Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00133 002567 22738117 na godz. na dobę w sumie
Statystyka po ludzku - ebook/pdf
Statystyka po ludzku - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 397
Wydawca: Złote Myśli Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7521-303-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Odkryj, jak bez problemu zdać egzamin ze statystyki. Wyjątkowe kompendium wiedzy. Przejrzyście i zrozumiale.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

                       ! ∀       #       ∃ ∀ !         !∀ # ∃ ∋    ( ) ∃ ∗ + , ,∋− .#/0/0#1∀0 02   3 ∗ )∗ 4  ( 0+ ) ∋ ( 0+ ) , ) +)∗ )  5  ∋   6 1 220 7)∗ +++ ))) 8(,9  : ; ∃  !  ∋! ()#( ∗+,−.# ∃(∗/) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0 1! .2 + 3∗,+4(∗43 ,∗ )5∃ 6 7 # !!!!!!!!!!!!!!: (∗ ∗4(∗4.∀,89 )   ∗   ∗ ∀ 3 5 ; ∀ + = ;   ∗ ∀∀ ∀ 3 )∗  ∗ ∀# ∀ 7 ; ;∗ = ) ∗ ∀∀ 4   ∗ ∗ 2. 3∗ )  ∗ ;   ∗ 1∀ 7 ) ∗ ∗ 1∀ ∀ ∗ ;   ∗ !. 2 (  ∗ 1 ∃ ) ∗ 2 ;! 9)#( (∗ ∗4(∗4.∀4 3    ) 5∗ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 = ∀ ∀  ?≅   2 ∀∀  ≅ / ∀  1. ∀2 ; #∀ ∀1 ∗ ∗ ## ∀! ∃ ) ∗ / ∀∀ ( )= ≅ 5∗ . ∀∀ ∗ . ∀∀∀ ( ∀1 ∀∀ ∃ ) ∗ ∀1 ∀ ( ; ∀2. ∀ + ; ∗ ) ) ∀1∀ ∀∀ (  ) 5∗ ∀! ∀ , )  ) ∀!/ ∀2 ∃ ) ∗ ∀/1 ! ∃#9(39∃ #, (∗ ∗4(∗4.∀, +  ∗  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!; ? ∀.2 )  6 ) ∀   ) ∗  =) )  6 )  ∀ Α  ) ; ) 2 ∀∀ Α    . ∀ Α  ; ∗ ∀2 Α   ∀ ∀1 Α  ; 1 ∀! Α  0∋  ∀2 ∀# Α  ∗0 ) ∀/ ∀/ Α  Β ∀. ∃) ∗ ∀  = = 2 2 8 ;∗ ) 22 2  5∗ ) 5∗ ∗? 2! 2∀  5∗  ∗ 1 2  5∗ ∗  ) 12 1 + ∗   ∗∗ 1! 1 +  ; ∗ 1. 1∀ +  ; ∗ #2 ! ∃ ) ∗ #. ∗ 6≅#., (∗ ∗4(∗4.∀,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Α0 ∃ ∗   /1     ; /! ∃ ∗  0∋ /# ∃ ∗  ∗0 ) // 6#6≅#98+ Β# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Α 9 /. , = . ()#( ∗ 6,≅!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ; ()#( +4(Χ35∃!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 0 (∗ ∗4(∗43 )9 ≅Χ7∀3Χ ∆ ) ∃ ∗ + ? ∃ ∃  1 ;  ∗ Χ ∆ ;    Ε ) ;  ∗  ) ) ) ) ; 0 + ;5   Φ  Ε  ≅  ;=)  ∗ ∗ )  0 ) Ε = = Φ ;; ≅ ;  ?∗   Φ ;=0 ) )   ;Ε ∗  )∗Γ ) )  (  )Η 5∗  )∗ ; =) ∗ ∗ ?Η  0 ∗∗Ε  ) )  )Γ )= Γ∗ 0 )∗ Α )Γ ; ∗= ∗  ) ;0  Χ ?Η ) ∆Ε  ) ; ∗ ;; ,  ) )  Γ∗ ΧΙ  = = ϑ∆ ∗Γ )?  + )  ∗ ; ≅)  ?∗  ) 0 Γ∗ 5∗   Χ = = ∆ + ;5    ) ) ; )50   ∗Ε ∗ )  ;Ε  ) ∗ 0 ? ∗ )Γ , Γ ∗?5∗Γ  ∗ Γ  ) ) 0  ∗; ∋ 8Κ∗ + 5∗  ∗ Γ ? ;0 ∗ Ι  ϑ 4≅ )?  Χ)6∗∆ ) 6 ; ) 0 Ε  ∗  ); ;Ε ) ∗ )  0 ∗ Χ∃ ) ∗∆  ; ≅ )Η Ε ) 0 Γ∗ ∗ ∗∗ ∗ )   3 ∗∗ 6 Φ ) )? 5∗ =) )Γ∗∗ 0 ;∗  )  ) Ε =   ) 5∗Γ  +)∗ )  5 Λ ) ∃ ∗ (∗ ∗4(∗43 )9 ≅Χ7∀3Χ ∆ ) ∃ ∗ + ?  ! ) ) ∗ )∗ ) ; ∗ ∗ ∋ 8Κ∗   Ε ∗ ∗ )  Γ∗ ) = ;∗ ) ) ≅ ∗ ∗ 5∗ ∗ )∗ )  ∗0 ; 8Κ∗Ε Γ ; ∗  )  )∗ =) ) ∗ Χ∃ ) ∗∆Ε =)≅  ) ;∗ =) ) ∗ )  ∋ 8Κ∗  ∗ Γ∗   ∗ ) ) ; ∋ 8Κ∗  ! Χ∋  ∗∆ Φ ∗  )  ∗ 0 ∗  ∀ ΧΑ  )  6 )∆ Φ ) )∗ 0 ∗Η )  6 )  ) 5∗ ) Φ ) 0 ∗  =)  # Χ0 ) ∆ Φ ) ; ? )= ≅ 5∗ ∗ 0 5∗ )∗  +)∗ )  5 Λ ) ∃ ∗ (∗ ∗4(∗43 )9 ≅Χ7∀3Χ ∆ ) ∃ ∗    =)   ∗  # 1!1! .   .       −  ∗ ≅  ∗ Γ∗ ?  =) 0 ≅  )  ∗ )  6  ∗0 ∗  ∗=  ) ) ∗ =) ∃ !!         ( −∗ ( 4 ; Ε Μ  )∗ ∃ ∗ Μ ∗∗ ,    ) ∗ ∀  ∗  ∗∗ 3∗ )  ;   ∗ 2 ( ) =)  ) ∀  ;   ∗ Ι∗  ∗∗ϑ  ) ;   ∗ ∗ ) 2 3∗ ) ;   ∗ 1 ∗ ;   ∗ ! (  ∗ Φ  ) )∗Γ?∗ ) =)  ) ∀  ;   ∗  ) ∗ ) 3∗ ) ;   ∗ 2 ∗ ∗  ∗∗   ∗ Α   ; ) ; ∀  )   ; ≅)∗ )Γ6 3 5 = ;∗ 2 )  ; ∗ ) ∗ 1 7 ; ∗ ! 3∗ ) ∗ ∗ # ) )   +)∗ )  5 Λ ) ∃ ∗ (∗ ∗4(∗43 )9 ≅Χ7∀3Χ ∆ ) ∃ ∗    =)   ∗  / −  0∃  ∋ ∗ + ∋ 6   ) ∀ 3 )∗  ∗ 3∗ ) ;   ∗ 2 (  ∗  ) Ι ; )ϑ ∀ 3 )∗  ∗ 3∗ )  ∗ ;   ∗ 2 3 ) )  ∗  )  ; )   ∗ ∀ 3 )∗  ∗ 3∗ )  ) ;   ∗ 2 ( ∗ ) ;   ∗ ∋ ( ) ∗   ) +#, ∀−., +/, ∀∀., +!0, ∀1., +!2, ##., +!3, !−4∀0., +!−, ∀0., +∀!, ∀∀. +  ; ∗?5∗ ); ? ∗  ) ) 0   ∗ ; )∗  ≅ 5∗ ) )∗Ε ; ≅0 );Η ? Γ∗  ) )   ) Ι )Ε  )Ε ; )ϑ ∀ 3 )∗  ∗ Ι ;   ∗ ϑ 3∗ )  ∗ ;   ∗ 2 (  ∗ Ι  ) )  ∗ϑ − ∗= )Γ ∗? ) ( 4 ;  Μ  0 )∗ Ν#Ε ∀∀Ο ( ∗ ) ?  )  Χ ) ;   ∗ ∗ )∆ Ι ∃ ∗ ) Γ∗    ϑ   Χ ∗ ;   ∗ ∆ Φ =  ∗  ∗ Ι∃ ∗ )Γ ) ∗ Γ    Ε )Γ Γ ∗ Ν Ε ∀/Οϑ ∗ ;Γ ∗? =)   ∗ Ι;  0 ) ϑ ) Μ ∗∗ Ν2Ε Ο )  Φ =  0 ) Γ∗ )=∗ ) ? ∗ )∗5 Ι ∗ ) ;   ∗  ∗ϑ  Φ ) ?   0  Γ ΙΧ ; ∗∆ϑ  ) Γ  ) )∗  +)∗ )  5 Λ ) ∃ ∗ (∗ ∗4(∗43 )9 ≅Χ7∀3Χ ∆ ) ∃ ∗    =)   ∗  . ∗ 5∗ ∗∗  Ε ; )∗  ∗ ;   ∗= )  )Ε )Γ  );   ∗ Ι ) );    ϑ + ∗?5∗   ∗ ) ∗  6  ∗∗ )   )Γ∗ ∗ ∋ ∗ Ν.Ε ∀ Ο (  ) ;∗ ∗=∗ =) )0 ; ? Γ∗ ∗ 5∗ ∃ !∀ 5 6      4 (6 ( ,   , ) ,, 3 )∗  ∗ ,,, 3∗ )  ∗ ;   ∗ ,Π (  ∗ ∃       ∗   ∗ ∀ 3 5 ; Ι  ) 5∗    ∗ϑ + 5∗) 5  ) )∗ Ι = ∗ϑ 2 ∗ ∗ ;  Ι ∗ ∗?5∗ )ϑ  ) 5∗ ∗∗ 5∗ )∗ ; ∗∗ 5∗ )∗ ) ∗    ) 5∗ Ι Γ = ϑ ∀ 4   ; ; ∗ ∗ ∗ 7 )  ∗ ∀ ∗ ∗ ∃ ∗ ∗ ;   ∗ 2 7∗ ∗ ;   ∗  3  ∗ ∀ + )  ∗ Ι ∗?5∗ ) Φ =  )ϑ ∋ ( ) ∗   ) +!−, ∀04#0.  +)∗ )  5 Λ ) ∃ ∗ (∗ ∗4(∗43 )9 ≅Χ7∀3Χ ∆ ) ∃ ∗  )   1!1! )    ;  ≅ ∗ )Η ∗   ∗ Ε 5Η  ) 5Η  ?  ∗ΓΕ =)≅ Η ) ;  Μ )≅ Ε )≅   ? ) ≅; 0 ; Γ )≅Η  5∗ ∗  1!1!1! Χ    ) ? ; ) Γ ∗∗ ∗Γ∗ ∗ 5∗  0 ∗  ) )Γ ) Γ  5 ∗=) Ι =∗ ∗= )∗ϑ   ∗∗ Ν Ε ∀/Ο ( −∗ ΝΕ ∀.Ο )=≅ ) ∗ ∗   ∗ Ε   ∗ Φ 5Ε ∗ ∗ ; ;   ∗ ∀  ∗ Φ ∗ Ε ; ∗; ; ≅Η 3  5 ∗  ∗  ∗ Ι ΝΕ  Οϑ ) 1! ;  ∗; 5 ∗ 5∗ ) 0 ∗ ? ;  )∗  )∗ ) ≅  =) ) )0 ; ; ∗ Φ   ?Ε  ; ∗ ∗0 )Ε  ∗Ε ;∗  ) ∗ ; )  0 ∗  ) )  Γ∗Ε ≅ )  ∗Γ∗ ) ) Γ∗ ; ∗ ∗ )  ∗Γ 0 ; )  ) ∗ ; ) Μ5  ≅ ? 0 Ε ) 5∗ ;  ; ) ?  0 ) ; ∗ ∗ )    =)Ε ) Γ∗ ) ;  ; ∗ ) ∗ ; ) Ι ∗ϑ  +)∗ )  5 Λ ) ∃ ∗ (∗ ∗4(∗43 )9 ≅Χ7∀3Χ ∆ ) ∃ ∗  )   ) ;! Β; ; Γ∗ ? 5∗ ); );  ) )   5∗ ) ) ;=) 5 ; 3 ) Β  8;  ≅  Η ; )? ) Γ∗ ;  ; ;  ∗; ? 5 ∗? ) 5∗  ; ∗=∗ 3Β8 0  ≅ ∗   ∗ ∗ )∗ ∗ =) ) 0 Γ∗∗ ; ≅  )Η ?Ε ≅ ; 3Β8 ∗ Γ =) ∗  ;∗Ε   ) ∗ )   7  ≅ ? Ε ;  ; )?  0 ; )≅  ) Ε   )  )   + ∗); ≅ 5Η ∗  0  ;∗ Ι Η ; )?  ; ) Γ∗; )≅Γ ) ?  )   ; ) Φ ∗ ; ≅ Η ? ∗; ; ) ; =  Γ∗∗ =)  3Β8ϑ )  Β; ∗ ; Η ) Γ ? ∗0  5Η Ι ) 4 ϑ ;  ∗;  )   ∗ ? 5 ∗ )5= )   =) 5 =≅∗ ; ∗Ε ) ;   ∗  5Η  ∗;  ∗; 5   ∗ ; =) ∗Γ ) Φ ) ∗  )0 ∗ )  ;? 0 )Γ Φ ) ) ) )=∗ ; =) ; ∗; ? ) ; )0 )  ≅;  ) ∗; 4Ε )  ) 5∗ Φ ;  )   Ι) =   ∗ ; =)ϑ Μ )ΗΕ ∗  ∗ 5 ∗  ∗Ε ; ∗ ∗ ; )∗Γ?∗ ) =)  ?∗ )∗ =) ) 5∗  +)∗ )  5 Λ ) ∃ ∗ 
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Statystyka po ludzku
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: