierzadko pojawiają się problemy dotyczące zwolnień w VAT czy innych kwestii związanych ze sposobem opodatkowania. 1. Sprzedaż działek a status podatnika VAT Status podatnika uzyskuje się nie tylko poprzez zarejestrowanie czy wpis działalności do rejestru. Może go uzyskać również osoba, która faktycznie wystąpi w charakterze po- datnika, czyli stanie się podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą polegającą np. na obrocie nieruchomościami. Uznanie, czy dany podmiot działa jako podatnik VAT w od- niesieniu do konkretnej czynności, każdorazowo wymaga oceny okoliczności faktycznych danej sprawy. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał 15 września 2011 r. wyrok w połączonych sprawach C-180/10 i C-181/10 (Słaby oraz Kuć i Jeziorska-Kuć), w którym dał istotne wska- zówki dotyczące zasad opodatkowania gruntów. W orzeczeniu tym wskazano, że dostawa gruntu przeznaczonego pod zabudowę podlega VAT, gdy państwo członkowskie skorzysta- ło z możliwości przewidzianej w art. 12 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE i wprowadziło w prawie krajowym odpowiednie regulacje. Przepis ten daje możliwość opodatkowania VAT sprzedaży gruntów pod zabudowę, niezależnie od częstotliwości takich transakcji oraz od kwestii, czy sprzedawca prowadzi działalność producenta, handlowca lub usługodawcy, pod warunkiem że transakcja ta nie stanowi jedynie czynności związanej ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. Polska nie skorzystała z „opcji opodatkowania”. Ponadto po wyroku uchylono przepis przyzwalający na opodatkowanie sprzedaży „w okolicznościach wskazujących na zamiar częstotliwego działania”. Ten ostatni zwrot uchodził bowiem za dość kontrowersyjny. Z orzeczenia tego wynika, że: ■■■ osoby fizycznej nie można uznać za podatnika podatku od wartości dodanej, gdy sprze- daje grunt, na którym prowadziła działalność rolniczą, jeśli został on przekształcony wskutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, niezależnie od woli tej osoby, w grunt przeznaczony pod zabudowę. Sprzedaż ta nie podlega VAT, pod warunkiem że następuje w ramach zarządu majątkiem prywatnym tej osoby; ■■■ osobę fizyczną można uznać za podatnika podatku od wartości dodanej, gdy w celu sprzedaży podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażu- jąc środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługo- dawców. Okoliczność, że osoba ta jest „rolnikiem ryczałtowym”, jest w tym zakresie bez znaczenia. listopad 2017 r. IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sprzedaż działek - skutki dla rozliczeń VAT
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: