Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00295 004548 22928011 na godz. na dobę w sumie
Sprzedaż i zakup towarów na raty – skutki podatkowe i sposób ujęcia w księgach - ebook/pdf
Sprzedaż i zakup towarów na raty – skutki podatkowe i sposób ujęcia w księgach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374405584 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Transakcje sprzedaży i zakupu w systemie ratalnym mają swoje zalety ekonomiczne. Rozłożenie na raty płatności za towar powoduje jednak liczne wątpliwości co do rozliczenia sprzedaży i zakupu w rachunku podatkowym oraz ujęcia transakcji w księgach rachunkowych. Przede wszystkim nasuwają się pytania:- czy sprzedaż lub zakup ratalny powinny być uwzględnione w rachunku podatkowym w całej wartości czy w ratach?- kiedy powstaje przychód sprzedawcy i koszt u nabywcy?- kiedy wykazać VAT należny od sprzedaży, a kiedy odliczyć VAT naliczony?- jak rozliczyć w podstawie opodatkowania VAT dodatkowe opłaty manipulacyjne i odsetki?Przedstawiamy rozwiązania tych problemów podatkowych, a także przykłady ujęcia transakcji związanych ze sprzedażą lub zakupem towaru na raty w księgach rachunkowych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ANETA SZWĘCH SPRZEDAŻ I ZAKUP TOWARÓW NA RATY – SKUTKI PODATKOWE I SPOSÓB UJĘCIA W KSIĘGACH 2 SPIS TREŚCI 1. Sprzedaż i zakup towarów na raty – skutki podatkowe i sposób ujęcia w księgach I. Sprzedaż na raty – skutki podatkowe i sposób ujęcia w księgach rachunkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1. Kiedy powstaje przychód ze sprzedaży ratalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Jak ustalić podstawę opodatkowania VAT, gdy zapłata za towar następuje w ratach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3. Jak ustalić datę powstania obowiązku podatkowego w VAT przy sprzedaży ratalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4. Jak ustalić datę powstania obowiązku podatkowego od sprzedaży ratalnej, gdy sprzedawca rozlicza VAT metodą kasową . . . . . . . . . . . 8 II. Zakup na raty – skutki podatkowe i sposób ujęcia w księgach rachunkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1. Czy zakup towarów w systemie ratalnym zobowiązuje ich nabywcę do korekty kosztów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2. Kiedy należy korygować koszty podatkowe o wartość odpisów amortyzacyjnych w przypadku zakupu środka trwałego na raty . . . . . 13 3. W jakim terminie można odliczyć VAT naliczony od zakupu na raty . . . 15 4. Kiedy nabywca stosujący metodę kasową odliczy VAT od zakupu towaru na raty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 sierpień 2015 r. IFK SPRZEDAŻ I ZAKUP TOWARÓW NA RATY... 3 RAPORT MONITORA KSIĘGOWEGO odsetki za zwłokę, sprzedaż na raty, zakup na raty, korygowanie kosztów, metoda kasowa, amortyzacja ZM!ANY 2016 1. Sprzedaż i zakup towarów na raty – skutki podatkowe i sposób ujęcia w księgach Transakcje sprzedaży i zakupu w systemie ratalnym mają swoje zalety ekono- miczne. Rozłożenie na raty płatności za towar powoduje jednak liczne wąt- pliwości co do rozliczenia sprzedaży i zakupu w rachunku podatkowym oraz ujęcia transakcji w księgach rachunkowych. Przede wszystkim nasuwają się pytania: ■ czy sprzedaż lub zakup ratalny powinny być uwzględnione w rachunku po- datkowym w całej wartości czy w ratach? ■ kiedy powstaje przychód sprzedawcy i koszt u nabywcy? ■ kiedy wykazać VAT należny od sprzedaży, a kiedy odliczyć VAT naliczony? ■ jak rozliczyć w podstawie opodatkowania VAT dodatkowe opłaty manipu- lacyjne i odsetki? W artykule przedstawiamy rozwiązania tych problemów podatkowych, a tak- że przykłady ujęcia transakcji związanych ze sprzedażą lub zakupem towaru na raty w księgach rachunkowych. Sprzedaż ratalna jest szczególnym rodzajem sprzedaży. Zgodnie z art. 583 § 1 Kodeksu cywil- nego sprzedażą na raty jest dokonana w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaż rzeczy ruchomej osobie fizycznej za cenę płatną w określonych ratach, jeżeli według umowy rzecz ma być kupującemu wydana przed całkowitym zapłaceniem ceny. Choć nie jest to zasadą, to sprze- daż ratalna z reguły dotyczy towarów o większej wartości, w tym np. środków trwałych czy wypo- sażenia. Nabycie towarów w systemie ratalnym jest szczególnie korzystne dla ich nabywcy, który dysponuje wydanym mu towarem, a swoje zobowiązania z tytułu zakupu reguluje z odroczonym terminem płatności, w ustalonych kwotach i terminach. Z kolei dla sprzedawcy sprzedaż ta jest jednym z instrumentów zwiększania przychodów ze sprzedaży i zysku. I. Sprzedaż na raty – skutki podatkowe i sposób ujęcia w księgach rachunkowych W przypadku ratalnej sprzedaży towarów ustawodawca nie przewidział szczególnego mo- mentu powstania przychodu podatkowego. Przychód ten powstaje w sposób określony przez art. 12 ust. 3a updop oraz art. 14 ust. 1c updof, tj. w dniu wydania rzeczy, ale nie później niż w dniu: a) wystawienia faktury albo b) uregulowania należności. 1. Kiedy powstaje przychód ze sprzedaży ratalnej Dla określenia momentu powstania przychodu podatkowego ze sprzedaży towarów w syste- mie ratalnym nie ma znaczenia, że po wydaniu towarów sprzedawca będzie otrzymywał zapłatę IFK sierpień 2015 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sprzedaż i zakup towarów na raty – skutki podatkowe i sposób ujęcia w księgach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: