Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00183 007459 22944145 na godz. na dobę w sumie
Środki zaskarżenia. Art. 367-42412 KPC - ebook/pdf
Środki zaskarżenia. Art. 367-42412 KPC - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 548
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0631-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Komentarz zawiera analizę wszystkich - zwyczajnych i nadzwyczajnych - środków odwoławczych występujących w Kodeksie postępowania cywilnego: apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi na orzeczenie referendarza sądowego, wznowienia postępowania, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (dział V, Va, Vb, VI i VIII KPC).

Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany Kodeksu postępowania cywilnego, w tym nowelizację z 9.1.2009 r. (ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 26, poz. 156), która wchodzi w życie 1.1.2010 r. Szeroko powoływane orzecznictwo SN (a w uzasadnionych przypadkach również sądów apelacyjnych) oraz bogaty wybór literatury pozwala na praktyczne wykorzystanie omówionych przepisów i rozwianie wszelkich wątpliwości pojawiających się podczas postępowania odwoławczego w pracy adwokatów, radców prawnych czy sędziów. Ze względu na uniwersalną tematykę, Komentarz stanowi również doskonałą pomoc naukową dla studentów i aplikantów zawodów prawniczych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA (cid:285)rodki zaskar(cid:298)enia Art. 367–42412 KPC Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze Becka: J. Ignaczewski POCHODZENIE DZIECKA I WŁADZA RODZICIELSKA PO NOWELIZACjI. Art. 619–1136 KRO J. Ignaczewski ROZWÓD PO NOWELIZACjI. ART. 56–61 KRO A. Korcz-Maciejko, W. Maciejko (cid:285)WIADCZENIA RODZINNE, wyd. 3 J. Chaci(cid:276)ski OCHRONA PRAW LOKATORÓW, wyd. 2 P. Litwi(cid:276)ski, P. Barta USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH M. Goszczyk ZMIANY STATUTU I KAPITAŁU W SPÓŁCE AKCYjNEj A. Panasiuk KONCESjA NA ROBOTY BUDOWLANE LUB USŁUGI. PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE K. Haładyj USTAWA O OFERCIE PUBLICZNEj M. Płu(cid:298)a(cid:276)ski PRAWO ZAMÓWIE(cid:275) PUBLICZNYCH, wyd. 3 P. Zawadzka USTAWA O BANKOWYM FUNDUSZU GWARANCYjNYM www.ksiegarnia.beck.pl (cid:285)rodki zaskar(cid:298)enia Art. 367–42412 KPC Komentarz 2. wydanie Agnieszka Góra-Błaszczykowska WYDAWNICTWO C.. H. BECK WARSZAWA 2009 (cid:285)rodki zaskar(cid:298)enia. Art. 367–42412 KPC Stan prawny: wrzesie(cid:276) 2009 r. Redakcja: Urszula Danilczuk © Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil Siedlce ISBN 978-83-255-0631-5 Spis tre(cid:286)ci Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Wykaz literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV 1 3 A. Tekst ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks post(cid:266)powania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) (wyci(cid:261)g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Kodeks post(cid:266)powania cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Cz(cid:266)(cid:286)ć pierwsza. Post(cid:266)powanie rozpoznawcze . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Ksi(cid:266)ga pierwsza. Proces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Tytuł VI. Post(cid:266)powanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Dział V. (cid:285)rodki odwoławcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 32 Rozdział 1. Apelacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Art. 367. Dopuszczalno(cid:286)ć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Art. 368. Wymogi formalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Art. 369. Termin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Art. 370. Odrzucenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Art. 3701 (utracił moc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Art. 371. Przedstawienie drugiej instancji . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Art. 372. Odpowied(cid:296) na apelacj(cid:266) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Art. 373. Odrzucenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Art. 374. Posiedzenie niejawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Art. 375. Wyznaczenie rozprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Art. 376. Niestawiennictwo stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Art. 377. Rozpocz(cid:266)cie rozprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Art. 378. Granice rozpoznania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 379. Niewa(cid:298)no(cid:286)ć post(cid:266)powania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Art. 380. Rozpoznanie postanowie(cid:276) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Art. 381. Podstawy rozstrzygni(cid:266)cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 V Spis tre(cid:286)ci Art. 382. Rozwini(cid:266)cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Art. 383. Zmiana (cid:298)(cid:261)dania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Art. 384. Zakaz orzekania na niekorzy(cid:286)ć . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Art. 385. Oddalenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Art. 386. Uwzgl(cid:266)dnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Art. 387. Uzasadnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Art. 3871. Obowi(cid:261)zek informowania o zmianie miejsca pobytu . 154 Art. 388. Wykonalno(cid:286)ć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Art. 389. Brak zaskar(cid:298)enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Art. 390. Pytanie prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Art. 391. Odesłanie; cofni(cid:266)cie apelacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Rozdział 11. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Art. 392–39320. (uchylone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Rozdział 2. Za(cid:298)alenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Art. 394. Dopuszczalno(cid:286)ć; termin; tre(cid:286)ć; forma . . . . . . . . . . . . . 173 Art. 3941. Dopuszczalno(cid:286)ć za(cid:298)alenia do SN . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Art. 395. Działania s(cid:261)du pierwszej instancji . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Art. 396. Wstrzymanie wykonania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Art. 397. Rozpoznanie za(cid:298)alenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Art. 3971 Skład s(cid:261)du rozpoznaj(cid:261)cego za(cid:298)alenie . . . . . . . . . . . . . 231 Art. 398. Za(cid:298)alenia na zarz(cid:261)dzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Dział Va. Skarga kasacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Art. 3981. Wniesienie skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Art. 3982. Niedopuszczalno(cid:286)ć wniesienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Art. 3983. Podstawy skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Art. 3984. Tre(cid:286)ć skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Art. 3985. Wła(cid:286)ciwo(cid:286)ć s(cid:261)du i terminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Art. 3986. Wezwanie do usuni(cid:266)cia braków; odrzucenie skargi . . 302 Art. 3987. Odpowied(cid:296) na skarg(cid:266) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 Art. 3988. Stanowisko Prokuratora Generalnego . . . . . . . . . . . . 311 Art. 3989. Postanowienie o przyj(cid:266)ciu lub odrzuceniu skargi . . . 313 Art. 39810. Skład orzekaj(cid:261)cy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Art. 39811. Przebieg posiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Art. 39812. Zawieszenie post(cid:266)powania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Art. 39813. Rozpoznanie w granicach zaskar(cid:298)enia . . . . . . . . . . . 325 Art. 39814. Oddalenie skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 Art. 39815. Uchylenie zaskar(cid:298)onego orzeczenia . . . . . . . . . . . . . 337 Art. 39816. Orzeczenie co do istoty sprawy przez SN . . . . . . . . . 341 Art. 39817. Powi(cid:266)kszenie składu orzekaj(cid:261)cego . . . . . . . . . . . . . . 345 Art. 39818. Koszty procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 Art. 39819. Przyczyny odrzucenia pozwu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 Art. 39820. Zwi(cid:261)zanie s(cid:261)du wykładni(cid:261) SN . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 Art. 39821. Odpowiednie stosowanie przepisów o apelacji . . . . . 351 VI Spis tre(cid:286)ci Dział Vb. Skarga na orzeczenie referendarza s(cid:261)dowego . . . . . . . . 354 Art. 39822. Skutki wniesienia skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 Art. 39823. Wstrzymanie wykonalno(cid:286)ci postanowienia . . . . . . . 362 Dział VI. Wznowienie post(cid:266)powania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 Art. 399. Dopuszczalno(cid:286)ć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 Art. 400. Zakaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 Art. 401. Podstawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Art. 4011. Przyczyny wznowienia post(cid:266)powania . . . . . . . . . . . . 401 Art. 402. (skre(cid:286)lony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 Art. 403. Podstawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 Art. 404. Rozwini(cid:266)cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 Art. 405. Wła(cid:286)ciwo(cid:286)ć s(cid:261)du przy wznowieniu post(cid:266)powania . . . 421 Art. 406. Odesłanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 Art. 407. Termin wniesienia skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 Art. 408. Rozwini(cid:266)cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 Art. 409. Wymogi formalne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 Art. 410. Badanie wst(cid:266)pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 Art. 411. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 Art. 412. Ponowne rozpoznanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 Art. 413. Wył(cid:261)czenie s(cid:266)dziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 Art. 414. Wstrzymanie wykonania wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . 460 Art. 415. Zwrot wyegzekwowanego (cid:286)wiadczenia . . . . . . . . . . . 462 Art. 416. Zakaz dalszego wznowienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 Art. 4161. Dopuszczalno(cid:286)ć uchylenia postanowie(cid:276) . . . . . . . . . . 468 Dział VII. (skre(cid:286)lony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 Art. 417–424. (skre(cid:286)lone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 Dział VIII. Skarga o stwierdzenie niezgodno(cid:286)ci z prawem prawomocnego orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 Art. 4241. Dopuszczalno(cid:286)ć skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 Art. 4242. Wniesienie przez Prokuratora Generalnego . . . . . . . . 495 Art. 4243. Jedna skarga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 Art. 4244. Podstawy skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 Art. 4245. Tre(cid:286)ć skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Art. 4246. Wezwanie do uzupełnienia braków . . . . . . . . . . . . . . 505 Art. 4247. Przedstawienie akt sprawy S(cid:261)dowi Najwy(cid:298)szemu . . . 507 Art. 4248. Odrzucenie skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 Art. 4249. Odmowa przyj(cid:266)cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 Art. 42410. Zwi(cid:261)zanie granicami zaskar(cid:298)enia . . . . . . . . . . . . . . . 510 Art. 42411. Oddalenie skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 Art. 42412. Odpowiednie stosowanie przepisów o skardze kasacyjnej 512 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 VII Przedmowa Prezentowany komentarz jest wzbogacon(cid:261) (o skarg(cid:266) kasacyjn(cid:261) i skarg(cid:266) na czynno(cid:286)ci referendarza s(cid:261)dowego) i poprawion(cid:261) wersj(cid:261) wcze(cid:286)niejszych komentarzy Autorki, wydanych w serii Krótkie Komentarze Becka. Do r(cid:261)k Czytelników traia jeden komentarz do działów: V, Va, Vb, VI i VIII KPC, obejmuj(cid:261)cych niezwykle istotne instytucje post(cid:266)powania cy- wilnego, jakimi s(cid:261) (cid:286)rodki zaskar(cid:298)ania orzecze(cid:276). Zawarte jest w nim omówienie literatury przedmiotu, ostatnich aktuali- zacji KPC oraz najnowszego orzecznictwa S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego, a w uzasad- nionych przypadkach równie(cid:298) S(cid:261)dów Apelacyjnych, dzi(cid:266)ki czemu b(cid:266)dzie przydatny wszystkim prawnikom – praktykom, a tak(cid:298)e powinien stanowić pomoc w rozwi(cid:261)zywaniu problemów praktycznych aplikantom i studen- tom. Autorka ma nadziej(cid:266), (cid:298)e Czytelnicy zaakceptuj(cid:261) wzbogacon(cid:261) i zaktuali- zowan(cid:261) wersj(cid:266) komentarza w takim, jak zaprezentowany, kształcie i odnaj- d(cid:261) w nim te wszystkie pozytywne tre(cid:286)ci, dla których, ku wielkiej satysfak- cji i rado(cid:286)ci Autorki, zechcieli tak licznie zainteresować si(cid:266) poprzednimi wydaniami komentarza. Warszawa, wrzesie(cid:276) 2009 r. dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska IX Wykaz skrótów 1. (cid:295)ródła prawa KC . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. KH . . . . . . . . . . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie Nr 16, poz. 93 ze zm.) Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks Handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) Prezydenta EKPCz . . . . . . . . . . . Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowie- ka i Podstawowych Wolno(cid:286)ci z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r., Nr 61, poz. 284 ze zm.) Konstytucja RP . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. KP . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks post(cid:266)powania ad- minstracyjnego (t.j. Dz.U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks post(cid:266)powania cy- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPC z 1930 . . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie Prezydenta RP z 29.11.1930 r. – Ko- deks post(cid:266)powania cywilnego (t.j. Dz.U z 1950 r., Nr 43, poz. 394 ze zm.) KRO . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opieku(cid:276)- czy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) KRS . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze S(cid:261)dowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) KSCU . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach s(cid:261)dowych w sprawach KSH. . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks Spółek Handlo- cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) wych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) OrdPod . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa PrUpN . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadło(cid:286)ciowe i na- (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) prawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) XI Wykaz skrótów RegUS(cid:261)d . . . . . . . . . . Rozporz(cid:261)dzenie Ministra Sprawiedliwo(cid:286)ci z 23.2.2007 r. – Regulamin urz(cid:266)dowania s(cid:261)dów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249) SNU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.11.2002 r. o S(cid:261)dzie Najwy(cid:298)szym (Dz.U. Nr 240, poz. 2052 ze zm.) 2. Czasopisma Apel. – Lub. . . . . . . . Apelacja – S(cid:261)d Apelacyjny w Lublinie Biul. SN . . . . . . . . . . Biuletyn S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego Dz.U. . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw GP . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawna GS . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta S(cid:261)dowa KPP . . . . . . . . . . . . . . Kwartalik Prawa Prywatnego M.P. . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski M.P.Pr. . . . . . . . . . . . . Monitor Prawa Pracy MoP . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy M. Spół. . . . . . . . . . . . Monitor Spółdzielczy NP . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo NPC . . . . . . . . . . . . . Nowy Proces Cywilny OSG . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)dów Gospodarczych OSNC . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego Izba Cywilna OSNP . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego Izba Administra- cyjna, Pracy i Ubezpiecze(cid:276) Społecznych OSP . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)dów Polskich Pal. . . . . . . . . . . . . . . Palestra PiP . . . . . . . . . . . . . . Pa(cid:276)stwo i Prawo PiZS . . . . . . . . . . . . . Prawo i Zabezpieczenie Społeczne PPC . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Prawa Cywilnego PPE . . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Prawa Egzekucyjnego PPiA . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Prawa i Administracji PPH . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Prawa Handlowego Pr.Gosp. . . . . . . . . . . Prawo Gospodarcze Pr.Pracy . . . . . . . . . . Prawo Pracy Prok. i Pr. . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo PrUSp . . . . . . . . . . . . Prawo Ubezpiecze(cid:276) Społecznych PS . . . . . . . . . . . . . . . Prawo S(cid:261)dowe Rej. . . . . . . . . . . . . . . Rejent RP . . . . . . . . . . . . . . . Radca Prawny RPEiS . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rz. . . . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita XII Wykaz skrótów SC . . . . . . . . . . . . . . . Studia Cywilistyczne SI . . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica Wok. . . . . . . . . . . . . . Wokanda Zb. Orz. . . . . . . . . . . Zbiory Orzecznictwa Zb. Urz. . . . . . . . . . . Zbiór Urz(cid:266)dowy ZNUJ . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiello(cid:276)skiego ZNUŁ . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego 3. Organy orzekaj(cid:261)ce ETPCz . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Praw Człowieka ETS . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwo(cid:286)ci SA . . . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Apelacyjny SN (7) . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy w składzie siedmiu s(cid:266)dziów SN . . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy SO . . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Okr(cid:266)gowy TK . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny WSA . . . . . . . . . . . . . Wojewódzki S(cid:261)d Administracyjny 4. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . . . artykuł cyt. . . . . . . . . . . . . . . cytowany (-a, -e); cytat m.in. . . . . . . . . . . . . . mi(cid:266)dzy innymi n. . . . . . . . . . . . . . . . . nast(cid:266)pny (-a, -e) Nb . . . . . . . . . . . . . . . numer brzegowy niepubl. . . . . . . . . . . . niepublikowany (-a, -e) Nr . . . . . . . . . . . . . . . numer ob. . . . . . . . . . . . . . . . obecnie pkt . . . . . . . . . . . . . . punkt por. . . . . . . . . . . . . . . porównaj post. . . . . . . . . . . . . . postanowienie poz. . . . . . . . . . . . . . . pozycja r. . . . . . . . . . . . . . . . . rok red. . . . . . . . . . . . . . . redakcja rozp. . . . . . . . . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie s. . . . . . . . . . . . . . . . . strona (-y) t. . . . . . . . . . . . . . . . . tom t.j. . . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity uchw. . . . . . . . . . . . . uchwała ust. . . . . . . . . . . . . . . ust(cid:266)p XIII Wykaz skrótów wyr. . . . . . . . . . . . . . . wyrok z. . . . . . . . . . . . . . . . . zeszyt ze zm. . . . . . . . . . . . . ze zmianami § . . . . . . . . . . . . . . . . paragraf uw. . . . . . . . . . . . . . . uwaga(-i) XIV Wykaz literatury Akerberg A., (cid:285)rodki odwoławcze, Komentarz do art. 393–441 Kodeksu Po- st(cid:266)powania Cywilnego, Warszawa 1933; Allerhand M., Kodeks post(cid:266)powania cywilnego, Lwów 1932; ten(cid:298)e, Wznowienie procesu według projektu polskiej procedury cywilnej, Baranowski P., Glosa do uchw. SN z 26.4.1995 r., III CZP 43/95, OSP Bendetson B., O kasacji według kodeksu post(cid:266)powania cywilnego, Pal. 1933, GP 1927, Nr 9–11; 1996, Nr 5; Nr 1–2, 3–4; Berutowicz W., Post(cid:266)powanie cywilne w zarysie, Warszawa 1984; Bieniek G., Odpowiedzialno(cid:286)ć Skarbu Pa(cid:276)stwa za szkody wyrz(cid:261)dzone przez funkcjonariuszy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2001, PS 2002, Nr 4; ten(cid:298)e, [w:] Bieniek G., Ciepła H., Dmowski S., Gudowski J. i in., Komen- tarz do kodeksu cywilnego, Ksi(cid:266)ga trzecia, Zobowi(cid:261)zania, t. I, Warsza- wa 2005; ten(cid:298)e, [w:] Piasecki K. (red.), Kodeks post(cid:266)powania cywilnego. Komen- tarz, t. I, Warszawa 2001; Bisztyga A., [w:] Nowak A. (red.) Polska skarga konstytucyjna czy dopeł- nienie systemu ochrony praw jednostki. Wokół problematyki cywil- noprocesowej. Studium teoretycznoprawne. Ksi(cid:266)ga pami(cid:261)tkowa dla uczczenia pracy naukowej prof. Kazimierza Korzana, Katowice 2001; Bladowski B., Glosa do uchw. SN (7) z 6.10.2000 r., III CZP 31/00, OSP 2001, Nr 4, poz. 62; Zielona Góra 1996; ten(cid:298)e, Nowy system odwoławczy w post(cid:266)powaniu cywilnym, Warszawa– ten(cid:298)e, Przesłanki dopuszczalno(cid:286)ci rewizji cywilnej, Warszawa 1982; ten(cid:298)e, Szczególne przypadki dopuszczalno(cid:286)ci za(cid:298)alenia w post(cid:266)powaniu cywilnym, Pal. 1991, Nr 3–4; ten(cid:298)e, (cid:285)rodki odwoławcze w post(cid:266)powaniu cywilnym, Warszawa 2007; ten(cid:298)e, Za(cid:298)alenie w post(cid:266)powaniu cywilnym po nowelizacji, GS 1997, ten(cid:298)e, Za(cid:298)alenie w post(cid:266)powaniu cywilnym, Kraków 1998; Błaszczak Ł., Dopuszczalno(cid:286)ć skargi kasacyjnej w procesie cywilnym ze wzgl(cid:266)du na wymagania formalne i konstrukcyjne (cz(cid:266)(cid:286)ć I), RP 2008, Nr 3; Nr 6; XV Wykaz literatury Błaszczak Ł. (red.), Wokół problematyki orzecze(cid:276), Toru(cid:276) 2007; ten(cid:298)e, Wzruszalno(cid:286)ć prawomocnych orzecze(cid:276) z powodu niekonstytu- cyjno(cid:286)ci aktu normatywnego w procesie cywilnym, PS 2009, Nr 2; Błaszczak Ł., Szynal M., Skarga o stwierdzenie niezgodno(cid:286)ci z prawem prawomocnego orzeczenia, PS 2005, Nr 4; Boć J. (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, Wrocław 1998; Bosek L., Odpowiedzialno(cid:286)ć odszkodowawcza za zaniechanie ustawodaw- cze, PS 2004, Nr 11–12; Broniewicz W., Apelacja, kasacja i skarga kasacyjna w post(cid:266)powaniu cy- wilnym (Problematyka terminologiczna), PiP 1999, z. 3; ten(cid:298)e, Glosa do uchw. SN z 21.7.1970 r., III CZP 41/70, PiP 1971, z. 8–9; ten(cid:298)e, Glosa do post. SN z 19.11.1996 r., III CKN 12/96, OSP 1997, Nr 7–8, ten(cid:298)e, Glosa do post. SN z 21.5.1998 r., III CKN 471/97, OSP 1999, Nr 4, ten(cid:298)e, Glosa do post. SN z 27.9.2000 r., V CKN 1465/00, OSP 2001, Nr 6, ten(cid:298)e, Glosa do uchw. SN (7) z 31.5.2000 r., III ZP 1/00, OSP 2001, Nr 5, ten(cid:298)e, Glosa do wyr. SN z 1.12.2000 r., V CKN 153/00, OSP 2002, Nr 5, poz. 142; poz. 83; poz. 91; poz. 76; poz. 62; ten(cid:298)e, Istota i rodzaje za(cid:298)alenia w post(cid:266)powaniu cywilnym, PS 2001, Nr 1; ten(cid:298)e, Kognicja s(cid:261)du drugiej instancji w razie niewa(cid:298)no(cid:286)ci post(cid:266)powania przed s(cid:261)dem pierwszej instancji lub nierozpoznania przez ten s(cid:261)d istoty sprawy, PS 1997, Nr 4; ten(cid:298)e, Post(cid:266)powanie cywilne w zarysie, Warszawa 1998; ten(cid:298)e, Post(cid:266)powanie cywilne w zarysie, Warszawa 1999; ten(cid:298)e, Post(cid:266)powanie cywilne w zarysie, Warszawa 2006; ten(cid:298)e, Prawomocno(cid:286)ć orzecze(cid:276) s(cid:261)dowych w post(cid:266)powaniu cywilnym, SI 1976, Nr 5; Nr 7–8; PiP 1993, z. 2; ten(cid:298)e, Reprezentacja według kodeksu post(cid:266)powania cywilnego, NP 1966, ten(cid:298)e, Stanowisko syndyka masy upadło(cid:286)ci w procesach z jego udziałem, ten(cid:298)e, Terminy w post(cid:266)powaniu cywilnym, NP 1971, Nr 9; ten(cid:298)e, Uchylenie przez S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy w trybie kasacji wyroku s(cid:261)du pierw- szej instancji w procesie cywilnym, PS 2002, Nr 4; ten(cid:298)e, Umorzenie post(cid:266)powania w procesie cywilnym, Ksi(cid:266)ga pami(cid:261)tkowa ku czci Kamila Stefki, Warszawa–Wrocław 1967; ten(cid:298)e, W kwestii stanowiska prawnego kuratora, Pal. 1968, Nr 6; ten(cid:298)e, Wznowienie post(cid:266)powania cywilnego (doko(cid:276)czenie), Pal. 1968, Nr 1; XVI Wykaz literatury ten(cid:298)e, Wznowienie post(cid:266)powania cywilnego, Pal. 1967, Nr 12; ten(cid:298)e, Zdolno(cid:286)ć s(cid:261)dowa i arbitra(cid:298)owa a zdolno(cid:286)ć prawna, ZNUŁ 1973, ten(cid:298)e, Zdolno(cid:286)ć s(cid:261)dowa w post(cid:266)powaniu cywilnym, NP 1965, Nr 5; S. Cie(cid:286)lak, Zasada formalizmu przy wnoszeniu (cid:286)rodków odwoławczych w post(cid:266)powaniu cywilnym, PS 2001, Nr 4; Dmowski S., (cid:285)rodki odwoławcze w post(cid:266)powaniu cywilnym, MoP 1996, z. 99; Nr 4; Nr 10; Dolecki H., Ci(cid:266)(cid:298)ar dowodu w polskim procesie cywilnym, Warszawa 1998; ten(cid:298)e, Post(cid:266)powanie cywilne, Zarys wykładu, Warszawa 2005; Dominowska J., Nowelizacja kodeksu post(cid:266)powania cywilnego – zmia- ny wprowadzone w post(cid:266)powaniu rozpoznawczym ustawy z dnia 2.7.2004 r., PS 2005, Nr 4; Domi(cid:276)czyk T., Formalne ograniczenia wnoszenia (cid:286)rodków odwoławczych do S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego w kontek(cid:286)cie art. 3986 oraz art. 4248 KPC, Studia i analizy S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego, t. II, Warszawa 2008; Dudek W., Wznowienie post(cid:266)powania cywilnego, Pal. 1966, Nr 3–4; Ereci(cid:276)ski T. (red.), Gudowski J., J(cid:266)drzejewska M., Kodeks post(cid:266)powania cywilnego. Komentarz, t. II, Warszawa 2007; Ereci(cid:276)ski T., Apelacja i kasacja w procesie cywilnym, Warszawa 1996; ten(cid:298)e, O nowelizacji kodeksu post(cid:266)powania cywilnego w ogólno(cid:286)ci, PS 1996, ten(cid:298)e, Ograniczenia w dost(cid:266)pno(cid:286)ci do kasacji w sprawach cywilnych. Prace z prawa prywatnego. Ksi(cid:266)ga pami(cid:261)tkowa ku czci S(cid:266)dziego Janusza Piet- rzykowskiego, Warszawa 2000; ten(cid:298)e, Prawo obce w s(cid:261)dowym post(cid:266)powaniu cywilnym, Warszawa 1981; ten(cid:298)e, Skarga o stwierdzenie niezgodno(cid:286)ci z prawem prawomocnego orze- czenia. Prawo prywatne czasu przemian. Ksi(cid:266)ga pami(cid:261)tkowa dedyko- wana Profesorowi Stanisławowi Sołtysi(cid:276)skiemu, Pozna(cid:276) 2005; ten(cid:298)e (red.), Kodeks post(cid:266)powania cywilnego. Komentarz, Cz(cid:266)(cid:286)ć pierwsza, Post(cid:266)powanie rozpoznawcze, Cz(cid:266)(cid:286)ć druga, Post(cid:266)powanie zabezpiecza- j(cid:261)ce, t. II, Warszawa 2006; ten(cid:298)e (red.), Komentarz do kodeksu post(cid:266)powania cywilnego. Cz(cid:266)(cid:286)ć pierw- sza. Post(cid:266)powanie rozpoznawcze, Warszawa 2004; Fenichel Z., Podstawa powództwa, jej zmiana i zwi(cid:261)zek z prawomocno(cid:286)ci(cid:261) wyroku (doko(cid:276)czenie), PPC 1938, Nr 11–12; Goł(cid:261)b S., Wznowienie post(cid:266)powania według projektu kodeksu procedury cywilnej, GP 1929, Nr 9–12; Goł(cid:261)b S., Wusatowski Z., Kodeks post(cid:266)powania cywilnego, Cz(cid:266)(cid:286)ć pierw- sza, Post(cid:266)powanie rozpoznawcze, Kraków 1932; Gottlieb S., Cz(cid:266)(cid:286)ciowe zawieszenie post(cid:266)powania cywilnego, PS 1939, Nr 1; XVII Wykaz literatury Góra-Błaszczykowska A., Apelacja. Za(cid:298)alenie. Art. 367–398 KPC (z wyj(cid:261)t- kiem kasacji). Komentarz, Warszawa 2005; ta(cid:298), Nieistnienie orzeczenia – kilka uwag na temat praktycznych konse- kwencji uznania orzeczenia za nieistniej(cid:261)ce. Ewolucja polskiego post(cid:266)- powania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i go- spodarczych, Materiały konferencyjne Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Post(cid:266)powania Cywilnego Szczecin–Niechorze 28–30.9.2007, Warsza- wa 2009; ta(cid:298), Orzeczenia w procesie cywilnym. Art. 316–366 KPC. Komentarz, ta(cid:298), Pocz(cid:261)tek biegu terminu do wniesienia apelacji od wyroku zaocznego w procesie cywilnym, Pal. 2002, Nr 5–6; ta(cid:298), Postanowienia s(cid:261)du pierwszej instancji w procesie cywilnym, Warsza- Warszawa 2003; wa 2002; ta(cid:298), Postanowienia s(cid:261)du podlegaj(cid:261)ce rozpoznaniu przez s(cid:261)d drugiej instan- cji w trybie art. 380 KPC, Pal. 1999, Nr 9–10; ta(cid:298), Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w post(cid:266)po- waniu s(cid:261)dowym bez nieuzasadnionej zwłoki, MoP 2005, Nr 11; ta(cid:298), Wezwanie do udziału w sprawie a sprostowanie oznaczenia strony po- zwanej, PS 2003, Nr 4; ta(cid:298), Zasada równo(cid:286)ci stron w procesie cywilnym, Warszawa 2008; Granecki P., Glosa do wyr. TK z 4.12.2001 r., Pal. 2002, Nr 11–12; ten(cid:298)e, Odpowiedzialno(cid:286)ć cywilna Skarbu Pa(cid:276)stwa za szkod(cid:266) wyrz(cid:261)dzon(cid:261) działaniem swojego funkcjonariusza (wybrane zagadnienia), Pal. 2000, Nr 11–12; Gudowski J., Kasacja w post(cid:266)powaniu cywilnym po zmianach dokonanych ustawami z 12 i 24.5.2000 r., PS 2001, Nr 2; ten(cid:298)e, Kasacja w (cid:286)wietle projektu Komisji Kodyikacyjnej Prawa Cywil- nego (z uwzgl(cid:266)dnieniem aspektów historycznych i prawnoporównaw- czych), Przegl. Leg. 1999, Nr 4; ten(cid:298)e, Przegl(cid:261)d orzecznictwa z zakresu prawa cywilnego procesowego (za II półrocze 1995), PS 2000, Nr 4; ten(cid:298)e, W(cid:266)złowe problemy skargi o stwierdzenie niezgodno(cid:286)ci z prawem prawomocnego orzeczenia, PS 2006, Nr 1; ten(cid:298)e, [w:] Ereci(cid:276)ski T., J(cid:266)drzejewska M., Kodeks post(cid:266)powania cywilne- Hahn Z., Charakter prawny stanowiska interwenienta ubocznego w proce- go. Komentarz, Warszawa 2007; sie cywilnym, PS 1938, Nr 10; Hanausek S., Orzeczenie s(cid:261)du rewizyjnego w procesie cywilnym, Warsza- ta(cid:298), Wady orzecze(cid:276) s(cid:261)dowych i ich przyczyny w post(cid:266)powaniu cywilnym, Ksi(cid:266)ga pami(cid:261)tkowa ku czci Kamila Stefki, Warszawa 1967; wa 1966; XVIII Wykaz literatury Horak A., Kilka uwag na temat skargi o stwierdzenie niezgodno(cid:286)ci z pra- wem prawomocnego orzeczenia s(cid:261)du jako narz(cid:266)dzia realizacji odpo- wiedzialno(cid:286)ci pa(cid:276)stwa za naruszenie prawa wspólnotowego przez s(cid:261)dy, RP 2006, Nr 3; Indecki K., Liszewska A., Prawo karne materialne, Nauka o przest(cid:266)pstwie, karze i (cid:286)rodkach penalnych, Warszawa 2002; Iwulski J., Kasacja po nowelizacji, PiZS 2000, Nr 12; ten(cid:298)e, Nowelizacja kodeksu post(cid:266)powania cywilnego ze szczególnym uwzgl(cid:266)d- nieniem spraw z zakresu prawa pracy i ubezpiecze(cid:276) społecznych (bez pro- blematyki dotycz(cid:261)cej kasacji), PS 1996, Nr 9; Jagieła J., Brak zdolno(cid:286)ci s(cid:261)dowej i procesowej jako podstawy wznowie- nia post(cid:266)powania cywilnego, PS 2002, Nr 2; ten(cid:298)e, (cid:285)rodki zaskar(cid:298)enia w post(cid:266)powaniu ze skargi o wznowienie, PS 2000, Jankowski J., Nowelizacja kodeksu post(cid:266)powania cywilnego z 22 grudnia ten(cid:298)e, Wadliwa postać orzeczenia s(cid:261)du I instancji w procesie cywilnym, Nr 11–12; 2004, MoP 2005, Nr 5; Pal. 1987, Nr 12; Ja(cid:286)kiewicz J., Apelacja w post(cid:266)powaniu uproszczonym, PS 2003, Nr 10; J(cid:266)drzejewska M., [w:] Ereci(cid:276)ski T. (red.), Komentarz do kodeksu post(cid:266)po- wania cywilnego. Cz(cid:266)(cid:286)ć pierwsza. Post(cid:266)powanie rozpoznawcze, War- szawa 2007; ta(cid:298), Odrzucenie pozwu a przerwa przedawnienia, PiP 1966, z. 1; Jodłowski J., [w:] Resich Z., Lapierre J., Misiuk-Jodłowska T., Post(cid:266)powa- nie cywilne, Warszawa 1996; Kaczmarek P., Orzeczenia w sprawie zdolno(cid:286)ci s(cid:261)dowej jako trudny przy- padek procedury cywilnej. Wokół problematyki orzecze(cid:276), Toru(cid:276) 2007; K(cid:266)pi(cid:276)ski M., Szczepaniak R., O bezpo(cid:286)rednim stosowaniu artykułu 77 ust. 1 Konstytucji, PiP 2000, z. 3; Kijowski A., Dopuszczalno(cid:286)ć skargi kasacyjnej w sprawach o przywrócenie Klich-Rump J., Podstawa faktyczna rozstrzygni(cid:266)cia s(cid:261)dowego w procesie do pracy, PS 1997, Nr 4; cywilnym, Warszawa 1977; nego, Warszawa 1972; Klimkowicz J., Interwencja uboczna według kodeksu post(cid:266)powania cywil- ten(cid:298)e, Prawo interwenienta ubocznego do dokonywania czynno(cid:286)ci proce- sowych w polskim procesie cywilnym, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Vol. XVII 5, Sectio G, 1970; Kołakowski K., Dowodzenie w procesie cywilnym, Komentarz do prze- pisów kodeksu post(cid:266)powania cywilnego uwzgl(cid:266)dniaj(cid:261)cy nowelizacj(cid:266) z 2000 r., Warszawa 2000; XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Środki zaskarżenia. Art. 367-42412 KPC
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: