Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00103 006566 22559329 na godz. na dobę w sumie
Storytelling. Bajki i opowiadania do nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym - ebook/pdf
Storytelling. Bajki i opowiadania do nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 376
Wydawca: Eprofess Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-63435-47-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> angielski
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

SŁOWO WSTĘPNE

Niniejsza książka stanowi zbiór zdydaktyzowanych tekstów narracyjnych przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnych i wczesnoszkolnych uczących się języka angielskiego. Książka może służyć nauczycielom jako pomoc w uatrakcyjnieniu zajęć z języka angielskiego dla najmłodszych prowadzonych zarówno w szkole, jak i na kursach językowych. Zawarte w książce bajki i opowiadania mogą okazać się przydatne również dla rodziców znających język angielski i zainteresowanych podwyższaniem kompetencji językowej swoich dzieci.

Bajki i opowiadania w języku obcym stanowią optymalny materiał językowy, na podstawie którego można efektywnie rozwijać u dzieci sprawność rozumienia ze słuchu. Jest to o tyle ważne, że prawidłowy rozwój kompetencji obcojęzycznej rozpoczyna się od wykształcenia umiejętności rozumienia. Wszystkie teksty narracyjne zawarte w niniejszej książce zostały poddane adaptacji w celu dostosowania ich treści i zawartej w niej warstwy językowej do możliwości kognitywnych dzieci. Poszczególne teksty bajek i opowiadań skonstruowane zostały w oparciu o zasadę powtarzalności występujących w nich zwrotów i wyrażeń. Ułatwiają one przyswojenie dzieciom wybranych elementów językowych oraz umożliwiają im antycypację i aktywny udział w narracji treści tekstu.

W pierwszej części książki znajdują się wskazówki metodyczne dotyczące stosowania tekstów narracyjnych w nauczaniu języków obcych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Można w niej znaleźć informacje dotyczące kryteriów wyboru i adaptacji tekstów narracyjnych oraz metodyki pracy z nimi.

Druga część książki, stanowiąca jej integralną, a zarazem praktyczną część, zawiera 15 zdydaktyzowanych bajek i opowiadań w języku angielskim. W serii tekstów można znaleźć zarówno bajki tradycyjne, jak i opowiadania autorskie uporządkowane według wzrastającego stopnia trudności językowej. Prezentowane teksty pozwalają poszerzyć zasób słownictwa z zakresu pól tematycznych oraz kręgów leksykalnych odpowiednich dla pierwszego etapu edukacyjnego.

Każdy z podrozdziałów zawiera:

  • wersję bajki lub opowiadania dla dzieci w wieku przedszkolnym (łatwiejsza wersja tekstu pod względem zawartych w nim struktur gramatycznych i słownictwa),
  • wersję bajki lub opowiadania dla dzieci w wieku szkolnym (poszerzona wersja tekstu przeznaczonego dla dzieci w wieku przedszkolnym), (Powyższy podział nie wyklucza jednak zastosowania wersji tekstu dla dzieci w wieku przedszkolnym na zajęciach z języka z angielskiego dla dzieci szkolnych. O wyborze tekstu odpowiedniego dla poziomu kompetencji językowej danej grupy uczniów powinien decydować nauczyciel.)
  • dydaktyzację bajki lub opowiadania dla dzieci w wieku przedszkolnym (a),
  • dydaktyzację bajki lub opowiadania dla dzieci w wieku szkolnym (b),
  • załączniki (seria obrazków do bajki lub opowiadania oraz karty pracy). (W załącznikach przeznaczonych do nauki języka angielskiego dzieci przedszkolnych nie uwzględniono zapisu graficznego słów, wyrażeń lub zdań.) Wskazówka: Wszystkie załączniki w najlepszej jakości można pobrać ze strony internetowej, której adres podano w ostatniej części książki.)

Opisy dydaktyzacji zawierają wskazówki odnoszące się do poszczególnych faz pracy z tekstem narracyjnym. Poza tym zawierają one propozycje, w jaki sposób można poszerzyć słownictwo dzieci niewystępujące bezpośrednio w tekście, lecz nawiązującego do niego tematycznie. Chcąc dowiedzieć się więcej o metodyce pracy z tekstem narracyjnym, czytelnik kierowany jest do odpowiedniego rozdziału lub podrozdziału pierwszej części książki. Przedstawione propozycje dydaktyzacji treści poszczególnych bajek i opowiadań można uzupełniać własnymi pomysłami.

Pracując z tekstami narracyjnymi, nauczyciel powinien posługiwać się językiem obcym nie tylko w czasie prezentacji treści tekstu, ale również w fazie poprzedzającej narrację danego tekstu oraz w fazie mającej na celu utrwalenie treści tekstu i jego elementów językowych. Dlatego opisy dydaktyzacji zawierają wypowiedzi, jakich może użyć nauczyciel lub pacynka w poszczególnych interakcjach językowych. W niektórych sytuacjach użycie języka ojczystego przez nauczyciela jest jednak w pełni uzasadnione. Pacynka jako przedstawiciel kraju anglojęzycznego powinna natomiast posługiwać się wyłącznie językiem obcym i pełnić rolę pośrednika pomiędzy nauczycielem, dziećmi i bohaterami tekstów. Wypowiedzi nauczyciela lub pacynki oznaczone są literami: „N” i „P”. Ewentualne wypowiedzi dzieci w języku obcym lub ojczystym oznaczono literą „Dz”. Nie należy jednak zapominać o fakcie, że pierwszorzędnym celem zajęć opartych na stosowaniu tzw. metody narracyjnej jest rozwój sprawności rozumienia ze słuchu u dzieci. Dlatego nie powinno wymuszać się u dzieci prób reprodukcji bądź produkcji językowej.

Niniejsza publikacja stanowi zarazem próbę zachęcenia nauczycieli do częstszego stosowania na lekcjach języka angielskiego tzw. metody narracyjnej. Dołączone do niej materiały będą w tym pomocne.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

© Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-47-9 Projekt okładki: EPROFESS Ilustracje: Kalina Zatoń Konsultacja językowa: Hanna Sitter Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, komputerowej, fotograficznej i in., wymaga pisemnej zgody Wydawcy. Wydawnictwo EPROFESS Żory www.eprofess.pl e-mail: wydawnictwo@eprofess.pl Spis treści SŁOWO WSTĘPNE ............................................................................................................................... 4 1. WSKAZÓWKI METODYCZNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA TEKSTÓW NARRACYJNYCH W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM ................................................................................. 6 1.1. Kryteria wyboru tekstów narracyjnych ................................................................................... 6 1.1.1. Kryteria ogólne wyboru tekstów narracyjnych .................................................... 6 1.1.2. Kryteria językowe wyboru tekstów narracyjnych .................................................. 1.2. Adaptacja tekstów narracyjnych .......................................................................................... 101 1.3. Metodyka pracy z tekstem narracyjnym .................................................................................... 1.3.1. Wprowadzenie tekstu narracyjnego ....................................................................... 1.3.2. Narracja tekstu i jego inscenizacja ......................................................................... 1.3.2.1. Przygotowanie do opowiadania .......................................................................... 1.3.2.2. Aktywności poprzedzające narrację tekstu ......................................................... 1.3.2.3. Opowiadanie contra czytanie .............................................................................. 1.3.2.4. Opowiadanie interaktywne ................................................................................. 1.3.2.5. Inscenizacja tekstów narracyjnych ..................................................................... 1.3.2.6. Kreatywne formy reprodukcji treści tekstu narracyjnego .................................. 1.3.2.7. Fantasy trips jako forma narracji ................................................................... 1.3.2.8. Wizualizacja treści tekstu narracyjnego ............................................................. 1.3.3. Utrwalenie treści tekstu narracyjnego i jego elementów językowych ................... 2. PROPOZYCJE DYDAKTYZACJI BAJEK I OPOWIADAŃ DO NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM ....... 47 2.1. The very hungry caterpillar ............................................................................................... 2.2. The enormous turnip ............................................................................................................. 2.3. In the dark, dark woods ...................................................................................................... 2.4. Kim and the Little Witch ..................................................................................................... 2.5. The lion and the mouse .................................................................................................. 125 2.6. The hare and the tortoise ................................................................................................... 2.7. Bobby wants to be a snowman ............................................................................................ 2.8. The big, fat pancake ............................................................................................................. 2.9. The Easter Bunny .................................................................................................................. 2.10. A small sparrow and the four seasons .............................................................................. 2.11. The ugly duckling ................................................................................................................. 2.12. The fir tree ............................................................................................................................ 2.13. The three little pigs ............................................................................................................. 2.14. Goldilocks and the three bears .......................................................................................... 2.15. The little red hen .................................................................................................................. 3. Bibliografia .................................................................................................................................... 370 Storytelling 4 SŁOWO WSTĘPNE Niniejsza książka stanowi zbiór zdydaktyzowanych tekstów narracyjnych przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnych i wczesnoszkolnych uczących się języka angielskiego. Książka może służyć nauczycielom jako pomoc w uatrakcyjnieniu zajęć z języka angielskiego dla najmłodszych prowadzonych zarówno w szkole, jak i na kursach językowych. Zawarte w książce bajki i opowiadania mogą okazać się przydatne również dla rodziców znających język angielski i zainteresowanych podwyższaniem kompetencji językowej swoich dzieci. Bajki i opowiadania w języku obcym stanowią optymalny materiał językowy, na podstawie którego można efektywnie rozwijać u dzieci sprawność rozumienia ze słuchu. Jest to o tyle ważne, że prawidłowy rozwój kompetencji obcojęzycznej rozpoczyna się od wykształcenia umiejętności rozumienia. Wszystkie teksty narracyjne zawarte w niniejszej książce zostały poddane adaptacji w celu dostosowania ich treści i zawartej w niej warstwy językowej do możliwości kognitywnych dzieci. Poszczególne teksty bajek i opowiadań skonstruowane zostały w oparciu o zasadę powtarzalności występujących w nich zwrotów i wyrażeń. Ułatwiają one przyswojenie dzieciom wybranych elementów językowych oraz umożliwiają im antycypację i aktywny udział w narracji treści tekstu. W pierwszej części książki znajdują się wskazówki metodyczne dotyczące stosowania tekstów narracyjnych w nauczaniu języków obcych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Można w niej znaleźć informacje dotyczące kryteriów wyboru i adaptacji tekstów narracyjnych oraz metodyki pracy z nimi. Druga część książki, stanowiąca jej integralną, a zarazem praktyczną część, zawiera 15 zdydaktyzowanych bajek i opowiadań w języku angielskim. W serii tekstów można znaleźć zarówno bajki tradycyjne, jak i opowiadania autorskie uporządkowane według wzrastającego stopnia trudności językowej. Prezentowane teksty pozwalają poszerzyć zasób słownictwa z zakresu pól tematycznych oraz kręgów leksykalnych odpowiednich dla pierwszego etapu edukacyjnego. Każdy z podrozdziałów zawiera: - wersję bajki lub opowiadania dla dzieci w wieku przedszkolnym (łatwiejsza wersja tekstu pod względem zawartych w nim struktur gramatycznych i słownictwa), - wersję bajki lub opowiadania dla dzieci w wieku szkolnym (poszerzona wersja tekstu przeznaczonego dla dzieci w wieku przedszkolnym), Copyright by Jolanta Gładysz EPROFESS Storytelling 5 (Powyższy podział nie wyklucza jednak zastosowania wersji tekstu dla dzieci w wieku przedszkolnym na zajęciach z języka z angielskiego dla dzieci szkolnych. O wyborze tekstu odpowiedniego dla poziomu kompetencji językowej danej grupy uczniów powinien decydować nauczyciel.) - dydaktyzację bajki lub opowiadania dla dzieci w wieku przedszkolnym (a), - dydaktyzację bajki lub opowiadania dla dzieci w wieku szkolnym (b), - załączniki (seria obrazków do bajki lub opowiadania oraz karty pracy). (W załącznikach przeznaczonych do nauki języka angielskiego dzieci przedszkolnych nie uwzględniono zapisu graficznego słów, wyrażeń lub zdań.) Opisy dydaktyzacji zawierają wskazówki odnoszące się do poszczególnych faz pracy z tekstem narracyjnym. Poza tym zawierają one propozycje, w jaki sposób można poszerzyć słownictwo dzieci niewystępujące bezpośrednio w tekście, lecz nawiązującego do niego tematycznie. Chcąc dowiedzieć się więcej o metodyce pracy z tekstem narracyjnym, czytelnik kierowany jest do odpowiedniego rozdziału lub podrozdziału pierwszej części książki. Przedstawione propozycje dydaktyzacji treści poszczególnych bajek i opowiadań można uzupełniać własnymi pomysłami. Pracując z tekstami narracyjnymi, nauczyciel powinien posługiwać się językiem obcym nie tylko w czasie prezentacji treści tekstu, ale również w fazie poprzedzającej narrację danego tekstu oraz w fazie mającej na celu utrwalenie treści tekstu i jego elementów językowych. Dlatego opisy dydaktyzacji zawierają wypowiedzi, jakich może użyć nauczyciel lub pacynka w poszczególnych interakcjach językowych. W niektórych sytuacjach użycie języka ojczystego przez nauczyciela jest jednak w pełni uzasadnione. Pacynka jako przedstawiciel kraju anglojęzycznego powinna natomiast posługiwać się wyłącznie językiem obcym i pełnić rolę pośrednika pomiędzy nauczycielem, dziećmi i bohaterami tekstów. Wypowiedzi nauczyciela lub pacynki oznaczone są literami: „N” i „P”. Ewentualne wypowiedzi dzieci w języku obcym lub ojczystym oznaczono literą „Dz”. Nie należy jednak zapominać o fakcie, że pierwszorzędnym celem zajęć opartych na stosowaniu tzw. metody narracyjnej jest rozwój sprawności rozumienia ze słuchu u dzieci. Dlatego nie powinno wymuszać się u dzieci prób reprodukcji bądź produkcji językowej. Niniejsza publikacja stanowi zarazem próbę zachęcenia nauczycieli do częstszego stosowania na lekcjach języka angielskiego tzw. metody narracyjnej. Dołączone do niej materiały będą w tym pomocne. Copyright by Jolanta Gładysz EPROFESS Storytelling 6 1. WSKAZÓWKI METODYCZNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA TEKSTÓW NARRACYJNYCH W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM 1.1. Kryteria wyboru tekstów narracyjnych 1.1.1. Kryteria ogólne wyboru tekstów narracyjnych W poszukiwaniu tekstu narracyjnego odpowiedniego dla potrzeb nauczania języków obcych na szczeblu elementarnym należy kierować się następującymi kryteriami1: 1. Teksty historyjek czy opowiadań powinny charakteryzować się typowymi dla nich cechami formalnymi. Wybrany tekst można określić jako historyjkę, jeśli: - z linearnie występujących w nim wydarzeń powstają spójne ciągi wydarzeń (Boueke i. in. 1995, 75). Ważne jest przy tym, żeby opowieść miała swój początek, punkt kulminacyjny i zakończenie. Poprzez taką kolejność wydarzeń osoba słuchająca opowieści w napięciu oczekuje jej zakończenia (Leopold-Mudrack 1998, 119). - mamy w nim do czynienia z przerwaniem oczekiwanego przebiegu wydarzeń (Boueke i. in. 1995, 75). Serie linearnie występujących po sobie wydarzeń nie tworzą jeszcze opowieści. Ich znaczącym elementem jest bowiem nieoczekiwane wydarzenie, którego pojawienie się prowadzi do naruszenia istniejącego porządku (ibidem, 15). Również Kirsch (1992, 76) i Bredella (2003, 51) są zgodni co do tego, że pojawienie się w opowieści szczególnego wydarzenia jest jej znaczącym elementem. - jest on nacechowany emocjonalnie (Boueke i. in. 1995, 75). Z nacechowaniem emocjonalnym opowiadania mamy do czynienia, jeśli w czasie jego prezentacji dochodzi do emocjonalnego zaangażowania słuchającego. Opowiadanie historyjek czy opowiadań powinno wywołać u słuchającego odpowiednie emocje poprzez jego konfrontację z obiektami, sytuacjami itp., które odznaczają się pewną dozą nowości. W ten sposób u odbiorcy powstaje „wewnętrzny konflikt” lub stan niepewności (Berlyne 1960, 1971 za Boueke i. in. 1995, 92). Powstający konflikt jest powiązany z przyjemnym doznaniem, jeśli wywołane emocje nie są jednak zbyt silne (Berlyne 1971, 136 za Boueke i. in. 1995, 92). Na uwadze należy mieć również fakt, że narrator 1 Podane poniżej kryteria nie muszą zostać spełnione w przypadku jednej bajki lub jednego opowiadania. Copyright by Jolanta Gładysz EPROFESS Storytelling 7 musi używać tym więcej środków stylistycznych, żeby wywołać u słuchającego odpowiednie emocje, im zwyczajniejsze są przedstawiane w historii wydarzenia (ibidem, 94). Emocjonalne zaangażowanie słuchającego można osiągnąć przede wszystkim poprzez użycie różnego rodzaju środków językowych2. Emocjonalne zaangażowanie dzieci w trakcie opowiadania jest możliwe poprzez ich konfrontację z emocjami przekazywanymi przez bohaterów. Zdaniem Egana (1986 za Stärk 2008, 45; 79) równie ważne są emocje wywołane podczas opowiadania u samych dzieci. Stopień emocjonalnego zaangażowania dzieci jest więc w dużej mierze zależny od treści opowiadania. 2. Treść bajki lub opowiadania powinna być znana dzieciom z ich własnego kręgu kulturowego lub wykazywać wysoki stopień przewidywalności (Gerngroß 1999, 30). Z poglądem tym nie do końca można się zgodzić, ponieważ dzieci interesują się szczególnie historyjkami, które są im zupełnie nieznane. Dzieci wykazują duże zainteresowanie treściami, dzięki którym mogą doświadczyć zupełnie czegoś innego (Kubanek-German 1993, 53). Z drugiej strony konfrontacja dzieci z bajkami lub opowiadaniami znanymi im z języka ojczystego ułatwia im zrozumienie ich treści w języku obcym. 3. Tekst powinien zawierać dużą porcję słownictwa znanego dzieciom. Poza tym w tekstach powinno pojawiać się słownictwo dotyczące najbliższego otoczenia dzieci (dom, szkoła) (Gerngroß 1999, 30). Ograniczanie słownictwa pojawiającego się w opowiadaniu do najbliższego otoczenia dzieci wydaje się być nieuzasadnione, ponieważ świat bajkowy (np. rodzina niedźwiedzi) jest dla dzieci bardziej atrakcyjny niż świat realny (np. realna rodzina) (Leont’ev 1991, 14 za Iluk 2002, 113). Według Bartona (2000 za Stärk 2008, 78) opowiadania powinny zawierać sytuacje z życia codziennego, w które wplecione są elementy czy epizody nietypowe lub odznaczające się tajemniczością. W przedstawionym 2 Wyróżnić można trzy kategorie emocjonalnego nacechowania przebiegu wydarzeń w opowiadaniach za pomocą środków językowych. Pierwsza kategoria obejmuje środki językowe, które umożliwiają słuchającemu utożsamianie się z głównym bohaterem, a co za tym idzie postrzeganie wydarzeń z jego perspektywy. Do środków językowych tej kategorii zalicza się np. mowę niezależna, odzwierciedlanie myśli protagonistów (poprzez użycie tzw. mowy wewnętrznej), używanie onomatopei i innych sposobów prezentacji wrażeń akustycznych. Drugą kategorię tworzą środki językowe, za pomocą których można osiągnąć nacechowanie emocjonalne opisywanych wydarzeń. Należą do nich np. elementy tekstu w wyraźnie pozytywnymi lub negatywnymi konotacjami, użycie czasowników wyrażających ekspresję, opis wewnętrznych reakcji itd. Działanie wymienionych środków językowych można zwiększyć poprzez użycie tzw. intensyfikatorów (np. „Był bardzo smutny.”). Do trzeciej kategorii należą środki językowe, których użycie ma na celu podkreślenie niespodziewanego przebiegu wydarzeń. Jeśli coś wydarzy się nagle, jest przeżywane z udziałem większych emocji. Do wyrażania niespodziewanego przebiegu wydarzeń służą np. przysłówki czasu (np. nagle, naraz) jak również opis przeżyć bohatera, który nie spodziewa się nagłego zwrotu przebiegu wydarzeń (Boueke i. in. 1995, 109; 114-115). Copyright by Jolanta Gładysz EPROFESS Storytelling 8 poniżej streszczeniu opowiadania Winnie the Witch3 występują sytuacje znane dzieciom z życia codziennego w połączeniu z elementami nietypowymi: Czarownica Winnie mieszka wraz z kocurem Wilburem w domu, w którym wszystko jest czarne. Ponieważ Wilbur też jest czarny, czarownica ma problemy z jego rozpoznaniem i w związku z tym często potyka się o kocura. Pewnego dnia postanawia zamienić Wilbura w zielonego kocura. Tym razem czarownica ma jednak problem z odnalezieniem kocura w ogrodzie, w którym wszystko jest zielone. Postanawia więc zamienić Wilbura w kolorowego kocura. Wilburowi nie podoba się jednak jego nowy wygląd, jest nieszczęśliwy, ponieważ inne zwierzęta się z niego wyśmiewają. W końcowym epizodzie Winnie zamienia Wilbura ponownie w czarnego kocura, zaś dom, w którym mieszkają, staje się kolorowy. Dzięki temu znika problem z odnalezieniem kocura. Do elementów zaczerpniętych z świata fantazji można zaliczyć (Stärk 2008, 78): - dom, w którym wszystko jest czarne, - Winnie potrafiąca czarować, - kota zmieniającego kolor. 4. Treści historyjek powinny odpowiadać dziecięcym doświadczeniom, a zarazem je poszerzać (Groß 2002, 12). 5. Należy wybierać historyjki poświęcone problemom i przeżyciom, z którymi dzieci łatwo się identyfikują (np. strach, wstydliwość, relacje z rodzeństwem). Celem przekazu tego typu treści jest zaangażowanie emocjonalne dzieci (Kubanek-German 1992, 14). 6. Treści historyjek, opowiadań itp. powinny zawierać elementy zagadkowe. Opowiadanie The little red house with no doors4 spełnia to kryterium. Obserwacja zajęć5 pokazuje, że dzieci z dużą uwagą wsłuchiwały się w treść tej historyjki, ponieważ chciały odgadnąć zawartą w niej zagadkę (Kreis w Bleyhl 2002, 102): Do you know where I can find a little red house that is round, it has no doors and no windows, but a chimney on the top and a star inside? Rozwiązaniem zagadki jest słowo an apple. 7. Treścią opowiadań mogą być również przeżycia i doświadczenia opisywane zarówno przez dzieci jak i dorosłych. Poniższy tekst zawiera relację z życia codziennego jednego z nauczycieli (Piepho 2000, 44): „This morning my son Oliver was sick. He had a headache and a fever: 38,5 degrees. That is a lot in the morning. But he said: „I must go to school. It’s my turn to tell a story this morning.” So he got up and went to school. – Anybody at this morning? A lot of girls and boys have a cold or the flu.” 3 Paul, Thomas 1987 za Stärk 2008: http://d-nb.info/1000466175/34, 04.05.2012 4 autor nieznany 5 Gładysz 2011, 11-12 Copyright by Jolanta Gładysz EPROFESS Storytelling 9 8. Historyjki lub bajki należy przedstawiać np. w formie dramy (z podziałem na role) czy pantomimy (Gerngroß 1999, 30; Groß 2002, 12). 9. Z uwagi na duże zapotrzebowanie dzieci na ruch opowiadane historyjki, bajki, itp. powinny umożliwić multisensoryczną i kinestetyczną prezentację ich treści (Gerngroß 2004, 4). 10. Treści historyjek powinny umożliwiać transparentną ich wizualizację za pomocą różnego rodzaju ilustracji i rekwizytów (Gerngroß 1999, 30; Groß 2002, 12). 11. Długość historyjki powinna odpowiadać zdolności dzieci do skupiania uwagi (Groß 2002, 12). 12. Teksty narracyjne powinny rozwijać kompetencję interkulturową dzieci tzn. informować je o kulturze i formach życia ludzi w innych krajach (ibidem). Copyright by Jolanta Gładysz EPROFESS 10 [Brak części książki] Storytelling Copyright by Jolanta Gładysz EPROFESS Storytelling 11 1.2. Adaptacja tekstów narracyjnych Oryginalne teksty bajek, historyjek itp. są dla dzieci uczących się języków obcych na poziomie elementarnym często zbyt trudne. Teksty narracyjne powinny zatem zostać poddane adaptacji pod względem ich treści, a przede wszystkim użytej w nich warstwy językowej. Adaptując teksty dla celów dydaktycznych należy również pamiętać o dopasowaniu ich długości do możliwości percepcyjnych dzieci. Podczas narracji tekstu nie należy unikać stosowania form czasu przeszłego, ponieważ dzieci wiedzą z doświadczenia nabytego podczas słuchania opowiadań w języku ojczystym, że akcja historyjek, opowiadań itp. z reguły rozgrywa się w przeszłości. Poza tym głównym celem językowym stosowania tekstów narracyjnych w nauczaniu dzieci języków obcych jest receptywne opanowanie występujących w nich struktur językowych, co nie wyklucza, że niektóre z nich zostaną opanowane przez dzieci produktywnie (Klippel 2000, 162). Adaptacja tekstów narracyjnych dla potrzeb przedszkolnego i wczesnoszkolnego nauczania języków obcych nie zawsze związana jest jedynie z redukcją występujących w nich informacji. Teksty narracyjne równie dobrze mogą zostać poszerzone o pewne informacje. Dotyczy to przede wszystkim tekstów, w których nie występuję parokrotnie pojawiające się zwroty czy zdania. W takim przypadku tekst można uzupełnić wymyślonymi samodzielnie zwrotami czy strukturami lub ewentualnie włączać w narrację tekstu dodatkowe pytania6. Poniżej podajemy przykład adaptacji tekstu bajki The three little pigs. Bajka została uproszczona zarówno pod względem jej treści, jak i występujących w niej struktur językowych. 6 por.: 1.1.2. Kryteria językowe wyboru tekstów narracyjnych Copyright by Jolanta Gładysz EPROFESS Storytelling 12 oryginalna wersja bajki „The three little pigs” Joseph Jacobs „The Story of the Three Little Pigs” There was an old sow with three little pigs, and as she had not enough to keep them, she sent them out to seek their fortune. The first that went off met a man with a bundle of straw, and said to him: „Please, man, give me that straw to build me a house.” Which the man did, and the little pig built a house with it. Presently came along a wolf, and knocked at the door, and said: „Little pig, little pig, let me come in.” To which the pig answered: „No, no, by the hair of my chiny chin chin.” The wolf then answered to that: „Then I’ll huff, and I’ll puff, and I’ll blow your house in.” So he huffed, and he puffed, and he blew his house in, and ate up the little pig. The second little pig met a man with a bundle of furze, and said: „Please, man, give me that furze to build a house.” Which the man did, and the pig built his house. Then along came the wolf, and said: „Little pig, little pig, let me come in.” „No, no, by the hair of my chiny chin chin.” „Then I’ll puff, and I’ll huff, and I’ll blow your house in.” So he huffed, and he puffed, and he puffed, and he huffed, and at last he blew the house down, and he ate up the little pig. The third little pig met a man with a load of bricks, and said: „Please, man, give me those bricks to build a house with.” So the man gave him the bricks, and he built his house with them. So the wolf came, as he did to the other little pigs, and said: „Little pig, little pig, let me come in.” „No, no, by the hair of my chiny chin chin.” „Then I’ll huff, and I’ll puff, and I’ll blow your house in.” Well, he huffed, and he puffed, and he huffed wersja bajki „The three little pigs” poddana adaptacji Once upon a time, there were three little pigs. The summer was over and the three little pigs were going to build houses for themselves. The first little pig built its house out of straw. The house had a large front door and a small door at the back. The little pig was very pleased with his house and he sang: „I ve got a nice house out of straw, I m so sure and so happy. And when the big bad wolf comes, Then I’ll laugh, hee hee!” The second little pig built its house out of wood. The house had a large front door and a small door at the back. The second little pig was very pleased with his house and he sang: „I ve got a nice house out of wood, I m so sure and so happy. And when the big bad wolf comes, Then I’ll laugh, hee hee!” The third little pig built its house out of bricks. The house had a large front door and a small door at the back. The third little pig was very pleased with his house and he sang: „I ve got a nice house out of bricks, I m so sure and so happy. And when the big bad wolf comes, Then I’ll laugh, hee hee!” One day the wolf came to the house of straw, knocked on the large door and said: „Dear good, little pig, let me come in!” The first pig answered: „I m all alone, I m all alone, I will not let you into the house.” Then the wolf said: „Then I’ll huff, and I’ll puff, and I’ll blow your house in!” So the wolf huffed, and he puffed, and he blew the straw house down. But the little pig wasn’t there anymore, it had run away through the small door into the second pig’s house of wood. Copyright by Jolanta Gładysz EPROFESS Storytelling 13 Then the wolf came to the house of wood, knocked on the large door and said: „Dear good, little pig, let me come in!” The second pig answered: „I m all alone, I m all alone, I will not let you into the house.” Then the wolf said: „Then I’ll huff, and I’ll puff, and I’ll blow your house in!” So the wolf huffed, and he puffed, and he blew the house of wood down. But the two little pigs weren’t there anymore, they had run away through the small door into the third pig’s house of bricks. Then the wolf came to the house of bricks, knocked on the large door and said: „Dear good, little pig, let me come in!” The third pig answered: „I m all alone, I m all alone, I will not let you into the house.” Then the wolf said: „Then I’ll huff, and I’ll puff, and I’ll blow your house in!” And he huffed, and he puffed, but he could not blow the house down. He huffed, and he puffed, and he … burst. And the three little pigs lived happily ever after. and he puffed, and he puffed and huffed, but he could not get the house down. When he found that he could not, with all his huffing and puffing, blow the house down, he said: „Little pig, I know where there is a nice field of turnips.” „Where?” said the little pig. „Oh, in Mr. Smith’s Home-field, and if you will be ready tomorrow morning I will call for you, and we will go together, and get some for dinner.” „Very well”, said the little pig, „I will be ready. What time do you mean to go?” „Oh, at six o’clock.” Well, the little pig got up at five, and got the turnips before the wolf came (which he did about six) and who said: „Little Pig, are you ready?” The little pig said: „Ready! I have been and come back again, and got a nice potful for dinner.” The wolf felt very angry at this, but thought that he would be up to the little pig somehow or other, so he said: „Little pig, I know where there is a nice apple- tree.” „Where?”, said the pig. „Down at Merry-garden”, replied the wolf, „and if you will not deceive me I will come for you, at five o’clock tomorrow and get some apples.” Well, the little pig bustled up the next morning at four o’clock, and went off for the apples, hoping to get back before the wolf came, but he had further to go, and had to climb the tree, so that just as he was coming down from it, he saw the wolf coming, which, as you may suppose, frightened him very much. When the wolf came up he said: „Little pig, what! Are you here before me? Are they nice apples?” „Yes, very”, said the little pig. „I will throw you down one.” And he threw it so far, that, while the wolf was gone to pick it up, the little pig jumped down and ran home. The next day the wolf came again, and said to the little pig: „Little pig, there is a fair at Shanklin this afternoon, will you go?” „Oh yes”, said the pig, „I will go; what time shall you be ready?” Copyright by Jolanta Gładysz EPROFESS Storytelling 14 „At three”, said the wolf. So the little pig went off before the time as usual, and got to the fair, and bought a butter-churn, which he was going home with, when he saw the wolf coming. Then he could not tell what to do. So he got into the churn to hide, and by so doing turned it round, and it rolled down the hill with the pig in it, which frightened the wolf so much, that he ran home without going to the fair. He went to the little pig’s house, and told him how frightened he had been by a great round thing which came down the hill past him. Then the little pig said: „Hah, I frightened you, then. I had been to the fair and bought a butter-churn, and when I saw you, I got into it, and rolled down the hill.” Then the wolf was very angry indeed, and declared he would eat up the little pig, and that he would get down the chimney after him. When the little pig saw what he was about, he hung on the pot full of water, and made up a blazing fire, and, just as the wolf was coming down, took off the cover, and in fell the wolf; so the little pig put on the cover again in an instant, boiled him up, and ate him for supper, and lived happy ever afterwards7. 7 http://www.authorama.com/english-fairy-tales-16.html, 02.05.2011 Copyright by Jolanta Gładysz EPROFESS Storytelling 15 [Brak części książki] Copyright by Jolanta Gładysz EPROFESS Storytelling 47 2. PROPOZYCJE DYDAKTYZACJI BAJEK I OPOWIADAŃ DO NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM 2.1. The very hungry caterpillar a) dydaktyzacja opowiadania dla dzieci w wieku przedszkolnym b) dydaktyzacja opowiadania dla dzieci w wieku szkolnym 2.2. The enormous turnip a) dydaktyzacja bajki dla dzieci w wieku przedszkolnym b) dydaktyzacja bajki dla dzieci w wieku szkolnym 2.3. In the dark, dark woods a) dydaktyzacja opowiadania dla dzieci w wieku przedszkolnym b) dydaktyzacja opowiadania dla dzieci w wieku szkolnym 2.4. Kim and the Little Witch a) dydaktyzacja opowiadania dla dzieci w wieku przedszkolnym b) dydaktyzacja opowiadania dla dzieci w wieku szkolnym 2.5. The lion and the mouse a) dydaktyzacja bajki dla dzieci w wieku przedszkolnym b) dydaktyzacja bajki dla dzieci w wieku szkolnym 2.6. The hare and the tortoise a) dydaktyzacja bajki dla dzieci w wieku przedszkolnym b) dydaktyzacja bajki dla dzieci w wieku szkolnym 2.7. Bobby wants to be a snowman a) dydaktyzacja opowiadania dla dzieci w wieku przedszkolnym b) dydaktyzacja opowiadania dla dzieci w wieku szkolnym 2.8. The big, fat pancake a) dydaktyzacja bajki dla dzieci w wieku przedszkolnym b) dydaktyzacja bajki dla dzieci w wieku szkolnym 2.9. The Easter Bunny a) dydaktyzacja opowiadania dla dzieci w wieku przedszkolnym b) dydaktyzacja opowiadania dla dzieci w wieku szkolnym 2.10. A small sparrow and the four seasons a) dydaktyzacja opowiadania dla dzieci w wieku przedszkolnym b) dydaktyzacja opowiadania dla dzieci w wieku szkolnym str. 50 str. 55 str. 70 str. 75 str. 88 str. 91 str. 105 str. 110 str. 126 str. 130 str. 143 str. 147 str. 162 str. 166 str. 180 str. 185 str. 204 str. 208 str. 224 str. 233 Copyright by Jolanta Gładysz EPROFESS Storytelling 48 2.11. The ugly duckling a) dydaktyzacja bajki dla dzieci w wieku przedszkolnym b) dydaktyzacja bajki dla dzieci w wieku szkolnym 2.12. The fir tree a) dydaktyzacja opowiadania dla dzieci w wieku przedszkolnym b) dydaktyzacja opowiadania dla dzieci w wieku szkolnym 2.13. The three little pigs a) dydaktyzacja bajki dla dzieci w wieku przedszkolnym b) dydaktyzacja bajki dla dzieci w wieku szkolnym 2.14. Goldilocks and the three bears a) dydaktyzacja bajki dla dzieci w wieku przedszkolnym b) dydaktyzacja bajki dla dzieci w wieku szkolnym 2.15. The little red hen a) dydaktyzacja bajki dla dzieci w wieku przedszkolnym b) dydaktyzacja bajki dla dzieci w wieku szkolnym str. 256 str. 260 str. 275 str. 281 str. 306 str. 310 str. 323 str. 330 str. 351 str. 355 Copyright by Jolanta Gładysz EPROFESS Storytelling 49 [Brak części książki] Copyright By Jolanta Gładysz EPROFESS Storytelling 125 2.5 The lion and the mouse1 wersja bajki dla dzieci w wieku przedszkolnym A lion sleeps under a tree and a mouse walks near him. The lion gets up, picks up the mouse and says: „Now, I’ll eat you up!” The mouse says: „Please, don’t eat me!” The lion answers: „I’ll eat you up!” The mouse says: „Please, don’t eat me!” The lion answers: „I’ll eat you up!” The mouse says: „Please, don’t eat me!” The lion answers: „Ok, I won’t eat you!”, and lets the mouse go free. The mouse says: „Thank you, dear lion!” The mouse goes for a walk and the lion falls asleep. Then the lion gets up and he also goes for a walk. Suddenly, he falls into a sack. The lion shouts: „Help, help!” The mouse comes and eats through the sack. The lion says: „Thank you, dear mouse!” The mouse answers: „Not at all!”2 wersja bajki dla dzieci w wieku szkolnym A lion sleeps under a tree and a mouse walks near him. She walks very quietly near the lion, but the lion gets up, takes the mouse in his paw and says: „Now, I’ll eat you up!” The mouse squeaks and says: „Please, don’t eat me!” The lion roars and says: „I’ll eat you up!” The mouse squeaks and says: „Please, don’t eat me! You will not get full from eating me! Maybe I can save your life someday!” The lion roars and says: „You want to save my life? You are smaller than my paw! Don’t make me laugh!” The lion laughs: „Ha, ha, ha!” The mouse says once more: „Please, don’t eat me! You will not get full from eating me! Maybe I can save your life someday!” The lion roars and says once more: „You want to save my life? You are smaller than my paw! Don’t make me laugh!” The lion laughs: „Ha, ha, ha!” The lion lets the mouse go free and says: „Run away, you little, tiny mouse!” The mouse says: „Thank you, dear lion!” The mouse goes for a walk and the lion falls asleep again. Then the lion gets up and he also walks. Suddenly he falls into a sack. The lion is scared and he shouts for help: „Help! help!” Suddenly, the mouse comes, eats through the sack and sets the lion free. The lion thanks the mouse: „Thank you, dear mouse! You saved my life!” The mouse answers: „Not at all!”3 1 na podstawie bajki Ezopa: „Lew i mysz” 2 http://www.longlongtimeago.com/llta_fables_lionmouse.html, 06.07.2012; http://www.sos-halberstadt.bildung- lsa.de/fabeln/pdf/DerLoeweunddieMaus.pdf, 07.01.2014 3http://www.longlongtimeago.com/llta_fables_lionmouse.html, 06.07.2012; http://www.sos-halberstadt.bildung- lsa.de/fabeln/pdf/DerLoeweunddieMaus.pdf, 07.01.2014 Copyright By Jolanta Gładysz EPROFESS Storytelling 126 a) dydaktyzacja bajki dla dzieci w wieku przedszkolnym4 1. Wprowadzenie (pre-story activities)5 prezentacja oraz utrwalenie wyrazów, zwrotów i wyrażeń kluczowych prezentacja i utrwalenie rzeczowników (nazwy głównych bohaterów): a lion (the lions), a mouse (the mice) - zgadywanka: What could it be? = załącznik nr 1 Nauczyciel przykrywa obrazki (załącznik nr 1) przedstawiające lwa i mysz 4-5 paskami papieru. Następnie usuwa kolejno paski, a dzieci domyślają się, co może przedstawiać prezentowany im obrazek. - poszukiwanie zwierząt: Hide and Seek Nauczyciel lub maskotka klasowa wypowiada nazwę danego zwierzątka ciszej lub głośniej w zależności od odległości, jaka dzieli szukające dziecko od ukrytego zwierzątka6. Jeśli dzieci wykazują gotowość mowną, mogą wraz z nauczycielem wymawiać nazwy ukrytych zwierząt. Po odnalezieniu poszukiwanych zwierząt nauczyciel zdradza dzieciom, że bohaterami bajki, którą będą miały okazję usłyszeć, są lew i mysz. N.: Today, I’ll tell you a story about a lion and a mouse. Jeśli treść bajki jest znana dzieciom, wtedy przedstawiają one jej treść w języku polskim. W przypadku nieznajomości treści bajki, dzieci stawiają hipotezy na temat wydarzeń oraz postaci występujących w bajce. prezentacja oraz utrwalenie czasowników i zwrotów (nazwy czynności): to sleep, to fall asleep, to get up - technika demonstracji Posługując się maskotką klasową, nauczyciel ilustruje znaczenie podanych powyżej słów. N.: (…)7 is sleepy. (Nauczyciel pokazuje, że maskotka ziewa.) N.: (…) falls asleep. Psst! (…) is sleeping. … N.: (…), get up, get up! (Nauczyciel potrząsa maskotką, próbując ją rozbudzić.) Przedstawiając po raz kolejny powyższe zwroty, używamy maskotki lwa i myszy. 4 Przedstawioną wersję historyjki można wykorzystać w nauczaniu dzieci, które dopiero rozpoczynają naukę języka angielskiego. 5 wskazówki metodyczne  1.3.1. Wprowadzenie tekstu narracyjnego 6 Iluk 2002, 52 7 (...) = imię pacynki Copyright By Jolanta Gładysz EPROFESS Storytelling 127 N.: (The lion / the mouse) is sleepy. (Nauczyciel pokazuje, że lew-maskotka / mysz- maskotka ziewa.) itd. - TPR8 N.: (…)9, fall asleep now! (…) / Show me, that you are asleep! / Sleep now! / (…), get up now! Dzieci wizualizują treść zdań wypowiadanych przez nauczyciela w trybie rozkazującym. prezentacja czasowników (nazw czynności): to eat, to eat up = załącznik nr 2 - technika demonstracji (tworzenie analogii) Nauczyciel prezentuje ilustracje (załącznik nr 2) przedstawiające znaczenie powyższych czasowników. N.: The girl is eating an apple. The girl is eating up the apple. The apple is gone. / The monkey is eating a banana. The monkey is eating up the banana. The banana is gone. prezentacja i utrwalenie zwrotów (służących wyrażaniu podziękowania i odpowiadania na nie): here you are, thank you, not at all + utrwalenie czasowników (nazwy czynności): to eat, to eat up - technika demonstracji + TPR Nauczyciel prowadzi z maskotką dialog, używając wymienionych powyżej zwrotów i czasowników. N.: (Dear …)10, I have a banana for you. Here you are! Eat the banana please! P.: Thank you! N.: Not at all! N.: (Dear …), I have a banana for you. Here you are! Eat the banana up! P.: Thank you! N.: Not at all! (Pacynka chowa za plecami banana.) Kolejne polecenia11 wykonują dzieci. prezentacja i utrwalenie zwrotu (nazwa czynności): to fall into a sack + utrwalenie wyrażenia: Help! - technika demonstracji Znaczenie powyższego zwrotu przedstawiamy, posługując się maskotką i workiem. 8 TPR (Total Physical Response) = metoda reagowania całym ciałem, wskazówki metodyczne  1.3.1. Wprowadzenie tekstu narracyjnego 9 (...) = imię dziecka 10 (...) = imię pacynki 11 W polecenia wplatamy nazwy owoców lub artykułów spożywczych, które są już dzieciom znane. Copyright By Jolanta Gładysz EPROFESS Storytelling 128 N.: Oh no! (…)12 falls in a sack! P.: Help, help! N.: (…)13, help (…)! Take (…) out! tworzenie nowych powiązań14 Powyższą scenę modyfikujemy, dokonując zmian strukturalnych w zwrocie: to fall in ... N.: Oh no! (…)15 falls in a (hole / glass / box!) etc. - 2. Narracja oraz inscenizacja bajki (telling the fairy tale)16 Pierwsza prezentacja bajki (the first presentation) - wizualizacja treści bajki17 (seria obrazków = załącznik nr 3) Opowiadając bajkę powinnyśmy zadbać o jej odpowiednią wizualizację. W tym celu używamy rekwizytów, mimiki oraz gestykulacji. - antycypacja dalszego przebiegu wydarzeń (anticipatory listening) Opowiadanie przerywamy w miejscu: N.: The mouse says: „Please, don’t eat me!” The lion answers: … Dzieci antycypują dalszy przebieg wydarzeń w języku polskim. Nauczyciel lub pacynka tłumaczy relacje dzieci na język obcy. N.: What do you think? Will the lion eat the mouse up? streszczenie treści bajki w języku polskim - Po zakończonej narracji pacynka pyta, które z dzieci miałoby ochotę opowiedzieć treść usłyszanej bajki w języku polskim. P.: Who wants to tell the story in Polish? Streszczenie bajki w języku polskim umożliwia sprawdzenie stopnia jej zrozumienia. Ponadto nauczyciel pyta dzieci, czy ich przypuszczenia dotyczące treści bajki były słuszne. 3. Utrwalenie treści / elementów językowych bajki I (post-story activities I)18 utrwalenie elementów językowych bajki utrwalenie czasowników i zwrotów (nazwy czynności): to sleep, to fall asleep, to get up, to eat, to eat up 12 (...) = imię pacynki 13 (...) = imię dziecka 14 Hartwig-Mühl w Bleyhl 2002, 45 15 (...) = imię pacynki 16 wskazówki metodyczne  1.3.2. Narracja tekstu i jego inscenizacja 17 wskazówki metodyczne  1.3.2.8. Wizualizacja treści tekstu narracyjnego 18 wskazówki metodyczne  1.3.3. Utrwalenie treści tekstu narracyjnego i jego elementów językowych Copyright By Jolanta Gładysz EPROFESS Storytelling - TPR 129 Dzieci wykonują czynności zgodne z poleceniami wydawanymi przez nauczyciela. N.: (…)19, you are a mouse! Eat through the sack! / (…) fall asleep! / (…), eat the apple up! etc. utrwalenie treści bajki - zabawa ruchowa20 - zadanie prawda / fałsz (Yes / No - exercise) = załącznik nr 3 Dzieci siedzą w kole. Nauczyciel wypowiada zdania do prezentowanych dzieciom obrazków (załącznik nr 3). Jeśli treść zdania zgadza się z treścią obrazka, wówczas dzieci podskakują. Natomiast w przypadku braku korelacji wypowiedzianego zdania z treścią obrazka dzieci pozostają na swoim miejscu. N.: If it is the right picture, jump! N.: If it is not the right picture, sit. 4. Druga prezentacja bajki (the second presentation) - odgrywanie ról21 Nauczyciel opowiada ponownie bajkę, a wybrane dzieci odgrywają role lwa i myszy. Pozostałe dzieci mogą np.: wydawać odgłosy śpiącego lwa, piszczącej myszy etc. Następnie nauczyciel rozmawia22 z dziećmi na temat puenty zawartej w opowiedzianej bajce. 5. Utrwalenie treści / elementów językowych bajki II (post-story activities II)23 utrwalenie elementów językowych bajki + powtórzenie słownictwa z innych obszarów tematycznych - rozwiązywanie karty pracy: Find the differences between the two pictures! = załącznik nr 4 Zadanie dzieci sprowadza się do znalezienia kilku szczegółów, którymi różnią się obrazki. Nauczyciel udziela do każdego znalezionego na obrazku szczegółu komentarza w języku obcym. 19 (...) = imię dziecka 20 Jaworowska 2008, 61 21 wskazówki metodyczne  1.3.2.5. Inscenizacja tekstów narracyjnych 22 Rozmowa prowadzona jest w języku ojczystym. 23 wskazówki metodyczne  1.3.3. Utrwalenie treści tekstu narracyjnego i jego elementów językowych Copyright By Jolanta Gładysz EPROFESS Storytelling 130 b) dydaktyzacja bajki dla dzieci w wieku szkolnym 1. Wprowadzenie (pre-story activities)24 prezentacja oraz utrwalenie wyrazów, zwrotów i wyrażeń kluczowych prezentacja i utrwalenie rzeczowników (nazwy głównych bohaterów): a lion (the lions), a mouse (the mice) = załącznik nr 1 - przyporządkowywanie odgłosów wydawanych przez zwierzęta do obrazków lub maskotek25 N: What animal can you hear? Nauczyciel potwierdza werbalizowane przez dzieci przypuszczenia, pokazując odpowiedni obrazek (załącznik nr 1). N.: Yes, this is a lion. The lion roars. (Nauczyciel naśladuje odgłosy ryczenia lub odtwarza je jeszcze raz z nagrania.) N.: Yes, this is a mouse. The mouse squeaks. (Nauczyciel wydaje odgłosy pisku myszy lub odtwarza je jeszcze raz z nagrania.) Następnie nauczyciel wyznacza dziecko, które będzie naśladować wybrane odgłosy. N.: (…)26, roar like a lion! N.: (…), squeak like a mouse! - poszukiwanie zwierząt: Hide and Seek Nauczyciel lub maskotka klasowa wypowiada nazwę danego zwierzątka ciszej lub głośniej w zależności od odległości, jaka dzieli szukające dziecko od ukrytego zwierzątka27. Jeśli dzieci wykazują gotowość mowną, mogą wraz z nauczycielem wymawiać nazwy ukrytych zwierząt. Po odnalezieniu poszukiwanych zwierząt nauczyciel zdradza dzieciom, że bohaterami bajki, którą będą miały okazję usłyszeć są lew i mysz. N.: Today, I’ll tell you a story about a lion and a mouse. Jeśli treść bajki jest znana dzieciom, wtedy przedstawiają one jej treść w języku polskim. W przypadku nieznajomości treści bajki, dzieci stawiają hipotezy na temat wydarzeń oraz postaci występujących w bajce. prezentacja oraz utrwalenie czasowników i zwrotów (nazwy czynności): to sleep, to fall asleep, to get up - technika demonstracji 24 wskazówki metodyczne  1.3.1. Wprowadzenie tekstu narracyjnego 25 http://www.animal-sounds.org/, 26.01.2014; http://www.soundboard.com/sb/Mouse_Rat_sounds, 26.01.2014 26 (…) = imię dziecka 27 Iluk 2002, 52 Copyright By Jolanta Gładysz EPROFESS Storytelling 131 Nauczyciel używając maskotki klasowej, ilustruje znaczenie podanych powyżej słów. N.: (…)28 is sleepy. (Nauczyciel pokazuje, że maskotka ziewa.) N.: (…) falls asleep. Psst! (…) is sleeping. … N.: (…), get up, get up! (Nauczyciel potrząsa maskotką, próbując ją rozbudzić.) Przedstawiając po raz kolejny powyższe zwroty, używamy maskotki lwa i myszy. N.: (The lion / the mouse) is sleepy. (Nauczyciel pokazuje, że lew-maskotka / mysz- maskotka ziewa.) itd. - TPR29 N.: (…)30, fall asleep now! / (…), show me, that you are asleep! / Sleep now! / (…), get up now! Dzieci wizualizują treść zdań wypowiadanych przez nauczyciela w trybie rozkazującym. - piosenka: „Panie Janie“31 Dzieci mogą podejmować próby wzajemnego budzenia się, modyfikując nieznacznie treść piosenki32. Dz.: (Dear…), are you sleeping?, are you sleeping?... etc. Dz.: Get up, get up! prezentacja czasowników (nazw czynności): to eat, to eat up = załącznik nr 2 - technika demonstracji (tworzenie analogii) Nauczyciel prezentuje ilustracje (załącznik nr 2) przedstawiające znaczenie powyższych czasowników. N.: The girl is eating an apple. The girl is eating up the apple. The apple is gone. / The monkey is eating a banana. The monkey is eating up the banana. The banana is gone. prezentacja i utrwalenie zwrotów (służących wyrażaniu podziękowania i odpowiadania na nie): here you are, thank you, not at all + utrwalenie czasowników (nazwy czynności): to eat, to eat up + utrwalenie zwrotu: to be full33 - technika demonstracji Nauczyciel prowadzi z maskotką dialog, używając wymienionych powyżej zwrotów. 28 (...) = imię pacynki 29 TPR (Total Physical Response) = metoda reagowania całym ciałem, wskazówki metodyczne  1.3.1. Wprowadzenie tekstu narracyjnego 30 (...) = imię dziecka 31 Are you sleeping, are you sleeping?, brother John, brother John, morning bells are ringing, morning bells are ringing, ding, ding, dong 85-86); http://www.youtube.com/watch?v=-vdnHErW624, 26.01.2014 32 Iluk 2002, 102 33 Zwrot ten powinien być znany dzieciom z bajki o gąsienicy. (Sikora-Banasik 2006, Copyright By Jolanta Gładysz EPROFESS Storytelling 132 N.: (Dear…)34, I have a banana for you! Here you are! Eat the banana please! P.: Thank you! N.: Not at all! P.: Now, I’m full. (Pacynka pokazuje na pełny brzuszek.) N.: (Dear…), I have a banana for you. Here you are! Eat the banana up! P.: Thank you! N.: Not at all! P.: Now, I’m full. (Pacynka chowa banana za plecami i pokazuje na pełny brzuszek.) Kolejne polecenia35 wykonują dzieci. prezentacja i utrwalenie zwrotu (nazwa czynności): to fall into a sack + utrwalenie zwrotu: Help! - technika demonstracji Znaczenie powyższego zwrotu przedstawiamy, posługując się maskotką i workiem. N.: Oh no! (…)36 falls in a sack! P.: Help, help! N.: (…)37, help (…)! Take (…) out! tworzenie nowych powiązań38 Powyższą scenę modyfikujemy, dokonując zmian strukturalnych w zwrocie: to fall in ... . N.: Oh no! (…)39 falls in a (hole / glass / box!) etc. Znaczenie wprowadzonych powyżej wyrażeń możemy utrwalić w ten sposób, że w pułapkę wpadają bohaterowie wcześniejszych bajek. N.: The caterpillar falls into a sack. etc. - prezentacja i utrwalenie zwrotu: to save somebodys life - technika demonstracji + odgrywanie ról Na podłodze kładziemy np. niebieską chustę symbolizującą rzekę. N.: Oh no! (…)40 falls into the water! (…) falls into the river. (…) can’t swim! P.: Help, help! Nauczyciel pomaga maskotce wydostać się z wody. P.: Thank you, dear (…)41, you saved my life! Nauczyciel pyta dzieci, czy domyślają się, co mogła powiedzieć pacynka. Powyższą scenę odgrywają również dzieci. W rolę pacynki wcielają się dzieci lub bohaterowie bajki. 34 (...) = imię pacynki 35 W wydawane polecenia wplatamy nazwy owoców lub artykułów spożywczych, które są już dzieciom znane. 36 (...) = imię pacynki 37 (...) = imię dziecka 38 Hartwig-Mühl w Bleyhl 2002, 45 39 (...) = imię pacynki 40 (...) = imię pacynki 41 (...) = imię dziecka Copyright By Jolanta Gładysz EPROFESS Storytelling 133 Nauczyciel lub pacynka dopowiada za każdym razem: Thank you, dear (…), you saved my life. prezentacja i utrwalenie rzeczownika (nazwa części ciała zwierząt): a paw (the paws) + utrwalenie przymiotników (nazwy cech bohaterów): big, bigger, small - tworzenie analogii Znaczenie słowa a paw semantyzujemy na pomocą tworzenia analogii pomiędzy słowami a hand = a paw. N.: I have a hand. (Nauczyciel wskazuje na dłoń.) N.: Does the lion have a hand? (Pokazujemy na obrazku łapę lwa.) Dz.: … P.: It’s obvious, the lion doesn’t have a hand. He has a paw. Następnie nauczyciel zadaje dzieciom pytanie: N.: Which animals have paws? Dzieci wymieniają znane im już nazwy zwierząt. - zadawanie pytań = załącznik nr 1 W kolejnej fazie posługujemy się obrazkami przedstawiającymi lwa i mysz (załącznik nr 1) i zadajemy pytania42: P.: Whose paw is bigger? The lion’s or the mouse’s paw? Dz.: … N.: Yes, the lion’s paw is big and the mouse’s paw is small. - odgadywanie właściwości zwierząt poprzez dotyk (nauczanie multisensoryczne) Dzieci mają zawiązane oczy i próbują odgadnąć, o czyją chodzi łapę. Nauczyciel posługuje się maskotkami lwa i myszy. N.: Which paw is this? The lion’s or the mouse’s paw? 2. Narracja oraz inscenizacja bajki (telling the fairy tale)43 Pierwsza prezentacja bajki (the first presentation) - wizualizacja treści bajki44 (seria obrazków = załącznik nr 3) Opowiadając bajkę, powinnyśmy zadbać o jej odpowiednią wizualizację. W tym celu używamy rekwizytów, mimiki oraz gestykulacji. - antycypacja dalszego przebiegu wydarzeń (anticipatory listening) Opowiadanie przerywamy w miejscu: 42 W przypadku problemów z udzieleniem odpowiedzi nauczyciel podpowiada dzieciom, o co pyta pacynka. 43 wskazówki metodyczne  1.3.2. Narracja tekstu i jego inscenizacja 44 wskazówki metodyczne  1.3.2.8. Wizualizacja treści tekstu narracyjnego Copyright By Jolanta Gładysz EPROFESS Storytelling 134 N.: The mouse says: „Please, don’t eat me!” The lion answers: … Dzieci antycypują dalszy przebieg wydarzeń w języku polskim. Nauczyciel lub pacynka tłumaczy relacje dzieci na język obcy: N.: What do you think? Will the lion eat the mouse up? streszczenie treści bajki w języku polskim - Po zakończonej narracji pacynka pyta, które z dzieci miałoby ochotę opowiedzieć treść usłyszanej bajki w języku polskim. P.: Who wants to tell the story in Polish? Streszczenie bajki w języku polskim umożliwia sprawdzenie stopnia jej zrozumienia45. Dzieci weryfikują również hipotezy postawione w fazie wprowadzenia do bajki. 3. Utrwalenie treści / elementów językowych bajki I (post-story activities I)46 utrwalenie elementów językowych bajki utrwalenie czasowników (nazw czynności): to eat, to eat up - identyfikacja obrazków = załącznik nr 2 Nauczyciel wypowiada zadania do ilustracji (załącznik nr 2). Zadaniem dzieci jest wskazanie odpowiedniej ilustracji. utrwalenie wybranych scen dialogowych (m. in. utrwalenie zwrotów służących wyrażaniu podziękowania i odpowiadania na nie): thank you, not at all - rozwiązywanie karty pracy: What does the mouse say and what does the lion say? = załącznik nr 5 Dzieci przyporządkowują ilustracją (załącznik nr 5) odpowiednie chmurki z tekstem. Następnie zszywają kartki w całość, tworząc mini-książeczkę. N.: Match the pictures to the speech bubbles! Stick the speech bubbles on the picture! … N.: Punch the pictures on the left margin and bind them together with string! 45 Chapman 2001, 46 46 wskazówki metodyczne  1.3.3. Utrwalenie treści tekstu narracyjnego i jego elementów językowych Copyright By Jolanta Gładysz EPROFESS Storytelling 135 4. Druga prezentacja bajki (the second presentation) - opowiadanie interaktywne47 Nauczyciel ponownie opowiada bajkę, a dzieci śledzą jej treść w wykonanych przez siebie książeczkach. W zależności od gotowości mownej mogą włączać się w narrację w miejscu występowania zdań zapisanych w chmurkach. 5. Utrwalenie treści / elementów językowych bajki II (post-story activities II)48 utrwalenie treści bajki - zadanie prawda / fałsz (Yes / No - exercise)49 Nauczyciel rysuje na kartkach uśmiechniętą i smutną buzię oraz zapisuje na nich słowa: right, false. Wykonane ilustracje wiesza na dwóch przeciwległych ścianach. Dzieci stoją w środku klasy. Nauczyciel wypowiada zdania, a dzieci decydują, czy są one prawdziwe (odpowiadają treści bajki) czy fałszywe (nie odpowiadają treści bajki), biegnąc w kierunku odpowiedniej buzi. utrwalenie elementów językowych bajki utrwalenie rzeczownika (nazwa przedmiotu): a sack (the sacks) - zabawa z workiem Nauczyciel wizualizuje treść wypowiadanych przez siebie poleceń. W kolejnym podejściu polecenia wykonywane są przez dzieci: N.: (…)50, jump in the sack! Hop in the sack (three) times forward! Hop in the sack (two) times backward! 47 wskazówki metodyczne  1.3.2.4. Opowiadanie interaktywne 48 wskazówki metodyczne  1.3.3. Utrwalenie treści tekstu narracyjnego i jego elementów językowych 49 Kreis w Bleyhl 2002, 106 50 (...) = imię dziecka Copyright By Jolanta Gładysz EPROFESS Storytelling 136 Copyright By Jolanta Gładysz EPROFESS [Brak części książki] 2. Bibliografia Alke, I., Dallapiazza, R.-M., von Jan, E., Maenner, D. (1998): Tangram. Deutsch als Fremdsprache. Leherbuch 1 A. Ismaning: Hueber. Anderson, N. (1990): Lernen ist lustig. Kleine und große Tiere. Time-Life Bücher: Amsterdam, 20-25. Barton, B. (2000): Telling Stories Your Way. Storytelling and reading aloud in the classroom. Markham, Ontario: Pembroke Publishers. Bell, S. (2001): Let’s Go by Bus – a Storyline Design. W: Fremdsprachen Frühbeginn, z. 6, 62 – 65. Berlyne, D.E. (1960): Conflict, Arousal and Curiosity. New York (dt.: Konflikt, Erregung, Neugier. Stuttgart 1974). Berlyne, D.E. (1971): Aesthetics and Psychobiology. New York. Bleyhl, W. (red.)(2000): Fremdsprachen in der Grundschule. Grundlagen und Praxisbeispiele. Hannover: Schroedel. Bleyhl, W. (red.)(2002): Fremdsprachen in der Grundschule. Geschichten erzählen im Anfangsunterricht – Storytelling. Hannover: Schroedel. Boueke, D. i. in. (1995): Wie Kinder erzählen. Untersuchungen zur Erzähltheorie und zur Entwicklung narrativer Fähigkeiten. München: Fink. Bredella, L. Interpretieren (2003): Lesen und im „Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen“: Die Missachtung allgemeiner Erziehungsziele. W: Bausch, K.-R., Christ, H., Königs F. G. Krumm H.-J. (red.): Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen in der Diskussion. Tübingen: Gunter Narr, 45- 56. Brett, J. (1989): The Mitten. New York: G.P. Putnam’s Sons. Brumen, M., Robnik, N. (1999): Die Raupe Nimmersatt. Sprach- und Sachlernen in der Anfangsphase. W: Primar, z. 21, 31 – 35. Büttner, S. i in. (1996): Tamburin. Deutsch für Kinder. Ismaning: Max Hueber Verlag. Büttner, S. i in. (1997): Tamburin 3. Deutsch für Kinder. Ismaning: Max Hueber Verlag. Chapman, P. (2001): The Bad Boy. W: Fremdsprachen Frühbeginn, z. 6, 46 – 47. Dines, P. (2002): Telling stories – discourse in the classroom. W: Bleyhl, W. (red.): Fremdsprachen in der Grundschule. Geschichten erzählen im Anfangsunterricht – Storytelling. Hannover: Schroedel, 35-42. Dornbusch, S. (1999): Ashraf of Africa – Storytelling im englischen Anfangsunterricht und interkulturelles Lernen. W: Fremdsprachenunterricht 43/52, z. 4, 250-255. Edelhoff, Ch. (red.)(2003): Englisch in der Grundschule und darüber hinaus. Eine praxisnahe Orientierungshilfe. Frankfurt/M.: Moritz Diesterweg. Egan, K. (1986): Individual Development and the Curriculum. London, Melbourne, Sydney, Auckland, Johannesburg: Hutchinson. Felberbauer, M. (1998): Von Fröschen, Schweinen, Schmetterlingen und Drachen. Story telling and fantasy trips. W: Grundschulunterricht 45:1, 18-21. Fischerleitner, M. (1992): Englisch für Kinder. Ein Experiment. W: Schmölz, I. (red.): Lust auf Sprache. Reflexionen zu Theorie und Praxis des Fremdsprachenunterrichts. Volkshochschularbeit in Österreich 2. Wien: Promedia, 65-76. Fuchs, C. (2010): My Very First Stories. Story Telling im frühen Englischunterricht. Vandenhoeck Ruprecht GmbH Co. KG. Gerngroß, G. (1992): „Story telling” im Englischunterricht der Grundschule. W: Der fremdsprachliche Unterricht 1, 18-20. Gerngroß, G. (1999): Kinder faszinieren – Geschichten im Englischunterricht der Grundstufe I. W: Erziehung und Unterricht, Jänner/Februar 1-2, 27-34. Gerngross, G. (2004): Actions stories. Verstehen mit allen Sinnen und langfristiges Behalten. W: Primary English 1, 4-6. Gerngroß, G., Puchta, H. (2000): Frühbeginn Englischunterricht - lernpsychologische Befunde aus der Aktionsforschung. W: Fremdsprachenunterricht, z. 4, 269 – 271. Gładysz, J. (2007): Empirische Untersuchung der Effizienz des narrativen Ansatzes. W: Orbis Linguarum 32/2007. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 205-230. Gładysz, J. (2009): Pomiar efektywności podejścia narracyjnego we wczesnoszkolnym języków obcych. W: Orbis Linguarum 34/2009. Wrocław: Oficyna nauczaniu Wydawnicza ATUT, 389-414. Gładysz, J. (2009): Wykształcenie umiejętności rozumienia i rozwój kompetencji narracyjnej tekstów języków obcych dzięki zastosowaniu we wczesnoszkolnym nauczaniu narracyjnych. W: JOwS 1/2009. Warszawa: CODN, 18-21. Gładysz, J. (2011): Rola tekstów narracyjnych we wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych. W: JOwS 1/2011, 10-14. Gompf, G., Fromm, R. (1991): Here we go. Unterrichtswerk für Englisch an der Grundschule. Teil 1: Klasse 3. Handbuch für den Unterricht. Stuttgart: Klett. Groß, Ch. (2002): Geschichten im frühen Fremdsprachenunterricht. W: Primar 30, 11-16. Hartwig-Mühl (2002): Telling stories – backstage and actors. W: Bleyhl, W. (red.): Fremdsprachen in der Grundschule. Geschichten erzählen im Anfangsunterricht – Storytelling. Hannover: Schroedel, 43-49. Heitz, R. (2002): Flying my kite. W: Bleyhl, W. (red.): Fremdsprachen in der Grundschule. Geschichten erzählen im Anfangsunterricht – Storytelling. Hannover: Schroedel, 67 – 71. Hellwig, K.-H. (1995): Fremdsprachen an Grundschulen als Spielen und Lernen. Dargestellt am Beispiel Englisch. Ismaning: Hueber. Hogh, E. (2002): Funny Bunny’s surprise party. W: Bleyhl, W. (red.): Fremdsprachen in der Grundschule. Geschichten erzählen im Anfangsunterricht – Storytelling. Hannover: Schroedel, 62 – 65. Hogh, E. (2003): Storytelling in der Grundschule. W: Edelhoff, Ch. (red.): Englisch in der Grundschule und darüber hinaus. Eine praxisnahe Orientierungshilfe. Frankfurt/M.: Moritz Diesterweg, 40-49. Iluk, J. (2002): Jak uczyć małe dzieci języków obcych? Katowice: Wydawnictwo Gnome. Iluk, J. (2012): Praktische Anweisungen zum narrativen Ansatz im fremdsprachlichen Frühunterricht. W: Bujňáková, M., Paračková, J., Irsfeld, Ch. (red.): Deutsch in Forschung und Lehre. Teil I, Sammelband, X. Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei (1.-4. September 2010), Prešov. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity Prešov, 65-75. Jaworowska, A. (2008): Rozwijanie sprawności receptywnych w przedszkolnym nauczaniu języka obcego. W: JOwS, 4/2008, 59-62. Jöcker, D. (1998): 1, 2, 3 im Sauseschritt. Lustige, lehrreiche Lieder und Spiele. Münster: Menschenkinder. Kierepka, A. i. in. (red.)(2004): Frühes Fremdsprachenlernen. Status quo und Perspektiven. Giessener Beiträge zur Fremdsprachendidaktik. Tübingen: Gunte
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Storytelling. Bajki i opowiadania do nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: