Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00140 002685 20658460 na godz. na dobę w sumie
Sprzedaż usług - jak zwiększyć sprzedaż i opłacalność sprzedaży w firmie usługowej - ebook/pdf
Sprzedaż usług - jak zwiększyć sprzedaż i opłacalność sprzedaży w firmie usługowej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: BL Info Polska Sp. z o.o. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-89537-58-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> ekonomia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Sprzedaż usług rządzi się nieco innymi prawami niż sprzedaż towarów - usługi mają zwykle mało 'namacalny' charakter, a to powoduje zwiększoną niepewność u potencjalnego klienta. Jak przygotować ofertę, aby trafiła do przekonania klienta? Jak przeprowadzać spotkania z klientami i jak prezentować ofertę, aby zwiększyć szanse na pozyskania zamówienia? Jak budować długotrwałe relacje z kluczowymi klientami? Między innymi o tym piszemy w tej książce.

SPRZEDAŻ USŁUG to praktyczny poradnik dla wszystkich firm sprzedających usługi, zarówno w czystej formie, jak i w połączeniu z towarami. W książce przedstawiamy różne style sprzedaży występujące w branży usługowej. Będziesz miał możliwość przeanalizowania własnego stylu sprzedaży i skorzystania ze wskazówek, jak go rozwinąć, aby osiągać dużo lepsze wyniki. Radzimy też, w jaki sposób pracować z klientami posiadającymi różny styl dokonywania zakupów. Ponadto przedstawiamy czynniki mające wpływ na zwiększenie opłacalności i efektywności sprzedaży. Radzimy również, jak przeprowadzać spotkania i pracować z klientami kluczowymi, nowymi klientami itp.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SPRZEDAŻ USŁUG BL Info Polska Sp. z o.o. specjalizuje się w wydawaniu poradników z zakresu podat- ków, ekonomii, psychologii biznesu, spraw kadrowych i prawa. Nasze książki napisane są prostym i zrozumiałym językiem, a jednocześnie zawierają kompletne i fachowe informacje. Przepisy podatkowe w Polsce zmieniają się bardzo często. W tej sytuacji ważne jest, aby poradniki były zawsze aktualne. Dlatego też często ponawiamy te same tytuły w nowych wydaniach i aktualizujemy zawarte w nich treści. Poza tym na bieżąco zamieszczamy informacje o zmianach w przepisach na naszej stronie internetowej www.blinfo.pl. Znajdziesz na niej linki do każdej z książek. Dotychczas nakładem BL Info Polska Sp. z o.o. ukazały się następujące książki: ekonomia przedsiębiorstw jednoosobowa firma kształtowanie cen kształtowanie wynagrodzeń osobista efektywność pracownicy rekrutacja pracowników rozwiązywanie konfliktów sim – speed intuition management sprzedaż usług techniki negocjacji techniki prezentacji techniki sprzedaży techniki zakupu marketing dla mśp poradnik vat wzory umów i dokumentów Aby zamówić książkę, zadzwoń, prześlij faks lub e-mail. tel.: (58) 520 80 64, faks: (58) 520 80 65 bl@blinfo.pl www.blinfo.pl Sprzedaż usług Jak zwiększyć sprzedaż i opłacalność sprzedaży w firmie usługowej Ulf Rader Przetłumaczyła i opracowała Danuta Młodzikowska Niniejszy e-book jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja nie może być kopiowana, reprodukowana ani powielana w inny sposób, tak w całości, jak i w części. Zabronione jest również jej odczytywanie w środkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody wydawcy. Ponadto zabronio- ne jest wykonywanie kopii tej publikacji metodą kserograficzną, fotograficzną, jak również jej kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym. Każde wykorzystanie niniejszej publikacji w powyższy sposób będzie stanowić naruszenie praw autorskich. ul. Na Wzgórzu 15, 80-296 Gdańsk tel.: (58) 520 80 64, faks: (58) 520 80 65 BL Info Polska Sp. z o.o. bl@blinfo.pl, www.blinfo.pl Tytuł oryginału: Sälja konsulttjänster Copyright © by autor oraz Björn Lundén Information AB, Szwecja 2011 Copyright © by BL Info Polska Sp. z o.o., 2011 Projekt okładki: Jennie Wik, Björn Lundén Information AB Skład tekstu: Danuta Młodzikowska, BL Info Polska Sp. z o.o. Czcionka: New Century Scholbook, Myriad Pro oraz Helvetica. Wydanie 2, czerwiec 2011, E-book ISBN 978-83-89537-58-4 Spis treści O książce Znaczenie sprzedaży dla firmy doradczo-usługowej Przeanalizuj i rozwiń własny styl sprzedaży 7 9 14 Sprzedawca uporządkowany 16 Andrzej Mrozewski – sprzedawca uporządkowany ............................ 16 Czy jesteś typem sprzedawcy uporządkowanego? W ten sposób osiągniesz lepsze wyniki. ..............................................19 Sprzedawca towarzyski 27 Krzysztof Hołda – sprzedawca towarzyski .........................................27 Czy jesteś typem sprzedawcy towarzyskiego? W ten sposób osiągniesz lepsze wyniki. ..............................................29 Sprzedawca entuzjastyczny 35 Leszek Leski – sprzedawca entuzjastyczny ........................................35 Czy jesteś typem sprzedawcy entuzjastycznego? W ten sposób osiągniesz lepsze wyniki. ..............................................37 Sprzedawca ofensywny 42 Magda Roniewska – sprzedawca ofensywny ......................................42 Czy jesteś typem sprzedawcy ofensywnego? W ten sposób osiągniesz lepsze wyniki. ..............................................45 Jaki styl prezentuje twój klient? 51 Klient uporządkowany ......................................................................... 51 Klient towarzyski .................................................................................52 Klient entuzjastyczny ...........................................................................53 Klient ofensywny ..................................................................................54 10 czynników, które mają wpływ na efektywną sprzedaż 55 1. Zachowanie odpowiedniej równowagi między sterowaniem a utrzymaniem dobrego kontaktu ...................................................56 2. Ciągłe nawiązywanie nowych kontaktów .......................................62 3. Silna wiara we własny produkt .......................................................66 4. Metody zadawania pytań i świadome słuchanie ............................71 5. Planowanie czasu ............................................................................. 76 6. Być zręcznym negocjatorem .............................................................82 7. Tworzenie możliwości ponowienia sprzedaży .................................86 8. Biegłość w mowie i piśmie ...............................................................89 9. Chęć przewodzenia i bycia w centrum uwagi .................................93 10. Inicjatywa na rzecz rozwoju produktów i biznesu ........................96 Wybierz odpowiednią strategię pracy z kluczowymi klientami 102 W jaki sposób pracujesz z klientami kluczowymi i jak opracowujesz system współpracy .............................................. 103 W ten sposób pracujesz z kluczowymi klientami 108 Załącznik nr 1 .................................................................................... 113 Załącznik nr 2 .................................................................................... 115 Wybierz odpowiednią strategię pracy z nowymi klientami 116 W jaki sposób pracujesz z nowymi klientami przy sprzedaży usług ......................................................................... 116 Rozwijaj i analizuj sposób pracy z nowymi klientami 122 Załącznik nr 3 ....................................................................................127 Załącznik nr 4 ....................................................................................129 Wybierz odpowiednią strategię sprzedaży ofert 131 Planuj strategicznie – pomoże to zwiększyć liczbę ofert akceptowanych przez klientów .......................................................... 131 System wspomagający proces akceptacji ofert przez klientów 138 Załącznik nr 5 .................................................................................... 142 Załącznik nr 6 ....................................................................................144 System sprzedaży usług konsultingowych 146 Co może zrobić kadra zarządzająca? .................................................146 O książce Dla firm sprzedających usługi SPRZEDAŻ USŁUG to praktyczny poradnik skierowany do firm sprze- dających usługi: usługi konsultingowe, reklamowe, bankowe, w zakresie doradztwa personalnego, gospodarczego, finansowego, prawnego, infor- matycznego, usługi związane z ubezpieczeniami, usługi szkoleniowe, projektowe, księgowe i inne – w czystej formie lub w powiązaniu ze sprzedażą towarów. Wielu specjalistów badających rynki europejskie jest zdania, że w naj- bliższych latach rozwój gospodarki będzie w ogromnym stopniu napę- dzany wzrostem sprzedaży wyspecjalizowanych usług. Największym wyzwaniem będzie przekształcenie posiadanej wiedzy i umiejętności w produkty sprzedażowe – rozwiązania, które będą mogły zastąpić pro- dukcję przemysłową, która coraz częściej jest zlecana za granicą. Aby sprostać tym wyzwaniom, potrzeba profesjonalnego podejścia bizneso- wego. Treść książki W książce znajdziesz przegląd różnych stylów sprzedaży występujących w sprzedaży usług. Będziesz miał możliwość dokonania analizy swojego własnego stylu sprzedaży oraz jego zmodyfikowania i poprawienia w oparciu o zaproponowane środki. Dowiesz się także, według jakich kryteriów najlepiej oceniać posiada- nych i potencjalnych klientów, aby móc dostosować się do ich potrzeb. W trzeciej części książki opisujemy bardziej długofalowe czynniki, mające wpływ na osiągane wyniki sprzedaży. Będziesz miał możli- wość wykonania nieskomplikowanych testów, za pomocą których sam będziesz mógł ocenić, czy i w jakim stopniu zachowujesz równowagę między motywowaniem klienta do podjęcia decyzji a utrzymaniem dobrego kontaktu. Będziesz mógł sprawdzić, czy stosowana przez Ciebie metodyka zadawania pytań i aktywnego słuchania, Twoje umiejętności negocjacyjne oraz kreatywność w rozwijaniu produktu są wystarczające dla zapewnienia wzrostu sprzedaży. | 7 O książce W trzech ostatnich rozdziałach piszemy o tym, w jaki sposób sprzedawca usług może opracować system sprzedaży wspomagający wzrost sprzeda- ży, a zarazem redukujący negatywne elementy danego stylu sprzedaży. W rozdziałach tych radzimy, w jaki sposób: zatrzymać kluczowych klientów i zwiększyć sprzedaż na ich rzecz sprzedawać nowym klientom, aby nawiązać z nimi długofalową współpracę zwiększyć prawdopodobieństwo zaakceptowania oferty przez klienta. Kontakt Jeśli chcesz podzielić się z nami uwagami dotyczącymi książki lub samych technik sprzedaży usług, chętnie z nich skorzystamy. Napisz na adres mailowy naszego wydawnictwa bl@blinfo.pl lub prześlij swoje uwagi drogą pocztową – adres znajdziesz na czwartej stronie tej książki. Gdańsk, czerwiec 2011 Ulf Rader 8 | Znaczenie sprzedaży dla firmy doradczo-usługowej Niska opłacalność Kiedy spojrzy się na cenę jednej godziny pracy konsultanta, jaką zapła- cić musi jego klient, można pomyśleć, że prowadzenie firmy konsultingo- wej jest niezwykle opłacalne. Rzeczywistość jest jednak inna. Stosunko- wo niewiele firm konsultingowych przynosi duże zyski. Te firmy, których działalność jest naprawdę rentowna, przynoszą duże zyski najczęściej dlatego, że udało im się wprowadzić i rozwinąć jeden lub kilka produktów, których nie mają inni, w związku z czym mogą one być drogie. Firmy te odchodzą od płatności w formie stawki godzinowej i opracowują produkty, za które klienci mogą płacić w inny sposób. | 9 Znaczenie sprzedaży dla firmy doradczo-usługowej Słaba pozycja negocjacyjna Niska opłacalność sprzedaży często prowadzi do tego, że firma znajduje się na słabej pozycji negocjacyjnej. Sprzedawca usług, np. doradczych, który wie, że sprzedawane przez niego usługi są mało opłacalne dla firmy, musi za wszelką cenę dążyć do zwiększenia sprzedaży. Powoduje to, że jego pozycja negocjacyjna jest słaba. Klienci często to wyczuwają, co sprawia, że jeszcze trudniej jest sprzedać usługę. Pracując w firmie konsultingowej, trudno jest utrzymać ceny na wysokim poziomie, kiedy ma się świadomość, że każda złotówka się liczy. Klienci mają dużą możliwość zbicia ceny, np. poprzez: Złożenie zapytania ofertowego u konkurencji. Dokonanie zmian w zleceniu i ograniczenie jego zakresu. Ułatwienie konsultantowi wykonania zlecenia, co powinno przełożyć Rezygnację ze zlecenia części pracy konsultantowi i wykonanie jej we się na obniżenie ceny. własnym zakresie. Obiecanie większych i częstszych zleceń w przyszłości. Naciskanie na rezygnację z obciążania klienta kosztami dodatkowy- mi, np. kosztami zakupu odpowiednich programów komputerowych, kosztami podróży związanych z wykonaniem zlecenia itd. Żądanie, aby firma nie pobierała opłaty np. za etap diagnozy wstępnej (rozpoznanie problemu i potrzeb klienta). Naciskanie na obniżenie ceny uzasadnione przejściowymi trudnościa- mi i możliwością długofalowej współpracy. Wskazanie na fakt, że zlecenie ma dużą wartość referencyjną, w związku z czym należy traktować je jako inwestycję, która zwróci się przy sprzedaży podobnej usługi następnym klientom. Zaproponowanie niskiej ceny niepodlegającej negocjacji i zakomuniko- wanie: jeśli ta cena wam nie odpowiada, to trudno, zlecimy wykonanie tego projektu innej firmie. Stawka godzinowa nie zawsze pokrywa poniesione koszty Rozliczanie wykonanej pracy w formie stawki godzinowej często jest nie- korzystne z punktu widzenia opłacalności. Spowodowane jest to między innymi następującymi czynnikami: W przypadku większości usług dostępnych na rynku usług istnieje norma, czyli średnia stawka godzinowa obowiązująca w danej branży. Często trudno jest wyjść ponad tę stawkę. Poza tym część firm kupują- cych usługi posiada swoją wewnętrzną politykę cenową, zgodnie z którą nie kupuje usług powyżej pewnych cen. We wszystkich firmach doradczo-usługowych część czasu pracy poświęca się na rozwój produktów, szkolenia i działania marketingowe. Kosztu 10 | Znaczenie sprzedaży dla firmy doradczo-usługowej tego czasu nie można przenieść na klienta. Niektóre firmy zbyt mało inwestują w wewnętrzny rozwój, ponieważ taka inwestycja wydaje im się zbyt kosztowna. Można zrozumieć ten sposób myślenia, jednak na dłuższą metę może on być dla firmy zabójczy. Wielu konsultantów troszczy się bardziej o swoich klientów niż o opła- calność usług świadczonych z ramienia swojej firmy. Dlatego też częściej zdarza się, że konsultant nie zafakturuje części przepracowanych dla klienta godzin, niż że doda do faktury kilka godzin „nadprogramowych”. Poza tym część konsultantów nie posiada odpowiednich kwalifikacji do wykonywania każdego rodzaju zlecenia, co prowadzi do naruszenia rów- nowagi w firmie. Uzyskanie właściwego stopnia opłacalności w firmie konsultingowej to w dużej mierze kwestia utrzymania odpowiedniej rów- nowagi, tzn. równowagi między różnymi grupami usług, grupami klien- tów, usługami, miejscami wykonywania usług i kosztami. Firmy konsultingowe mają z reguły wysoki poziom kosztów – jest to związane z koniecznością zatrzymania w firmie dobrych konsultan- tów, tak aby nie odeszli i nie założyli własnych firm, zabierając ze sobą klientów. Rozliczanie pracy w formie stawki godzinowej i wysoki poziom kosztów sprawiają, że osiągniecie wysokiej rentowności w firmie konsul- tingowej jest niezwykle trudnym zadaniem. Znikome nakłady na wewnętrzny rozwój produktów Niska opłacalność prowadzi to tego, że nakłady na rozwój produktów znajdujących się w ofercie firmy są znikome, albo w ogóle ich nie ma. Konsultanci muszą znać i oferować najbardziej zaawansowane rozwią- zania w swojej dziedzinie – po to przecież się ich angażuje. Dlatego też sytuacja, w której firma nie znajduje się w czołówce firm oferujących naj- lepsze rozwiązania na rynku lub – co gorsza – nie nadąża za rozwojem rynkowym swojej branży, jest alarmująca. Jeśli klient zauważy, że konsultant nie wnosi niczego nowego, zacznie postrzegać twoją firmę bardziej jako „dostawcę pracowników czasowych” niż zaawansowanej wiedzy i szczególnych kompetencji. Wtedy też będzie dążył do obniżenia stawki godzinowej, zacznie bowiem porównywać koszt godziny pracy konsultanta z miesięcznym kosztem wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na stałe w jego firmie. Niewielkie nakłady na działania marketingowe i budowanie marki W firmie doradczo-usługowej często łatwo przychodzi obcięcie wydatków na inwestycje i działania marketingowe, ponieważ okres pomiędzy po- niesieniem nakładu a jego efektem jest spory, i często nie widać od razu rezultatów prowadzonych działań marketingowych. Ograniczenie na- kładów na te działania powoduje, że nie buduje się marki, co często ma strategiczne znaczenie dla rozwoju firmy. | 11 Znaczenie sprzedaży dla firmy doradczo-usługowej Cena, jaką płaci się za ograniczenie wydatków na marketing, jest wysoka: trudniej jest pozyskać nowych klientów i przyciągnąć do firmy dobrych pracowników, co z kolei wpływa na zahamowanie rozwoju firmy. Ograniczenie rozwoju umiejętności pracowników Jeśli firma konsultingowa ze względu na zmniejszenie inwestycji na działania marketingowe stanie się wyłącznie „dostawcą pracowników czasowych”, wzrasta ryzyko zahamowania rozwoju umiejętności pracow- ników. W firmie konsultingowej rozwój produktu i rozwój konsultantów idą ręka w rękę. Brak rozwoju produktów powoduje zatrzymanie rozwoju konsultantów sprzedających te produkty. W następstwie tego wykonuje się podobne prace i podobne zlecenia, w związku z czym używa się tych samych metod i starych materiałów. W tej sytuacji nietrudno wypaść z czołówki peletonu. Brak motywacji i niski prestiż Nieczęsto mówi się o poczuciu dumy wynikającym z faktu pracy w danej firmie i z wykonywanego zawodu. Jednak w firmie konsultingowej wysoki stopień utożsamiania się konsultanta z firmą, sprzedawanymi przez nią produktami, stosowaną metodyką itp. jest niezwykle ważny. Wynika to z faktu, że sam konsultant jest produktem, a większość z nas nie czuje się dobrze, będąc produktem, do którego sami nie mamy prze- konania. Trudno pozyskać prestiżowych klientów i duże zlecenia Kiedy w grę wchodzą duże i ciekawe zlecenia lub kiedy usługę kupuje znane i prestiżowe przedsiębiorstwo, zwykle do wykonania zlecenia wybiera się najlepszą firmę konsultingową – nie zawsze, ale często. Oznacza to, że firmie konsultingowej, mającej niską rentowność oraz borykającej się ze wszystkimi pozostałymi problemami, które opisaliśmy powyżej, raczej trudno będzie pozyskać te najbardziej atrakcyjne zlece- nia. Często nie otrzyma ona nawet zapytania ofertowego na te zlecenia. Trudno zatrzymać dobrych pracowników i pozyskać nowych Jeden lub dwóch naprawdę dobrych konsultantów to ogromny potencjał firmy na przyszłość. Jeżeli nie uda się pozyskać atrakcyjnych zleceń, pojawia się ryzyko, że najlepsi pracownicy zwolnią się, założą własne firmy lub przejdą do konkurencji. Podobnie jest w przypadku zatrudniania nowych pracowników. Dlacze- go zdolny i doświadczony kierownik projektu, który bez trudu znajdzie pracę w jednej z dziesięciu najlepszych agencji reklamowych na rynku, miałby podjąć pracę w firmie, która znajduje się na dwusetnej pozycji 12 | Znaczenie sprzedaży dla firmy doradczo-usługowej w rankingu firm z tej branży? (Ewentualnie dlatego, że otrzyma propo- zycję objęcia części udziałów firmy lub że ma jakieś osobiste powiązania z zarządem). Niewielki wzrost sprzedaży i trudności w sprzedaży firmy Brak rentowności wpływa na brak wzrostu sprzedaży, co powoduje, że w przyszłości może być trudno sprzedać firmę lub że będzie to wręcz niemożliwe. Środki zaradcze Aby przerwać to błędne koło, które opisaliśmy w tym rozdziale, proponu- jemy podjąć następujące środki zaradcze. Pięć środków zaradczych prowadzących do rozwoju firmy 1. Rozwój własnego stylu sprzedaży w trzech fazach sprzedaży: Faza diagnozy wstępnej (rozpoznania problemu i potrzeb klienta). Opracowanie propozycji rozwiązania problemu. Prezentacja propozycji. 2. Dostosowanie prowadzonych działań do konkretnego klienta i jego stylu dokonywania zakupów usług konsultingowych Klient uporządkowany Klient towarzyski Klient entuzjastyczny Klient ofensywny 3. Rozwój prowadzonych działań w oparciu o czynniki, które mają wpływ na osiągane wyniki i pozwalają na zwiększenie efektywności sprzedaży usług 4. Rozwój strategicznego myślenia w odniesieniu do: Klientów kluczowych, aby ich zatrzymać i sprzedawać im więcej. Nowych klientów, aby zbudować własny model współpracy z nimi. Postępowania ofertowego, aby zwiększyć liczbę pozyskiwanych zleceń w stosunku do liczby ofert przedstawianych klientom. 5. Stworzenie efektywnego systemu sprzedaży, zapewniającego ciągły rozwój konsultantów, zarządzania sprzedażą i systemu sprzedaży. W następnych rozdziałach przeczytasz o tym, jak krok po kroku przepro- wadzić środki zaradcze i działania opisane powyżej. | 13 Przeanalizuj i rozwiń własny styl sprzedaży Różni sprzedawcy mają różne style sprzedaży. W złożonym systemie sprzedaży, jakim jest sprzedaż usług, jest miejsce dla kilku różnych stylów sprzedaży. Warunkiem odniesienia sukcesu w sprzedaży jest uświadomienie sobie, jakie konsekwencje niesie prezentowany przez ciebie styl oraz gotowość do jego ulepszenia. Generalnie istnieją cztery style sprzedaży: uporządkowany towarzyski entuzjastyczny ofensywny. Każdy z tych czterech stylów sprzedaży ma swoje mocne i słabe strony, dlatego też bardzo ważne jest, aby przeanalizować swój własny styl. Dokonanie takiej analizy podpowie ci, w jaki sposób powinieneś postępo- wać w trzech najważniejszych fazach procesu sprzedaży usług: Diagnoza wstępna służąca temu, by zidentyfikować problem i potrze- by klienta. Opracowanie koncepcji możliwych rozwiązań i wybór rozwiązania. Sprzedanie rozwiązania. Niezależnie od stylu sprzedaży, jaki prezentujesz, ważne jest, aby prze- analizować, jakich elementów danego stylu masz więcej, a jakich mniej. Wtedy łatwiej będzie ci zrozumieć, jakie konsekwencje niesie ze sobą praktykowany przez ciebie styl w różnych sytuacjach sprzedażowych i w różnych fazach procesu sprzedaży. Szczególnie ważne jest zrozumie- nie sposobu działania twojego klienta, co pozwoli ci dostosować swoje postępowanie do jego stylu dokonywania zakupów. Struktura sprzedaży w trzech etapach Aby łatwiej było przeanalizować strukturę procesu sprzedaży, w dalszej części książki będziemy ją rozpatrywać w trzech etapach: 1. W jaki sposób dokonujesz diagnozy problemu i na jakiej podstawie opracowujesz rozwiązanie. 14 |
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sprzedaż usług - jak zwiększyć sprzedaż i opłacalność sprzedaży w firmie usługowej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: