Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00417 021697 23385203 na godz. na dobę w sumie
Stało się Słowo - ebook/epub
Stało się Słowo - ebook/epub
Autor: Liczba stron: 86
Wydawca: W drodze Język publikacji: polski
ISBN: 9788370338886 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy
Porównaj ceny (książka, ebook (-35%), audiobook).

Czy Bóg mówi do nas w świecie, w którym zło zwycięża i nic już nie ma sensu? Ani praca, ani rodzina, ani miłość? Skoro Bóg przedstawia nam się imieniem „Jestem”, mamy ochotę Mu powiedzieć: „udowodnij”.

Imię „Jestem” oznacza obietnicę. A obietnica to słowo kluczowe dla wiary.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...stalo_sie_slowo.pdf 1 2012-10-30 15:44:45 C M Y CM MY CY CMY K © Copyright Grzegorz Ryś 2012 © Copyright for this edition by Wydawnictwo W drodze 2012 Redaktor Maciej Müller Redaktor techniczny Justyna Nowaczyk Projekt okładki i stron tytułowych Radosław Krawczyk Fotografi e zamieszczone w książce Maciej Biskup OP Grzegorz Dąbkowicz OP ISBN 978-83-7033-850-3 Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze 2012 ul. Kościuszki 99, 60-920 Poznań tel. (61) 852 39 62, faks (61) 850 17 82 sprzedaz@wdrodze.pl www.wdrodze.pl WPROWADZENIE Wprowadzenie Słowo stało się ciałem – taki tytuł nosiły adwentowe re- kolekcje, które ks. Grzegorz Ryś – obecnie krakowski biskup pomocniczy, podówczas rektor seminarium duchownego – wygłosił w 2009 roku w kościele dominikanów w Krakowie. Mówił w nich o Słowie Boga, które staje się w każdym z nas i na które możemy odpowiedzieć wiarą. Bo tylko za- wierzenie Bogu z całego serca ocali nas od śmiertelnych – dosłownie – skutków grzechu. Książka powstała na kanwie tamtych rekolekcji jest opo- wieścią o nadziei, którą Bóg nam ofi arowuje w Chrystusie. Idąc za wezwaniem biskupa Rysia, podczas jej lektury po- zwólmy Słowu się szukać – tak, aby napełniło nas nadzieją. Pamiętajmy, że każdemu z nas Bóg objawia się imieniem „Ja Jestem”. Nie wahajmy się Mu zaufać, bo, jak mówi rekolekcjonista, „człowiek, który nie oczekuje czegoś szcze- gólnego od Boga w przyszłości, zapewne już teraz w Niego nie wierzy”. 5 STAJE SIĘ SŁOWO 6 WPROWADZENIE 7 STAJE SIĘ SŁOWO 8 SŁOWO STAJE SIĘ ŻYCIEM Słowo staje się życiem Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów An- nasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże (Łk 3,1–6)1. 1 Wszystkie cytaty biblijne za: Biblia Tysiąclecia Online, Poznań 2003. 9 STAJE SIĘ SŁOWO „Skierowane zostało słowo Boże do Jana”. Polski prze- kład nie do końca oddaje to, o co w tym zdaniu naprawdę chodzi. Lepiej jego sens przekazał św. Hieronim, który na- pisał: „factum est verbum” – stało się słowo. Stało się słowo „przez Jana”, albo „nad Janem”, albo „w Janie”. A więc to słowo, które kiedyś wypowiedział Bóg i które zostało zapisane, w Janie się stało: przeobraziło się w wydarzenie. Słowo znalazło w Janie kogoś, kto będzie nim żył, kto w nim zobaczył samego siebie, swój sposób życia, los, działanie. To słowo w Janie eksplodowało. Słowo to sześć wieków przed Janem wypowiedział i za- pisał Izajasz – „głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu” (Iz 40,3). Przez sześćset lat słowo czekało na człowieka, dzięki któremu nie pozostało tylko słowem za- pisanym, czytanym, rozważanym, budzącym pytania, może nawet podziwianym. Bóg swoje słowo daje. Znajduje ludzi, w których Jego słowa stają się wydarzeniami, podobnie jak znajduje czas i miejsce. Rekolekcje są nam dane nie po to tylko, żebyśmy słuchali słowa, zamyślili się nad nim, chcieli się go uczyć, rozumieć, zachwycić się nim. Rekolekcje to czas, który Pan Bóg wybrał dla nas, aby któreś z Jego słów stało się naszym życiem. Pozwólmy słowu nas odszukać. Słowo Izajasza szukało Jana, w którym się mogło wypełnić, przez czas bardzo dłu- gi. Bo słowo jest cierpliwe. Będzie patrzeć w nas i szukać kogoś, w kim się wydarzy. Nie będzie szukać kogoś, kto chce je jedynie studiować. Spójrzmy jeszcze raz na powyższy fragment Pisma. To szokujące, że w jej pierwszym zdaniu pojawiają się wszyscy antybohaterowie Ewangelii – Poncjusz Piłat, Herod, Annasz 10 SŁOWO STAJE SIĘ ŻYCIEM 11 STAJE SIĘ SŁOWO i Kajfasz. To ludzie, którzy zabiją Jezusa z Nazaretu. Słowo, zanim jeszcze się zacznie, już musi się spodziewać oporu. Ono jeszcze się nie narodziło, ale już żyją i czekają nań jego wrogowie. Słowo, które chce się stać wydarzeniem, wie, że musi się spodziewać sprzeciwu. Tak też będzie podczas rekolekcji. Bo przyjęcie słowa nigdy nie jest oczywiste. Nie dlatego, że jest mało intere- sujące, abstrakcyjne, trudne do zrozumienia. Słowo Boga, które nas szuka i chce do nas trafi ć, ma wrogów wokół nas i w nas samych. Musimy sobie uświadomić, że przyjęcie sło- wa wcale nie będzie łatwe. Łatwo jest słuchać, ale pozwolić słowu przemienić się w wydarzenie w naszym życiu – już nie. Bo obok siebie mamy Piłatów i Herodów. To oni często kształtują nasz najbliższy świat, od nich jesteśmy w jakimś stopniu zależni. Bywają nimi nasi koledzy i koleżanki, moda, poprawność polityczna. Wrogami słowa mogą być też An- nasz i Kajfasz, czyli liderzy religijni. Nieraz gorszymy się Kościołem i postępowaniem tych, którzy w nim przewodzą. Ale tak naprawdę to największego wroga słowo ma w nas samych. To rozmaite zniewolenia, uwikłania i potrójna po- żądliwość: pycha, chciwość i nieczystość. Ponieważ tego się dopuszczamy i to w nas żyje, jesteśmy na wiele sposobów zależni. Jan również żył w świecie rozmaitych zależności: od Piłata i Heroda, od Annasza i Kajfasza. Pozwólmy więc słowu się szukać, ale wyzbywając się naiwności. Ze świa- domością, że ono natrafi w nas na opór. I tak będzie zawsze. Znamy zakończenie Ewangelii, więc wiemy, że zło jest tylko pozornie przemożne, tylko pozornie silniejsze od nas, tylko pozornie nie można się od niego wyzwolić. Wiemy, że Herod zabił Jana – mimo iż chętnie go słuchał – ale to Jan jest orędownikiem milionów ludzi przed Bogiem. O He- 12 SŁOWO STAJE SIĘ ŻYCIEM rodzie nikt nie pamięta, on nie istnieje w historii ludzkiej. A Jan, chociaż został zabity, żyje w Chrystusie. Słowo, które znalazło w nim wydarzenie, dało mu życie mocniejsze niż śmierć, którą – jak się wydawało – władali Piłat i Herod, Annasz i Kajfasz. Ewangelia jest opowieścią o nadziei. A czas rekolek- cji jest czasem nadziei. Słowo znajdzie w nas wydarzenie. Słowo przepisze się na fakty w naszym życiu, nawet jeśli będziemy mu stawiać opór. Słowo jest mocne, pełne życia, które pochodzi od Boga. Tak wierzymy i tak prosimy – niech się nam stanie. Słowo Boga, które nas szuka i chce do nas trafi ć, ma wrogów wokół nas i w nas samych. Jan, chociaż został zabity, żyje w Chrystusie. Słowo, które znalazło w nim wydarzenie, dało mu życie mocniejsze niż śmierć. 13 ZNAK DLA ŚWIATA Spis treści Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1. Słowo staje się życiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2. Przykuty do słabości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 3. Płonący krzew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 4. Logika łaski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 5. Grzech, który zabija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 6. Jarzmo wiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 7. Znak dla świata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 87 stalo_sie_slowo.pdf 1 2012-10-30 15:44:45 C M Y CM MY CY CMY K
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Stało się Słowo
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: